Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Stenstad - Åmtvet

Innledning | Del 1 | Del 2 | Arvelatere

GÅRDER, BRUK OG PLASSER

SKIFTEÅR
PROTOKOLL
SIDENUMMER

ARVELATERE OG ARVINGER

STENSTAD

1690
NTS 1690-96
71b-72b

Anders Joenssen, død;
enka Berthe Olsdatter og barna: Anders, Jon, Olle, Groe og Ingebohr.

 

1722
NTS 1720-27
294b-296a

Ole Olssen, død;
enka Elie Jensdatter og barna: Ole 19 år, Gunne 14, Mari gm. Tormoe Rasmussen og Anne, 21 år, ugift.

 

1727
NTS 1720-27
460b-462a

Eli Jensdatter, død;
enke etter Ole Olsen, død; barn: Ole Olsen 24 år, Gunne 19, Mari gm. Tormoe Rasmussen Namløs og Anne gm. Niels Olsbrygge.

 

1784
NTS 1785-87
20a-21a

Ole Nielsen, død;
enka Marie Rasmusdatter og barna: Niels 9 år, Rasmus 6, Anne 19, Kirstie 13 år, Marie 10. Verge for enka Marie Rasmusdtr.: svogeren Povel Nielsen Stenstad. NTS/SDS 1785: skiftet avslutta.

 

1791
NTS 1792-97
15a-16b

Mari Rasmusdatter, død 15.10.1791;
enke etter Ole Nielsen, død 1784. Barn: Niels Olsen 16 år; Anne Olsdatter gm. Peder Danielsen, død 1789, barn: Ole og Daniel, tvillinger, 6 år; Kirstie Olsdatter gm. Harald Tollefsen Bøe; Marie Olsdatter.

 

1829
NTS 1828-30
767a-773a

Proprietær Niels Hoell skifter mellom sine kreditorer.

 

1868
GSR 1862-96
30b-32a

KONKURSBO.
Gårdeier Christen Christensen Stenstad. Bruket Stranna.

 

1891
GSR 1862-96
118b-119a

KONKURSBO.
Gårdeier Johannes Bentsen. Bruket Ekstad.

 

1897
GSU 1887-1904
176b-177b

Helene Arnesdatter, død;
enkemann Lars Olsen og dattera Anne Marie Larsdatter 9 år.

STENSTADBUKTA
Stenstad

1821
NTS 1820-22
350a-350b

Kari Olsdatter, død;
enkemann Jens Laersen og barna: 1. Laers Jensen 4 år; 2. Dorthe Jensdatter 3 år. Formynder: farbroren Anders Laersen.

STENSTADVALEN

1705
NTS 1703-09
72b-75b

Gunne Hanssen, død;
enka Sønnov Gulichsdatter og hans brødre og deres barn: 1. Rasmus Hansen på Langeland; 2. Bryniel Hansen på Kolle; 3. Søren Hansen, død, sønnen Christen Sørensen, Hanes søndre og døtrene: Ingebor Sørensdtr. gift på Stokke i Bamble; Kiersti Sørensdtr. på Marum; Ingebor, gift på Bergan; Guroe gift på Skilbred og Giøe, umyndig.

 

1742
NTS 1740-45
439b-440b

Enkemann Jens Andersen, opgir boet;
barn: Anders Jensen, myndig, og Sonnow, umyndig, ugift; Kisti Jensdatter gm. Jens Kolle.

 

1778
NTS 1775-84
270b-271b

Anders Jensen og kona Marie Christensdatter skifter mellom barna: A. fra 1. ekteskap med Anne Jonsdatter: dattera Birthe Andersdatter gm. Lars Jensen Tinholt; B. fra 2. ekteskap med Marie Christensdatter: Jens 24 år og Kirstie 16 år. NTS/SDS 1778 nr. 49: formynder for Kirstie: Jens Larsen Langeland "der og er Curator for ældste Datter Birtes mindreaarige Mand, hans Søn Lars Jensen".

 

1803
NTS 1801-06
737b-740b

Jens Andersen, død 18.5.1803;
enka Børte Marie Andersdatter og barna: 1. Christen Andreas Jensen 18 år, tjener på Klovdal hos Simon Borgersen; 2. Thor Andreas Jensen 16 år; 3. Hans Jacob Jensen 15 år; 4. Niels Jacob Jensen 9 år; 5. Marthe Lisbetth Jensdatter gm. Anders Larsen, øvre Lunde i Valebø. Kurator for nr. 1 og verge for nr. 4: Simon Borgersen Klovdal; verge for nr. 2 og 3: John Hansen Hjelset.

 

1837
NTS 1832-41
334b-336b

Enka Berthe Maria Andersdatter skifter mellom barn og barnebarn; (hun enke etter Jens Andersen Stenstadvalen): 1. Christen Andreas Jensen Stenstadvalen, myndig; 2. Hans Jacob Jensen Bjørkholt, myndig; 3. Niels Jacob Jensen Bjerva, død, barn: a. Jens Nielsen 3 år; b. Anne Nielsdatter, ugift; c. Berthe Marie Nielsdtr., ugift; d. Maria Nielsdatter 6 år, e. Karen Nielsdtr., yngre; f. Nette Christine Nielsdatter. Formynder for Niels: Hans Jacob Bjørkholt; for de tre eldste døtrene: Jens Christensen Stenstadvalen; for de to yngste døtrene: Peder Christensen Jøntvet; 4. Marthe Lisbet Jensdatter gm. Søren Sivertsen Brenne. Lagverge for enka: John Pedersen Værstad.

 

1839
NTS 1832-41
524b-525b

Kari Thoresdatter, død 16.1.1839;
enkemann Christen Andreas Jensen og barna: 1. Jens Christensen, myndig; 2. Birthe Marie Christensdatter gm. Thor Olsen Ytterbøe; 3. Kristine Marie Christensdatter, ugift. Formynder for Kristine Marie: morbroren Jørgen Thorsen Ytterbøe.

 

1844
NTS 1841-52
122b-123a

Føderådsenka Birthe Marie Andersdatter, død 3.2.1844; barn: 1. Christen Andreas Jensen Stenstadvalen, myndig; 2. Hans Jacob Jensen Bjørkholt, myndig; 3. Niels Jacob Jensen Bjerva, død, vært gm. Anne Christensdatter, barn: a. Jens Nielsen 9 år; b. Anne Nielsdatter 17 år; c. Birgith Marie Nielsdatter 15 år; d. Marie Nielsdtr.; e. Karen Nielsdtr.; 4. Marthe Lisabeth Jensdatter, enke etter avdøde Søren Sivertsen Brenne. Formynder for barna etter Niels Jacob Jensen Bjerva: Peder Christensen Stenstad.

STOA
Ulefoss

1828
NTS 1828-30
363a-364a

Peder Andersen, død 1825;
enka Kari Rasmusdatterr og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Aase Halvorsdatter: 1. Halvor Pedersen, myndig; 2. Berthe Pedersdtr. gm. Halvor Tomassen Sannes; 3. Dorthe Marie Pedersdtr., ugift, tjener på gården Graver i Valebø; B. med gjenlevende Kari Rasmusdatter: 1. Aase Pedersdatter 18 år, tjener hos Ole Nielsen Sannes; 2. Elen Marie Pedersdatter, 16 år, tjener hos Halvor Isaksen Ødegaarden; 3. Andrea Pedersdtr. 12 år. Formynder for A3 og de umyndige 1 2. ekteskap: Niels Bentsen.

STORHAUG
Baksås

1713
NTS 1709-16
235a-236a

Lars Søfrensen, død;
enka Anne Jensdatter og hans barn fra forrige ekteskap: Søfren 11 år og Tahle 15 år.

 

1853
NTS 1853-62
13a-14a

Anders Stenersen, død;
enka Kirsti Jørgensdatter og barna: 1. Stener Andersen 36 år, myndig; 2. Jørgen Andersen 31 år, myndig; 3. Gunnild Andersdatter 22 år; 4. Aslaug Andersdatter 20 år. Formynder for nr. 3 og 4: Halvor Halvorsen Susaas. Lagverge for enka: Halvor H. Baxaas.

STRIKEN
Eie

1805
NTS 1805-10
19b-20b

Børthe Thygesdatter, død;
enkemann Ole Olsen og barna: 1. Thyge Olsen 16 år; 2. Ole Olsen 10 år; 3. Thomas Olsen 6 år; 4. Anne Olsdatter 4 år; 5. Kari Olsdatter 2 år. Formynder for barna: Johannes Aasold sen Gravningen.

 

1825
NTS 1824-28
410b-412a

Tollef Pedersen, død;
enka Mette Hendrichsdatter og dattera Anne Christina Tollefsdatter 4 år. Formynder: Ole Kittilsen Eiestranda. Lagverge for enka: hennes husbonde hr. Bertel Bomhoff på Eie.

 

1838
NTS 1832-41
454a-455a

Marie Halvorsdatter, død desember 1837;
enkemann, husmann Thor Olsen og barna: 1. Halvor Thorsen 10 år, født primo desember 1827; 2. Niels Thorsen 8 år; 3. Thor Thorsen 2 år, f. 1835. Formynder: avdødes stefar Jens Jensen Lillejordet.

 

1890
GSR 1862-96
108a- 110b

Avdøde husmannsfolk Thor Halvorsen, død 28.1.1890, og Maren Reiersdatter, d. 1888; Thor Halvorsen var gift to ganger. Barn og søsken arver: 1. Andreas Thorsen Striken, myndig; 2. Ole Thorsen Striken, myndig; 3. Jens Hansen Odden gm. dattera Maren Thorsdatter, myndig; 4. Saamund Nilsen Langjordet gm. dattera Ingeborg Thorsdatter, myndig; 5. Ole Hansen Odden gm. dattera Karen Thorsdatter, myndig; 6. Reier Thorsen, utvandra til Amerika; 7. Halvor Thorsen, bor i Seljord; 8. Nils Thorsen, Thor Halvorsens sønn fra 1. ekteskap med Mari Nilsdatter, død i Skien for omtr. 30 år siden; han har trolig etterlatt seg barn, men de har utvandra til Amerika eller Australia for mange år siden, uten at navn, alder eller oppholdssted er kjent.

STRØMODDEN
Ulefoss

1763
NTS 1761-64
563b-565b

Rasmus Nielsen, død;
enka Inger Tollefsdatter og barna: Niels 23 år, Peder 16, Tollef 4, Ole 2 år, Anne Nielsdatter gm. Hans Andersen, Maren 14 år og Karen 7 år.

 

1778
NTS 1775-84
341a-342a

Kirstie Andersdatter, død, mai 1778;
enkemann Niels Rasmussen og dattera Kirstie Nielsdatter, 16 uker. (Kirstie Andersdatter var datter av Anders Nielsen Solberg, Valebø, se skifte på Solberg 1778). NTS/SDS 1779 nr. 16: formynder for Kirstie: faren Niels Rasmussen Strømodden.

 

1785
NTS 1785-87
163b-164b

Niels Rasmussen, død;
enka Ingeborg Rasmusdatter og døtrene: 1. med avdøde kone Kirstie Andersdtr.: Kirstie Nielsdatter; 2. med Ingeborg Rasmusdatter: Ingeborg Nielsdatter. NTS/SDS 1786: skiftet avslutta.

 

1804
NTS 1801-06
844a-845a

Mari Johannesdatter, død;
enkemann Christen Halvorsen og barna: 1. Halvor Christensen 14 år; 2. Johannes Christensen 9 år; 3. Tollef Christensen 7 år; 4. Ingeborg Christensdtr. 17 år; 5. Anne Cristensdatter 11 år. Formyndere: for nr. 1: faren Christen Halvorsen; for nr. 2: Hans Johannessen ved Holden Jernværk; for nr. 3: Johannes Johannessen ved Holden Jernværk; for nr. 4: Tollef Johannessen ved Holden Jernværk; for nr. 5: Jens Johnsen ved Ulefos Saugbrug.

 

1822
NTS 1820-22
358a-359b

Christen Halvorsen, død;
enka Tore Gulliksdatter og hans barn i to ekteskap: A. med avdøde Mari Johannesdatter: 1. Halvor Christensen 32 år; 2. Johannes Christensen 26 år; 3. Tollef Christensen 25 år; 4. Ingeborg Christensdtr. gm. Niels Abrahamsen Huset under Kolle; 5. Anne Christensdtr. gm. Torvild Gundersen Moen under Holla Prestegård. B. med gjenlevende Tore Gulliksdatter: dattera Mari Christensdatter 17 år. Formynder for henne: Tron Pedersen ved Ulefoss Saugbrug.

STUA
Brenne

1754
NTS 1753-57
91b-92b

Jacob Sivertsen, død;
enka Kirsti Poulsdatter og barna: Sivert 6 år, Poul 1 år, Mari 4 år.

STUA
Gård ikke nevnt

1768
NTS/SDS

Ole Johannesen, død 22.7.1767;
arvinger ikke nevnt.

STUVERUD
Store Vale

1796
NTS 1792-97
312b-314b

Johanne Haraldsdatter, død okt. 1795;
enkemann Arve Johnsen og barna: Jon Arvesen, myndig; Harald Arvesen, myndig, på nabogården Solberg; Anders, myndig, tjener på Dolva i Mælum; Arve Arvesen, myndig; døtrene: Kari Arvesdtr. gm. Lars Knudsen på Dolva i Mælum; Kirstie Arvesdtr. gm. Hans Anundsen Skippervold; Børte Arvesdtr. 22 år.

 

1813
NTS 1809-15
843a-845a

Ungkar Arve Arvesen, død;
Søsken: 1. broren John Arvesen Stuverud; 2. Anders Arvesen, myndig, oppholder seg på plassen Fjellet i Solum; 3. Harrald Arvesen, død, barn: a. Niels Harraldsen 26 år; b. Arve Harraldsen 24 år; c. John Harraldsen 22 år, bor på Aase i Sauherad; d. Hans Harraldsen 25 år; e. Johanne Harraldsdatter 25 år. Formynder for 3a-e: halvbroren Anders Nielsen Solberg; 4. søstera Kali Arvesdatter gm. Lars Knudsen Fjeldet i Solum; 5. Kirstie Arvesdatter, død, vært gm. Hans Anundsen Skippervoll, barn: a. Anund Hansen 11 år; b. Arve Hansen 11 år; c. Marie Hansdtr. 20 år; d. Børthe Hansdtr. 4 år; e. Johanne Hansdtr. 14 år; Formynder for 5a-e: faren Hans Anundsen Skippervoll; 6. Børthe Arvesdatter gm. Peder Jørgensen Vale.

 

1818
NTS 1815-20
643a-645a

Husmann John Arvesen, død;
enka Kari Pedersdatter og barna: 1. Arve Johnsen 16 år; 2. Peder Johnsen 11 år; 3. Tollef Johnsen 7 år; 4. Anne Johnsdatter 14 år. Formynder for Arve og Peder: Kjørstol Christensen Namløs; for Tollef og Anne: Peder Jørgensen Vale. Lagverge for enka Kari: Augustinus Jensen Graver.

(Anm Nils Buverud: "Kari Pedersdtr" synes å være feil, det skal vel være "Mari Pedersdtr". )

 

1867
GSR 1862-96
23a-24b

Leilendingen Hans Haraldsen, død;
enka Inger Gundersdatter og barna: 1. Maren Johanne Hansdatter gm. Hans Thykesen Velkom; 2. Marie Hansdtr. gm. Hans Arnesen i Skien; 3. Harald Hansen, myndig; 4. Gunder Hansen 22 år, utvandra til Amerika; 5. John Hansen 18 år; 6. Niels Hansen 15 år; 7. Andreas Hansen 12 år. Formynder for nr. 4: gårdeier Anders Olsen Brenne; for nr. 5, 6 og 7: Anders Kittilsen Solberg.

SUSÅS

1675
NTS 1667-84
73a-74a

Anders Haldvorssen, død;
enka Anne Thygesdatter.

 

1693
NTS 1690-96
128a-138b

Jacob Susaas, død 8.6.1693;
enka Marte Andersdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. fra 1. ekteskap: Anders, Jens, Lars og Jacob; og døtrene Kirsti og Marthe; B. fra 2. ekteskap med Marte Andersdatter: dattera Olou (Olaug).

 

1712
NTS 1709-16
147a-157b

Michel Helgiessen, død ca. 1.3.1712;
enka Else Pedersdatter.

 

1760
NTS 1757-63
280b-282a

Birgith Evensdatter, død;
enkemann Michel Knudsen og barna: Hellich 7 år, Even 4, Gunild 13 år, Anne 11, Marie 6, Aase 2, Karie 2 mnd.

 

1783
NTS 1775-84
698a-700a

Eglef Gundersdatter, død;
enkemann Thor Halvorsen og hennes barn fra 1. ekteskap med Ole Halvorsen Kieldahl i Flåbygd: Gunder 19 år og Dørthe 15 år. NTS/SDS 1784 nr. 2: formynder for Gunder: Sveinung Andersen Schøye; for Dorthe: Mikkel Olssen Fiaagesund.

 

1829
NTS 1828-30
670b-676a

Niels Halvorsen, død 31.3.1829;
enka Anne Jensdatter og barna: 1. Halvor Nielsen 4 år; 2. Niels Nielsen 3 uker gammel; 3. Gunnild Marie Nielsdatter 11 år; 4. Kirsti Nielsdtr. 6 år. Verge for Halvor: Giermund Jørgensen Skårdal; for Niels: Claus Isachsen Romnes; for Gunnild: farbroren Halvor Halvorsen Susaas; for Kirsti: farbroren Claus Halvorsen Toreskaas. Lagverge for enka: Andreas Johnsen Steinhaug.

 

1831
NTS 1830-34
424a-431a

Halvor Halvorsen, død omkr. 1.5.1831;
enka Gunnild Clausdatter og barna: 1. Halvor Halvorsen, myndig; 2. Niels Halvorsen, død, barn: a. Halvor Nielsen 5 år; b. Gunnild Marie Nielsdtr., ugift; e. Kirstie Nielsdatter, ugift. Formynder for Halvor: Bent Johnsen Vale; for Gunnild Marie: Halvor Halvorsen Susaas d.y. 3. Claus Halvorsen, død, barn: a. Halvor Clausen 6 år; formynder: Claus Isaksen Romnes; b. Augustinus Clausen 3 år; formynder: Halvor Halvorsen Susaas d.y.; e. Niels Clausen; formynder: Halvor Thorsen Baxaas; 4. Andreas Halvorsen, myndig; 5. Thomas Annæus Halvorsen 20 år; verge: Halvor Thorsen Baxaas; 6. Anne Halvorsdatter gm. Claus Isaksen Romnes.

 

1833
NTS 1830-34
598b-604a

Enka Gunnild Clausdatter skifter;
(lagverge: John Thomasen Fosse); barn: 1. Halvor Halvorsen, myndig; 2. Niels Halvorsen, død, barn: a. Halvor Nielsen 8 år; b. Gunnild Marie Nielsdtr., ugift; c. Kirsti Nielsdatter, ugift. Verge for disse tre: stefaren Stener Gjermundsen Rønningen; 3. Claus Halvorsen, død, barn: a. Halvor Clausen 6 år; b. Augustinus Clausen 4 år; c. Niels Clausen 2 år; formynder for barna: stefaren Andreas Halvorsen; 4. Andreas Halvorsen, myndig; 5. Thomas Halvorsen 22 år; verge: Halvor Thorsen Baxaas; 6. Anne Halvorsdtr. gm. Claus Isaksen Romnes.

SVERDSTEIN
Helgen

1831
NTS 1830-34
161b-163a

Elen Tollevsdatter, d. juni 1831;
(verge: Peder Hansen Huve); foreldre: Niels Sverdsten og kona Kari Olsdatter, som også har et barn utenfor ekteskap: Ole Simonsen 2 år, som oppholder seg hos Christen Kjøstolsen Røkstua.

SØVE ØSTRE

1674
NTS 1667-84
68a.

Kiøstel Anderssen, død;
enka Kari Christensdatter og barna: Haldvor, Christen, Thorgier og dattera Margit Kiøstelsdatter.

