Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Almankås - Håtveit store

Innledning | Del 2 | Del 3 | Arvelatere

GÅRDER, BRUK OG PLASSER

SKIFTEÅR
PROTOKOLL
SIDENUMMER

ARVELATERE OG ARVINGER

ALMANKÅS
Heisholt

1792
NTS 1792-97
16b-17b

Gunder Halvorsen, død mars 1792;
etterlatt to barn: Halvor 24 år, oppholder seg i Christiania, og Ingeborg Gundersdtr. 19 år. Formynder: farbroren Ole Halvorsen på plassen Bjørndalen under Tveitan i Lunde.

BAKKANE
Ulefoss

1808
NTS 1805-10
384b

Asloug Swendsdatter, død;
enkemann Hans Olsen og barna: 1. Ole Hansen 10 år; 2. Swend Hansen 7 år; 3. Sondre Hansen 5 år; 4. Kirstie Hansdatter 12 år. Formynder: faren Hans Olsen.

BAKKEN
Heisholt vestre

1763
NTS 1763-64
548a-548b

Ektefolka Ledvor Olsen og Marthe Andersdatter, begge døde;
barn: Ingebor 23 år, Anne 19 år og Karen 11 år. Formynder for Ingeborg og Anne: Anders Lunde; for Karen: farbroren Søren Olsen.

BAKKEN
Tufte

1843
NTS 1841-52
113a-113b

Anders Thorsen, død 22.9.1843;
enka Marie Mortensdatter og barna: 1. Thor Andersen 21 år 16.11. d.å.; 2. Anders Andersen 10 år 25.3. d.å. Formynder for barna: slektningen Thor Halvorsen Striken.

BAKSÅS

1677
NTS 1667-84
88a-89a

Søren Olsen, død;
enka Gunild Olsdatter.

 

1703
NTS 1703-09
16a-19a

Peder Joensen skal "bøde til Kongen formedelst begaaet Lejermaal udi sit Ægteskab". Skifte ved dom.

 

1724
NTS 1720-27
378b-382a

Jørgen Jørgensen, død;
enka Anne Tollefsdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Karen Tygesdatter: Gunder og Jørgen Jørgenssønner, umyndige; B. med enka Anne Tollefsdatter: Halvor Jørgensen og Karen Jørgensdatter, også umyndige.

 

1727
NTS 1720-27
470a-471a

Anne Tollefsdatter, død;
enkemann Tollef Jensen og Anne Tollefsdatters mor, Gunnild, som bor på gården Waae. Ingen livsarvinger.

 

1739
NTS 1736-40
308a-311a

Tollef Jensen, død;
enka Anne Jensdatter og barna: Tollef 1/2 år, Anne 8 år, Ingebor 6 år, Marthe 4 år.

 

1742
NTS 1740-45
246a-249a

Anne Jensdatter, død;
enkemann Erich Rasmussen og deres barn: Jens Erichsen 1 år, og hennes barn i første ekteskap med Tollef Jensen: Tollef 3 år, Anne 11 år, Ingebor 8 år og Marthe 6 år.

 

1780
NTS 1775-84
526b-529a

Asloug Steenersdatter, død 3.9.1780;
enkemann Halvor Tordsen og barna: Steener Halvorsen 23 år, Tord 20 år, Halvor 14 år, Marthe Halvorsdtr. 10 år. Formynder for Steener: Ole Thorsen Tveten; for Tord: Ellef Andersen Lundefaret, og for Halvor og Marthe: faren Halvor Tordsen (Jfr. NTS/SDS 1781 nr. 15).

 

1793
NTS 1801-06
727b-728a

Even Andersen og kona Johanne Sørensdatter;
kgl. bevilling til at lengstlevende kan sitte i uskifta bo.

 

1797
NTS 1797-1800
532b-534b

Asloug Olsdatter, død okt. 1796;
enkemann Tord Halvorsen og barna: Halvor 10 år, Asloug 6, Ingeborg 2 år. Verge for eldste sønn: morbroren Ole Olsen; for eldste datter: farbroren Steener Halvorsen; for Asloug: farbror Halvor Susås.

 

1810
NTS 1805-10
844b-850a

Stener Halvorsen, død;
enka Anne Nielsdatter og barna: 1. Halvor Stenersen, myndig; 2. Niels Stenersen, myndig; 3. Anders Stenersen 24 år, tjener i Skien; 4. Rollef Stenersen 22 år; 5. Jon Stenersen 14 år; 6. Ellef Stenersen 12 år; 7. Aslaug Stenersdatter gm. Jens Olsen Nome; 8. Anne Stenersdtr. gm. Gjermund Jørgensen Skårdal. Formynder for nr. 3 og 4: farbroren Thor Halvorsen Baksås; for nr. 5: farbroren Halvor Halvorsen Susaas; for nr. 6: morbroren Jon Nielsen Steinhaug; lagverge for enka: hennes bror Jon Steinhaug.

 

1824
NTS 1823-24
813a-818b

Asberg Knudsdatter, død;
enkemann Thor Halvorsen og avdødes barn fra første ekteskap: 1. Knud Pedersen Naas i Drangedal; 2. Laers Pedersen Storli i Sauherad; 3. Kirsti Pedersdtr. gm. Ole Michelsen Røimål i Lunde; 4. Maria Pedersdtr. gm.Halvor Thorsen Baksås.

 

1826
NTS 1830-34
12a-23a

Halvor Stenersen, umyndiggjort;
skifte mellom kona Kari Olsdatter og hans brødre: Niels Stenersen Hovland, Ellef Stenersen Werpe og Anders Storhaug.

 

1848
NTS 1841-52
269a-269b

Kari Olsdatter, død 20.6.1848;
enkemann Halvor Steensen og barna: 1. Halvor Halvorsen 31 år, myndig; 2. Anne Marie Halvorsdatter gm. Niels Isaksen Romnes; 3. Else Maria Halvorsdatter gm. Ole Olsen Kjeldal; 4. Aslaug Maria Halvorsdtr. gm. Jens Halvorsen Nome; 5. Anne Halvorsdatter 18 år. Formynder for Anne: svogeren Niels Olsen Romnes.

BERGET
Prestegården

1760
NTS 1757-63
314b-315a

Avdøde lensmannskvinne Kirsten Alfsdatter.
Enkemann Elias Danielsen og barna: 1. Daniel, bor på Lille Fiære i Solum, myndig; 2. Anders 27 år, gift; 3. Ole, myndig; 4. Anne, ugift; 5. Sara, gm. Daniel Jonsen ved Ulefos Sauger.

 

1803
NTS 1801-06
712b-713b

Mari Pedersdatter, død;
gift to ganger; barn fra 1. ekteskap med avdøde Tron Monsen Kaasa under jernverket: 1. Peder Tronsen, død; etterlatte barn: a. Tron Pedersen 9 år; b. Niels Tronsen 7 år; e. Bent Tronsen 5 år, d. Peder Tronsen 3 år. Formynder for a og b: Anders Olsen Melteig; for c og d: farbroren Mons Tronsen Kaasa under jernverket; 2. Mons Tronsen, myndig; 3. Anne Tronsdatter gm. Anders Olsen Melteig; 4. Kari Tronsdatter 18 år. Formynder for nr. 4: broren Mons Tronsen Kaasa.

 

1812
NTS 1809-15
706b-707a

Kongelig bevilling for ektefolka Gunder Johannesen og Ingeborg Kittilsdatter til å sitte i uskifta bo til en av dem dør.

BERGET

1778
NTS 1775-84
375b-376b

Saamund Andersen, død 4.9.1778;
enka Marie Gundersdatter og barna: 1. Gunder Saamundsen, myndig; 2. Anders, død, vært gm. Karen Olsdtr., deres barn: Annichen 2 3/4 år; 3. Aaste gm. Joen Pedersen Gladholt i Valebø; 4. Asloug gm. John Thomasen ved Ulefoss; 5. Kirsten gm. Niels Hansen Tufte; 6. Guroe 23 år, hjemme og 7. Ingeborg 21 ar, "tiener hos Hr. Forvalter Møldrup". Formynder for Annichen Andersdatter: farbroren Gunder Saamundsen, for nr. 6, Guroe Saamundsdatter: svogeren Niels Hansen Tufte, og for nr. 7, Ingeborg Saamundsdatter: svogeren John Pedersen Gladholt, jfr. NTS/SDS 1779 nr. 60.

 

1789
NTS 1787-92
752a-752b

Guri Saamundsdatter, død;
enkemann Helje Brynildsen og dattera: Marie Heljesdatter 5 år.

 

1804
NTS 1801-06
691a-692a

Kirstie Olsdatter, død;
enkemann Helje Brynildsen og den avdødes brødre og søstre: 1. eldste bror Niels Olsen Namløs 2. John Olsen Fæhn, død, etterlatt seg fire barn: a. Ole Johnsen 17 år; b. Peder Johnsen 13 år; e. Kari Johnsdatter 15 år; Anne Johnsdatter 9 år; 3. Marthe Olsdatter, enke etter Bernt Fæbakke; 4. Kari Olsdatter, død, etterlatt seg tre barn: a. Ole Tormosen 29 år; b. Jens Tormosen 27 år; e. Mari Tormosdatter gm. Niels L. Tysland, Blekebakken ved Skien; 5. Anne Olsdatter gm. Tollef Pedersen Jøntvet; 6. Mari Olsdatter gm. Amund Olsen på Holden Jernværk. Formynder for John Fæhns barn: Jørgen Åmtvet og Tollef Fæhn.

BJERVA

1693
NTS 1690-96
114a-116a

Olle Olsen Bierfven, død;
enka Anne Ennersdatter og barna: Olle, Enner, Tron og Jon Olssønner, Kari, Mari, Ingebohr og Barbroe Olsdøtre.

 

1701
NTS 1701-03
39a-42b

Anne Enersdatter, død;
barna: 1. Olle Olsen Steenstad, gift; 2. Ener, gift; 3. Joen, myndig; 4. Kari, gm. Torbjørn Kolle; 5. Mari, forlova med Olle Jensen; 6. Ingebor, umyndig.

 

1720
NTS 1720-27
18b-19b

Guroe Ingebretsdatter, død;
enkemann Hans Kiøstolfsen og barna: Ingebret Hansen 17 år, Lars Hansen 12, Anders Hansen 5 år og Guri Hansdatter 9 år.

 

1763
NTS 1761-64
518a-519b

Hans Torbjørnsen, død;
enka Margrethe Poulsdatter og barna: Jens 19 år, Ole 13 år, Kirstie 9 år, Karie 6 år.

 

1779
NTS 1775-84
409b-411a

Jens Hansen, død 13.1.1779 35 år gl.;
enka Marie Thygesdatter og sønnen Hans Jensen 3 år; verge for sønnen: farbror Ole Hansen Bjerva.

 

1781
NTS 1775-84
517b-518a

Hans Jensen, død;
arvinger: mora Marie Thygesdatter, enke etter Jens Hansen Bjerva, død 1779, nå gm. Christen Halvorsen.

 

1789
NTS 1787-92
708a-710b

Ole Hansen, død 16.12.1788;
enka Asloug Larsdatter og barna: Hans Olsen 3 år, f. 4.9.1795; Kirstie Olsdtr, 2 år, født 10. 12.1786; Verge: Stian Pedersen Holtan, enkas farbror.

 

1822
NTS 1823-24
574b-577a

Christen Johnsen, død;
enka Kirsti Jansdatter og dattera Berthe Christensdatter 2 år. Formynder for henne: bestefaren John Hansen Hjelset; lagverge for enka: hennes far Jan Andersen Munken.

 

1837
NTS 1832-41
359a-360b

Niels Jacob Jensen, død 26.2.1837;
enka Anne Christensdatter og barna: 1. Jens Nielsen 2 år; 2. Anne Nielsdtr. 10 år; 3. Børthe Marie Nielsdtr.; 4. Mari Nielsdtr.; 5. Karen Nielsdtr.; 6. Nella Christine Nielsdtr. 1 mnd. gammel. Formynder for Jens: Hans Jacob Jensen Bjørkholt; for nr. 2, 3 og 4: Jens Christensen Stenstadvalen: for nr. 5 og 6: Peder Christensen Jøntvet. Lagverge for enka: broren Arne Christensen Nordstaae. Jfr. NTS 1832-41 fol. 339a-339b, 1839: skiftet endelig avslutta; her opplyses at enka Anne Christensdatter er gift på nytt med Anders Gundersen Bjerva.

 

1839
NTS 1832-41
488a-489b

Mari Pedersdatter, død;
enkemann Lars Larsen; ingen livsarvinger. Se neste skifte.

 

1840
NTS 1832-41
546b-547a

Marie Pedersdatter, død 7.3.1839;
enkemann Larsen Larsen og hennes arvinger: 1. eldste bror Christen Pedersen Vassdalen, død, barn: a. Arne Christensen Nordstå, myndig; b. Peder Christensen Jøntvet, myndig; c. Christen Christensen Stenstad, myndig; d. Niels Christensen Helgen, myndig; e. Anders Christensen 23 år; f. Carl Christensen 21 år; g. Arne Christensen d.y. 10 år; h. Ole Christensen 5 år; i. Kari Christensdatter gm. Niels Nielsen Bergan i Solum; j. Anne Christensdtr. gm. Anders Andersen Bjerva; k. Susanne Christensdatter gm. Torsten Nielsen Bergan i Solum; 1. Anne Marie Christensdatter, ugift; m. Maren Birgitte Christensdtr., ugift; n. Anne Carine Christensdtr. 7 år. 2. broren Hans Pedersen i Skien, død, en sønn: Peder Hansen, myndig, bor på Blekebakken ved Skien; 3. broren Anders Pedersen, død, barnløs, kona Ingeborg bor på Blekebakken; 4. søstera Lisbeth Pedersdatter, enke, bor i Larvik; 5. Kari Pedersdatter, død, vært gm. Gunder Axelsen, Blekebakken ved Skien, barn: a. Anders Gundersen, myndig, bor i Skien; b. Elen Gundersdatter, "gift med en Person i Skien"; c. Karen Gundersdatter, "ogsaa gift med en Person i Skien hvis Navn usikker".

 

1841
NTS 1832-41
645b-646a

Den umyndige Nella Nielsdatter, død 17.6.1841;
arvinger: 1. mora Anne Christensdatter gm. Anders Gundersen Bjerva; 2. broren Jens Nielsen 6 år; verge: Hans Jacob Jensen Bjørkholt; 3. søstera Anne Nielsdatter; 4. søstera Berthe Maria Nielsdatter; 5. søstera Maren Nielsdatter.
Formynder for nr. 3, 4 og 5: Jens Christensen Stenstadvalen; 6. søstera Karen Nielsdtr.; formynder: Peder Christensen Jøntvet; 7. halvbroren Gunder Andersen; formynder: faren Anders Gundersen Bjerva. Far til nr. 2-6: Niels Jacob Jensen Bjerva, jfr. skifte 1837.

 

1859
NTS 1853-62
257b-258a

Halvor Andersen, død;
enka Kari Kjøstolsdatter. Hun giftet seg første gang med Lars Larsen; ingen barn i noen av ekteskapene. Arving: avdødes far gårdeier Anders Gundersen Vibeto. Lagverge for enka: Jens Asbjørnsen Hvala.

BJØNNDOKKA
Vale

1849
NTS 1841-52
310b

Ingeborg Johnsdatter, død i juni 1849;
enkemann John Andersen og barna: 1. John Johnsen, utvandret til Amerika i 1846, 29 år gammel, var gift, nå død; 2. Anders Johnsen 26 år, utvandret til Amerika 1845; 3. Ole Johnsen 19 år; 4. Inger Maria Johnsdatter 30 år, gm. John Nielsen på en plass under Jøntvet; 5. Aaste Johnsdatter 28 år gm. Jens Christensen Dahlen; 6. Ingeborg Kristine Johnsdtr. 25 år, ugift, i tjeneste hos Halvor Halvorsen Kaasa i Helgen; 7. Kari Johnsdtr. 23 år, ugift, i tjeneste hos Peder Jørgensen Vale; 8. Anne Maria Johnsdatter 21 år, ugift. Verge for Ole: John Jensen Graver; for Ingeborg Kristine, Kari og Anne Maria: John Christensen Dahlen.

BJØRKHOLT
Stenstadvalen

1762
NTS 1761-64
385a-385b

Brynild Enersen, død;
enka Maren Christensdatter; barn 1. ekteskap med Anne Pedersdtr, død, sønnen Peder 19 år; 2. ekteskap med Maren Christensdtr. (Klevsgate): Lars Brynildsen 11 år og Anne 7 år.

 

1840
NTS 1832-41
621a-622a

Karie Johnsdatter, død 15.5.1840;
enkemann Hans Jacob Jensen Bjørkholt og barna: 1. Jens Andreas Hansen 8 år, født i desember 1831; 2. Birthe Marie Hansdatter, ugift. Formynder for Jens Andreas: Hans Tomasen Hvala; for dattera Birthe Marie: slektningen Jørgen Johnsen Kaalstad.

 

1846
NTS 1841-51
237a-238b

"Ved ulykkelig Hændelse bortbleven og afdøde Hans Jacob Jensen Bjørkholt, der nyelig er gjenfunden og først den 7de dennes (okt.) bleven begraven". Enka Anne Larsdatter og avdødes barn fra første ekteskap med avdøde Kari Johnsdatter: 1. Jens Andreas Hansen 15 år; 2. Berthe Marie Hansdatter, ugift. Formynder for Jens: hans søskenbarn Jens Christensen Stenstadvalen; for Berthe Marie: Jørgen Hansen Kålstad. Lagverge for enka: Peder Halvorsen Ytterbøe.

BJØRNDALEN
Fen søndre

1755
NTS 1753-57
95a-97a

Birthe Knudsdatter, død;
enkemann Halvor Jensen og barna: Ole 21 år, Jens 12 år, Ingebor 18 år ugift, Marie 7 år og Lisbeth 3 år.

 

1812
NTS 1809-15
626b-628a

Inger Halvorsdatter, død 1804;
enkemann Niels Olsen og barna: 1. Ole Nielsen 38 år, gift; 2. Halvor Nielsen 36 år, gift; 3. Isach Nielsen 34 år, gift; 4 og 5: enkemannens stebarn (fra Inger Halvorsdatters 1. ekteskap): 4. Niels Nielsen, bor i Larvik; 5. Børthe Nielsdatter, var gm. Peder Gundersen Ringsevje, begge døde, barn: a. Gunder Pedersen, b. Inger Pedersdatter; c. Lisbeth Pedersdatter.

 

1830
NTS 1830-34
371b-376b

Ole Nielsen, død;
enka Anne Frederichsdatter og barna: 1. Anders Olsen 18 år; 2. Ole Olsen 4 år; 3. Ingeborg Olsdatter, ugift; 4. Maria Olsdatter 7 år. Formynder for Anders: farbroren Isak Nielsen Hagan under Navnløs; for de tre andre barna: Steen Andersen Tufte.

 

1832
NTS 1830-34
415a-417b

Enka Anne Frederiksdatter, død;
barn: 1. Anders Olsen 19 år; 2. Ole Olsen 6 år; 3. Ingeborg Olsdtr., ugift; 4. Marie Olsdatter 9 år. Verge for Anders: Isak Nielsen Hagan; for de andre barna: Steen Andersen Tufte.

 

1843
NTS 1841-52
64b-65a

Pikebarnet Ingeborg Olsdatter, død 13.9. 1842,
(tjenestejente hos sokneprest Beylegaard); arvinger: 1. eldste bror Anders Olsen Bjørndalen, myndig; 2. broren Ole Olsen 17 år; 3. søstera Marie Olsdatter, ugift, tjener hos sokneprest Beylegaard. Formynder for Ole og Marie: Jørgen Nielsen Vibeto.

BORGEN

1801
NTS 1801-06
80a-81a

Innerst Kiøstol Christensen, d. 1.4.1801;
enka Anne Halvorsdatter og barna: Christen Kiøstolsen 2 år, Halvor Kiøstolsen 1/2 år, Kari Kiøstolsdatter 5 år. Formynder: Thor Jørgensen Søvestranden.

 

1830
NTS 1830-34
135b-136a

Anne Pedersdatter, død;
enkemann, husmannen Anders Guldbransen og barna: Gunder Andersen 4 år og Anne Andersdatter 1 år. Formynder for barna: avdødes far Peder Isaksen Haugen.

BORSTAD

1760
NTS 1757-61
300b-302b

Christen Andersen, død;
enka Marie Johnsdatter, og barna: Anders 12 år, Kirstie 9 år, Marthe 7 år, Anne 1 år. Lagverge for enka: broren Ole Jonsen store Vale (Vale søndre); formynder for sønnen Anders: morbroren Arve Jonsen Stuverud; for dattera Kirstie: morbroren Anders Jonsen Øvre Lunde.

 

1783
NTS 1775-84
681b-682b

Liv Wetlesdatter, død;
enkemann Anders Christensen, og barna: Christen 2 år og Ingebor 5 år. Formynder for sønnen: John Olsen Vale, for Ingeborg: morbroren Gregar Wetlesen Lunde Øvre, jfr.NTS/SDS 1783 nr. 64.

BOSLI
Teigen

1817
NTS 1815-20
493b-496a

Ingeborg Olsdatter, død;
enkemann Isach Kittilsen og hennes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Hans Kålstad: 1. Anne Hansdatter 19 år, tjener i prestegården hos presten Bremer; 2. Mari Hansdatter 14 år, tjener hos Isach Andersen Gruva; 3. Ingeborg Hansdatter 12 år, tjener hos Arve Nielsen Namløs; B. med enkemannen Isach Kittilsen: dattera Anne Isachsdatter 5 år. Formynder A 1, 2 og 3: slektningen Johannes Johannesen Heisholt; for Anne Isachsdatter: faren Isach Kittilsen. Bosli er i skiftet skrevet "Baaslien under Teigen i Skattelaug med Namløs".

 

1843
NTS 1841-52
86b-87a

Leilendingskona Ingri Tovsdatter, død 13.9.1843;
enkemann Knud Aslaksen og enkas uekte datter, Maren Halvorsdatter, som tjener hos Peder Pedersen Skjelbred, 26 år, ugift. Ingen barn i ekteskapet. Formynder for Maren: Hans Thomassen Hvala i Helgen.

BRENNE

1674
NTS 1667-84
67a-68a

Anne Colbiørnsdatter, død;
enkemann Peder Christenssen og hennes barn fra 1. ekteskap: Rasmus, Torgius og Suenke Evindssønner.

 

1682
NTS 1667-84
124a-125b

Peder Christenssen, død;
enka Ingebor Heliesdatter.

 

1698
NTS 1696-1701
110a-113a

Birte Jacobsdatter, død;
enkemann Olle Svendsen og deres barn: 1. Halvor, død, hans barn: a. Hans og b. Kari; 2. Jens, ugift, myndig; 3. Sivert og 4. Svend, begge umyndige; 5. Anne, gm. Jørgen Munch, sogneprest i Heddal; 6. Jertrud, gm. lensmann Gunder Rommenæs; 7. Agesta, gm. Ivar Lunde; 8. Inger og 9. Lisbet, ugifte, hjemme. (Anm OBD: "Ivar" synes å være feil, skal nok være "Levor".)

