Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Håtveit vestre - Ulefos Forbruksforening

Innledning | Del 1 | Del 3 | Arvelatere

GÅRDER, BRUK OG PLASSER

SKIFTEÅR
PROTOKOLL
SIDENUMMER

ARVELATERE OG ARVINGER

HÅTVEIT VESTRE

1671
NTS 1667-84
43b-44b

Søren Nielssen, død;
enka Mari Olsdatter og barna: Anne og Kirsti Sørensdøtre.

Plass Tyge Tvedt

1698
NTS 1696-1701
108b-110a

Jacob Pedersen, død;
enka Børte Colbiørnsdaatter og barna Peder og Mari.

JAKOBSKÅS
Helgen store

1789
NTS 1787-92
672b-673b

Hans Thordsen, død;
enka Berte Andersdatter og barna: Anna 9 år og Marie 6 år. Formynder: moras søskenbarn: Jens Andersen Stenstadvalen.

 

1791
NTS 1787-92
836a-836b

Børthe Andersdatter, død;
gift 1. gang med Aachen Christophersen, død; gift 2. gang med Hans Thordsen, død. Barn fra 1. ekteskap: Kirstie Aachens datter 22 år; barn fra 2. ekteskap: Annen Hansdatter 11 år og Marie 8 år. Formynder for Kirstie: farbroren Ole Christophersen på Wærket.

JUVET
Håtveit store

1755
NTS 1753-57
217a-217b

Inger Knudsdatter, død;
enkemann Halvor Evensen og barna: Maren 19 år, Kirsten 17, Anna 15 og Even Halvorsen 10 år.

 

1764
NTS 1761-64
538a-538b

Enkemann Halvor Evensen, død;
barn (med avdøde Inger Knudsdatter): 1. Even Halvorsen 18 år; 2. Maren Halvorsdatter, død, gm. Anders Andersen Thorsnæs (i live), deres barn: a. Anders Andersen 3 år og b. Inger 4 år; 3. Kirsten Halvorsdatter, død, vært gm. Hans Pedersen Juvet; 4. Anne Halvorsdatter, forlova med Lars Erichsen Hagan.

JUVET
Vipeto nedre

1775
NTS 1775-84
170a-170b

Ougen Christensen, død 8.4.1775;
enka Berthe Gunersdatter og døtrene: 1. Aase Ougensdatter gm. Jon Smeed; 2. Børthe Ougensdtr., død, vært gm. Thor Rasmussen, barn: a. Ougen Thorsen 6 år, b. Ingeborg Thorsdtr. 8 år; 3. Maria Ougensdtr., 27 år og ugift. NTS/SDS 1776 nr. 16: formynder for Ougen og Ingeborg: faren Thor Rasmussen.

 

1808
NTS 1805-10
382a.

Thor Rasmussen, død;
enka Ragnild Andersdatter og barna: 1. Niels Thorsen 23 år; 2. Anders Thorsen 18 år; 3. Berthe Thorsdatter 25 år. Hans barn fra 1. ekteskap med Berthe Ouensdatter: 1. Ouen Thorsen, gift, bor ved Hørteværket; 2. Ingeborg Thorsdtr. gm. Halvor Olsen Tveit. Formynder for Berthe og Anders: Ole Kittilsen Vibeto.

 

1809
NTS 1805-10
475a-477a

Ragnild Andersdatter, død;
enkemannen Jens Olsen og hennes barn fra 1. ekteskap med avdøde Thor Rasmussen: 1. Niels Thorsen 23 år; 2. Anders Thorsen 19 år; 3. Børthe Thorsdtr. 27 år.

JØNTVET MIDTRE

1681
NTS 1667-84
111b-112b

Anders Ollssen, død medio april 1681;
enka Ingeborre Torersdatter og den avdødes barn og andre arvinger. Navn på arvingene ikke nevnt i skiftet.

 

1693
NTS 1690-96
109b-110a

Olle Anderssen, død;
enka Børte Heljesdatter og barna: Anders, Niels, Ole og Mari.

 

1720
NTS 1720-27
176b-178b

Anne Evensdatter, død;
enkemann Anders Erichsen og "den salige Quindes Arvinge, som Manden ei kand ihukomme hvem ere".

 

1763
NTS 1761-64
487b-489b

Børthe Hansdatter, død;
enkemann Ole Halvorsen og avdødes barn fra to ekteskap: A. med Halvor Evensen, død: Even Halvorsen 23 år, Tormoe 19 år og arbeider i Skien, Halvor 17 år; B. med Ole Halvorsen: Halvor Olsen 14 år, Karie Olsdatter 12 og Ingebor 7 år. Formynder for sønnene i 1. ekteskap: morbroren Johannes Gullichsen Heisholt.

 

1774
NTS/SDS

Even Halvorsen, død;
umyndige barn: 1. Halvor Evensen 10 år; 2. Hans 3 ar; 3. Anders 1 år; 4. Børthe Evensdatter 6 år. Formyndere: for nr. 1: mora Anne; for nr. 2: farbroren Anders Evensen Wibetoe; for nr. 3: Anders Steensen Wibetoe; for nr. 4: Tormoe Kolle. SDU 1773 nr. 13 oppgir at Even Halvorsen døde 16.1.1773.

 

1797
NTS 1797-1800
486a-487a

Anne Olsdatter, død 10.2.1797;
enkemann Halvor Evensen og barna: Even 10 år, Ole 3/4 år, Ingeborg 18, Anne 7 år. Verge for Ingeborg og Anne: deres mosters mann: Johannes Johannessen Heisholt.

 

1802
NTS 1801-06
331a-332a

Hans Brynildsen og kona Mari Andersdatter,begge døde;
barn: Anders Hansen 22 år; Brynild Hansen 19 år; Ole 11 år og Anne Hansdatter 25 år. Formynder for Ole og Anne og kurator for Anders og Brynhild: Halvor Svensen Jøntvet.

 

1806
NTS 1805-10
271b-273b

Mari Olsdatter, død;
enkemann Halvor Evensen og barna: 1. Hans Halvorsen 5 år; 2. Ole Halvorsen 3 år; 3. Anne Halvorsdatter 8 år; 4. Karen Halvorsdatter, død. Formynder for de tre barna: faren Halvor Evensen Jøntvet.

 

1839
NTS 1832-41
640b-645b

Halvor Evensen, død 8.2.1839;
enka Aslaug Thorsdatter og avdødes barn i tre ekteskap: A. med avdøde Anne Olsdatter: 1. Ingeborg Halvorsdatter, død, var gm. John Olsen Haugen, barn: a. Ole Johnsen, myndig; b. Halvor Johnsen, myndig; c. Even Johnsen 17 år; d. Hans Johnsen år; e. Anne Carine Johnsdatter, ugift; f. Birthe Marie Johnsdtr., ugift; 2. Anne Halvorsdatter gm. John Mortensen Vaskås, begge døde, barn: a. Anders Johnsen 16 år; b. Morten Andreas Johnsen 8 år; c. Ingeborg Carine Johnsdatter, ugift; d. AnneJohnsdatter,ugift. B. med avdøde Mari Olsdatter: 1. Hans Halvorsen Jøntvet, død, barn: a. Halvor Hansen 17 år; b. Hans Hansen 7 år, c. Ole Hansen 4 år; d. Kirstine Marie Hansdatter, ugift; e. Karin Andrea Hansdtr., ugift; alle barna hos mora si i Skien; 2. Anne Halvorsdatter gm. Ole Olsen Huset. C. med enka Aslaug Thorsdatter: 1. Even Halvorsen 20 år; 2. Thor Halvorsen 18 år; 3. Ole Halvorsen 12 år; 4. Halvor Halvorsen 9 år; 5. Aslaug Marie Halvorsdatter gm. Jørgen Johnsen Kålstad; 6. Karen Halvorsdtr. gm. Anders Gundersen Vibeto; 7. Ingeborg Carine Halvorsdtr. gm. Niels Arnesen Jøntvet; 8. Aslaug Kirstine Halvorsdatter, ugift; 9. Karen Marie Halvorsdatter 6 år. (Enka Aslaug Thorsdatter er søster av Halvor Thorsen Baksås).

 

1844
NTS 1841-52
163b-165a

Enka Aslaug Thorsdatter, død 14.4.1844;
(enke etter avdøde Halvor Evensen). Barn: 1. Even Halvorsen, myndig; 2. Thor Halvorsen 23 år; formynder: Niels Torgrimsen Jøntvet; 3. Ole Halvorsen 18 år; formynder: Halvor Thorsen Baxaas; 4. Halvor Halvorsen 15 år; formynder: Halvor Thorsen Baxaas; 5. Aslaug Marie Halvorsdatter gm. Jørgen Jensen Kålstad; 6. Karen Halvorsdtr. gm. Anders Gundersen Vibeto; 7. Ingeborg Karine Halvorsdatter gm. Niels Arvesen Jøntvet; 8. Aslaug Kirstine Halvorsdatter, ugift; 9. Karen Marie Halvorsdatter 12 år. Formynder for nr. 8 og 9: Halvor Thorsen Baxaas.

 

1845
NTS 1841-52
202a-203b

Thor Halvorsen, død 20.1.1845, 24 år;
arvinger: A. halvsøsken etter hans avdøde far Halvor Evensens første ekteskap med Anne Olsdatter: 1. halvsøstera Ingeborg Halvorsdatter, død, vært gm. John Olsen Helgen, barn: a. Ole Johnsen Helgen, myndig; b. Halvor Johnsen, myndig; e. Anne Carine Johnsdatter, ugift; d. Berthe Marie Johnsdatter, ugift. Formynder for disse: faren John Olsen; 2. halvsøstera Anne Halvorsdtr. gm. John Mortensen Vaskås, begge døde, barn: a. Anders Johnsen, mindreårig; b. Morten Andreas Johnsen 13 år; c. Anne Johnsdtr. ugift; formynder for Anders: Hans Paulsen Roa; for Morten Andreas: Ole Olsen Huset; for Anne: Jørgen Johnsen Kålstad. B. halvsøsken etter Halvor Evensens andre ekteskap med Marie Olsdatter: 1. Hans Halvorsen Jøntvet, død, vært gm. Anne Isaksdatter, barn: a. Halvor Hansen 22 år, b. Hans Hansen 10 ar; e. Ole Hansen 7 år; d. Kirstine Marie Hansdtr., ugift; e. Isakine Hansdatter, ugift; f. Mette Olava Hansdatter, ugift; alle oppholder seg i Skien. Formynder for b-f: gjestgiver Johnsen i Skien; for a: Jørgen Thorsen Steinsrud i Solum; 2. Anne Halvorsdtr. gm. Ole Olsen Huset. C. helsøsken fra faren Halvor Evensens tredje ekteskap, med avdøde Aslaug Thorsdatter: 1. Even Halvorsen, myndig; 2. Ole Halvorsen 19 år; 3. Halvor Halvorsen 10 ar; 4. Aslaug Marie Halvorsdatter gm. Jørgen Johnsen Kålstad; 5. Anne Halvorsdtr. gm. Anders Gundersen Vibeto; 6. Ingeborg Karine Halvorsdatter gm. Niels Arnesen Jøntvet; 7. Aslaug Kirstine Halvorsdtr., ugift. Formynder for de umyndige barna: Halvor Thorsen Baxaas.

JØNTVET NORDRE

1673
NTS 1667-84
62a-62b

Brønild Ellefssen, død;
enka Ragne Helligsdatter og barna: Olle, Erich, Povel; Hellge, Mari, Anne og Lisbet.

 

1682
NTS 1667-84
118b-119b

Ragne Helligsdatter oppgir boet.

 

1696
NTS 1696-1701
12b-14b

Erich Brynelsen, død;
enka Karen Tormosdatter og hennes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Peder Ledvorsen: Even og Joen Pederssønner; B. med avdøde Erich Brynelsen: Peder og Brynel Erichssønner og døtrene Mari og Guroe Erichsdøtre.

 

1705
NTS 1703-09
63a-67a

Karen Tormodsdatter, død;
barn fra to ekteskap: A. med avdøde Peder Ledvorsen: 1. Efuind Pedersen på Bøe; 2. Jon Pedersen Sandnes; B. med avdøde Erich Brynielsen: 1. Peder Erichsen; 2. Bryniel Erichsen; 3. Mari Erichsdatter; 4. Guroe Erichsdatter.

 

1721
NTS 1720-27
174b-176b

Ingebor Kittilsdatter, død;
enkemann Brynild Erichsen og barna: Ole 11 år, Erich 9, Kittel 6, Kari 8, og tvillingene Lisbet og Anne, 3 1/2.

 

1784
NTS 1785-87
106a-107b

Kittil Brynildsen, død;
enka Guroe Helgesdatter og sønnen Anders Kittilsen, myndig. NTS/SDS 1785 nr. 42 oppgir dessuten umyndige barn: Ole Jonsen 11 år og Kirstie Jonsdatter 8 år. Formynder for Anders og Ole: Jacob Andersen Bøe; for Kirstie: Anders Kittilsen Jøntvet.

 

1785
NTS 1785-87
150b-152a

Inger Nielsdatter, død februar 1785;
enkemann Anders Kittilsen og deres eneste barn Anna, 3 år. NTS/SDS 1786 nr. 43: formynder for Anna: mosters mann Jacob Arnessen Sillien i Solum.

 

1809
NTS 1805-10
634a-637b

Anne Andersdatter, død;
enkemann John Pedersen og den avdødes barn fra to ekteskap: A. med Even Halvorsen: 1. Halvor Evensen, myndig; 2. Børthe Evensdatter gm. Lars Eriksen Ringsevje; B. med enkemannen John Pedersen: 1. Mari Johnsdtr. gm. Arve Nielsen Hvala vestre, Helgja; 2. Asberg Johnsdatter, død, vært gm. John Grønstein: barn: a. Anne Johnsdatter 9 år; b. Maria Johnsdtr. 7 år; c. Inger Johnsdtr. 4 år. 3. Maria Johnsdtr. gm. John Hansen Grønstein.

 

1809
NTS 1805-10
755b-758b

Anders Kittilsen, død;
enka Børthe Gundersdatter og barna: 1. Kittil Andersen 15 år; 2. Gunder Andersen 10 år; 3. Ole Andersen 2 maneder; 4. Anne Andersdatter 27 år gm. Hans Pedersen ved Ulefos Saugbrug; 5. Anne Andersdtr. d.y. 18 ar; 6. Inger Andersdtr. 12 år; 7. Kirstie Andersdtr. 3 år. Formynder for nr. 1, 2 og 3: svogeren Hans Pedersen ved Ulefos Saugbrug; for nr. 5, 6 og 7: enkas bror Halvor Gundersen Hvala nordre (lille) i Valebø; lagverge for enka: Jacob Andersen Bøe.

 

1812
NTS 1809-15
424a-424b

Den umyndige Ole Andersen, død;
arvinger er hans mor og søsken: 1. mora Børthe Gundersdatter; 2. broren Kittil Andersen 18 år; 3. broren Gunder Andersen 13 aå; 4. Anne Andersdatter gm. Hans Pedersen ved Ulefoss; 5. Anne Andersdtr. d.y. 21 år; 6. Inger Anders datter 15 år; 7. Kirstie Andersdatter 6 år. Formynder for nr. 2 og 3: svogeren Hans Pedersen; for nr. 5, 6 og 7: broren Halvor Gundersen Hvala lille. (Avdødes far: Anders Kittilsen Jøntvet, død).

 

1823
NTS 1823-24
577a-578b

Kittil Andersen, død;
enka Anne Andersdatter og barna: 1. Anders Kittilsen 6 år; 2. Ole Kittilsen 4 år; 3. Andreas Kittilsen 2 år. Formynder for Ole og Anders: Laers Olsen Namløs; for Andreas: Hans Olsen Jøntvet; lagverge for enka: hennes bror Gunder Andersen Vibeto.

 

1835
NTS 1832-41
124a-125a

Birthe Gundersdatter, død 17.1.1835;
enkemann Hans Olsen og hennes barn fra 1. ekteskap med avdøde Anders Knudsen Jøntvet: 1. Kittil Andersen, død, barn: a. Anders Kittilsen 18 år; b. Ole Kittilsen 16 år; c. Andreas Kittilsen 14 år; d. Birthe Kittilsdatter 12 år; 2. Gunder Andersen, myndig; 3. Anne Andersdatter, død, en sønn: Ole Larsen 19 år, oppholder seg hos Halvor Thorsen Baksaas; 4. Inger Andersdtr., død, vært gift med Aschjer Brynildsen Febakke, barn: a. Brynild Aschjersen 14 år; b. Anders Aschjersen 9 år; c. Birthe Aschjersdtr., ugift; d. Kirsti Aschjersdtr. 24 år, gm. John Andersen Kaasa. Verge for eldste sønnesønn Anders Kittilsen og sønnedattera Birthe Kittilsdatter: Gunder Andersen Jøntvet; for sønnesønnene Ole og Andreas Kittilssønner: John Andersen Kaasa; for dattersønnen Ole Larsen: farfaren Ole Olsen Namløs; for dattersønnene Brynild og Anders Aschjerssønner og datterdattera Birthe Aschjersdatter: faren Aschjer Brynildsen.

 

1835
NTS 1832-41
151a-152a

Leilendingen Niels Arvesen, død omkring 25. mars 1835;
enka Anne Andersdatter og hennes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Kittil Andersen: 1. Anders Kittilsen 18 år; 2. Ole Kittilsen 16 år; 3. Andreas Kittilsen 14 år; 4. Birthe Kittilsdatter 12 år. B. med avdøde Niels Arvesen: 1. Arve Nielsen 9 år; 2. Kittil Nielsen 4 år; 3. Mari Nielsdtr. 6 år; 4. Karen Nielsdatter 1 1/2 år. Verge for barna i 1. ekteskap: farbroren Gunder Arvesen Namløshagan; for barna i 2. ekteskap: farbroren John Arvesen Kaasa.

JØNTVET SØNDRE

1762
NTS 1761-64
364a-365a

Hans Rasmussen, død;
enka Karie Ditlefsdatter og barna: 1. Thomas Hansen, myndig; 2. Brynild Hansen, myndig; 3. Anne Hansdatter gm. Johannes Heisholt; 4. Børthe Hansdtr. gm. Ole Halvorsen Jøntved; 5. Ingebor Hansdtr., død, gm. Brynild Olsen på plassen Kåsa, barn: a. Hans 10 år, Børthe 14 år og Kirstie 7 år; 6. Inger Hansdatter gm. Anders Evensen Wibetoe; 7. Lisbeth Hansdtr. gm. Torbiørn Svensen på plassen Odden.

 

1782
NTS 1775-84
655a-655b

Tollef Larsen, død;
enka Mari Andersdatter og den avdødes bror Niels Larsen Sannes og søstera Gjertrud Larsdatter.

En plass

1799
NTS 1797-1800
722a-722b

Anne Brynnilsdatter, død;
enkemann Anders Brynildsen og dattera Maren Andersdatter 1/2 år gammel.

 

1806
NTS 1805-10
166b-169a

Kari Olsdatter, død;
enkemann Anders Evensen og hennes arvinger: 1. mora Ingeborg Gullichsdatter, enke etter Ole Namløs; 2. broren Anders Olsen Namløs, myndig; 3. broren Lars Olsen 16 år; formynder for ham: Anders Olsen Namløs; 4. Gunnild Olsdtr. død, var gm. Johannes Johannessen Heisholt, barn: a. Johannes Johannessen 17 år; b. Ole Johannessen 6 år; c. Anne Johannesdattrer 13 år; d. Ingeborg Johannesdatter I I år, e. Kari Johannesdatter 9 år; formynder for disse: faren Johannes Heisholt; 5. Anne Olsdtr., død, vært gm. Halvor Evensen Jøntvet, barn: a. Even Halvorsen 19 år; b. Ingeborg Halvorsdtr. 17 år; c. Anne Halvorsdtr. 14 år; formynder for disse: faren Halvor Evensen Jøntvet; 6. Ingeborg Olsdatter gm. Hans Hansen Kålstad; 7. Marie Olsdatter gm. Halvor Evensen Jøntvet.

 

1807
NTS 1805-10
39la-391b

Anders Ewensen, død;
enka Anne Jørgensdatter og arvingene: 1. broren Halvor Ewensen Jøntvet, myndig; 2. søstera Berthe Ewensdatter gm. Lars Ringsevje; 3. halvsøstera Marie Johnsdatter gm. Halvor Vale; 4. halvsøstera Asberg Johnsdtr., død, vært gm. John Hansen Grønstein; barn: a. Anne Johnsdatter 7 år; b. Inger Johnsdtr. 5 år; c. Marie Johnsdtr. 3 år; 5. halvsøstera Marie Johnsdtr. gm. John Hansen Grønstein; 6. avdødes vitne Anne Andersdtr. Jøntvet.

 

1816
NTS 1815-20
195b-197b

Anne Olsdatter, død;
enkemann Tollef Pedersen og den avdødes sønn fra 1. ekteskap med avdøde Jens Christensen: Ole Jensen, myndig.

 

1841
NTS 1841-52
20a-20b

Anne Thorsdatter, død 12.2.1841;
enkemann Peder Tollefsen og barna: 1. Tollef Pedersen Jøntvet, myndig; 2. Thor Pedersen Namløs, fraværende på kullkjøring; 3. Anne Pedersdatter gm. Hans Paulsen Roa; 4. Kirstin Marie Pedersdatter, ugift. Formynder for Kirstin Marie: slektningen Peder Stiansen Holtan.

 

1889
GSU 1887-1904
27b-28a

Enka Margit Johannesdatter, død;
enke etter Kjøstol Jørgensen; barn: 1. Jørgen Kjøstolsen 13 år, 2. Ingeborg Kjøstolsdatter 10 år.

KASTET
Romnes vestre

1714
NTS 1709-16
301a-302a

Tor Gunnessen, død;
enka Guroe Tollefsdatter og barna: sønnene Gunne, Niels, Tollef, Peder, Thommes, Hans og dattera Pernille, alle umyndige.

 

1729
NTS 1727-36
61b-63a

Peder Thoresen, død;
enka Kisti Svenungsdatter og barna: Thore Pedersen 3 ar og Mari Pedersdatter 2 år.

 

1755
NTS 1753-57
201b-202b

Thomes Thomesen, død;
enka Berthe Larsdatter og dattera Kirstie Thomesdatter 1/2 år.

 

1883
GSR 1862-96
94b-95b

Enka Tone Anundsdatter, død 12.5.1882;
barn: 1. Nils Nilsen Kastet, myndig; 2. Anders Nilsen Romnes, myndig; 3. Peder Nilsen Hammerstad, myndig; 4. Johannes Nilsen Kastet, myndig; 5. Aaste Karine Nilsdatter gm. Hans Rasmussen Ulefos, myndig; 6. Andrea Nilsdtr. gm. Anders Rasmussen Ringsevje, umyndiggjort; verge: farbroren Anders Nilsen Romnes; 7. Amborg Marie Nilsdatter gm. O. Kallem på Grini i Gjerpen; 8. avdøde sønn Bent Nilsens barn: a. Johannes Bentsen Stenstad, myndig; b. Ingeborg Bentsdatter, umyndig; verge: farbroren Johannes Nilsen Kastet.

KILLINGKÅVAN
Solberg

1781
NTS 1775-84
572b-573a

Kirstie Gulliksdatter, død;
enkemann Tosten Svensen og sønnen Niels Tostensen 1 år. Formynder: morbroren Niels Gulliksen ved Ulefos Saugbrug. Jfr. NTS/SDS 1782 nr. 23.

 

1803
NTS 1801-06
692a-692b

Avdøde ektefolk Ole Andersen og Dorte Andersdatter;
deres barn: 1. Anne Olsdatter d.e. 9 år; 2. Ingeborg Olsdatter 7 år; 3. Marie Olsdatter 4 år; 4. Anne Olsdatter d.y. 2 år. Formynder for barna: Gullick Tronsen Lunde.

KJENDALEN
Lunde nedre

1816
NTS 1815-20
212a-213a

Jens Pedersen, død;
enka Mari Torstensdatter og barna: 1. Kirstie Jensdatter 36 år, ugift; formynder: Peder Anundsen Brenne; 2. Thore Jensdtr. gm. Christen Andersen Kjendalen. Lagverge for enka Mari Torstensdatter: Halvor Gundersen, lille Vale.

 

1832
NTS 1830-34
450a-451a

Husmannen Halvor Pedersen, død;
(vært gm. avdøde Kari Halvorsdatter); 1. Halvor Halvorsen, myndig; 2. Peder Halvorsen, død, vært gm. Mari Pedersdatter, barn: a. Kari Pedersdtr. 6 år; b. Mari Pedersdtr. 4 år; 3. Marte Halvorsdatter gm. Ole Johnsen Nibb, Helgen. Verge for Kari og Mari: Halvor Andersen Lunde nedre.