SØVE

1712
NTS 1709-12
174a- 182b

Hans Tygessen, død;
enka Marthe Olsdatter. Ingen livsarvinger, men flere søsken og halvsøsken av ham: A. fullbror: Anders Tygessøn, død; 1. sønnen Ole Anderssen Fosse; B. fullsøster Kirsti Tygesdatter, død, har vært gm. Tolf Ulevig, barn: I. Tyge Tolfsen, død, barn: a. Tyge 9 år; b. Kirsti 18 år; c. Kari 16 år; d. Aaste 14 år; II. Sigur Tholfsen, død, sønnen Tolf 10 år, tjener hos Anders Hvale; III. Niels Tholfsen; IV. Gunild Tolfsdatter gm. Helge Jenssen; C. 1. halvbror Gullich Tygessen Sandnæs, død, barn: I. Tyge Gullichsen, død, barn: a. Kiøstel Tygessen; b. Kisti Tygesdatter; II. Niels Gullichssen Sandnæs; III. Kisti Gullichsdatter Lille Tvedt; IV. Gunild Gullichsdtr., bor på en plass under Nedre Lunde; V. Maren Gullichsdtr. gm. Christen Jensen Ringsevie; D. 2. halvbror Peder Tygesen, død, barn: I. Tyge Pedersen Sunbøe, død, barn: a. Peder Tygesen 14 år; b. Niels 10; c. Maren Tygesdtr. gm. Gunell Kleppe; d. Aaslou Tygesdtr. 20 år; e. Assbier Tygesdtr. 10 år; II. Gunnuld Pedersen; III. Birgith Pedersdtr. pa Kleppe; IV. Kirsti Pedersdtr. på Berge; V. Elsse Pedersdtr; VI. Maren Pedersdtr. gm. Gullich Tyri; VI. Gunnild Pedersdtr. gm. Gunder Lundtvedt; VII. Margit Pedersdtr. gm. Halvor Ajer; E. 3. halvbror Morten Tygesen, død, barn: I. Tyge Mortensen; II. Johanne Mortensdtr. gm. Efven Torgiussen; III. Kirsti Mortensdtr. gm. Christopher Thoressen; F. I. halvsøster Anne Tygesdatter, død, barn: Anne Nielsdatter gm. Svenke Præstgraf; G. 2. halvsøster Ingebaar Omtvedt, død, barn: I. Anders Kristensen; II. Maren Kristensdtr. gm. Ole Anundsen i Herland; III. Ole Sølverud; IV. Tyge Olssen; V. Maren Olsdatter; VI. Anne Olsdatter; H. 3. halvsøster Johanne Hoppestad, død, barn: I. Tyge Erichsen; II. Anders Erichsen, død, barn: a. Johanne Andersdtr. gm. Jacob Knudsen; b. Maren Andersdtr. gm. Niels Tronsen; III. Kirsti Erichsdatter, død, barn: a. Jon Anderssen, i Kongens tjeneste; b. Evind Anderssen, korporal og i Kongens tjeneste; c. Anders Anderssen; d. Lars Anderssen; IV. Maren Erichsdatter, død, barn: a. Johanne Jonsdtr. 22 år; b. Anne Jonsdtr. 18 år - begge hos faren Joen Engraf; V. Kari Erichsdtr. gm. Ole Sneltvedt; VI. Ingebor Erichsdtr. gm. Ole Sørenssen Lunde i Kirckedahlen; 1. 4. halvsøster Kirsti Tygesdatter, død, barn: I. Tyge Tolefsen, død, barn: dattera Kirsti Tygesdtr. 8 år; II. Kirsti Larsdtr., død, (Anm OBD:"Kirsti Larsdtr" synes å være feil, det skal vel være "Kirsti Tolefsdtr".) (Anm LBK: I originalen står det "Kirsti Larsnæs" som nok er en feilskriving for "Kirsti Torsnæs") barn: a. Anders Anderssen; b. Aaste Andersdtr. gm. Ole Vibetoe; c. Ingebor Andersdatter, enke; d. Karen Andersdtr. gm. Harald Svenungssen; III. Anne Tollefsdatter, død, barn: a. Halvor Olssen 14 år; b. Børthe Olsdtr. 21 år; c. Malene Olsdtr. 20; IV. Maren Tollefsdtr., død, vært gm. Giert Bruset, barn: a. Tyge Giertssen 26 år; b. Harral 20 år; c. Tollef 16; d. Ingebaar Giertsdtr. gm. Ole Halvorssen i Solum; e. Børte Giertsdtr. 18 år; f. Kirsti Giertsdtr. 14 år; V. Groe Tollefsdatter gm. Tore Kaste.

 

1726
NTS 1720-27
416b-418a

Ole Olsen, død;
enka Aaste Andersdatter og barna: Anders 19 år, Ole 13, Jens 10, Bryniul 6 år og Kiersti 2 år.

 

1739
NTS 1736-40
282a-283b

Harald Svenungsen, død;
enka Kari Andersdatter og barna: Hans, myndig, Svenung 12, Marthe 20 år, Kirsti 16, Kari 13, Johanne 6 år.

 

1775
NTS/SDS nr. 14

Engelbreth Bomhoff "ved Samfrende Skifte"; Arvinger: Engebreth Andersen Baar; Sidsel Andersdatter Baar. Formynder: faren Anders Baar, prest til Tysnæs i Bergens Stift.

 

1790
NTS 1787-92
751b-752a

Anders Andersen, død;
enka Gurie Nielsdatter. Barn fra to foregående ekteskap: fra 1. ekteskap: sønnen Anders Anderssen, myndig; fra 2. ekteskap: sønnen Tyge Andersen 20 år og dattera Ingrie Andersdatter 8 år. Verge for Tyge og Ingrie: Christopher Olsen Tufte.

 

1830
NTS 1830-34
435b-436a

Kgl. bevilling for enka Edel Marie Høyum, f. Thornson, til å sitte i uskifta bo. (Hun er enke etter avdøde kaptein og eidsvoldsmann Enevold Steenblock Høyum).

 

1839
NTS 1832-41
445b-446b

Jomfru Boel Marie Wølner, død 16.3.1839, 78 år gammel, har bodd hos enkefru Høyum i mange år. Testament til søstera, enke madam Heuch i Skien.

 

1895
GSU 1887-1904
138a.

Klokker Fredrik Kristinius Dahl og kona Nikoline Mathilde Marie Dahl, f. Høyum. Jfr. fol. 428 i forhandlingsprotokollen.

SØVESTRANDA
Søve

1734
NTS 1727-36
380b-381b

Helje Jonssen, død;
enka Gunnild Tollefsdatter og barna: Hans 21 år, Marthe 2, Ragnild 24 og Guroe 18 år.

SÅMUNDSKÅS
Eie

1786
NTS 1785-87
261b-263a

Børthe Halvorsdatter, død;
enkemann Christen Jensen; en sønn: John Christensen 1 år. Formynder: morbroren Hellich Halvorsen Gaarden.

 

1813
NTS 1809-15
842a-843a

Avdøde ektefolk Christen Johnsen og Dorthe Harraldsdatter; barn: 1. Børthe Christensdatter gm. sersjant Ole Olsen Laafthus i Tørdal; 2. Kari Christensdatter 23 år, ugift; 3. Anne Christensdtr. 19 år; 4. Sidsild Christensdatter 14 år; 5. Mari Christensdtr. 10 år. Formynder for nr. 2 og 3: John Andersen Heisholt; for nr. 4 og 5: Even Gundersen Odden.

 

1825
NTS 1824-28
111b-113b

Aaste Olsdatter, død;
enkemann Jørgen Thorsen og barna: 1. Ole Jørgensen 19 år; 2. Thor Jørgensen 10 år; 3. Ingeborg Jørgensdatter 16 år; 4. Marie Jørgensdatter 8 år; 5. Magrethe Jørgensdtr. 5 år; 6. Maren Jørgensdtr. 3 år. Formynder for døtrene: morbroren Kiøstol Olsen Gotie under Funnemark i Lunde; for sønnene: Johannes Johannesen Heisholt.

 

1826
NTS 1828-30
183b-194a

Jørgen Torsen, død 16.8.1826;
enka Kari Christensdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Aaste Olsdatter: 1. Ole Jørgensen 20 år; 2. Tor Jørgensen 12 år; 3. Ingeborg Jørgensdatter 18 år; 4. Marie Jørgensdtr. 10 år; 5. Magrete Jørgensdtr. 7 år; 6. Maren Jørgensdatter 6 år. Formynder for barna: Kiøstol Olsen Gotid. B. med enka Kari Christensdatter: tvillingene Jørgen og Christen Jørgenssønner 1 3/4 år gamle. Formynder: farbroren Annund Torsen Søvestranda.

TEIGEN

1787
NTS 1787-92
404a-406a

Anne Sigurdsdatter, død;
enkemann Ledvor Nielsen og barna: Niels, Anne gm. Rasmus Johansen, Margrethe 14 år. Formynder for Margrethe: Anders Steensen Namløs; for sønnen Niels: Kittil Isachsen Fæhn.

 

1798
NTS 1797-1800
656a-659a

Børthe Andersdatter, død mai 1798;
Anders Jensen og barna: Anders 9 år, Ole 3, Børthe 12, Kirstie 6 år. Verge for eldste sønn og yngste datter: morbroren John Andersen Heisholt.

 

1823
NTS 1823-24
787b-798a

Hans Anundsen, død;
enka Marthe Andersdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Kirsti Arvesdatter: 1. Anund Hansen 22 år; 2. Arve Hansen 22 år; 3. Marie Hansdatter, død, har vært gm. Anders Hansen Vibeto, barn: a. Hans Andersen 4 år; b. Anders Andersen 1 år; 4. Børthe Hansdatter gm. Simon Simonsen Klovdal; 5. Johanne Hansdtr. gm. Tollef Halvorsen Hagan; B. med enka Marthe Andersdatter: 1. Kirsti Hansdtr. 17 år; 2. Kari Hansdatter 13 år; 3. Anne Hansdatter 11 år. Formynder for Anund: lensmannsbetjent Halvor Halvorsen Fen; for Arve: svogeren Tollef Halvorsen Hagan; for Hans og Anders Anderssønner: faren Anders Hansen Vibeto; for Kirsti, Kari og Anne Hansdøtre: deres morbror Halvor Andersen Fen; lagverge for enka: broren Steen Andersen Tufte.

 

1823
NTS 1823-24
807b-809a

Kirstie Hansdatter, død;
mora og søsknene arver: 1. mora, enka Marthe Andersdatter; 2. søstera Kari Hansdatter; 3. søstera Anne Hansdatter; 4. halvbroren Annund Hansen; 5. halvbroren Arve Hansen; 6. halvsøstera Maria Hansdtr., død, vært gm. Anders Hansen Vibeto, barn: a. Hans Andersen; b. Anders Andersen; 7. halvsøstera Børthe Hansdtr. gm. Simon Simonsen Klovdal; 8. halvsøstera Johanne Hansdatter gm. Tollef Halvorsen Hagan.

TEKSLE
Tveit

1798
NTS 1797-1800
697a-698b

Jon Ellefsen, død;
enka Maren Nielsdatter og barn fra to ekteskap: A. fra 1. ekteskap: Ellef Jonsen, myndig; B. fra 2. ekteskap med enka Maren Nielsdatter: Ellef og Ole Steensen Håtveit.

(Anm. Nils Buverud: "Jons barn i 2. ekteskap med Maren Nielsdatter var Niels og Karen. "Ellef og Ole Steensen Håtveit" synes dermed å være feil".)

THOMASKÅS
Baksås

1805
NTS 1805-10
19a-19b

Ole Christensen, død;
enka Tale Christensdatter og barna: 1. Christen Olsen 11 år; 2. Ole Olsen 6 år; 3. Guri Olsdatter 18 år; 4. Anne Olsdatter 16 år; 5. Inger Olsdatter 13. Formynder for barna: Christopher Christensen Oterkjær.

TINHOLT

1693
NTS 1690-96
111a-113a

Gunnild Olsdatter, død;
enkemann Anders Tindholt og barna: Michel, Peder og Lars; og dattera Guri.

 

1700
NTS 1696-1701
283b-285b

Anders Pedersen, død;
gift 1. gang med Gunnild Olsdatter, død; gift 2. gang med Marte Gundersdatter. Barn fra 1. ekteskap: Michel, Peder, Laurs og Guri. Barn fra 2. ekteskap: Christen og Gunnild, smaae og umyndige.

 

1741
NTS 1740-45
411b-412b

Svend Torbiørnsen, død;
enka Berthe Evensdatter og barna: Ole myndig, Niels 16 år, Mari gm. Erich Evensen Febakke, Kari 19 år, Anne 18, Kisti 17 og Berthe 15 år.

 

1752
NTS 1757-63
22a-23a

Inger Michelsdatter, død;
enkemann Anders Andersen og barna:Peder 14 år, Birthe 17, Marie 10 og Kirsti 7 år.

 

1765
NTS/SDU

Anders Andersen, død 22.9.1765;
"død i fattig og gieldbunden Tilstand, hvor intet er til Gielden og mindre til Arv". SDU 1767: "Skifte afslutningen har beroet usluttet deels formedelst omtvisted Gield, deels under Creditorernes Taalmodighed med Enken, som med Boet efterladt i de fattigste Omstændigheder". SDS 1768 nr. 21: Anders Andersen, død, "efter hvem ingen Lov er falden".

 

1787
NTS 1787-92
384b-385b

Enka Karen Brynildsdatter, død;
Barn: 1. Brynild Andersen, myndig, tjener som gevorben ved Hr. Major Flyges Compagnie i Christiania; 2. Rasmus Andersen, gift, myndig, bor i Skien; 3. Marie Andersdatter, på Hanes i Solum; 4. Inger Andersdatter, ugift, tjener hos Abraham Isaksen Tveitan i Solum. Formynder for Mari og Inger: Hans Svendsen Tveitan.

 

1791
NTS 1787-92
757a-757b

Kirstie Nielsdatter, død;
enkemann Kiøstol Simonsen; skiftet inneholder et testament.

 

1827
NTS 1828-30
158b-166a

Jørgen Svendsen, død;
enka Berthe Andersdatter og barna: 1. Anders Jørgensen, myndig; 2. Hans Jørgensen, myndig; 3. Jørgen Jørgensen 23 år; formynder for Jørgen: Peder Stiansen Holtan; 4. Ingeborg Jørgensdtr. gm. Peder Hansen Tinholtstulen.

TINHOLT SØNDRE
(=Tinholt lille)

1821
NTS 1820-22
334a-340a

Arne Andersen, død;
enka Dorthe Kirstine Mathiasdatter og barna: 1. Mathias Arnesen 12 år; 2. Maren Helvig Arnesdtr. 15 år; 3. Ingeborg Arnesdtr. 9 år; 4. Karen Arnesdtr. 6 år; 5. yngste datter, navn ikke oppgitt, men "hvor hos Stervboe Enken tilkiendegav at være frugtsommelig". Formynder for sønnen Mathias: Peder Stiansen Holtan; for døtrene: morbroren Lars Mathiasen Granholt; lagverge for enka: Hans Hansen Tveitan.

(Anm Nils Buverud: Navnet på yngste jenta (f. 10. okt. 1818) var Anne. Den "frugtsommelige" nedkom for øvrig året etter (9. feb. 1822) med sønnen, oppkalt etter sin far: Arne.)

TORESKÅS

1831
NTS 1830-34
417b-423b

Claus Halvorsen, død;
enka Anne Augustinusdatter og barna: 1. Halvor Clausen 5 år; 2. Augustinus Clausen 3 år; 3. Niels Clausen 3 måneder. Verge for Halvor: avdødes svoger Claus Isaksen Romnes; for Augustinus: Halvor Halvorsen Susaas; for Niels: Halvor Thorsen Baxaas. Lagverge for enka: Jens Augustiniusen Graver.

TORSNES
Søve

1706
NTS 1703-09
188b-190b

Enkemann Anders Stenulsen, død;
vært gm. Kiersti Tollefsdatter, død; barn: Anders Andersen, Aaste gm. Ole Olsen; Ingebor og Kari, umyndige.

 

1755
NTS 1753-57
26b-28b

Marie Jonsdatter, død;
enkemann Anders Andersen og barna: Anders Andersen, myndig; Jens Andersen, myndig; Gunner 10 år; Lisbeth Andersdtr. gm. Gunner Pedersen; Anne Andersdtr. gm. Peder Moen; Marthe Andersdtr. gm. Ole Tvet vestre; Marie 20 år, ugift; Ingebor 17 år; Kirsti 15 år, og Karie 7 år.

 

1762
NTS 1761-64
385b-386a

Maren Halvorsdatter, død;
enkemann Andres Andresen og barna: Andres 2 år og Inger 1 år.

 

1765
NTS/SDU

Enkemann Anders Andersen, død i februar 1765. Intet om eventuelle arvinger.

 

1784
NTS 1785-87
15b-16a

Gunil Tygesdatter, død;
enkemann Anders Andersen og barna Tyge 13 år og Inger 2 år. NTS/SDS 1785 nr. 9: formynder for Tyge: Jon Ellefsen Texle; for Inger: Anders Andersen Torsnes.

 

1790
NTS 1787-92
751b-752a

Anders Andersen, død;
enka Gurie Nielsdatter og barna: fra 1. ekteskap: Anders, myndig; fra 2. ekteskap: Tyge 20 år og Ingrie 8 år.

 

1829
NTS 1828-30
549b-552b

Liv Ougensdatter, død 27.6.1828;
enkemann Anders Andersen og barna: 1. Anders Andersen, myndig; 2. Mari Andersdatter, død, vært gm. Hans Tronsen Fiskestigen, barn: a. Tron Hansen 11 år; b. Andreas Hansen 7 år; 3. Anne Andersdatter gm. Tron Nielsen ved Ulefos Sagbruk; 4. Inger Andersdtr. gm. Frederik Olsen Tveit; 5. Gunnild Andersdtr. gm. Tron Jensen Haave.

 

1834
NTS 1832-41
111b-112b

Kirsti Andersdatter, død;
enkemann Anders Andersen og barna: 1. Anders Andersen 9 år, 2. Mari Andersdatter 15 år, 3. Andrea Andersdtr. 13; 4. Anne Andersdtr. 4 år. Formynder for Anders og Andrea: morbroren Ole Andersen Melteig; for Mari og Anne: Gunder Olsen Tveit. (1 skifteprotokollen står det feilaktig TORESKAAS, men det er her retta til TORSNES).

TUFTE

1683
NTS 1667-84
129b-130b

Johanes Evuindssen, død;
enka Birte Andersdatter.

 

1701
NTS 1701-03
34b-39a

Berent Tolfsen, død;
enka Else Nielsdatter og barna: Isach, Niels og Stig; Sara og Marichen.

 

1710
NTS 1709-16
48b-53a

Marie Nielsdatter, død;
enkemann Isach Berentsen og barna: Niels og Berent Isachssønner, "smaae og umyndige".

 

1734
NTS 1727-36
381b-384a

Zidsel Steensdatter, død;
enkemann Stie Berentsen og barna: Jacob Stiessen 19 år og Anne 14 år.

 

1739
NTS 1736-40
340b-342b

Stie Berentsen, død;
gift 1. gang med Sidsel Svendsdtr., død; gift 2. gang med Berthe Rasmusdatter; barn fra 1. ekteskap: Jacob, myndig, og Anne 20 år; barn fra 2. ekteskap: Berent Stiesen 2 år.

 

1764
NTS 1761-64
636a-638a

Elian Olsdatter, død 27 år gammel.;
enkemann Anders Olsen og barna: Ole Andersen 8 år, Andreas ca. 1/2 år, Berthe 3 år. Formyndere: Anders Olsens to brødre: Nielsmund og Friderich Olsen Vibeto, og Christopher Olsen Tufte. Jfr. NTS/SDS 1764 nr. 48.

 

1764
NTS/SDU

Skifte efter en svensk Person, Gruve Arbeyder Eric Holmstrøm, som blev berettet at være død 23.6.1764. Auksjon for å betale gjelda.

 

1774
NTS/SDU nr. 21

Christen Isaacssen, død 22.4.1774;
ingen arvinger nevnt.

 

1781
NTS 1775-84
583a-585b

Hans Heljesen, død 14.7.1781;
enka Ingeborg Gundersdatter og barna: Ole Hansen, myndig; Niels, myndig; Anders, myndig; Aaste Hansdtr. gm. Jørgen Pedersen Åmtvet og Ingeborg Hansdtr. 15 år. Verge for Ingeborg: Niels Hansen Tufte. NTS/SDS 1782 nr. 9: formynder: Jørgen Pedersen Åmtvet.

 

1783
NTS 1775-84
702b-703a

Ungkar Anders Hansen Tufte, død;
arvinger: Ingeborg Knudsdatter og søsknene: Ole og Niels Hansen, myndige; Aaste Hansdtr. gm. Jørgen Pedersen Omtvet og yngste søster: Ingeborg Hansdatter 17 år. NTS/SDS 1784 nr. 8: formynder for Ingeborg: Niels Hansen Tufte.

 

1795
NTS 1792-97
331b-333a

Eli Poulsdatter, død;
enkemann Ole Olsen og barna: Ole Olsen 9 år, f. mars 1786; Peder 2 3/4 år; Anne Olsdtr. 16 år og Marie Olsdatter 12 år.

 

1802
NTS 1801-06
360b-361b

Skifte i avdøde enke Mari Larsdatters hus under Tufte, død 3.5.1802; enke etter Søren Brynnildsen Borgen; barn: 1. Brynnild Sørensen 15 år; 2. Lars Sørensen 13 år, tjener hos kjøpmann Peter Heuch i Kragerø; 3. Asloug Sørensdatter 10 år; 4. Maren Severine Sørensdatter 3 år.

TUFTE NORDRDE

1777
NTS 1775-84
227b-229a

Halvor Halvorsen, død okt. 1775;
enka Ingeborg Sørensdatter og dattera Dorthe Halvorsdatter 1 1/2 år. SDS 1777 nr.8: formynder for Dorthe: Tormoe Halvorsen Kolle.

 

1795
NTS 1792-97
310b-312b

Kiersti Saamundsdatter, død;
enkemann Niels Hansen og barna: Hans Nielsen 15 år, Anders 8, Gunder 1, Mari Nielsdtr. 10 år, Ingeborg 5 år.