 

1725
NTS 1720-27
392a-393a

Svend Olssen, død;
enka Anne Olsdatter og barna: Ole 9 år, Halvor 4 ar, Berte 15 ar, Kiersti 13 år, Anne 8 år og Kari 2 år.

BRENNE SØNDRE

1809
NTS 1809-15
115a-119a

Sivert Sørensen, død;
enka Anne Jonsdatter og barna: 1. Søren Sivertsen, myndig; 2. Jon Sivertsen 25 år; 3. Ole Sivertsen 19 år; 4. Gunnild Sivertsdatter 14-15 år. Formynder for Ole: Jon Olsen Vale; for Gunnild: broren Søren Sivertsen; lagverge for enka: Jon Olsen Vale.

 

1839
NTS 1832-41
600a-604b

Søren Sivertsen, død 26.3.1839;
enka Marte Lisbet Jensdatter og barna: 1. Sivert Sørensen, myndig; 2. Jens Sørensen, myndig; 3. Lars Sørensen 22 år, 4. Ole Sørensen 15 år; 5. Anne Sørensdatter, ugift; 6. Birte Carine Sørensdatter, ugift. Verge for Lars og Ole: slektningen Jens Christensen Stenstadvalen; for Anne og Birte: Jens Augustinussen Graver.

 

1853
NTS 1853-62
11a-12b

Jens Sørensen, død;
enka Anne Nielsdatter og barna: Marthe Elisabeth 8 år og Anne Marie 3 år. Formynder for Marthe Elisabeth: farbroren Sivert Sørensen Brenne; for Anne Marie: farbroren Lars Sørensen Brenne. Lagverge for enka: Even Torstensen Lunde.

 

1858
NTS 1853-62
196a-198a

Enka Aslaug Halvorsdatter, død;
barn: 1. Marie Pedersdatter Ballestad i Gjerpen, enke; 2. Gunnild Pedersdatter gm. Knud Gundersen Brenne.

 

1871
GSR 1862-96
37a-40a

Gårdmann Sivert Sørensen, død;
enka Gunnild Halvorsdatter og barna: 1. Søren Sivertsen, myndig; 2. Halvor Sivertsen, myndig; 3. Martine Sivertsdatter 24 år, sinnssyk; 4. Gunnild Sivertsdatter gm. myndige Lars Evensen Galten; 5. Ingeborg Elise Sivertsdatter 17 år; 6. Karen Sivertsdatter 9 år. Verge for nr. 3: Anders Nielsen Romnes; for nr. 5 og 6: Ener Andersen Lunde.

 

1879
GSR 1862-96
74b-78a

Enka Gunnild Halvorsdatter, d. 29.5.1879;
barn: 1. Søren Sivertsen Brenne, myndig; 2. Halvor Sivertsen Brenne, myndig; 3. Ingeborg Elise Sivertsdatter, myndig; 4. Martine Elisabet Sivertsdtr., sinnssyk; verge: Anders Nielsen Romnes; 5. Karen Berthea Sivertsdatter 16 år; verge: Even Torstensen Lunde; 6. avdøde datter Gunnild Kirstine Sivertsdatters barn: a. Sivert Andreas Larsen 10 år; b. Guro Larsdatter 7 år; c. Even Larsen 4 år; verge: faren Lars Evensen Lunde.

 

1897
GSU 1887-1904
188a-189a

Ingeborg Elise Syvertsdatter, død;
enkemann Rollef Anundsen og barna: 1. Syvert Rollefsen 12 ar; 2. Anton Rollefsen 11 år; 3. Halvor Rollefsen 9 år; 4. Anna Rollefsdatter 5 år.

BRENNE VESTRE

1780
NTS 1775-84
436a-437a

Ole Sivertsen og kona Aaste Torgrimsdatter frivillig skifte;
Arvinger: deres brødres barn: 1. Sivert Sørensen; 2. Maren Sørensdtr. gm. Halvor Johnsen Aase fra Sauherad; 3. Torgrim Gullichsen, sønn av Gullich Torgrimsen, bror av Aaste Torgrimsdatter; 4. Asloug Gullichsdatter, søster til nr. 3 og gm. Gregar Vetlesen Lunde.

BRENNE ØSTRE

1805
NTS 1805-10
112a-114a

Annund Andersen og kona Amborg Pedersdatter skifter og tar føderåd. Barn: 1. Peder Annundsen, myndig; 2. Anders Annundsen, f. ved St. Hanstid 1780, myndig, bor i Solum; 3. Annund Annundsen 22 år; verge: Halvor Gundersen, Hvala lille (nordre); 4. Marie Annundsdtr. gm. Halvor Ellefsen Præstholt i Sauherad; 5. Ingeborg Annundsdtr. gm. Halvor Gundersen Hvala lille; 6. Thone Annundsdatter 10 år; formynder: Halvor Gundersen Hvala lille.

BRENNE ØVRE

1740
NTS 1740-45
18b-20b

Anne Olsdatter, død;
enkemann Ole Larsen og deres sønn Lars Olsen 14 år, samt Annes barn fra 1. ekteskap med Swend Olsen: 1. Ole 24 år, 2. Halvor 18 år, 3. Bergith død, tidligere gm. Anders Andersen og sammen med ham en sønn, Svend 9 år; 4. Kisti 27 år og 5. Anne 22 år.

 

1773
NTS/SDS

Lars Olsen, død;
barn: 1. Ole Larsen 24 år; 2. Gunder 17; 3. Anders 15; 4. Søren 9; 5. Anne 22; 6. Ingeborg 6 år. Formyndere: for nr. 1: Jens Augustinussen Graver; for nr. 2: Halvor Svensen ved Ulefoss; for nr. 3: Rollef Sigursen Næset; for nr.4: Ole Syversen Brenne; for nr. 5: Johannes Lien; for nr. 6: Anders Nielsen Soelberg.

 

1806
NTS 1805-10
324b-326b

Ole Larsen, død;
enka Anne Andersdatter; ingen livsarvinger. Brødre og søstre arver. 1. broren Gunder Larsen Lunde Øvre 47 år; 2. Gunder Larsen Vestre Gulset 50 år; 3. Søren Larsen Kåsa under Brenne Øvre 42 år; 4. søstera Anne Larsdatter ca. 54 ar, representert på skiftesamlinga ved sønnen Lars Olsen 27 år; 5. Ingeborg Larsdtr. 44 år, gm. Christen Andersen Nyhus; 6. den avdødes mor Marie Andersdatter 78 år, møtte for sin avdøde sønn Ole Larsen.

 

1814
NTS 1815-20
42a-48a

Skifte etter "den for nyelig sig selv aflivende Mand og Beboer" Anders Olsen; enka Aslaug Larsdatter og barna: 1. Ole Andersen 22 år; 2. Lars Andersen 19 år; 3. John Andersen 17 år. Formynder: for Ole og Lars: svogeren Niels Carlsen Brenne; for John: Ole Johnsen Vale, som også er lagverge for enka Aslaug.

BRUDESKJÆR
Hvala lille

1744
NTS 1740-45
538b-539a

Anders Ledvorsen, død;
enka Maria Christensdatter og dattera Berthe Andersdatter 15 år.

 

1759
NTS 1757-63
236a-236b

Rasmus Erichsen, død;
enka Birgith Andersdatter og dattera Anna Rasmusdatter 1 år.

 

1822
NTS 1823-24
569a-570b

Avdøde ektefolk Gunnuld Olsen og Anne Rasmusdatter;
barn: 1. Asloug Gunnuldsdatter 30 år; 2. Oline Maria Gunnuldsdatter gm. Ole Tostensen Saukleiv; 3. Anne Gunnuldsdatter 22 år, 4. Mari Gunnuldsdtr. 19 år. Formynder for Asloug og Anne: Ole Tovsen Galten; for Mari: Gunder Christensen Hvala lille.

 

1826
NTS 1824-28
504a-505a

Mari Gunnuldsdatter, død;
søsknene arver: 1. søstera Asloug Gunnuldsdatter, 34 år, ugift; 2. Oline Maria Gunnuldsdatter gm. Ole Tostensen Saukleiv; 3. Anne Gunnuldsdatter 26 år, ugift. Formynder for Asloug og Anne: Arne Nielsen Galten. Lagverge for enka: Jacob Clausen Kaasa.

 

1837
NTS 1832-41
307b-308a

Guri Tostensdatter (?), død;
enkemann Ole Gundersen og barna Gunder Olsen og Marie Olsdatter.

BRØNDALEN
Ulefos Jernværk

1896
GSR 1862-96
136a-138a

Anders Olsen, død 24.9.1895;
enka Aaste Evensdatter; ingen barn, men avdøde har en arving fra et tidligere ekteskap: sønnedattera Kirsti Marie Olsdatter, umyndig; verge: Hans Anundsen Vibeto. Hun er datter av avdøde sønn Ole Andersen Sanna. Plassen Brøndalen skal fraflyttes og ryddiggjøres.

BRØSDAL
Bjerva

1805
NTS1801-06
811a.

Peder Danielsen, død;
skifte og deling mellom hans arvinger. Ingen navn nevnt i skiftet. Tosten Olsen Brøsdal oppgir å ha til gode 5 Rdl. av boet, som han hadde lagt ut for begravelsen.

 

1823
NTS 1823-24
594b.

Innerst Niels Nielsen, død;
enka Maria Nielsdatter (som p.t. bor i Spiredalen under Tønnestulen). Barn: 1. Mari Olsdatter 32 år; 2. Anne Olsdatter gm. Jens Laersen Stenstadbukta under Stenstad; 3. Maria Olsdtr. 23 år; 4. Anne Gurine Olsdtr. 20 år. Formynder for nr. 1, 3 og 4: enka Maria Nielsdatters svigersønn Jens Laersen Stenstadbukta; lagverge for enka: Tosten Olsen Brøsdal.

 

1826
NTS 1828-30
365b-367a

Husmannen Tosten Olsen, død 4.7.1828;
enka Marie Nielsdatter; ingen barn med henne; ei datter fra første ekteskap: Aaste Tostensdatter gm. Ole Nielsen Brøsdal. Lagverge for enka: Jacob Clausen Kaasa. (Anm. LBK: Både kildehenvisningen og den angitte dødsdatoen kan tyde på at årstallet for dette skiftet skal være 1828 og ikke 1826.)

1694
NTS 1690-96
144b-146a

Østen Hansen, død;
enka Kari Gullichsdatter og barna: Anders, Gullich, Hans og Arve.

 

1730
NTS 1727-36
121a-122a

Berte Asgiersdatter, død;
enkemann Siver Rasmussen og dattera Maren, 1 år.

 

1763
NTS 1761-64
509b-510b

"Skifte efter den unge Karl Tollef Jensøn, der som Soldat i Hands Mayestets Tieneste nedcommenderet til Kiøbenhafn sammestæds ved Døden er afgaaet". Arvinger: mora, Anne Torbiørnsdatter (Kolle) enke etter Jens Nilsen Bø, og halvsøskna 1. Torbjørn Tollefsen, myndig 2. Harald Tollefsen, myndig, 3. Jørgen Tollefsen, myndig (på Stenstad); 4. Gunnild Tollefsdatter, gm. Poul Isachsen på Stenstad; 5. Ingebor Larsdatter, 12 år, datter av Lars Kittilsen Bø.(Anm. LBK: Det er lite trolig at den Anne Torbjørnsdatter som er omtalt her kommer fra Kolle, jevnfør vielse 1732 mellom Gullik Arnesen og Anne Torbjørnsdatter Kolle. Disse flyttet til Tollnes under Bjørntvet søndre i Solum, hvor det er skifte etter Gullik i 1742 (NTS 1740-45 s. 376). Derimot er det mye som tyder på at denne Anne Torbjørnsdatter, og hennes to første menn, kommer fra Gjerstad.)

 

1773
NTS/SDS

Kaptein Hans Heide, død 22.2.1772;
Arving: sønnen Claus Andreas Hansen Heide; formynder for sønnen: enkemora fru Heide, jfr. NTS/SDU 1772 nr. 8.

 

1796
NTS 1792-97
424b-427a

Halvor Olsen, død;
enka Anne Olsdatter og barna: Ole 16 år, Anders 5 år, Even 3, Børthe 13 år, Marie 11 år og Marthe 8 år. Verge for sønnen: svogeren Ole Andersen Tveit; for døtrene: svogeren Niels Johannesen Namløs.

 

1821
NTS 1820-22
150b-153a

Ektefolka Jacob Andersen og Kari Andersdatter oppgir boet; barn: 1. Anders Jacobsen, myndig; 2. Gunder Jacobsen, myndig; 3. Kittil Jacobsen, myndig; 4. Kirsti Jacobsdatter. død, vært gm. Peder Hansen Hagan, barn: a. Jacob Pedersen 20 år; b. Halvor Pedersen 14 år; c. Mari Pedersdatter gm. Jørgen Andersen Tufte; 5. Anne Jacobsdatter gm. Jens Olsen Prestgrav.

 

1829
NTS 1828-30
683b-686a

Kari Johannesdatter, død;
enkemann Kittil Jacobsen og barna: 1. Jacob Kittilsen 7 år; 2. Johannes Kittilsen 1 år; 3. Gunnild Kittilsdatter 9 år. Formynder for barna: morbroren Johannes Johannesen Heisholt.

 

1833
NTS 1830-34
498a-498b

Fullmektig Peter Morten Bredsdorff, død 16.3.1833;
brødre og søstre arver: 1. eldste bror Constantius Bredsdorff 20 år; 2. Niels Aall Bredsdorff 16 år; (begge oppholder seg i Christiania); 3. eldste søster Laura Constance Bredsdorff gm. skipskaptein Zernichow pa Vallø saltverk i Jarlsberg; 4. Henrikke Bredsdorff, ugift, hos statsråd Aall ved Ulefos Saugbrug; 5. Hanna Maria Bredsdorff, ugift, hos skipskaptein Frederik Blom i Skien.

 

1834
NTS 1832-41
248b-250a

Ungkar Lars Gartner Poppe, død ultimo november 1834;
arvinger: 1. halvbroren Frederik Michelsen Poppe, død, barn: a. Uldrik Poppe 13 år; b. Maren Dirchen Poppe 12 år; c. Lovise Poppe 10 år; d. Constance Poppe 8 år; 2. fullbroren Uldrik Christinus Poppe. myndig; 3. fullbrøren Ludvig Mathias Poppe 19 år; 4. fullsøstera Constance Gartner Poppe gm. skipskaptein Lars Feilberg; 5. fullsøstera Karen Poppe gm. skipskaptein Berthel Hall; 6. fullsøstera Amborg Marie Ludvikke Poppe, ugift.

BØMARK
Holtan

1841
NTS 1832-41
679b-680a

Husmannskona Aslaug Olsdatter, død 17.8.1839;
enkemann Svenung Pedersen Bømark og barna: 1. Ole Svenungsen 15 år; 2. Svenung Svenungsen 7 år; 3. Halvor Svenungsen 4 år; 4. Ingeborg Svenungsdatter I I år. Formynder for Ole og Svenung: Hans Anundsen Vibeto; for Halvor og Ingeborg: Hans Thomasen Hvala.

DAGSRUD

1840
NTS 1832-41
651a-651b

Mari Monsdatter, død 1838;
enkemann, innerst Christen Olsen og barna: 1. Ole Christensen, fyller 18 år den 17.2.1841; 2. Mons Christensen 7 år, 3. tvillingbroren Tron Christensen 7 år; 4. Andrea Christensdatter 12; 5. Tale Kirstine Christensdtr. 4 år. Formynder for barna: slektningen Tron Andersen Værket.

DALEN
Hvala lille

1707
NTS 1703-09
209b-213b

Rasmus Kittelsen, død;
enka Lisbeth Rolfsdatter og barna: Marthe, Anne, Kiersti og Børte, alle små og umyndige.

 

1759
NTS 1757-63
233b-234b

Niels Nielsen, død;
enka Karen Clausdatter og barna: Niels 8 år, Peder 2 og Dorthe 4 år. Formynder for eldste sønn: farbroren Rasmus Nielsen Strømodden; for Dorthe: den avdødes søskenbarn Christen Anderssen Borstad.

 

1792
NTS 1792-97
49b-51a

Kirsti Sveinungsdatter, død 25.12.1791;
enkemann Niels Nielsen og barna: Aase Nielsdatter 3 år og den avdødes sønn fra før ekteskapet med Niels: Jens Torbiørnsen 6 år. Verge for dattera: farbroren Peder Nielsen Hegna under Graver; for sønnen Jens: moras søskenbarn Peder Johnsen.

 

1853
NTS 1853-62
31a-31b

Anund Halvorsen, død;
enka Ingeborg Bjørnsdatter. Ingen barn. Lagverge for Ingeborg: Gunder Arvesen Vale. Den avdødes far heter Halvor Gundersen Hvala d.e.

DALEN
Susaas

1831
NTS 1830-34
192b-194a

Abel Pedersdatter, død 1829;
enkemann John Thorsen og barna: 1. Thor Johnsen, myndig; 2. Peder Johnsen, myndig; 3. Marte Maria Johnsdatter, ugift. Formynder for nr. 3: hennes husbonde Halvor Halvorsen Susaas.

DEILEVJE
Heisholt vestre

1801
NTS 1801-06
359b-360b

Guri Olsdatter, død;
enkemann Hans Johannessen og barna: 1. Gullik Hanssen, myndig; 2. Johannes, myndig; 3. Ole 22 år; 4. Gunder 20 år; 5. Anne Hansdatter gm. Tolf Børgensen Torkenholm; 6. Johanne Hansdtr. 28 år, ugift; 7. Kari Hansdatter gm. Torjus Danielsen i Porsgrunn; 8. Kirsti 17 år; 9. Anne Hansdatter d.y. 14 år. Formynder for nr. 5, 8 og 9 og kurator for nr. 3 og 4: Johannes Johannessen Heisholt; for nr. 6: Tolf Børgensen Torkenholm.

 

1811
NTS 1809-15
495a-497a

Avdøde ektefolk Johannes Hansen og Anne Thorsdatter. Ei datter: Maren Gurine 8 år. Formynder: Rasmus Johannesen Heisholt.

DILSDALEN
Geitebua

1787
NTS 1787-92
448a-449a

Enka Elie Halvorsdatter, død;
enke etter avdøde Torbiørn Jensen. Barn: Halvor Torbiørnsen 14 år, Anne 11 år og Torbiør. Formynder for sønnen Halvor: farbror Ole Jensen Prestgrav; formynder for døtrene: Anders Christensen.

DÅPAN
Tveit

1734
NTS 1727-36
384a-385a

Avdøde ektefolk Lars Larssen og Guroe Findsdatter.
Barn: 1. Mari Larsdatter gm. Claus Nielsen ved Ulefoss; 2. Kirsten, enke etter avdøde Jens Pedersen; 3. Anne, gm. Berve Steensen Kolle; 4. Ellen, gm. Hans Bjørnssen, "boende paa Pladsen". (Anm. Laila Kornstad: "Berve Steensen" synes å være feil, det skal vel være "Bertel Steensen". Ref. skifte Tveit 1712 og kirkebok ved giftemål)

EIDSHAUG
Ulefoss

1817
NTS 1815-20
504a-507a

Østen Olsen, død;
enka Inger Steensdatter og barna: 1. Steen Østensen 10 år; 2. Ole Østensen 7 år; 3. Abraham Østensen 5 år; 4. Andrea Bergitte Østensdatter 2 år. Formynder for sønnene: Bent Nielsen Hølen ved Ulefos Sagbruk; for dattera: John Steensen ved Holden Jernværk.

EIE

1703
NTS 1701-03
87b-91a

Sigri Svensdatter, død;
enkemann Endre Karlsen og barna: 1. Sven Endresen; 2. Niels på Enggrav i Lunde; 3. Marthe, død, men etterlater seg dattera Olaug Jacobsdtr.; 4. Mari, forlovet med Karl Nerissen; 5. Anne, hjemme hos faren, umyndig.

 

1706
NTS 1703-09
177b-181b

Saamund Toersen, død;
dattera Groe Saamundsdatter gm. Rasmus Heisholt.

 

1722
NTS 1720-27
243a-246a

Jens Jespersen, død;
enka Margit Aasmundsdatter og mannens barn fra tre ekteskap: Jesper, Ole og Tollef, alle myndige; Anne, Asloug, Anne, Ingebor, alle gifte og myndige.

EIE NEDRE

1735
NTS 1727-36
433a-434a

Thor Rasmussen, død;
enka Anne Jensdatter og barna: Rasmus Thorsen 20 år, Anders 16 år, Jens 10 år, og Jørgen 6 år. Jentene: Torgier 26 år, Ingebor 25 ar, Marthe 23, Maren 19, Karen 14, Anne 13 og Ingebor 8 år.

 

1768
NTS/SDS

Enka Maren Bomhoff, død;
enke etter avdøde Berthel Bomhoff; skiftet utsatt fordi det mangler en erklæring fra en fraværende arving, løytnant Antzec, "der med sin myndige Svoger har foreenet sig om Arvens Afstaaelse".

 

1781
NTS/SDS nr. 4

Elisabeth Hejde, død;
enkemann Christopher Bomhoff og barna: Bertel Bomhoff 10 ar; Claus 7; Christopher 6 år; Lyche Sophia 9 og Maren Maria 3 år.

EIE ØVRE

1770
NTS/SDS nr. 17

Skifte etter Berthel Bomhoff og kona Maren Blom.
Barn: Christopher Bomhoff 20 år. Formynder: broren Frederich Bomhoff på Fen.

 

1772
NTS/SDS nr. I

Maricken Barth, død;
enkemann fenrik Bomhoff og avdødes barn av to ekteskap: A. med forvalter Altenburg: Johannes Andreas Altenburg 6 år; Diderich Altenburg 5; Hans Altenburg 4 år; B. med fenrik Bomhoff: Berthel Bomhoff 1 år; Christine Cathrine Bomhoff 9; Maren Bomhoff.

 

1779
NTS 1775-84
468a-469a

Kaptein Claus Hejde, død 17.5.1779,
dimittert fra det militære 10.2.1762; enka Loche Schougaard, og barna: 1. Bendik Clausen Hejde, myndig, bosatt i Amsterdam; 2. Christopher Hejde, har seilt til sjøs ut fra Amsterdam de siste fire åra; 3. Christian Clausen, yngste sønn; 4. dattera Inger Cathrine Clausdtr. Hejde, død, vært gm. løytnant og fogd Hans Caspar Hejde, fogd over Strindens fogderi i Trondheims stift; 5. Elisabet Marie Clausdtr. Hejde, gm. Christopher Bomhof på Eie nedre; 6. yngste datter Anne Margrethe Clausdtr. Hejde, gm. Frederik Engebret Bomhof, Eie Øvre.