KJENDALSKÅSA
Lunde Øvre

1837
NTS 1832-41
365b-366a

Avdøde ektefolk, husmann Torgrim Olsen, død 1834, og kona Kirstie Olsdatter, død 18.9.1837. Fem barn, ingen nevnt ved navn, intet å arve. En bror av avdøde Kirstie Olsdtr., Anders Olsen Guldbakke, til stede ved skiftet.

KJONODDE
Romnes Østre

1831
NTS 1830-34
190b-191a

Innerst Niels Pedersen, død 1828;
enka Kari Pedersdatter og dattera Inger Nielsdatter. Enka erklærer at hun "agter at indtræde i lovligt Ægteskab med Anders Andersen Værket". Verge for Inger: Niels Bentsen Saugene. (Skifteforretningen fant sted i Anders Andersens bolig på Holden Jernværk).

KJOSVIK
Hvala nordre
Valebø

1768
NTS/SDS nr. 20

Margith Halvorsdatter, død;
umyndige barn: Halvor Pedersen 20 år; Ole 11 år; Margith 24 år, Aaasild 7 år. Verge og formynder: Ole Brende. NTS/SDU 1766 oppgir at Margith Halvorsdatter, døde 28.6.1766.

KJOSVIK
Brenne

1854
NTS 1853-62
47b-48a

Avdøde ektefolk Anders Anundsen og Anne Gulliksdatter;
barn: 1. Anund Andersen Brudeskjær 47 ar; 2. Thyge Andersen 35 år, bor p.t. i Skien eller Huken; 3. Anders Andersen 31 ar, bor ved Omdalsstranda i Solum; 4. Anne Andersdtr. 40 år, utvandra til Amerika; 5. Marie Andersdtr. 39 år, vanvittig, oppholder seg hos broren Anund; 6. Karen Andrea Andersdtr. 28 år, utvandra til Amerika. Formynder for de to umyndige jentene: Thor Gunnuldsen Kjosvik.

KLEIVSGUTU

1740
NTS 1740-45
7b-8a

Ektefolka Christen Tordsen og Ingebor Jensdatter, begge døde.
Barn: Thor 15 år, Mari gm. Lars Jonsen, Kari 26, Guri 22, Bergith 19 og Marthe 9 år.

KLOVDAL

1676
NTS 1667-84
86a-87a

Hellie Kolbiørnssen og kona, begge døde.

 

1702
NTS 1701-03
52b-54b

Halfvor Heljesen, død;
enka Kari Haraldsdatter og barna: Helje, Tyge, Jens, Olle og Børte.

KLOVDAL LILLE

1777
NTS 1775-84
251b-252b

Borger Simonsen, død;
enka Marie Tygesdatter og barna: Simon 19 år, Tollef 15, Tyge 12, Kiøstol 9 år, og dattera Margrethe Borgersdatter 2 1/2 år. NTS/SDS 1778 nr. 37: formyndere: for Simon og Tollef: farbroren Kiøstol Simonsen Tinholt; for Tyge, Kiøstol og Margrethe: deres fasters mann Lars Helgen.

 

1808
NTS 1805-10
381b-382a

Simon Borgersen, død;
enka Thoran Larsdatter og barna: 1. Simon Simonsen 14 år; 2. Marie Simonsdatter 11 år; 3. Karie Simonsdtr. 9 år; 4. Alis Simonsdtr. 5 år; formynder for nr. 1 og 2: farbroren Tollef Borgersen Kåsa; for nr. 3 og 4: morbror Simon Larsen Helgen.

 

1866
GSR 1862-96
8b-10b

Lars Andersen, død;
kona Anne Tollefsdatter oppgir boet.

KLOVDAL STORE

1763
NTS 1761-64
485a-485b

Skifte etter Tollef Simonsen "der døde i Kiøbenhafn hvor han som Soldat i Kongens Tieneste var nedcommenderet". Arvinger: mora Karie Kjøstolsdatter gm. Simon Torbjørnsen (død 1746) og hans søsken: 1. Ole Simonsen; 2. Borger Simonsen, på Lille Klovdal; 3. Kiøstol Simonsen, østre Porsgrunn; 4. Anne Simonsdatter gm. Lars Sørensen Helgen; 5. Alis Simonsdtr. gm. Jørgen Bjørnsen Aase i Tørdal. Alle myndige.

 

1776
NTS 1775-84
66a-69a

Maria Gundersdatter, død desember 1775;
enkemann Ole Simonsen og barna: Simon 8 år, Anne 5 og Kari 3 år.

 

1778
NTS 1775-84
309b-313a

Enkemann Ole Simonsen, død;
sønnen Simon 10 år og døtrene Anne 7år og Karie 5 år. NTS/SDS 1778 nr. 37: formyndere: for Simon: farbroren Kiøstol Simonsen Tinholt; for Anne: morbroren Friderich Gundersen Næss; for Karie: morbroren John Gundersen Næss.

 

1780
NTS 1775-84
393a-394a

Søstrene Anne og Karie Olsdøtre, 9 og 7 år gamle, døde like etter hverandre. Arving: broren Simon Olsen 12 år. Verge: farbroren Kiøstol Simonsen Klovdal. Jfr. NTS/SDS 1780 nr. 37.

 

1792
NTS 1787-92
859a-860b

Simon Olsen, død;
enka Taran Larsdatter og dattera Anne Simonsdatter 10 uker gammel. Verge: svoger Ole Hansen Hagen. Formynder: farens farbror Kiøstol Simonsen Klovdal.

KNIPA
Bjerva

1777

Se: RØNNINGEN

KOLBJØRNSODDE
Namløs

1839
NTS 1832-41
509a-509b

Enkemann Hans Elliasen, død 19.3.1839;
kona Anne Larsdatter, død 1.2.1839; "Hvorda var tilstede Naboe til Afdøde Halvor Pedersen Namløshagen, der sagde, at begge de Afdøde vare meget fattige Folk, og at saaledes de Afdødes Arvinger havde efter Dødsfaldet taget Tjeneste hos Fremmede, og de Afdødes Bopæl siden den Tid har staaet øde". Barn: 1. Elias Hansen, myndig, tjener hos Halvor Isaksen Ødegaarden her i bygda; 2. Karen Marie Hansdatter, ugift, oppholder seg i Spirodden her i bygda; 3. Marie Hansdtr., ugift, oppholder seg hos Isak Olsen Jøntvet. Formynder for døtrene: Halvor Pedersen Namløshagan.

KOLLE

1677
NTS 1667-84
95b-96a

Laurids Colbiørnssen, død;
enka Martha Gløersdatter.

KOLLE NORDRE

1730
NTS 1727-36
120a-121a

Torbiørn Laersen, død;
enka Maren Olsdatter. "Intet at skifte eller dele". Barn: Ole, Jens og Hans, alle myndige; Lars 18 år; Margrethe gm. Lars Andersen Holte og Anne 26 år.

 

1743
NTS 1740-45
498b-500b

Jens Torbiørnsen, død;
enka Kisti Jensdatter og dattera Berthe Jensdatter, omtrent 2 år.

 

1792
NTS 1792-97
56a-57a

Tormoe Halvorsen, død;
enka Børte Jensdatter og barna: Halvor Tormoesen 15 år, Even 13, Børthe Tormoesdatter 22 år (tjener hos futen Tornsohn), Kirsti 17, Magrete 8. Formyndere: for eldste sønn Halvor og Kirsti og Magrete: søskenbarnet Halvor Evensen Jøntvet; for Even og Børte: Niels Johannesen Namløs.

 

1794
NTS 1792-97
167a-167b

Ingeborg Pedersdatter, død;
enkemann Ole Jensen og barna: Jens, Peder og Anders Olssønner. Formynder for Anders: Tollef Pedersen Jøntvet.

 

1816
NTS 1815-20
187a-191b

Inger Larsdatter, død;
enkemann Halvor Tormosen og barna: 1. Lars Halvorsen 5 år; 2. Anne Halvorsdatter 14 år; 3. Mari Halvorsdtr. 12 år; 4. Kari Halvorsdtr. 8 år. Formynder for nr. 1, 2 og 3: Halvor Evensen Jøntvet; for Kari: morbroren Ole Larsen Haugane.

KOLLE SØNDRE

1754
NTS 1753-57
234b-237a

Anna Larsdatter, død;
enkemann Bertel Steensen og barna: Ole, myndig; Lars, myndig; Steen 25 år.

 

1773
NTS 1775-84
34a-37a

Guroe Nielsdatter, død;
enkemann Ole Berthelsen og barna: 1. Niels Olsen 19 år (f. 1753); 2. Tosten 17; 3. Børthe Olsdatter gm. Christen Clausen på en plass under Bergan i Mælum; 4. Anne 14 og 5. Anne 11 år. NTS/SDU 1773 nr. 5: Guroe Nielsdatter, død i november 1772. Skiftet utsatt p.g.a. uoppgjort gjeld: "For samme havde Enkemanden Ole Berthelsen begiæret Anstand for at opgiøre Reigning med vedkommende Jernværks Proprietaire og andre Creditorer under Løfte, at ville nærmere dermed indkomme til Skiftet, hvilket han dog ikke findes hidtil at have opfyldt; og har Skiftet derunder henstaaet". Skiftet avslutta i 1776, jfr. NTS/SDS 1776 nr. 93.

 

1800
NTS 1801-06
81a-84b

Kirstie Larsdatter, død;
enkemann Steen Bertelsen og avdødes barn i to ekteskap: A. med Anders Olsen, død: dattera Inger Andersdatter gm. Abraham Nielsen Febakke; B. med enkemannen Steen Bertelsen: 1. Anders Steensen, død, hans barn: Gunder 12 år, Steen 9 år og Anne 7 år, alle hjemme hos mora på Namløs søndre; 2. Karie Steensdatter gm. Isach Jensen Gruva; 3. Børthe Steensdatter gm. Jon Andersen Kolle.

 

1810
NTS 1809-15
97a-99a

Steen Bertelsen, død;
enka Thone Olsdatter og barna fra et tidligere ekteskap: 1. Anders Steensen, død, barn: a. Gunder Andersen; formynder: stefaren Tolf Knudsen Namløs; b. Steen Andersen; formynder: Steen Håtveit; c. Kirstie Andersdtr; formynder: Jan Andersen Munken; 2. Kari Steensdtr. gm. Isach Jensen Graver; 3. Børthe Steensdatter gm. Jan Andersen Munken. Lagverge for enka: Halvor Evensen Jøntvet.

 

1873
GSR 1862-96
49a-50b

Tollef Pedersen, død 21.2.1863;
enka Kari Olsdatter Fen og barna: 1. Peder Tollefsen, sinnsyk; verge: Tron Andersen Namløs; 2. Ole Tollefsen 32 år; 3. John Tollefsen 29 år; 4. Anne Tollefsdatter gm. Lars Andersen Klovdal, bosatt i Porsgrunn; 5. Kirsti Tollefsdatter gm. Peder Simonsen Åmtvet.

KRINGLEFØTT
Heisholt vestre

1739
NTS 1736-40
286b-288a

Kisti Andersdatter, død;
enkemann Joen Olsen og sønnen Anders, 9 år.

 

1765
NTS/SDS nr. 50

Gunder Tronsen, død 11.9.1764;
umyndige barn: 1. Hans Gundersen 21 år; 2. Peder 19 år; 3. Tron 16 år; 4. Kiøstol 13 år; 5. Ole 11 år. Formyndere: for nr. 1: mora Maren Hansdatter under tilsyn av lagverge Niels Olsen; for nr. 2: Jon Tronsen; for nr. 3: Anders Haatvet; for nr. 4: Ole Torgiussen; for nr. 5: mora Maren Hansdatter.

 

1805
NTS 1805-10
92b-96b

Hans Gundersen, død 2.12.1804 og kona Kirstie Johannesdatter, død 20.6.1805;
barn: 1. Gunder Hansen 14 år; 2. Anne Hansdatter gm. Niels Andersen Heisholt; 3. Mari Hansdatter gm. John Andersen Heisholt; 4. Kirstie Hansdatter gm. Anders Andersen Gunnerud; 5. Anne Hansdatter 15 år. Formyndere: for nr. 1: farbroren Peder Gundersen; for nr. 5: Johannes Johannesen Heisholt.

 

1830
NTS 1828-30
691b-693b

Gunder Hansen, død;
enka Anne Rasmusdatter og barna: 1. Hans Gundersen 12 år, 2. Rasmus Gundersen 2 år; 3. Kirsti Gundersdatter 14 år; 4. Anne Gundersdatter 8 år; 5. Magrethe Gundersdtr. 5 år. "Ligesaa opgav Enken Anne Rasmusdatter at hun befinder sig i frugtsommelig Tilstand og venter sin Nedkomst omtrent ved St. Hansdags Tider". Verge for Hans: den avdødes søstersønn Gunder Jørgensen Heisholt; for Rasmus: avdødes svoger Halvor Kiøstolsen Haugen; for døtrene: John Olsen Deilevje, svoger til avdøde. Lagverge for enka: Johannes Rasmussen Heisholt.

 

1868
GSR 1862-96
25b-29b

KONKURSBO.
Frihandler Ole Pedersen Marum.

 

1874
GSR 1862-96
54b-61b

KONKURSBO.
Handelsmann Sten Stensen.

 

1892
GSR 1862-96
130a-136a

Landhandler P. Throndsen, død 29.6.1892;
kona var død tidligere; barn: 1. Morten Bernhard Throndsen 18 år 15.8.1891; verge: Halvor Nicolaysen Eie; 2. Oscar Marinius Throndsen 12 år 13.2.1892; verge: Halvor Olsen Susaas; 3. Therese Jensine Throndsen gm. handelsmann Gunnar Haug i Kristiania, myndig.

KRÅKEFØTT
Susås

1779
NTS 1775-84
432a-432b

Enkemann Anders Michelsen, død 21.1.79.
Barn: Michel Andersen 56 år; Ole 46 år; Berthe Andersdatter gm. Michel Jonsen.

 

1794
NTS 1792-97
132a-133a

Marie Rasmusdatter, død;
enkemann Halvor Olsen og barna: Ole Halvorsen 12 år, Rasmus 10, Niels 7 år, Maren Anne Halvorsdatter 14 år, Inger 5 og Kirstie 1 år.

 

1825
NTS 1824-28
387a-392a

Halvor Olsen, død;
enka Magrete Olsdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Marie Rasmusdatter: 1. Ole Halvorsen, myndig; 2. Rasmus Halvorsen, myndig; 3. Mari Halvorsdtr. gm. Stener Giermundsen Aaraas, Nesherad; 4. "Den vanføre Datter" Inger Halvorsdatter 36 år, ugift. Formynder: Ole Evensen Skårdal; 5. Kirsti Halvorsdtr. gm. Christian Reiersen. B. med enka Magrete Olsdatter: 1. Mari Halvorsdatter gm. Wetle Eriksen Jamdahl; 2. Anne Halvorsdatter 19 år. Formynder: Ole Evensen Skårdal. Lagverge for enka: Niels Stenersen Hovland.

 

1837
NTS 1832-41
332a-332b

Enka Marie Olsdatter, død;
barn: 1. Mari Halvorsdatter gm. Niels Erichsen Jamdahl i Lunde; 2. Anne Halvorsdatter, umyndig. Formynder: Ole Evensen Skårdal.

KVENNDOKKA

1852
NTS 1841-52
378a.

Inger Nielsdatter, død;
enkemann Ole Gundersen (som skal gifte seg på nytt) og barna: Niels Olsen 6 år og Gunder Olsen 3 år. Formynder for barna: morbroren Kristen Nilsen Nyhus under Ulefos gård.

KVENNODDEN
Romnes vestre

1764
NTS 1761-64
672b-673b

Christen Olsen, død;
enka Guroe Kiøstoldatter og barna: Ole 7 år, Kiøstol 4 år, Kirsten 1 år. NTS/SDS 1775 nr. 7: formynder: farbroren Niels Olsen.

 

1827
NTS 1828-30
104a-107b

Kirsti Tolfsdatter, død;
enkemann Knud Pedersen og barna: 1. Tolf Knudsen, myndig; 2. Peder Knudsen, myndig; 3. Ole Knudsen, myndig; 4. Kari Knudsdatter, død, var gm. Hans Olsen, barn: a. Asloug Hansdatter 17 år; b. Maria Hansdatter 13 år; 5. Mari Knudsdatter, død, var gm. røyert Christen Hansen i Porsgrunn, en sønn: Hans Christensen 10 år; 6. Dorthe Knudsdtr. gm. Laers Andersen Heiestaa i Eidanger; 7. Anne Knudsdtr. gm. Gunder Christiansen Stensholt. Formynder for de umyndige datterbarna 4a og b og 5a: Peder Halvorsen Romnes.

 

1833
NTS 1830-34
511a-512b

Knud Pedersen, død 13.2.1833;
(var gm. avdøde Kirsti Tolfsdatter); barn: 1. Tolv Knudsen, myndig; 2. Peder Knudsen, myndig; 3. Ole Knudsen, myndig, snekker, bor i Frederikshald; 4. Kari Knudsdatter, død, var gm. Hans Olsen Møller ved Ulefos Saugbrug, barn: a. Aslaug Hansdatter, ugift; b. Marie Hansdatter, ugift; 5. Mari Knudsdatter, død, var gm. avdøde Christen Hansen i Østre Porsgrunn, en sønn: Hans Christensen 17 år, som oppholder seg på Kvennodden; 6. Dorthea Knudsdatter, død var gm. Lars Andersen under under Tveten i Eidanger, barn: a. Knud Larsen 10 år; b. Anders Larsen 6 år; 7. Anne Knudsdtr. gm. Gunder Christiansen Steensholt. Verge for Kari Knudsdatters barn Aslaug og Marie: Hans Olsen Møller; for Hans Christensen: Peder H. Romnes; for Knud og Anders Larssønner: Tolv Knudsen Kvennodden. Omlodning av skiftet i 1834, jfr. NTS 1832-41, fol. 19a.

 

1883
GSR 1862-96
95b-96b

Føderådsmann Tolf Knudsen, d. 26.4.1883;
avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Inger Nilsdatter: 1. Nils Tolfsen, myndig, bosatt i Minnesota i Amerika; 2. Peder Tolfsen Kvennodden, myndig; 3. Clemet Tolfsen, utvandra til Amerika, "men fra hvem ikke hørt noget i de siste 30 Aar"; 4. Ole Tolfsen Romnes, myndig; 5. Inger Tolfsdatter gm. Jacob Olsen, bor i Amerika, "antagelig Minnesota"; 6. Karen Tolfsdatter gm. Ole Gulbrandsen, bosatt i Minnesota i Amerika; 7. Maren Tolfsdtr. gm Torsten Torstensen, bosatt i Minnesota i Amerika; 8. Kirsti Tolfsdtr. gm. Isak Nilsen Romnes, myndig; 9. Dorthea Tolfsdtr. gm. Carl Andreas Svendsen, bosatt i Minnesota i Amerika.

KÅLSTAD
«En Ødeplads»

1699
NTS 1696-1701
192a-194a

Povel Jensen, død;
enka Mari Torsdatter og hans søsken: Trugels Jenssen, Larvik; Søfren Jenssen i Christiansand; Christen Jenssen; Benjamin Jenssen; Jens Jenssen, Christiansand; Cathrine Jensdatter, ugift; Børte Jensdtr., Larvik og Dorte Marie Jensdatter, Larvik.

KÅLSTAD LILLE

1779
NTS 1775-84420a-421a

Hans Tovsen, død;
A. gift 1. gang med Ingri Hansdtr., død; barn: 1. Hans Hansen, myndig; 2. Halvor Hansen, myndig, "ved Wolds Wærk boende", 3. Tor Hansen, myndig; 4. Tollef Hansen også myndig. B. barn fra 2. ekteskap med Ingeborg Hansdatter: 1. Ole Hansen, myndig; 2. Even 23 år; 3. Hans d.y. 20 år; 4. Ingrie Hansdtr. gm. Gunder Pedersen Ødegården; 5. Asloug Hansdtr. gm. Niels Olsen Kolle; 6. Birthe Hansdtr. 26 år, ugift; 7. Kari Hansdtr. 17 år; 8. Marthe 15 år. Formynder og verge for de umyndige i 2. ekteskap: moras søsters mann Christen Erichsen Halvorsta under Store Kålstad. Skiftet avslutta i 1780, jfr. SDS 1780 nr. 36.

 

1806
NTS 1805-10
328b-330a

Hans Hansen, død;
enka Ingeborg Olsdatter og barna: 1. Anne Hansdatter 9 år; 2. Inger Hansdatter 6 år. Formynder for disse: farbroren John Hansen Grønstein; 3. Marie Hansdatter 3 år; 4. Ingeborg Hansdatter 3 år; formynder for nr. 3 og 4: morbror Anders Olsen Namløs.

 

1809
NTS 1805-10
400a-400b

Hans Hansen, død;
arvinger: 1. mora Ingeborg Olsdatter; 2. søstera Anne Hansdatter 11 år; 3. søstera Marie Hansdtr. 5 år; 4. yngste søster Ingeborg Hansdatter 3 år. Formynder for nr. 2: farbroren Jon Hansen Grønstein; for nr. 3 og 4: morbroren Anders Olsen Namløs. lagverge for mora: Johannes Johannesen Heisholt.

KÅLSTAD STORE

1703
NTS 1701-03
94a-96a

Gullich Adschiersen, død;
enka Gunild Arnesdatter og barna: Adskier, gift; Arne og Else.

 

1786
NTS 1785-87
256b-261b

Jens Christensen og Anne Olsdatter oppgir boet; hans barn fra to ekteskap: A. med Anne Halvorsdatter, død 1773: 1. Christen Jensen, myndig, på gården Gulset i Gjerpen; 2. Jørgen Jensen, 22 år, på Borgen ved Tufte; 3. Marthe Jensdatter gm. Anders Pedersen Tufte; 4. ei ugift datter som tjener på Tufte hos værbroren Andersen Pedersen; 5. yngste datter Karin Jensdatter 16 år. B. med Anne Olsdatter: ei datter Mari 5 år. Formynder for Mari: morbror John Olsen Fæhn.

 

1796
NTS 1792-97
306b-310b

Marthe Kittilsdatter, død 3.1.1796;
enkemann Christen Jensen og hennes barn fra første ekteskap med avdøde Knud Gundersen Gulset: 1. Kittil Knudsen, myndig, på Gulset i Gjerpen; 2. Anne Knudsdatter 25 år, forlova med Ole Øvrum i Gjerpen, hvor hun oppholder seg; 3. Kierstie Knudsdtr. 23 år, tjener hos pastor Blom i Gjerpen; 4. Barbro Knudsdatter 19 år, tjener hos morbroren Erich Kittilsen Øvrum i Gjerpen; 5. yngste datter Ingeborg Knudsdatter 16 år.

 

1801
NTS 1801-06
513a-515a

Anne Halvorsdatter, død juli 1801;
enkemann Lars Eriksen og deres barn: 1. Halvor Larsen, myndig; 2. Ole Larsen 24 år; 3. Marte Larsdatter gm. Anders Olsen Fæbakke; 4. Inger Larsdatter gm. Halvor Tormosen Holte. Verge for Ole: faren Lars Eriksen.

 

1803
NTS 1801-06
475a-478a

Hans Hansen og kona Jøran Thorsdatter,
frivillig skifte "formedelst Alderdom og Svaghed". Barn: 1. Hans Hansen, myndig; 2. Jon Hansen, myndig; 2. Inger Hansdatter gm. Anders Jonsen Rydningen.

KÅLSTAD VESTRE

1817
NTS 1815-20
499b-504a

Christen Jensen, død;
enka Børthe Pedersdatter og barna: 1. Jens Christensen 16 år; 2. Peder Christensen 4 år; 3. Anne Christensdatter 20 år, tjener hos presten Schwartz i Solum; 4. Marie Christensdatter 11 år; 5. Kari Christensdtr. 6 år. Formynder for nr. 3, 4 og 5: Hans Pedersen Tønnestulen; for nr. 1 og 2: avdødes bror Jørgen Jensen Kålstad.

 

1842
NTS 1841-52
46a-47a

Jørgen Jensen, død 14.5.1842;
enka Elian Andersdatter og barna: 1. Jens Jørgensen Kålstad, myndig; 2. Halvor Jørgensen, bor på Ekelund ved Porsgrunn, myndig; 3. Ole Jørgensen, bor på Kåsa under Klyve ved Porsgrunn; 4. Nils Jørgensen Holla, myndig; 5. Jørgen Jørgensen Helgen, myndig; 6. Christian Jørgensen, myndig; 7. Anne Jørgensdatter gm. Anders Olsen Huset, død; 8. Ingeborg Jørgensdtr. gm. Tron Andersen Namløs; 9. Maria Jørgensdatter, ugift. Formynder for Maria: Peder Augustinussen Åmtvet. Lagverge for enka: Jørgen Andreas Nilsen Vibeto.