 

1805
NTS 1805-10
140b-144a

Niels Hansen, død;
enka Sigrie Halvorsdatter og barn fra to ekteskap: A. med Kirstie Saamundsdatter, død: 1. Hans Nielsen, myndig; 2. Anders Nielsen 18 år; 3. Gunder Nielsen 11 år; 4. Mari Nielsdatter 20 år, oppholder seg på Ytterbøe; 5. Ingeborg Nielsdtr. 15 år; B. med enka Sigrie Halvorsdtr.: 1. Halvor Nielsen 1/4 år; 2. Kirstie Nielsdtr. 8 år; 3.Aaste Nielsdtr. 5 år; 4. Gunnild Nielsdatter 2 år. Verge for A2: broren Hans Nielsen; formynder for de andre barna: fasters mann Jørgen Pedersen Skibsnæs.

 

1809
NTS 1805-10
674a-679a

Hans Nielsen, død;
enka Kari Annundsdatter og dattera Kirsti Hansdatter 12 uker; formynder Steen Andersen Tufte; lagverge for enka: forvalter Poppe ved jernværket. Holden Jernværk er største kreditor med 724 Rdlr. av total gjeld 1948 Rdlr.

 

1814
NTS 1809-15
852a-854a

Anders Pedersen, død;
enka Marte Jensdatter og barna: 1. Peder Andersen, myndig; 2. Jens Andersen 21 år; 3. Jørgen Andersen 18 år; 4. Anders Andersen 15 år; 5. Gunder Andersen 12 år; 6. Anne Andersdatter 31 år gm. Ole Halvorsen Uhlefosgaarden; 7. Karen Andersdtr. 27 år gm. Gullik Jonsen Smed i Porsgrunn; 8. Mari Andersdatter 24 år, ugift. Formynder for Jens og Jørgen: svogeren Ole Halvorsen; for Anders, Gunder og Mari: fastermannen Steen Olsen Håtvet. Lagverge for enka Marte: Christen Jensen Kålstad.

 

1846
NTS 1841-52
241a-242a

Innerst Hans Steensen, død omkring mai 1845; enka Mari Steensdatter og barna: 1. Anne Hansdatter gm. Halvor Gundersen Tufte; 2. Kirsti Hansdatter gm. Hans Pedersen Vibeto; 3. Marthe Hansdatter 13 år. Formynder for Marthe: Anders Thomassen Vibeto. Lagverge for enka: Johannes Rasmussen Heisholt.

TUFTE SØNDRE

1774
NTS/SDS

Anders Olsen, død;
umyndige barn: 1. Ole Andersen 17 år; 2. Anders Andersen 9 år; 3. Jens Andersen 6 år; 4. Niels Andersen 1/2 år; 5. Birthe Andersdatter 12 år; 6. Elian Andersdatter 4 år; 7. Kirsti Andersdatter 2 år. Formyndere: for nr. 1 og 5: morbroren Christopher Tufte; for nr. 2: morbroren Friderich Wibetoe; for nr. 3 og 6: frenden Anders Melteig; for nr. 4 og 7: bestefaren Ole Mortensen. SDU 1773 nr. 14 oppgir at Anders Olsen døde 21.3.1773.

 

1778
NTS 1775-84
307a-309b

Kirstie Nielsdatter, død;
enkemann Christopher Olsen og avdødes barn fra 1. ekteskap med Ole Andersen: Anders, død, hans barn: Ole 21 år, Andreas 15, Jens 11, Niels 6, Berthe 17 år, Elian 7 år, og Kirstie 7 år. Ingen barn i 2. ekteskap. NTS/SDS 1778 nr. 8 nevner dessuten Ole Jensen 22 år og Anders Jensen 20 år. Kirstie heter her Kirstine. Formyndere: for Ole og Berthe: faren Christopher Olsen Tufte; for Andreas: Friderich Olsen Vibeto; for Jens og Elian: morbroren Morten Borgen; for Niels og Kirstie: bestefaren Ole Mortensen Hegna; for Ole og Anders Jensen: farbroren Niels Olsen Ringsevje.

 

1838
NTS 1832-41
433b-435a

Skifte på "Gjestgiverstedet Tufte".
Steen Andersen og kona Kirstie Christophersdatter skifter og tar føderåd. Barn: 1. Hans Steensen, myndig; 2. Anders Steensen, umyndiggjort, 33 år; 3. Christopher Steensen, myndig; 4. Ole Steensen, myndig; 5. Ole Steensen d.y. 20 år; 6. Marthe Steensdatter gm. Niels Jørgensen Holla; 7. Anne Steensdtr. 19 år; 8. Karen Steensdtr. 13 år. Verge for den umyndiggjorte Anders og for Ole d.y.: Halvor Halvorsen Fen; for Anne og Karen: Anders Thomassen Vibeto.

 

1847
NTS 1841-52
249b-250a

Føderådskona Kirstie Christophersdatter, død 13.3.1847; enkemann Steen Andersen og barna: 1. Hans Steensen Tufte, død, barn: a. Anne Hansdtr. 26 år, gift med Halvor Gundersen Tufte; b. Kirstie Hansdatter 22 år, gm. Hans Pedersen Vibeto; c. Marthe Hansdtr. 14 år, oppholder seg hos mora si ved Ulefos Sagbrug; 2. Anders Steensen 42 år, gift, bor på Vibeto; 3. Christopher Steensen 40 år, gift, bor på gården Håtveit; 4. Ole Steensen d.e. 35 år, gift, bor på gården Tufte; 5. Ole Steensen d.y. 30 år, bor på gåren Tufte; 6. Marte Steensdtr. 33 år, gm. Niels Jørgensen; 7. Anne Steensdatter 26 år gm. Peder Kjørstolsen Eiestrand; 8. Karen Steensdtr. 22 år gm. Christen Jørgensen Tveit. Formynder for avdøde Hans Steensens yngste datter Marthe: Halvor Gundersen Tufte.

 

1855
NTS 1853-62
90b-92a

Enkemann Steen Andersen, død 23.3. 1855.
Barn: Hans Steensen, død for flere år siden, barn: a. Anne Hansdatter gm. Halvor Gundersen; b. Kirsti Hansdatter gm. innerst Hans Pedersen; c. Marthe Hansdatter 22 år, ugift, tjener på Søve; 2. Anders Steensen, utvandra til Nord-Amerika, saavidt vides dersteds i Live, myndig; 3. Christopher Steensen, utvandra til Nord-Amerika, myndig: 4. Ole Steensen, organist, myndig; 5. Ole Steensen d.y.; 6. Marthe Steensdatter gm. gårdeier Niels Jørgensen; 7. Anne Steensdatter gm. Peder Kjøstolsen, utvandra til Nord-Amerika, myndig; 8. Karen Steensdatter gm. Christen Jørgensen, utvandra til Nord-Amerika, myndig. Formynder for Marthe Hansdtr.: svogeren Halvor Gundersen Tufte.

 

1863
GSR 1862-96
2a-5a

Ole Stensen d.y., død;
enka Taran Andersdatter Vibeto og barna: 1. Sten Kristinius Olsen 14 år; 2. Kirsti Marie Olsdatter 12 år; 3. Anne Mathea Olsdatter 9 år; 4. Karen Andrine Olsdtr. 6 år; 5. Marie Jensine Olsdatter. Verge for nr. 1: Nils Jørgensen Tufte; for nr. 2 og 3: Halvor Gundersen Fen; for nr. 4 og 5: Anders Halvorsen Fen.

 

1881
GSR 1862-96
80a-82a

Avdøde ektefolk, organist Ole Stensen Tufte og kona Marthe Tufte, hun død 4.12.1880; barn: 1. Sten Olsen Tufte, lege; 2. Jonas Olsen Tufte, student i Christiania, myndig; 3. Ole Peder Olsen Tufte, cand. theol., myndig; 4. Carl Julius Olsen Tufte, tekniker, myndig; 5. Marie Olsdatter Tufte gm. apoteker Hoff. Disse tre sistnevnte er bosatt i Amerika. 6. Jens Olsen Tufte, utvandra for flere år siden og fra hvem hørt ingenting i 10 Aar.

TVARA

1755
NTS 1753-57
192a-192b

Tyge Olsen, død;
enka Margrethe Johannesdatter og barna: Anders Tygesen, gift, Anna, gift og Marie 20 år.

 

1807
NTS 1805-10
390a-391a

Peder Johannessen og kona Marie Hansdatter oppgir boet; barn: 1. Anne Pedersdatter gm. Hans Pedersen Tønstulen; 2. Berthe Pedersdatter gm. Christen Jensen Kålstad; 3. Magrethe Pedersdatter gm. Ole Hansen Tvara. (Anm. Ole Bjørn Darrud: andre kilder, bl.a kirkebok ved barnedåp, indikerer at "Ole Hansen Tvara" skal være "Ole Olsen Tvara").

TVEIT

1691
NTS 1690-96
80b-81b

Søren Anderssen, død;
enka Anne Søfrensdatter og barna: Tyge og Søren; Kirsti, Mari og Sønnøf.

 

1712
NTS 1709-16
170b-172a

Tyge Søfrensen, død;
enka Anlov Jonsdatter og barna: Anders 13 år og Berte 4 år.

 

1721
NTS 1720-27
172a- 174b

Anlouv Jonsdatter, død;
gift 1. gang med Tyge Søfrenssen; gift 2. gang med Bertel Steensen; barn fra 1. ekteskap: Anders 22 år, Berte 13 år.

 

1731
NTS 1727-36
189b-190a

Aaste Nielsdatter, død;
enkemann Levor Olsen og sønnen Anders 2 år.

 

1771
NTS/SDS nr. 4

Margrethe Nielsdatter, død;
umyndig datter: Karen Halvorsdatter 21 år; formynder: faren Halvor Olsen. SDU 1770 nr. 31 oppgir dødsdatoen 7.7.1770.

 

1773
NTS/SDS

Halvor Olsen oppgir boet;
umyndig datter: Karen Halvorsdatter; formynder: broren Niels Halvorsen.

 

1775
NTS 1775-84
149a-150b

Marthe Steensdatter, død 15.2.1775;
enkemann Ole Halvorsen og barna: Halvor 10 år, Steen 8, Ledvor 4. Anders 10 måneder. NTS/SDS 16 nr. 100: "hvor intet formeedelst Stervboerne paa hæftende Gielden er bleven at arve".

 

1789
NTS 1787-92
630b-631a

Ole Andersen, død;
enka Marthe Andersdatter og barna: 1. Anders Olsen, myndig; 2. Mari Olsdatter gm. Ole Andersen Borgen; 3. Anne Olsdtr. gm. Halvor Olsen Bøe; 4. Mari Olsdtr. gm. Niels Pedersen ved Ulefoss; 5. Margit 18 år, ugift; 6. Kirstie 16, ugift; 7. Ingeborg 11 år. Formynder for Margit: Anders Steensen Vibeto; for Kirstie: Ole Andersen Borgen; for Ingeborg: Jørgen Søvestranden.

 

1793
NTS 1792-97
76a-77a

Enka Marthe Andersdatter, død;
enke etter avdøde Ole Andersen. Barn: 1. Anders Olsen, myndig; 2. Marie Olsdtr. gm. Ole Andersen Borgen; 3. Anne gm. Halvor Olsen Bøe; 4. Marie gm. Niels Pedersen ved Ulefos; 5. Margrethe Olsdtr. 22 år; 6. Kirstie 20 år og 7. Ingeborg 15 år.

 

1795
NTS 1792-97
305b-306b

Asloug Torbiørnsdatter, død 13.6.1795;
enkemann Ole Brynildsen og barna: Gunder 8 år, Ole 4 og Marthe 16 år.

 

1796
NTS 1792-97
442b-445b

Niels Halvorsen, død;
enka Anne Nielsmundsdatter; (avdødes far: Halvor Olsen, død, mor: Margrete Nielsdatter, se skifte 1771). Barn: Halvor Nielsen 22 år, Ole 19, Niels 10, Anders 3, Margrete 16, Ingeborg 13, Eljane 5 år. Verge for de to yngste sønnene: søskenbarnet og naboen Halvor Olsen Tveit; verge for de to yngste døtrene: morbroren Torjer Nielsmundsen Vibeto.

 

1803
NTS 1801-06
410b-411b

Myndlingen Ole Nielsen Tveit, død paa Sygehuuset i Porsgrund. Dødsfallet anmeldt av formynderen Tomas Andersen Vibeto. Arvinger: 1. Hans mor Anne Nielsmundsdatter Vibeto gm. Morten Olsen Hægna; 2. broren Halvor Nielsen Tveit "som staaer under Curators Tilsyn"; 3. broren Nils Nielsen 16 år; 4. broren Anders Nielsen 9 år; 5. søstera Margrete Nielsdatter gm. Gunlik Torgrimsen Brænde; 6. Ingeborg Nielsdatter 15 år; 7. Eljan Nielsdatter 11 år. Kurator for nr. 2 og formynder for nr. 6 og 7: Torger Nielsmundsen Vibeto; kurator for nr. 3 og 4: Halvor Olsen Tvet. (Avdøde Ole Nielsen Tveit var sønn av avdøde Niels Halvorsen Tveit; arveoppgjøret etter ham avslutta 20.5.1797).

 

1821
NTS 1820-22
148a-150b

Ingebor Torsdatter, død;
enkemann Halvor Olsen og barna: 1. Ole Halvorsen, myndig; 2. Thor Halvorsen 18 år. Verge for Thor: faren Halvor Olsen.

 

1828
NTS 1828-30
359b-362b

Marie Olsdatter, død 6.12.1827;
enkemann Knud Aslaksen og barna: 1. Ole Knudsen 16 år 1.5.1828; 2. Børthe Knudsdatter 22 år, ugift. Formynder for Ole: John Pedersen Værstad; for Børthe: morbroren John Olsen Helgen.

 

1841
NTS 1841-52
18a.

Leilendingskona Mari Andersdatter, død 5.11.1841; enkemann Gunder Olsen og barna: 1. Ole Gundersen 20 år; 2. Mari Gundersdatter 17 år; 3. Anne Gundersdatter 13 år; 4. Marie Gundersdatter 10 år. Verge for Ole: naboen Gunder Gundersen Tveit; for døtrene: morbroren Ole Andersen Melteig.

 

1859
NTS 1853-62
253a-256a

Anne Andersdatter, død;
enkemann Gunder Gundersen. Avdøde var enke etter avdøde Anders Olsen Tveit da hun giftet seg på nytt med ungkar Gunder Gundersen. Det var ingen barn i dette første ekteskapet og heller ingen barn i andre ekteskap. Avdødes søsken arver: 1. eldste søster Margrethe Andersdatter gm. husmann John Olsen Ringsevje, som bor i Arendal, hun død, barn: sønnen Anders Johnsen, handelsmann i Arendal, myndig; 2. søstera Kirsti Andersdatter, død, var gm. Anders Andersen Torsnes, barn: a. Marie Andersdatter gm. John Hansen Skifsnes; b. Andrea Andersdtr. gm. verksarbeider Andreas Christensen Sandbakken; c. skoleholder Anders Andersen, myndig; d. Anne Andersdatter 25 år, tjener på Gjerpen prestegård; 3. Mari Andersdatter, død, har vært gm. leilendingen Gunder Olsen Tveit, barn: a. Ole Gundersen, myndig; b. Mari Gundersdatter gm. Thor Halvorsen Skolemester, som med begge barna sine utvandra til Amerika i 1855, "saavidt vides lever de Begge"; c. Anne Gundersdatter gm. Jens Thygesen Namløshagan; d. Marie Gundersdatter gm. Anders Andersen Skoleholder, bor på Lammekaas; 4. Kari Andersdatter gm. Peder Halvorsen Kolleseter, utvandra med familien til Nord-Amerika for mange år siden. Peder Halvorsen er død, og i brev av 13.5.1846 beskjed om at hans arvelodd skal tilfalle Ole Andersen Melteig, iflg. enka Ingeborg Melteig; 5. Marie Andersdtr., enke etter Anders Hansen under Grøtvika i Solum; 6. Ole Andersen Melteig, død for flere år siden, gift med Ingeborg Hansdatter Melteig, barn: a. Anders Olsen 32 år; b. Halvor Olsen 23 år; c. Ole Olsen 21 år; d. Hans Olsen 17 år; 7. halvsøstera Anne Andersdatter gm. Hans Andersen Øya; 8. halvbroren Peder Andersen Kaasa, skredder, bor på plassen Kaasa under Melteig; 9. halvbroren Knud Andersen Haugjorde under Jøntvet; 10. halvsøstera Aslaug Marie Andersdatter gm. Hans Gjærum, begge utvandra til Nord Amerika for flere år siden, saavidt vides begge i Live; 11. halvsøstera Mari Andersdatter 30 år, utvandra til Amerika for flere år siden sammen med søstera Aslaug.

TVEITHEGNA
Tveit

1812
NTS 1809-15
458b-461a

Liv Olsdatter, død;
enkemann Peder Rasmusen; ingen livsarvinger; hennes søsken arver: 1. eldste bror Jacob Olsen på plassen Holmen under Rising i Gjerpen, død, vært gm. Aslaug Gundersdatter, barn: a. Ole Jacobsen, myndig; b. Thore Jacobsdatter 22 år; 2. broren Elling Olsen, gift, bor på gården Høymyr i Gjerpen; 3. broren Ellef Olsen, gift, bor i Arendal; 4. søstera Gunnild Olsdatter gm. Hans Rasmussen Røybekk; 5. halvsøstera Thore Olsdatter gm. Halvor Olsen Vaskaas, bor i Gråten i Solum; 6. halvsøstera Anne Olsdatter gm. Kittil Knudsen Nesodden. Formynder for Thore Jacobsdtr.: Elling Olsen Høymyr.

TVEITPLASS

1775
NTS/SDS nr. 4

Anne Kirstine Jacobsdatter, død;
umyndig datter: Maren Brynildsdatter 14år; formynder: faren Brynild Gundersen. SDU 174 nr. 29 oppgir dødsdato 9.6.1774.

ULEFOS

1669
NTS 1667-84
31b.

Siuer Suenssen, død;
enka Ingebore Evindsdatter. "Gjælden overstiger Indtægten".

 

1705
NTS 1703-09
129b-134a

Ellen Bertelsdatter, død;
avdød mann Søren ...?; Barn: Eilert og Anna, umyndige. Tilstede: den avdøde kones bror: Adam Bomhoff, formynder.

 

1723
NTS 1720-27
301b.

Torgius Erichsen, død;
enka Anne Olsdatter og barna: Ole og Anne, begge umyndige.

 

1726
NTS 1720-27
438a.

Maren Isachsdatter, død;
enkemann Clemet Erichsen og barna: Isach 10 år, Anne Maria 12, Karen 7, Catharina 5 og Maren Kistine 1 år.

 

1734
NTS 1727-36
385a-387a

Margrethe Gundersdatter, død;
enkemann Anders Isachsen og barna: Isach 17 år, Halvor 9, Gunder 6, Anne 14 år, Giertrud Marie 3 år.

 

1739
NTS 1736-40
288a-290a

Peder Johannessen, død;
enka Anne Jonsdatter og barna: Hans 21 år, Johannes 16, Tolef 13, Niels 8, Jon 6, Mari 10 år. Formynder for Johannes og Tolef: farbroren Anders Haagensen; formynder for Niels og Jon: farbroren Peder Haagensen.

 

1754
NTS 1757-63
33a-44a

Monsieur Hans Jacob Bomhoff, død;
enka Anne Lisbet Gunnersdatter og sønnen Ingebreth Bomhoff 6 år.

 

1774
NTS 1775-84
172a.

Sara Eliasdatter, død 8.8.1774;
enkemann sagmester Daniel Jonsen og den avdødes brødre og søstre: 1. Daniel Eliassen, Lille Fjære, myndig; 2. Anders Eliassen, myndig, gift; 3. Ole Eliassen, myndig; 4. Anne Eliasdatter, gm. Daniel Madsen.

En plass

1799
NTS 1797-1800
717a-718a

Tollef Nielsen, død;
enka Dorthe Olsdatter og barna: Niels, myndig; Jens, myndig; Kirstie gm. Knud Pedersen.

 

1801
NTS 1801-06
100a-101a

Nils Gundersen, død;
enka Ingeborg Nielsdatter og barna: 1. Gullik Nilsen 17 år; 2. Berte Nilsdatter, enke etter avdøde Tomas Pedersen ved Holden Jernværk; 3. Kari Nilsdatter. Formynder for barna: Christen Isaksen.

 

1806
NTS 1805-10
60a.

"I Bent Johnsens Hus ved Ulefos";
Bent Johnsens kone, Aaste Johannesdatter er død; Bent Johnsen har fått kgl. bevilling til å sitte i uskifta bo.

 

1882
GSR 1862-96
90b-92a

Tjenestejenta Margrete Rasmusdatter, død 6.6.1882;
slektningene arver: 1. halvsøstersønnen Rasmus Johansen, myndig; 2. do. Nils Johansen, myndig; 3. do. Halvor Johansen, bosatt i Horten; 4. do. Jens Johansen, utvandra til Amerika, død, tre barn; 5. halvsøsterdattera Margrete Johansdatter, død i Arendal, fire barn; 6. do. Andrea Johansdatter gm. Peder Anundsen i Gråten i Solum; 7. halvsøstera Anne Rasmusdatter., død, fire barn, to i Christiania, to på Valøya (?); 8. halvsøstera Maren Anne Rasmusdtr., død, to barn i Kragerø; 9. barn etter avdøde halvbror Rasmus Hegna: Rasmus og Anders Rasmussønner, bosatt i Amerika.