 

1807
NTS 1805-10
303b-304b

Amborg Margrethe Bomhoff, f. Gartner, død;
enkemann Bertel Bomhoff og barna: 1. Engebreth Christopher Bomhoff 6 år; 2. Lars Gartner Bomhoff 3 år; 3. Christine Bomhoff 4 år; 4. Marichen Bomhoff 2 år; 5. Anne Margrethe Bomhoff 1 år.

 

1808
NTS 1809-15
82b-89b

Enka Constance Berggren, død;
enke etter forvalter Lars Gartner. Barn: 1. Kirstine Gartner gm. forvalter ved Holden Jernværk Christopher Ludvig Poppe; 2. Amborg Margrethe Gartner, død, vært gm. Bertel Bomhoff, barn: a. Engelbreth Christopher Bomhoff 6 ar; b. Lars Gartner 3 år; c. Laurine Constance 4 år; d. Marichen Bomhoff 2 år; e. Anne Margrethe Bomhoff 1 år; 3. Marie Hendrikke Gartner gm. forannevnte Bertel Bomhoff.

EIESTRANDA
Eie

1708
NTS 1703-09
298b-301a

Endre Karlsen, død;
enka Karen Povelsdatter og avdødes barn med første kone Sigri Svendsdatter: 1. Svend Endresen, død, etterlatt seg én sønn, Niels, og døtrene Marthe og Mari; 2. Niels Endresen, gift; 3. Mari gm. Povl Østerholt, Lunde; 4. Anne, ugift. (Anm. Ole Bjørn Darrud: "Povl Østerholt" er feil. Iflg originalskiftet skal det være "Karl Østerholt".)

 

1712
NTS 1709-16
188a-189a

Halvor Østensen skal bøte til Kongen for "begaaet Lejermaal med Else Arrisdatter". Anm. ; "Else Arrisdatter har begaaet Lejermaal tre Gange, skal bøde til Kongen 6 Bog 13 Capitel 9 Art". (Kona til Halvor heter Giertrud Olsdtr.) Halvor Østensen blir forvist til byen; Else Arrisdtr.: "som det er det 3d1e Lejermaal Else Arrisdatter har begaaet, saa bør hun efter Lovens Bydende, 6 Bogs 13 Capitel 9 Art. - straffes til Kongen, og der miste sin Huud. Og i hvor vel Halvor Østensen icke tilstaaer, at vil være hændes Barnefader, saa efterdi han dog bekiender i sit Ægteskab med hende, at hafve liggedt i Løslefnedt, saa bør han straffes paa sin yderste Formue".

 

1805
NTS 1805-10
1a-3a

Ole Andersen og kona Mari Knudsdatter, begge døde;
etterlatte barn: 1. Anders Olsen, død, vært gm. Anne Torbjørnsdatter, barn: a. Ole Andersen 18 år, tjener i Porsgrunn; b. Hans Andersen 16 år, tjener hos Ole Bjørntvet i Solum; 2. Peder Olsen Solvold under Eie, død, har vært gm. Børte Pedersdtr. 3. Mari Olsdatter gm. Kittil Halvorsen Eiestrand. Formyndere: for la: Peder Olsen Solvold; for lb: Kittil Halvorsen Eiestrand.

 

1832
NTS 1830-34
448b-449b

Husmann Ole Kittilsen,
død; enka Anne Johannesdatter og barna: 1. Kittil Olsen 8 år, i tjeneste på Eie; 2. Johannes Olsen 6 år; 3. en sønn, navn ikke oppgitt; 4. Alf Olsen 4 år; 5. Guro Olsdatter 12 år. Formynder for barna: avdødes morbror Peder Olsen Hølene (her i prestegjeldet).

 

1842
NTS 1841-52
79b-80b

Husmannsenka Anne Johannesdatter, død 18.1.1842;
enkemann Peder Olsen og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Ole Kittilsen Eiestrand: 1. Kittil Olsen 18 år; 2. Johannes Olsen 16 år; 3. Ole Olsen 13 år; 4. Ole Olsen d.y. 11 år, 5. Gunnild Olsdatter 21 år; B. med enkemannen Peder Olsen: en sønn: Anders Pedersen 6 år. Formynder for Kittil og Johannes: Gunder Jørgensen Heisholt; for Ole d.e. og d.y.: Johannes Rasmussen Heisholt; for Gunnild og Anders: Hans Johannesen Heisholt.

EIK
Geitebua

1740
NTS 1736-40
425a-426a

Morten Hanssen, død;
enka Kari Jonsdatter og barna: Lars, Ole, Peder, Jens, alle myndige; Hans 16 år; Mari Mortensdtr., enke etter Ole Andersen Strand; Inger 25 år, Kisten 23 år Anne gm. Hans Isachsen og Kari 20 år.

ESPEVALEN

1673
NTS 1667-84
63a-63b

Olle Lauridssen, død;
enka Gunnild Gunnesdatter og den salige manns arvinger.

 

1744
GEISTL
1716-59
388b-414a

Sokneprest Niels Bastiansen Stabel, død 24.10.1744;
enka Maren Simonsdatter og avdødes barn fra 1. ekteskap med Kirsten Nielsdatter, død: 1. Bastian Nielsen Stabel, myndig; 2. Thomas N. Stabel, myndig; 3. Jens Jørgen Stabel "som for 7 Aar siiden fra dette Stæd afreyste, og siiden intet hørt hvor han er, eller hvor sig opholder".

 

1763
GEISTL
1758-1806
104a-123a

Presteenka Maren Simensdatter, d.7.6.1763;
hennes arvinger: 1. broren Christen Simensen, død, ei datter, som har vært gm. Jens Odderbech; 2. søstera Anne Margrethe Simensdtr., død, barn: dattera Bodil Margrethe, "der skal boe ved Bragenes og vært gift med een Fieldskjær, navnlig Thure"; 3. søstera Catrine Simensdatter, død, barn: Simen Peder Hierman; Niels Hierman; Jacob Rosenhoff; Anne Catrine Rosenhoff og Giertrud Margrethe Rosenhoff; 4. søstera Kisten Simensdatter, enke etter avdøde Absalom Gregersen.

 

1790
GEISTL
1758-1806
413b-418a

Presteenka Magrethe Elisabeth Carlheim, f. Wølner, død 5.6.1790;
enke etter sokneprest i Holla Alexander L. Carlheim; barn: 1. Bent Gustav Carlheim 20 år, p.t. fenrik; 2. Peder Wølner Carlheim 19 år, farer til sjøs; 3. Frants Andreas Carlheim 18 år, går i snekkerlære; 4. Barbara Marie Carlheim 16 år. (Avdødes søster: Madame Rasmussen ved Ulefos Jernværk).

 

1815
NTS 1809-15
854b-860b

Presteenka Catharina Garboe Sahl f. Blom, død;
enke etter sokneprest Henrik Garboe Sahl. Ingen livsarvinger.

EVJA
Heisholt

1810
NTS 1809-15
351b-352b

Tollef Gundersen, død;
enka Else Gundersdatter og den avdødes barn fra to ekteskap: A. med Kirsti Andersdatter: 1. Gunder Tollefsen 35 år; 2. Anders Tollefsen 30 år; 3. Gunnild Tollefsdatter, død, vært gm. Ole Jonsen Herregården, død, barn: sønnen Ole Olsen 13 år; formynder for Ole: Kjørstol Christensen Namløs; 4. Inger Tollefsdatter, død, vært gm. Anders Thornesen Vale; en datter, navn og alder uvisst; 5. Anne Tollefsdatter 22 år; B. med enka Else Gundersdatter: dattera Kirsten Tollefsdatter 4 år; formynder for Kirsten: morbroren Even Gundersen Odden; for Anne Tollefsdatter: Kjørstol Christensen Namløs; lagverge for enka: Johannes Andersen Tvara.

FEBAKKE
Namløs søndre

1765
NTS/SDS

Maren Svensdatter, død 3.3.1765;
enkemann Erich Evensen.

 

1776
NTS 1775-84
147a-149a

Ole Brynildsen, død 27.5.1776;
enka Marie Andersdatter og barna: 1. Jon Olsen, myndig; 2. Anders 19 år; 3. Ingeborg Olsdtr. gm. Sivert Tollefsen som bor på en plass under Brekke i Bamble; 4. Kirsti Olsdatter, død, vært gift med Halvor Sørensen Baksås: barn: Marthe 17 år og Mari 14 år; 5. Kari Olsdatter 25 år, gm. Ole Brynildsen, på ei kås under nabogården Kolle. Formynder for nr. 2: bror av avdøde: Jon Olsen Febakke; for døtrene: deres morfars bror Kittil Brynildsen Jøntvet, jfr. NTS/SDS 1776 nr. 19.

 

1781
NTS 1775-84
589a-590a

Marthe Andersdatter, død juli 1781;
enkemann John Olsen og barna: Anders 14 år, Ole 10 og Kirsti 6 1/2 år. Formyndere: Jacob Andersen Lille Bøe, bror til avdøde, og Anders Kittilsen, Jøntvet nordre, jfr. nr. 26.

 

1785
NTS 1785-87
206a-208a

Enke Mari Andersdatter, død;
enka etter avdøde Olle Brynildsen. Barn: 1. John Olsen, myndig; 2. Anders Olsen, myndig; 3. Ingebor Olsdatter, har vært gm. Laers Tollefsen Brekke i Bamble; etterlatt: a. Tollef Sivertsen, myndig, Ambornæs i Bamble; b. Ole Sivertsen; c. Kari Sivertsdatter; d. Mari Sivertsdatter; e. Anne Sivertsdatter. Verge for de små: morbror Anders Olsen; 4. Kari Olsdatter, vært gm. Halvor Laersen død; etterlatt: Marthe Halvorsdatter, 26 år, og Mari Halvorsdatter, 23 år. Skiftet avslutta i 1786, jfr. NTS/SDS 1786. (Anm. Nils Buverud: "Laers Tollefsen Brekke" synes å være feil, det skal vel være "Sivert Tollefsen Brekke". Ref. skifte 1776 og barnas patronymikon)

 

1789
NTS 1787-92
690b-691b

Børte Christensdatter, død;
enkemann Anders Olsen og sønnen Ole Andersen 1 år. Formynder: farbror John Olsen Febakke.

 

1812
NTS 1809-15
647a-648b

Anders Larsen, død;
"Fæstemand, da der var lyst til Ægteskab for ham"; skifte og deling mellom hans søsken og hans mor: 1. broren Ole Larsen 43 år, gift; 2. søstera Kari Larsdatter 45 år, enke; 3. halvsøstera Kari Andersdatter 36 år gm. Anders Gundersen Bjerva i Solum; 4. halvsøstera Ragnild Bernsdatter 30 år, ugift, 5. mora Marthe Olsdatter; lagverge for henne: broren Niels Olsen Namløs. formynder for nr.4: Johannes Nielsen Namløs. "Den afdøde Anders Larsen var fæst med Groe Sondresdatter".

 

1812
NTS 1809-15
658a-659b

Brynild Gulliksen, død;
enka Marthe Christensdatter og barna: Christen Brynildsen 24 år. 2. Asjer Brynildsen 19 år; 3. Mari Brynildsdatter gm. Isach Nielsen Texle. Formynder før Christen: John Olsen Febakke, formynder for Asjer: Hans Christensen Halvorstå; lagverge for enka: forvalter ved Holden Jernværk, Christopher Ludvig Poppe.

 

1814
NTS 1809-15
709b.

Ole Olsen, kongelig bevilling til å sitte i uskifta bo.

 

1822
NTS 1820-22
353b-357b

Anne Gulliksdatter, død,
enkemann Jon Olsen og hans barn i to ekteskap: A. med avdøde Marthe Andersdatter: 1. Anders Jonsen Rønningen, myndig; 2. Ole Jonsen Rennesund ved Voll, 3. Kirsti Jonsdatter gm. smed Niels Lindgren. B. med avdøde Anne Gulliksdatter: 1. Gullik Jonsen, myndig; 2. Brynnild Jonsen, myndig, 3. Adskier Jonsen, myndig; 4. Kittil Jonsen. myndig, 5. Marte Jonsdtr. gm. Peder Hansen Febakke, 6. Mari Jonsdtr. gm. Anders Olsen Gruva. 7. Ingeborg Jonsdtr. 21 år. Formynder for Ingeborg: Laers Olsen Namløs.

 

1825
NTS 1824-28
136b-140a

Peder Hansen, død;
enka Marthe Johnsdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med Kirstie Jacobsdatter, død: 1. Jacob Pedersen 24 år. 2. Halvor Pedersen 19 år. Formynder morbroderen Anders Jacobsen Bøe; 3. Mari Pedersdtr. gm. Jørgen Andersen Heggemoen, B. med enka Marthe Johnsdatter: 1. Jon Pedersen 8 år; 2. Peder Pedersen 3 år; 3. Peder Pedersen d.y. 7 dager gammel; 4. Kirsti Pedersdtr. 10 år; 5. Anne Pedersdtr. 5 år. Formynder for nr. 1, 2 og 3: morbroren Askier Jonsen Febakke; for nr. 4 og 5: morbroren Kittil Jonsen Febakke. Lagverge for enka: Ole Nielsen Namløs.

 

1826
NTS 1824-28
412a-414b

Anders Olsen, død;
enka Marthe Larsdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Berthe Christensdatter: sønnen Ole Andersen 38 år, ugift, bosatt i Larvik; B. med enka Marthe Larsdatter: 1. Lars Andersen, 33 år, gift; 2. Brynild Andersen 20 år; 3. Berthe Andersdatter gm. Christen Brynildsen Febakke; 4. Anne Andersdatter 26 år, ugift; 5. Mari Andersdatter gm. Tomas Andersen, bor på Smidøen ved Skien. Formyndere: for Brynild: morbroren Ole Larsen Haugane; for Anne: Tomas Andersen Midøen. Lagverge for enka: Lars Olsen Namløs.

 

1828
NTS 1828-30
364a-365b

Inger Andersdatter, død 19.6.1828;
enkemann Askier Brynildsen og barna: 1. Brynild Askiersen 7 år; 2. Anders Askiersen 2 år; 3. ei datter på 11 år, navn ikke oppgitt. Formynder for barna: Hans Olsen Jøntvet.

 

1835
NTS 1832-41
150b-151

Enka Marthe Larsdatter, død 10.4.1835;
(enke etter Anders Olsen, skifte 1826); barn: 1. Lars Andersen, myndig; 2. Brynild Andersen, myndig; 3. Berthe Andersdatter, død, vært gm. Christen Brynildsen Febakke, barn: a. Thyge Christensen 23 år; b. Brynild Christensen 21 år; c. Anders Christensen 18 år; d. Gullik Christensen 14 år; e. Andreas Christensen 8 år; f. Marthe Christensdatter gm. Steen Johnsen Værket; g. Marthe Christensdatter d.y., ugift; h. Kari Christensdatter, ugift; i. Mari Christensdatter, ugift; j. Karen Andrea Christensdatter, ugift; 4. Anne Andersdatter gm. Christen Olsen Mustvedt i Gjerpen; 5. Mari Andersdtr. gm. Thomas Andersen Ødegaarden i Holla. Formynder for 3 a-j: faren Christen Brynildsen Febakke. Lagverge for enka: Ole Olsen Namløs. Jfr. NTS 1832-41, føl. 305a-305b, året 1837: omlodning av skiftet etter Marthe Larsdatter.

 

1835
NTS 1832-41
230a-230b

Børthe Andersdatter, død 1834;
enkemann, husmannen Christen Brynildsen og barna: 1. Thyge Christensen 24 år; 2. Brynild Christensen 22 år; 3. Anders Christensen 18 år; 4. Gullik Christensen 15 år; 5. Andreas Christensen 8 år; 6. Marthe Christensdtr. gm. Steen Jonsen Værket; 7. Marthe Christensdatter d.y., ugift; 8. Kari Christensdatter, ugift, oppholder seg hos broren Thyge; 9. Mari Christensdtr., ugift; 10. Karen Andrea Christensdtr., ugift. Verge for de tre eldste sønnene: morbroren Lars Andersen Febakke; for nr. 4 og 5: slektningen Thomas Andersen Ødegaarden; for de fire umyndige døtre: farbroren Aschjer Brynildsen Febakke.

 

1838
NTS 1832-41
427b-428b

Husmann Kittil Johnsen, død 1837;
enka Anne Andersdatter og barna: 1. John Andreas Kittilsen 4 år; 2. Anders Kittilsen f.24.6.1836; 3. Anne Kittilsdatter 17 år; 4. Kirstie Kittilsdatter 15 år; 5. Andrea Kittilsdatter 7 år. Formynder for John og Anders: farbroren Askjer Johnsen Febakke; for døtrene: Ole Olsen Namløs.

 

1846
NTS 1841-52
225a-225b

Husmann Christen Brynnildsen, død 19.9.1846;
enka Anne Elisabet Jensdatter og den avdødes barn fra første ekteskap med avdøde Birthe Andersdatter: 1. Tyge Christensen, myndig, oppholder seg p.t. ved Kolle Kværnebrug i Brunlanes; 2. Brynnild Christensen, myndig; 3. Anders Christensen, myndig, arbeider ved Holden Jernværk; 4. Gullik Christensen 24 år, også ved Holden Jernværk; 5. Andreas Christensen 20 år, 6. Marthe Christensdatter gm. Steen Johnsen i Barkevika; 7. Marthe Christensdtr. d.y. gm. Gunder Nielsen Gruva; 8. Kari Christensdatter gm. Niels Halvorsen Namløs; 9. Mari Christensdtr., ugift, tjener hos Isach Andersen Bruseth; 10. Karen Christensdatter, fyller 15 år 13.3.1846. Formynder for Gullik og Andreas: morbroren Lars Andersen Febakke; for Mari og Karen: farbroren Aschjer Brynildsen Febakke.

 

1847
NTS 1841-52
249a-249b

Enkemann, husmann og leilending Askjer Brynildsen, død;
barn fra to ekteskap: A. med avdøde Inger Andersdatter: 1. Brynild Askjersen, bor på en plass under gården Dahl vestre i Solum, 24 år; 2. Anders Askjersen, i tjeneste hos Simon Andersen Klovdal, 21 år; 3. Birthe Askjersdatter gm. John Olsen Gruva; B. med avdøde Ingeborg Hansdatter: 1. Hans Askjersen 18 år; 2. Tyge Askjersen 10 år; 3. Inger Andrea Askjersdatter 13 år. Formynder for barna i 1. ekteskap: Hans Olsen Jøntvet; for barna i 2. ekteskap: slektningen Jens Olsen Strandsplass.

FEBAKKE-KOLLE

1851
NTS 1841-52
358a-358b

Ingeborg Tollefsdatter, død;
enkemann Asgiær Johnsen og barna: 1. Tollef Asgiærsen 19 år; 2. Anne Marie Asgiærsdatter, død 1850, har vært gm. Anders Christophersen Lusnes, barn: a. Marte Marie Andersdatter 11 år; b. Christen Andreas Andersen 10 år; c. Asgiær Andersen 7 år. Verge for disse barna: morfaren Asgiær Johnsen; for Tollef: farbroren Anders Olsen Gruva; 3. Karine Asgiærsdatter 16 år; formynder for henne: gårdmann Lars Simonsen Kolle; 4. Andrea Asgiærsdatter gm. verksarbeider Ole Andersen, bosatt på plassen Febakke under Namløs.

FEN

1668
NTS 1667-84
18a-19a

Anders Haldvorssen, død;
festekvinnen Margitte Olsdatter.

 

1682
NTS 1667-84
121a-122b

Anders Torgiussen, død;
enka Ingeri Gunnersdatter.

 

1682
NTS 1667-84
122b-123b

Aadne Anundssen, død;
enka Kirsti Søfrensdatter.

 

1707
NTS 1703-09
198b-200a

Laurs Andersen, død;
Mora Ingeri Gundersdatter og søskena Olle Andersen, gift, bor på Kongsberg; Gunder Andersen; Mari Andersdatter gm. Søfren Omdahl; Kari Andersdatter gm. Nils Sannes.

 

1708
NTS 1703-09
267a-272a

Marthe Torsdatter, død;
enkemann Anund Andersen og deres barn: Søren og Toer, små og umyndige. (Anm. Laila Kornstad: "Anund Andersen" synes å være feil, det skal vel være "Anund Aadnesen". Ref. kirkebok ved barnedåp 1718 og 1728)

 

1724
NTS 1720-27
338a-341b

Gunne Søfrenssen, "død for faae Uger siden", og barn fra to ekteskap:
A. med Ingebor Gunnersdatter: 1. Børte Gunnesdatter gm. Hans Steensen; 2. Kiersti Gunnesdatter gm. Knud Torgiussen; B. Gunne Søfrenssens hustrus sønn, Jon Biørnssen, som har vært holdt "suspect for Aslaug Kittelsdatters Død, og saaledes hidindtil hos Lensmanden arresteret".

 

1774
NTS/SDS

Svenung Haraldsen, død;
barn: Harald Svenungsen 16 år; Tollef 14 år; Anders 12; Jens 10; Thomas 8; Anne Haraldsdatter 4; Karie 1/2 år. Formynder for Harald, Tollef og Anders: Peder Haugen; for Jens og Thomas: Arve Stuverud; for Anne og Karie: Halvor Pedersen Vale.

 

1775
NTS 1775-84
261b-270b

Enka Maria Bomhof, død;
Etterlatte sønner og døtre: 1. Bertel Bomhof, død; etterlatt: a. fenrik Engebreth Bomhof; b. Christopher Bomhof; c. Johanne Margrethe, gm. kapt. Anker; 2. Hans Jacob Bomhof, død; etterlatt en sønn, Ingebreth Bomhof, myndig; 3. Hendrik; 4. Johan; døtre: 5. Birgithe Bomhof, gm. Sommerfelt; 6. Inger Bomhof, død, vært gm. kjøpmann Manal, etterlatt seg: a. Jacob Manal, utenlands; b. Maren Manal, gm. Hans Jørgen Krøger, Skien; e. Marie Manal, gm. Sr. Jens Kiiel, Porsgrunn; d. Birthe Manal, ugift; 7. Elisabeth Bomhof, Skien, tidligere gm. Sr. Nicolay Kall; 8. Grethe Bomhof, død, enke etter sokneprest Baar i Tysnes menighet i Bergens stift; barn: en sønn og ei datter "hvis Nafn og Alder ei vides". Jfr. NTS/SDS 1775 nr. 61 og SDS 1778 nr. 11.

 

1775
NTS 1775-84
1a-2b

Madame Maria Bomhof, død;
arvinger: Madame Sommerfelt, Hr. fenrik Bomhof, Jacob Manal, jomfru Berte Manal, Christopher Bomhof, Hans Krøger og Engelbreth Bomhof.