 

1842
NTS 1841-52
51b-52a

Margrethe Thomasdatter, død 15.2.1842;
enkemann Jens Christensen og barna: 1. Christen Jensen 14 år; 2. Ole Jensen 9 år; 3. Kirsten Jensdatter, ugift, tjener i Holla prestegjeld; 4. Christiane Jensdatter, ugift. Formynder for barna: morbroren Hans Thomassen Hvala Østre i Helgen.

KÅLSTAD ØSTRE

1784
NTS 1785-87
3b-6b

Alf Tollevsen, død des. 1783;
enka Anna Catharina Sørensdatter og barna: 1. Tollef Alfsen 18 år; 2. Ole 9; 3. Kirsti gm. Ole Nielsen Høgebrue her i prestegjeldet; 4. Kari 20 år; 5. Else 13; 6. Anne 6; 7. Ingeborg 21 uker. Formynder for de yngste døtrene: sersjant Hans Hansen Kålstad.

KÅSA
Gård ikke nevnt

1775
NTS/SDU nr. 16

Marthe Steensdatter, død.
Ingen arvinger nevnt. Skiftet påbegynt 26.7.1775.

KÅSA
Eie

1763
NTS 1761-64
659b-660a

Jon Andersen, død;
enka Ingebor Erichsdatter og barna: Asloug 14 år, Kirstie 11, Inger 8, Anne 5 år. NTS/SDS 1764 nr. 55: formynder: faren Saamund Andersen Søve.

KÅSA
Fosse

1775
NTS 1775-84
158b-159b

Anders Hansen, død 4.5.1775;
enka Kirsti Nielsdatter og barna: Hans 25 år, Niels 23, Ole 19, Tyge 5 år, Sidsel 16, Ingeborg 3 år. NTS/SDS 1776 nr. 15: formynder for Niels: broren Hans Andersen; for Ole: Ole Apalnæss; for Tyge og Ingeborg: farbroren Jørgen Hansen Aaraasdahlen; for Sidsel: Wellech Fosse.

 

1861
NTS 1853-62
354a-356a

Thor Welliksen, død;
enka Kari Kjøstolsdatter og barna: 1. Kari Thorsdatter gm. Thomas Halvorsen Kaasa; 2. Aaste Thorsdatter gm. arbeidsmann Anders Nielsen på Frednes ved Porsgrunn; 3. Gunnild Thorsdatter gm. Halvor Torkildsen Kaasa; 4. Karen Marie Thorsdatter, tjener på Dagsrud, 23 år; 5. Gunnild Marie Thorsdtr., tjener hos Hans Bergkåsa ved Ulefoss, 20 år. Formynder for 4 og 5: Halvor Halvorsen Baxaas. Lagverge for enka Kari: Ole Kjøstolsen Fosse.

KÅSA
Heisholt vestre

1833
NTS 1830-34
452a-453a

Enka Kari Tronsdatter, død;
enke etter Johannes Andersen Tvara, død 1830; barn: 1. Anders Johannesen 22 år, f. 24.6.1811; 2. Tron Johannesen 19 år, syk, oppholer seg på Strømodden; 3. Mari Johannesdatter, død, var gm. Bertel Andersen Strømodden, barn: Kari og Mari Bertelsdøtre, tvillinger, 14 uker gamle; 4. Anne Johannesdatter gm. Lars Christensen Feset i Bamble; 5. Gunnild Johannesdatter, ugift. Verge for sønnene Anders og Tron: slektningen Ole Andersen Melteig; for Karen og Marie: faren Bertel Andersen Strømodden; for Gunnild: hammermester Tron Hansen, Holden Værk.

KÅSA
Helgen

1796
NTS 1797-1800
487b-488a

Lars Sørensen, død;
enka Anne Larsdatter og barna: Søren 15 år, Lars 7, Gunild 12, Alis 5 år, Asloug 1 år. Verge for barna: Simon Larsen Helgen.

 

1867
GSR 1862-96
11b-13a

Enka Kari Olsdatter, død;
(enke etter Arve Halvorsen, død 1865); barn: 1. Anders Arvesen Namløshagan, myndig; 2. John Arvesen 16 år, 3. Ole Arvesen, utvandra, "de have ikke hørt fra ham siden for 5 Aar siden og da var Brevet skrevet fra Australlen"; verge: Jørgen Kiøstolsen Kålstad; tilsynsverge: Ole Larsen Kolle; 4. dattera Kirsten Marie Arvesdatter, myndig; 5. svigersønnen Nils Olsen Gruva gm. dattera Karen Arvesdatter, myndig; 6, dattera Marthe Marie Arvesdatter, myndig, tjener på Knardal i Solum.

KÅSA
Hvala i Helgen

1704
NTS 1703-09
22a-25a

Maren Andersdatter, død;
enkemann Jacob Gundersen og barna: Gunder og Anders, Ragnild og Ingeborrig.

 

1756
NTS 1753-57
213a-214b

Ingebor Hansdatter, død;
enkemann Brynild Olsen og barna: Ole 5 år, Hans 4, Birthe 9 og Kirsti 2 år.

KÅSA
Kolle

1813
NTS 1809-15
696b-698a

Niels Olsen, død,
enka Aslaug Hansdatter og barna: 1. Hans Nielsen, gift, bor på plassen; 2. Ole Nielsen, gift, bor på plassen Brøsdal under Bjerva; 3. Lars Nielsen 23 år; 4. Guri Nielsdtr. gm. Ole Johnsen i Lardal; 5. Ingeborg Nielsdtr. 20 år. Formynder for Lars: broren Hans Nielsen Kåsa; for Ingeborg: farbroren Tosten Olsen Brøsdal.

 

1834
NTS 1832-41
81b-82b

Anne Halvorsdatter, død 22.3.1834;
enkemann Thomas Thomasen og barna: 1. Ingeborg Marie Thomasdatter 5 år; 2. Mari Thomasdatter 1 1/2 år. Verge for barna: søskenbarnet Anders Johnsen Heisholt.

 

1837
NTS 1832-41
387b-388b

Even Thomasen, død 16.5.1837;
enka Ingeborg Mikkelsdatter og barna: 1. Børthe Evensdatter, ugift, tjener hos proprietær Hals ved Skien; 2. Margrete Evensdatter, ugift. Formynder for de to døtrene: Thomas Thomasen Kaasa. Lagverge for enka: Jens Jørgensen Kaalstad.

KÅSA
Melteig

1820
NTS 1815-20
860b-862a

Ungkar Ledvor Olsen, død;
skifte mellom søsknene: 1. eldste bror Halvor Olsen Tveit, myndig; 2. Anders Olsen, myndig, bor i Arendal; 3. halvbroren Gunder Olsen, myndig, bor i Porsgrunn; 4. halvbroren Ouer Olsen Breskemyhr, myndig; 5. halvsøstera Marthe Olsdatter 40 år; formynder for henne: broren Halvor Olsen Tveit.

KÅSA
Prestegården

1776
NTS 1775-84
210b-211a

Maria Helgesdatter, død 21.1.1776;
ei datter: Karen Olsdatter, 25 år. NTS/SDS 1777 nr. 8: formynder for Karen: faren Ole Pedersen Kaasa.

 

1819
NTS 1815-20
825a-826b

Ingeborg Clausdatter, død;
enkemann Ole Gundersen og barna: 1. Anders Olsen 18 år; 2. Claus Olsen 7 år; 3. Gunnild Olsdatter gm. Gunder Axelsen i Gjerpen; 4. Mari Olsdatter 15 år; 5. Ingeborg Olsdatter 12 år. Formynder for nr. 1, 2, 4 og 5: morbroren Anders Clausen Brun i Solum

 

1824
NTS 1824-28
90b-92a

Ole Andersen, død;
enka Anne Johnsdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Ingeborg Clausdatter: 1. Anders Olsen 23 år; 2. Claus Olsen 12 år, 3. Gunnild Olsdatter, død, var gm. Gunder Axelsen på Bratsbergkleiva ved Skien, to barn: a. Andreas Gundersen 6 år; b. Ingeborg Gundersdatter 3 år; 4. Mari Olsdatter 20 år; 5. Ingeborg Olsdatter 17 år; B. med enka Anne Johnsdatter: dattera Kari Olsdatter 3 år. Formynder for barn og barnebarn i første ekteskap: morbrødrene Anders Clausen og Gunder Clausen Brua i Solum; formynder for Kari Olsdatter: enkas søskenbarn Ole Nielsen Namløs. Lagverge for enka: broren Ole Johnsen Fen.

 

1861
NTS 1853-62
356a-357a

Husmann, enkemann Ole Andersen og sønnen Anders Olsen 5 år, bor i huset sammen med bestemora Mari Halvorsdatter.

KÅSA
Romnes

1822
NTS 1823-24
491b-492b

Husmann Halvor Hansen og kona Mari, begge døde; barn: sønnen Hans Halvorsen 9 år. Intet etterlatt seg av løsøre, da de oppholdt seg hos mor til avdøde Hans Hansen, enka Aslaug, enke etter husmann Hans Halvorsen Kaasa.

KÅSA
Susås

1709
NTS 1709-16
2b-3a

Marthe Annundsdatter, død;
enkemann Tore Christophersen "som nu allereede har indlat sig udi nyt Ægteskab med Ingebor Laursdatter", og deres sammen avlede tre barn: Torgier og Christopher, gifte og myndige, og Christen, ugift, myndig.

KÅSA
Ulefoss

1762
NTS 1761-64
429b-430a

Kirstie Svennungsdatter, død;
enkemann Ole Jonsen og barn fra to ekteskap: A. avdødes barn med Peder Thorsen, død: 1. Thor Pedersen, mestersmed, Skien; 2. Maren Pedersdatter, død, var gift med lensmann i Sauherad, Elias Laschen, barn: Anders Eliæsen 10 år, Peder 8, Christian 6 år, Maren Kristine 4 og Maria 2 år; B. enkemannens barn med avdøde Kirstie Svennungsdatter: dattera Dorthe Olsdatter gm. Tollef Nielssen, "her boende".

KÅSA
Værstad

1797
NTS 1797-1800
606b-607b

Claus Jacobsen, død aug. 1797;
enka Anne Johannesdatter og barna: 1. Jacob Clausen, myndig; 2. Marie Clausdatter gm. Arne Larsen, på plassen Dahlen under Siljan i Mælum; 3. Inger Margrethe Clausdtr. 23 år, tjener hos Anders Jacobsen Bruset i Mælum; 4. Anne Clausdatter 18 år.

KÅSA NORDRE
Ulefos Jernværk

1777
NTS 1775-84
209a-210b

Enka Kristin Pedersdatter, død 25.1.1777;
barn og barnebarn: 1. Kiøstol Tronsen, død, barn: a. Christen, myndig; b. Thron myndig; 2. Andreas Tronsen, død, barn: dattera Kirsti Andersdatter gm. Hans Christensen; 3. Per Tronsen, død, barn: sønnen Jon Pedersen Jøntvet, myndig; 4. Gunder Tronsen, død, barn: Hans, Per, Tron, Kiøstel og Ole, alle myndige; 5. Jon Tronsen, død, barn: Tron, myndig, Hans 23 år, Jens, umyndig, Kirsti 22 år, Anne 16, Ingeborg 13 og to til, hver på 9 år, ikke navngitt.

LANGELAND

1672
NTS 1667-84
57a-57b

Ektefolka Hans Olssen og Mette Haldvorsdatter oppgir boet p.g.a. alderdom.

 

1706
NTS 1703-09
184a-186b

Rasmus Hansen, død;
enka Ingebor Knudsdatter og barna: Ole og Christen.

 

1729
NTS 1727-36
63b-64b

Ragnild Jacobsdatter, død;
enkemann Christen Rasmussen og barna: Jacob 15 år, Rasmus 12 år, Hans 10 år, Ole 8 år, Knud 5 år, Mari 19 år, Anne 18 år, Ingebor 16 år, Margrethe 13 år, Ale 3 år.

 

1786
NTS 1785-87
347a-354a

Jens Larsen, død;
enka Kari Olsdatter og barna: Lars Jensen Munken, myndig; Torbiørn Jensen på gården Hvalen i Mælum, myndig; Jens Jensen 20 1/2 år; Ole 11; Hans 8; Mari Jensdatter 22 år og ugift; Anne 18; Kirsti 16 og Kari 14. Formynder for Ole Jensen og eldste datter Mari: farens søskenbarn Rasmus Christensen Hanes; formynder for yngste sønn Hans og dattera Anne: søskenbarnet til mora Christen Hansen Stensrød i Solum.

 

1895
GSU 1887-1904
132b-133a

Enkemann Thor Pedersen, død;
dattera Karen Thorsdatter Langeland.

LANGJORDET
Fosse

1842
NTS 1841-52
52a.

Marie Pedersdatter, død 3.6.1842;
enkemann Christen Jensen og barna: 1. Jens Christensen 26 år; 2. Peder Christensen 22 år; 3. Niels Christensen 19 år; 4. Halvor Christensen 15 år; 5. Karen Christensdatter 12 år; 6. Andrea Christensdtr. 7 år. Formynder for de to døtrene: Ole Evensen Skårdal; formynder for sønnene: faren Christen Jensen.

 

1869
GSR 1862-96
34a-35a

Christen Jensen, død;
enka Kari Pedersdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde første kone Marie Pedersdatter: 1. Jens Christensen, død i Larvik, skal ha etterlatt seg 3 eller 4 umyndige barn der; 2. Peder Christensen, død, var bosatt ved Ulefos Saugbrug, og har etterlatt seg tre barn; 3. Niels Christensen, myndig; 4. Halvor Christensen, bosatt i Kragerø, myndig; 5. Karen Christensdatter gm. Laers Jaensen i Kragerø; B. med enka Kari Pedersdatter: 1. Christen Christensen 3 år; 2. Maren Andrea Christensdatter 9 år; 3. Karen Gurine Christensdatter 7 år; 4. Kari Christensdatter 3 år.

LANGKÅS
Ulefos Jernværk

1777
OBA 1758-78
282a-282b

Hammersmeddreng Lorentz Pedersen, død;
enka Børthe Larsdatter og barna: Live Lorentzdatter 20 år; Thomas 18 år; Maren 13; Peder 15; Aaste 8; Magrete 6; Anniken Lorentzdatter 1 år. (Avdødes bror Haagen Pedersen).

LIA
Bjerva

1764
NTS 1761-64
663b-665b

Aaste Rasmusdatter, død;
enkemann Jens Østensen og barna: 1. Østen Jensen, myndig, på Omdal i Solum; 2. Rasmus Jensen, død, barn: a. Hans, 19 år, i Skien; b. Ambor 15 år, Strømdal i Gjerpen; 3. Eschilt Jensen, myndig, Blegebakken i Skien; 4. Halvor Jensen, Tvedten i Mælum; 5. Gunild Jensdatter, død, gm. Lars Helgen, barn: a. Kirsten 16 år; b. Anne 13 år; 6. Lisbeth Jensdatter gm. Jørgen Larsen, på plassen Spirebakke under Omdal i Mælum. NTS/SDS 1765 nr. 2: formyndere: for 1a og b: farbroren Østen Jensen; for 5a og b: faren Lars Helgen. "Lars Helgen erfares sidst i Aaret at være død".

LOMMERUD
Prestegården

1765
NTS/SDS

Anders Thorsen, død 5.3.1765.
Ingen arvinger nevnt.

 

1819
NTS 1815-20
707b-708b

Gunnild Rasmusdatter, død;
enkemann Halvor Evensen og barna: 1. Rasmus Halvorsen 9 år; 2. Even Halvorsen 7 år; 3. Johannes Halvorsen 4 år. Formynder for barna: bestefaren Rasmus Johannesen Heisholt.

 

1832
NTS 1830-34
442b-445a

Husmannen Halvor Evensen, død;
enka Mari Isaksdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Gunnild Rasmusdatter: 1. Rasmus Halvorsen 22 år; 2. Even Halvorsen 18 år; 3. Johannes Halvorsen 16. Formynder for barna: Johannes Rasmussen Heisholt. B. med enka Mari Isaksdatter: 1. Isak Halvorsen 8 år; 2. Halvor Halvorsen 3 år; 3. Gunnil Kirstine Halvorsdatter 12 år; 4. Aaste Halvorsdtr. 5 år. Verge for barna: morbroren Peder Isaksen Sagene.

LUNDE NEDRE

1670
NTS 1667-84
39b-40b

Enka Marta Olsdatter, død;
og barna: Jenss, Siuer, Johannes, Augustinus, Olle, Ambros Suendssønner; Marta og Kjersti Suendsdøtre.

 

1706
NTS 1703-09
191a.

Johannes Svendsen, død;
enka Gunnild Gullichsdatter og barna: Jens Johannesen, gift; Svend; Olle; Gunne; Anne, enke med 3 barn; Marte gm. Niels Olsen Namløs; Kirsti gm. Gullich Pedersen på Grini i Landsmarka; Børte Johannesdatter, umyndig; Guroe Johannesdtr. gm. Jacob Gundersen.

En plass

1768
NTS/SDS nr. 23

Anders Andersen, død;
umyndige barn: 1. Anders 11 år; 2. Halvor 1/2 år; 3. Kari 13 år; 4. Kirsti 7 år; 5. Kari d.y. 3 år. Formyndere: for nr. 1: morbroren Ole Halvorsen Holla; for nr. 2: morbroren Gunder Halvorsen Hvala nordre (lille); for nr. 3: Niels Larsen Sannes; for nr. 4: Hans Anundsen Wibetoe; for nr. 5: Ole Steensen Haatved.

 

1770
NTS/SDS nr. 13

Guttebarnet Halvor Andersen, død;
søsken: 1. Anders Andersen 11 år; 2. Kari 13 år; 3. Kirsti 7 år. Formyndere: for nr. 1: Ole Halvorsen Holla; for nr. 2: Niels Larsen Sannes; for nr.3: Gunder Halvorsen Hvala lille.

 

1770
NTS/SDS nr. 14

Barnet Kari Andersdatter d.y., død;
søsken: 1. Anders Andersen 13 år; 2. Kari d.e. 15 år; 3. Kirsti 9 år; 4. Anne Sigursdatter 1 år. Formyndere: for nr. 1: Ole Halvorsen Holla; for nr. 2: Niels Larsen Sannes; for nr. 3: Gunder Halvorsen Hvala lille; for nr. 4: faren Sigur Kittilsen.

 

1799
NTS 1797-1800
778b-781a

Kirstie Andersdatter, død 12.9.1798;
enkemann Gullich Kittilsen og barna: Kittil 12 år, Anders 1/2 år, Ingeborg 17 år, Anne 16, Margith 9 og Kari 3 år. Formynder for Ingeborg: morbroren Anders Andersen Lunde; for Anne og Margith: farbroren Torgrim Gullichsen Norendal i Sauherad; for yngste datter Kari: Halvor Gundersen Hvala.

 

1817
NTS 1815-20
457a-459b

Gullik Kittilsen, død;
enka Anne Øyvindsdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Kirstie Andersdatter: 1. Ingeborg Gulliksdatter gm. Ole Olsen Namløs; 2. Anne Gulliksdtr. gm. Anders Anundsen Rugla i Solum. 3. Kari Gulliksdatter 21 år, ugift; B. med Anne Øyvindsdatter: 1. Gunder Gulliksen 16 år; 2. Sigurd Gulliksen 14 år; 3. Kittil Gulliksen 5 år; 4. Kirstie Gulliksdatter 11 år; 5. Maria Gulliksdatter 2 år. Formynder for A3, B1 og 2: Ole Olsen Namløs; for B3, 4 og 5: morbroren Arve Gulliksen Vale. Lagverge for enka Anne Øyvindsdatter: Gunder Arvesen Geitebua.

(Anm. Nils Buverud: "Anne Øyvindsdtr" synes å være feil, det skal vel være "Anne Gundersdtr". Ref. bl.a. folketelling 1801. Enka her er datter av Gunder  Arvesen St. Hvale/Gieddeboen, som også var lagverge for enka. Hun heter følgelig Anne Gundersdatter. Skiftet fant sted fordi hun samme år giftet seg med Halvor Andersen, som hun for øvrig fikk nye fire barn med.)

 

1818
NTS 1815-1820
507a-510a

Anders Andersen og kona Aase Kittilsdatter skifter mellom barna: 1. Kittil Andersen, myndig, gift; 2. Halvor Andersen, myndig, gift; 3. Anne Andersdatter gm. Ole Johnsen Vale; 4. Margith Andersdatter gm. Tron Olsen Sannes; 5. Ingeborg Andersdatter gm. Saamund Torbjørnsen Verket; 6. Kari Andersdatter 19 år. Formynder for Kari: Ole Johnsen Vale.

 

1820
NTS 1820-22
113b-116a

Aaste Olsdatter, død mars 1820;
enkemann Kittil Andersen og barna: 1. Anders Kittilsen 11 år; 2. Ole Kittilsen 1 år; 3. Aaste Kittilsdatter 13 år; 4. Kari Kittilsdtr. 7 år; 5. Marie Kittilsdtr. 4 år. Formynder for nr. 1: Halvor Andersen Lunde; for nr. 2: Tyge Olsen Sannes; for nr. 3, 4 og 5: Johannes Johannesen Ullevika.

 

1823
NTS 1823-24
NTS 1823-24

Gunlik Gunliksen, død; (stefar: Halvor Andersen Lunde); arvinger: hans mor og søsken: 1. mora Anne Gundersdatter gm. Halvor Andersen; A. fullsøsken: 2. fullbroren Sigurd Gunliksen 20 år; 3. fullbroren Kittil Gunliksen 11 år; 4. fullsøstera Kirstie Gunliksdatter 17 år; 5. fullsøstera Maria Gunliksdtr. 8 år; verge for nr. 3, 4 og 5: morbroren Arve Gundersen Vale; B. halvsøsken på farens side i ekteskap med Kirsti Andersdatter: 6. halvsøstera Ingeborg Gunliksdatter gm. Ole Olsen Namløs; 7. halvsøstera Anne Gunliksdatter gm. Anders Anundsen Rugla i Solum; 8. halvsøstera Kari Gunliksdatter gm. Peder Gundersen Kvernodden; C. avdødes halvsøsken på moras side av ekteskapet med Halvor Andersen: 9. halvbroren Gunlik Halvorsen 1 år; 10. halvsøstera Aaste Halvorsdtr. 4 år. Formynder for C 1 og 2: faren Halvor Andersen.

LUNDE ØVRE

1742
NTS 1740-45
407b-409b

Asloug Olsdatter, død;
enkemann Torgrim Kittilsen og barna: Kittil, Ole, Peder, Gunlich, myndige; Ingebor gm. Samuel Olsen Hvalen, Saude; Gunild gm. Tosten Olsen Norendal, Saude; Aaste gm. Ole Siversen Brende; Margith gm. Kittil Sigursen Norendal og Margith d.y., umyndig.

 

1742
NTS 1740-45
436a-437a

Torgrim Kittilsen, død;
barn: Kittil, Ole, Peder, Gunlich; Ingebor Torgrimsdatter, død, barn: Anon Samuelsen 1 år, Niels 1/2, Margith 3, Jon 17, Ole og Torgrim 8, Tore 14, Gunild 12, Aaste 5; Gunild gm. Tosten Olsen Norendal, Sauherad; Aaste gm. Ole Siversen Brende; Margith gm. Kittil Sigursen Nordendal, og Margith d.y., umyndig.

 

1758
NTS 1757-63
87a-90a

Wetle Gregarsen, død;
enka Cathrine Jørgensdatter og avdødes barn i to ekteskap: A. med avdøde Ingeborg Toufsdatter: Gregar 11 år, Tov 6, Liuf Wetlesdtr. 8. B. med Cathrine Jørgensdatter: Ole 3, Halvor 16 uker.

 

1758
NTS 1757-63
90a-90b

Halvor Wetlesen, død, umyndig;
mora Cathrine Jørgensdatter og broren Ole Wetlesen 3 år; og halvbrødre og halvsøstre: Gregar 11 år, Touf 6 og Liuf Wetlesdtr. 8 år.

 

1768
NTS/SDS nr. 22

Ole Torgrimsen, død;
umyndige barn: 1. Anders Olsen 17 år; 2. Anund 7 år; 3. Svanoug 20 år; 4. Ingebor 13 år. Formyndere: for nr. 1: svogeren Jon Hansen Dahle; for nr. 2: farbroren Kittil Aase; for nr. 3: Kittil Sigursen Norendal; for nr. 4: morbroren Ole Anundsen Houchevig.