 

1893
GSU 1887-1904
88b-91a

Landhandler John Olsen, død;
enka Elisabeth Johnsdatter og barna: 1. Karen Johnsdatter, død, enkemann Ingebret Nilsen og barna: a. Mari Elise Nilsen over 18 år; b. Karen Nikoline Nilsen 18 år; c. Nils Johan Nilsen, under 18 år; d. Ellse Nilsen, under 18 år; e. John Nilsen, under 18 år; 2. svigersønnen skolelærer H. Halvorsen gm. dattera Elise; 3. dattera Elise Johnsen; 4. sønnen Johan Johnsen, myndig; 5. sønnen Nils Johnsen, myndig; 6. dattera Inger Benthine Johnsdtr. gm. Ingebret Nilsen; 7. Ingeborg Marie Johnsdtr., myndig; 8. Johanne Elise Larsen, enke eller Nils Larsen.

 

1895
GSU 1887-1904
131a-131b

Elise Simonsdatter Ulefos, død;
enkemann skogfut Ole Halvorsen og dattera Elise Halvorsen 4 år; verge: sliperimester Lars Eriksen.

ULEFOS
FORBRUKS-
FORENING

1892
GSR 1862-96
123b- 129b

KONKURSBO.
Handelsbestyrer Jacob Nilsen. Formann i styret: Ole Olsen Lommerud.

ULEFOS JERNVÆRK

1675
NTS 1667-84
72a-73a

Inger Gierssdatter, død;
enkemann Haldvor Sørenssen Borse, "Forpakter over samme Wærch", og sønnen: Søren Haldvorsen.

 

1709
NTS 1703-09
344a-346a

Hammersmed Erich Joensen, død;
enka Anne Christensdatter. Arvinger: hans brødre: 1. Laurs Joenssen, død, en sønn: Joen Laurssen, og to døtre: Børte og Live; 2. Svend Joensen, død: tre sønner og dattera Ellen; 3. Mogens Joenssen, død: en sønn og døtrene Børte, Barbroe og Anne Mogensdøtre; 4. Anders Joenssen, død: to døtre: Lisbet og Margrethe Andersdøtre.

En plass under verket

1709
NTS 1709-16
1a-2b

Peder Amundsen, død;
enka Else Hansdatter og hans halvsøsken: Knud Amundsen og Aase Amundsdatter.

 

1754
NTS 1753-57
60b-62a

Thomas Hendrichsen, død;
enka Anna Maria Bertelsdatter og barna: Bertel 16 år, Bent 13, Hendrich 6, Anna Dorthe 9 år, Mette 3/4 år.

 

1756
NTS 1753-57
242b-244

Ole Axelsen, død;
enka Anne Maria Hansdatter og avdødes barn i to ekteskap: 1. ekteskap med Maren sønnen Axel Olsen 5 1/2 år; 2. ekteskap med Anne Maria Hansdatter: Maren Margretha Olsdatter, 15 år.

 

1756
NTS 1753-57
292a-293b

Karie Annundsdatter, død;
enkemann Tosten Ammundsen og barna: Annun 4 år, Johan 2, Kirsti gm. Hans Olsen Wærket.

 

1756
NTS 1753-57
338b-339a

Torbiørn Arvesen, død;
enka Ingeborg Olsdatter og barna: Ole 10 år, Kirsti 7, Sara 4 år; og den avdødes barn med første kone, avdøde Kirsti Andersdatter: Hans 17 år. Formynder: morbroren Erich Nordstå.

 

1770
OBA 1758-78
241a-241b

Hedvig Jacoba Jørgensdatter, død;
enkemann Christen Rasmussen, melding om uskifta bo.

 

1771
OBA 1758-78
257a-258b

Hedevig Jacoba Jørgensdatter, død;
enkemann, forvalter Christen Rasmussen og sønnen Rasmus Christensen.

 

1777
OBA 1758-78
381b-382a

Oppgiver Hans Christensen, død;
enka Malene Christophersdatter og barna Christen Hansen 9 år, Halvor 7 og Christopher 2 år.

 

1779
OBA 1776-1807
8a-8b

Skifte mellom spikersmedsvenn, enkemann Rasmus Johansen og hans avdøde kones mor Karen Halvorsdatter. Ikke livsarvinger.

 

1784
OBA 1776-1807
89b-94

Marie Halvorsdatter, død des. 1783;
enkemann Ole Andersen Kolle og barna: Halvor 8 år og Magrethe 6 år.

 

1785
OBA 1776-1807
96a-99a

Ingeborg Saamundsdatter, død 20.12.1784;
enkemann Nils Pedersen og dattera Karie Nilsdatter 2 år.

 

1787
OBA 1776-1807
36a-37a

Hyttedreng og pramroer Jens Pedersen, død 14.7.1787;
enka Aaste Kittelsdatter og barna: Margrete Jensdatter gm. hammerdreng Christen Johansen; Peder Jensen 11 år; Jens Jensen 6 og Ingeborg 1 år gammel.

 

1787
OBA 1776-1807
162a-163b

Maria Olsdatter, død;
enkemann Hendrik Sørensen og sønnen Søren Hendriksen 10 år.

 

1796
OBA 1776-1807
222b-227a

Karen Helgesdatter død;
enkemann materialsmed Christen Hansen og barna: kleinsmed og bonde Hans Peder Christensen, død, gm. Asper Clausdtr., ei datter: Karen Marie 7 år; Helge Christensen, kleinsmed og bonde 36 år; Jacob Christensen, smeddreng i farens verksted 21 år; Karen Christensdatter, død 1793, gm. hammersmed Peder Jonsen,en sønn: Hans Pedersen 4 år; Christense Christensdtr. 18 år.

 

1798
OBA 1776-1807
23Sa-242b

Former Jon Steensen, død 1793;
enka Inger Olsdatter og barna: 1. belgmaker Steen Jonsen, død, sønner: Jon Steensen, formersvenn 25 år, en sønn på 11 år, Abraham Steensen 7 år, Inger Steensdatter 15 år; 2. Bernt Jonsen, flåtemann ved Ulefos Sagbruk 52 år; 3. Anne Jonsdtr. gm. formersvenn Niels Christophersen; 4. Johanne Jonsdatter, enke etter Jacob Kastet, Heddal, død; 5. Lisbeth Jonsdtr. gm. bonde Niels Olsen, Sannes nedre.

 

1818
NTS 1815-20
548b.

Kari Tallaksdatter, død;
enkemann, verksarbeider Jørgen Hendriksen og barna: 1. Hendrik Jørgensen 3 år; 2. Anne Bertine 5 år. Formynder: morbroren Greger Tallaksen.

 

1822
NTS 1820-22
352b-353b

Anne Magrete Olsdatter, død;
enkemann Jens Brynnildsen og sønnen Ole Jensen 4 år. Formynder for sønnen: avdødes farbror Anders Jensen Haugen under Tufte.

 

1828
NTS 1830-34
3a-6b

Masmester Paul Petter Svendsen, død 9.4.1828;
enka Anne Svendsen, f. Paulsen og barna: 1. Svend Nicolai Svendsen 14 år; 2. Johanne Sophie Svendsen 29 år, ugift; 3. Petronelle Svendsen 25 år, ugift; 4. Anne Elisabeth Svendsen 18 år, ugift. Verge for barna: forvalter Poppe. Lagverge for enka: forvalter Carl Frederik Rolsted.

 

1828
NTS 1828-30
62a-67b

Smed Anders Ausdahl, død 23.7.1827;
enka Petronelle Jacobsdtr. Offenberg; ingen barn. Den avdødes arvinger: 1. søstera Frederikke Olsdatter gm. feiermester Hiedel i Larvik; 2. søstera Trine Olsdatter gm. Jacob Svendsen i Fredrikstad. Lagverge for enka: forvalter Carl Frederik Rolsted.

 

1829
NTS 1828-30
450b-452b

Hans Hansen, død;
enka Magrethe Annundsdatter og avdødes barn fra første ekteskap med avdøde Mari Pedersdatter: 1. Hans Hansen, myndig; 2. Anne Hansdtr. gm. Rasmus Halvorsen Bergkaasa; 3. Giertrud Hansdtr. gm. Tollef Jensen, Bratsbergkleiva, Gjerpen; 4. Mari Hansdtr. gm. Niels Christiansen Steinsrud; 5. Marie Hansdtr. gm. Tollef Larsen ved Holden Værk. Lagverge for enka: Ole Johnsen Fen.

 

1831
NTS 1830-34
194a-194b

Ingeborg Rasmusdatter, død;
enkemann, verksarbeider Anders Andersen og ei datter fra den avdødes første ekteskap: Ingeborg Nielsdatter, som er enke etter avdøde verksarbeider Johannes Johannesen.

 

1831
NTS 1830-34
368b-370b

Student, adjunkt Frederik Wilhelm Poppe, død; arvinger: enkemadam Jul-Svendsen og hennes datter Johanne. (Student Poppe har bodd hos mad. Jul-Svendsen i flere år). Lagverge for enka: forvalter Rolsted.

 

1832
NTS 1830-34
370b-371b

Gjestgiver John Steensen, død;
enka Birthe Halvorsdatter og barna: 1. Halvor Johnsen, myndig; 2. John Johnsen, myndig; 3. Steen Johnsen, myndig; 4. Andreas Johnsen 23 år; 5. Hans Johnsen 17 år; 6. Abraham Johnsen 13 år. Formynder for Hans og Abraham: farbroren Abraham Steensen Værket. Lagverge for enka: forvalter Rolsted.

 

1836
NTS 1832-41
279a-279b

Verksarbeider Hans Christophersen, død for flere år siden; enka Lisbeth Tollefsdatter og sønnen Tollef Hansen 24 år, som oppholder seg på Kongsberg. Verge for sønnen: verksarbeider Christopher Nielsen Værket. Lagverge for enka: Ole Nielsen Værket.

 

1837
NTS 1832-41
365a-365b

Ingeborg Andersdatter, død;
enkemann Saamund Torbjørnsen og barna: 1. Torbjørn Saamundsen 20 år; 2. Anders Saamundsen 13 år; 3. Maren Kirstine Saamundsdatter 7 år. Formynder for de tre barna: morbroren Halvor Andersen nedre Lunde.

 

1838
NTS 1832-41
364b-365a

Ingeborg Thomasdatter, død 2. juli 1837;
enkemann Ole Saamundsen og barna: 1. Saamund Olsen 12 år; 2. Thomas Olsen 2 år; 3. Marthe Olsdatter 8 år. Formynder for barna: morbroren Anders Thomasen Værket.

 

1838
NTS 1832-41
430a-430b

Kirsti Gjertsdatter, død 1835;
enkemann, verksarbeider John Johnsen og barna: 1. John Johnsen 5 år; 2. Birthe Johnsdatter 8 år. Formynder for barna: morbroren Ole Gjertsen Værket.

 

1840
NTS 1832-41
583a-583b

Enka Taran Thorsdatter, død primo april 1840,
enke etter former Peder Bentsen, død 1835; barn: 1. Bent Pedersen 25 år; 2. Thor Pedersen 23 år; 3. Andreas Pedersen 13 år; 4. Johannes Pedersen 10 år; 5. Karen Marie Pedersdatter 28 år, ugift, tjener i Bergen; 6. Ingeborg Pedersdatter 17 år. Formynder for barna: former Christopher Nielsen, avdøde Peder Bentsens svoger.

 

1840
NTS 1832-41
679a-679b

Gunnild Nielsdatter, død februar 1840;
enkemann, verksarbeider og strandsitter Ole Christophersen og dattera Maren Sørine Olsdatter 5 år. Formynder: halvbroren, gartner Ole Olsen Ulefossgården. (Enkemannen oppgav at han er gift på nytt.)

 

1841
NTS 1841-52
18a-18b

Johanne Larsdatter, død ultimo 1840;
enkemann, verksarbeider Thomas Nielsen og barna: 1. Niels Thomasen 9 år; 2. Lars Thomasen 5 år; 3. Maren Anne Thomasdatter 12 år. Formynder for barna: naboen, spikersmed Hans Hansen Værket.

 

1847
NTS 1841-52
250a-250b

Elen Marie Olsdatter, død;
enkemann Halvor Halvorsen og barna: Ole Halvorsen 7 år og Anne Halvorsdatter 2 år. Formynder for barna: slektningen Thomas Pedersen Værket.

 

1847
NTS 1841-52
250b-251b

Maren Paulsdatter, død;
enkemann, møller Ole Johnsen og barna: 1. Børthe Andrea, død 1846, var gift med innerst Saamund Saamundsen i Seljord, barn: a. Ole Saamundsen 12 år; b. Saamund Saamundsen 10 år; e. Maren Saamundsdatter 1 år, født ved nyttårstid 1846; barna er heime hos faren i Seljord; 2. Karen Kirstine Olsdatter gm. former Hans Gundersen på Holden Jernværk. Formynder for avdøde Børthe Andrea Olsdatters barn: Hans Gundersen Værket.

 

1862
NTS 1853-62
363a-364b

Værksbyggmester Niels Ingebretsen, død;
barn fra to ekteskap: A. med avdøde kone (navn ikke nevnt): 1. Ingebret Nielsen 22 år, oppholder seg i København; 2. Martine Nielsdatter 18 år, tjener på jernverket; 3. Hans Nielsen 16 år; verge: formermester John Andersen. B. med enka Gunnild Marie Jensdatter: 1. Carl Nielsen 9 år; 2. Martinius Nielsen 6 år; 3. Anne Dorthea Nielsdtr. 3 år; 4. Karen Nielsdtr. 1 år. Verge: Andreas Rasmussen Ringsevja. Vergen John Andersen opplyste at eldste sønn av første ekteskap, Ingebret Nielsen, hadde gitt avkall på sin del av arven.

 

1862
GSR 1862-96
1a-1b

Enkemann, verksarbeider Hans Gundersen, død;
barn: 1. Gunder Hansen 22 år; 2. Ole Hansen 21år; 3. Børthe Hansdatter 18 år; 4. Martinius Hansen 17 år; 5. Hans Hansen 9 år.

 

1881
GSR 1862-96
85b-88a

Masmester Svendsen, død 18.4.1881;
avdøde kone Anne Christine; barn: 1. Paul Petter Svendsen 34 år, farmasøyt i Fredrikstad; 2. Hans Jacob Svendsen 32 år, bosatt i Chicago i Amerika; 3. Pauline Andrea Svendsen 39 år, lærer i Fredrikstad; 4. Anna Svendsen gm. Johs. Jul. Horn, bosatt i Nebraska i Amerika; 5. Elisabet Petronelle Davida Svendsen 25 år; 6. Anne Marie Svendsen 23 år, bor i Fredrikstad.

 

1888
GSR 1862-96
99b-101b

Enka Aase Malene Torsdatter, død 1.5.1888;
enke etter smed Gunder Andersen; barn: 1. Anders Gundersen, myndig; 2. Thor Gundersen, myndig; 3. Peder Gulliksen Romnes gm. dattera Anne Tomine; 4. avdøde datter Birthe Maria Gundersdatters mann Kittil Andreas Jonsen for hennes 5 barn; 5. Hans Gundersen 17 år. GSU 1887-1904, fol. 19b-20a år 1888: dessuten dattersønnen Johannes Kittilsen 4 år; dattersønnen John Kittilsen 3 år; datter-sønnen Gunder Kittilsen 1 år; datterdattera Johanne Maria Isaksdatter 14 år og datterdattera Anna Isaksdatter 12 år.

 

1892
GSU 1887-1904
80b-81a

Hanna Dorthea Sondresen, f. Hansen, død;
enkemann, ekspeditør 0. P. Sondresen og barna: L Hans Severin Sondresen 20 år; 2. Kristian Sondresen 19 år; 3. Sondre Sondresen 16 år; 4. Ole Hagbart Sondresen 14 år; 5. Dorthe Kristine Sondresen 11 år; 6. Hanna Dorthea Sondresen 5 år. Verge: farbroren Hans Andreas Sondresen i Skien.

ULEFOS SAGBRUG

1711
NTS 1709-16
125-130a

Anne Maria Larsdatter, død;
enkemann, "den velfornemme Dannemand" Erich Clemmedsen og barna: Clemmed 14 år, Lars 12, Jørgen 10 og Margrete 15 år.

 

1712
NTS 1709-16
150b-157b

Erich Clemmedsen, død;
vært gm. avdøde Anne Maria Larsdatter. Barn: Clemmet 18 år, Lars 16, Jørgen 12 og Margrete 19 år.

 

1723
NTS 1720-27
301a-301b

Hans Johansen, død;
enka Kari Olsdatter og sønnen Lars Hansen 8 år.

 

1723
NTS 1720-27
301b-302a

Halvor Olssen, død;
enka Mari Jonsdatter og barna: Jon, Tollef og Kari, alle små og umyndige.

 

1724
NTS 1720-27
361b-362a

Anne Jonsdatter, død;
enkemann Steen Jansen og barna: Jan, Jon, Anders, Andreas, Guroe og Lisbeth, alle umyndige.

 

1732
NTS 1727-36
300a-307b

Clemmed Erichsen, død;
gift 1. gang med Maren Isachsdtr., død; gift 2. gang med Mette Iversdatter: barn: Jacob Clemmedsen 16 år, Anne Marie 18, Karen 14, Anne Chatrine 11, Maren Christina 6 1/2 år.

 

1738
NTS 1736-1740
98b-102a

Niels Klemetsen, død 8.4.1738;
enka Inger Gundersdatter og barna: Clemet Nielsen 16 år, Gunder 14, Tolf 11 år, Ole 6; Inger, Giertrud og Margrethe, alle umyndige. (Enka Inger Gundersdtr. er datter av Gunder Tolfsen Romnes).

 

1741
NTS 1740-45
173b-176b

Peder Isachsen, død;
enka Dorthe Larsdatter og barna: Daniel og Niels, myndige; Anne Pedersdatter gm. Ole Alfsen.

 

1742
NTS 1740-45
170b-173b

Trond Kiøstolsen, død;
enka Kirsti Pedersdatter og barna: 1. Kiøstol Trondsen, død, to sønner: Christen Kiøstolsen 4 år og Trond 7 år; 2. Anders, myndig; 3. Peder, myndig; 4. Gunder, myndig; 5. Joen Trondsen 20; 6. Marie Tronsdtr. gm. Niels Olsen Hammersmed; 7. Anne Trondsdtr. gm. Mogens Olsen.

 

1742
NTS 1740-45
200a-201a

Bent Thomesen, død;
enka Ingri Olsdatter og barna: Sara Bentsdtr. 7 år og Gunild 1 1/2 år.

 

1755
NTS 1753-57
30b-32b

Tollef Pedersen, død;
enka Sara Bentsdatter og sønnen Tollef Tollefsen, 8 dager gammel.

 

1755
NTS 1753-57
80b-82a

Pernille Jacobsdatter, død;
Annun Madsen og den avdødes søster: Johanne Jacobsdatter 28 år, ugift, Skien.

 

1755
NTS 1753-57
190b-191b

Gunild Haagensdatter, død;
enkemann Niels Engebrethsen og hennes søstre: Anechen Haagensdtr. gm. Ole Torgiusen og Johanne Haagensdtr. 26 år. (skifte på pl. Stranda, hos Hans Jespersen).

 

1755
NTS 1753-57
191b-192a

Berthe Hansdatter, død;
enkemann Lars Hansen og sønnen Jon Halvorsen 16 år.

 

1755
NTS 1753-57
244b-248a

Jomfru Maria Hein, død; (døde hos Seigneur Diderik Altenburg). Brødrene arver: A. Generalkrigskommisær Joachim Hein, Christiania; B. Vincents Hein, død, gm. Else Madsdatter, barn: 1. Aleth Vincentsdtr., død, gm. Anders Simonsen, Kragerø, barn: a. Vincents Andersen 15 år; b. Jens 14 år; 2. Martha Vincentsdtr. gm. Si---. Thornsen, Kragerø; c. Kristine Cathrina Hein, død, gm. Joachim Altenburg, sønner: 1. Johan Thomas Hof, løytnant i infanteriet; 2. Diderich Altenburg, myndig; 3. Jens Altenburg, myndig, Bergen; 4. Vincents Altenburg, myndig, bor hos broren Diderich på Ulefoss.

 

1757
NTS 1753-57
369a-369b

Eli Pedersdatter, død;
enkemann Annun Madsen, død; avdødes søsken: Jens Pedersen, myndig; Lars Pedersen, myndig; Anna Pedersdatter, enke.

 

1758
NTS 1757-63
232b-233b

Enkemann Niels Pedersen Hyll, død;
ei datter: Inger Dorthe Nielsdatter Hyll, som var tilstede sammen med morfaren Monsieur Arnt Posth.

 

1764
NTS 1761-64
556a-559a

Smed Anders Thronsen, død;
enka Anne Torgiusdatter og dattera Kirsten Andersdtr. 18 år, ugift; avdødes bror heter Jon Tronsen.