FEN SØNDRE

1690
NTS 1690-96
41a-41b

Halfuor Anderssen, død;
enka Kirsti Sørensdaatter og hans søsken og deres avkom: 1. brødrene Tyge og 2. Tommes Anderssønner, "begge i Dannemarch udi Hands Mayestets Tieneste"; 3. søstera Sønnøf Andersdtr, gift; 4. søstera Berete Andersdtr., ugift; halvbrødrene 5. Olle og 6. Anders Anderssønner; 7. halvsøstera Ingebørrig Andersdatter; 8. avdøde Søren Anderssens barn a. Tyge og b. Søfren Søfrenssønner og søstrene c. Kirsti, d. Mari og e. Sønnøf Søfrensdøtre; 9. halvsøstera, avdøde Kirsti Andersdatters barn: a. Efuen og b. Niels Steenssønner og deres søstre c. Kirsti, d. Mari og e. Anne Steensdøtre.

 

1756
NTS 1753-57
287a-289a

Knud Annunsen, død;
enka Kirsti Wellichsdatter og avdødes brødre og søstre: A. Fullbrødre: 1. Halvor Annunsen, myndig; 2. Jørgen, umyndig, til sjøs på skipet Enigheden, som tilhører skipsreder Simonsen, Porsgrunn. 3. Hans Annunsen Wibetoe, myndig; 4. Michel Annunsen, myndig; 5. fullsøster Karie Annunsdatter gm. Tosten Annunsen, Holden Jernværk; B. Halvbrødre: 1. Søren Annunsen, død, enka Asloug Larsdatter etterlatt to sønner og ei datter: a. Annun Sørensen 18 år, b. Lars 11 år, c. Ingebor 13 år, 2. Thor Annunsen, myndig.

 

1763
NTS 1761-64
543b-548a

Avdøde ektefolk Søren Sivertsen og Gunnild Olsdatter, begge døde 14.5.1763; barn: Sivert 9 år, Ole 6 1/2 år, Børthe 11 år og Marie 4 år. Formyndere: farbror Ole Sivertsen Brenne og morbror Johannes Olsen Stua under Nedre Lunde.

 

1774
NTS/SDS

Isaac Jacobsen, død 22.7.1773;
Arving: Rønnoug Olsdatter 12 år; Formynder: farbror Kittil Isaacsen. Jfr. NTS/SDU 1773 nr. 38.

 

1780
NTS 1775-84
451b-453b

Peder Pedersen, død 25.10.1779;
enka Anne Jørgensdatter og barna: Jørgen 16 år, Kari 14 år, Anne 8 år, Mari 5 år og Marie 2 år. NTS/SDS 1780 nr. 12 nevner yngste datter Berthe, 6 uker, født før endelig skifte var avgjort. Formyndere: for Jørgen: farbroren Jens Pedersen Åmtvet; for Kari: frenden Peder Gundersen Romnes; for Anne: Peder Gundersen Fen; for Mari: fasters mann Tron Monsen Kåsa; for Marie: mora Anne med lagverge Tord Ytterbøe; for Berthe: farbroren Jørgen Pedersen Åmtvet.

 

1801
NTS 1801-06
333a-335b

Kittil Isaaksen, død 3.1.1801;
enka Anne Andersdatter og barna: 1. Anders Kittilsen, myndig; 2. Ole Kittilsen, myndig; 3. Jens Kittilsen, myndig; 4. Isak 18 år; 5. Kari Kittilsdatter gm. Ole Andersen Hougen; 6. Ingeborg Kitilsdtr. 26 år, ugift; 7. Anne Kittildtr. 20 år, ugift. Lagverge for enka: forvalter Poppe på jernverket; formynder for Isak og Ingeborg: broren Anders Kittilsen, og for Anne: broren Ole Kittilsen.

 

1802
NTS 1801-06
416b-420a

Jon Olsen, død 6.10.1802;
enka Kirsti Jensdatter og barn fra to ekteskap: A. med avdøde Kari Pedersdatter: 1. Ole Jonsen 15 år; 2. Peder Jonsen 9 år; 3. Kari Jonsdtr. 13 år; 4. Anne Jonsdtr. 6 år. B. fra 2. ekteskap med Kirsti Jensdatter: Kari Jonsdatter 2 måneder gammel. Formynder for Ole og Peder: den avdøde første kones stefar: Tollef Olsen Fen; formynder for døtrene: morbroren Jørgen Pedersen Åmtvet; for den minste Kari: bestefaren Jens Pedersen Åmtvet. Til stede ved skiftet var også den avdøde kones far Jens Åmtvet, og broren Nils Olsen Namløs. Til stede var også den største kreditoren, Ulefoss Jernværk, representert ved forvalter Poppe. Avdøde skyldte jernverket 233 Riksdaler av en samlet gjeld på 528 Rdlr. Samlet formue er utregnet til 346 Rdlr.

 

1805
NTS 1801-06
788b-790b

Tollef Olsen og kona Anne Jørgensdatter; frivillig skifte mellom barna:
A. Anne Jørgensdatters barn fra 1. ekteskap med avdøde Peder Pedersen Fen: 1. Jørgen Pedersen Åmtvet, myndig; 2. Kari Pedersdatter gm. John Olsen Fen begge døde, etterlatte barn: a. Ole Johnsen 17 år; b. Peder Johnsen 11 år; c. Kari Johnsdatter 14 år; d. Anne Johnsdatter 9 år; 3. Anne Pedersdatter gm. Augustinus Jensen Graver; 4. Mari Pedersdatter gm. Jon Arvesen Stuverud; 5. Mari Pedersdatter d.y. gm. Kjøstol Christensen Namløs. B. Anne Jørgensdatters barn fra 2. ekteskap med Tollef Olsen: dattera Kirsti Tollefsdtr. 19 år, ugift. Formynder for datterbarna Ole, Peder, Kari og Anne: Rasmus Johannessen Heisholt; formynder for Kirsti Tollefsdtr.: lensmannen Halvor Welliksen Ytterbøe.

 

1808
NTS 1805-10
559b-562a

Halvor Hansen, død;
enka Kirstie Jensdatter og barna: 1. Ingeborg Halvorsdatter 4 år; formynder: enkas farbror Anders Pedersen Tufte; 2. Kirsti Halvorsdatter 1 år; formynder: Peder Hansen Tufte; lagverge for enka: forvalter Poppe ved Holden Jernværk; største kreditor: Holden Jernværk: 137 Rdlr. av samla gjeld på 212 Rdlr.

 

1809
NTS 1805-10
751b-755b

Anders Kittilsen, død;
enka Kirstie Tronsdatter og barna: 1. Anders Andersen 16 år; 2. Kittil Andersen 8 år; 3. Tron Andersen 5 år; 4. Mari Andersdatter 13 år; 5. Anne Andersdtr. 11 år; 6. Johanne Andersdtr.5 år; 7. Ingeborg Andersdtr. 2 år. Formyndere: for sønnene: morbroren Kjørstaal Tronsen Namløs; for nr. 4 og 7: farbroren Jens Kittilsen Namløs; for nr. 5 og 6: moras søskenbarn Kjørstaal Christensen Namløs. Lagverge for enka: presten Bremer.

 

1834
NTS 1832-41
110b-111a

Pikebarnet Ingeborg Halvorsdatter, død 20.8.1834;
arvinger: 1. mora Kirsti Jensdatter og de øvrige barn fra 1. ekteskap med Halvor Hansen Fen: 2. Anders Halvorsen 21 år; 3. Jens Halvorsen 16; 4. Anne Halvorsdatter, ugift; 5. Kari Halvorsdatter gm. Steen Johannesen Haatveit; 6. Kirsti Halvorsdtr. gm. Jørgen Nielsen Vibeto. (Kirsti Jensdatter er i 2. ekteskap gm. Halvor Andersen).

 

1838
NTS 1841-52
1b-7b

Kirsti Tollefsdatter, død 1.4.1838;
enkemann Halvor Halvorsen og barna: 1. Tollef Halvorsen 21 år 17.5.1838; 2. Halvor Halvorsen 14 ar; 3. Jørgen Halvorsen 10 år; 4. Aslaug Marie Halvorsdatter gm. Anders Steensen Vibeto; 5. Anne Halvorsdtr. gm. Johannes Johannesen Ullevika d.y.; 6. Anne Halvorsdatter d.y. gm. Jens Christensen Stenstadvalen; 7. Marie Halvorsdatter gm. Kjøstol Gundersen Olsbrygge; 8. Kari Halvorsdatter, ugift. Formynder for Tollef: Ole Jonsen Fen; for Halvor, Jørgen og Kari: Kjøstol Christensen Håtvet.

 

1889
GSR 1862-96
104b-105b

Halvor Halvorsen Susaas, død 21.9.1889;
kona Gunnild Jacoba Olsdatter, død for omtr. 11 år siden; barn: 1. Halvor Halvorsen Fen, myndig; 2. Ingeborg Halvorsdatter gm. Johan Hansen Gjerpekjøn i Ramnes; 3. Kirstine Halvorsdtr. gm. Gustav Kristiansen Horntvedt i Ramnes; 4. Olava Halvorsdatter, myndig, bor på Solberg i Ramnes; 5. Jacobine Halvorsdtr., myndig, tjener på Holta i Sauherad; 6. Susane Halvorsdatter gm. Anton Johannesen Fen; 7. Anne Marie Halvorsdtr., myndig; 8. Hanne Halvorsdatter gm. Ole Tollefsen Fen; 9. Nils Halvorsen 1 år; verge: Halvor Halvorsen Fen; 10. Anne Halvorsdtr., død, enkemann Christian Mørkrønning og to umyndige barn; verge for disse: Johan Hansen Gjerpekjøn.

FEN NORDRE

1669
NTS 1667-84
33b-34a

Anders Torgiusens stedatter Sønnøv Thorbiørnsdatters arv tas ut av boet da stefaren ikke lenger vil sitte med den uskifta. Arven er etter hennes far Thorbiørn Sørensen, iflg. skiftebrev av 8.6.1659, og beløper seg til ca. 46 Rdl.

 

1708
NTS 1703-09
272a-279a

Inger Gundersdatter, død;
enkemann Gunne Sørensen og hennes etterlatte barn med 1. mann Anders Torgiersen: Ole, Gunder, Maren gm. Søren Omdahl, Karen gm. Niels Sannes og Kiersti, hjemme og umyndig. Barn i 2. ekteskap med Gunne Sørensen: Børthe og Kiersti, umyndige.

 

1726
NTS 1720-27
418a-418b

Enka Giertrud Colbiørnsdtr. oppgir boet;
barna: Mogens Lucassen, myndig, og Ingebor Lucasdatter gm. Lars Hansen.

 

1763
NTS 1761-64
510b-512a

Thomas Hansen, død;
enka Ingebor Thorsdatter og sønnen Anders Thomæsen 17 år.

 

1796
NTS 1797-1800
450b-451b

Kari Pedersdatter, død 26.5.1796;
enkemann John Olsen og barna: Ole 8 år, Peder 4, Kari 6 år og Anne 4 måneder.

 

1799
NTS 1797-1800
724b-726a

Peder Gundersen, død 15.7.1799;
enka Asloug Knudsdatter og barna: Gunder 21 år, Knud 19, Peder 9; Marie 14 år, Marthe 11 år. Formynder for Gunder: farbroren Peder Gundersen Romnes; verge for Marthe: farbroren Jørgen Gundersen Heisholt; verge for Marie: Tord Halvorsen Baksås, gm. søstera til enka Asloug Knudsdatter.

 

1808
NTS 1805-10
349b-350a

Marie Pedersdatter, død;
arvinger er mora og søskena: 1. mora Asloug Knudsdatter; 2. broren Peder Pedersen d.e., myndig; 3. broren Knud Pedersen, myndig; 4. broren Peder Pedersen d.y. 15 år; 5. søstera Marthe Pedersdatter 20 år. Verge for Peder: farbroren Peder Gundersen Romnes; for Marthe: mosters mann Thor Halvorsen Baksås.

 

1809
NTS 1805-10
412a.

Knud Pedersen, død;
arvinger: 1. mora Asloug Knudsdatter; 2. broren Gunder Pedersen, myndig; 3. broren Peder Pedersen 18 år; 4. Marthe Pedersdatter 20 år. Formynder for Peder: Halvor H. Fen; for Marthe: mosters mann Thor Halvorsen Baksaas.

 

1819
NTS 1815-20
820a-824b

Mari Pedersdatter, død;
enkemann Gunder Pedersen Fen og barna: 1. Peder Gundersen 7 år; 2. Halvor Gundersen 6 år. Formynder for barna: faren Gunder Pedersen Fen.

 

1823
NTS 1824-28
92a-104a

Gunder Pedersen, død;
enka Marie Andersdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Mari Pedersdatter, jfr. skifte 1819: 1. Peder Gundersen 11 år; 2. Halvor Pedersen 9 år; B. med enka Marie Andersdatter: sønnen Anders Gundersen 1 år. Formynder for Peder og Halvor: farbroren Peder Pedersen Namløs; for Anders: morbrors mann Anders Olsen Tveit.

 

1825
NTS 1824-28
398b-401b

Inger Magrete Clausdatter, f. Gruva, død;
enkemann Isak Andersen og hans barn fra to ekteskap: A. med avdøde Inger Jensdatter: 1. Peder Isaksen, myndig; 2. Niels Isaksen, død; 3. Isak Isaksen, myndig; 4. Inger Isaksdatter gm. Hans Hansen Herøen i Eidanger; 5. Kari Isaksdatter gm. Hans Hansen Herøen d.y. i Eidanger; 6. Gunnild Isaksdatter, død. B. med enka Inger Magrete Clausdatter: 1. Claus Isaksen 8 år; formynder: Jacob Clausen Kaasa; 2. Anders Isaksen, død; 3. Inger Gurine Isaksdatter, død.

FINSRUD
Ulefos Jernværk

1777

d.e. Finsrote, under Holden Jernværk, se: KÅSA NORDRE.

FISKESTIGEN
Ulefoss

1822
NTS 1820-22
351a-352b

Avdøde ektefolk Tron Gundersen og Anne Hansdatter;
barn: 1. Hans Tronsen (bor på plassen); 2. Ingeborg Tronsdatter gm. Elef Jonsen; 3. Mari Tronsdtr. gm. Bent Nielsen Hølen; 4. Birthe Tronsdatter gm. Gunder Hansen ved Holden Jernværk; 5. Anne Tronsdtatter gm. Christen Andersen Steensaasen i Gjerpen; 6. Gunnild Tronsdatter 19 år. Formynder for Gunnild: farbroren Peder Gundersen ved Ulefos Saugbrug.

 

1825
NTS 1824-28
425a-426b

Mari Andersdatter, død;
enkemann Hans Tronsen og barna: Tron Hansen 8 år og Andreas Hansen 5 år. Formynder for barna: morbroren Anders Andersen Torsnes.

FLATGRAV
Kolle

1850
NTS 1841-52
348a-348b

Marte Pedersdatter, død;
enkemann Arve Thomassen og barna: 1. Thomas Andreas Arvesen 23 år, døvstum og krøpling fra fødselen; 2. Anders Arvesen 21 år, ute i tjeneste. Formynder for de to sønnene: Ole Andersen Melteig. Arve Thomassen leier denne plassen under Kolle og mottar understøttelse "for den døvstumme og aldeles sindsvage og vanvittige Søn Thomas".

FOSSE

1700
NTS 1696-1701
256b-259b

Svenung Haraldssen og kona Maren Nielsdatter skifter mellom barna: Tyge, Povel, Niels, Harald, Peder, Niels, Svenung; Kari, Børte og Kirsti.

 

1702
NTS 1701-03
59a-62a

Tyge Svenungsen, død;
enka Kiersti Olsdatter og hans søsken: Povel og Niels Svenungssønner, Harald, Peder, Niels, Svenung, Kari, Børte og Kirsti.

 

1768
NTS/SDS

Ole Wellichsen, død 30.8.1768.
Ingen arvinger nevnt.

 

1780
NTS 1775-84
505b-507b

Kari Haraldsdatter, død;
skifte mellom barna (som hun hadde med Ole Wellichsen, død 1768, 59 år gammel): 1. Wellich Olsen, myndig, gift, bor på gården; 2. Harald 25 år; 3. Johan 24 år; 4. Helge Olsdatter, gm. Johannes Johannesen Ullevig (død 1805, 70 år); 5. Guroe Olsdatter, 18 år, ugift. Formynder for nr. 3: Johannes Johannessen Ulevig; for nr. 5: Halvor Thorsen Baxaas, jfr. NTS/SDS 1781 nr. 22.

 

1786
NTS 1785-87
135a-135b

Ungkar John Olssen, død.
Arvinger: avdødes søsken: eldste bror 1. Wellich Olsen Fosse, myndig; 2. Harald Olsen Fosse, myndig, 3. Hælge Olsdatter gm. Johannes Johannesen UhIewig; 4. Guroe Olsdatter 22 år, "tienende paa UhIewig hos hendes Svoger". Formynder for henne: svogeren Johannes UhIewig. Jfr. SDS 1786 nr. 22.

 

1800
NTS 1801-06
41a-45a

Wellik Olsen, død;
enka Karie Olsdatter og barna: Ole Welliksen, myndig; Thor 26 år, Karie 19 år, Gunild 8 år. Formynder for Karie: Halvor Halvorsen Susås, søskenbarnet til enka Karie Olsdatter.

 

1839
NTS 1832-41
544a-545a

Føderådskona Ingeborg Mikkelsdatter, død 23.5.1839;
enkemann John Tomassen Fosse; ingen livsarvinger i live; avdødes bror, Niels Mikkelsen Mastebakke under Romnes, død, barn: 1. Niels Nielsen Mastebakken, myndig; 2. Svenung Nielsen, myndig; 3. Ole Nielsen 17 år, oppholder seg på Mastebakken; 4. Anne Nielsdatter, ugift, tjener hos sorenskriver Wessel; 5. Marie Nielsdatter, ugift, oppholder seg på Mastebakke. Formynder for Ole og de to døtrene: slektningen Ole Christensen Nyhus under Romnes.

 

1889
GSR 1862-96
105b-107b

Enkemann Ole Kjøstolfsen, død 30.11.89;
kona Anne Nilsdtr. død omkr. 1878. Barn: 1. Nils Olsen Baxaas, myndig; 2. Kjøstolf Olsen Kaasa, myndig; 3. Gunnild Jacoba Olsdatter, død, enkemann Halvor Halvorsen Susaas, barn: a. Halvor Halvorsen Fen, myndig; b. Nils Halvorsen, umyndig; verge: Halvor H. Fen; c. Ingeborg Halvorsdatter gm. Johan Hansen Gjerpekjøn i Ramnes; d. Anne Halvorsdtr. gm. Chr. Mørkrønning i Ramnes; e. Kristine Halvorsdtr. gm. Gustav Christiansen Horntvedt i Ramnes; f. Olava Halvorsdatter, ugift, myndig; g. Jacobine Halvorsdatter, ugift, myndig; h. Anne Marie Halvorsdatter, ugift, myndig; i. Susanne Halvorsdatter, gm. Anton Johannesen Fen; j. Hanna Halvorsdtr. gm. Ole Tollefsen Fen eller Søve. NB. Nr. d, Anne Halvorsdtr., er død, men etterlater seg to umyndige barn; verge: Johan Hansen Gjerpekjøn; 4. Susanne Olsdatter gm. Hans Pedersen Bjerva, myndig.

FOSSEKÅSA
Fosse

1861

Se: KÅSA/Fosse.

GALTEN
Opsal

1709
NTS 1709-16
30b-31b

Christopher Ellingsen, død;
enka Ingebor Rasmusdatter og dattera Sidtzel Christophersdatter.

GEITEBUA

1736
NTS 1727-36
461b-462a

Peder Jensen Giedebøen, død;
enka Ingebor Rolfsdatter og barna: Jens 19 år, Ole 16, Anders 12, Rolv 8, Maren 14.

 

1784
NTS 1775-84
746a-746b

Karii Jørgensdatter, død;
enkemann Gunder Arvesen og dattera Anne Gundersdatter, 4 år. Jfr. NTS/SDS 1784 nr. 44.

 

1814
NTS 1809-15
848b-850b

Aaste Jensdatter, død;
enkemann Gunder Arvesen og barna: 1. Arve Gundersen, myndig; 2. Jens Gundersen 21 år; 3. Jørgen Gundersen 18 år; 4. Ole Gundersen 11 år; 5. Anders Gundersen 2 år; 6. Kari Gundersdatter 23 år, ugift; 7. Kirstie Gundersdatter 7 år; 8. Kari Gundersdatter d.y. 5 år. Formynder: faren Gunder Arvesen.

 

1829
NTS 1828-30
448b-450b

Anne Anundsdatter, død 7.2.1829;
enkemann, leilendingen Jørgen Gundersen og barna: 1. Gunder Jørgensen 8 år; 2. Anund Jørgensen 3 år; 3. Aaste Jørgensdatter 7 år; 4. Kirsti Jørgensdatter 5 år. Formynder for Gunder og Kirsti: Hans Anundsen Vibeto; for Anund og Aaste: Arve Gundersen Vale.

 

1835
NTS 1832-41
25b-279a

Ingeborg Kittilsdatter, død;
enkemann Gunder Arvesen og hennes søsken: 1. eldste bror Anders Kittilsen Fen, død. Barn: a. Anders Andersen, myndig; b. Kittil Andersen, myndig; c. Tron Andersen, myndig, d. Mari Andersdtr. gm. Anund Thorsen Søvestrand; e. Johanne Andersdatter gm. Thor Pedersen Namløs; f. Anne Andersdtr. gm. Kittil Johnsen Febakke; g. Ingeborg Andersdatter gm. Peder Isaksen Skaugen; 2. broren Ole Kittilsen Vibeto, død, barn: a. Kittil Olsen, myndig; b. Anne Olsdtr. gm. Halvor Larsen Ødegaarden; 3. broren Jens Kittilsen; 4. broren Isak Kittilsen Namløs, myndig; 5. søstera Kari Kittilsdatter, død, vært gm. Ole Andersen Haugen, barn: a. Ingeborg Olsdatter gm. Anders Guldbrandsen Borgen; b. Kari Olsdatter, ugift; 6. søstera Anne Kittilsdtr., død, vært gm. Peder Isaksen Haugen, barn: a. et barn, død ugift; b. Anne Pedersdatter, død, vært gm. Anders Guldbrandsen, to barn: Gunder Andersen 10 år og Anne Andersdatter 6 år. Formynder for Kari Arvesdtr.: morbroren Isak Kittilsen Namløs; for Gunder Andersen og Isak Kittilsen: Anders Guldbrandsen Borgen.