 

1774
NTS/SDS

Aaste Andersdatter, "som sit Boe for hendes Børn opgivende". Barn: 1. Anders Olsen 22 år; 2. Anund 12 år; 3. Svanøug 25 år; 4. Ingebor 18 år. Formyndere: for nr. 1: Jon Dahle i Sauherad; for nr. 2: Hans Aase i Sauherad; for nr. 3: Kittil Norendal i Sauherad; for nr. 4: Ole Houchevig. Skiftet anmeldt 22.9.1773, jfr. NTS/SDU 1773 nr. 45.

 

1784
NTS 1785-87
27a-29a

Asloug Gullichsdatter, død;
enkemann Greger Wetlesen og barna: Sivert 13 år, Wetle 10 1/2, Gullich 3, Aaste og Anne 4 år. NTS/SDS 1785 nr. 5: formyndere: for Sivert, Wetle og Aaste: Torgrim Gullichsen Brende; for Gullich og Anne: Sivert Sørensen Brende.

 

1795
NTS 1792-97
219b-220b

Marthe Halvorsdatter, død;
enkemann Anders Larsen. Ingen barn. Hennes far Halvor Thordsen Baksås arver.

 

1810
NTS 1805-10
856a-860b

Anne Hansdatter, død;
enkemann Anund Olsen og barna: 1. Ole Anundsen 9 år; 2. Hans Anundsen 6 3/4 år; 3. Kari Anundsdatter 14 år; 4. Aaste Anundsdatter 12 år. Formynder: faren Anund Olsen Lunde.

 

1810
NTS 1805-10
665a-666a

Anders Larsen, død;
enka Marthe Lisbeth Jensdatter og sønnen Lars Andersen 9 år. Formynder: farbror Søren Larsen Kåsa under Brenne; lagverge for enka: lensmann Halvor Wellichsen Ytterbøe.

 

1822
NTS 1823-24
490b-491b

Mari Sørensdatter, død;
enkemann Halvor Gundersen og barna: 1. Gunder Halvorsen 5 år; 2. Laers Halvorsen 2 år. Formynder for barna: farbroren Halvor Gundersen lille Vale.

 

1825
NTS 1824-28
403b-410b

Torgrim Gulliksen, død;
enka Kirsti Augustinusdatter og barna: 1. Augustinus Torgrimsen 5 år; 2. Gullik Torgrimsen 1 1/2 år; 3. Børte Marie Torgrimsdatter 11 år; 4. Anne Torgrimsdatter 4 år; 5. Kirstie Torgrimsdatter 1 1/2 år. Formynder for nr. 1 og 2: Niels Torgrimsen Jøntvet; for de andre: Bent Johnsen Vale.

 

1855
NTS 1853-62
92a-93b

Kirsti Jørgensdatter, død;
enkemann, leilending John Jensen (som skal gifte seg på nytt); barn: 1. Jens Johnsen 8 år; 2. Jørgen Johnsen 6 år; 3. Anund Johnsen 3 år; 4. Anne Kirstine Johnsdatter 10 år. Formynder: slektningen Gunder Arvesen Våle.

LUSNES
Namløs

1764
NTS/SDS

Christen Lorentsen og kona Anne Knudsdatter, begge døde; arvinger ikke oppgitt.

 

1819
NTS 1815-20
828b-830b

Asberg Paulsdatter, død;
enkemannen Christen Knudsen og hennes arvinger: 1. eldste bror Jens Paulsen Gjærum, død, barn: a. Jens Jensen, myndig; b. Paul Jensen, mindreårig; formynder for Paul: broren Jens Jensen; c. Maria Jensdatter 32 år, ugift; d. Marthe Jensdtr. 28 år, ugift; e. Anne Jensdtr. 26 år, ugift; f. Børthe Jensdatter 21 år, ugift; 2. eldste søster Børthe Paulsdatter, død, barn: a. Guttorm Paulsen Sultebisk 13 år; formynder: Tor Guttormsen Dolva; b. Aavet Torsdatter gm. Gunder Gundersen i Gråten i Solum; 3. yngste søster Kirstie Paulsdtr. Asbom, (Aspheim), enke etter Tosten Asbom (sønnen Isach Tostensen Asbom møtte ved skiftet); 4. halvbroren Anders Jestesen Moulekaasa i Solum; 5. halvsøstera Marie Jestdatter på Marum, 66 år, ugift; formynder for henne: Isach Tostensen Asbom.

 

1850
NTS 1841-52
348b-349a

Anne Marie Asgjærsdatter, død;
enkemann, husmann Anders Christophersen og barna: 1. Marte Maria Andersdatter 11 år; 2. Christen Andreas Andersen 9 år; 3. Asgjær Andersen 7 år. Formynder: morfaren Asgjær Johnsen Febakke.

LØKKA
Tinholt

1804
NTS 1801-06
641b-644a

Kirsti Tygesdatter, død;
enkemann Hendrik Johannessen; ingen livsarvinger; den avdødes arvinger: A. på den avdødes fars side: 1. Anne Lisbeth Sørensdatter Dahle, enke, bor i Vestre Porsgrunn; 2. Inger Margrethe Sørensdatter, ugift, bor hos sin mor i Vestre Porsgrunn. (Nr. 1 og 2 er den avdødes søskenbarn Søren Jensens barn). Formynder for nr. 2: Jon Olsen Fæbakke. 3. Hans Olsen 24 år; 4. Ole Olsen 22 år; 5. Lars Olsen 18 år; 6. Jon Olsen 14 år; 7. Simen Olsen 11 år; 8. Anne Olsdatter 16 år. Barna nr. 3-8 er barna til Ole Hanssen Hagan under Holtan og den avdøde søskenbarns barn. Kurator for nr. 3, 4 og 5 og formynder for 6, 7 og 8: Simen Borgersen Klovdal; 9. Even Hansen, myndig, ansatt på Værket ved Ulefoss, søskenbarn barn av avdøde; 10. Hans Hanssen, bor på en plass under Kålstad, den avdødes søskenbarns barn; 11. Inger Hansdatter Ødegården under Sannes, enke; 12. Asloug Hansdtr. gm. Niels Olsen Kolle; 13. Berte Hansdatter 46 år, ugift; 14. Kari Hansdtr. gm. Tomas Nilsen Hvale. Arvingene nr. 9 til 14: barn av avdøde Ingeborg Hansdatter, den avdødes søskenbarn. Formynder for nr. 13: Jon Olsen Fæbakke. 15. Erik Christensen Havrestå, myndig; 16. Hans Christensen Havrestå, myndig; 17. Marte Christensdatter gm. Brynnild Gulliksen Fæbakke. Arvingene nr. 15-17 er barn av Kari Hansdatter, den avdødes søskenbarns barnebarn. B. på den avdødes avdøde mors side: 18. Ole Ejnersen, myndig, ved Ulefos Saugbrug. Sønn av avdødes søskenbarn Ejnar Svendsen. 19. Ole Andersen 16 år. Sønn av avdødes søskenbarn Johanne Svendsdatter. Formynder for Ole: Jon Olsen Fæbakke.

 

1810
NTS 1805-10
744a-746b

Hendrich Johannesen, død;
enka Mari Hansdatter og barna: 1. Tyge Hendrichsen 5 år; 2. Kirstie Hendrichsdatter 2 år. Formynder: enkas bror Peder Hansen Hagan under Fen; lagverge for enka: Niels Arnesen Langeland.

MIDDAGSHAGAN
Ulefoss

1773
NTS/SDS

Jon Thronsen, død;
umyndige barn: 1. Jens Jonsen 20 år; 2. Hans 18 år; 3. Kirsti 16 år; 4. Anne 13 år; 5. Ingebor 10 år; 6 og 7: tvillingene Anne Lisbeth og Mari 4 år. Formyndere: for nr. 1 og 2: broren Thron Jonsen; for nr. 3 og 4: morbroren, masmester ved Holden Jernværk Johannes Rasmussen; for nr. 5, 6 og 7: mora Kirsti Rasmusdatter under tilsyn av lagvergen forvalter Arveschoug. NTS/SDU 1772 nr. 13 oppgir at Jon Thronsen døde 25.7.1772. SDU 1772 oppgir også at skiftet er "paa Sterfboe Enkens Begiær og efter Fornødenhed udsat, til ernaaende Rigtighed og Afreigning for Mellemværende saavel med Ullefos-Saugbrug som med Jern-Værket, hvilket ikke nydes uden ved hvert Boes Udgang".

MJØLTEIG

1743
NTS 1740-45
484b-486a

Kirsten Nielsdatter, død;
enkemann Halvor Andersen og barna: Anders 4 år, Niels 9 år, Ole 1 1/2, Kirsti 6 1/2 år. Formynder: morbroren Ole Namløs.

 

1806
NTS 1805-10
138b-140b

Anne Tronsdatter, død;
enkemann Anders Olsen og barna: 1. Ole Andersen 3 år; formynder søskenbarnet Steen Andersen Tufte; 2. Anne Andersdatter 22 år; 3. Margrethe Andersdatter 20 år; 4. Marie Andersdtr. 18 år; 5. Kirstie Andersdatter 12 år; 6. Kari Andersdtr. 8 år; 7. Marie d.y. 5 år. Formynder for nr. 2 og 7: faren Anders Olsen; for nr. 3 og 6: deres mosters mann Johannes Andersen Tvara; for nr. 4 og 5: farbroren Steen Olsen Håtveit.

 

1824
NTS 1824-28
277b-296b

Anders Olsen, død for kort tid siden:
enka Marthe Pedersdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Anne Tronsdatter: 1. Ole Andersen 21 år; formynder: søskenbarnet Steen Andersen Tufte; 2. Anne Andersdatter gm. Anders Olsen Tveit; 3. Magrethe Andersdatter gm. Jon Olsen Borgen; 4. Mari Andersdatter gm. Gunder Olsen Tveit; 5. Kirstie Andersdtr. gm. Anders Andersen Torsnes; 6. Kari Andersdatter gm. Peder Halvorsen Hegland; 7. Man Andersdtr. d.y., enke etter Gunder Pedersen Fen; lagverge for henne: kapt. E.S.B. Høyum; B. med enka Marthe Pedersdatter: 1. Peder Andersen 11 år; formynder: Peder Pedersen Namløs; 2. Knud Andersen 6 år; formynder: svogeren Anders Olsen Tveit; 3. Anne Andersdatter 12 år; formynder: svogeren Gunder Olsen Tveit; 4. Asloug Marie Andersdtr. 3 år; formynder: morbroren Peder Pedersen Namløs; 5. Mari Andersdatter 1 år; formynder: svogeren Anders Olsen Tveit.

MOEN
Prestegården

1831
NTS 1830-34
366a-368b

Husmannen Anders Pedersen, død;
(enkemann etter Marthe Abrahamsdatter, død 1825); barn: 1. Anne Andersdatter, død, var gm. Ole Sørensen Glahus, død, barn: a. Anders Olsen 13 år; 2. Inger Olsdatter, ugift; 2. Marie Andersdatter gm. Svend Christensen Moen; 3. Elen Andersdtr. gm. Clemet Christiansen Heisholt. Formynder for 1a: Clemet Christiansen Heisholt; for 1 b: Svend Christensen Moen.

MOEN
Sannes Øvre

1809
NTS 1805-10
650b-651b

Avdøde ektefolk Harrald Hansen og Thora Thomasdatter; skifte og deling mellom mannens barn fra to tidligere ekteskap: 1. Hans Harraldsen 18 år, tjener på Kleppen i Heddal; 2. Peder Harraldsen 12 år; ingen barn i siste ekteskap. Konas far Thomas Halvorsen oppholder seg hos Tørkel Sannes.

MOENE
Brenne

1799
NTS 1797-1800
706a.

Anders Jørgensen, død;
barn med avdøde kone Ingeborg Pedersdatter: 1. Børthe Andersdtr. gm. Østen Sondresen; 2. Gunnild 27 år; 3. Marie Andersdtr. 24 år.

 

1861
NTS 1853-62
359a-360a

Ole Sivertsen, død;
enka Anne Nielsdatter og barna: 1. Sivert Olsen, myndig; 2. Ingeborg Olsdatter, død, enkemann gårdeier Anders Halvorsen Fen, barn: a. Kirsti Andersdatter 21 år; b. Anne Andersdtr. 15 år; c. Karen Andersdtr. 9 år; 3. Anne Karine Olsdatter gm. Jens Halvorsen Moen på Olumstad i Våle prestegjeld ved Holmestrand. Lagverge for enka Anne Nielsdatter: Sivert Sørensen Brenne.

MUNKEN
Langeland

1740
NTS 11
462b-464a

Jacob Gundersen, død;
enka Guro Johannesdatter og barna: A. fra 1. ekteskap med Mari Andersdatter, død: 1. Gunder Jacobsen, myndig; 2. Ingebor gm. Helie Ingebretsen; B. fra 2. ekteskap med gjenlevende Guro: 1. Johannes, myndig; 2. Hans, myndig; 3. Maren Jacobsdtr., død, gm. Peder Mortensen, deres barn: Ole og Gunnar, små og umyndige; 4. Torbiør, 30 år; 5. Gunnild 17 år.

 

1768
NTS/SDU

Anders Isaacsen Hyll, død 16.12.1767;
skiftet ikke avsluttet "formedelst Hinder af lis til at fremkomme over Vandet''. Skiftet også hindra av strid mellom arvingene: "Hvor findes Stridighed imellem Enken og Arvingerne, samt Arvingerne indbyrdes af tvende Kuld, om Ind- og Udgielden, der opholder Skiftets Slutning".

 

1784
NTS 1775-84
756b.

Avdøde ektefolk Claus Andersen og Gunild Iversdatter. Barn: Iver 18 år, Anders 15, Gunder 7 år, eldste datter (navnet borte); yngste datter Ingeborg Clausdatter 11 år. NTS/SDS 1784: "Hvor ikkun er falden nogle Skilling Arv for fem Børn".

 

1825
NTS 1824-28
392a-398a

Jan Andersen, død;
enka Børthe Steensdatter og barna: 1. Steen Jansen, myndig; 2. Lisbeth Jansdatter gm. Ole Evensen Tveltan, Bø prestegjeld; 3. Kirsti Jansdtr., enke etter avdøde Christen Jonsen Hjelset; 4. Anne Jansdtr. 28 år, ugift; 5. Karen Marie Jansdtr. 20 år. Formynder for Anne og Karen Marie: søskenbarnet Gunder Andersen Vibeto. Lagverge for enka: Niels Torgrimsen Jøntvet.

MYRA
Prestegården

1814
NTS 1815-20
40b-42a

Anders Andersen Gunnerud, død;
barn med sin fraskilte kone Kirstie Andersdatter Kringleføt: dattera Ingeborg Andersdatter 7 år. Formynder for Ingeborg: morbroren John Andersen Heisholt.

NAMLØS NORDRE
(Lillejordet)

1851
NTS 1841-52
366a-366b

Jens Jensen og kona Børte Nilsdatter oppgir boet, han 72 år, hun 75 år. Børte Nilsdatters barn fra 1. ekteskap med avdøde Halvor Pedersen Hegland: 1. Peder Halvorsen, utvandra til Amerika i 1846, død, barn: a. Børte Maria Pedersdatter; b. Andrea Pedersdatter; e. Margrete Pedersdtr.; d. Halvor Pedersen; e. Andreas Pedersen; f. Ole Petter Pedersen; alle umyndige; 2. Nils Halvorsen Namløs, myndig; 3. Mari Halvorsdatter, død, var gm. Thor Halvorsen Strigen, barn: a. Halvor Thorsen 22 år; b. Nils Thorsen 19 år; c. Thor Thorsen 15 år; 4. Ingeborg Halvorsdtr. gm. Gunder Evensen Odden i Holla; 5. Kari Halvorsdtr., død, har var gm. Nils Carlsen Solli i Lunde, ei datter: Kari Nilsdatter, oppholder seg i Kilebygda i Melum. Verge for eldste sønns barn og Kari Nilsdtr.: slektningen, gårdeier Christian Johannessen Heisholt. Skiftet holdt 6. mai 1851.

 

1851
NTS 1841-52
359b-360b

Børte Nilsdatter, død;
enkemann Jens Jensen og avdødes barn fra to ekteskap med avdøde Halvor Pedersen Hegland: 1. Peder Halvorsen, utvandra med familien til Nord-Amerika i 1846, "denne Søn døde strax efter sin Ankomst til Amerika", og etterlot seg barna: a. Børte Maria Pedersdatter; b. Andrea Pedersdatter; c. Margrete Pedersdtr.; d. Halvor Pedersen, e. Andreas Pedersen; f. Ole Petter Pedersen; alle umyndige; 2. Nils Halvorsen Namløs, myndig; 3. Mari Halvorsdatter, død, har var gm. Thor Halvorsen Striken, barn: a. Halvor Thorsen 22 år; b. Nils Thorsen 19 år; e. Thor Thorsen 15 år; 4. Ingeborg Halvorsdtr. gm. Gunder Evensen Odden; 5. Kari Halvorsdtr., død, har var gm. Nils Carlsen Solli i Lunde, ei datter: Kari Nilsdatter, oppholder seg i Kilebygda i Melum. Verge for eldste sønns barn og for Kari Nilsdatter: slektningen Christian Johannessen Heisholt. Skiftet holdt i juli 1851.

NAMLØS NORDRE
(Midtgård)

1678
NTS 1667-84
100b-101a

Jon Pedersen, død;
enka Guro Heliesdatter.

 

1701
NTS 1701-03
7a-8b

Colbiørn Helgessen, død;
enke Kirsti Pedersdaatter og deres barn: Børte gm. Michel Haatvedt; Anne gm. Eener Bierven; Anne, ugift.

 

1815
NTS 1815-20
37a-40b

Aslaug Gundersdatter, død;
enkemann Kjørstol Tronsen og barna: 1. Tron Kjørstolsen 22 år; 2. Gunder Kjørstolsen 19 år; 3. Peder Kjørstolsen 16 år; 4. Kari Kjørstolsdatter 24 år, tjener hos Marchus Bernholt på Brekke ved Skien. Formynder for Tron: svigerfaren Thomas Andersen Vibeto; for Gunder og Peder: morbroren Gunder Pedersen Fen; for Kari: farbroren Anders Tronsen Namløs.

 

1830
NTS 1830-34
173a- 176a

Marthe Thomasdatter, død;
enkemann Tron Kjøstolsen og barna: 1. Anders Tronsen 6 år; 2. Gunder Tronsen 1 1/2 år; 3. Aslaug Marie Tronsdatter 13 år; 4. Karen Tronsdtr. 11 år; 5. Anne Tronsdatter 4 år. Formynder for Anders: avdødes bror Anders Thomasen Vibeto; for Gunder og Aslaug Marie: faren Tron Kjøstolsen; for Karen og Anne: den avdødes svoger Gunder Larsen Helgen.

NAMLØS STORE
(Midtgård)

1707
NTS 1703-09
203b-206a

Brynel Olssen, død;
enka Anne Rasmusdaatter og sønnen Olle Brynelssen, umyndig.

NAMLØS STORE

1732
NTS 1727-36
240b-246a

Niels Olsen, død;
enka Marthe Johansdatter og barna: Ole og Johannes, myndige; Anne gm. Steen Andersen Holla; Maren gm. Anders Olsen Jøntvet; Kirsten 20 år, ugift.

 

1737
NTS 1736-40
42b-43b

Enka Marthe Johansdatter, oppgir boet;
skifte mellom barna: Ole og Johannes Nielsen, myndige; Anne Nielsdtr. gm. Steen Andersen Holden; Maren Nielsdtr. gm. Anders Olssen Tvedten; Kirsten Nielsdtr. gm. Halvor Andersen Mjølteig.

 

1744
NTS 1740-45
543b-544b

Berthe Andersdatter, død;
enkemann Johannes Nielsen og dattera Marthe Johannesdatter, omtr. 3 år.

 

1768
NTS/SDS nr. 19

Ole Nielsen, død 22.8.1767;
umyndige barn: 1. Niels Olsen 22 år; 2. Jon 13 år; 3. Karen Olsdatter 24 år; 4. Anne 19 år; 5. Kirsti 12 år; 6. Marie Olsdatter 7 år. Formyndere: for nr. 1: Johannes Namløs; for nr. 2: Ole Steensen Haatved "som Myndlingens Søskendebarn"; for nr. 3 og 5: morbroren Arve Stuverud; for nr. 4: morbroren Anders Dahl; for nr. 6: mora Kari Jonsdatter.

 

1773
NTS/SDS

Enka Kari Jonsdatter oppgir boet;
barn: 1. Jon Olsen 20 år; 2. Anne 24 år; 3. Kirsti 17 år; 4. Mari 12 år. Formyndere: for Jon: Ole Steensen Haatved; for Anne: Arve Stuverud; for Kirsti: Anders Jonsen Dahl; for Mari: Ole Jonsen Vale.

 

1778
NTS 1775-84
339a-339b

Johannes Nielsen, 72 år og kona Marthe Haraldsdatter (Fen), 60 år, skifter; barn: Niels, myndig, gift; Gunder, myndig; Ole, myndig; Anders 23 år. NTS/SDS 1779 nr. 14: formynder for Anders: broren Niels Johannesen Namløs.

 

1799
NTS 1797-1800
706b-708b

Ingeborg Arvesdatter, død;
enkemann Niels Olsen og barna: Ole 16 år, Arve 14, Johannes 11, Marie 26 år, ugift, Karie 24, tjener på Søve, Helvig tjener hos John Fæhn; Karie d.y. 19 år, f. 14.4.1778. Verge for sønnen: farbror John Olsen Fæhn; for de eldste døtrene: deres mosters mann Anund Hansen Vibeto.

 

1806
NTS 1805-10
174b- 177a

Ingeborg Olsdatter, død;
enkemann Niels Johannessen og barna: 1. Johannes Nielsen 27 år; 2. Ole Nielsen 13 år; 3. Børthe Nielsdatter gm. Halvor Pedersen Hegland i Bø; 4. Marthe Nielsdtr. 23 år; 5. Kari Nielsdtr. 21 år; 6. Anne Nielsdatter 19 år, tjener hos Halvor Hegland; 7. Kirstie Nielsdtr. 16 år; 8. Marie Nielsdtr. 10 år; 9. Ingeborg Nielsdtr. 7 år. Formynder for Ole, Marie og Ingeborg: faren Niels Johannessen; for Anne og Kirstie: søstermannen Halvor Pedersen Hegland; for Marthe og Kari: Thomas Andersen Vibeto.

 

1807
NTS 1805-10
278a-279b

Niels Olsen og kona Marie Olsdatter skifter; barn av to ekteskap: A. Niels Olsens barn av 1. ekteskap: 1. Ole Nielsen 24 år, f. 24.4.1782; 2. Arve Nielsen, f. 24.11.1784; 3. Johannes Nielsen, f. 18.3.1788; 4. Jon Nielsen f. 10. 11. 1792; 5. Maren Nielsdatter gm. Ole Andersen Rønningen; 6. Karen Nielsdatter gm. Christen Olsen Nyhus; 7. Helvig Nielsdatter gm. Anders Larsen Skyer i Gjerpen; 8. Karen Nielsdatter d.y. gm. Niels Michelsen Mastebakke; verge for Ole og Arve: forvalter Christopher L. Poppe; for Johannes: fetteren Niels Johannessen Namløs. B. Marie Olsdatters barn fra forrige ekteskap ei datter: Marie Christensdatter gm. Harrald Sveinungsen Brekke i Undrumdal i Våle sogn.

 

1812
NTS 1809-15
461a-463b

Ungkar Ole Johannesen, død;
skifte mellom broren Niels Johannesen Namløs og broren Gunder Johannesen Heisholts barn: 1. Johannes Gundersen 22 år; 2. Anders Gundersen 19 år; 3. Gunder Gundersen 6 år; 4. Marthe Gundersdatter 16 år; 5. Margrethe Gundersdatter 13 år; 6. Kari Gundersdatter 9 år.

 

1813
NTS 1809-15
698a-700b

Niels Johannesen, død;
skifte mellom barna: 1. Johannes Nielsen, gift, bor på gården; 2. Ole Nielsen 21 år; formynder for Ole: Rasmus Johannesen Heisholt; 3. Børthe Nielsdtr. gm. Halvor Pedersen Hegland; 4. Marthe Nielsdatter gm. Johannes Christensen Heisholt; 5. Kari Nielsdatter gm. Peder Pedersen Røysland; 6. Anne Nielsdatter 24 år; formynder for Anne: Johannes Christensen Heisholt; 7. Kirstie Nielsdatter gm. Abraham Steensen ved Holden Jernværk; 8. Mari Nielsdatter 17 år; formynder for Mari: Ole Nielsen Namløs; 9. Ingeborg Nielsdatter 14 år; formynder: Arve Nielsen Namløs.