 

1774
NTS 1775-84
172a.

Sara Eliasdatter, død 8.8.1774;
enkemann sagmester Daniel Tronsen og avdødes søsken: Daniel Eliasen, myndig, på Lille Fjære i Solum; Anders, myndig, gift; Ole, myndig; Anne Eliasdatter gm. Daniel Madsen. NTS/SDS 1776 nr. 97: "Gielden overstiger Boets Formue og inted er bleven til Deel for Arvingerne". Jfr. SDU 1775 nr. 13 og 42.

 

1777
NTS 1775-84
323b-324a

Lars Pedersen og Anne Hansdatter, begge døde; umyndige barn: Knud Knudsen 15 år og Karen Pedersdatter 4 år; formynder: Johannes Heisholt. SDU 1773 nr. 15: enka Anne Hansdatter, død 11.4.1773. Jfr. NTS/SDS 1778.

 

1780
NTS 1775-84
461b-462a

Anders Saamundsen, død 18.10.1776;
enka Karen Olsdatter og dattera Annichen Andersdatter 1 år.

 

1785
NTS 1785-87
164b-166a

Kirstie Andersdatter, død;
enkemann Hans Christensen og barna: Anders Hansen 12 år, Christen 9, Anne Hansdtr. 14, Ingeborg 7 og Sara 4 år.

 

 

Anniken Nielsdatter, død nov. 1785; enkemann Lars Hansen og hennes søsken: 1. broren Gregers Nielsen, død, Kragerø: barn: Niels og Søren, myndige, Peder 22 år, alle tre i Kragerø; Sæverine Gregersdtr. gm. organist Hogne Jensen, Kragerø; 2. Christen Nielsen, død, Kragerø, barn: Anne Dorthe 16 år og Dorthe Marie 12 år; 2. søstera Maren Nielsdatter, gm. forrige klokker i Holla, Peder Gundersen Lund. Jfr. NTS/SDS 1786.

 

1789
NTS 1787-92
629b-630a

Tollef Halvorsen, død under et uhell i Vrangfoss; enka Live Pedersdatter og dattera Marthe Tollefsdatter 5 mnd. gl. Verge for dattera: den avdødes bror Christen Halvorsen, Ulefos Sagbrug.

 

1791
NTS 1787-92
783a-83b

Rasmus Pedersen, død;
gift 1. gang med Groe Kiøstelsdtr, død; gift 2. gang med Anne Jensdatter. Barn fra 1. ekteskap: 1. Rasmus Rasmussen, myndig, Porsgrunn; 2. Børthe Rasmusdtr. 27 år, ugift, tjener på Moeholt i Bamble. Barn fra 2. ekteskap: Groe Rasmusdatter 4 år.

 

1796
NTS 1792-97
386b-387b

Anne Hansdatter, død;
enkemann, strandsitter Clemmet Gundersen og barna: Gunder Clemmetsen 8 år og Kiøstol 6 år.

 

1797
NTS 1797-1800
777b-778b

Karie Arvesdatter, død 10.5.1797;
enkemann Peder Abrahamsen og barna: Abraham 20 år, Arve 15, Clemet 9, Peder 8, Gunnild 13 år. Verge for eldste sønn og formynder for de andre: farbroren Tosten Abrahamsen Gravklev i Solum.

 

1798
NTS 1797-1800
696a-696b

Ingeborg Halvorsdatter, død;
enkemann Anders Hansen og barna: Anne 6 år, Ingeborg, døde 6 uker etter mora Ingeborg. Formynder for Anne: Thomas Thoresen Dyrtid.

 

1801
NTS 1801-06
102a-103b

Hans Nielssen, død i januar 1801;
enka Kari Jensdatter og barna: Anne Hansdatter 4 år og Sara Hansdatter 10 uker. Formynder for barna: farbroren Bent Nielssen.

 

1805
NTS 1801-06
853a-854b

Enka Inger Nielsdatter, død;
barn: 1. Tron Pedersen 11 år; 2. Niels Pedersen 9 år; 3. Peder Pedersen 4 år. Formynder for nr. 1 og 2: Anders Olsen Melteig; for nr. 3: Mons Tronsen Kaasa.

 

1807
NTS 1805-10
292b-293a

Skifte i enkemann Bent Nielsens hus etter Aaste Johannesdatter, død 1805; deres barn: 1. Niels Bentsen 17 år; 2. Johannes Bentsen 15 år; 3. Hans Bentsen 11 år; 4. Ole Bentsen 7 år; 5. Bent Bentsen 3 år; 6. Karie Bentsdatter 9 år. Formynder for barna: Augustinus Graver.

 

1808
NTS 1805-10
389b.

Byggmester Johan Gottlieb Fisker; enka M. Fisker og hennes lagverge mestersmed Ouestahl ved Holden Jernværk.

 

1809
NTS 1805-10
632a-634a

Avdøde ektefolk Bent Johnsen og Inger Clemmetsdatter; barn: 1. John Bentsen; 2. Kari Bentsdatter gm. Svenke Olsen Sannes eller Bjerva; 4. Anne Bentsdtr. 25 år; 5. Lisebeth Bentsdatter 23 år; 6. Sara Bentsdtr. 18 år; 7. Gunnild Bentsdatter 15 år. Formynder for nr. 4 og 5: Svenke Olsen Bjerva; for nr. 6 og 7: Niels Olsen Sannes.

 

1811
NTS 1809-15
341a-342a

Børthe Pedersdatter, død;
enkemann Anders Hansen og barna: 1. Peder Andersen 11 år; 2. Hans Andersen 8 år; 3. Anders Andersen 5 år; 4. Marthe Andersdatter 1 år. Formynder for barna: morbroren Thomas Thoresen Kaasa under Funnemark i Lunde.

 

1812
NTS 1809-15
600a-601a

John Pedersen, død;
enka Anne Nielsdatter og barna: 1. Peder Johnsen 4 år; 2. Gunnild Johnsdatter 7 år. Formynder for barna: den avdødes morbror Anders Hansen Sagmester.

Forvaltergården

1815
NTS 1809-15
854b.

Kgl. bevilling for Christine Bredsdorph, enke etter avdøde forvalter ved Ulefos Saugbrug Morten Bredsdorph, til å sitte i uskifta bo.

 

1817
NTS 1815-20
255b.

Mari Johnsdatter, død; enkemann Clemmet Nielsen og dattera Inger Clemmetsdatter. Formynder for Inger: morbroren Ole Johnsen Holla.

 

1821
NTS 1824-28
297a-315a

Enkemadam Christine Marie Bredsdorff, f. Wølner (enke etter avdøde forvalter Morten Bredsdorff); barn: 1. Petter Morten Bredsdorff 18 år; 2. Christopher Wølner Bredsdorff 16 år; 3. Constantius Gartner Bredsdorff 9 år, 4. Niels Aall Bredsdorff 7 år; 5. Petronelle Nicoline Laurine Bredsdorff 19 år; 6. Beata Henricha Bredsdorff 13 år; 7. Johanna Marie Bredsdorff 11 år. Formynder for eldste sønn Petter Morten: sakfører Christen Dahl; for Christopher og eldste datter Petronelle: forvalter Christopher Ludvig Poppe; for Constantius: grosserer Nicolai Plesner i Skien; for yngste sønn Niels Aall: statsråd Niels Aall; for Beata: grosserer Diderik Cappelen d.e.; for Johanne Marie: proprietær Bertel Bomhoff.

 

1824
NTS 1823-24
810b-812a

Magrete Levordsdatter, død;
enkemann Rasmus Jensen og barna: 1. Jens Rasmussen 14 år; 2. Anne Rasmusdatter 24 år; 3. Tore Rasmusdatter 20 år; 4. Maren Anne Rasmusdtr. 18 år. Formynder: faren Rasmus Jensen.

 

1824
NTS 1823-24
812b-813a

Gunder Pedersen, død;
enka Inger Tronsdatter og barna: 1. Tron Gundersen 7 år; 2. Mari Gundersdatter 13 år; 3. Ingeborg Gundersdatter 11 år; 4. Anne Gundersdatter 5 år. Formynder for barna: farbroren Tron Pedersen Sagene; lagverge for enka: Tron Jonsen Sagene.

 

1825
NTS 1824-28
113b-114b

Anne Maria Hansdatter, død;
enkemann Rasmus Pedersen og barna: 1. Gullik Rasmussen 26 år; 2. Maria Rasmusdatter 23 år; 3. Mari Rasmusdatter 19 år; 4. Aase Rasmusdtr. 17 år; 5. Marthe Rasmusdtr. 14 år. Formynder for barna: farbroren Anders Pedersen Strømodden.

 

1826
NTS 1824-28
793a-794a

Ole Enersen, død 7.11.1826;
enka Sigri Halvorsdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Kari Jensdatter: 1. Ole Olsen 22 år; 2. Karen Olsdatter gm. Niels Tollefsen Sverdstein; formynder for Ole: Tron Nielsen ved Sagene. B. med enka Sigri Halvorsdatter: dattera Kari Olsdatter 13 år. Formynder: Niels Bentsen ved Sagene.

 

1827
NTS 1824-28
856b-861b

Peder Gundersen, død;
enka Ingeborg Hansdatter og barna: 1. Hans Pedersen, myndig; 2. Gunder Pedersen, død, vært gm. Inger Trondsdatter, barn: a. Tron Gundersen 10 år; b. Mari Gundersdtr. 16 år; c. Ingeborg Gundersdtr. 14 år; d. Anne Gundersdtr. 7 år. Formynder for Tron: farbroren Tron Pedersen; for døtrene: Ole Johnsen Hølen; 3. Kiøstol Pedersen, myndig; 4. Tron Pedersen, myndig; 5. Berte Pedersdatter gm. Peder Olsen Hølen; 6. Mari Pedersdtr. gm. Ole Johnsen Hølen; 7. Anne Pedersdtr. gm. Ole Nielsen Hyni; 8. Ingeborg Pedersdatter gm. Johannes Christensen Strømodden.

 

1830
NTS 1830-34
133b-135b

Enkemann, arbeider Trond Johnsen, død;
barn: 1. Marie Trondsdatter, død, vært gm. Ole Johnsen, Rennesund Sag i Solum, barn: sønnen Tron Olsen 24 år; 2. Kirsti Trondsdtr., død, vært gm. verksarbeider Ole Larsen, barn: a. Tron Olsen 23 år; b. Marte Olsdtr., ugift, tjener hos Peder Bøyesen i Porsgrunn; e. Marie Olsdtr. gm. verksarbeider Niels Saamundsen Værket; d. Kari Olsdatter, ugift, oppholder seg ved Holden Jernværk; 3. Inger Tronsdatter gm. Johannes Johnsen Sagene. Formynder for dattersønnen Tron Olsen og datterdøtrene Marthe og Kari: svogeren Niels Saamundsen.

 

1834
NTS 1832-41
111a-111b

Anne Nielsdatter, død;
enkemann dagarbeider Halvor Christensen og barna: 1. Niels Halvorsen 14 år; 2. Maren Halvorsdatter, ugift; 3. Ingeborg Halvorsdatter, ugift. Enka Anne Nielsdatter hadde tidligere vært gift med John Pedersen Saugbruget, død, og hadde med ham ei datter: Gunnild. Formynder for de fire barna: farbroren skoleholder Tollef Christensen.

 

1835
NTS 1832-41
229b-230a

Mari Johannesdatter, død 1832;
enkemann Berthel Andersen Strømodden og Marie og Kari Bertheldøtre 3 år gamle. Formynder: bestefaren Anders Pedersen Strømodden.

 

1836
NTS 1832-41
312b-313a

Sagarbeider Ole Johnsen, død 1834;
enka Mari Pedersdatter og barna: 1. John Olsen 22 år; 2. Peder Olsen 14 år; 3. Gunder Olsen 7 år; 4. Inger Olsdatter, ugift, tjener hos kaptein Christian Klem (?) ved Skien; 5. Ingeborg Olsdatter, ugift, tjener her ved sagbruket; 6. Anne Olsdatter, oppholder seg hos Niels Johnsen i Porsgrunn; 7. Maren Olsdatter 4 år. Formynder for John, Peder, Inger og Ingeborg: slektningen Gunder Kiøstolsen Olsbrygge; for Gunder, Anne og Maren: slektningen Anders Johannesen Nyhus.

 

1837
NTS 1832-41
333a-334b

Enka Guri Pedersdatter, død 2.1.1837;
(enke etter avdøde Christen Isaksen, død 1819, 74 år gammel). Arving: avdødes fostersønn Bent Bentsen.

 

1837
NTS 1832-41
388b-389b

Enkemann Hans Olsen Møller, d. 9.6.1837;
barn fra to ekteskap: A. med avdøde Aslaug Svendsdatter: 1. Svend Hansen, myndig, ved sagbruket; 2. Sondre Hansen, myndig; 3. Kirsti Hansdatter, død, vært gm. Anders Anundsen, en sønn: Anund Andersen 20 år, bor på Osebakken ved Porsgrunn; B. med avdøde Karie Knudsdatter: 1. Aslaug Hansdatter 26 år, ugift; 2. Marie Hansdatter 22 år, ugift, tjener hos madam Zimmermand i Faret. Formynder for døtrene: Tolv Knudsen Kvennodden.

 

1839
NTS 1832-41
508a-508b

Bent Bentsen, død;
strandsitterenka Mari Tronsdatter og den avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Aaste Johannesdatter: 1. Niels Bentsen, myndig; 2. Johannes Bentsen, myndig; 3. Hans Bentsen, myndig; 4. Bent Bentsen; B. med enka Marie Tronsdatter: 1. Tron Bentsen 19 år; 2. Aaste Bentsdatter gm. Anders Rejersen Plassen i Holla; 3. Sara Bentsdtr., ugift, tjener hos proprietær Paus på Kjølnes. Verge for Tron Bentsen og de to ugifte døtrene: morbroren Hans Tronsen Fiskestigen. (Skifteretten satt i avdøde sagmester og strandsitter Bent Nielsen Hølens bolig. Det er uklart i skiftet om det er denne Bent Nielsen som det skiftes etter, eller om det er Bent Bentsen, som da i tilfelle må være sønn av Bent Nielsen.)

 

1839
NTS 1832-41
627a-627b

Flåtemann John Nielsen, død;
enka Gjertrud Hansdatter og barna: 1. Hans Johnsen 17 år; 2. Gunder Johnsen 14 år; 3. Anne Johnsdatter 23 år, tjener ved sagbruket; 4. Margrete Johnsdtr. gm. Gunder Hansen Sannesmoen; 5. Kirsti Johnsdtr., ugift; 6. Ingeborg Johnsdtr. 11 år; 7. Johanne Marie Johnsdtr. 9 år; 8. yngste datter Maren Gurine Johnsdtr. Formynder for sønnene Hans og Gunder og yngste datter Maren Gurine: farbroren Clemmet Nielsen Sannerholt; for de andre umyndige døtrene: farbroren Niels Nielsen Hegna under Håtvet. Lagverge for enka Gjertrud: Peder Tygesen Sannes.

 

1844
NTS 1841-52
146b-147b

Gjertrud Hansdatter, død 16.1.1844;
enkemann Peder Tygesen og den avdødes barn fra første ekteskap: 1. Hans Johnsen 21 år; 2. Gunder Johnsen 19 år; 3. Anne Johnsdatter gm. værksarbeider Anders Johnsen; 4. Magrete Johnsdatter gm. Gunder Hansen Sannesmoen; 5. Ingeborg Johnsdtr. 16 år; 6. Johanne Marie Johndsdtr. 14 år. Avdøde hadde ei femte datter, Kirsti Johnsdatter gm. Halvor Tygesen Sannes, død 18.1. 1842; hun etterlot seg ei datter, Kari Halvorsdatter, som kun levde til 18.10.1843. Formynder for Hans og Gunder: farbroren Clemet Nielsen Sannerholt for Ingeborg og Johanne Marie: farbroren Niels Nielsen Hegna under Melteig.

 

1845
NTS 1841-52
204a-205a

Ungkar, flåtemann Hans Johnsen, død; søsknene arver: 1. broren Gunder Johnsen 20 år; 2. søstera Anne Johnsdatter gm. verksarbeider Andreas Johnsen; 3. Margarethe Johnsdatter gm. Gunder Hansen Sannesmoen; 4. Ingeborg Johnsdatter, ugift; 5. Johanne Marie Johnsdtr. 15 år. Formynder for Gunder: farbroren Clemmet Nielsen Sannerholt; for Ingeborg og Johanne Marie: farbroren Ole Nielsen Hegna.

 

1846
NTS 1841-52
211 b-212a

Aaste Christensdatter, død 1840; enkemann Hans Bentsen og barna: Bent Hansen 20 år og Niels Hansen 11 år. Formynder for barna: farbroren Niels Bentsen Sagene.

 

1850
NTS 1841-52
332a-332b

Maren Anne Rasmusdatter, død; enkemann, bruksarbeider Peder Pedersen og barna: Aavet Laurine Pedersdatter 12 år og Peder Pedersen 9 år. Formynder: slektningen på moras side John Jensen Værket.

 

1859
NTS 1853-62
311b-314a

Avdøde ektefolk sagarbeider Niels Rasmussen og kona Inger Clemetsdatter. Barn: 1. Karen Marie Nielsdatter 19 år; 2. Maren Nielsdtr. 8 år; 3. Nicoline Nielsdtr. 1 år. Verge for barna: farbroren Thomas Rasmussen.

 

1860
NTS 1853-62
266a-267b

Enkemann, sagarbeider Clemet Nielsen, død; (enkemann etter for lengst avdøde kone Marie Nielsdatter); ei datter, død, har vært gm. Niels Rasmussen Sagarbeider, begge døde, barn: 1. Karen Nielsdatter 18 år; 2. Maren Nielsdatter 8 år; 3. Nicoline Nielsdtr. 2 år. Verge for barna: farbroren Thomas Rasmussen.

 

1866
GSR 1862-96
11a-11b

Enka Anne Fredrikke Dahl, død; barn: 1. dattera Nicoline Dahl gm. kontorist Loss i Horten; 2. Frederikke Dahl, enke etter avdøde skipper Loss; 3. Karen Dahl gm. poståpner Hans Abrahamsen på Ulefoss; 4. Carl Dahl, skipsfører, død, enka Marie Dahl bor ved Gjemsø Kloster ved Skien, barn: a. Marine Dahl, myndig; b. Otto Dahl 23 år, sjømann, trolig med en kaptein Usterud fra Skien; e. Bernhard Dahl 17 år, sjømann i utenriks fart med kaptein Ludvigsen fra Skien; d. Marius Dahl 12 år; e. Eveline Dahl 9 år, "sindsvag og vanvittig fra Fødselen".

 

1892
GSR 1862-96
119b-123b

Enkemann, snekker Stian Anundsen, død 23.3.1892; barn fra to ekteskap: A. med avdøde Anne Magrete Jacobsdatter: dattera Amanda Marie Stiansdatter 22 år; B. med Maren Bentsdatter: 1. Mari Stiansdatter 8 år; 2. Hanna Benedicte Stiansdatter 5 år; verge for barna: møller Hans Anundsen.

ULLEVIKA

1702
NTS 1701-03
54b-56a

Tyge Tollefsen, død; enka Aasild Laursdatter og barna Tyge, Kirsti, Kari og Aaste, alle små og umyndige.

 

1734
NTS 1727-36
363a-365a

Johannes Johannessen, død; enka Aasild Larsdatter og barna: sønnene Johannes og Lars, begge myndige, og dattera Berthe gm. Anders Nielsen Skogen.

 

1744
NTS 1740-45
537a-538b

Aasild Larsdatter, oppgir boet; gift 1. gang med Johannes Johannessen, død; gift 2. gang med Tyche Tofsen, død; A. barn fra 1. ekteskap: Johans Johansen, død, barn: a. Johans Johansen, umyndig; b. Lars Johansen Opsal, myndig; c. Børte Johansdtr. gm. Anders Nielsen Sannes; B. barn fra 2. ekteskap: Kari Tychesdtr. gm. Ole Ledvorsen Gravningen, død, og Aaste Tychesdtr. gm. Augustinus Jensen Graver.

(Anm. Nils Buverud: Rekkefølge på ekteskapene og ref. til barnebarn synes å være feil. Kfr. Skifte 1702 og 1734 Ullevika og 1742 Nyhus. Forslag til korrekt oppsummering:

Aasild Larsdatter, oppgir boet; gift 1. gang med Tyche Tolfsen, død; gift 2. gang med Johannes Johannessen, død; A. barn fra 1. ekteskap: Kari Tychesdtr. gm. Ole Ledvorsen Gravningen, død, og Aaste Tychesdtr. gm. Augustinus Jensen Graver. B. barn fra 2. ekteskap: a. Johans Johansen, myndig; b. Lars Johansen Opsal, myndig; c. Børte Johansdtr. gm. Anders Nielsen Sannes.)

 

1762
NTS 1761-64
399b-400b

Gunnild Andersdatter, død, enkemann Johannes Johannessen og barna: Johannes, myndig, Anders 23 år, Ole 16, Anders 12, Aasilde 21 og Johanne 19 år.

 

1799
NTS 1792-1800
720a-722a

Helge Olsdatter, død; enkemann Johannes Johannessen og barna: Anders 31 år, Ole 28, Anders d.y. 25år, Gunnild 22 år.