 

1843
NTS 1841-52
8la-82b

Leilendingen Jørgen Gundersen, død 28.1.43;
enka Kirstie Johnsdatter og den avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Anne Anundsdatter: 1. Gunder Jørgensen 23 år; 2. Anund Jørgensen 17, i skredderlære hos Gundersen i Skien; 3. Aaste Kirstine Jørgensdatter 21 år; 4. Kirsti Jørgensdatter 19 år. B. med enka Kirstie Johnsdatter: 1. Christen Jørgensen 10 år; 2. John Jørgensen 7 år; 3. Anne Jørgensdatter 13 år. Dessuten ei datter som enka Kirstie Johnsdatter har fra sitt første ekteskap med avdøde Christen Johnsen Hjelset: Birthe Christensdatter 22 år, ugift, tjener hos Hans Gundersen Haukenesodden. Formynder for Anund Jørgensen: slektningen Hans Anundsen Vibeto; for Gunder Jørgensen: farbroren Arve Gundersen Vale; for Aaste og Kirsti: slektningen Halvor Andersen Lunde nedre; for Birthe Christensdatter: farbroren Tron Pedersen Sagene. Lagverge for enka Kirstie: Arne Christensen Vasdalen.

 

1846
NTS 1841-52
200b-201a

Føderådskona Kirsti Johnsdatter, død 19.12.1845
og den avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Christen Jensen Hjelset: dattera Berthe Christensdatter, gift, tjener hos Hans Nielsen Haukenesodden. B. med avdøde Jørgen Gundersen Geitebua: 1. Christen Jørgensen 13 år; 2. John Jørgensen 10 år; 3. Anne Jørgensdatter 16 år. Formynder for barna: farbroren Arve Gundersen Vale. Den avdøde Jørgen Gundersen Geitebua hadde også vært gift tidligere, og i det ekteskapet etterlatt seg seg fire barn: 1. Gunder Jørgensen, myndig; 2. Anund Jørgensen 20 år, 3. Aaste Kirstine Jørgensdatter, ugift; 4. Kirsten Jørgensdatter gm. John Jensen Graver. Formynder for Anund og Aaste: Hans Anundsen Vibeto.

GLAHOLT
Vale

1763
NTS 1761-64
673b-674b

Peder Nielsen, død;
enka Karen Jonsdatter og barna: Jon Pedersen, 15 år og den avdødes datter fra 1. ekteskap: Maren, gm. Jacob Andersen, Gjerpen. Formynder: enkemora under tilsyn av lagverge Arve Vale, Jfr. NTS/SDS 1765 nr. 8.

 

1813
NTS 1809-15
645a-645b

Avdøde ektefolk John Pedersen og Aaste Saamundsdatter;
barn: 1. Peder Johnsen, gift, bor på plassen; 2. Anders Johnsen, gift, bor på plassen; 3. Anne Johnsdatter, umyndig; 4. Kari Johnsdatter gm. Johannes Olsen, bor i Gjerpen; 5. Ingeborg Johnsdatter 24 år. Formynder for Anne og Ingeborg: Gunder Nielsen Solberg.

 

1840
NTS 1832-41
633a-634a

John Pedersen, død primo april 1840 og kona Helene Halvorsdatter, d. 13.6.1840;
en sønn: Peder Andreas Johnsen 4 år. Formynder: Peder Augustinussen Borstad. (Til stede ved skiftet: avdøde John Pedersens far: Peder Johnsen Glaholt).

GLAHUS
Prestegården

1739
NTS 1736-40
293b-294b

Berthe Simmensdatter, død;
enkemann Torgier Sebiørnsen og barna: Niels 7 år, Kisti 12 og Mari 4 år.

 

1786
GEISTL
1758-1806
347b-351b

Skoleholder Søren Olsen, død;
enka Kirsten Andersdatter og barna: 1. Ole Sørensen, gift, myndig; 2. Peder Sørensen "som farer til Søes udenlands"; 3. Maren Sørensdatter gm. Gunder Michelsen; 4. Ingebor Sørensdtr. gm. Hans Thorsen; 5. Dørthe Sørensdtr. ugift, umyndig.

 

1801
NTS 1801-06
353b-354b

Inger Hendriksdatter, død;
enkemann Ole Sørensen og barna: Hendrik Olsen 15 år og Anne Kirstine Olsdatter 17 år. Formynder for sønnen Hendrik: Ole Andersen Tvet, for dattera Anne Kirstine: Johannes Andersen Gunnerud.

 

1812
NTS 1809-15
667b-668b

Inger Nielsdatter, død;
enkemann Ole Sørensen og barna: 1. Søren Olsen 8 år; 2. Gunnild Olsdtr. 4 år. Formynder for barna: morbroren belgmaker Johannes Nielsen ved Bolvigs Jernværk.

 

1824
NTS 1824-28
88b-90a

Ole Sørensen, død;
enka Anne Andersdatter og avdødes barn fra tre ekteskap: A. med avdøde Inger Hendriksdatter: 1. Hendrik Olsen, myndig, bosatt i Larvik; 2. Anne Kirstine Olsdtr. gm. Jørgen Sillender, Larvik; B. med avdøde Inger Nielsdatter: 1. Søren Olsen 20 år; formynder: Johannes Christiansen Heisholt; 2. Gunnild Olsdatter 15 år; formynder: morbroren Johannes Nielsen ved Bølvigs Jernværk; C. med enka Anne Andersdatter: 1. Anders Olsen 5 år; formynder: mosters mann Klemmet Christiansen Heisholt; 2. Inger Olsdatter 10 år; formynder for henne: mosters mann Svend Christiansen Moen. Lagverge for enka Anne: Gunder Jørgensen Heisholt.

 

1828
NTS 1828-30
367a-368b

Enka Anne Andersdatter, død 26.7.1828;
barn: 1. Anders Olsen 9 år; formynder: Clemet Christiansen Heisholt; 2. Inger Olsdatter 14 år; formynder: Svend Christiansen Moen; 3. stedattera Gunnild Olsdatter, myndig.

GRAVER

1698
NTS 1696-1701
134b-137a

Augustinus Svendsen, død;
enka Marte Levorsdatter og hans søsken: 1. Jens Svendsen Tvetten, død, etterlatt seg tre barn: Mari gm. Rollef Torstenssen, Marte og Tore; 2. Siifver Svendsen Ullefaas, død, barn: Svend og Anne; 3. Johannes Svendsen; 4. yngste bror Ambrosius Svendsen og 5. søstera: Marte Svendsdatter gm. Anders Lunde; 6. Kirsti Sifversdatter, død, barn: Tyge Mortensen, Kirsti og Jon. (Anm. Laila Kornstad: "Kirsti Sifversdatter" synes å være feil, det skal vel være "Kirsti Svendsdtr". Ref. skifte Lunde 1670)

En husmannsplass

1706
NTS 1703-09
142b-146a

Guroe Nielsdatter, død;
enkemann Joen Mattiessen og avdødes arvinger: 1. farbroren Niels Pederssen, død; en sønn: Torbiørn Nielssen; 2. farsøster Taran Pedersdatter, død; ei datter gm. Olle Torstenssen; 3. farsøster Gunner Pedersdatter,død; ei datter: Guroe Hansdatter, Porsgrunn; 4. farsøster Gunild Pedersdatter Kleverud, død: ei datter Aase Aadnesdatter gm. Peder Christenssen Hesthaug; halvsøsken til avdøde: 5. Torgius Pedersen, død, døtre: a. Sønnøf, og b. Aaste gm. Johannes Laursen.

 

1740
NTS 1740-45
38b-40b

Jens Johannessen og Anne Pedersdatter, begge lever, men oppgir boet. Barn: Augustinus, Johannes, Peder, Gunder, Anders, alle myndige; Mari Jensdtr. gm. Anders Andersen Torsnæs; Anne gm. Erich Rasmussen Baxaas og Ingebor Jensdatter 19 år.

 

1818
NTS 1815-20
662b-669b

Jens Augustinussen, død februar 1818;
enka Kirstie Olsdatter og barna: 1. Augustinus Jensen, myndig; 2. Ole Jensen Loftstad, Lardal i Jarlsberg; 3. Tyge Jensen Lunde i Solum; 4. John Jensen, bosatt i Amerika; 5. Jens Jensen Hegland; 6. Aaste Jensdatter, død, vært gm. Gunder Arvesen Geitebua, barn: a. Arve Gundersen, myndig; b. Jens Gundersen 23 år; c. Jørgen Gundersen 21 år; d. Ole Gundersen 14 år; e. Anders Gundersen 5 år; f. Kari Gundersdatter gm. Sølve Ingebrethsen Rosvoll i Gjerpen; g. Kirstie Gundersdatter 10 år; h. Kari Gundersdatter d.y. 7 år; 7. Kirstie Jensdatter gm. Isach Clausen Romnes; 8. Anne Jensdtr. gm. Anders Nielsen Solberg; 9. Kari Jensdtr. gm. Asbjørn Amundsen Steinsholt, Lardal, Jarlsberg; 10. Mari Jensdtr. gm. Bent Jonsen Vale; 11. Ingeborg Jensdtr. gm. Halvor Halvorsen Susås; 12. Anne Jensdtr. gm. Niels Halvorsen Susas. Formynder for avdøde Aaste Jensdatters barn: faren Gunder Arvesen Geitebua; lagverge for enka Kirstie Olsdatter: Søren Sivertsen Brenne.

 

1821
NTS 1820-22
320a-334a

Augustinus Jensen, død;
enka Anne Pedersdatter og barna: 1. Jens Augustinussen, myndig; 2. Peder Augustinussen 13 år; 3. Ole Augustinussen 10 år; 4. Kirsti Augustinusdtr. gm. Torgrim Gulliksen Lunde; 5. Anne Augustinusdtr. 16 år. Formynder for Peder: farbroren Tyge Jensen Lunde; for Ole: fastermannen Isak Clausen Romnes; for Anne: fastermannen Halvor Halvorsen Susaas; lagverge for enka: svogeren Halvor Halvorsen Fen.

 

1826
NTS 1824-28
621a-622b

Enka Kirsti Olsdatter, død;
barn: 1. Augustinus Jensen, død, barn: a. Jens Augustinussen, myndig; b. Peder Augustinussen 18 år; c. Ole Augustinussen 15 år; d. Kirsti Augustinusdatter Lunde; e. Anne Augustinusdatter 21 år. 2. Ole Jensen Laafstad; 3. Tyge Jensen Lunde; 4. John Jensen, bosatt i Amerika; 5. Jens Jensen Lillejordet; 6. Aaste Jensdatter, død, barn: a. Arve Gundersen Vale; b. Jens Gundersen Geitebua; c. Jørgen Gundersen 14 år; d. Kari Gundersdatter gm. Sølve Ingebretsen Rosvold i Gjerpen; e. Kirsti Gundersdtr. 20 år; f. Kari Gundersdtr. 18 år. Formynder for barna: faren Gunder Arvesen Geitebua; 7. Kirsti Jensdatter Romnes. Lagverge for henne: Bent Johnsen Vale; 8. Anne Jensdatter gm. Anders Nielsen Solberg; 9. Kari Jensdatter gm. Asbjørn Anundsen Stensholt i Lardal; 10. Mari Jensdatter gm. Bent Johnsen Vale; 11. Ingeborg Jensdatter gm. Halvor Halvorsen Susaas d.y.; 12. Anne Jensdatter gm. Niels Halvorsen Susaas.

 

1843
NTS 1841-52
183b-185b

Anne Christine Johnsdatter, d. 8.5.1843;
enkemann Jens Augustinussen og barna: 1. Augustinus Jensen 22 år; 2. John Jensen 20 år, 3. Jens Jensen 18 år; 4. Ole Jensen 12 år ved St. Hans 1843; 5. Anne Marie Jensdatter gm. Christen Christensen Stenstad; 6. Marie Kirstine Jensdatter gm. Tollef Halvorsen Fen; 7. Anne Jensdatter ukonfirmert; 8. Kirsti Jensdatter 10 år den 5.7.1843. Formynder for Augustinus: morbroren Bent Johnsen Vale; for John og Jens: morbroren Ole Johnsen Vale; for Ole, Anne Marie og Kirsti: Anders Johnsen Klovdal.

 

1853
NTS 1853-62
21b-23b

Jens Augustinussen, død 6.6.1853;
enka Anne Carine Arnesdatter og avdødes barn fra et tidligere ekteskap, (det siste var barnløst): 1. Augustinus Jensen 32 år, utvandra til Amerika for omtrent 9 år siden; 2. John Jensen 30 år, gift, bor på gården Lunde i Valebø; 3. Jens Jensen 28 ar, gift, på gården Dølva i Melum; 4. Ole Jensen 23 år, utvandra til Amerika for omtrent to år siden; 5. Anne Maria Jensdatter gm. Christen Christensen Stenstad; 6. Marie Kirstine Jensdtr. gm. Tollef Halvorsen Fen; 7. Anne Jensdatter gm. Christen Pedersen Tufte; 8. Kirsti Jensdatter 20 år, gm. Ole Arnesen Borstad, utvandra til Amerika for omtrent to år siden.

GRAVERPLASSEN
(=Lia)

1848
NTS 1841-52
291b-293a

Karen Pedersdatter, død 21.10.1848;
enkemann Ole Augustinussen og barna: 1. Augustinus Olsen 6 år; 2. Anne Maria Augustinusdatter 11 år; 3. Karen Andrea Augustinusdatter 9 år; 4. Kirsti Augustinusdatter 4 år. Formynder for Anne Maria: gartner Niels Gundersen Vale; for de tre andre jentene: slektningen John Gundersen Næset. (Anm. Laila Kornstad: "Augustinusdatter" synes å være feil, det skal vel være "Olsdatter" for barna 2, 3 og 4.)

 

1882
GSR 1862-96
92a-94a

KONKURSBO.
Niels Gregersen Graverplassen.

GRAVNINGEN
Sannes

1743
NTS 1740-45
470b-471b

Ole Ledvorsen, død;
enka Kari Tygesdatter og barna: Tygge 21 år, Kisti 26, Aasild 12 og Mari 5 år.

 

1755
NTS 1753-57
203a-203b

Karen Tygesdatter, død;
barna: Tyge Olsen 33 år, Aasild 25 år og Maren 12 år.

 

1765
NTS/SDS nr. 41

Birthe Nielsdatter, død 1.9.1764;
enkemann Thyge Olsen og døtrene Anne 10 år og Kirsten 1 år. Jfr. NTS/SDS 1764.

 

1770
NTS/SDS nr. 15

Thyge Olsen, død;
barn: 1. Anne Thygesdatter 15 år; 2. Kirsten 6 år; 3. Birthe 2 år; 4. Karen 1/2 år. Formyndere: for nr. 1: søskenbarnet Jens Augustinussen Graver; for nr. 2: søskenbarnet Johannes Augustinussen Graver; for nr. 3 og 4: enkemora Lisbeth Hansdatter under tilsyn av lagverge Ole Nielsen Sannes.

 

1771
NTS/SDS nr. 3

Barnet Karen Thygesdatter, død;
arvinger: søsknene Birthe Thygesdatter 4 år, Anne 16 år og Kirsten 7 år; formyndere: for Birthe: mora Lisbeth Hansdatter under tilsyn av Ole Nielsen Sannes; for Anne: Jens Augustinussen Graver, og for Kirsten: Johannes Augustinussen Graver.

GRAVNINGEN
Ullevika

1838
NTS 1832-41
423b-424b

Leilending Ole Johannesen, d. 31.7.1838;
enka Birthe Andersdatter og barna: 1. Johannes Olsen, myndig; 2. Andreas Olsen, f. 1813; 3. Anne Olsdatter 12 år. Formynder for Andreas og Anne: Halvor Helleksen Sannes. Lagverge for enka: Johannes Johannesen Ullevika.

 

1890
GSU 1887-1904
49a-49b

Augund Sigurdsen, død;
enka Marie Kittilsdatter og dattera Anne Augundsdatter, umyndig. Enka er gift på nytt med Even Evensen.

GRUVA
Fen

1827
NTS 1828-30
111b-115b

Isak Andersen, død;
barn fra to ekteskap: A. med avdøde Inger Jensdatter: 1. Peder Isaksen, myndig; 2. Niels Isaksen, død; 3. Isak Isaksen, myndig; 4. Inger Isaksdatter gm. Hans Hansen Herøen i Eidanger; 5. Kari Isaksdatter gm. Hans Hansen Herøen d.y., Eidanger; 6. Gunnild Isaksdatter, død; B. med avdøde Inger Magrete Clausdatter: 1. Claus Isaksen 10 år; 2. Anders Isaksen, død; 3. Inger Gurine Isaksdatter, død.

 

1828
NTS 1828-30
668b-670b

Ingeborg Rasmusdatter, død 24.7.1828;
enkemann Isach Isachsen og barna: 1. Isach Isachsen 3 år; 2. Anne Isachsdatter 12 år; 3. Inger Gurine Isachsdtr. 11 år. Formynder for barna: morbroren Johannes Rasmussen ved Holden Jernværk.

 

1830
NTS 1828-30
746b-750a

Isach Jensen, død;
enka Kari Steensdatter og barna: 1. Gunnild Isachsdatter, død, vært gm. Anders Andersen Fen, en sønn: Anders Andersen 10 år; 2. Berthe Isachsdatter gm. Gunder Nielsen Sagene; 3. Kirsti Isachsdatter gm. John Arvesen Vale. Formynder for eldste datters sønn Anders: Ole Johnsen Fen. Lagverge for enka: Ole Olsen Namløs.

 

1837
NTS 1832-41
419b-421a

Gruvearbeider Ole Jensen Gruva, død 28. desember 1836;
enka Ingeborg Andersdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Anne Andersdatter: 1. Anders Olsen Gruva, myndig; 2. Jens Olsen, myndig; 3. Ole Olsen, myndig; 4. John Olsen 23 år; 5. Kari Olsdtr. gm. Ole Anundsen Hvala (Helgja); 6. Ingeborg Olsdatter gm. Gunder Andersen Haugen; 7. Gunnild Olsdatter gm. John Nielsen Lindgren. B. med enka Ingeborg Andersdatter: en sønn: Anders Olsen 10 år. Verge for John Olsen: broren Anders Olsen Gruva; for Anders Olsen: halvbroren Jens Olsen Lillejordet.

 

1838
NTS 1832-41
508b-509a

Birthe Isaksdatter, død i mai 1838;
enkemann, husmann Gunder Nielsen og dattera Kari Gundersdatter.

 

1852
NTS 1841-52
375b-376a

Gruvearbeider og husmann Gunder Nielsen, død;
enka Marthe Christensdatter og barna: 1. Niels Gundersen 12 år; 2. Christen Gundersen 9 år; 3. Jens Gundersen 6 år; 4. Andreas Gundersen 1 år. Formynder for barna: morbroren, masovnsarbeider Gullek Christensen ved Ulefos Jernværk.

GRØNNINGEN
Romnes vestre

1779
NTS 1775-84
438a-440a

Cathrine Marcusdatter, død;
enkemann Ole Edberg og barna: 1. Helvig Olsdatter gm. Brynnild Schaardahl; 2. Anne Mathea Olsdatter, forlova med Anders Svendsen, Østre Porsgrunn.

 

1795
NTS 1792-97
366b-368b

Ole Larsen Edberg, død;
enka Marie Andersdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Catarina Marcusdatter: 1. Helvig Olsdtr. gm. Brynild Olsen Skårdal; 2. Anne Mathea gm. Anders Svendsen; B. med enka Marie Andersdatter: dattera Anne Catrine 8 år. Formynder for Anne Catrine: Harald Arvesen Solberg, moras slektning.

 

1798
NTS 1797-1800
763b-767b

Tov Bjørnsen oppgir boet ved auksjon for å kunne betale sine kreditorer. Kona Marie Andersdtr. har krevd skifte; hun har tidligere vært gift med Ole Edberg, død 15. august 1795.

GRØNSTEIN
Kålstad lille

1762
NTS 1761-64
367a-367b

Ektefolka Børthe Benjaminsdatter og Jacob Rasmusen, begge døde. Barn: 1. Anne Jacobsdatter gm. Knud Christensen på plassen Strand; 2. Groe Jacobsdatter, 20 år, ugift.

 

1762
NTS 1761-64
370b-371a

Pikebarnet Karen Benjaminsdatter, død;
arvinger: 1. broren Jens Benjaminsen, myndig; 2. søstera Børthe Benjaminsdtr., død, gm. Jacob Rasmussen, død: deres barn: a. Anne Jacobsdatter gm. Knud Christensen Strand, og b. Groe Jacobsdatter, 20 år, ugift.

 

1807
NTS 1805-10
347a-348b

Asberg Johannesdatter, død;
enkemann John Hansen og barna: 1. Anne Johannesdatter 7 år; 2. Marie Johannesdatter 5 år; 3. Ingerie Johannesdatter 3 år; 4. Asberg Johannesdatter 8 uker. Formynder: faren John Hansen. (Grønstein oppgitt i skiftet som "Gaardparten Grønsten i Skattelaug med Kaalstad lille".)

 

1814
NTS 1815-20
33a-35a

Enka Jøran Johnsdatter, død;
barn og barnebarn: 1. eldste sønn Hans Hansen, død, barn: Anne, Ingeborg og Marie Hansdøtre; formynder for disse: morbroren Johannes Heisholt; 2. sønnen Jon Hansen, myndig, "lever, men meget sygelig". (Anm OBD:"Jøran Johnsdatter" synes å være feil, det er vel "Jøran Thorsdatter".)

 

1832
NTS 1830-34
508a-511a

Marie Jonsdatter, død;
enkemann John Hansen og barna: 1. Hans Johnsen 13 år, f. 24.5.1819; 2. John Andreas Johnsen 6 år, f. 1.1.1826; 3. Anne Johnsdatter 18 år, f. 1813; 4. Asberg Marie Johnsdatter 16 år; 5. Maren Johnsdatter 9 år. Formynder for Hans og John: slektningen Gunder Gundersen Sjørholt; for døtrene: Hans Thomasen Hvala østre i Helgen.

GUDMUNDSBEKK
Tønnestulen

1819
NTS 1815-20
824b-825a

Ambjør Olsdatter, død;
enkemann Gullik Hansen og barna: 1. Hans Gulliksen 23 år; 2. Ole Gulliksen 20 år; 3. Niels Gulliksen 14 år. Kurator for nr. 1 og 2: Hans Pedersen Tinholtstulen; for nr. 3: Ole Olsen Tinholtstulen.

GUNNERUD
Prestegården

1710
NTS 1709-16
98b-100a

Anders Thommessen, død;
gift to ganger; barn fra første ekteskap: dattera Anne, umyndig; 2. ekteskap med Børte Arnesdatter 7 barn: Arne, Thomas, Joen og Niels; Mari, Kari og Børte, alle hjemme, umyndige.

 

1739
NTS 1736-40
284a-285a

Mari Jonsdatter, død;
Gift to ganger. Barn i 1. ekteskap med Halvor Olsen: Jon Halvorsen 23 år, Tollev 22 og Karen, gm. Gunder Andersen. Barn i 2. ekteskap med Tomes Andersen: Anne 16 år og Helvig 14 år.