 

1814
NTS 1809-15
845a-848b

Kari Steensdatter, død;
enkemann Johannes Nielsen og barna: 1. Steen Johannesen 5 år; 2. Ingeborg Johannesdatter 6 år; 3. Anne Johannesdatter 2 år. Formynder: faren Johannes Nielsen.

 

1827
NTS 1828-30
107b-111b

Marie Christensdatter, død;
enkemann Arve Nielsen og barna: 1. Christen Arvesen 19 år; 2. Niels Arvesen 16 år; 3. Ole Arvesen 4 år i desember 1827; 4. Ingeborg Arvesdatter 13 år; 5. Anne Arvesen 6 år. Formynder for Niels og Ole: Halvor Christensen Håtveit; for Christen: Peder Andersen Tufte; for døtrene: Ole Nielsen Namløs.

 

1832
NTS 1830-34
445a-448b

Ole Nielsen, død;
enka Anne Isaksdatter og barna: 1. Niels Olsen 24 år, f. 24.6.1808: 2. Isak Olsen 22 år, f. 13.8.1810; 3. John Olsen 20 år; 4. Ole Olsen 18 år; 5. Ingeborg Olsdatter, ugift; 6. Kirsti Olsdatter 8 år. Verge for Niels: farbroren Arve Nielsen Namløs; for Isak, John og Ole: Halvor Isaksen Ødegaarden; for døtrene: morbroren Peder Isaksen Skogen. Lagverge for enka: Ole Johnsen Fen.

 

1836
NTS 1832-41
285b-287b

Niels Olsen Namløs, død 15.2.1836;
enka Anne Johannesdatter og sønnen Ole Nielsen ca. 2 år gammel. Enka sier hun venter et barn om ca. 4 måneder (skiftet finner sted 8.3.1836). Formynder for Ole: farbroren Arve Nielsen Namløs. Lagverge for enka: Ole Johnsen Fen.

 

1847
NTS 1841-52
236a-237a

Avdøde ektefolk Tron Kjøstolsen Namløs, død 26.12.1846, og Ingeborg Thomasdtr., død 12.1.1847. Tron Kjøstolsens barn fra to ekteskap: A. med avdøde Marthe Trondsdatter: 1. Anders Tronsen 23 år, i skomakerlære hos skomaker Wang i Skien; 2. Gunder Tronsen 17 år, oppholder seg i Gjerpen; 3. Aslaug Tronsdatter 28 år, i tjeneste her i bygda; 4. Karen Tronsdtr. gm. Lars Jørgensen Juvet i Holla; 5. Anne Tronsdatter 19 år, i tjeneste ved Fossum Jernværk. B. med avdøde Ingeborg Thomasdatter: 1. Peder Tronsen 12 år, i tjeneste hos Niels Johannesen Vibeto; 2. Hans Tronsen 8 år, oppholder seg hos Lars Jørgensen Juvet; 3. Thomas Tronsen 2 år, oppholder seg hos Christopher Andersen Røkstua 4. Marthe Tronsdatter, ukonfirmert, tjener på gården Bø i Helgen; 5. Marie Tronsdtr. 10 år, oppholder seg hos Hans Carlsen Huset. Verge for A1: morbroren Thomassen Vibeto; for A2, A3 og A5: John Larsen Namløs; for B1, B2 og 134: Niels Johannesen Vibeto; for B3 og 135: Christen Kjøstolsen Namløs.

NAMLØS SØNDRE

1699
NTS 1696-1701
194a- 195b

Maren Brynelsdaatter, død;
enkemann Tommes Efvensen og barna: Peder, Even, Børte gm. Christen Værstad; Anne, forlova med Efven Pederssen.

 

1737
NTS 1736-40
41b-42b

Tormoe Rasmussen, død;
enka Maren Olsdatter og hans far Rasmus Tommessen.

 

1739
NTS 1736-40
277a-279a

Aschilt Gundlichsen, død;
enka Ingebor Thomesdatter og barna: Gundlich; Berthe, død, etterlatt ei datter: Mari Sigulsdatter 10 år.

 

1764
NTS 1761-64
617b-618b

Halvor Anundsen, død;
enka Marthe Tormoesdatter og barna: Anund 12 år og Katrine 8 år.

 

1770
NTS/SDS nr. 16

Lars Andersen, død;
umyndige barn: 1. Anders Larsen 4 år; 2. Ole Larsen 23 uker; 3. Kari Larsdatter 2 år. Formynder for nr. 1: Tormoe Nielsen Olsbrygge; for nr. 2: farbroren Ole Andersen Namløs; for nr. 3: Thron Kiøstolsen Namløs midtre.

 

1772
NTS/SDU nr. 3

Anders Olsen, død 19.12.1771;
skiftet utsatt. NTS/SDS 1773: ei umyndig datter, Kari Andersdatter; formynder: Johannes Nielsen Namløs.

 

1781
NTS 1775-84
552a-553a

Aschier Gullichsen, død;
enka Kari Johannesdatter og barna: Marthe 2 1/2 år og Kirsti 5 uker. Formynder for yngste datter: morbror Rasmus Johannesen Heisholt. (Det har også vært ei tredje datter, Anne, som døde omtrent 10 uker etter faren). NTS/SDS 1781 nr. 14: formynder for eldste datter: Brynild Gullichsen Namløs.

 

1782
NTS 1775-84
608b-609a

Gullich Aschiersen, død;
enka Marthe Evensdatter og barna: 1. Aschier Gullichsen, død, etterlatt enke Kari Johannesdatter og barna: a. Marthe 4 år og b. Kirstie 1 år; 2. Brynild Gullichsen, myndig; 3. Ingeborg Gullichsdtr. gm. Ole Andersen Namløs; 4. Anne Gullichsdatter 22 år.

 

1784
NTS 1785-87
29a-30b

Kari Johannesdatter, død 4.5.1784;
enkemann Anders Steensen og barn fra to ekteskap: A. med Aschier Gullichsen: 1. Marthe 5 1/2 år og 2. Kirsti 3 år; B. med gjenlevende Anders Steensen: Askier Andersen 1 år. Formynder for yngste datter: Rasmus Johannesen Heisholt. SDS 1785 nr. 13: formyndere: for A 1: Brynnild Gulliksen Namløs; for A 2: Rasmus Johannesen Heisholt; for Askier: Anders Stensen Namløs.

 

1788
NTS 1801-06
727b.

Ole Andersen og kona Ingeborg Gulliksdatter.
Testamente: lengstlevende beholder alt. Kongelig bevilling til å sitte i uskifta bo for lengstlevende.

 

1793
NTS 1792-97
114a-116a

Anders Steensen, død;
enka Karen Gundersdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med Karie Johannesdatter, død; en sønn Ascher Andersen 10 år; B. med enka Karen Gundersdatter: Gunder 5 år, Steen 2, Anne 3 uker. Formynder for Ascher: morfaren Steen Bertelsen Kolle; for Gunder: Anund Hansen Vibeto; for Steen: Steen Olsen Melteig; for Anne: John Andersen ved Værket.

 

1794
NTS 1792-97
147b-148a

Aschier Andersen, død;
Avdøde foreldre, se skifte på Namløs Søndre 1784 etter Kari Johannesdtr. Arvinger: halvsøstera Marthe Aschiersdtr. 16 år, halvsøstera Kirstie Aschiersdtr. 13 år, halvbroren Gunder Andersen 6 år, halvbroren Steen Andersen 2 år, halvsøstera Anne Andersdatter 1/2 år. Verge: Joen Andersen v/Holden Jernværk.

 

1805
NTS 1805-10
101a-104a

Ole Andersen, død;
enka Ingeborg Gullichsdatter "der i Henhold til Kgl. Bevilling av 22.8.1788 har hensiddet i uskiftet Boe". Barn: 1. Anders Olsen, forlengst myndig og bor på gården; 2. Lars Olsen 17 år; formynder for Lars: broren Anders Olsen Namløs; 3. Gunnild Olsdatter, død, var gift med Johannes J. Heisholt: barn: a. Johannes Johannesen 17 år; b. Ole Johannesen 4 3/4 år; c. Anne Johannesdatter 14 år; d. Ingeborg Johannesdtr. 11 år; e. Kari Johannesdatter 8 år. Formynder for a-e: faren Johannes J. Heisholt; 4. Anne Olsdatter, død, var gm. Halvor Evensen Jøntvet, barn: a. Even Halvorsen 18 år; b. Ingeborg Halvorsen 17 år; c. Anne Halvorsdatter 15 år. Formynder: Halvor Evensen Jøntvet; 5. Ingeborg Olsdatter gm. Hans Hansen Kålstad; 6. Mari Olsdatter gm. Halvor Evensen Jøntvet; 7. Kari Olsdtr. gm. Anders Evensen Jøntvet.

 

1809
NTS 1805-10
589b-594b

Anders Olsen, død februar 1809;
enka Ingeborg Gunlichsdatter og barna: 1. Ole Andersen 5 år; 2. Gunlik Andersen 3 år; 3. Kirsti Andersdatter 1 år; formynder for nr. 1 og 2: morbroren Anders Anundsen Rugla; for nr. 3: bestefaren Gullik Kittilsen Lunde; lagverge for enka: Halvor Evensen Jøntvet.

 

1811
NTS 1809-15
342a-343a

Den umyndige Kirstie Andersdatter, død;
(formynder: Anders Anundsen Rugla); arvinger: 1. mora Ingeborg Gulliksdatter; 2. broren Ole Andersen; 3. broren Gullik Andersen. (Faren til Kirstie: avdøde Anders Olsen, se forrige skifte).

 

1812
NTS 1809-15
630a-632b

Enka Ingeborg Gulliksdatter, død;
barn og barnebarn: 1. eldste sønn Anders Olsen, død, var gm. Ingeborg Gulliksdatter, barn: a. Ole Andersen 10 år; b. Gullik Andersen 8 år; 2. Lars Olsen 24 år; 3. Gunnild Olsdatter, død, var gm. Johannes Johannesen Heisholt, barn: a. Johannes Johannesen 24 år; b. Ole Johannesen 1 år; c. Anne Johannesdtr. 21 år; d. Kari Johannesdatter 15 år; 4. Anne Olsdtr., død, var gm. Halvor Evensen Jøntvet, barn: a. Ingeborg Halvorsdatter 24 år, gm. John Olsen Helgen; b. Anne Halvorsdtr. 23 år; 5. Ingeborg Olsdatter gm. Isach Kittilsen Namløs; 6. Maria Olsdtr., død, var gm. Halvor Evensen Jøntvet, barn: a. Hans Halvorsen 12 år; b. Ole Halvorsen 10 år; e. Anne Halvorsdatter 14 år. Formynder for 1a og b: Anders Anundsen Rugla i Solum; for nr. 2, 4a og b, og 5a-c: Halvor Evensen Jøntvet; for 3a-d: faren Johannes Johannesen Heisholt. Lagverge for enka: forvalter Poppe ved Holden Jernværk.

 

1820
NTS 1815-20
862a-863b

Gullik Andersen, død; (stesønn av Ole Olsen Namløs); arvinger: 1. mora Ingeborg Gulliksdatter; 2. broren Ole Andersen; 3. halvbroren Anders Olsen 1 år; 4. halvsøstera Kirsti Olsdatter 7 år; 5. halvsøstera Mari Olsdatter 4 år. Formynder for barna: faren Ole Olsen Namløs.

 

1822
NTS 1820-22
360a-362a

Anne Andersdatter, død;
enkemann Laers Olsen og barna: 1. Ole Laersen 7 år; 2. Anders Laersen 3 år. Formynder for barna: mormors mann Hans Olsen Jøntvet (gm. Børthe Gunersdatter).

 

1829
NTS 1830-34
196a-199a

Leilendingen Peder Pedersen, død;
enka Ingeborg Jørgensdatter og barna: 1. Peder Pedersen 5 år, f. 1824; 2. Jørgen Pedersen 3 år. Verge: avdødes søskenbarn Tron Kjøstolfsen Namløs. Lagverge for enka: hennes bror Jens Jørgensen Kålstad.

 

1830
NTS 1830-34
390a-395a

Leilendingen Lars Olsen Namløs, død;
enka Johanne Andersdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. Første ekteskap: en sønn: Ole Larsen; verge: Hans Olsen Jøntvet. B. med enka Johanne Andersdatter: en sønn: Anders Larsen 5 år. Verge for Anders: Kittil Johnsen Febakke, den avdødes svoger. Avdøde hadde enda en sønn fra første ekteskap, Anders Larsen, men han er død.

 

1900
GSU 1887-1904
254b-255b

Ole Trondsen, død;
enka Maren Elie Namløs og barna: 1. Trond Olsen, myndig; 2. Peder Olsen, mindreårig; 3. Olaf Olsen 14 år; 4. Karl Olsen 11 år; 5. Ingeborg Kirstine Olsdatter, myndig; 6. Anne Marie Olsdatter 16 år. Verge for de umyndige: Peder Jørgensen Namløs.

NAMLØSHAGAN
Namløs

1846
NTS 1841-52
231b-232b

Enkemann, husmann Isak Nielsen, død ultimo juni 1846, (kona Kari Brynildsdatter død for noen år siden); barn: 1. Niels Isaksen 24 år, oppholder seg i Brevik; 2. Brynild Isaksen 22 år; 3. Ingeborg Isaksdatter, enke etter avdøde Thomas N. Kaasa; 4. Birte Isaksdatter, ugift. Formynder for døtrene: morbroren Christen Brynildsen Febakke; for sønnene: Isak Olsen Namløshagan.

 

1856
NTS 1853-62
146a-147b

Enkemann Halvor Pedersen, død;
kona døde ca. 1846, var faster til en av arvingene, Tollef Nielsens avdøde far Niels Tollefsen Sverdstein; arvinger: 1. Tollef Nielsen Holla, myndig; 2. Ole Nielsen Moen, husmann under prestegården, myndig; 3. Anders Nielsen, bor på plassen Sverdstein, myndig; 4. Maren Nielsdatter, tjener hos Gunder Jensen Prestgrav, 28 år. Dessuten gjorde tilstedeværende Halvor Halvorsen Hølen ved Ulefos Saugbrug krav på arv, da han hevda å være uekte sønn av Halvor Pedersen. Børthe Arvesdatter, datter av Arve Nielsen Namløs, mente også å være arveberettiga, fordi hun hadde stelt avdøde og slik blitt lova arv. Det står også nevnt i skiftet at enka Gunnild Bjørkholt er søster til avdøde Niels Tollefsen Sverdstein.

 

1861
NTS 1853-62
350b-352a

Ole Christiansen, død;
enka Kari Christensdatter; ingen barn. Arving: avdødes mor, føderådsenka Anne Simonsdatter Håtveit. Lagverge for enka: Anders Halvorsen Fen.

NEPERUD
Ulefos Jernværk

1779
OBA 1776-1807
8b-9b

Arbeider Halvor Halvorsen, død;
enka Berte Andersdatter og barna: Anders 34 år, Dorthe gm. Lars Sørensen Oterkjær, Anna Halvorsdtr., ugift.

NESET
Ytterbø

1839
NTS 1832-41
555a-557a

Peder Hansen, død primo mars 1839;
enka Aslaug Larsdatter og barna: 1. Hans Pedersen 3 år; 2. Anne Gudrun Pedersdatter 7 år. Formynder for barna: Kjøstol Gundersen Næset. Lagverge for enka: Jørgen Torsen Ytterbøe.

 

1846
NTS 1841-52
205a-206a

Severine Nielsdatter, død 16.3.1846;
enkemann Niels Christensen og barna: 1. Gabriel Nielsen 5 år; 2. Anne Christine Nielsdatter 3 år; 3. Severine Sophie Nielsdtr. 1 måned gammel. Formynder: naboen Jens Christensen Stenstadvalen.

NESODDEN
Ytterbø

1740
NTS 1740-45
20b-21a

Avdøde ektefolk Jon Olsen og Ragnild Andersdatter;
barn: Anders Olsen, myndig og dattera Barbroe Jonsdtr. 35 år, umyndig.

NIBB
Åmtvet søndre

1867
GSR 1862-96
24b-25b

Ungkar og snekker Peder Halvorsen, død;
arvinger: 1. Anders Simonsen Åmtvet; 2. Simon Andersen Klovdal gm. avdødes søster Kiersti Pedersdatter Vale; 3. Peder Augustinussen Åmtvet, tilsynsverge for avdødes søster Kari Halvorsdatter, som er utvandra til Amerika for mange år siden og der gift med en Ole Anundsen Lunde; Peder Amtvet er også tilsynsverge for søstera Maria Halvorsdatter, som var gift med Tor Olsen Vale, begge døde, men har etterlatt seg ei datter Børthe Carine Torsdtr. gm. Arve Halvorsen; de bor også i Amerika; 3. en bror etter avdøde Arve Halvorsen som var gm. Kirsti Gulliksdatter og som har etterlatt seg to sønner: Halvor og Gullik Arvesen, begge bosatt i Amerika.

NOME
Baksås

1775
NTS 1775-84
171a.

Sidsel Jonsdatter, død 13.11.1775;
enkemann Peder Thomasen og sønnen Thomas Pedersen 7 år. Jfr. NTS/SDS 1776 nr. 17.

NOME
Eie

1789
NTS 1787-92
596b-597b

Cathrine Hansdatter, død;
enkemann Peder Olsen og barna: Ingeborg 18 år og Barbro 14 år. Formynder: Stener Halvorsen Baxaas.

NORDSTÅ
Helgen store

1740
NTS 1740-45
21b-22a

Mari Erichsdatter, død;
barn med avdøde Ole Rasmussen: Erich, Rasmus og Hans, alle myndige; Kari 30 år og Ingebor 28, begge umyndige; Mari, umyndig.

 

1740
NTS 1740-45
7a-7b

Mari Halvorsdatter, død;
enkemann Erich Olsen og barna: Ole 4 år, Halvor 1 år og Berthe 7 år.

 

1787
NTS 1787-92
449a-449b

Ole Christensen, død;
enka Guri Larsdatter og barna: Hans 17 år, Lars 14, Kirsti 21, Mari 19 og Groe 15 år. Verge for sønnene og eldste datter: farbroren Halvor Erichsen Sanda i Holla sogn; verge for de to yngste døtrene: morbroren Lars Brynilsen Bjørkholt.
(Anm. Arild J. Fehn: "Ole Christensen" er nok feil. I kirkeboka er han både gift og begravet (28.2.1787, 49 år) som "Ole Erichsen Nordstaa".)

(Anm. Nils Buverud: "Lars Brynilsen Bjørkholt" synes ikke å være ”morbror”)

 

1809
NTS 1805-10
707b-709a

Mari Nielsdatter, død;
enkemann Hans Olsen og barna: 1. Ole Hansen 6 år; 2. Lars Hansen 5 år; 3. Anne Hansdatter 1 år; formynder for barna: bestefaren Niels Nielsen Kåsa under prestegården.

 

1835
NTS 1832-41
195a-195b

Enkemann, innerst Hans Olsen Stigen, død 8. juni 1835;
barn: 1. Ole Hansen Rønningen, myndig; 2. Lars Hansen Nordstå, myndig; 3. Anne Hansdatter, ugift. Formynder for Anne: broren Lars Hansen Nordstå. "Sønnen Lars Hansen forklarede ellers, at Afdøde i længer Tiid intet fast Ophold nogetsteds har haft, men at han har vandret omkring paa flere Steder i Bygden, og saaledes ankom han ogsaa til dette Sted Dagen forinden Dødsdagen, uden at han har noget Hiem. Afdøde var ellers en fattig og sygelig Mand og nød endogsaa sidste Aar nogen Understøttelse af Bøigdens Fattigcasse".

NYHUS
Eie

1742
NTS 1740-45
196b- 198a

Kirsti Tyggesdatter, død;
enkemann Svenung Poulsen og hennes slektninger: mora Aasild Larsdatter og fullsøstrene Kari Tygesdtr. gm. Ole Ledvorsen Gravningen og Aase gm. Augustinus Jensen Graver; halvbrødrene Johannes Johannessen Ulevigen og Lars Johannessen Opsahl; halvsøstera Berte Johannesdtr. gm. Anders Nielsen Sandnes.

NYHUS
Romnes vestre

1739
NTS 1736-40
296a-297a

Peder Pedersen, død;
enka Anne Evensdatter og barna: Kari 23 år, Mari 22, Kistie 14 og Anne 9 år.

NYHUS
Romnes Østre

1761
NTS 1761-64
353a-353b

Karie Pedersdatter, død;
enkemann Christen Pedersen og sønnene: Peder 15 år, Anders 13 og Ole 7 år.

 

1852
NTS 1841-52
388a-389a

Enka Kari Nielsdatter, død 1.9.1852;
barn: 1. Ole Christensen, myndig; 2. Mari Christensdatter, enke etter snekker Petter Dahl, myndig; lagverge: Niels Mikael Nielsen Romnes; 3. Ingeborg Christensdtr., død, har var gm. Svend Hansen, som skal bo i Larvik, barn: a. Anne Svensdatter gm. verksarbeider Gunder Olsen Ulefos; b. Kari Svensdtr. 22 år, tjener hos klokker Dahl på Søve; 4. Aaste Christensdtr., død for flere år siden, var gm. sagmester Hans Bentsen ved Ulefos Saugbrug, barn: a. Bent Hansen Saugene, myndig; b. Niels Hansen Saugene 17 år. Verge for Kari Svendsdatter: slektningen Niels Mikael Nielsen Romnes; for Niels Hansen Saugene: oldermannen Niels Bentsen Saugene.

ODDEN
Eie

1765
NTS/SDS nr. 13

Torbiørn Svensen, død;
umyndige barn: Karen Torbiørnsdatter 15 år; Anne 13 år; Ingebor 9 år; Lisbeth 4 år; Anne d.y. 1 år. Formynder: Anders Wibetoe. NTS/SDU 1764 oppgir dødsdag 25.5.1764.

 

1770
NTS/SDS nr. 19

Kirsti Eliasdatter, død;
umyndige barn: Lisbeth Larsdatter 4 år; Marthe Larsdatter 1 år. Formynder: faren Lars Sørensen.

 

1789
NTS 1787-92
717b-718a

Gunder Saamundsen, død;
enka Gunnild Evensdatter og barna: Even Gundersen 17 år; Saamund 9; Anders 7; Else 27 år, Anne 23; Kari 20 år. Formynder for Even og Saamund: Niels Hansen Tufte; for Else og Anne: Helje Brynildsen Berget; for Anders og Kari (yngste sønn og yngste datter): John Kittelsen Bierven.

 

1867
GSR 1862-96
13b-14a

Husmannskona Ingeborg Halvorsdatter, død 15.6.1867;
enkemann Jens Rasmussen og arvingene: 1. Børthe Gundersdatter, død, har var gift med innerst Jens Rasmussen Strømme (Straume), barn: a. Karine Jensdatter 22 år; b. Ingeborg Jensdatter 20 år; c. Karen Marie Jensdatter 18 år; d. Rasmus Jensen 17 år; e. Gunder Jensen 14 år; 2. svigersønnen Anders Arvesen gm. dattera Kari Gundersdtr.; 3. Gunder Gundersen, utvandra med mora si til Wisconsin i Nord-Amerika etter faren Halvor Gundersen Oddens død for omtrent 8 år siden; tilsynsverge: Thor Halvorsen Strigen.

ODDEN
Romnes vestre

1756
NTS 1753-57
339a-339b

Hans Gunnersen, død;
enka Margitte Erichsdatter og barna: Tolf, myndig; Gunner, myndig; Anna Maria, enke etter Ole Smed; Giertrud 21 år og ugift: Formynder: Tolf Hansen Kiosvig.

ODDEN
Ulefoss

1754
NTS 1757-63
23a-24a

Anna Ledvorsdatter, død;
enkemann Rasmus Nielsen og barna: Niels 14 år, Peder 8, Anna 19 år og Marie 4 år.

OLSBRYGGE
Stenstad

1720
NTS 1720-27
13a-16a

Povel Nielsen, død;
enka Marthe Jensdatter og barna: Niels 19 år, Jens 15; Kari 29 år gm. Anders Rolfsen Lunde; Gunild 26 år, enke etter avdøde Helge Andersen Klovdal; Mari 23 og Ingebor 11 år, begge ugifte.

 

1777
NTS 1775-84
249b-251b

Ektefolka Tormoe Nielsen og Karie Olsdatter, omkommet samtidig i Norsjø. Etterlatte barn: Niels 6 år; Ole 3; Jens 11 måneder; Marie 8 år. NTS/SDS 1778 nr. 3 1: formyndere: for Niels: Kiøstol Gundersen; for Ole: morbror Niels Olsen Namløs; for Jens og Marie: deres mors morbror Ole Johnsen Store Vale (Vale søndre).