 

1844
NTS 1841-52
158a-159b

Mari Olsdatter, død; enkemann Johannes Johannesen og barna: 1. Johannes Johannesen, myndig; 2. Ole Johannesen, død, vært gm. Maria Thygesdatter Sannes, barn: a. Thyge Olsen 7 år; b. Mari Olsdatter, ukonfirmert; c. Kari Olsdatter, ukonfirmert; d. Johanne Marie, noen uker gammel; 3. Niels Johannesen, myndig; 4. Anders Johannesen, myndig; 5. Karen Johannesdatter, enke etter avdøde Ole Johannesen, som bor på Osebakken ved Østre Porsgrunn. Formynder for avdøde Ole Johannesens barn: Gunder Gulliksen Sannes, Niels Johannesen Ullevika og Herbrand Eskildsen Sannes; for Niels Johannesen: Ole Thygesen Sannes.

 

1891
GSR 1862-96
114b-116b+119b

Kirsti Eriksdatter, død; enkemann Johan Christiansen og hennes arvinger: 1. halvbroren Auver Eriksen Evje fra Nesherad, død, etterlater seg enka Helge Halvorsdatter og 9 barn i ulike aldre; sønnen Erik Auversen møtte på skiftesamlinga; 2. halvsøstera Tone Eriksdatter, død, enkemann Halvor Pedersen fra Bø med 5 barn, tre myndige; 3. halvsøstera Kirsti Eriksdatter Øygarden, enke etter Jens Halvorsen Øygarden, to barn, hvorav Halvor Jensen 21 år var til stede; 4. halvsøstera Ingri Eriksdatter gm. Erik Hansen Evje i Nesherad.

USTERUD
Vale store

1798
NTS 1797-1800
696b-697a

Anders Sivertsen, død; enka Aase Olsdatter og barna: 1. Ole Andersen, død, etterlatt sønnen Anders 12 år og dattera Karen 14 år; 2. Kirstine Andersdtr. gm. Niels Nielsen Dahlen; 3. Karen Andersdatter Høgsete, enke; 4. Berthe Andersdtr gm. Halvor Pettersen Valøya; 5. Anne Andersdtr. gm. Niels Hansen Usterud.

 

1832
NTS 1830-34
451a-452a

Innerst Hans Nielsen Usterud, død, enka Aslaug Bjørnsdatter skifter fordi hun skal gifte seg med Ole Halvorsen Spiredalen. Barn: 1. Aaste Hansdatter 6 år; 2. Anne Hansdatter 1 år. Formynder: farfaren Niels Hansen Usterud. Lagverge for enka: Bjørn Halvorsen Killingkovan.

 

1837
NTS 1832-41
386b-387b

Enka Anne Andersdatter, død; (enke etter Niels Hansen Usterud); barna er døde, men etterlater seg barnebarn: 1. etter avdødes eldste sønn Hans Nielsen: a. Aaste Hansdatter; b. Anne Hansdatter; 2. etter avdødes datter Aaste Nielsdtr. gm. Gunder Pedersen Høgsete: a. Peder Gundersen 17 år, b. Birthe Marie Gundersdatter, ugift, tjener på Usterud. Formynder for 2a og b: Ole Johnsen Vale; for 1a og b: Bjørn Halvorsen Kylthekaasa (?).

VALE

1676
NTS 1667-84
77b-78a

Niels Thorbiørnssen, død; enka Margrete Arntsdatter.

 

1693
NTS 1690-96
119a-120a

Anne Nielsdatter, død; enkemann Arfve Jonssen og barna: Jon, Niels, Olle, Svenche; Anne, Børte, Mari og Ingebohr.

 

1696
NTS 1696-1701
15a-21a

Rasmus Efvenssen og kona Karen Nielsdatter, begge døde; barn: Anne, Pernille, Mari og Marte.

VALE STORE

1711
NTS 1709-16
103b-106a

Marthe Ledvorsdatter, død; enkemann Anders Gunnessen og hennes bror Gunlich Ledvorssen; broren Peder Ledvorssen, død, sønnene: Efvind Bøe og Jon Sandnes, og søstera Anne Ledvorsdtr. gm. Jacob Efvenssen.

 

1727
NTS 1720-27
462a-465a

Anders Gunnersen, død; enka Ingeborg Arvesdatter og barna: Gunder 6 år, Arve 4, Anders 1/2 år, Marthe 15 og Berte 11 år.

 

1744
NTS 1740-45
561a-562a

Ungkar Gunder Andersen, død; arvinger: mora Ingeborg Arvesdtr, enke etter Anders Gundersen Vale; brødrene: Arve og Anders, begge umyndige; halvsøstrene: a. Marthe Andersdtr. gm. Lars Kålstad; b. Berte Andersdtr., død, gm. Johannes Namløs, etterlatt dattera Marthe Johannesdatter, umyndig.

 

1758
NTS 1757-63
101b-106a

Anders Sørensen, død; enka Ingebor Arvesdatter, "der formedelst Alderdom og Skrøbelighed sit halve Boe agter at opgive", og barna: dattera Marie Andersdatter gm. Lars Olsen Brenne.

 

1758
NTS 1757-63
106a-108b

Enka Ingeborg Arvesdatter oppgir boet; barn fra to ekteskap: A. med Anders Gundersen, død: 1. Arve Andersen, myndig; 2. Birthe Andersdtr., død, gm. Johannes Nielsen Namløs, etterlatt dattera Marthe Johannesdtr. 17 år, ugift; B. med Anders Sørensen, død nylig: etterlatt dattera Marie Andersdtr. gm. Lars Olsen Brenne.

 

1768
NTS/SDS nr. 18

Arve Andersen, død; barn: 1. Anders Arvesen 11 år; 2. Harald 9 år, 3. Gunder 7 år, 4. Ingebor 13 år; 5. Kari 4 år; 6. Kirsti 1 år. Formyndere: for nr. 1: Jens Augustinussen Graver; for nr. 2: Arve Jensen Stuverud; for nr. 3: Johannes Graver; for nr. 4: Johannes Namløs; for nr. 5: morbroren Hans Haraldsen; for nr. 6. Anders Andersen Lunde. Iflg. SDU 1767 døde leilendingen Arve Andersen 20.3.1767.

 

1805
NTS 1805-10
160b-164b

Anders Arvesen, død; enka Anne Arvesdatter og ei datter: Karen Andersdatter 8 år; formynder for henne: farbroren Harrald Arvesen Olsbrygge.

 

1807
NTS 1805-10
332b-333a

Enka Anne Arvesdatter, død; eneste arving: dattera Marie Arvesdatter 9 år; formynder: farbroren Harrald Arvesen Olsbrygge.

 

1807
NTS 1805-10
376b.

Pikebarnet Ingeborg Andersdatter, død; søsken: 1. broren Christen Andersen, myndig; 2. halvbroren Jon Andersen 18 år; 3, halvsøstera Liiv Andersdatter 20 år, ugift.

 

1811
NTS 1809-15
424b-429a

Halvor Pedersen, død; enka Børthe Andersdatter og barna: 1. Arve Halvorsen 8 år; 2. Peder Halvorsen 6 år; 3. Kari Halvorsdatter 10 år. Formynder for Arve og Peder: Jørgen Pedersen Åmtvet; for Kari: Gunder Arvesen Geitebua.

 

1813
NTS 1815-20
167b-169b

Mari Jonsdatter, død; enkemann Arve Nielsen og barna: 1. Niels Arvesen 17 år; 2. John Arvesen 15 år; 3. Hans Arvesen 10 år; 4. Anne Arvesdatter 12 år; 5. Maria Arvesdatter 8 år. Formynder for Niels: faren Arve Nielsen; for John og Hans: Halvor Evensen Jøntvet; for Anne og Maria: John Hansen Grønstein.

 

1839
NTS 1832-41
436a-437a

Tjenestejenta Gunnild Marie Nielsdatter Rønningen, død 27. januar 1839, som "i en Tid har været i Tjeneste hos herboende Bent Johnsen Vale". Hennes mor og søsken skifter: 1. mora Anne Jensdatter gm. Stener Gjermundsen Skårdal, barn: a. Gjermund Stenersen 3 år; b. Anne Stenersdatter 7 år; formynder: faren Stener Skårdal; 2. broren Halvor Nielsen myndig; 3. søstera Kirsti Nielsdatter, myndig. Halvor og Kirsti er barn av avdøde Niels Halvorsen Rønningen, Anne Jensdatters første mann, hvor det var skifte i 1830. Formynder for hans barn har vært Halvor Halvorsen Susaas.

VALE SØNDRE

1792
NTS 1787-92
855b-856b

Ole Johnsen og Anne Tollefsdatter oppgir boet; barn av to ekteskap: A. med Kirstie Haralsdatter: 1. Kirstie Olsdtr. gm. Jens Augustinussen Graver; 2. Karie Olsdtr. gm. Johannes Augustinussen Graver; B. Ole og Annes felles barn: 1. John Olsen, myndig; 2. Tollef, myndig, på Fen; 3. Anders, myndig, på Bjerva i Helgen; 4. Kirstie Olsdtr. gm. Tord Jørgensen Ytterbøe.

 

1854
NTS 1853-62
68a-69a

Enkemann, innerst Tor Olsen, død; (avdøde kone Marie Halvorsdatter); ei datter: Børthe Catrine Torsdatter, 16 år, p.t. i tjeneste hos Gunder Arvesen Vale. Formynder: John Andersen Vale.

 

1894
GSU 1887-1904
115a-116a

Enka Mari Tollefsdatter, død; enke etter Ole Johannesen; barn: 1. Johannes Olsen, utvandra til Amerika; 2. Tollef Olsen, myndig; 3. Ole Olsen 14 år; 4. Margit Olsdatter gm. Hans Andersen Vale i Chicago, Amerika.

 

1899
GSU 1887-1904
240b-241b

Gårdbruker Kittil Andersen, død; enka Maren Halvorsen Solberg og sønnen Arne Kittilsen.

VALØYA
Vale

1702
NTS 1701-03
56a-58b

Willem Halvorsen; død; gift to ganger, første kone død, kone nr. 2, Karen Torgrimsdatter, også død; de to "som begge ulycklig for et Aars Tiid siden udi Iisen paa Nordsiøe ere undkomne". Etterlater seg: Christen og Peder, og Mari gm. Olle Levorsen Lille Wahle.

 

1799
NTS 1797-1800
655b-656a

Børthe Andersdatter, død 17.2.1799; enkemann Halvor Pettersen og barna: Gunnild Halvorsdtr. 5 år og Børte 2 år. Formynder for Børte: morbroren Niels Hansen Usterud. En annen morbror: Jon Andersen Heisholt.

VASDALEN

1726
NTS 1720-27
418b-419a

Rasmus Hansen, død;
enka Marte Michelsdatter og barna: Anders 22 år, Erich 20, Kari 25, ugift.(Anm. LBK: Her er det feil i avskriften. I originalen står det at enka heter Marte Eschelsdatter. Sønnen "Erich" heter Eschel, og er rimeligvis identisk med Eschild Rasmussen i neste skifte.)

 

1778
NTS 1775-84
347a-347b

Avdøde ektefolk Eschild Rasmussen og Aaved Hansdatter, døde i sept. 1778; barn: 1. Hans Eschildsen, myndig, gift; 2. Anne Eschildsdtr. gm. Ole Jensen Prestgrav; 3. Kirsten Eschildsdtr., død, gm. Ole Andersen på Strømdal i Gjerpen; hennes barn: Hans Olsen 23 år, Marthe 21 år og Gunnil 17 år. NTS/SDS 1779 nr. 5 1: formyndere for Kirsten Eschildsdatters sønn Hans og dattera Gunnil: faren Ole Andersen; for Marthe: morbroren Hans Eschildsen Vasdalen.

 

1780
NTS 1775-84
424a-424b

Hans Eschildsen, død;
enka Ingebor Østensdatter og barna: Rasmus Hansen 13 år, Niels 11, Østen 8 år, Eschild 1 år og Aaved Hansdatter 4 år. NTS/SDS 1780 nr. 5 1: formyndere: for Rasmus: Hans Andersen Tvetten i Solum; for Niels: Ole Jensen Prestgrav; for Østen: Peder Christensen lille Vasdalen; for Eschild: Niels Andersen Solberg; for Aaved: mora Ingebor Østensdatter med lagverge Ole Tofsen Dahl.

 

1781
NTS 1775-84
473b-474a

Barnet Eschild Hansen, død;
skifte mellom mora Ingebor Østensdatter og søsknene: Rasmus 14 år, Niels 12, Østen 9 og Aaved Hansdtr. 5 år. NTS/SDS 1781 nr. 51: formynder for Rasmus: Hans Svendsen Tveten; for Niels: Ole Johnsen Prestgrav; for Østen: Peder Christophersen lille Vasdalen; for Aaved: Ole Dahl.

 

1799
NTS 1797-1800
724a-24b

Rasmus Hansen, død;
enka Inger Jonsdatter og dattera Karen Rasmusdatter 5 år.

 

1821
NTS 1820-22
346b-348b

Anders Christensen, død;
hans søsken arver: A. broren Peder Christensen lille Vasdalen, død, barn: 1. Christen Pedersen, myndig; 2. Hans Pedersen, myndig; 3. Anders Pedersen, død, etterlatt seg dattera Catrine Andersdatter 8 år, bor hos mora Ingeborg Bertelsdatter på Blekebakken ved Skien; 4. Karen Pedersdatter, død, vært gm. Gunder Økteren, Blekebakken ved Skien, barn: a. Anders Gundersen, myndig; b. Elen Gundersdtr. 20 år, tjener hos Frants Cudrio i Skien; e. Karen Gundersdtr. 9 år; 5. Lisbet Pedersdtr. gm. snekker Tobjas Jørgensen Galten, bor i Larvik; 6. Mari Pedersdtr. gm. Lars Larsen Svalebrua under lille Helgen; B. Ole Christensen, myndig, bor på plassen Nyhus under Romnes; e. halvsøstera Kari Christensdtr. gm. Harald Svendungsen, på gården Brekke i Borre i Jarlsberg grevskap.

 

1840
NTS 1832-41
696b-701a

Christen Pedersen, død 10.4.1840;
enka Anne Karine Amesdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Anne Arvesdatter: 1. Arne Christensen, myndig; 2. Peder Christensen, myndig; 3. Christen Christensen, myndig; 4. Niels Christensen, myndig; 5. Anders Christensen 23 år; 6. Carl Christensen 21 år, i Skien; 7. Karen Christensdatter gm. Niels Nielsen Bergan i Solum; 8. Anne Christensdatter gm. Anders Gundersen Bjerva i Helgen; 9. Susane Christensdtr. gm. Torsten Nielsen Bergan i Solum; 10. Anne Marie Christensdatter, ugift. B. med enka Anne Carine Arnesdatter: 1. Arne Christensen 13 år; 2. Ole Christensen 7 år; 3. Maren Birgithe Christensdatter 17 år; 4. Anne Carine Christensdatter 10 år. Verge for Anders, Carl og Anne Marie: Abraham ielsen Bergan; for barna i andre ekteskap: Carl Nielsen Langeland. Lagverge for enka: Ole Arnesen Gisholt.

VASKÅS
Jøntvet

1788
NTS 1787-92
614a-614b

Anne Rasmusdatter, død;
enkemann Poul Post og barna: Harald 7 år, Jesper 5, Kirstie 3 år. Verge for de tre barna: morbroren Hans Brynnildsen på Teksle under Tveit.

 

1797
NTS 1797-1800
601a-601b

Kirsti Brynildsdatter, død;
enkemann Ole Halvorsen og barna: Halvor Olsen 16 år, Brynnild 9, Anders 3 år, Ingeborg Olsdatter 12, Inger 6 år.

 

1834
NTS 1832-41
116a-118a

Husmannen John Mortensen, d. 22.11.1834 og kona Anne Halvorsdatter, d. 1833; barn: 1. Anders Johnsen 13 år; 2. Halvor Johnsen 10 år; 3. Morten Anders Johnsen 8 år; 4. Ingeborg Karine Johnsdatter 16 år; 5. Anne Johnsdatter 6 år. Formynder for Anders: slektningen Hans Paulsen Roa; for Halvor: slektningen John Olsen Helgen; for Morten: Ole Olsen Huset; for døtrene: slektningen Jørgen Johnsen Kålstad.

 

1835
NTS 1832-41
169a- 169b

Guttebarnet Halvor Johnsen, død 3. august 1835 vel 10 år gammel. Hans foreldre er døde, jfr. forrige skifte etter husmann John Mortensen. (Halvor Johnsen har oppholdt seg i huset til Jørgen Johnsen Kålstad til sin dødsdag, hvor også skiftet ble holdt). Arvinger: 1. eldste bror Anders Johnsen 13 år; 2. Morten Andreas Johnsen 4 år; 3. Ingeborg Johnsdatter, ugift, tjener hos Tollef Pedersen Jøntvet; 4. Anne Johnsdtr. ca. 7 år. Formynder for brødrene: John Olsen Helgen (innsatt ved foreldrenes skifte); for søstrene: Jørgen Johnsen Kaalstad.

 

1835
NTS 1832-41
194a-194b

Kirsti Clementsdatter, død;
enkemann Brynild Olsen og barna: 1. Ole Brynildsen 17 år, tjener hos kjøpmann Knud Blom i Skien; 2. Tron Brynildsen 9 år; 3. Anders Brynildsen 4 år; 4. Anne Brynildsdatter, ugift. Formynder for Ole og Tron: Peder Tollefsen Jøntvet; for Anders og Anne: Halvor Thordsen Plassen.

 

1841
NTS 1841-52
29a-29b

Husmannen Ole Halvorsen, død 27.2.1841;
(som har vært enkemann i 15 år); avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Kirstie Brynildsdatter: 1. Halvor Olsen Vaskås, bor i Gråten ved Skien, myndig; 2. Brynild Olsen Plassen, her i bygda, myndig; 3. Ingeborg Olsdtr. 56 år og hjemmeværende; 4. Inger Olsdtr. 50 år og hjemmeværende. B. med avdøde Taran Olsdatter, død barnløs i 1826, hennes arvinger: 1. broren Søren Olsen Yttingen, her i prestegjeldet, "der nu er Lægdslem"; 2. søstera Marie Olsdatter gm. Peder Jørgensen Ytterbøe, begge døde, barn: a. Stian Pedersen, bor på gården Klepp i Eidanger; b. Jørgen Pedersen Ødegaarden, bor i Vestre Porsgrunn; c. Anne Pedersdatter, bor på Vasdalen i Solum; d. Liv Pedersdtr., død, har oppholdt seg i Drangedal; e. Torberg Pedersdatter, Drangedal. Formynder for døtrene i første ekteskap, Ingeborg og Inger: Tollef Pedersen Jøntvet.

VELKOM
Kålstad store

1777
NTS 1775-84
258a-258b

Anders Guldbrandsen, død 18.10.1776;
enka Ingeborg Hansdatter og barna: Guldbrand Andersen 2 år og Maren Andersdatter 7 1/2 år. NTS/SDS 1778 nr. 36: formynder for Guldbrand: farbroren Greger Guldbrandsen; for Maren: mosters mann Rollef Gundersen Grini.

 

1847
NTS 1841-52
267b-268b

Niels Torkildsen, død;
Avdøde foreldre: Torkild Nielsen og Ingeborg Brynildsdatter. Arvinger: søsken av Torkild og Ingeborg: 1. Torkild Nielsens søsken: A. søstera Bergit Nielsdtr., død, barn: Gunder Olsen 59 år, på Brekkejordet i Gjerpen, død, barn: a. Jens Laurits 11 år; b. Lena 24 år, bor heime hos mora på Bratsbergkleiva i Gjerpen; B. Maria Nielsdatter, død, barn fra tre ekteskap: 1. John Johnsen Kaasa under Kaljord i Sauherad, 56 år; 2. Anne Nielsdatter, Økter i Gjerpen, 64 år; 3. Kari Abrahamsdtr. gm. Christen Torstensen Juksevelta i Sauherad. 11. arvinger etter Ingeborg Brynildsdatter Velkom: A. helsøsken: 1. broren Hans Brynildsen Plassen i Helgja, død, barn: a. Mari Hansdatter gm. Lars Larsen Dahlen i Solum; b. Lisbet Hansdtr. gm. Elias Wattenberg under Gjerpen Prestegård; e. Ingeborg Hansdtr. gm. Thor Svendsen Nenset i Bamble; d. Maria Hansdatter gm. Gunder Olsen Plassen i Helgja; 2. broren Ole Brynildsen Gisholt 73 år. B. halvsøsken: 1. halvbroren Hans Brynildsen, død, barn: a. Anders Hansen, gift, bor i Larvik; b. Brynild Hansen, gift, bor i Brevik; c. Ole Hansen, død, kona heter Magdalena og etterlater seg ei datter: Mari Olsdtr. 21 år, hun og mora oppholder seg hos Hofgaard i Skien; d. Anne Hansdatter gm. Mons Hanæs i Solum; 2. halvsøstera Berthe Brynildsdatter gm. Anund Halvorsen Skaukaas, begge døde, barn: a. Halvor Anundsen Skaukaas, død, ei datter: Berthe Maria Halvorsdatter gm. Thyge Christensen i Barkevigen; b. Ingeborg Anundsdtr. gm. Brynild Larsen Bjørkholt, begge døde, en sønn: Anund Brynildsen, gift, bor på Brekkejordet i Gjerpen; e. Marthe Anundsdtr., gift, bor på Løveid under Omdal i Solum; 2. halvsøstera Kirsti Brynildsdatter gm. Ole Halvorsen Vaskaas under Jøntvet, begge døde, barn: a. Halvor Olsen, bor i Solum på Klosterhaugen hos Bjørge; b. Brynild Olsen, bor på en plass under Helgen Lille; c. Ingeborg Olsdatter, ugift, oppholder seg på en plass på Helgjaskauen; d. Inger Olsdatter, ugift, på plassen Hagan i Helgja.