 

1783
NTS 1775-84
731a-731b

Anders Arnesen, død;
enka Ingeborg Johannesdatter og barna: Johannes 21 år, Arne 16, Jens 14, Anders 9 år, Ole 5, Gunnild 19 og Anne 11 år. Formyndere: for Johannes: Niels Halvorsen Tvet; for Arne: Anders Johannessen Tvara; for Jens og Anders: Jon Augustinussen Smed; for Ole og Gunnild: Anders Andersen Torsnes; for Anne: Gunder Pedersen Moen, jfr. NTS/SDS 1784 nr.66.

 

1814
NTS 1809-15
851a-852a

Enka Ingeborg Johannesdatter, død;
barn: 1. Johannes Andersen, myndig; 2. Arne Andersen, myndig; 3. Jens Andersen, myndig; 4. Anders Andersen, myndig; 5. en dattersønn Mads Andersen 18 år; 6. ei datterdatter Ingeborg Andersdatter 25 år, ugift; 7. ei datterdatter Lisbet Andersdatter 17 år; 8. dattera Anne Andersdatter gm. Ole Jensen Gruva. Formynder for Mads og Lisbet: morbroren Johannes Andersen Gunnerud; for Ingeborg: fasters mann Ole Jensen Gruva.

 

1826
NTS 1824-28
500a-502a

Johannes Andersen, død;
enka Aaste Christophersdatter og barna: 1. Gunnild Johannesdtr. gm. Niels Olsen Ringsevje; 2. Ingeborg Johannesdtr. gm. Jens Andersen Gunnerud; 3. Kari Johannesdatter 22 år, ugift; 4. Kirsti Johannesdatter 16 år. Formynder for Kari: Jens Andersen Gunnerud; for Kirsti: Niels Olsen Ringsevje. Lagverge for enka: Johannes Rasmussen Heisholt.

 

1858
NTS 1853-62
200b-201b

Anne Halvorsdatter, død 1856;
enkemann Anders Jensen og sønnen Anders Andersen 12 år. Formynder: morbroren Christen Halvorsen Namløs.

HAGAN
Gård ikke nevnt

1764
NTS/SDS nr. 15

Knud Torgiersen og Kirstie Gunnesdatter, begge døde.
Barn: 1. Even Halvorsen 18 år; 2. Anders Andersen 3 år; 3. Inger Andersdatter 4 år; 4. Anna Halvorsdatter 23 år; formyndere: for nr. 1: Hans Pedersen Juvet; for nr. 2 og 3: deres far Anders Andersen Torsnes, for nr. 4: Hans Pedersen Juvet. (Anm. Laila Kornstad: Det er nok ikke nevnt noen barn i dette skiftet. 2 og 3 er oldebarn og 1 og 4 er barnebarn. Knud og Kirstie hadde barna 1. Inger f ca 1715 gm Halvor Evensen (Kfr. Skifter på Juvet 1755 og 1764), 2. Kirsti f 1719 (Kfr. Kirkebok) 3. Berte f 1723 (Kfr Kirkebok). Inger og Halvor hadde bl.a i. Maren/Mari som var gift med Anders Torsnes (deres barn 2 og 3 nevnt i dette skifte) og ii. Kirsten gm Hans Pedersen (Kfr. også skifte på Hagan 1779) iii. Even og iv. Anna som er nevnt i dette skifte.)

HAGAN
Fen nordre (nedre)

1779
NTS 1775-84
444a-445a

Hans Pedersen, død 28.9.1779;
enka Kirsten Halvorsdatter og barna: Peder 13 år, Halvor 4, Knud 2, Hans 10 uker; Ingebor 18 år, Kirsten 15, Inger 10 år og Marie 8 år. NTS/SDS 1780 nr. 6: formyndere: for Peder: Anders Steensen Vibeto; for Halvor og Knud: morbroren Even Halvorsen Juvet; for Hans: Anders Andersen Torsnes; for Ingebor og Kirsten: mosters mann Lars Erichsen Kaasa; for Inger og Marie: Christopher Olsen Tufte.

 

1812
NTS 1809-15
645b-647a

Kirsti Jacobsdatter, død;
enkemann Peder Hansen og barna: 1. Hans Pedersen 16 år; 2. Jacob Pedersen 11 år; 3. Halvor Pedersen 6 år; 4. Mari Pedersdatter 13 år. Formynder for barna: faren Peder Hansen.

 

1818
NTS 1815-20
588b-589a

Enka Kirstie Halvorsdatter, død;
barn: 1. Peder Hansen Hagan; 2. Halvor Hansen Fen, død, barn: a. Ingeborg Halvorsdatter 19 år; b. Kirstie Halvorsdatter 11 år; formynder for a og b: Peder Jensen Åmtvet; 3. Knud Hansen, myndig, bor i Larvik; 4. Kirstie Hansdatter gm. Torvild Sondresen Høydahlen i Solum; 6. Mari Hansdatter, enke etter Hendrik Johannesen under Tinholt.

HAGAN
Helgen store

1837
NTS 1832-41
421a-423b

Tollef Halvorsen, død 12.juli 1837;
enka Johanne Hansdatter og barna: 1. Kirsti Tollefsdatter 17 år; 2. Kari Tollefsdtr., ugift; 3. Mari Tollefsdtr., ugift; 4. Maren Tollefsdatter, ugift; 5. Inger Tollefsdtr. 1/2 år. Formynder for Kirsti: Carl Nielsen Langeland; for Kari og Mari: morbroren Anund Hansen Teigen; for Maren og Inger: Jørgen Jørgensen Tinholt. Lagverge for enka: Jens Olsen Prestgrav.

 

1847
NTS 1841-52
261a-261b

Enka Johanne Hansdatter, død 24.12.1846;
barn: 1. Kirsti Tollefsdatter gm. John Andersen Steinhaug; 2. Kari Tollefsdtr., ugift, oppholder seg hos skreddermester Hans Michelsen i Solum; 3. Maria Tollefsdatter, konfirmert; 4. Maren Tollefsdatter 13 år, i tjeneste hos Hans Paulsen Roa; 5. Inger Tollefsdatter 10 år. Formynder for Kari og Maria: morbroren Anund Hansen Teigen; for Maren og Inger: Jørgen Jørgensen Tinholt.

HAGAN
Holtan

1808
NTS 1805-10
387b.

Avdøde ektefolk Ole Hansen og kona Karie Larsdatter.
Barn: 1. Hans Olsen, myndig; 2. Ole Olsen myndig; 3. Lars Olsen 23 år; 4. John Olsen 17 år; 5. Simon Olsen 15 år; 6. Anne Olsdatter 20 år. Formynder for John og Simon: morbroren Simon Larsen Helgen; for Anne: Thomas Nielsen Hvala Østre i Helgen.

HALVORSTÅ
Kålstad store

1789
NTS 1787-92
716b-717a

Christen Erichsen, død;
enka Karie Hansdatter og barna: Erich Christensen, myndig; Hans, myndig; Marthe gm. Brynild Gullichsen Febakke; Børthe, død, vært gm. Anders Olsen Febakke, en sønn: Ole Andersen, 1 1/2 år. Formynder for Ole: John Olsen Febakke; lagverge: Lars Erichsen Haugen, den døde manns bror.

 

1850
NTS 1841-52
347a-347b

Husmann Ole Eriksen, død for flere år siden;
enka Aasild Nielsdatter og barna: 1. Erik Olsen, myndig, bor i Christiansand; 2. Niels Olsen, myndig, bor på plassen; 3. Anders Olsen 20 år, tjener på Østgaarden i Solum; 4. Gunnild Olsdatter gm. Søren Aafoskaasa i Solum; 5. Karen Olsdatter 23 år; 6. Olava Olsdatter 18 år, tjener hos Hans Mikkelsen i Solum. Formynder for 3, 5 og 6: broren Niels Olsen; lagverge for enka: Peder Augustinussen Åmtvet.

HAMMERSBERG
Romnes

1828
NTS 1828-30
288a-290a

Anders Hammerstad, død 18.12.1827;
enka Fredericha Sophia Jochumsdatter og dattera Hedevig Andersdatter, ugift. Formynder for Hedevig: Gunder Pedersen Romnes.

HAUGEN
Holla

1739
NTS 1736-1740
294a-295a

Christen Tordsen, død;
enka Kari Findsdatter og avdødes barn fra 1. ekteskap med Lisbeth Jacobsdtr.: Jacob Christensen 14 år, Marthe Christensdtr., gm. Anders "udi Solum boende", Mari 18 år og Kisti 13 år.

HAUGEN
Gård ikke nevnt

1774
NTS/SDS

Anne Christensdatter, død 14.12.1772;
barn: Maren Andersdatter 24 år og Ragnild 21 år; formynder: faren Anders Andersen, jfr. NTS/SDU 1773 nr. 4.

HAUGEN
Jøntvet nordre

1807
NTS 1805-10
379b.

Ole Andersen, død;
enka Karie Kittilsdatter og barna: 1. Anders Olsen 12 år; 2. Kittil Olsen 4 ar; 3. Anne Olsdatter 13 år; 4. Ingeborg Olsdtr. 8 år; 5. Marie Olsdtr. 6 år; 6. Karie Olsdatter 1 år. Formynder for barna: Ole Kittilsen Vibeto. Lagverge for enka: Anders Kittilsen Fen.

 

1816
NTS 1815-20
262b-263a

Anne Kittilsdatter, død;
enkemann Peder Isachsen og barna: 1. Anne Pedersdatter 11 år; 2. Inger Pedersdatter 4 år. Formynder: bestefaren Isach Andersen Gruva.

 

1834
NTS 1832-41
112b.

Anne Olsdatter, død;
enkemann Peder Isaksen og barna: 1. Isak Pedersen 13 år; 2. Ole Pedersen 8 år; 3. Anders Pedersen 5 år; 4. Anne Mari Pedersdatter, ugift, tjener hos Jørgen Johnsen Kålstad; 5. Børthe Pedersdatter, ugift, tjener på Vibeto; 6. Gunnild Pedersdatter, ugift; 7. Karine Pedersdatter 10 år. Formynder for barna: enkemannen Peder Isaksen Haugen.

 

1842
NTS 1841-52
47a-47b

Husmann Gunder Andersen, død 1841;
enka Ingeborg Olsdatter og barna: 1. Ole Gundersen 13 år; 2. Anders Gundersen 10 år; 3. Hans Gundersen 7 år; 4. Kittil Gundersen 1 år. Formynder for barna: John Andersen Nyhus.

HAUGEN
Tufte nordre

1787
NTS 1787-92
383a-383b

Mari Kiøstolsdatter, død;
enkemann Svend og barna: Berthe Svendsdatter, gift; Guri, "hjemme og ej ved sin rette Hælbred", umyndig; Kirsti, umyndig; Lisbeth, umyndig. Formynder for Guri: Hans Anundsen Vibeto; for Kirsti: Anders Steensen Vibeto; for Lisbeth: Fredrich Olsen Vibeto.

 

1823
NTS 1823-24
572b-574b

Anders Jensen, død;
enka Anne Halvorsdatter og avdødes barn i to ekteskap: A. med avdøde Berte Andersdatter: sønnen Anders Andersen Nesodden under Ytterbø; B. med Anne Halvorsdtr.: sønnen Kiøstol Andersen 17 år. Formynder for Kiøstol: Hans Anundsen Vibeto; lagverge for enka: Steen Andersen Tufte.

HAUGEN
Vipeto midtre

1797
NTS 1797-1800
541b-542b

Enkemann Svend Hansen, død;
døtre: 1. Børthe Svendsdtr. gm. Anders Jensen på Bratsbergkleiva ved Skien; 2. Lisbeth Svendsdatter gm. Kittil Nielsen Skysskaffer, her i bygda; 3. Kirstie Svens datter, umyndig, ugift; 4. Gurie Svendsdatter, umyndig, ugift.

HEGGEMOEN
Espevalen

1761
NTS 1761-64
340a-341a

Lars Torgiusen, død;
enka Anne Saamundsdatter og barna: Torkild Larsen, myndig, Ole 16 år og Kirstie Larsdatter 22 år og gift.

 

1809
NTS 1809-15
707a-707b

Kongelig bevilling for ektefolka John Halvorsen og Kari Rasmusdatter til å sitte i uskifta bo. Lengstlevende skifter.

 

1816
NTS 1815-20
235a.

John Halvorsen, død;
enka Kari Rasmusdatter; ingen barn. Den avdødes arvinger: 1. broren Kittil Halvorsen Eiestranda; 2. broren Tollef Halvorsen Kantenberg på Lahelle i Solum; 3. brordattera Ingeborg Pedersdtr., myndig, gm. Anders Hansen Sagene; 4. brorsønnen Tollef Pedersen, myndig, tjener hos Bomhoff på Eie.(Anm. LBK: "Kantenberg" skal nok være "Fantenberg")

HEGGEMOEN
Tvara

1726
NTS 1720-27
416a-416b

Peder Mathiesen, død;
enka Anne Jensdatter og hans barn fra 1. ekteskap: 1. Svend Pedersen, myndig; 2. Daarthe Pedersdatter, myndig, gift; 3. Eli Pedersdatter, myndig, gift; 4. Ingeborg Pedersdatter, umyndig. I skiftet står plassen omtalt som "Huusmandspladsen Heggemoen under Tvara med tilliggende Espeland".

HEGNA
Baksås

1799
NTS 1797-1800
726a-726b

Jens Rasmussen, død;
enka Karen Nielsdatter og barna: Rasmus 19 år, Niels 12, Christen 11 år, Thor 8 år, Ingeborg 23, Mette 21 år, Dorte 15 og Anne 6 år. Formynder for de fire guttene: Steener Baksås; for jentene: farbroren Johannes Rasmussen.

HEGNA
Graver

1837
NTS 1832-41
308a-308b

Sivert Olsen, død;
enka Dorthe Nielsdatter og sønnen Ole Sivertsen.

HEGNA
Heisholt Østre

1739
NTS 1736-40
285a-286b

Mari Andersdatter, død;
enkemann Erich Rasmussen og barna: Rasmus Erichsen, gift og myndig; Rønoug Erichsdatter gm. Joen Andersen; Ingebor Erichsdtr. 26 år, Mari 16 år og Ingebor 10 år. (Anm. OBD:"Mari Andersdtr" synes å være feil, det skal vel være "Mari Anunsdatter".)

 

1803
NTS 1801-06
517b-518b

Aase Halvorsdatter, død;
enkemann Peder Andersen og barna: 1. Halvor Pedersen 9 år; 2. Berte Pedersdatter 12 år; 3. Dorte Maria Pedersdatter 3 år. Formynder for barna: Peder Gundersen ved Ulefos Saubrug.

 

1900
GSU 1887-1904
255b-257b

Knud Jacobsen, død;
kona Inger Stensdatter også død; A. konas arvinger: 1. broren Østen Stensen Hølene, myndig; 2. Jørgen Stensen Evje, myndig; 3. Sten Stensen, myndig; 4. Aaste Stensdatter, død, barn: a. Ingeborg Kristensdatter gm. Hans Nilsen Evje, myndig; b. Marie Kristensdatter gm. Nils Johnsen Kabbe, myndig; c. Aaste Kristensdtr. gm. Theodor Berg, myndig. B. mannens arvinger (mannen var enebarn): foreldrene er døde, og deres søsken arver: 1. Nils Johnsen Myrene, død, barn: a. John Nilsen Myrene i Sande, myndig; b. Margit Nilsdatter, myndig, i Sande; c. Kari Nilsdtr., myndig, Sande; 2. Anna Johnsdatter, død, barn: a. Anders Andersen Vasdalen, myndig, utvandra til Amerika, adresse ukjent; b. Jørgen Andersen, utvandra til Amerika; c. John Andersen Vasdalen, myndig; d. Maren Andersdatter Vasdalen, myndig; e. Anne Andersdatter Vasdalen, myndig; f. Marie Andersdatter, død, barn: Aagot og Marie Olsdøtre og sønnen Olaf Olsen; 3. Johanne Johnsdtr. gm. Ellef Olsen Løkka, en sønn: Ole Ellefsen Løkka på Hjuksebø, myndig.

HEGNA
Helgen store

1796
NTS 1792-97
357b-360a

Maren Arvesdatter, død;
enkemann Morten Olsen og barna: Arve Mortensen 11 år; Anne Mortensdatter f. 27.12.1775; Johanne 14 år; Helvig 5 år. Verge for Arve og Anne: morsøsters mann Niels Olsen Namløs; for Johanne og Helvig: Anders Arvesen Hvala, gm. deres moster.

 

1829
NTS 1828-30
676a-683b

Enkemannen Simon Larsen, død 16.8.1829;
barn: 1. Lars Simonsen, myndig; 2. Anne Simonsdatter d.e. gm. Peder Halvorsen Ytterbøe d.y.; 3. Anne Simonsdatter gm. Christen Kiøstolsen Røkstua.

HEGNA
Håtveit lille

1765
NTS/SDS nr. 47

Berthe Hansdatter, død;
barn: Berthe Thygesdatter 37 år og Marthe 19 år; formynder: faren Thyge Jacobsen.

 

1783
NTS 1775-84
730b-731a

Anne Olsdatter, død;
Arvinger: "En uden Ægteskab med ung Karl Ole Rasmussen avlet Søn": Niels Olsen, myndig, på plassen Hegna; ei datter: Berthe Tygesdatter 12 år, i ekteskap med avdøde Thyge Jacobsen Hægna, død 1775. NTS/SDS 1784 nr. 5: formynder for Berthe: Christen Kiøstolssen Haatved.

 

1786
NTS 1787-92
449b-450b

Anne Halvorsdatter, død;
enkemann Niels Olsen og sønnen Halvor Nielsen 1 år. Formynder for sønnen: morbroren John Halvorsen Heggemoen under Espevalen.

HEGNA
Værstad

1820
NTS 1820-22
145b-146b

Innerstenka Børthe Andersdatter, død;
barn: 1. Elian Olsdatter gm. Ole Johannesen Nyhus under Eie; 2. Anne Olsdatter gm. Anders Halvorsen Hegna; 3. Kirsti Olsdatter 25 år; 4. Mari Olsdatter 19 år. Formynder for nr. 3 og 4: morbroren Ole Andersen Tveit.

 

1880
GSR 1862-96
78a-80a

Gunnild Henriksdatter, død 18.11.1880;
enkemann Ole Nilsen og avdødes arvinger: 1. broren Tyge Henriksen, bor i Skien; 2. søstera Inger Henriksdatter Helgenkåsa, enke etter Ole Andersen; 3. broren Christian Henriksen, død, ei datter: Anne Hedvig Christiansdatter gm. Rasmus Johnsen i Skien.

 

1889
GSR 1862-96
103b-104b

Enka Gunnild Thomasdatter, død 12.9.1889;
avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Hans Thomassen: 1. Thomas Hansen, myndig; 2. Anne Hansdatter gm. Christen Knudsen Dalene; 3. Anne Hansdtr. gm. Anders Pedersen Bjørkholt; hun er død i Arendal for flere år siden, har trolig etterlatt seg voksne barn, men uvisst hvor de bor; B. med avdøde Ole Nilsen: 1. Hans Olsen, myndig; 2. Nils Olsen, myndig; 3. John Olsen ca. 40 år, men "sygelig og uskikket til at varetage sine interesser"; 4. Gunnild Olsdtr., myndig; 5. Andrea Olsdtr., 30-40 år, oppholder seg i Skien. Verge for John Olsen: gårdmann Anders Andersen Vibeto.

HEISHOLT

1669
NTS 1667-84
32b.

Strid mellom Rasmus Nielssen og søskena Mette, Else og Mari Nielsdøtre om arven etter deres mor.

 

1710
NTS 1709-16
86b-88a

Rasmus Christensen, død;
enka Groe Saamundsdatter og barna: 1. Toer, gift og bor på Eie; 2. Erich; 3. Tollef; 4. Tiøstel; 5. Jacob; 6. Rasmus, alle umyndige; 7. Maren Rasmusdatter, umyndig.

HEISHOLT VESTRE

1732
NTS 1727-36
224b-226a

Ingebor Gundersdatter, død;
ektemannen Peder Jonssen og barna: 1. Gullich, gift, myndig; 2. Jon, død, hans barn: a. Rasmus 20 år, b. Peder 14, c. Gunder 9, d. Kari 17 år; 2.. Gunder, død, hans barn: a. Peder Gundersen 21 år, b. Aaste, c. Mari, d. Ingebor, alle umyndige; 4.. Niels, gift, myndig; 1. Kiersti gm. Tron Kiøstelsen; 6. Anne gm. Jens Graver; 1. Ingebor gm. Paul Susaas; 8. Kiersti gm. Christen Christensen Bierven.

 

1755
NTS 1753-57
179a-180a

Kirsti Johannesdatter, død;
enkemann Gullich Pedersen og barna: 1. Johannes Gullichsen, lensmann for Holden Prestegield; 2. Anna Gullichsdatter gm. Jens Benjaminsen på Bjørntvet i Solum; 3. Kirsti Gullichsdatter gm. Halvor Jonsen, på plassen Grindrud under Tvedten i Lunde.

 

1763
NTS 1761-64
439b-445a

Anne Hansdatter, død;
enkemann Johannes Gullichsen og barna: Peder, 25 år, gift; Hans 23, Niels 19, Gunder 17, Rasmus 7, Johannes 5, Christian 3; Kirsten Johannesdatter 13, Karen 10 år.

 

1781
NTS 1775-84
623a-627b

Margrethe Poulsdatter, død;
enkemann Johannes Gullichsen, lensmann. Barn: A. fra avdødes 1. ekteskap med Hans Bierven: 1. Ole Hansen Bierven, myndig; 2. Kirsti Hansdtr. gm. Christen Larsen Schiørholt; 3. Kari Hansdtr. gm. Jørgen Gundersen Heisholt; B. ei datter fra 2. ekteskap med Johannes Gullichsen: Anne Johannesdtr. 15 år. NTS/SDS 1782 nr. 8: formynder for Anne: faren Johannes Gullichsen Heisholt.

 

1784
NTS 1775-84
747b-749b

Johannes Gullichsen, død, 77 år;
Arvinger: 1. eldste sønn Peder Johannesen Tvara, myndig; 2. Hans Johannesen Deilevje, myndig; 3. Rasmus Johannesen Heisholt vestre, myndig; 4. Johannes, myndig; 5. Christian Friderich 24 ar; 6. Kirstie Johannesdtr. gm. Hans Gundersen på plassen Kringlefet under Heisholt Østre; 7. Kari Johannesdatter gm. Peder Hansen Namløs; 8. Anne Johannesdatter 17 1/2 år. NTS/SDS 1784 nr. 18: formynder for Christian Friderich: Peder Johannessen Tvara; formynder for Anne: Ole Hanssen Bierven.