 

1781
NTS 1775-84
503b-505b

Kirsten Olsdatter, død 21.8.1781;
enkemann Kiøstol Gundersen og barna: Ingeborg Kirstine 3 1/2 år; Mari 1 1/2; Kirsti 1/2 år. Formyndere: farbror Hans Gundersen Kringlefet og Peder Gundersen ved Ulefoss, som hennes farbror.

 

1785
NTS 1785-87
137a- 139a

Kiøstol Gundersen, død 1.4.1785;
gift 1. gang med Kirsti Olsdtr, død; gift 2. gang med Inger Gundersdtr. Barn fra 1. ekteskap: a. Ingeborg Kirstine Kiøstolsdtr. 8 år; b. Marie 6 år og c. Kristie 5 år; Barn fra 2. ekteskap: Gunder 2 år. Formynder for sønnen: morfaren Gunder Nielsen ved Ulefoss; for eldste datter Ingeborg Kirstine: farbroren Hans Gundersen Kringlefet, Heisholt Østre; for Marie: Jørgen Zachariasen i Skien; for yngste datter Kristie: fogd Thornsohn NTS/SDS 1786 nr. 31 oppgir disse formynderne for de to yngste døtrene: for Marie: farbroren Peder Gundersen ved Ulefoss; for Kristie: farbroren Trond Gundersen ved Ulefoss.

 

1867
GSR 1862-96
22b-23a

KONKURSBO hos Harald Gundersen. Få eiendeler, gjeld på 116 Spdlr. og ingen kontante penger i boet.

OPSAL

1733
NTS 1727-36
276b-278a

Niels Christensen, død;
enka Kirsten Levorsdatter og barna: Christen 4 år, Niels 1/2 år, Maren 11, Agetha 7 år.

 

1842
NTS 1841-52
62b-63a

Jørgen Hansen, død ultimo mars 1842;
enka Kirsti Gulliksdatter og hennes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Arve Halvorsen Amtvet: 1. Halvor Arvesen 13 år; 2. Gullik Arvesen 9 år; formynder for disse: Ole Anundsen Lunde. B. med avdøde Jørgen Hansen: ei datter: Anne Jørgensdatter 1 1/2 år. Formynder: Ole Anundsen Lunde. Lagverge for enka: Sivert Sørensen Brenne.

 

1844
NTS 1841-52
145b-146a

Birthe Carine Sørensdatter, død;
enkemann Niels Arnesen, ikke myndig, og den avdødes mor og søsken: 1. mora, enka Marthe Lisbeth Jensdatter Brenne og hennes barn med avdøde Søren Sivertsen Brenne: 2. Sivert Sørensen Brenne, myndig; 3. Jens Sørensen Brenne, myndig; 4. Lars Sørensen Lunde, myndig; 5. Ole Sørensen 21 år; 6. Anne Maria Sørensdatter, ugift. Formynder for Ole: Arve Gundersen Vale; for enkemannen Niels Arnesen: hans far Arne Nielsen; for Anne Maria: broren Sivert Sørensen.

OSDALEN
Graver

1830
NTS 1828-30
732a-733b

Avdøde barnløse ektefolk Peder Nielsen og Mari Sivertsdatter. Arvinger: 1. Sivert Olsen Hegna, søstersønn av avdøde Mari Sivertsdatter; 2. Sivert Olsens kone Dorthe Nielsdtr., brordatter av avdøde Peder Nielsen; 3. Anders Nielsen Orekåsa, brorsønn av avdøde Peder Nielsen, myndig; 4. Niels Nielsen Høyset, død, brorsønn til avdøde Peder Nielsen, etterlatt seg tre barn: a. Niels Nielsen; b. Anne Nielsdatter; e. Kari Nielsdatter; alle umyndige; formynder: Niels Hansen Usterud; 5. Mari Olsdatter, søsterdatter av Mari Sivertsdatter, død, var gm. Tollef Rasmussen, barn: a. Ole Tollefsen, myndig; b. Rasmus Tollefsen, myndig; c. Anne Tollefsdatter; d. Ingeborg Tollefsdatter gm. Saamund Deila; 6. Johannes Olsen Grinilia, Luksefjell, søstersønn av Mari Sivertsdatter.

OTERKJÆR
Susås

1760
NTS 1757-63
286b-287a

Haaver Endresen, død;
barn: Peder Haavesen, myndig; Guroe, 46 år, myndig og ugift; Marthe gm. Even Thygesen Gothid; Gunild Haaversdtr., død, var gm. Svend Gunlichsen Laug, etterlatt sønnen Gunlich Svendsen 6 år og dattera Kirsti Svendsdtr. 3 år; Anna, gift, 23 år.

 

1770
NTS/SDS nr. 18

Peder Haaversen, død;
umyndige barn: Haaver Pedersen 2 år og Peder Pedersen 3 måneder. Formynder for de to: Halvor Thorsen Baxaas.

 

1777
NTS 1775-84
324a-324b

Jentebarnet Guroe Haaversdatter, død;
skifte mellom: 1. broren Peder, død, barn: Haaver 10 år og Peder 8 år; 2. søstera Marthe gm. Even Thygesen i Lunde herred; 3. hennes søskenbarn: Gullich Svendsen 23 år og Kirsten Svendsdtr. 20 år, begge hjemme hos faren i Lunde; 4. hennes yngste søster Anne Haaversdatter. NTS/SDS 1778 nr. 2: formynder for Haaver, Peder og Anne: Halvor Baxaas.

 

1861
NTS 1853-62
323a-326a

Enkemann og innerst Peder Rasmussen, død rundt 10. februar 1861; kona Svanaug Halvorsdatter, død 1859; ingen barn. Peder Rasmussen hadde "forlængst solgt sine faste Eiendele i Landsmarken og flyttet til Broderen Gunder Otterjær, hos hvilken han siden Vaaren 1860 har indlogeret sig, og hvor han ogsaa børtdøde". Hans arvinger: 1. broren Anders Rasmussen, 63 år, tok tjeneste på Hortens Verft for ca. 30 år siden; ingen har siden hørt fra ham; 2. broren Gunder Rasmussen Otterjær; 3. søstera Lisbeth Rasmusdatter 71 år. Verge for Anders: Halvor Clausen Toreskaas; for Lisbeth: Stener Gjermundsen Rønningen. Svanaug Halvorsdatters arvinger: 1. broren Gunnuld Halvorsen Ovakåsa i Lunde; 2. søstera Margit Halvorsdatter, enke etter Halvor Stokkene i Lunde; 3. broren Neri Halvorsen Ova, død; 4. broren Wetle Halvorsen, bor i Porsgrunn, trolig død; 5. søstera Mari Halvorsdatter Lunde, død i Stigen i Lunde, etterlatt to jenter i Stigen og sønnene Svenung og Thyge, utvandra til Amerika, og en sønn Halvor, som arbeider ved sølvverket på Kongsberg. Avdøde Peder Rasmussen hadde et barn utenfor ekteskap, Inger Pedersdatter, "avlet med en Pige i Bøe Herred", som skal oppholde seg i Porsgrunn med sitt barn.

PLASSEN
Helgen lille

1827
NTS 1824-28
655a-656b

Enka Mari Halvorsdatter, død 25.12.1826;
(enke etter avdøde Søren Larsen); barn: 1. Lars Sørensen 21 år; 2. Anders Sørensen 17 år; 3. Halvor Sørensen 12 år, f. 4.4.1814. Formynder for Lars: Lars Larsen Plassen; for Anders og Halvor: Simon Larsen Hegna.

 

1835
NTS 1832-41
194b-195a

Lars Sørensen, død 1834;
enka Asloug Hansdatter og dattera Maria Larsdatter 2 år. Formynder: farbroren Lars Larsen Bjerva. Lagverge for enka: Hans Nielsen Kaasa.

 

1848
NTS 1841-52
267a-267b

Husmann Brynild Olsen, død;
enka Aslaug Hansdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A: 1. Ole Brynildsen, myndig, bor i Gråten i Solum; 2. Tron Brynildsen 22 år, bor hos en smed på Meen i Gjerpen; 3. Anders Brynildsen 17 år, i smedlære hos Aslak Pedersen på Fossum Jernværk; 4. Anne Brynilsdatter 27 år, gift i Christiansand; B. med enka Aslaug Hansdatter: Lars Brynildsen 11 år og Hans Brynildsen 5 år. Formynder for Tron: eldste bror Ole Brynildsen; for Anders: Jørgen Jørgensen Helgen; for Lars og Hans: John Olsen Helgen.

 

1867
GSR 1862-96
18a-20a

Husmann Halvor Thorsen og kona Mari Hansdatter, begge døde; barn: 1. Karen Halvorsdatter gm. Anders Olsen Plassen; 2. Thor Halvorsen; 3. Hans Halvorsen; 4. Ole Halvorsen; 5. Peder Halvorsen. Alle myndige og utvandra til Amerika for flere år siden. Tilsynsverge for disse: Peder Hansen Kålstad.

PLASSEN
Hvala i Helgen

1783
NTS 1775-84
730a-730b

Marie Hansdatter, død;
enkemann Brynild Olsen og barna: Hans 23 år, Anders 18, Ole 10, Ingeborg 12 år. NTS/SDS 1784 nr. 41: formyndere: for Hans: Brynnild Olssen; for Anders og Ole: Ole Jonssen Helgen; for Ingeborg: Brynnild Olssen.

 

1850
NTS 1841-52
333a-333b

Gunder Olsen, død 25.5.1850;
enka Marie Hansdatter og barna: 1. Ole Gundersen 32 år, gift; 2. Hans Gundersen 29 år, ugift, arbeider ved Nes Jernværk; 3. Andreas Gundersen 27 år, ugift, ved Nes Jernværk; 4. Gunder Gundersen 25 år, ugift, ved Nes Jernværk; 5. Jacob Gundersen 22 år, ugift, ved Nes Jernværk; 6. Anders Gundersen 16 år; 7. Aslaug Gundersdatter 18 år, ugift. Formynder for Jacob og Anders: Jens Asbjørnsen Hvala; for Aslaug: Hans Asbjørnsen Hvala. ("Pladsen med Kaasa i Helgen Anneks").

PLASSEN
Tveit

1851
NTS 1841-52
355b-356a

Mari Helgesdatter, død;
Enkemann, gruveoppsynsmann Reier Tallaksen og barna: 1. Helge Reiersen, død for noen år siden; 2. Tallak Reiersen, død, barn: a. Herman Tallaksen 23 år, i tjeneste hos bokbinder Prins i Larvik; b. Reier Tallaksen 20 år, i tjeneste hos buntmaker Sørby i Skien; c. Hans Tallaksen 13 år, heime hos mora, enka Kari Halvorsdtr. Plassen; d. Mariane Helgine Tallaksdtr. 16 år; 3. Andreas Reiersen, arbeider ved Kongsberg Våpenfabrikk, myndig; 4. Maren Gurine Reiersdatter gm. skredder Thor Halvorsen Strigen i Holla; 5. Anne Marie Reiersdatter gm. Hans Gundersen Kringleføtt. Verge for Herman og Reier Tallakssønner: Niels Jørgensen Holla; for Hans og Mariane Helgine: Niels Rasmussen Plassen.

 

1855
NTS 1853-62
102a-103a

Mari Helgesdatter, død;
enkemann Reier Tallaksen og barna: 1. Helge Reiersen, død for mange år siden, ingen barn; 2. Tallak Reiersen, død, barn: a. Herman Tallaksen, myndig, oppholder seg hos bokbinder Prins i Larvik; b. Reier Tallaksen 24 år, oppholder seg hos en buntmaker i Larvik; c. Hans Tallaksen 17 år, oppholder seg i Larvik; d. Mariane Helgine Tallaksdatter 20 år, i tjeneste hos handelsborger P. Knudsen i Skien; 3. Andreas Reiersen, arbeider ved Kongsberg Våpenfabrikk, myndig; 4. Maren Gurine Reiersdatter gm. skredder Thor Halvorsen Strigen; 5. Anne Marie Reiersdatter gm. Hans Gundersen Kringleføtt. Verge for Reier og Hans Tallaksen: Niels Jørgensen Håtveit; for Mariane Helgine: Niels Rasmussen Rønningen.

PRESTEGÅRDEN

1668
NTS 1667-84
13a- 17b

Jens Christensen Hoff, sokneprest, og kona Karen Truelsdatter, begge for kort tid siden døde. Barn: Thruels, Povel, Søren Christen, Benjamin og Jens Jenssønner, og døtrene Catrine, Birte og Dorte Marie Jensdøtre.

En plass

1709
NTS 1709-16

Peder Amundssen, død;
enka Else Hansdaatter og den avdødes søsken: broren Knud Amundssen og søstera Aasse Amundsdatter, begge bortreist; hennes sønn Anders Pederssen møtte for henne.

 

1717
GEISTL
1716-59
28a-39b

Sokneprest Gerhard Meidell, død;
enka Karen Andersdatter og avdødes barn med avdøde Anne Jacobsdatter Borse: 1. Kaptein Jacob Meidell, myndig; 2. Søren Meidell, student; 3. Thomas Meidell; 4. Giert Meidell; 5. Ellen Sophie Meidell; 6. Margaretha Meidell. Barn fra 2. ekteskap med enka Karen Andersdatter: Christian og Anders.

 

1720
NTS 1720-27
170b-172a

Find Findsen, død;
enka Else Hansdatter og barna: Ole 40 år og Kari gm. Halvor Holla.

En plass

1734
GEISTL 1716-59
229a-234a

Kirsten Nielsdtr. Tausan, d. 14.8.1733;
enkemann Niels Bastiansen Stabel, sokneprest i Holla; barn: 1. Bastian Stabel, student i København; 2. Thomas Stabel 18 år; 3. Hans Jacob 16 år; 4. Jens Jørgen 14 år.

 

1789
GEISTL 1758-1806
394a-398a

Kirsten Dorothea Lund, død 10.4.1789;
enkemann klokker Peder Dahl og barna: Lars Petter 13 år, Niels 7 år og Maren 5 år.

 

1792
GEISTL 1758-1806
423b-425a

Skoleholder Kjøstel Børgesen Klovdal, død 29.2.1792. Arvinger: mora Mari Thygesdatter og avdødes brødre: Simon, Tolv og Thyge Børgerssønner og søstera Magrethe Børgersdatter.

 

1809
NTS 1815-20
740b-741a

Sokneprest Lauritz Lange Bremer og kona Laurine Bremer. Testamente. Ingen livsarvinger. Kgl. bevilling til å sitte i uskifta bo.

 

1833
NTS 1830-34
605b-609a

Skifte etter avdøde enke Laurine Bremer, f. Richard, død 13.6.183 1. Enke etter avdøde sokneprest til Holden Lauritz Lange Bremer, død 1820.

PRESTGRAV
Helgen

1713
NTS 1709-16
239a-241b

Svenche Olssen, død;
enka Anne Nielsdatter og barna: Maren, Kirsti, Ingeborig og Anne, alle voksne. NTS/SDS 1776 nr. 104: "hvor Giælden har været større end Formuen, saa at inted har været at arve".

 

1758
NTS 1757-63
142a-144a

Ole Andersen, død;
enka Kirsti Svenchesdatter oppgir halve boet; barn: Svenche, myndig; Anna Olsdtr. 30 år, ugift.

 

1775
NTS 1775-84
172b-173a

Svenche Olsen, død okt. 1775;
enka Kari Jensdatter og barna: Ole 10 år, Jens 6, Anders 2, Kirsti 9 år, Inger 4 år, Formyndere: enkas far Jens Andersen Geitebua og enkas bror Ole Jensen Masdalen.

 

1823
NTS 1823-24
583a-585a

Ole Olsen og kona Ingri Olsdatter oppgir boet;
barn: 1. Ole Olsen, myndig, oppholder seg i Skiolds prestegjeld i Christiansands stift; 2. Jens Olsen, myndig; 3. Ole Olsen 18 år; 4. Anne Olsdatter gm. Johannes Rasmussen ved Holden Jernværk; 5. Inger Olsdatter gm. Thomas Bentsen ved Holden Jernværk; 6. Kirsti Olsdatter 25 år, ugift; 7. Aavet Olsdatter 23 år, ugift; 8. Karen Olsdatter 21 år, ugift; 9. Mari Olsdatter 14 år. Verge for nr. 3: hans husbond lensmann Halvor Welliksen; for nr. 6 og 7: broren Jens Olsen; for nr. 8 og 9: morbroren Simon Laersen Hegna.

 

1875
GSR 1862-96
61b-66a

Hans Andersen, død;
enka Aslaug Kristine Halvorsdatter og sønnen Anders Hansen 4 år. Verge: gårdmann Christen Andersen Langeland. Bror av enka er Hans Halvorsen Fen.

 

1888
GSR 1862-96
101b-102a

Karen Gabrielsen fra Farsund, død 13.9. 1888 70 år gammel, og avdøde mann Christian Gabrielsen. De avdødes barn: Cecilie Nilsen og Cathinca Christensen.

RINGSEVJA
Prestegården

1714
NTS 1709-16
298a-300b

Ingeborig Efvensdatter, død;
gift 1. gang med Sivert, død; gift 2. gang med Bioruld Svendssen (fra Enggrav i Lunde?), enkemann; avdødes barn fra 1. ekteskap: 1. Svend Sivertsen, død, barn: Martha Svendsdtr. 3 år; 2. Anne Sivertsdtr. gm. Peder Olssen Haatvedt.

 

1736
NTS 1736-40
17a-18a

Alv Bjørnssen, død;
Marthe Rasmusdatter og barn fra 1. ekteskap med Guri Jonsdatter, død: barn: Tyge og Ole, myndige; Kirsti Alvsdtr. gm. Elias Danielsen, og Jon Alvssen 10 år (fra 2. ekteskap m/Marthe Rasmusdtr).

 

1770
NTS/SDU nr. 19

Ole Enersen, død 19.2.1770;
"som, formedelst Boets Omstændigheder af Gield, og for at bringes i Rigtighed, ey hidtil har været at slutte".

RINGSEVJA
Søve

1781
NTS 1775-84
590a-590b

Gunder Pedersen, død;
enka Lisbeth Andersdatter og barna: Peder 21 år; Maren 24 år gm. Ole Andersen Huset. Verge: morbror Anders Andersen Torsnes. NTS/SDS 1782 nr. 24: formynder for Peder: Jørgen Søvestranden.

 

1805
NTS 1801-06
851a-853a

Peder Gundersen og kona Børthe Nielsdatter, begge døde; barn: 1. Gunder Pedersen 13 år; 2. Inger Pedersdatter 18 år; 3. Lisbeth Pedersdatter 8 år.

RINGSEVJA
Ulefos Jernværk

1831
NTS 1830-34
136b-137b

Lars Nielsen, død;
enka Børthe Evensdatter og barna: 1. Niels Larsen, død, barn: a. Niels Nielsen 8 år; b. Børthe Nielsdatter 11. Verge: John Andersen Heisholt; 2. Even Larsen Ringsevjen, myndig; 3. John Larsen Ringsevjen 24 år. Formynder: byggmester Horn; 4. Kirsti Larsdtr. gm. Ole Larsen Ringsevjen; 5. Anne Larsdatter gm. Johannes Bentsen Saugene (Sagene); 6. Gunnild Larsdatter, ugift, oppholder seg ved Holden Jernværk; 7. Asberg Larsdatter, ugift, oppholder seg i Holla. Formynder for 6 og 7: broren Even Larsen Ringsevja.

ROA
Helgen store

1761
NTS 1761-64
363a-363b

Taran Tostensdatter, død;
enkemann Søren Larsen og barna: 1. Lars Sørensen, myndig, gm. Anne Simonsdatter; 2. Anne Sørensdtr. gm. Ole Jelseth; 3. Sønnoug Sørensdtr., enke etter Niels Poulsen Huve, død: barn: Søren 23 år, Poul 12, Ingebor 20, Kirstie 18 år og Marie 15 år; 4. Elen Sørensdtr., død, gm. Rasmus Tollefsen, barn: Tollef 14 år, Søren 13; 5. Liuf Sørensdtr. død, var gm. Ole Larsen Helgen, deres barn: Torbiørn 12 år, Søren 5 år, Anne 9 år, Marie 7 år og Taran 1 1/2 år.

(Anm. Nils Buverud: 3. Sønnoug Sørensdtr er død i 1761. Hun døde i 1749, og enkemannen Niels gifter seg på nytt med Karen Brynildsdtr.)

 

1791
NTS 1787-92
772b-773a

Alis Larsdatter, død;
enkemann Poul Johnsen og hennes mor Anne Simonsdatter og broren Simon Larsen, sønn av avdøde Lars Sørensen Helgen.

 

1841
NTS 1841-52
29b-30b

Pikebarnet Kari Mortensdatter, død 8.8.1841.
Arvinger: 1. broren John Mortensen Vaskås, død, barn: a. Anders Johnsen 18 år, tjener hos Anders Sørensen Haugen i Helgen; formynder: Hans Paulsen Roa; b. Morten Andreas Johnsen 10 år; formynder: Ole Olsen Huset; c. Ingeborg Carine Johnsdatter, ugift, tjener hos Ole Olsen Huset; formynder: Jørgen Johnsen Kålstad; d. Anne Johnsdtr., ugift; formynder: Jørgen Johnsen Kålstad; 2. søstera Inger Mortensdatter gm. Lars Abraham Larsen Rugstad i Solum.

 

1889
GSR 1862-96
102a-103b

Enkemann, skolelærer Thron Christensen, død i Mastdalen i Valebø 3.7.1889. Barn fra to ekteskap: A. med avdøde Anne Maria Christensen: 1. Christen Thronsen 22 år, i tjeneste på Bjørbæk i Melum; 2. Marie Thronsdtr. gm. Nils Clausen Gruva ved Vadrette i Solum; B. med avdøde Margit Svenkesdtr.: 1. Carl Thronsen 13 år; 2. Anna Thronsdatter 12 år; 3. Ole Thronsen 8 år; alle tre bortsatt av fattigvesenet på forsorg. Jfr. GSU 1887-1904 fol. 74a-75a.

ROLIGHETA
Tufte vestre

1739
NTS 1736-40
292a-293b

Aase Elevsdatter, død;
enkemann Kittil Sølvesen og barna: Kisti Kittilsdatter gm. Anders Olsen Brende på Bratsbergkleiva i Skien; Torgier Kittilsdatter 36 år, ugift.

 

1795
NTS 1792-97
270b-271b

Enka Marie Pedersdatter, død;
enke etter Ole Olsen, død; Barn: 1. Ole Olsen, myndig; 2. Kirsti Olsdatter, død, gm. Kiøstol Gundersen Olsbrygge; barn: a. Kirstie Kiøstolsdatter 14 år; b. Marie 15 år, tjener hos Madame Stokmann i Skien; c. Ingeborg Kiøstolsdatter 17 år, tjener hos futen Thornsohn på Søve. Verge for de umyndige: farbroren Hans Gundersen Kringleføtt under Heisholt, sagmester ved Sagene.

 

1795
NTS 1792-97
331b-333a

Eli Poulsdatter, død;
enkemann Ole Olsen og barna: Ole Olsen, 9 år, f. mars 1786; Peder 3 år; Anne Olsdtr. 16 år og Marie 12 år.

 

1822
NTS 1820-22
362a-365b

Ole Olsen, død november 1821;
enka Asloug Olsdatter og barna: 1. Ole Olsen, myndig; 2. Peder Olsen, myndig; 3. Ole Olsen d.y., myndig; 4. Jon Olsen 18 år, tjener i Febakke hos Kittil Jonsen; 5. Anne Olsdatter gm. Tyge Andersen Kåsa; 6. Mari Olsdtr. gm. Elias Hansen i Fredriksvern. Lagverge for enka: Ole Jonsen Fen.

 

1830
NTS 1828-30
632a-635a

Anne Hansdatter, død;
enkemann Ole Olsen d.y. og barna: 1. Ole Olsen 8 år; 2. Ingeborg Olsdatter 5 år; 3. Aslaug Maria Olsdatter 1 år. Verge for Ole: Jens Olsen Vale, svoger til enkemannen Ole Olsen; for døtrene: faren Ole Olsen Roligheta.

 

1864
GSR 1862-96
5a-6b

Ole Olsen, død, og hans barn fra to ekteskap: A. med avdøde Anne Hansdatter: 1. Ole Olsen, myndig; 2. Ingeborg Olsdatter gm. Peder A. Qværndalen i Melum; 3. Aslaug Olsdatter gm. en John Johnsen i Amerika; verge for Aslaug: Ole Olsen Helgen. B. med avdøde Anne Arvesdatter: 1. Arve Olsen, mindreårig; verge: Anders Gundersen Vibeto; 2. svigersønnen Christen Kjøstolsen Sagene gm. dattera Anne Olsdatter; 3. svigersønnen skomaker P. Mathiesen gm. dattera Maria Olsdatter; 4. svigersønnen Lars Thomasen Ulefos gm. dattera Andrea Olsdatter, 5. dattera Mari Olsdatter, jordmor i Ramnes prestegjeld; 6. dattera Marie Kirstine Olsdtr. 20 år.