VESTKÅSA
Under Løkka Tinholt

1804
NTS 1801-06
634a-635a

Tyge Børgersen, død;
enka Mari Hansdatter og dattera Kirsti Tygesdatter 4 år. Formynder: Simen Børgersen Klovdal.

VIPETO NEDRE

1701
NTS 1701-03
9a-15b

Olle Brynelsen, død;
enka Maren Gundersdatter og barna: Svend, Anders, Nils, Peder, Brynel, Gunder, Olle, Anders, Anne og Lisbeth gm. Jens Tvedt.

 

1711
NTS 1709-16
116a-120a

Frivillig skifte mellom enka Maren Gundersdatter og hennes barn som "alle ere myndige, undtagen eldste Søn Sven Olsen, som er svag og ei vel forvaret". Barn: Anders Olsen Hjelset, Nils Namløs, Peder Haatvedt, døde Brynild Olsens sønn: Olle Brynilsen, 4 år; Gunder Tvedt, Ole Wibetoe, Anders Wibetoe, Anne Olsdatter gm. Daniel Klokker og Lisbet Olsdatter gm. Jens Tvedt.

 

1734
NTS 1727-36
374b-376a

Ole Torbiønssen, død;
enka Berthe Rasmusdaatter og barna: Lisbeth Olsdtr. 4 år, Anne 1 år. Formynder: farbroren Jens Torbiørnssen Kolle; verge for Lisbeth: værbroren Thomas Rasmussen Søndre Namlaus.

 

1742
NTS 1740-45
406b-407a

Ole Danielsen, død;
enka Mari Johansdatter og sønnen Ole Olsen.

 

1770
NTS/SDU nr. 15

Karie Olsdatter, død 18.12.1769;
"Skiftet har beroet paa efterstaaende Liquidation med vedkommende Kiøbmand og Værks Proprietaire, om Stervboets Laste- og Kulle-Brug, imod i værende dets Gield, som Enkemanden ey hidtil har indbragt Rigtighed for, hvorledes samme er afgiort". Jfr. SDU. 1771 nr. 3: deling av boet ikke mulig p.g.a. manglende oppgjør med Holden Jernværk.

 

1789
NTS 1787-92
660a-661b

Friderich Olsen, død;
enka Ingeborg Olsdatter og barna: Anders 14 år og Anne 18 år. Formynder: morbroren Christopher Olsen Tufte.

 

1800
NTS 1801-06
52a-54a

Ingeborg Olsdatter, død 2.1.1800;
enkemann Ole Kittilsen; hun har vært gift med Anders Olsen, død, og seinere med Friderich Olsen, død, se skifte 1789. Barn fra 1. ekteskap med Anders Olsen, død: 1. Jens Andersen 32 år; 2. Niels Andersen 26 år, tjener hos Hr. Doctor Rædisch i Østre Porsgrunn; 3. Eliane Andersdatter gm. Jørgen Jensen Kaalstad; 4. Kirstie Andersdatter gm. Arve Olsen Holla. Barn fra 2. ekteskap med avdøde Friderich Olsen: dattera Anne Friderichsdatter 19 år.

 

1802
NTS 1801-06
399a-402a

Anund Hansen, død;
enka Kirsti Arvesdatter og barna: 1. Arve Anundsen 21 år; 2. Hans Anundsen 18 år; 3. Halvor Anundsen 11 år; 4. Tomas Anundsen år; 5. Kari Anundsdatter 16 år; 6. Helvig Anundsdatter 13 år; 7. Anne Anundsdatter 9 år. Kurator for nr. 1 og 2 og formynder for nr. 3 og 4: Steen Olsen Haatvedt; verge for døtrene: farens søstersønn Steen Andersen Tufte.

 

1804
NTS 1801-06
632a-634a

Enka Kari Halvorsdatter, død;
enke etter avdøde Hans Anundsen; barn og barnebarn: 1. Anund Hansen, død; har etterlatt seg disse barna: a. Arve Anundsen 22 år; b. Hans Anundsen 20 år; c. Halvor Anundsen 12 år; d. Tomas Anundsen 8 år; e. Kari Anundsdatter 18 år; f. Helvig Anundsdatter 15 år; g. Anne Anundsdatter 10 år. Formynder for a-d: Steen Olsen Håtvet; formynder for e, f og g: Steen Andersen Tufte; 2. Ragnild Hansdtr., enke etter Anders Steensen Vibeto; 3. Kari Hansdatter gm. Lars Gundersen Juvet.

 

1809
NTS 1809-15
78a-82b

Ole Kittilsen, død;
enka Inger Tørjersdatter og barna: 1. Kittil Olsen 7 år; 2. Anne Olsdatter 5 år. Formynder for barna: farbroren Anders Kittilsen Fen. Lagverge for enka: presten Bremer.

 

1817
NTS 1815-20
496a-499b

Enka Kirstie Arvesdatter, død;
(enke etter avdøde Anund Hansen); barn: 1. eldste sønn Arve Anundsen som har "bosat sig som Hjulmager i Drammen"; 2. Hans Anundsen Vibeto, myndig; 3. Halvor Anundsen, myndig; 3. Thomas Anundsen 21 år, hos broren i Drammen; 3. Kari Anundsdatter gm. Arve Gundersen Vale; 4. Helvig Anundsdatter, hos broren Arve i Drammen; 5. Anne Anundsdatter. Formynder for Helvig og Anne: Steen Andersen Tufte; formynder for Thomas: Halvor Andersen Fen.

 

1842
NTS 1841-52
45b-46a

Kirstie Halvorsdatter, død 27.1.1842;
enkemann Jørgen Andreas Nilsen og barna: 1. Nils Jørgensen 9 år 13.11.1841; 2. Halvor Jørgensen 4 år ved St.Hansdag 1842; 3. Kirstie Jørgensdatter 6 år 27.9.1841. Formynder fot Nils: bestefaren Halvor Andersen Fen; for Halvor og Kirstie: slektningen Gunder Jørgensen Heisholt.

 

1847
NTS 1841-52
239b-240b

Anders Torgersen, død 1.2.1847;
enka Gunnild Pedersdatter og barna: 1. Ingeborg Andersdatter 24 år; 2. Anne Andersdatter 23 år; 3. Andrea Andersdtr. 19 år; 4. Inger Maria Andersdtr. 17 år. Formynder for Ingeborg og Inger Maria: Anders Halvorsen Fen; for Anne og Andrea: Halvor Gundersen Tufte. Lagverge for enka: Ole Johnsen Fen.

 

1847
NTS 1841-52
265b-266b

Anne Johnsdatter, død 15.1.1847;
enkemann Hans Anundsen og barna: 1. Anund Hansen, myndig; 2. John Hansen, myndig; 3. Hans Hansen, myndig; 4. Karen Kirstine Hansdatter gm. Jørgen Andreas Nielsen Vibeto; 5. Kirsti Hansdtr. gm. Niels Johannesen Vibeto; 6. Maria Hansdatter 24 år, i tjeneste her i bygda; 7. Anne Hansdatter 21 år. Formynder for Maria og Anne: morbroren Jørgen Johannesen Kålstad.

 

1852
NTS 1841-52
376a-376b

Enka Gunnild Pedersdatter, død 7.4.1852;
(enke etter avdøde Anders Torgersen); barn: 1. Anne Torgersdatter 26 år; 2. Andrea Torgersdtr. gm. Halvor Gundersen Sjørholt; 3. Inger Thorine Torgersdatter 22 år. Formynder for Anne: Halvor Gundersen Tufte; for Inger: Anders Halvorsen Fen.

 

1854
NTS 1853-62
37b-38b

Avdøde ektefolk Andrea Andersdatter, død 18.2.1854 og innerst Halvor Gundersen "som 23de samme Maaned omkom ved ulykkelig Hendelse i Fjærekilen"; barn: 1. Anders Halvorsen 3 år, p.t. hos bestefaren Gunder Gundersen Sjørholt nedre; 2. Gunder Halvorsen 1/2 år. Formynder for barna: farbroren Gunder Sjørholt d.y.

VIPETO MIDTRE

1728
NTS 1727-36
35b-36b

Anders Olsen, død;
enka Lisbet Olsdatter og barna: Ole Andersen, myndig, Brynild 21 år, Jacob 13 år, Halvor 4 år.

 

1733
NTS 1727-36
328a-329a

Enka Lisbeth Olsdatter, oppgir boet;
barn: Ole og Brynild Anderssønner, begge myndige, Jacob 18 og Halvor 9 år.

 

1775
NTS/SDS nr. 8:

Inger Hansdatter, død;
umyndige barn: Thomas Andersen 10 år; Karie Andersdatter 19 år; Ingebor Andersdatter 14 år; Inger Andersdatter 8 år; Aase Andersdatter 6 år. Formynder: faren Anders Evensen. SDU 1774 nr. 20 oppgir dødsdato for Inger til å være 2. 2. 1774. Skiftet utsatt p.g.a. strid mellom arvingene.

 

1777
NTS 1775-84
272a-274a

Anders Evensen, død 23.3.1777;
barn: 1. Thomas Andersen 13 år; 2. Ragnil Andersdtr. gm. Torger Nielsmundsen, Øvre Vipeto; 3. Kari Andersdatter gm. Peder Halvorsen Hegland i Lunde; 4. Ingeborg 17 år; 5. Inger 12; 6. Aase Andersdatter 9 år. NTS/SDS 1778 nr. 23: formynder for nr. 1: Ole Steensen Haatvet; for nr. 4 og 6: Christen Kiøstolsen Haatvet; for nr. 5: Thomas Nielsen Melteig.

 

1807
NTS 1805-10
348b-349b

Anne Svennungsdatter, død;
enkemann Thomas Andersen og barna: 1. Anders Thomassen 15 år; 2. Svennung Thomassen 9 år; 3. Hans Thomassen 3 år; 4. Inger Thomasdatter 21 år; 5. Marthe Thomasdtr. 17 år; 6. Anne Thomasdtr. 11 år; 7. Kari Thomasdtr. 5 år; 8. Ingeborg Thomasdatter 5 uker. Formynder for nr. 1, 5 og 6: mosters mann Steen Andersen Tufte; for de andre faren Thomas Andersen Vibeto.

 

1847
NTS 1841-52
265a-265b

Kirsti Steensdatter, død 30.12.1846;
enkemann Anders Thomassen og barna: 1. Anders Andersen 16 år 29.3.1847; 2. Ole Andersen 12 år; 3. Kari Andersdatter gm. Anders Pedersen Tufte; 4. Anne Andersdtr. 20 år. Formynder for Anders: slektningen Jørgen Andreas Nielsen Vibeto; for Ole og Anne: Ole Andersen Melteig. (Denne gården er i skiftet nevnt som Vibeto store.)

 

1847
NTS 1841-52
278a-279a

Kirstie Hansdatter, død 10.7.1847;
enkemann Niels Johannesen og barna: Johannes Nielsen 3 år og Hans Nielsen 15 uker; han var død ved skifteutlodningen i 1848. Formynder: slektningen Jørgen Andreas Nielsen Vibeto.

 

1850
NTS 1841-52
331b-332a

Maren Christine Halvorsdatter, død 14.1.1850;
enkemann Anders Andersen og dattera Karen Marie Andersdatter 1 år. Formynder: Anund Hansen Teigen.

VIPETO ØVRE

1678
NTS 1667-84
98a-99b

Gunner Jonssen, død;
enka Kirsti Nielsdatter og barna: Jon; Kirsti, død; Mari, Ingeri og Ingebor.

 

1705
NTS 1703-09
86a-87a

Anders Olsen, død;
enka Børte Jonsdaatter og barna: Olle Andersen og Mari Andersdaatter.

 

1740
NTS 1736-40
445b-446b

Even Torgiersen og kona Ragnild Hansdatter, begge i live og oppgir boet; barn: Torgier Evensen, myndig; Hans 22 år og gift; Halvor 22 år, gift; Anders 12 år, og Signe Andersdatter gm. Gunder Michelsen i Kviteseid.

 

1796
NTS 1797-1800
455b-457a

Hans Andersen, død;
enka Kari Sveinungsdatter og sønnen Anders Hansen 1 år. Verge for Anders: morbroren Harald Sveinungsen.

 

1803
NTS 1801-06
465a-469b

Anders Steensen, død kyndelsmesseaften;
enka Ragnild Hansdatter og barna: 1. Hans Andersen, død, har vært gift, etterlater sønnen Anders Hansen 8 år; 2. Steen Andersen Tufte, myndig; 3. Halvor Andersen 20 år; 4. Anne Andersdatter gm. Ole Brynnildsen Pladsen eller Tvedt; 5. Marte Andersdatter 25 år, ugift. Kurator for nr. 3 og formynder for sønn til nr. 2, og formynder for nr. 5: Steen Andersen Tufte.

 

1804
NTS 1805-10
151a-154b

Enka Ragnild Hansdatter, død;
barn: 1. eldste sønns sønn Anders Hansen 9 år, bor hos sin mor "i en Stue under Jøntvedt", formynder: farbroren Steen Andersen; 2. Steen Andersen Tufte; 3. Halvor Andersen 21 år; verge: Anders Olsen Melteig; 4. dattera Anne Andersdatter gm. Ole Brynnildsen Pladsen eller Tveit; 5. Marthe Andersdatter gm. Hans Anundsen Skippervoll.

 

1808
NTS 1805-10
555a-559b

Tørjer Nielsmundsen, død august 1808;
enka Ragnild Andersdatter og barna: 1. Anders Tørjersen, myndig; 2. Inger Tørjersdatter gm. Ole Kittilsen Vibeto; 3. Ingeborg Tørjersdtr. 24 år, ugift; 4. Kari Tørjersdtr. 21 år, tjener hos presten Bremer; 5. Anne Tørjersdtr. 17 år. Formynder for nr. 3, 4 og 5: farens slektning Ole Andersen Tveit; lagverge for enka: forvalter Poppe ved Holden Jernværk Holden Jernværk er den nest største kreditoren i boet.

 

1823
NTS 1823-24
578b-581b

Maria Hansdatter, død 1. 1. 1823;
enkemann Anders Hansen og barna: 1. Hans Andersen 4 år; 2. Anders Andersen 2 år. Formynder for Hans: farens farbror Sten Andersen Tufte; for Anders: morfaren Hans Anundsen Teigen.

 

1856
NTS 1853-62
129b-130a

Inger Marie Andersdatter, død;
arvinger: søstera Anne Andersdatter, tjener på Fen, og ei søster som er død og som har etterlatt seg barn, men ingen navn nevnt. Den avdøde har fått understøttelse av bygdas fattigkasse.

VÆRSTAD

1696
NTS 1696-1701
30a-33a

Maren Gullichsdatter, død;
enkemann Christen Thommesen og faren Gullich Sannes.

 

1733
NTS 1727-36
326b-328

Christen Thommesen, død;
enka Berthe Thommesdatter og barna: Maren gm. Anders Claussen, Ingebor 29 og Anne 22 år, begge ugifte.

 

1772
NTS/SDS nr. 22

Arne Pedersen, død;
umyndig sønn: Jacob Arnesen 23 år. Formynder: farbroren Halvor Schilbred. NTS/SDU 1771 nr. 24: dødsdato 26.10.1771.

 

1777
NTS 1775-84
226a-227b

Niels Pedersen, død 30.4.1777;
enka Gurie Jacobsdatter og barna: Peder 1/2 år, Marie 12 og Anne 3 år.

 

1810
NTS 1809-15
325b-329b

Peder Jonsen, død;
enka Guri Kittilsdatter og sønnen John Pedersen 13 3/4 år. Formynder for sønnen: Niels Arnesen Langeland. Lagverge for enka: Hans Pedersen Tønnestulen.

 

1876
GSR 1862-96
66a-71b

Niels Johnsen, død 7.11.1876;
enka Aslaug Maria Knudsdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med Børte Marie Johnsdatter, d. 1862: 1. Peder Nilsen 18 år; verge: Isak Halvorsen Værstad; 2. Maren Gurine Nilsdatter, død, med mannen Carl Pedersen Åmtvet en sønn: Peder Carlsen 4 år; verge: Abraham Larsen Kolle; B. med enka Aslaug Maria Knudsdatter: 1. John Nilsen 8 år; 2. Børte Maria Nilsdatter 10 år, 3. Anne Maria Nilsdtr. 5 år; 4. et ennå ufødt barn, omtrent 2 måneder gammelt.

 

1883
GSR 1862-96
97a.

Pikebarnet Anne Marie Nielsdatter, død 13.3.1883, f. 28.9.1871; arvinger: 1. mora Aslaug Marie Knudsdatter og mannen Jens Gundersen Jøntvet; 2. søstera Børte Marie Nielsdtr. Værstad; 3. broren John Nielsen Værstad, begge umyndige med verge Jens Pedersen Åmtvet; 4. avdøde halvsøster Maren Gurine Nielsdatters sønn Peder Carlsen Hvala, umyndig; verge: Abraham Larsen Kolle.

 

1885
GSR 1862-96
97b-99a

Kirsti Halvorsdatter, død 27.3.1885, 73 år gammel, ugift; arvinger: 1. avdøde bror Halvor Halvorsen Værstads barn: a. Isak Halvorsen Værstad, myndig; b. Halvor Halvorsen Værstad, myndig; c. Anders Halvorsen Værstad, myndig, bor i Skien; d. Jørgen Jørgensen Tinholt gm. dattera Ingeborg Halvorsdatter, bor i Kragerø; e. Anne Kirstine Halvorsdatter gm. Ole (?) Hansen Frønes i Solum; f. Mari Anne Halvorsdatter gm. Anders Gundersen Hollahagan, myndig; g. Ingeborg Halvorsdtr. gm. Isak Isaksen Hegna i Solum, myndig; 2. avdøde søster Ingeborg Halvorsdatter, enkemann Torsten Bakken Asbom, barn: a. Maren Torstensdatter gm. Halvor Paulsen Gjærum; b. Olea Torstensdtr. Asbom, død, enkemann baker Pedersen ved Ulefoss, en sønn: Peder Andreas Pedersen 13 år; 3. søstera Marie Halvorsdtr. gm. Abraham Isaksen Dolva, begge døde, barn: a. Isak Abrahamsen Dolva, død, barna Abraham Martimus Bakken og Anne Kirstine 6 år; verge: farbroren Anders J. Heisholt.

 

1891
GSR 1862-96
111b-114a, 117a-118a

KONKURSBO.
Gårdbruker og landhandler Halvor Halvorsen Værstad.

YTTERBØ

1693
NTS 1690-96
124b-125b

Anders Larssen og Gunnild Efvensdaatter, begge døde. Barn fra to kull: 1. kull: Marthe, Mari, Kiersti, Anne, Asslou og Anne Jenssdøtre; 2. kull: (de avdødes barn sammen): Ingebor, Ragnil og Tore Andersdøtre.

 

1701
NTS 1696-1701
290b-291a

Kiersti Jensdatter, død;
enkemann Olle Hansen og barna: Rasmus, Gunild og Anne.

 

1705
NTS 1703-09
67b-70a

Olle Pouelssen, død;
enka Kiersti Søfrensdaatter og barna: Pouel, Anne, Mari, Astri og Kari. Formynder og verge for barna: Tosten Helgen.

 

1711
NTS 1709-16
132b-136a

Ole Hanssen, død;
enka Karen Olsdatter og barna: 1. ekteskap: Rasmus, Gunnild og Anne; 2. ekteskap med Karen Olsdtr.: Ole, Kirsten og Ingeborg, alle små og umyndige.

 

1733
NTS 1727-36
253a-254b

Peder Olsen, død;
søsknene arver: A. fullbror Anders Olsen, død, en datter: Karen gm. Hans Andersen Hvala; B. fullsøster Anne Olsdatter, enke og fullsøster Maren Olsdatter gm. Christian Saugen; C. 1. halvsøster Liv Olsdatter, død, barn: a. Ole Nielsen, myndig; b. Anne Nielsdtr, død, barn: Christen Pedersen, myndig, Anders, Niels, Marthe, Live, Anne - alle umyndige; e. Else Nielsdtr. gift, myndig; d. Kirsti Nielsdatter, gift og myndig; e. Alis Nielsdtr. gift, myndig; f. Mari Nielsdtr., gift og myndig; 2. halvsøster Mari Olsdtr, enke; 3. halvsøster Kari Hansdtr. gm. Tosten Grødviig. (Anm. LBK: "Hans Andersen Hvala" bor på Valen i Melum. "Christian Saugen" bor på Rennesundsaga i Kilebygda. Jfr. skifte på Grøtvik i Solum 1711, NTS 1709-16 side 123b ff. hvor den samme søskenflokken er nevnt.)