 

1801
NTS 1801-06
350b-353b

Christian Johannessen, død 4.1.1801;
enka Gunnild Clemmetsdatter og barna: 1. Johannes Christiansen 19 år; 2. Clemmet Christiansen 16 år; 3. Niels 12 år; 4. Peder 9 år; 5. Gunder 5 år; 6. Hans 2 år; 7. Anne Christensdatter 14 år; 8. Kari 7 år. "Desuden anmeldte Stervboe Enken sig at være frugtsommelig, og forbeholdt sig ved sen Nedkomst at fremskaffe til Skifte-Retten den fornødne Oplysning". Kurator for nr. 1: morbroren Nils Clemmetsen; formynder for nr. 2 og 8: farbroren Johannes Johannessen Heisholt; for nr. 3 og 7: farens søskenbarns mann: Jon Andersen Heisholt; for nr. 4: farbroren Rasmus Johannessen Heisholt; for nr. 5 og 6: deres fasters mann Gunnar Johannessen Heisholt.

 

1802
NTS 1801-06
378b-380b

Gunnild Olsdatter, død;
enkemann Johannes Johannessen og barna: 1. Johannes Johannessen 14 år; 2. Ole 2 år; 3. Anne Johannesdatter 10 år; 4. Ingeborg 6 år; 5. Kari 4 år. Formynder for sønnene: faren Johannes Johannessen; for døtrene: deres mosters mann Halvor Evensen Jøntvet.

 

1828
NTS 1828-30
663b-668b

Ektefolka Johannes Johannesen og Karen Olsdatter oppgir boet "formedelst Alderdom"; hans barn fra to ekteskap: A. med avdøde Gunnild Olsdatter: 1. Johannes Johannesen, myndig; 2. Ole Johannesen, myndig; 3. Anne Johannesdatter gm. Halvor Olsen Hovland; 3. Kari Johannesdtr. gm. Kittil Jacobsen Bøe; B. med enka Karen Olsdatter: 1. Ole Johannesen d.y. 18 år; 2. Gunnild Kirstine Johannesdatter 16 år. Formynder for Ole og Gunnild: deres halvsøsters mann: Kittil Jacobsen Bøe. (Anm. Laila Kornstad: Andre kilder tyder på at barna av første kull er: 1. Johannes Johannesen, myndig; 2. Ole Johannesen, myndig; 3. Anne Johannesdatter gm. Ole Kittilsen Eiestrand og etter 1832 med Peder Olsen 4. Ingeborg gm. Halvor Olsen Hovland; 5. Kari Johannesdtr. gm. Kittil Jacobsen Bøe)

 

1843
NTS 1841-52
119b-121a

Johannes Christiansen, død 17.3.1843;
enka Marte Nielsdatter og barna: 1. Christian Johannesen, myndig; 2. Niels Johannesen, myndig; 3. Johannes Johannesen, myndig, i smedlære i Larvik; 4. Ole Johannesen 16 år; 5. Ingeborg Johannesdatter gm. Christen Arvesen Namløs; Christensdatter 14 år; 8. Kari 7 år. "Desuden anmeldte Stervboe Enken sig at være frugtsommelig, og forbeholdt sig ved sen Nedkomst at fremskaffe til Skifte-Retten den fornødne Oplysning". Kurator for nr. 1: morbroren Nils Clemmetsen; formynder for nr. 2 og 8: farbroren Johannes Johannessen Heisholt; for nr. 3 og 7: farens søskenbarns mann: Jon Andersen Heisholt; for nr. 4: farbroren Rasmus Johannessen Heisholt; for nr. 5 og 6: deres fasters mann Gunnar Johannessen Heisholt. 6. Anne Johannesdtr., ugift; 7. Kari Johannesdatter, ugift. Formynder for Ole: farbroren Hans Christiansen Sanda; for Anne og Kari: morbroren Johannes Nielsen Namløs.

 

1869
GSR 1862-96
32a-34a

Christian Fr. Johannesen, død;
enka Kari Andersdatter og barna: 1. Johannes Christiansen 30 år; 2. Anders Christiansen 27 år, reist til Amerika; verge: Christen Halvorsen Håtveit; 3. Niels Christiansen 24 år, p.t. maskinist på dampbåten "Tokkedølen" i Drangedal; verge: Johannes Johannesen Heisholt; 4. Christian Fr. Christiansen 21 år, i tjeneste på gården Straume i Drangedal; verge: John Kjøstolsen Heisholt; 5. Gunnild Christiansdatter 17 år; 6. Andreas Christiansen 15 år; 7. Gullek Christiansen 11 år; 8. Carl Christiansen 8 år. Verge for nr. 5-8: Christen Halvorsen Håtveit.

HEISHOLT ØSTRE

1715
NTS 1709-16
315b-317a

Groe Saamundsdatter skifter, etter ønske fra hennes første mann Rasmus Christensen, død; hun nylig gift på nytt med Ole Skaardahl. Til stede Groes barn med Rasmus Christensen: Thor Eye og Erich og Tollev Rasmussønner.

 

l737
NTS 1736-40
43b-44b

Karen Anonsdatter, død;
enkemann Tollev Rasmussen og barna: Rasmus Tollevsen l 6 år, Ole 10, Sifvert 8, Saamund 4; Anne Tollevsdtr. 21, Inger 13 og Groe 6 år.

 

1742
NTS 1740-45
382a-383b

Tollef Rasmussen, død;
Gift 1. gang med Kari Anonsdtr, død; Gift 2. gang med Inger Thomasdatter. Barn fra 1. ekteskap: Rasmus 20 år, Ole 15, Siver 13, Saamund 9; Anne 26 år, Inger 18, Groe 11 år. Barn fra 2. ekteskap: Kari 1 år.

 

1764
NTS 1761-64
598b-601a

Gunder Jensen, død;
enka Inger Thommasdatter og sønnen Tollef Gundersen 20 år.

 

1800
NTS 1801-06
326a-328b

Jørgen Gundersen, død;
enka Anne Hansdatter og barna: Gunder 11 år, Kari 8, Kirstie 6 år. Formynder for Gunder: morbror Christian Johannessen Heisholt; for Kari: Rasmus Johannessen Heisholt; for Kirstie: morfaren Hans Gundersen Kringleføtt; (avdødes bror oppgis å være Peder Gundersen Romnes). Lagverge for enka Anne: Peder Jørgensen Romnes.

 

l805
NTS 1801-06
848b-851a

Niels Andersen, død;
enka Anne Hansdatter og sønnen Jørgen Andreas Nielsen 1 år. Formynder: Jens Andersen Texle. Lagverge for enka: Pastor Bremer.

 

1806
NTS 1805-10
l58b-160b

Gunder Johannessen, død;
enka Anne Johannesdatter og barna: 1. Johannes Gundersen 16 år; 2. Anders Gundersen 13 år; formynder for disse: Niels Johannessen Heisholt; 3. Gunder Gundersen 9 år; 4. Marthe Gundersdatter 10 år; formynder for disse: Steen Olsen Håtvet; 5. Margrethe Gundersdatter 7 år; 6. Karie Gundersdatter 3 år; formynder for disse: morbroren Rasmus Johannessen Heisholt.

 

1826
NTS 1828-30
56b-58b

Piken Aase Sigurdsdatter, død;
arvinger: 1. ei brordatter i Sauland i Hjartdal "hvis Navn de tilstedeværende Arvinger ikke vidste"; 2. brordattera Kari Halvorsdatter gm. Ole Halvorsen Brokkonsrud i Sauherad; 3. brordattera Aase Halvorsdatter 14 år. Formynder for henne: Alf Olsen Landsverk i Sauherad.

 

1841
NTS 1841-52
20b.

Leilendingskona, enka Anne Johannesdatter, enke etter for lengst avdøde Gunder Johannesen Heisholt; barn: 1. Johannes Gundersen, myndig, bor på gården; 2. Anders Gundersen, myndig, på gården; 3. Gunder Gundersen, myndig; 4. Marthe Gundersdatter gm. John Andersen Lunde i Eidanger; 5. Margrethe Gundersdtr. gm. Søren Rostok under Heiestad i Eidanger; 6. Kari Gundersdtr. gm. Niels Hansen Holla.

 

1871
GSR 1862-96
40b-49a

KONKURSBO.
Landhandler Rasmus Hansen.

 

1890
GSU 1887-1904
55b-56a

Nikolai Halvorsen, død;
enka Dordi Johannesdatter og barna Johannes 11 år og Halvor 9 år.

 

1897
GSU 1887-1904
179a-180b

Johannes Nikolaisen, død;
umyndig gårdmannssønn; arvinger: 1. mora Dordi Johannesdatter med mannen Aslak Nielsen Heisholt; 2. broren Halvor Nikolaisen 15 år; verge: bokholder H. Halvorsen, Ulefoss.

 

1899
GSU 1887-1904
246a-147b

Anne Susanne Nielsdatter, død;
avdød mann smed Kristen Bentsen; A. konas arvinger: hennes brordatter Anne Bentsdatter, myndig; B. mannens arvinger: 1. søstera, enka Aaste Gurine Bentsen; 2. søstera Karen Torine gm. Peder Nilsen Hammerstad; 3. broren Bent Bentsen, død, barn: a. Bent Bentsen, myndig; b. Theodor Bentsen, myndig: e. Nils Bentsen, myndig; d. Hans Bentsen 18 år; e. Berthe Bentsdtr., myndig; 4. søstera Maren Bentsdatter, død, barn: a. Anna Andreasdatter gm. Ole P. Solvold i Amerika, adresse ukjent; b. Mary Stiansdatter 14 år; c. Benedikte Stiansdatter 11 ar.

HELGEN STORE

1721
NTS 1720-27
145a-145b

Tosten Povelsen, 72 år, oppgir boet; Arvinger: søstera Barbroe Povelsdatter og brødrene: 1. Gunder Povelsen, død, sønnen Elias Gunderssen; 2. Anders Povelsen, død, sønnen Peder Anderssen; 3. Ole Povelsen, død, sønnen Povel Olssen; 4. Niels Povelsen, død, sønnen Peder Nielssen; og søstera Kari Povelsdatter, død, vært gm. Halvor Østenssen.

 

1740
NTS 1740-45
40b-42a

Kari Olsdatter, død;
enkemann Poul Jonssen og deres sønn Jon Poulsen, myndig; og Kari Olsdatters barn fra 1. ekteskap med Ole Hanssen: 1. Ole Olsen, myndig; 2. Kisti gm. Rasmus Olsen, husmann på plassen Haugen under Helgen store.

 

1764
NTS 1761-64
661a-663b

Jon Poulsen, død;
enka Inger Mortensdatter og barna: Ole Jonsen 21 år, Christen 18, Peder 13 år, Morten 11 og Poul 9 år. Jfr. NTS/SDS 1765 nr. 1: formynder for Ole: Ole Mortensen Hegna; for Christen: Jens Andersen Giedeboen; for Peder: Jens Larsen Langeland; for Morten: Poul Nielssen Steenstad; for Poul: Anders Jensen Steenstadhvalen.

 

1796
NTS 1792-97
360a-363a

Ole Jonsen, død;
enka Børthe Brynildsdatter og barna: John Olsen, fylte 6 år 2.2.1796, Marie Olsdatter 14 år og Anne Olsdatter 9 år. Verge for sønnen og eldste datter: farbroren Peder Johnsen Værstad; for yngste datter: morbror Anders Brynildsen Jøntvet.

 

1802
NTS 1801-06
NTS 1801-06

Enka Berte Brynnildsdatter, død;
barn som hun har avlet med avdøde Ole Jonsen: 1. Jon Olsen; 2. Mari Olsdatter; 3. Anne Olsdatter.

 

1811
NTS 1809-15
322b-324a

Morten Jonsen, død;
enka Ingeborg Andersdatter og barna: 1. Jon Mortensen 21-22 år; 2. Inger Mortensdatter 24 år; 3. Kari Mortensdatter 20 år. Formynder for Jon: Simon Larsen Helgen; for Inger og Kari: Knud Aslachsen Grinna, som er gift med deres søskenbarn. Lagverge for enka: Paul Jonsen.

 

1829
NTS 1830-34
63a-67b

Ingeborg Halvorsdatter, død 24.6.1829;
enkemann John Olsen og barna: 1. Ole Johnsen 18 år; 2. Halvor Johnsen 16 år; 3. Even Johnsen 7 år; 4. Hans Johnsen 4 år; 5. Anne Karine Johnsdatter 13 år; 6. Børte Marie Johnsdatter 10 år. Formynder for Ole og Halvor: bestefaren Halvor Evensen Jøntvet; for Even og Børte: slektningen Hans Paulsen Roa; for Hans og Anne Karine: slektningen John Pedersen Værstad. (Anm. Laila Kornstad: iflg. Holla kirkebok nr. 4 døde Ingeborg 17.7.1829 og ble begravet 25.7.1829).

 

1852
NTS 1841-52
374a-375a

Enkemann, forhenværende lensmann Ulrik Kristinus Poppe, død 8.1.1852;
umyndig gjort; verge for ham har vært: Jens Christensen Stenstadvalen og Jørgen Jørgensen Jøntvet; etterlatte barn: 1. Carl Peder Herman Poppe 10 år; 2. Ludvig Christopher 8 år; 3. Kirsten Ludvikke Frederikke 21 år; 4. Laura Isabella Marie 17 år; 5. Maren Constance 14 år. Verge for barna: sakfører Hans Wessel.

HELGEN VESTRE
(=Helgen lille)

1730
NTS 1727-36
122a-122b

Niels Tostensen, død;
enka Anne Laersdatter og barna: Tosten 10 år og Guroe 9 år.

 

1740
NTS 1736-40
426b-427a

Kisti Gunlichsdatter, død;
enkemann Ellias Asbiørnsen og barna: Anders 24 år, Asbiøn 20 og Gunne 17 år.

 

1761
NTS 1761-64
357a-358a

Liuf Sørensdatter, død;
enkemann Ole Larsen og barna: Torbiørn Olsen 12 år, Søren 5; Anne Olsdtr. 9, Marie 7 og Taran 1 1/2 år.

 

1775
NTS 1775-84
111b-114b

Ole Laersen, død;
enka Børthe Andersdatter og barna: A. fra 1. ekteskap med Liief Sørensdtr., død: 1. Søren Olsen 17 år, 2. Mari Olsdatter 19 år, 3. Taran 13 1/2 år; B. fra 2. ekteskap med Børthe: 1. Anders Olsen 4 år og 2. Liif Olsdatter 8 år. Formyndere: Jens Larsen Langeland, bror til Ole Laersen, og Lars Sørensen Helgen, bror til Liv Sørensdatter. Jfr. NTS/SDU 1775 nr. 9 og SDS 1776 nr. 94.

 

1782
NTS 1775-84
654b-655a

Berthe Andersdatter, død;
enkemann Tollef Hansen og barna: A. fra 1. ekteskap med Ole Larsen, død: 1. Anders Olsen 13 år; 2. Live Olsdatter 17 år; B. fra siste ekteskap: Ole Tollefsen 5 år. Formynder for barn av 1. ekteskap: Jens Andersen Stenstadvalen.

 

1791
NTS 1787-92
780a-781a

Lars Sørensen, død;
enka Anne Simonsdatter og avdødes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Gunnild Jensdatter: 1. Kirstie Larsdatter gm. Tarrald Olsen på plassen Svendsrien under gården Dahl i Mælum; 2. Anne Larsdatter gm. Lars Sørensen Kåsa under Helgen. B. med enka Anne Simonsdatter: 1. Simon Larsen, myndig; 2, Gunnild gm. John Johnsen Kåsa under Værstad; 3. Karie gm. Ole Hansen Hagan under Holtan; 4. Taran gm. Simon Olsen Klovdal 5. Børte 23 år, ugift.

 

1810
NTS 1809-15
72b-74a

Tollef Hansen, død;
enka Marthe Olsdatter og barna: 1. Hans Tollefsen 11 år; 2. Kirsti Tollefsdatter 20 år, ugift; 3. Børthe Tollefsdatter 17 år. Formynder for nr. 1: Jon Hansen Grønstein; for nr. 2 og 3: Thomas Nielsen Hvala østre, Helgja. Lagverge for enka: presten L. L. Bremer.

 

1812
NTS 1809-15
628a-630a

Margith Olsdatter, død;
enka etter avdøde Tollef Hansen Helgen; barn: 1. Hans Tollefsen 13 år; 2. Kirstie Tollefsdatter 22 år; 3. Børthe Tollefsdatter 19 år. Formynder for nr. 1: John Hansen Grønstein; for nr. 2 og 3: Thomas Nielsen Hvala Østre (søndre) i Helgja.

HERREGÅRDEN
Prestegården

1796
NTS 1792-97
330b-331b

Ole Jonsen, smed, død;
enka Gunnild Tollefsdatter og sønnen Jon Olsen 3 år. Verge for sønnen: farfaren Jon Augustinussen Smed.

 

1800
NTS 1801-06
34b-38b

Jon Augustinussen, død 7.3.1800 og kona Aase Ougensdatter, død 22.3.1800; arvinger: 1. avdøde sønn Ole Jonsens to barn: Jon 7 år og Ole 4 år, begge hjemme hos mora Gunild Tollefsdatter; 2. dattera Catrine Jonsdatter gm. Niels Tollefsen på plassen Moen i Sauherad.

 

1802
NTS 1801-06
377a-378a

Ole Jonsen, død;
enka Gunnild Tollefsdatter og barna: hennes eldste sønn Jon Olsen, død i mars måned 1802; yngste sønn: Ole Olsen; en bror av henne oppgis å hete Anders Tollefsen.

 

1802
NTS 1801-06
380b-381b

Enka Gunnild Tollefsdatter, d. 24.5.1802;
(enke etter avdøde Ole Jonsen); en sønn: Ole Olsen, 6 år. Verge for sønnen: Kjøstol Christensen Namløs. Morfaren er oppgitt å hete Tollef Gunderssen Evje.

 

1840
NTS 1832-41
690b-691a

Avdøde husmannsfolk Ole Torgrimsen, død 1821, og Gunnild Olsdatter d. 15.11.1840; to sønner: Ole Olsen 42 år og Anders Olsen 40 år. Anders forteller at broren Ole har vært heimefra i 16 år "uden at der vides, at han har nogen bestemt Boelig, dog har han hørt Rygter om, at han i sidste 5 Aar skal have for det meste opholdt sig i Bamble Præstegield, og at han der nu skal være under Gaarden Rørholt i en Plads".

 

1849
NTS 1841-52
317a-317b

Kari Johannesdatter, død;
enkemann, husmann Johannes Jensen og sønnen Johannes Johannesen 3 år. Formynder: slektningen, gårdeier Christian Johannesen Heisholt.

HESTHAUG
Ulefos Jernværk

l742
NTS 1740-45
383b-384a

Haagen Anundsen, død;
enka Kari Madsdatter og barna: Anund Haagensen 6 år og ei datter på 2 år. (Anm. Laila Kornstad: Haagen Anundsen er ofte skrevet som Haagen Amundsen, Kari Madsdatter skal være Mari/Maren Madsdatter. Anund Haagensen: ved dåpen i 1736 er han kalt Amund. -ei datter på 2 år: Haagen og Maren hadde i 1740 sønnen Mats til dåpen.)

HJELSET

1691
NTS 1690-96
82a-83a

Tommes Colbiørnssen, død;
enka Maren Larsdatter og barna: Christen, Halfuor og Isach Tommessønner, og døtrene Anne, Ingebohr og Marthe.

 

1706
NTS 1703-09
181b-184a

Anders Olsen skal bøte til Kongen "formedelst begaaet Lejermaal udj sit Ægteskab med Gunild Olsdatter". Skifte ved dom.

 

1797
NTS 1797-1800
477a.

Anders Nielsen, død juni 1797;
Arvinger: faren Niels Andersen, "der skal boe i Bamble". Avdødes mor Berte Johnsdatter, død, på plassen Skovkaasen under Jøntvet, skifta l780, til stede; hun var datter av John Gullichsen og Inger Ingebretsdatter under Klovdal.

 

1823
NTS 1823-24
780b-787b

Ektefolka Jon Hansen og Mari Jacobsdatter oppgir boet; barn: 1. Hans Jonsen, myndig; 2. Christen Jonsen, død, etterlatt ei datter: Børthe Christensdatter 3 år; formynder for henne: bestefaren Jon Hansen Hjelset; 3. Jon Jonsen 24 år; formynder: Jan Andersen Munken; 4. Jacob Jonsen 22 år; formynder: Jan A. Munken; 5. Halvor Jonsen 8 år; formynder: broren Hans Jonsen Hjelset; 6. Mari Jonsdatter 27 år; formynder: Jan A. Munken; 7. Anne Jonsdatter gm. Tron Pedersen ved Ulefos Saugbrug; 8. Anne Jonsdatter d.y. 11 år; formynder for henne: søstermannen Tron Pedersen.

 

1834
NTS 1832-41
21a-21b

Pikebarnet Mari Johnsdatter, d. 2.3.1834;
mora Marie Jacobsdatter og den avdødes brødre og søstre: 1. Hans Johnsen, myndig; 2. Christen Johnsen, død, ei datter Berthe Christensdatter 13 år; formynder: Jørgen Gundersen Geitebua; 3. John Johnsen, myndig, bor i Skien; 4. Jacob Johnsen, myndig, bor i Ullensaker; 5. Anne Johnsdatter gm. Tron Pedersen Saugene; 6. Anne Johnsdtr., ugift, tjener hos oberst Grønvold i Næs i Sauherad; formynder: Tron Pedersen Saugene.

 

1851
NTS 1841-52
360b-361a

Føderådsenka Maria Jacobsdatter, død;
(enke etter avdøde John Hansen Hjelset); barn: 1. Hans Johnsen, bor "formentlig paa Tollnes", myndig; 2. Christen Johnsen, død, barn: dattera Berthe Christensdtr. 30 år, har tjent hos Erik Knudsen i Porsgrunn, men uvisst om hun fortsatt er der, 3. John Johnsen, gjestgiver, Skien, død, ei datter: Johanne Maria Johnsdtr. 19 år; 4. Jacob Johnsen, død, har vært bosatt i Christiania, og gift to ganger, visstnok tre barn i hvert ekteskap; 5. Anne Johnsdatter gm. Tron Pedersen ved Ulefos Saugbrug; 6. Anne Johnsdtr., d.y., 35 år, ugift, vanvittig.

HJELSET NEDRE

1891
GSU 1887-1904
72a-72b

Ingeborg Kirstine Olsdatter, død;
enkemann Halvor Jensen og barna: 1. Jens Halvorsen 1 år; 2. Ole Halvorsen 15 år, 3. Johan Adolf Halvorsen 13 år; 4. Anders Halvorsen 13 år, 5. Ingeborg Kirstine Halvorsdatter 11 år. Sønnen Gunder Andreas Halvorsen døde 4.7.1886.

HOLLA
Holla

1676
NTS 1667-84
79a.

Ifuer Haldvorssen, død;
hans etterlatte enke, ikke nevnt ved navn.

HOLLA

1710
NTS 1709-16
45a-48b

Olle Heljesen, død;
enka Helge Heljesdatter og barna: 1. Helje Olsen, gm. Anne Hansdatter, bor på gården Fjære i Solum; 2. Jens Olsen, bor i Gråten i Solum; 3. Halfvor Olsen, "hjemme hos Moderen"; 4. Anne Olsdatter gm. Peder Olsen Holte; 5. Børte Olsdatter, umyndig.