ROMNES VESTRE

1687
NTT I 1687
9a-11b; 14a- 18a

Tolf Carlsen, død;
enka Marichen Berntzdatter og barna: Bernt, Hans, Guner, Carl; Else gm. Tyge Tuedt; Maria gm. Jørgen Clausen; Dorthe gm. Gunder Naass og yngste datter Mari Tolfsdatter.

 

1710
NTS 1709-16
55b-75a

"Kongl. Mayestets Foget" Michel Ørn, død;
Arvinger: eldste bror Hans Echland, myndig; mora Marthe Andersdatter; broren Anders Jensen, broren Niels Jenssen Ørn, myndig; søstera Johanne Jensdatter gm. rådmann Flod.

 

1766
NTS/SDS nr. 7

Gunder Pedersen, død 28.1.1765;
umyndige barn: 1. Peder Gundersen 21 år; 2. Peder d.y. 16 år; 3. Jon 12 år; 4. Jørgen 9 år; 5. Marie Gundersdatter 5 år; 6. Asloug 3 år. Formyndere: for nr. 1: morbroren Jørgen Ytterbøe; for nr. 2: Peder Jonsen Åmtvet; for nr. 3: farbroren Lars Pedersen Naas; for nr. 4: Thor Larsen Hosøe; for nr. 5: morbroren Peder Pedersen Lunde; for nr. 6: Peder Simen Halvorsen Thorsnes. Jfr. NTS/SDU 1765.

 

1772
NTS/SDS nr. 32

Barnet Marie Gundersdatter, død,
umyndige søsken: 1. Peder Gundersen d.y. 22 år; 2. Jon Gundersen 18 år; 3. Jørgen Gundersen 15 år; 4. Asloug Gundersdatter 9 år. Formyndere: for nr. 1: Peder Jonsen Åmtvet; for nr. 2: farbroren Lars Naas; for nr. 3: Thor Hosøe; for nr. 4: broren Peder Gundersen.

 

1793
NTS 1792-97
43a-45a

Anne Isachsdatter, død;
enkemann Claus Nielsmundsen og barna: 1. Isach Clausen, myndig; 2. Asbiør Clausdtr. gm. Knud Jensen i Porsgrunn; 3. Aase Clausdtr. gm. Stian Ellingsen i Jarlsberg grevskap; 4. Gunnild Clausdatter gm. Halvor Halvorsen Susås; 5. Maren Anne Clausdtr. 19 år, ugift; 6. Marie 16 år; 7. Johanne 9 år.

 

1804
NTS 1801-06
786b-788b

Halvor Pedersen, død;
enka Ingeborg Olsdatter og barna: 1. Peder Halvorsen 1 år; 2. Maria Halvorsdatter. Formynder for barna: farfaren Peder Gundersen Romnes. Lagverge for enka: Johannes Johannessen Uhlevig.

 

1811
NTS 1809-15
329b-332b

Enka Kari Pedersdatter, død;
barn og barnebarn: 1. eldste sønn Peder Gundersen Romnes; 2. Peder Gundersen Fen, død, barn: a. Gunder Pedersen gm. Mari Pedersdtr. Romnes; b. Peder Pedersen 20 år; c. Marthe Pedersdatter gm. Anders Olsen Melteig; 3. Jørgen Gundersen Heisholt, død, barn: a. Gunder Jørgensen 22 år; b. Kirstie Jørgensdatter 16 år; 4. Jon Gundersen Møller, død, barn: a. Niels Jonsen, gift i Porsgrunn; b. Ole Jonsen 20 år; c. Peder Jonsen 17 år; d. Jørgen Jonsen 14 år; e. Anne Jonsdatter gm. Gunder Kjørstolsen Olsbrygge, bor i Porsgrunn; f. Kari Jonsdatter gm. Anders Johannesen Ullevika; g. Mari Jonsdatter 23 år; 5. Aslaug Gundersdatter gm. Kjørstol Tronsen Namløs. Formynder for Peder Gundersen Fen: Halvor Halvorsen Fen; for Gunder Jørgensen Heisholt: Rasmus Johannesen Heisholt; formynder for Kirstie Jørgensdtr. Heisholt: Johannes Johannesen Heisholt; for Gunder Jørgensen og Ole Jonsen Møller: Anders Olsen Melteig; for Peder Jonsen Møller: Gunder Pedersen; for Jørgen Jonsen Møller: broren Niels Jonsen i Porsgrunn; for Mari Jonsdatter: Anders Johannesen Ullevika.(Anm. LBK: "Jon Gundersen Møller" kan være en feilskriving. I kirkeboka 1779-1814 er han omtalt som "Jon Gundersen Hølen".)

 

1820
NTS 1815-20
857a-860b

Enka Johanne Maria Pedersdatter, død;
(enke etter avdøde Peder Gundersen Fen, skifte 1811); barn: 1. Halvor Pedersen, død, barn: a. Peder Halvorsen 17 år; b. Johanne Maria Halvorsdtr. 18 år, begge heime hos stefaren Christen Halvorsen Skilbred; 2. Gunder Pedersen, myndig; 3. Kari Pedersdatter gm. Tyge Olsen Sannes; 4. Mari Pedersdtr., død, var gm. Gunder Pedersen Fen, barn: a. Peder Gundersen 8 år; b. Halvor Gundersen 6 år.

 

1823
NTS 1824-28
315a-327a

Isak Clausen, død;
enka Kirsti Jensdatter og barna: 1. Claus Isaksen, myndig; 2. Jens Isaksen, myndig; 3. Niels Isaksen 14 år; 4. Isak Isaksen 11 år; 5. Anne Isaksdtr. 22 år, gm. Hans Halvorsen Jøntvet; 6. Kirsti Isaksdatter 18 år; 7. Aaste Isaksdatter 9 år. Formynder for Niels: mosters mann Halvor Halvorsen Susaas d.y for Isak og Kirsti: søskenbarnet Jens Augustinussen Graver; for Aaste: mosters mann Niels Halvorsen Susaas. Lagverge for enka: svogeren Bent Jonsen Vale.

 

1834
NTS 1832-41
50a-54a

Isak Clausen, død;
ny utlodning fordi nesteldste sønn, Jens Isaksen er erklært vanvittig; barn: 1. Claus Isaksen, myndig; 2. Niels Isaksen, myndig; 3. Isak Isaksen 22 år; 4. Anne Isaksdatter gm. Hans Halvorsen; 5. Kirsti Isaksdatter gm. Halvor Christensen Skjelbred; 6. Aaste Isaksdatter 20 år, ugift.

 

1835
NTS 1832-41
218b-222b

Claus Isaksen, død 8. august 1835;
enka Anne Halvorsdatter og avdødes mor, søsken og deres arvinger: 1. mora Birthe Jensdatter gm. Ole Johannesen Røsholt, Styrvold i Svarstad; 2. broren Jens Isaksen Romnes, oppholder seg hos Niels Isaksen Romnes; 3. broren Niels Isaksen Romnes, myndig; 4. Isak Isaksen, mindreårig; verge: Bent Johnsen Vale; 5. søstera Anne Isaksdtr. gm. Hans Halvorsen Jøntvet i Skien; 6. søstera Kirsti Isaksdtr. gm. Halvor Christensen Skjelbred; 7. søstera Aaste Isaksdatter, ugift, oppholder seg hos svogeren Halvor Skjelbred. Verge for Aaste: Jens Augustinussen Graver.

 

1850
NTS 1841-52
332b-333a

"Den sindsvage Ungkarl" Jens Isaksen, død;
arvinger: 1. mora Kirsti Jensdtr. gm. Ole Johannesen Røsholt i Lardal; 2. halvbroren Nils Isaksen 41 år, myndig; 3. broren Isak Isaksen Hagan, umyndiggjort, 38 år; verge: Anders Christensen Nordstå; 4. søstera Anne Isaksdtr., enke etter Hans Halvorsen Jøntvet, bor ved Skjelbred i Solum, 48-50 år; 5. søstera Kirsti Isaksdatter, død, har var gm. Halvor Christensen Skjelbred, barn: a. Christen Halvorsen, myndig; b. Isak Halvorsen, myndig; c. Halvor Petter Halvorsen, myndig; d. Kirstine Halvorsdatter; e. Maren Halvorsdatter; f. Karen Halvorsdatter; 6. søstera Aaste Isaksdatter gm. Hans Arvesen Hvala, begge emigrert til Nord-Amerika i 1844.

ROMNES ØSTRE

1738
NTS 1736-40
90a-97a

Gunder Tolfsen, død;
enka Giertrud Olsdatter og barna: 1. Hans Gundersen, myndig; 2. Jacob Gundersen, myndig; 3. Margrethe Gundersdtr., død, hennes barn med Anders Isachsen: Isak 20 år, Halvor 12, Gunder 8 år, Anne og Gertrud, også umyndige; 4. Inger Gundersdtr. enke; 5. Kari gm. Halvor Valøya; 6. Berthe gm. Niels Knudsen Bugge ved Ulefoss; 7. Daarthe, enke.

 

1811
NTS 1809-15
335a-340a

Peder Gundersen Romnes, død;
enka Johanne Maria Pedersdtr. og barna: 1. Halvor Pedersen, død, barn: a. Peder Halvorsen 8 år; b. Johanne Maria Halvorsdatter 9 år; 2. Gunder Pedersen, myndig; 3. Kari Pedersdatter gm. Thygge Olsen Romnes; 4. Maria Pedersdatter gm. Gunder Pedersen Fen. Formyndere: for Peder Halvorsen: stefaren Christen Halvorsen Skilbred; for Johanne Maria Halvorsdtr.: Gunder Pedersen Fen. Lagverge for enka: forvalter Poppe ved Holden Jernværk.

 

1813
NTS 1809-15
643a-644a

Enka Johanne Maria Pedersdatter oppgir boet, (enke etter Peder Gundersen); lagverge for enka: lensmann Halvor Wellichsen Ytterbøe; arvinger. 1. eldste sønn Halvor Pedersen, død; barn: a. Peder Halvorsen Fen 10 år; b. Johanne Maria Halvorsdatter 11 år; 2. Gunder Pedersen, myndig; 3. Kari Pedersdatter gm. Tygge Olsen Sannes; 4. Mari Pedersdatter gm. Gunder Pedersen Fen. Formynder for nr. 1a og b: Christen Halvorsen Skilbred.

 

1814
NTS 1815-20
401b-438a

Anders Rougtvedt, død;
enka Inger Zachariasen og hans barn fra 1. ekteskap med Marie Himmarck: 1. Elisabeth Catherine Rougtvedt, enke etter avdøde kjøpmann Hans Christophersen Blom i Skien, hun møtte ved sin lagverge Peder Schaaning; 2. Sophie Christence Rougtvedt, død, har var gm. avdøde kammerråd Thornsen, ei datter: Edel Marie Thornsen gm. kaptein Tron Høyum; 3. Andrea Marie Rougtvedt, enke etter avdøde "Stemplet Papiirs Forhandler" Folkman Fræk, vestre Porsgrunn; 4. Marie Rougtvedt gm. Dr. med. Nelle i Skien.

 

1823
NTS 1824-28
804a-834a

Enkefru, prostinne Christence Windfeldt, f. Paus, død 20.9.1823; enke etter avdøde prost Niels Windfeldt, prost over Øvre Tellemarken. Arvinger: 1. broren Hans Nicolai Paus; 2. broren Nicolai Paus; 3. brorsønnen Hans Christiansen Paus; 4. søskenbarnet, gartner Peder Paus; 5. søsterdatter til avdøde, jomfru Susanne Siner Condrup; 6. fru Dorothea Elisabeth Bendsleben.

RUDKÅSA
Ulefoss

1783
NTS 1775-84
676a-677b

Halvor Svendsen, død des. 1782;
enka Ingeborg Olsdatter og barna: 1. Tollef Halvorsen, tjener hos Jacob Aall i Østre Porsgrunn, myndig; 2. Christen 23 år; 3. Anne Halvorsdatter gm. Torgrim Olsen på plassen Lie under Lunde i Valebø; 4. Lisbeth Halvorsdtr. ugift, tjener hos forvalter Gartner ved Ulefos Sagbrug. NTS/SDS 1783 nr. 16: formynder for nr. 2: Ole Nielsen Sannes; for nr. 4: Tron Monsen Kaasa.

RUÅS
Værstad

1820
NTS 1820-22
119a-120a

Enka Mette Thomasdatter, død;
barn: 1. Thomas Johnsen 30 år; 2. Anne Maria Johnsdatter 40 år; 3. Kirsti Johnsdtr. 32 år. Formynder for nr. 2 og 3: Halvor Andersen Værstad.

 

1841
NTS 1832-41
689b-690b

Ingeborg Olsdatter, død november 1839;
enkemann, husmannen Thomas Johnsen og barna: 1. John Thomassen 19 år, oppholder seg på Klosterhaugen ved Skien; 2. Ole Thomassen 10 år; 3. Maren Gurine Thomasdatter, ugift; 4. Ingeborg Kirstine Thomasdtr. 14 år; 5. Anne Marie Thomasdatter 5 år. Verge for John og Ole: morbroren Peder Olsen Brøndalen; for døtrene: naboen Halvor Andersen Værstad.

RØNNINGEN
Bjerva

1775
NTS 1775-84
171b-172a

Halvor Thorbiørnsen, død 10. 11. 1774;
enka Hælge Thomasdatter og barna: Margith 27 år, Torbiør 23, Kari 14 år. NTS/SDS 1776 nr. 14: formynder for Margith: Niri Sondresen Tveten; for Torbiør: Tormo Kolle; for Kari: Anders Stensen Vibeto. Jfr. SDU 1775 nr. 14 og nr. 47; skiftet påbegynt 16.2.1775.

 

1775
NTS/SDS nr. 16

Marthe Tormoesdatter, død;
umyndige barn: Anund Halvorsen 23 år og Catharina Halvorsdatter 19 år. Formynder: jorddrotten Even Jøntved. NTS/SDU 1774 nr. 40: Marthe Thormoesdatter død 23.10.1774. Skiftet utsatt "formeedelst manglende Beviis om Boets Ret til Stervboe Pladsens Huus med viidere, som vedkommende paalagt at anskaffe".

 

1795
NTS 1792-97
278a-279b

Harald Tollefsen, død;
enka Kiersti Olsdatter og sønnen Tollef Haraldsen 1 år. Verge for sønnen: Tord Jørgensen Ytterbøe. Jfr. fol. 279b-280b: høstting på Ytterbø om plassen Rønningen.

 

1797
NTS 1797-1800
628a-630b

Kirstie Olsdatter, død;
Arvinger er søsken og søskeharn: broren Niels Olsen 21 år, søstera Marie 23 år og Anne, død, var gm. Peder Danielsen, Østre Porsgrunn: barn: Daniel og Ole, tvillinger, 12 år. Formynder for Niels: Tord Jørgensen Ytterbøe; for Marie: Anders Olsen Hvala; for tvillingene: Ole Johnsen Bjerva.

RØNNINGEN
Holla

1728
NTS 1727-36
34b-35b

Peder Kolbiørnsen, død;
enka Sønnøv Sørensdatter og barna: fra 1. ekteskap med Kirsti Steensdatter, død: Svend Pedersen 22 år; fra 2. ekteskap med Sønnøv Sørensdatter: Kirsti 13 år og Mari 10 år.

RØNNINGEN
Susås

1759
NTS 1757-63
213b-214b

Christen Andersen, død;
enke Marie Bærulfsdatter og hans barn fra 1. ekteskap med avdøde Karie Hansdatter: Anders 21 år, Hans 18, Ole 17, Peder 14 og dattera Karie 12 år.

 

1761
NTS 1761-64
340a.

Taran Knudsdatter, død;
enkemann Lucas Olsen og barna: Knud 9 år og Margith 11 år.

 

1768
NTS/SDS nr. 17

Enkemann Lucas Olsen, død 22.2.1767;
umyndig barn: Margith Lucasdtr. 17 år. Formynder: Michel Susaas. Jfr. NTS/SDU 1767.

 

1801
NTS 1801-06
88b-89a

Thor Jonsen, død;
enka Margit Lucasdatter og barna: 1. Jon Thorsen, myndig; 2. Lucas Thorsen 7 år; 3. Kari Thorsdatter gm. Even Gundersen Odden; 4. Sidsel Thorsdatter gm. Jens Andersen Gunnerud; 5. Anne Thorsdatter 20 år; 6. Taran Thorsdatter 12 år; 7. Gunnild Thorsdatter 9 år. Formynder for nr. 2: Halvor Halvorsen Susaas; for nr. 5, 6 og 7: Even Gundersen Odden.

RØYBEKK
Tveit

1793
NTS 1792-97
153b.

Marie Hansdatter, død;
gift 1. gang med Rasmus, død; gift 2. gang med Ole, død. Barn: Hans Rasmussen, myndig; Thone Olsdatter 18 år og Anne 15 år.

 

1826
NTS 1824-28
551a-554b

Gunnild Olsdatter, død;
enkemann Hans Rasmussen og barna: 1. Tore Hansdatter gm. Simon Olsen under Klovdal; 2. Maria Hansdatter gm. Ole Olsen Røybekkåsa; 3. Anne Hansdtr. gm. Kittil Pedersen Røybekk.

 

1826
NTS 1824-28
641b-642b

Ougen Olsen, død på plassen Breskemyr under Holden Prestegård for flere år siden; arvinger: enka Ingeborg Nielsdatter og dattera Maren Ougensdatter 5 år 14.10.1826. Formynder: Kiøstol Christensen Håtveit.

RØYBEKK
Ulefos Jernværk

1867
GSR 1862-96
20a-22b

Leilendingen Gunder Andersen og kona Inger Gundersdatter, begge døde; barn: 1. Inger Gundersdatter; 2. Anders Gundersen; 3. Karen Gundersdatter; 4. Gunder Gundersen; alle umyndige. Verge: Niels Rasmussen Rønningen.

SAGENE LANDHANDEL
Ulefos Gård

1896
GSR 1862-96
138a-140a

KONKURSBO.
Handelsbestyrer Olaf Hesselberg. Eiere: O.P. Sondresen og Hans Severin Sondresen. Boet fortsetter i skifte registreringsprotokoll nr. 2, men den er gått tapt.

SANNA

1700
NTS 1696-1701
277b-279a

Torbiør Evensdatter, død;
gift 1. gang med Gunder Clausen, død; gift 2. gang med Sifver Tomesen; barn fra 1. ekteskap: Jacob og Jon Gundersen og Ingeborg Gundersdatter.

 

1700
NTS 1696-1701
285b-289a

Sifver Thomesen, død;
skifte mellom avdødes søsken: 1. Rasmus Thomesen Jøntvedt; 2. Gundbiør Thomesdtr. gm. Jens Terkelsen og 3. Børte Thomesdatter gm. Søfvren Omtvedt

 

1731
NTS 1727-36
187b-189b

Cathrine Larsdatter, død;
gift 1. gang med Christen ..., død; gift 2. gang med Jon Pedersen; dattera Kirsti Christensdatter fra 1. ekteskap gm. Isach Berentsen Tufte.

 

1827
NTS 1824-28
627b-631a

Hans Halvorsen, død;
enka Mari Christensdatter og barna: 1. Halvor Hansen 19 år; 2. Ingeborg Hansdatter gm. Ole Andersen Melteig; 3. Liv Hansdatter 15 år; 4. Aaste Hansdatter 8 år. Formynder for Halvor: Peder Tollefsen Jøntvet; for Liv og Aaste: Halvor Isaksen Ødegaarden.

SANNES NEDRE

1671
NTS 1667-84
53b-55a

Guner Sandnes, død;
gift 1. gang med Kari Siuerszdtr., død; gift 2. gang med Børte Toresdatter. Barn fra 1. ekteskap: Kittild, Tholef, Niels, Ame og Mari. Barn fra 2. ekteskap: Gunner, Thorer, Anders og Peder.

 

1707
NTS 1703-09
240b-247a

Thommes Svenungsen, død;
enka Børte Toresdatter og dattera Groe Thommesdatter, enke.

 

1712
NTS 1709-16
183a-186b

Gunder Gunnessen, død;
enka Maren Tollefsdatter og barna: Gunne 9 år, Tyge 4 og Børte 6 år.

 

1754
NTS 1753-57
5b-8b

Tyge Gunnersen, død;
enka Inger Nielsdatter og døtrene: Kari 13 år og Marie 6 år.

 

1757
NTS 1757-63
11a-12b

Ingebor Nielsdatter, død;
enkemann Anders Jonsen og hennes barn fra 1. ekteskap med Tyge Gunnesen, død: Karie 16 år, ugift og Marie 9 år.

 

1787
NTS 1787-92
406a-410b

Ole Nielsen, død;
enka Kari Tygesdatter og barna: Niels Olsen, myndig; Tyge 17 år, Svenche 11, Trond 8, Inger Olsdatter gm. Niels Klemetsen ved Ulefoss; Mari 14, Ingeborg 7, Aase 5 år. Formyndere: for Tyge, Svenche og Mari: Christen Halvorsen Bierven; for Trond: farens søskenbarn Trond Monsen Kåsa ved Ulefoss; for Inger: Hans Gundersen Kringlefet, søskenbarn til avdøde; for Aase: Peder Gundersen Kringlefet, farens søskenbarn.

 

1799
NTS 1797-1800
695a-696a

Inger Olsdatter, død;
gift 1. gang med Jon Steensen, død; gift 2. gang med Bendt Thommesen, død. A. Barn fra 1. ekteskap: 1. Steen Jonsen ved Ulefos Jernværk, død, gm. Johanne Abrahamsdatter, barn: a. Jon Steensen 26 år, Ulefos Jernværk; b. Andreas Steensen 12 år; c. Abraham Steensen 7 år; Inger Steensdtr. 15 år; 2. Bent Jonsen, ved Ulefos Sagbruk, 52 år; 3. Anne Jonsdtr. gm. formersvenn Niels Christophersen ved Ulefos Jernværk 4. Johanne Jonsdtr., enke etter Jacob Hansen Kastet i Heddal; 5. Lisbet Jonsdatter gm. Niels Olsen på Sannes nedre. B. Barn fra 2. ekteskap: a. Sara Bentsdatter, gm. sagmester Niels Hansen ved Ulefos Sagbruk; b. Gunnild Bentsdtr. gm. Niels Pedersen på plassen Heggemoen under Espevalen.

 

1824
NTS 1824-28
83a-88a

Kirstie Jørgensdatter, død;
enkemann Ole Nielsen og sønnen Niels Olsen 1 1/2 år. Formynder: hans mosters mann og moras søskenbarn Peder Jensen Åmtvet.

 

1835
NTS 1832-41
264b-266a

Kari Pedersdatter, død;
enkemann Thyge Olsen og barna: 1. Ole Thygesen, myndig; 2. Peder Thygesen 23 år; 3. Halvor Thygesen 19 år, fraværende i Skien; 4. Johanne Maria Thygesdatter gm. Ole Johannesen Ullevika; 5. Kari Thygesdtr., ugift. Verge for Peder og Halvor: morbroren Johannes Johannesen Ullevika d.e.; for Kari: morbroren Gunder Pedersen Romnes.

 

1841
NTS 1841-52
20b-21a

Gunnild Jørgensdatter, død 21.5.1841;
enkemann John Nielsen og barna: 1. Niels Johnsen 18 år 14.4.184 1; 2. Jørgen Johnsen 15 år; 3. Ole Johnsen 10 år; 4. Peder Johnsen, 8 år høsten 1840; 5. Hans Johnsen 2 år; 6. Marie Johnsdatter gm. Isak Olsen Namløs; 7. Aaste Johnsdtr. 21 år. Formynder for Niels: Clemet Nielsen Sagene; for Jørgen og Ole: Peder Augustinussen Åmtvet; for Peder, Hans og Aaste: Ole Augustinussen Graver.

 

1843
NTS 1841-52
80b-81a

Asberg Olsdatter, død 1.3.1843;
enkemann Gunder Gulliksen og barna: Kari Gundersdatter 6 år og Guro Gundersdatter 4 år 15.9.1843. Formynder for barna: naboen Ole Johannesen Sannes.

 

1844
NTS 1841-52
160a-160b

Ole Johannesen, død 14.4.1844;
enka Johanne Marie Thygesdtr. og barna: 1. Thyge Olsen 7 år; 2. Marie Olsdatter 14 år; 3. Kari Olsdtr. 10 år; 4. Johanne Marie Olsdatter 5 år; 5. Oline Marie Olsdatter 1 år. Formynder for Thyge: naboen Herbrand Eskildsen Sannes; for døtrene: farbroren Niels Johannesen Ullevika. Lagverge for enka: Gunder Gulliksen Sannes.