 

1733
NTS 1727-36
308a-311a

Monsieur Niels Hansen Sommerfelt, død;
enka Berthe Bomhoff og arvingene: den avdødes mor Kirsten Nielsdatter Taussan, gm. sokneprest Niels Bastiansen Stabel; den avdødes fire halvbrødre Bastian, Thommes, Hans Jacob og Jens Jørgen Nielssønner Stabel, umyndige.

 

1740
NTS 1740-45
5b-7a

Anne Thommesdatter, død;
enkemann Jørgen Pedersen og sønnen Thommes Jørgensen, 11 uker gammel.

 

1765
NTS/SDS nr. 35

Karen Gundersdatter, død;
barn: 1. Jon Wellichsen 20 år; 2. Halvor Wellichsen 18 år; 3. Thyge Wellichsen 13 år; 4. Mari Wellichsdatter 29 år, "gift under Skiftets Behandling"; 5. Anne Wellichsdatter 24 år. Formyndere: for nr. 1: Peder Wellichsen; for nr. 2: Wellich Thomasen; for nr. 3: Jørgen Sveum; for nr. 5: Thor Hosøe.

 

1775
NTS/SDS nr. 59

Anne Thorsdatter, død;
barn: Jon Jørgensen 18 år og Kari Jørgensdatter 16 år. Formynder for Jon: broren Peder Jørgensen; for Kari: broren Thor Jørgensen.

 

1776
NTS 1775-84
205b-207a

Torbiør Pedersdatter, død 19.6.1776;
enkemann Peder Jørgensen og barna Peder 1 år og Anne 7 år.

 

1780
NTS 1775-84
445b-447b

Sascha Hansdatter, død 16.11.1779;
enkemann Peder Wellichsen og barna: Gunder 8 år, Kari 6 og Asloug 2 år og ei datter Karen, som døde 10- 12 dager etter mora, som døde i barselseng.

 

1790
NTS 1787-92
705b-706b

Andreas Friderichsen, død;
sønn av Friderich Olsen, Vipeto, død; (stesønn av Ledvor Nielsen Teigen og Anders Steensen Namløs). Arvinger: mora Ingeborg Olsdatter og søskena: 1. fullsøster Anne Friderichsdatter 10 år; 2. eldste halvbror Jens Pedersen 21 år; 3. andre halvbror Niels Andersen 17 år; 4. eldste halvsøster Elliane Andersdtr. 20 år; 5. andre halvsøster Kirstie Andersdatter 19 år.

 

1791
NTS 1787-92
836b-837b

Pike Live Olsdatter, død;
arvinger hennes full- og halvsøsken: 1. fullboren Anders Olsen 24 år; 2. halvbroren Søren Olsen, myndig, bor i Andebu i Vestfold; 3. halvsøster Marie Olsdtr. gm. Peder Jørgensen Ytterbøe; 4. halvsøster Taran Olsdtr. 31 år, tjener i Skien; 5. ei halvsøster som er død i ekteskap med Tollef Hansen Helgen sønnen Ole Tollefsen 13 år.

 

1797
NTS 1797-1800
671b-678a

Marie Olsdatter, død april 1797;
enkemann Peder Jørgensen og barna: Ole 15 år, Jørgen 4, Stian 1 1/2 år, Anne Pedersdtr. 17 år, Torberg 13, Karie 11 år, Live 7 år. Formynder for Ole og Live: moras søskenbarn Simon Larsen Helgen; for Jørgen og Torberg: farbroren Tord Jørgensen Ytterbøe; for Steen og Kari farbroren John Jørgensen Kaalstad; for Anne; morbroren Tollef Olsen Fæhn.

 

1811
NTS 1809-15
395b-401a

Thor Jørgensen, død;
enka Kirstie Olsdatter og barna: 1. Ole Thorsen 19 år; 2. Jørgen Thorsen 16 år; 3. Anne Thorsdatter gm. Peder Tollefsen Jøntvet; 4. Kari Thorsdatter gm. Christen Jensen Stenstadvalen; 5. Marie Thorsdatter gm. Peder Stiansen Holtan. Formynder for nr. 1: lensmann Halvor Welliksen Ytterbøe; for nr. 2: farbroren Jon Jørgensen Kålstad. Lagverge for enka: broren Jon Olsen Vale.

 

1823
NTS 1823-24
775b-780b

Aaste Harraldsdatter, død;
(død på gården Skårdal hos broren Ole Evensen "der havde antaget hende til Ophold paa Livs Tiid".) Arvinger: 1. halvbroren Ole Evensen Skårdal; 2. halvsøstera Aaste Evensdatter død, var gm. Giermund Olsen Skaarnæs i Øvre Telemark, ei datter: Aaste Giermundsdatter 19 år, ugift; verge for henne: hennes mosters mann Paul Nicolaisen Paus; 3. fullsøstera Dorthe Haraldsdtr. gm. Paul Nicolaisen Paus, på gården Kjeldal i Øvre Telemark; 4. yngste fullsøster Gunnild Haraldsdtr. 23 år, ugift; verge for henne: Christen Knudsen Kjeldal. (Avdødes mor: avdøde Groe Olsdatter, avdødes far: avdøde Harald Halvorsen Kjeldal).

 

1829
NTS 1830-34
99a-115a

Lensmannskona Aslaug Pedersdatter, død;
enkemann Halvor Welliksen og barna: 1. Halvor Halvorsen Fen, myndig; 2. Peder Halvorsen Grinda, myndig; 3. Peder Halvorsen Ytterbøe; 4. Kari Halvorsdatter gm. Christen Andersen Haukelien; 5. Aase Halvorsdatter gm. Ole Thorsen Ytterbøe.

YTTERBØ MIDTRE

1887
GSR 1862-96
99a-99b

Pikebarnet Anne Kristine Stiansdatter, død 25.6.1887;
arvinger: 1. broren Peder Stiansen Ytterbø, sinnsyk, umyndiggjort 1871; verge: Ole Andersen Huset; 2. søstera Maria Stiansdatter gm. gårdmann Hans Simonsen Ytterbø. Jfr. GSU 1887-1904, fol. 17a-17b for 1888.

YTTERBØ SØNDRE

1847
NTS 1841-52
251b-253a

Anne Jørgensdatter, død 5.6.1847;
enkemann Peder Halvorsen og barna: 1. Halvor Pedersen 29 år, utvandra til Amerika; 2. Jørgen Pedersen 27 år, ugift; 3. Peder Pedersen 23 år, ugift; 4. Peder Pedersen d.y. 10 år; 5. Aslaug Pedersdatter 33 år, gm. Abraham Jacobsen Erikstad i Solum; 6. Kirstie Marie Pedersdatter gm. Johannes Jacobsen Kaasa, utvandra til Amerika 1 1844; 7. Anne Kirstine Pedersdtr. 22 år; 8. Karen Andrea Pedersdtr. 19 år; 9. Karen Maria Pedersdtr. 16 år, i tjeneste hos svigerbroren Abraham Jacobsen Erikstad; 10. Anne Torine Pedersdtr. 13 år. Verge for nr. 3 og 4: John Olsen Helgen; for nr. 7, 8, 9 og 10: Niels Christensen Næset i Helgen. (Halvor Pedersen har fått utbetalt 115 Spesiedaler av boet til Amerika-reisa.)

 

1861
NTS 1853-62
352a-354a

Enkemann Peder Halvorsen, død;
barn: 1. Jørgen Pedersen, myndig; 2. Peder Pedersen, myndig, bor i Seljord; Den eldste sønnen, Halvor Pedersen, som bor som fattiglem i Bergen, har fraskrevet seg arven. 3. Aslaug Marie Pedersdatter gm. Abraham Jacobsen Erikstad i Solum; 4. Kirsti Marie Pedersdtr. gm. Johannes Jacobsen Kaasa, utvandra til Amerika for mange år siden; 5. Anne Kirstine Pedersdatter gm. Peder Andersen Myrene i Eidanger; 6. Karen Marie Pedersdatter; verge: Peder Pedersen; 7. Anne Tinne Pedersdatter gm. Jacob Gundersen Almoen i Solum. Boets yngste sønn, Peder Pedersen d.y., er omkommet "paa en Søreise".

YTTINGEN
Baksås

1722
NTS 1720-27
246a-250b

Maren Olsdatter, død;
enkemann Find Michelssen og hennes nærmeste arvinger: 1. broren Niels Olsen Sundbøe; 2. avdøde bror Østen Olsens barn: a. Mette Østensdtr. gm. Gunnulf Nielsen Ytterbøe; b. Gunnild Østensdtr. gm. Ole Kittelsen Aarnæss; c. Anne Østensdtr. ugift. (Anm OBD: Andre kilder tyder på at "Østen"-navnet nevnt i dette skiftet skal byttes ut med "Tosten".)

 

1744
NTS 1740-45
568b-569a

Kittil Nielsen, død;
enka Ingebor Jensdatter og barna: 1. Jens Kittilsen 4 år; 2. Kari Kittilsdatter gm. Rasmus Schaardal; 3. Ingebor Kittilsdtr. gm. Halvor Pedersen; 4. Groe 18 år; 5. Anne 12 år; Aaste 11 år.

 

1756
NTS 1753-57
340a-340b

Jon Erland, død;
enka Karen Thorsdatter og barna: Thor Jonsen 12 år, Jens 8, Christen 10 måneder, Sidsel Jonsdatter 11 år.

 

1763
NTS 1761-64
487a-487b

Halvor Pedersen, død;
enka Ingebor Kittilsdatter og barna: Peder, myndig, Tollef 14 år, Jon 12, Kittil 4, Anne 9 år og Karen 7 år.

ØDEGÅRDEN
Fen søndre

1823
NTS 1823-24
570b-572a

Gunnild Isaksdatter, død;
enkemann Anders Andersen og barna: 1. Anders Andersen 2 år; 2. Kari Andersdatter 5 år. Formynder for Anders: enkemannens stefar Ole Jonsen Fen; for Kari: enkemannens svigerfar Isak Jensen Grua.

 

1839
NTS 1832-41
509b-510a

Arbeidsmannen Thomas Andersen, død 6.4.1839;
enka Maren Andersdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Gunnild Jespersdatter: 1. Anders Tomassen 21 år; 2. Jesper Tomassen 19, oppholder seg hos mesterskomaker Christensen i Skien. B. med enka Maren Andersdatter: 1. Ole Tomassen 9 år; 2. Marthe Tomasdatter 2 år. Verge for Al og 2: høker Lukkas Torsen ved Skien; for B 1 og 2: naboen Ole Olsen Roligheden, som også er lagverge for enka Maren Andersdatter.

 

1850
NTS 1841-52
338b-339b

Anne Thomasdatter, død;
enkemann Anders Andersen og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Gunnild Isaksdatter (også kalt Gunnild Jensdatter i skiftet): en sønn Anders Andersen, myndig, gift, bor i Christiansand; B. med avdøde Anne Thomasdatter: 1. Thomas Andersen 23 år; 2. Ole Andersen 17 år; 3. Kirsti Andersdatter 12 år. Formynder for 2 og 3: morbroren, gårdeier Anders Thomassen Vibeto.

 

1857
NTS 1853-62
161b-163a

Anders Andersen, død;
enka Kari Olsdatter og avdødes barn fra tre ekteskap: A. med avdøde Gunnild Isaksdatter: en sønn Anders Andersen, myndig, i garnisonstjeneste i Christiansand. B. med avdøde Anne Thomasdatter: 1. Ole Andersen 24 år, p.t. skomakersvenn i Skien; 2. Kirsti Andersdatter 18 år. C. med enka Kari Olsdatter: dattera Anne Andersdatter 6 år. Formynder for Ole og Kirsti: Anders Thomassen Vibeto; for Anne: farbroren Tron Andersen Namløs. Lagverge for enka: Anund Vibeto.

ØRVOLDSÅSEN
Fen nordre

1793
NTS 1792-97
116a-117a

Gunnild Trondsdatter, død 15.7.1793;
enkemann Isach Jensen og sønnene: Thron Isachsen 5 år og Jens 3/4 år.

 

1821
NTS 1820-22
146b- 148a

Anne Andersdatter, død;
enkemann Ole Jensen og barna: 1. Anders Olsen 23 år; 2. Jens Olsen 19 år; 3. Ole Olsen 13 år; 4. John Olsen 7 år; 5. Kari Olsdatter gm. Ole Amundsen under Namløs; 6. Ingeborg Olsdtr. 16 år; 7. Gunnild Olsdatter 10 år. Formynder for sønnene: farbroren Isach Jensen Grua; for Ingeborg og Gunnild: morbroren Arne Andersen Tinholt; for Anders: morbroren Johannes Andersen Gunnerud.

ØYA
Tveit

1878
GSR 1862-96
73a-74a

Asberg Knudsdatter, død 23.5.1875;
enkemann Jens Andersen Øya, som skal gifte seg på nytt; barn: 1. Ole Jensen Hegna, myndig; 2. John Jensen Øya, myndig; 3. Anne Karine Jensdatter, død, har vært gift med Johannes Jacobsen Løvbugten, barn: a. Jacob Johannesen 17 år; b. Andreas Johannesen 12 år; c. Anders Johannesen 7 år, d. Mari Johannesdatter 15 år; e. Asberg Johannesdatter 5 år; f. Jensine Johannesdatter 3 år; 4. Kari Jensdatter, død, med Abraham Olsen Kleven en sønn: Andreas Martinius Abrahamsen 4 år. Jfr. fol. 74a-74b.

 

1890
GSR 1862-96
110b-111b

Jens Andersen Øya, død 23.10.1890,
omkring 78 år gammel; enka Dorthe Karine og avdødes barn fra 1. ekteskap: 1. Ole Jensen, myndig, bor ved Fjærestrand i Solum; 2. Jon Jensen Øya, myndig; 3. Anne Karine Jensdatter, død, enkemann Johannes Jacobsen Sannes, barn: a. Jacob Johannessen, 28 år, utvandra til Amerika; b. Andreas Johannessen 24 år, bor på Vadrette i Solum; c. Anders Johannessen 19 år, Vadrette i Solum; d. Mari Johannesdatter gm. Ole Olsen Langen i Drangedal; e. Asberg Johannesdatter 17 år; f. Jensine Johannesdatter 15 år.

ØYGARDEN

1755
NTS 1753-57
71b-74a

Anne Christensdatter (Værstad), død;
enkemann Peder Gunnersen og barna: sønnene Gunner Pedersen 20 år, Christen 18 år, Tollef 14, Niels 9, Isaac 5, Andreas 3 år; døtrene Maria, ugift 19 år og Ingeborg 12 år.

ÅFOSSKÅSA

1882
GSR 1862-96
88a-90b

Husmann Ole Olsen Aafoskaasa, død Jøntvet 23.5.1882;
enka Ingeborg Olsdatter, som er gammel og sykelig og oppholder seg hos sønnen i Porsgrunn; barn: 1. Gunder Olsen, utvandra til Amerika, "intet hørt fra ham paa 4 Aar"; 2. Anne Olsdatter gm. John Aasoldsen Brøsdal; Enkas barn fra 1. ekteskap med avdøde Gunder Andersen Jøntvet: 1. Ole Gundersen, bosatt i Porsgrunn; 2. Anders Gundersen, bosatt på Moland i Heddal; 3. Hans Gundersen, bosatt i Porsgrunn; 4. Kittil Gundersen, utvandra til Amerika.

ÅMTVET

1677
NTS 1667-84
93b-94a

Ingebor Thygesdatter, død;
enkemann Olle Ellefssen og avdødes barn fra 1. ekteskap: Anders og Olle Thorssønner, og Mari, Kirsti og Anne Thorsdøtre; dessuten Thyge Olssen fra 2. ekteskap med Olle Ellefssen.

 

1694
NTS 1690-96
144a- 144b

Olle Ellefsen, død;
enka Birthe Thomesdatter og barna: Bertel, Ole og Ellef Olssønner.

 

1695
NTS 1690-96
190b-192a

Jens Laursen, død;
enka Børte Tommesdatter og avdødes søsken: Torbjørn Laursen og søstrene Mari og Kirsti.

 

1720
NTS 1720-27
16a-17a

Ellev Olsen, død;
enka Berte Halvorsdatter og barna Ole 2 år og Karen 1/2 år.

 

1721
NTS 1720-27
178b-181b

Berte Tommesdatter, død;
gift med Ellef Olsen, død, og med Søfren Søfrensen, død; hennes barn med 1. mann Ellef Olsen: sønnen Ole Ellefsen 3 år; barn med 2. mann Søfren Søfrensen: Bertel Søfrensen, myndig. Formynder for Ole Ellefsen: morbroren Jens Halvorsen Klovdal.

(Anm Nils Buverud: Det ser ut som informasjonen i dette skiftet er feil i forhold til originalen/andre skifter:

" Berte Tommesdatter, død;

enkemann Søfren Søfrensen; Sønnen Bertel Søfrensen, myndig. Hennes barn med 1. mann, Ellef Olsen, død; sønnesønnen Ole Ellefsen 3 år;    Formynder for Ole Ellefsen: morbroren Jens Halvorsen Klovdal.” )

 

1780
NTS 1775-84
457a-459b

Karen Pedersdatter, 26.1.1780;
enkemann Peder Jensen og barna: 1. Peder Pederssen Fæhn, død 1779, gm. Anne Jørgensdtr. Fæhn, etterlatt: a. Jørgen Pedersen 16 år, b. Karen Pedersdtr. 14 år, c. Anne Pedersdtr. 8 år, d. Mari Pedersdtr. 5 år, e. Marie Pedersdtr. 2 år; 2. Jens Pedersen, myndig; 3. Jørgen Pedersen, myndig; 4. Anders Pedersen 24 år, på Tufte; 5. Knud Pedersen 19 år; 6. Marie Pedersdtr. gm. Tron Monsen Kaasa, her i prestegjeldet; 7. Anne Pedersdtr. 21. NTS/SDS 1780 nr. 35: formyndere: for nr. 1 a-e: jfr. Fen søndre SDS 1780; for nr. 5: broren Jørgen Pedersen Åmtvet.

 

1813
NTS 1809-15
683b-688a

Jørgen Pedersen, død;
enka Kirstie Arvesdatter og barna: 1. Peder Jørgensen 25 år; 2. Kari Jørgensdatter gm. Anders Jacobsen Bøe, "som anmældte i Kongens Ærinde som Underofficer fraværende"; 3. Anne Jørgensdatter 23 år, ugift; 4. Maria Jørgensdatter gm. Lars Mathiasen Grimholt i Solum; 5. Kirstie Jørgensdtr. 18 år, ugift; 6. Mari Jørgensdtr. 13 år. Formynder for nr. 1: Augustinus Jensen Graver; for nr. 3: lensmann Halvor Welliksen Ytterbøe; for nr. 5 og 6: svogeren Lars Mathiasen Grimholt. Lagverge for enka: Halvor Evensen Jøntvet.

 

1834
NTS 1832-41
82b-84a

Leilending Arve Halvorsen, d. 29.4.1834;
enka Kirsti Gullichsdatter og barna: 1. Halvor Arvesen 6 år; 2. Gullich Arvesen 1 år. Formynder: avdødes svoger Ole Anundsen Lunde øvre. Lagverge for enka: Halvor Andersen. (Arve Halvorsen var gift to ganger, men ingen barn i første ekteskap.)

 

1840
NTS 1832-41
701 b-704b

Peder Jensen, død 26.1.1840;
enka Karie Jørgensdatter og barna: 1. Ingeborg Kirstine Pedersdatter gm. Peder Augustinussen Borstad; 2. andre datter Karen Pedersdatter gm. Ole Augustinussen Graver-plassen; 3. Kirsten Pedersdatter 20 år, ugift; 4. Anne Kirstine Pedersdatter 14 år. Formynder for Kirsten og Anne Kirstine: Niels Torgrimsen Jøntvet. Lagverge for enka: Steen Andersen Tufte.

 

1896
GSU 1887-1904
149a-150b

Gårdmann Augustinus Pedersen, død;
enka Anne Kirstine Simonsdtr. og barna: 1. Peder Augustinussen Åmtvet, myndig; 2. Simon Augustinussen, myndig; 3. John Augustinussen 17 år; 4. August Augustinussen 13 år, 5. Anders Augustinussen 10 år; 6. Ingeborg Augustinusdatter gm. Anton Larsen Kolle; 7. Kirsten Berthea Augustinusdatter gm. Stener Halvorsen Skifsnes; 8. Karoline Augustinusdatter 19 år.

Eldre skifter

EIE

1603

Skifte etter Gunlik Halfuorsen mellem Niels Suensen på hans kone Karii Olluffsdatters vegne og Halffuor Grini på sin sønns barns vegne. Heddal prestearkiv, den 11. mars 1603.

SANNES

1481
DN VII
s. 489-490

Arveforlik mellom Ragnlid Gunnesdatter, enke etter avdøde Vermund Sveinkessønn og hans nærmeste arving Thorbjørg Herleiksdatter, jfr. DN 1.

Innledning | Del 1 | Del 2 | Arvelatere