 

1848
NTS 1841-52
266b-267a

Anne Marie Sørensdatter, død;
enkemann Gunder Gulliksen og hans barn fra to ekteskap: A. med Aslaug Olsdtr., d. vinteren 1843: 1. Kari Gundersdatter 11 år; 2. Guri Gundersdatter 9 år 15.9.1848. Formynder for barna: Jørgen Halvorsen Sannes. B. med avdøde Anne Marie Sørensdatter: dattera Marie Gundersdatter 1/2 år. Formynder: morbroren Lars Sørensen Lunde.

 

1856
NTS 1853-62
130a-131a

Ole Johannesen, død;
enka Marie Thygesdatter og barna: 1. Thyge Olsen 19 år; 2. Marie Olsdatter 26 år, 3. Kari Olsdatter 22 år, tjener i Solum hos Peder Skjelbred; 4. Johanne Marie Olsdatter 16 år; 5. Oline Marie Olsdatter 12 år. Verge for døtrene 3, 4 og 5: Ole Tronsen Skogen; for 1 og 2: hhv. Gunder Hansen Sannesmoen og Halvor Thygesen Sannes. Lagverge for enka: Gunder Gulliksen Sannes.

SANNES ØVRE

1697
NTS 1696-1701
72b-75a

Aaste Tollefsdatter, død;
enkemann Niels Gullichsen og barna: Tollef, Anders; Guroe, Kirsti og Anne.

 

1731
NTS 1727-36
197b-199a

Niels Gullichsen, død;
gift 1. gang med Aaste Tollefsdtr., død; gift 2. gang med Karen Andersdatter. Barn fra 1. ekteskap: Anders, myndig; Guroe, enke; Kiersti 40 år, ugift; Anne 30 år og ugift. Barn fra 2. ekteskap: Gullich 29 år; Anders 27; Aaste, død, en sønn: Anders Levorsen 2 1/2 år; Margrethe 26, ugift; Ingebor 22 år.

 

1765
NTS/SDS nr. 61

Lars Nielsen, død;
umyndige barn: 1. Tollef Larsen 17 år; 2. Anders Larsen 14 år; 3. Karen Larsdtr. 21 år; 4. Anne Larsdtr. 10 år; 5. Inger Larsdatter 5 år. Formyndere: for nr. 1 og 2: halvfarbroren Halvor Olsen Tvedten; for nr. 3 og 4: morbroren Ledvor Nielsen Teigen; for nr. 5: enkemora Mari Nielsdatter.

 

1785
NTS 1785-87
168a-169b

Torgrim Anundsen, død;
enka Børthe Andersdatter og barna: Ole 18 1/2 år, Niels 1, Ingeborg 15 år. Verge for Ole og Niels Torgrimsen: naboen Ole Nielsen Sannes; for Ingeborg: Claus Nielsmundsen Romnes. Jfr. NTS/SDS 1786 nr. 62.

 

1796
NTS 1797-1800
531a-532b

Jon Nirisen, død 21.5.1796, mindreårig.
Arvinger: 1. Mora Asloug Johnsdatter gm. Tollef Sveinungsen Lindem; 2. fullbroren Halvor Nirisen, myndig, bor på gården Holtan i Nes; 3. eldste halvbror Nirie Tollefsen 19 år; 4. andre halvbror Sveinung Tollefsen 14 år; 5. yngste halvbror Kittil Tollefsen 7 år; 6. eldste halvsøster Gurle Tollefsdtr. 18 år; 7. yngste halvsøster Anne Tollefsdtr. 10 år.

 

1802
NTS 1801-06
356b-359b

Ole Evensen Nyhus og kona Kari Syversdatter, begge døde; ingen livsarvinger. Arvinger: deres fedre Syver Jørgensen Brende og Even Christensen Nyhus.

 

1878
GSR 1862-96
71b-73a

Margrete Nilsdatter, død 4.1.1878;
enkemann Østen Hansen og avdødes barn fra første ekteskap med avdøde Johannes Jensen Herregården: 1. Karen Bertine Johannesdatter 20 år; verge: Jon Ingulsen Kåsene; 2. Netta Jensine Johannesdatter 11 år; verge: Ole Nilsen Berget; 3. Johannes Johannesen, død. Ingen barn med Østen Hansen, men han har med si første kone, Ingeborg Jensdatter, en sønn: Hans Andreas Østensen 14 år.

SANNESMOEN

1893
GSU 1887-1904
102b- 103b

Gunder Hansen, død;
enka Ingeborg Sivertsdatter og barna: 1. Hans Gundersen, utvandra til Amerika; 2. Johanne Marie Gundersdatter gm. Peder P. Marum på Mæla i Gjerpen, myndig; 3. Gustav Severin Gundersen 5 år.

SJØRHOLT

1722
NTS 1720-27
296a-297b

Knud Jenssen, død;
enka Ingebor Olsdatter og barna: Ole 21 år, Jens 15 år, Anne gm. Christen Lorentzen, og Berte 13 år.

 

1729
NTS 1727-36
64b-65a

Ole Knudsen, død;
enka Karen Olsdatter og barna: Lars 2 1/2 år, Knud 2 måneder og Guri 4 år. Formynder: avdødes farbror Lars Jensen Holtan.

 

1820
NTS 1820-22
116a-119a

Kari Rollefsdatter, død;
enkemann Gunder Gundersen og barna: 1. Gunder Gundersen 8 år; 2. Gunnild Maria Gundersdatter 11 år. Formynder for barna: mostermannen Jørgen Stiansen Hagan.

 

1859
NTS 1853-62
218b-219b

Gunder Gundersen, død;
enka Inger Andersdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med Kari Rollefsdatter, død 1820: 1. Gunder Gundersen, myndig; 2. Gunnild Marie Gundersdatter gm. Halvor Halvorsen Vale. B. med enka Inger Andersdatter: 1. Halvor Gundersen gm. Andrea Andersdatter Vibeto, begge døde, en sønn: Anders Halvorsen 8 år som "opfostres for Holden Prestegjelds Fattigcasses Regning da Foreldrene bortdøde i Armod"; 2. Hans Andreas Gundersen, myndig; 3. John Gundersen 21 år, tjener på Gjemsø Kloster; 4. Gunder Gundersen d.y. 17 år; 5. Karen Marie Gundersdatter, enke etter avdøde Niels Johannesen Vibeto, barn: ei datter Kirsten Marie 7 år, bor hos mora som oppholder seg på Sjørholt; 6. Inger Marie Gundersdatter gm. Gunder Andersen Røybekk; 7. Birthe Marie Gundersdtr. 22 år, tjener på Holtan i Helgen. Formynder for Anders Halvorsen: Anund Hansen Vibeto; for John og Gunder Gundersen: slektningen malermester Hans Abrahamsen ved Ulefos Jernværk; for Kirsten Marie og Børthe Marie Nielsdtr.: slektningen salmaker John Abrahamsen Evje ved Ulefoss. Lagverge for enka: Simen Andersen Klovdal.

 

1867
GSR 1862-96
17b-18a

Føderådsenka Inger Andersdatter, død;
barn: 1. Gunder Gundersen; 2. Hans Gundersen; 3. John Gundersen; 4. Berthe Marie Gundersdatter, alle myndige.

SJØRHOLTSTRANDA
Sjørholt

1775
NTS 1775-84
169b-170a

Eli Johannesdatter, død 29.1.1775;
enkemann Jørgen Tollefsen og barna: Tollef 7 år, Johannes 5, Augustinus Jørgensen 1 1/2 år. Skiftet avslutta 1776, jfr. NTS/SDS 1776 nr. 99, jfr. SDU 1775 nr. 15 og nr. 50.

SKIFSNES
Kålstad

1819
NTS 1815-20
826b-828b

Jørgen Pedersen og kona Aaste Hansdatter oppgir boet; barn: 1. Kari Jørgensdtr. gm. Peder Jensen Amtvet; 2. Ingeborg Jørgensdatter gm. Hans Olsen Bjerva; 3. Anne Jørgensdtr. gm. Niels Torgrimsen Jøntvet; 4. Mari Jørgensdtr. gm. Anund Anundsen Tangen i Solum; 5. Gunnild Jørgensdtr. gm. Jon Nielsen Sannes nedre; 6. Kirstie Jørgensdatter gm. Ole Nielsen Sannes.

SKIPPERVOLD
Fen søndre

1761
NTS 1761-64
341a.

Brynild Danielsen, død;
enka Asloug Larsdatter og barna: Søren 7 år og Anne 10 år.

 

1802
NTS 1801-06
286b-291b

Kirsti Arvesdatter, død januar 1802;
enkemann Hans Anundsen og barna: 1. Anund Hansen 13 år og 2. Arve Hansen 13 år, "hvilke tvende ere Tvillinger, hvoraf Anund anmeldtes at være kommet først til Verden"; 3. Maria Hansdatter 7 år; 4. Berthe Hansdatter 3 år og 5. Johanne 3 år, tvillinger, født 14. 4. 1799. Verge for sønnene: faren Hans Anundsen; for eldste datter Maria: mostermannen Halvor Pedersen Våle; for Johanne: mostermannen Lars Knudsen Fjeldet fra Mælum.

SKOGEN
Sannes Øvre

1758
NTS 1757-63
178a-180a

Birthe Gunnersdatter, død;
enkemann Gullich Nielsen og barna: Gunner 19 år, Niels 14, Aaste 17 og Kirsten 10 år.

 

1766
NTS/SDS

Enkemann Gullich Nielsen, d. nov. 1765;
arvinger som er nesten myndige, men ingen navn oppgitt.

 

1840
NTS 1832-41
704b-706a

Peder Isaksen, død 13.5.1840;
enka Ingeborg Andersdatter og barna: 1. Anders Pedersen 12 år; 2. Isak Pedersen 8 år, f. 1831; 3. Halvor Pedersen 3 år; 4. Kirsten Marie Pedersdatter 6 år. Formynder for Anders: farbroren Halvor Isaksen Ødegaarden; for de andre barna: Anders Gundersen Deilsbakke.

 

1856
NTS 1853-62
126b-128a

Ingeborg Andersdatter, død;
enkemann Ole Tronsen og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Peder Isachsen: 1. vognmann Anders Pedersen i Skien, myndig; 2. skredder Isak Pedersen 25 år i september 1856; 3. Halvor Pedersen, tjener hos broren Anders Pedersen i Skien, 19 år; 4. Kirsten Marie Pedersdatter 22 år. B. med gjenlevende Ole Tronsen: 1. Peder Olsen 11 år; 2. Karen Marie Olsdatter 14 år; 3. Kirsti Olsdatter 8 år; 4. Anne Turine Olsdatter 5 år. Verge for A1 og A4: Jørgen Halvorsen Sannes; for A3: broren Anders Pedersen; for A2: Ole Johnsen Fen; for barna i 2. ekteskap: morbroren Tron Andersen Namløs.

SKOGKÅSA
Jøntvet søndre

1779
NTS 1775-84
426a.

Berte Jonsdatter, død 3.10.1778;
enkemann Niels Andersen og sønnen Anders Nielsen 12 år. NTS/SDS 1780 nr. 52 oppgir at sønnen Anders Nielsen er 1 år. (Anm. Laila Kornstad: dato for død skal vel være 3.11.. Iflg. kirkebok 1 for Holla ble Bergithe Jonsdatter begr. 10. november 1778 24 år gl. etter å ha født tvillingene Anders og Jon, døpt 8. nov. 1778).

SKOTTET
Tinholt

1831
NTS 1830-34
206a-208a

Anne Olsdatter, død;
enkemann Kittil Knudsen og avdødes barn fra to ekteskap: A. med husmann John Hansen Nesodden, død: 1. Kirsti Johnsdatter, ugift, oppholder seg i Drammen; 2. Maria Johnsdatter gm. Jacob Guldbrandsen i Drammen; B. med enkemannen Kittil Knudsen: 1. John Kittilsen 19 år, i tjeneste hos Annund Gaasodden; 2. Knud Kittilsen 14 år; 3. Anne Karine Kittilsdatter, ugift. Verge for John: slektningen Simon Olsen Haabet; for Kirsti, Knud og Anne Karine: avdødes svoger Halvor Olsen Vaskaas, i Graaten.

 

1848
NTS 1841-52
268b-269a

Kittil Knudsen, død;
enka Kirsti Johnsdatter og avdødes barn fra første ekteskap: 1. John Kittilsen, myndig, flytta fra bygda til ukjent sted i 1845; 2. Knud Kittilsen, myndig, formersvenn, i lære på Hokksund i Eiker; 3. Anne Karine Kittilsdatter gm. snekkersvenn Peder Helgesen, begge emigrert fra Drammen til Amerika i 1844. Lagverge for enka: Carl Nielsen Langeland.

SKÅRDAL
(=Lille Skårdal)

1714
NTS 1709-16
302a-303a

Margit Torsdatter, død;
enkemann Ole Søfrensen og barna: Peder, myndig, Søfren, myndig og dattera Kirsten gm. Halvor Bagsaas.

 

1735
NTS 1727-36
427b-429b

Groe Saamundsdatter, død;
gift 1. gang med Rasmus Christensen, død, og 2. gang med Ole Søfrensen; A. barn fra 1. ekteskap: Thor Rasmussen, død, barn: Rasmus Thorsen 18 år, Anders 14, Jens 12, Jørgen 6; Torgier Thorsdatter, Ingebor, Marthe, Mari, Kari, Anne og Ingeborg, alle ugifte og umyndige. B. barn fra 2. ekteskap: Erik, Tollev, Tiøstel, Jacob og Rasmus, myndige; Mari Rasmusdatter gm. Lars Mortensen.

.(Anm. Nils Buverud: Denne oversikten skal vel se slik ut;

gift 1. gang med Rasmus Christensen, død, og 2. gang med Ole Søfrensen;  barn fra 1. ekteskap: 1. Thor Rasmussen, død, barn: Rasmus Thorsen 18 år, Anders 14, Jens 12, Jørgen 6, Torgier Thorsdatter, Ingebor, Marthe, Mari, Kari, Anne og Ingeborg, alle ugifte og umyndige; 2. Erik; 3. Tollev; 3. Tiøstel; 4. Jacob;  og 5. Rasmus, myndige; 6.  Mari Rasmusdatter gm. Lars Mortensen..)

 

1742
NTS 1740-45
249b-250b

Anjer Larsdatter, død;
gift 1. gang med Peder Jonsen og 2. gang med Ole Sørensen. Barn fra 1. ekteskap: Peder Jonsen, død; Jon og Halvor, myndige, og Ole Pedersen 20 år.

 

1806
NTS 1805-10
164b-166b

Ole Thorsen, død;
enka Gunnil Aslachsdatter og barna: 1. Aslach Olsen Tveten, myndig; 2. Kari Olsdatter, enke etter Wellich Olsen Fosse; 3. Aaste Olsdatter, død, vært gm. John Nilsen Stenhoug; barn: a. Niels Johnsen 23 år; verge: faren John Nielsen Stenhoug; b. Anders Johnsen 21 år; verge faren John Nielsen; e. Ole Johnsen 14 år; formynder: lensmann Ellev Andersen Lundefaret i Lunde; d. Gunnild Johnsdtr. 17 år; formynder: Sveinung Andersen Werpe; 4. Groe Olsdatter gm. Harrald Kjeldal i Flåbygd; 5. Marthe Olsdatter gm. Thomas Ougensen Svenseid; 6. Aaste Olsdatter gm. Gunder Halvorsen Holte.

 

1808
NTS 1805-10
362a-363a

Enka Gunnild Aslagsdatter, død;
barn og barnebarn arver: 1. Aslak Olsen, myndig; 2. Kari Olsdtr. enke etter Wellik Fosse; 3. Aaste Olsdtr. d.e., død, vært gm. John Nielsen Funnemark; barn: a. Anders Johnsen 23 år; b. Ole Johnsen 16 år; c. Gunnild Johnsdtr. ugift; formynder for Anders og verge for Ole og Gunnild: faren John Funnemark; 4. Groe Olsdtr. gm. Harrald Hantoe eller Kjeldal i Flåbygd; 5. Marthe Olsdatter gm. Thomas Svenseid; 6. Aaste Olsdatter gm. Gunder Holte i Nesherad.

 

1826
NTS 1824-28
687a-690a

Gunnild Aslaksdatter, død;
enkemann Ole Evensen og barna: Aslak Olsen 3 år og Gunnild Olsdatter 8 år. Formynder: bestefaren Aslak Olsen Tveitan.

 

1843
NTS 1841-52
156a-157b

Ole Evensen, død 6.7.1843;
enka Anne Halvorsdatter og den avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Gunnild Aslaksdatter, jfr. forrige skifte: 1. Aslak Olsen 21 år; 2. Gunnild Olsdatter gm. Emanuel Johnsen Moen. Formynder for Aslak: Halvor Torsen Baxaas. B. med enka Anne Halvorsdatter: 1. Even Olsen 15 år, 2. Halvor Olsen 13 år; 3. Ole Olsen 11 år til jul; 4. Anders Olsen 8 år; 5. Gunder Olsen 5 år, 6. Gunnild Olsdatter 1/2 år. Formynder for barna: Saamund Gulliksen Skårdal.

 

1868
GSR 1862-96
29b-30b

Enka Anne Halvorsdatter, død 29.4.1868;
enke etter avdøde Niels Clausen; barn: 1. Claus Nielsen 16 år, tjener på Værket; 2. Halvor Nielsen 6 år; 3. Karen Andrea Nielsdatter 14 år, tjener på Espevalen; 4. Anne Maria Nielsdatter 6 år. Verge for nr. 1: Halvor Halvorsen Baxaas; for nr. 2, 3 og 4: Niels Olsen Fosse.

SLETTEKÅS
Romnes

1856
NTS 1853-62
124a-125a

Turine Rasmusdatter, død;
enkemann Ole Torkildsen (som skal gifte seg på nytt) og barna: 1. Rasmus Olsen 20 år, p.t. i arbeid ved Ulefoss; 2. Inger Olsdatter 19 år, tjener hos Jørgen Sannes; 3. Torkild Olsen 15 år; 4. Ole Olsen 13 år, tjener hos Halvor Sanna; 5. Marie Olsdatter 8 år; 6. Hans Olsen 4 år, til oppfostring hos Niels Slettekås. Verge for barna: den nærmeste slektningen her i bygda: gårdeier Jørgen Andersen Storhaug eller Baxaas.

SOLBERG

1742
NTS 1740-45
198a-200a

Niels Arfvesen, død;
enka Kirsti Andersdatter og barna: Anders, myndig, Torbiørn 17 år, Anne 22 og Ingri 21 år.

 

1778
NTS 1775-84
256b-257b

Anders Nielsen og kona Anne Gudmundsdatter skifter mellom barna: 1. Niels Andersen, myndig; 2. Ole 18 år; 3. Birthe gm. Torgrim Sannes; 4. Marie 28 år, ugift, i tjeneste hos fogden Thornsohn; 5. Kirstie gm. Niels Rasmussen Strømodden; 6. Ingeborg 22 år, ugift; 7. Karie 17 år; 8. Anne 12 år. NTS/SDS 1778 nr. 53: formyndere for nr. 2: John Olsen Vale; for nr. 4 og 6: svogeren Niels Rasmussen Strømodden; for nr. 7 og 8: svogeren Torgrim Sannes.

 

1784
NTS 1785-87
9b-11b

Niels Andersen, død 5.4.1784;
enka Margith Johnsdatter og barna: Anders 2 år og Aase 3 år, f. 1780. Kurator for Aase: morbroren Hans Jonsen Omdahl i Solum. NTS/SDS 1785 nr. 53: formynder for Anders: Torgrim Nielsen Sannes.

 

1796
NTS 1792-97
368b-371a

Margith Johnsdatter, død nov. 1795;
gift 1. gang med Niels Andersen, død; gift 2. gang med Harald Arvesen; A. barn fra 1. ekteskap: a. Anders Nielsen 14 år; b. Aase Nielsdatter 15 år; B. barn fra 2. ekteskap: a. Niels Haraldsen 10 år; b. Arve 6 år; e. John 4; d. Hans; e. Johanne 8 år. Verge for Arve: fastermannen Hans Anundsen Skippervold; for John: morbror Ole Johnsen Dahle i Sauherad.

 

1797
NTS 1797-1800
630b-635a

Harrald Arvesen, død;
barn med avdøde Margit Jonsdatter: Niels 11 år, Arve 7, John 5, Hans 3, Johanne 9 år. Verge for Niels og Hans: farbror John Arvesen Stuverud; for Johanne: hennes fasters mann Lars Knudsen Dolva eller Fjellet; for Arve: fastermannen Hans Anundsen Skippervold; for John: Ole Johnsen Dahle i Sauherad.

 

1849
NTS 1841-52
321b-323a

Anne Jensdatter, død;
enkemann Anders Nilsen og barna: 1. Nils Andersen 43 år, myndig; 2. Marie Andersdatter 38 år, gm. Nils Halvorsen Valøya; 3. Kirsti Andersdatter, utvandra til Amerika våren 1845 34 år gammel; 4. Anne Andersdatter 32 år, gm. Niels Juul Bredsdrup, hattemaker i Skien; 5. Kari Andersdatter 26 år. Formynder for Kari: Peder Augustinussen Åmtvet.

 

1853
NTS 1853-62
1b-4a

Enkemann Anders Nielsen, død;
(kona død høsten 1849); barn: 1. Niels Andersen 46 år, umyndiggjort; verge: Halvor Halvorsen Susaas; 2. Marie Andersdatter gm. Niels Halvorsen Valøya; 3. Kirsti Andersdatter, utvandra til Amerika våren 1844 og "som der skal være givt med en Engelskmand"; verge, innsatt ved skiftet etter mora: Hans Haraldsen Stuverud; 4. Anne Andersdtr. gm. Niels Juul Bredstrup Hattemager i Skien; 5. Kari Andersdtr. 29 år. Verge for Kirsti: Hans Haraldsen Stuverud; for Kari: Peder Augustinussen Åmtvet.

 

1900
GSU 1887-1904
250b-252b

Gårdmann Torgrim Torkildsen, død;
enka Ingerid Svennungsdatter og barna: 1. Svennung Torgrimsen, myndig; 2. Ivar Torgrimsen, myndig; 3. Torgrim Torgrimsen, myndig; 4. Ole Torgrimsen, myndig; 5. Torkild Torgrimsen, sinnssyk; verge: Anders Pedersen Kålstad; 6. Ellef Torgrimsen, myndig; 7. svigersønnene Carl Johnsen Usterud, Lars Bentsen Mastdalen og Halvor Halvorsen Glaholt.

SOLVOLD
Rønningen

1899
GSU 1887-1904
231a-232a

Martin Olsen Solvold, død;
enka Anne Gjermundsdatter. Gjermund Rønningen for bruken av Solvold.

STEINSHOLT
Brenne

1763
NTS 1761-64
473a-473b

Maren Nielsdatter, død;
enkemann Sivert Olsen og barna: Niels 6 år, Ingeborg 20, Kirstie 10, Maren 8, Aasille 4 og Marthe 1 år.

 

1771
NTS/SDS nr. 5

Enkemann Syvert Olsen, død;
umyndige barn: Niels Syvertsen 14 år; Kirsti Syvertsdatter 18 år; Maren Syvertsdatter 16 år; Aasild Syvertsdatter 12 år. Formynder: farbroren Søren Gladhuus.

STEINSHOLT
Romnes østre

1762
NTS 1761-64
425b-426a

Inger Nielsdatter, død;
enkemann Ole Hansen og døtrene: Lisbeth 3 år og Sara 4 måneder.

 

1837
NTS 1832-41
363a-364b

Anne Knudsdatter, død 31.august 1837;
enkemann Gunder Christiansen og barna: 1. Christian Frederik Gundersen 10 år; 2. Knud Andreas Gundersen 5 år, f. 31.8.1832; 3. Johannes Gundersen 2 år, f. 21.1.1835; 4. Gunnild Gundersdatter 7 år. Formynder for barna: morbroren Tolf Knudsen Kvennodden.

STEINSRUD
Tveit

1794
NTS 1792-97
204a-205a

Anne Ledvorsdatter, død;
enkemann Rasmus Johannesen og barna: Johannes Rasmussen 6 år, Marie 11, Anne 10 år, Lisbeth 9 og Ingeborg 4 år. Formynder for Johannes: Tollef Johannesen på Ulefos Værk; for Marie og Anne Lisbeth: Rasmus Thronsen Namløs; for Ingeborg: Kiøstol Thronsen Namløs.

Innledning | Del 1 | Del 3 | Arvelatere