 

1711
NTS 1709-16
103a-103b

Anne Olsdatter, død;
enkemann Halfuor Olsen og dattera Anne Halvorsdatter.

 

1727
NTS 1720-27
460a-460b

Halvor Olssen, død;
enka Karen Findsdatter og barna: Ole 7 1/2 år og Anne 6 år.

 

1736
NTS 1736-40
18a-19a

Karen Steensdatter, død;
enkemann Christen Anderssen og hennes barn fra 1. ekteskap med Helge Olssen: Halvor Helgesen 20 år og Berthe Helgesdatter 18 år.

HOLLA SØNDRE

1755
NTS 1753-57
170a-172b

Ole Arvesen, død 1745;
enka Ingebor Andersdatter og barna: 1. Niels Olsen, myndig; 2. Kirsti Nielsdatter, datter av Ingebor Andersdatters 1. mann, Niels Svennungsen. Kirsti er enke, har vært gm. Ole Tufte; 3. Anna, ugift, 40 år; 4. Lisbeth gm. Anders Thorsen; 5. Marthe 33 år, ugift og 6. Marie, 27 år og ugift.

 

1764
NTS 1761-64
640a-642b

Arve Olsen, død 22.5.1764;
enka Helvig Thommesdatter og barna: 1. Thomas Arvesen 2 år; 2. Ingebor Arvesdatter 15 år; 3. Mari 13; 4. Kirstie 10; 5. Anne 6 år. Jfr. NTS/SDS 1764 nr. 50: formyndere: for nr. 1: mora Helvig Thomasdatter; for nr. 2 og 5: farbroren Ole Jonsen Hvala i Helgen; for nr. 3 og 4: Friderich Olsen Wibetoe, gm. søstera til avdøde Arve Olsen.

 

1796
NTS 1792-97
335a-237b

Ole Halvorsen, død;
enka Helvig Thomasdatter og barn fra to ekteskap: A. med avdøde Børthe Hansdatter Jøntvet: 1. Halvor Olsen, på gården Bøe i Helgen; 2. Kari Olsdatter gm. Anders Thomesen Bøe i Helgen; 3. Ingeborg Olsdatter gm. Niels Johannesen Namløs; B. med enka Helvig Thomasdatter: Arve Olsen 29 år.

 

1806
NTS 1805-10
169a-171b

Enkemadam Beata Hendricka Bredsdorff, død i januar 1806;
barn: 1. Morten Bredsdorff, myndig; 2. Bertel Bredsdorff, "fraværende paa Søereise"; 3. Johanne Dorthea Bredsdorff gm. byggmester Horn; 4. Magdalene Charlotte Bredsdorff 21 år, ugift. Formynder for nr. 4: hennes bror forvalter Bredsdorff.

HOLSTAD
Sannes nedre

1831
NTS 1830-34
163b-165b

Husmann Tron Olsen, død 15.7.1831;
(vært gm. Margith Andersdtr., død 1829); barn: 1. Ole Tronsen 15 år; 2. Aaste Karine Tronsdatter 10 år. Formynder for Ole: Thyge Olsen Sannes; for Aaste Karine: den avdødes svoger Ole Johnsen Vale.

HOLTAN

1759
NTS 1757-63
243a-245a

Lars Jensen, død 23.7.1759; enka
Anne Torbiørnsdatter; enka oppgir sin hovedlodd for sine barn: 1. Jens, myndig; 2. Ole, myndig; 3. Kiersten Larsdatter gm. Niels Olsen ved Ulefos Jernværk.

 

1795
NTS 1792-97
301a-304a

Stian Pedersen, død;
enka Asloug Jørgensdatter og barna: 1. Peder Stiansen 10 ar, f. 1784; 2. Jørgen 4 år; 3. Asloug 23 år; 4. Else 21 år; 4. Anne Stiansdatter 13 år. Verge for eldste sønn Peder: farbrorens sønn Peder Aasoldsen Tveit i Drangedal; verge for Jørgen og eldste datter Else: søskenbarnet Peder Larsen Tveit i Drangedal; verge for Anne: Anders Olsen Hvala gm. farens søskenbarn. (Enka Asloug Jørgensdatter er søster av Tord Jørgensen Ytterbøe).

«I Gunder Anundsens Hus»

1803
NTS 1801-06
410a-410b

Else Stiansdatter, død;
enkemann Gunder Annundsen og barna: Stian Gundersen 5 år og Anund Gundersen 2 år. Formynder: Anund Gundersen Holtan.

 

1840
NTS 1832-41
676b-677b

Jørgen Stiansen, død 12.10.1840;
enka Gunnild Rollefsdatter og barna: 1. Stian Jørgensen 19 år; 2. Rollef Jørgensen 16 år, 3. Jørgen Jørgensen 10 år, 4. Halvor Jørgensen 6 år 2.5.1840; 5. Anne Kirstine Jørgensdatter 21 år, ugift; 6. Gunnild Jørgensdatter 13 år. Formynder for Stian: Peder Stiansen Holtan; for Rollef, Jørgen og Halvor: Anders Johnsen Klovdal; for døtrene: Gunder Gundersen Sjørholt. Lagverge for enka: Halvor Rollefsen Omdahl i Mælum.

 

1867
GSR 1862-96
14a-17a

Gårdeier Søren Pedersen og kona Anne Anne Marie Andersdatter, begge døde. En sønn: Thor Pedersen Langeland; verge: Thor Jørgensen.

HUSET
Gård ikke nevnt

1773
NTS/SDS

Torgrim Christensen, død;
ei datter: Marie Torgrimsdatter 29 år; formynder: svogeren Even Jøntvet "eller rettere Juve".

HUSET
Værstad

1706
NTS 1703-09
186b-188b

Knud Olsen, død;
enka Børte Olsdatter og hans brødre: Jøran Olsen Ringsevje og Erich Olsen.

 

1810
NTS 1805-10
819a-821a

Mari Gundersdatter, død;
enkemann Ole Andersen og barna: 1. Gunder Olsen 27 år; 2. Ole Olsen 20 år; 3. Anders Olsen 18 år; 4. Anne Olsdatter 30 år; 5. Lisbeth Olsdtr. 22 år; 6. Maria Olsdatter 21 år; 7. Mari Olsdtr. l6 år. Verge for Ole og Anders: faren Ole Andersen; for Anne og Lisbeth: Gunder Pedersen Moen under prestegården; for Maria og Mari: Thor Jørgensen Søvestranda.

 

1816
NTS 1815-20
215a-218a

Enkemann Ole Andersen skifter mellom barna: 1 . Ole Olsen, myndig; 2. Anders Olsen 24 år; 3. Anne Olsdatter 36 år, ugift; 4. Lisabeth Olsdtr. 29 år, ugift; tjener hos kjøpmann Brendel i Skien; 5. Maria Olsdatter 27 år, ugift; 6. Mari Olsdatter 22 år, ugift. Formynder for nr. 2: Christen Jensen Stenstadvalen; for nr. 3 og 4: John Hansen Hjelset; for nr. 5 og 6: Halvor Andersen Værstad.

 

1840
NTS 1832-41
677b-679a

Anders Olsen, død 16.8.1840;
enka Anne Jørgensdatter og barna: 1. Ole Andersen 15 år i juni 1841; 2. Jørgen Andersen 10 år i februar 1841; 3. Ingeborg Andersdatter, ugift; 4. Anne Andersdatter, ugift; 5. Mari Andersdtr. 13 år ved St. Hansdag 1841. Formynder for Ole og Jørgen: Ole Olsen Huset; for Ingeborg: Jørgen Jørgensen Helgen; for Anne og Mari: Tron Andersen Namløs. Lagverge for enka Anne: Jens Jørgensen Kålstad.

 

1881
GSR 1862-96
82a-85b

Avdøde ektefolk Hans Carlsen og kona Karen Kirstine Abrahamsdatter, hun død 3.3.1881; barn: 1. Carl Hansen 12 år; 2. Abraham Hansen 7 år; 3. Anne Hansdatter 10 år; 4. Kirsti Hansdatter 4 år. Verge for barna: Abraham Larsen Kolle. Jfr. NTS/GSU 1887-1904, fol. 18a-19b for året 1888, der det opplyses at Hans Carlsen var gårdmann og landhandler.

HUSET
Kolle nordre

1743
NTS 1740-45
515a-516a

Marthe Hansdatter, død;
enkemann Anders Nielsen og sønnen Niels Andersen, ca. 1 år.

 

1772
NTS/SDS nr. 30

Rasmus Jonsen, død;
barn: 1. Hans Rasmussen 16 år; 2. Brynild 12 år; 3. Peder 7 år; 4. Maren 21 år. Formynder for nr. 1: Brynild Olsen; for nr. 2: Rollef Grini; for nr. 3: Thor Klevsgade; for nr. 4: Anders Welcom.

 

1787
NTS 1787-92
486b-487b

Margrethe Hansdatter, død;
enke etter avdøde Rasmus Johnsen. Barn: 1. John Rasmussen, myndig; 2. Ole, myndig; 3. Hans, myndig; 4. Brynild, 24 år; 5. Peder, 21 år; 6. Marthe Rasmusdatter gm. Anders Saamundsen i Skien; 7. Anne Rasmusdtr. gm. Poul Post; 8. Maren Rasmusdtr. 19 år, ugift, tjener på gården Namløs. Verge for Peder: Rollef Grivi; for Maren: John Olsen Febakke.

HUVE
Hjelset nedre

1783
NTS 1775-84
701a-701b

Halvor Andersen, død;
Barn: Anders 7 år og Maria 4 år. NTS/SDS 1784 nr. 34: formynder for Anders: Halvor Olsen Jelseth; for Maria: Ole Jenssen Præstgrav.

HUVE
Vale store

1741
NTS 1740-45
160b-161a

Sitzil Christophersdatter, død;
enkemann Jøran Torbiørnsen og barna: Christopher 17 år, Torbiørn 11, Mari 14 og Anne 13 år.

HUVE
Ytterbø

1827
NTS 1828-30
156a-158b

Magrethe Brynildsdatter, død 21.8.1827;
enkemann Peder Hansen og avdødes mor og søsken: 1. mora Anne Torbiørnsdatter; 2. broren Jens Brynildsen, myndig; 3. broren Rasmus Brynildsen 20 år; formynder: broren Jens; 4. søstera Anne Brynildsdatter, ugift, tjener hos forvalter Knudsen ved Ulefos Sagbruk; 5. søstera Ingeborg Brynildsdtr., ugift, tjener i Langesund; 6. søstera Mari Brynildsdtr., ugift, tjener hos Gullik Jonsen i Porsgrunn. Formynder for de tre søstrene: broren Jens Brynildsen.

HVALA i Helgen

1712
NTS 1709-16
158a-159b

Martha Helgiesdatter, død;
enkemann Gunder Helgiessen og hennes datter: Torbjør Andersdatter og den avdøde datteren Mari Andersdatters tre barn: Gunder og Anders Jacobssønner og Ingebaar Jacobsdatter.

 

1714
NTS 1709-16
265b-268a

Gunder Helgiesen, død;
enka Mari Olsdatter og hans bror og søstre: Tønnes Helgiessen og Anne og Aaste Helgiesdøtre.

 

1755
NTS 1753-57
75b-80b

Hans Brynildsen, død;
enka Marie Olsdatter og barna: 1. Martha Hansdtr. død, gm. Anders Nielsen, én sønn: Niels Anderssen 12; 2. Liv Hansdtr. 40 år, ugift; 3. Margretha Hansdtr. gm. Rasmus Huset i Helgen; 4. Kirsti Hansdtr. gm. Rollef Gundersen; 5. Eli gm. Thor Christensen; 6. Berthe gm. Niels lsaacsen; 7. Marie Hansdatter 23 år, ugift og 8. Ingebor Hansdatter 19 år og ugift.

 

1783
NTS 1785-87
16a-17a

Niels Olsen, død;
enka Anne Thomasdatter og barna: 1. Thomas Nielsen, myndig, på gården; 2. Anders 23 år, tjener på Sjørholt; 3. Ole 21; 4. Arve 18; 5. Marie Nielsdatter gm. Jacob Arnesen Siljan, Mælum; 6. Inger Nielsdtr. gm. Anders Kittelsen Jøntvet.

 

1793
NTS 1792-97
59b-62a

Kirsti Olsdatter, død;
enkemann Thomas Nielsen og barna: Anders Thomasen 16 år, Niels 13, Ole 8, Arve 6 år, Anne Margrete I I år, Margrete 3 år. Formyndere: for eldste sønn og yngste datter: morfaren Ole Steensen Håtvet; for Niels og Ole: morbroren Steen Olsen Håtvet; for Arve og Anne Margrethe: morbroren Anders Olsen Hægland.

 

1820
NTS 1820-22
211b-215a

Thomas Nielsen, død ca. 28.7.1820;
enka Kari Hansdatter og avdødes barn i to ekteskap: A. med avdøde Kirsti Olsdatter: 1. Anders Thomasen, myndig; 2. Niels Thomasen, myndig; 3. Ole Thomasen, myndig, bosatt i København; 4. Arve Thomasen, myndig; 5. Anne Margrethe Thomasdatter gm. Ole Larsen Haugane; 6. Margrethe Thomasdatter gm. mindreårige Jens Christensen Kålstad; B. med enka Kari Hansdatter: 1. Hans Thomasen 23 år; 2. Kirsti Thomasdatter gm. Anders Olsen Marum. Formynder for Ole Thomasen: John Hansen Grønstein; for svigersønnen Jens Christensen: John Jørgensen Kålstad; for Hans Thomasen: Halvor Evensen Jøntvet. Lagverge for enka: forvalter Poppe på Bø.

 

1835
NTS 1832-41
274b-275b

Enkemann Arve Nielsen, død i juli 1835.
Barn: 1. Niels Arvesen Jøntvet, død, barn: a. Arve Nielsen 10 år; b. Kittil Nielsen 5 år; c. Mari Nielsdatter 7 år; d. Karen Nielsdatter; 2. John Arvesen Hvala, myndig; 3. Hans Arvesen, myndig; 4. Anne Arvesdatter gm. Ole Olsen Roligheden d.y.; 5. Mari Arvesdtr. gm. Johannes Hansen Grønstein. Formynder for 1 a-d: farbroren John Arvesen Hvala.

 

1874
GSR 1862-96
52b-54b

Enka Anne Jesine Isaksdatter, død 22.1.1874;
barn: 1. Isak Halvorsen 24 år; 2. Anders Halvorsen 21 år 6.8.1874; 3. Halvor Halvorsen 15 år; 4. Ole Halvorsen 13 år; 5. Ingeborg Halvorsdatter gm. Jørgen Jørgensen Jøntvet; 6. Anne Kristine Halvorsdatter 25 år, 7. Mari Anne Halvorsdatter 18 år i februar 1874.

HVALA NORDRE
(i Valebø)

1755
NTS 1753-57
173b-176a

Enka Kisti Jonsdatter oppgir boet;
barn: 1. Ingebor Toufsdatter, død, var gm. Wetle Lunde, etterlatte barn: a. Greger Wetlesen 7 år, b. Touf (Tov) Wetlesen 2 år og c. Liv Wetlesdatter 5; 2. Kirsti Toufsdatter gm. Halvor Hvala.

 

1774
NTS/SDS nr. 9

Anne Olsdatter, død;
arvinger: barna Karie Gundersdatter 13 år; Børthe 7 år, og Anne 5 år. Formynder: faren Gunder Halvorsen.

 

1797
NTS 1797-1800
488a-489b

Gunder Halvorsen, gift 1. gang med Anne Olsdatter, død; Gunder og hans andre kone Margith Halvorsdatter skifter mellom barn av to ekteskap "formedelst tiltagende Alderdom": A. barn av 1. ekteskap: 1. Karie Gundersdatter gm. Tollef Knudsen Namløs; 2. Børte Gundersdtr. gm. Anders Kittilsen Jøntvet; 3. Anne Gundersdatter gm. Niels Christensen Opsal; B. barn av 2. ekteskap: 1. Halvor Gundersen 20 år; 2. Gunder 16; 3. Halvor d.y. 15; 4. Ole 10 år. Dessuten arver Margith Halvorsdatters barn utenfor ekteskap: Kirstie Ingebretsdatter gm. Johannes Gundersen Kåsa under Bruset i Mælum. Verge for de to yngste: farens søskenbarn naboen Anders Andersen Lunde.

HØGSETE
Vale store

1779
NTS 1775-84
376b-377b

Niels Ellevsen, død 8.12.1778;
enka Anne Gundersdatter og barna: Ellev 4 år, Ingeborg 19, Anne 14 og Aaste 9 år. NTS/SDS 1779 nr. 56 oppgir ei datter, Ragnild 1 år, i tillegg til de fire første. Formyndere: for Ellev: Ellef Andersen Lundefaret; for Ingeborg: Jens Augustinussen Graver; for Anne: Christen Nielsen Opsal; for Aaste: farbroren Ole Ellefsen Goetid i Lundeherred og for Ragnild: mora Anne Gundersdatter med lagverge Sigurd Lunde.

 

1793
NTS 1792-97
154a-154b

Niels Nielsen, død;
enka Karen Andersdatter og barna: Niels 8 år, Anders 5, Niels 1 år og ei datter på 3 år. Formyndere: for eldste og yngste sønn: farbroren Niels Nielsen Dahlen; for Anders og dattera: farbroren Peder Nielsen Hegna.

 

1823
NTS 1823-24
581b-582b

Niels Nielsen, død;
enka Kari Anundsdatter og barna: 1. Niels Nielsen 3 år; 2. Anne Nielsdatter 6 år; 3. Kari Nielsdatter 1 år. Formynder for barna: Niels Hansen Usterud; lagverge for enka: hennes far Anund Olsen Lunde.

 

1823
NTS 1823-24
585a-586b

Aaste Nielsdatter, død;
enkemann Gunder Pedersen og barna: 1. Peder Gundersen 3 år; 2. Berthe Maria Gundersdatter 1/2 år. Formynder for barna: morfaren Niels Hansen Usterud.

 

1855
NTS 1853-62
104b-105b

Johanne Andersdatter, død høsten 1853;
enkemann Niels Nielsen og sønnen Niels Nielsen 5 år. Formynder: John Andersen Vale.

 

1897
GSU 1887-1904
200a-201b

Husmann Niels Nielsen, død;
enka Grete Torgrimsdatter og barna: 1. Karen Nielsdtr. gm. Andreas Jacobsen på Blekebakken i Skien; 2. Anders Nielsen Ulefoss; 3. Marie Nielsdtr. gm. Niels Pedersen, Ulefoss; 4. Anne Nielsdtr. gm. Hans Tronsen Høgsete; 5. Niels Nielsen, Skien; 6. Maren Nielsdtr. gm. Peder Johnsen, Ulefoss; 7. Halvor Nielsen, Kristiania; 8. Niels Nielsens 6 barn i Amerika, alle umyndige.

HØLEN
Ulefos Sagbrug

1893
GSU 1887-1904
99a-100a

Snekker Stian Anundsen og kona Maren Bentsdatter, begge døde;
arvinger: dattera Amanda Stiansdatter og hans søster Aslaug Marie Anundsdatter.

HÅTVEIT LILLE

1722
NTS 1720-27
250b-254a

Anne Siversdatter, død;
enkemann Peder Olssen Haatvet og barna: Siver 19 år og Mari 24 år.

 

1727
NTS 1720-27
458a-460a

Peder Olssen, død;
enka Karen Jørgensdatter og hans barn fra to ekteskap: A. med avdøde Anne Siversdatter: Siver, gift, myndig og Mari, 29 år, ugift, umyndig; B. med enka Karen Jørgensdatter: Ole 3 år og Anne 4 år. (Farbror: Niels Namløs.)

 

1738
NTS 1736-40
150a-152b

Tiøstel Trondsen, død;
enka Gunild Christensdatter og barna: Christen 5 år og Tron 3 år.

 

1738
NTS 1736-40
357b-359a

"Dend undvigte Manddraber" Lars Jacobsen (rømt morder); kona, Kari Jørgensdatter, skifter.

 

1821
NTS 1820-22
120b-123a

Christen Kjørstolsen, død;
enka Anne Halvorsdatter og barna: 1. Kjørstol Christensen, myndig; 2. Halvor Christensen, myndig; 3. Marie Christensdatter gm. Arve Nielsen Namløs; 4. Anne Christensdatter gm. Peder Andersen Tufte.

 

1838
NTS 1832-41
424b-426b

Gårdmannskona Marie Pedersdatter, død 22. juli 1838;
enkemann Kjøstol Christensen og barna: 1. Christen Kjøstolsen, myndig; 2. Peder Kjøstolsen 24 år; 3. Jørgen Kjøstolsen 16 år, f. 2.2.1822; 4. Anne Kjøstolsdatter gm. Ole Nielsen Enerhaugen; 5. Kirsti Kjøstolsdatter gm. Anders Andersen Torsnes; 6. Mari Kjøstolsdtr. gm. Ole Nielsen Kalvodde; 7. Karie Kjøstolsdatter, ugift, tjener hos kjøpmann Jacob Müller i Porsgrunn; 8. Anne Kjøstolsdtr., ugift. Verge for Peder: søskenbarnet Ole Johnsen Fen; for Jørgen, Karie og Anne: Halvor Christensen Håtveit.

 

1838
NTS 1832-41
426b-427b

Føderådskona Anne Halvorsdatter, død 24. juli 1838;
(enke etter avdøde Christen Kjøstolsen, skifte 1821); barn: 1. Kjøstol Christensen, myndig; 2. Halvor Christensen, myndig; 3. Marie Christensdatter, død, vært gm. Arve Nielsen Namløs, barn: a. Christen Arvesen Namløs, myndig; b. Niels Arvesen, myndig; c. Ole Arvesen 14 år; d. Ingeborg Arvesdatter, ugift; e. Anne Arvesdtr., ugift. Formynder for Ole, Ingeborg og Anne: faren Arve Nielsen Namløs; 4. Anne Christensdatter gm. Peder Arvesen Tufte.

 

1856
NTS 1853-62
132b-134a

Christen Kjøstolsen, død;
enka Anne Simonsdatter og barna: 1. Ole Christensen 36 år, bor på Røkstua; 2. Anne Kirstine Christensdatter 26 år, oppholder seg hos broren Ole Christensen Røkstua; 3. Anne Christensdatter 21 år, forlova med Simon Larsen Håtveit, og skal gifte seg i juni; 4. Aavet Marie Christensdatter 18 ar. Verge for døtrene: farbroren Jørgen Kjøstolsen Kålstad. Skiftet foretatt først på Håtveit, deretter på Røkstua.

 

1865
GSR 1862-96
6b-8a

Mari Andersdatter, død;
enkemann Halvor Christensen (som skal gifte seg på nytt); barn: 1. Christen Halvorsen Håtveit; 2. Halvor Halvorsen Namløs; 3. en dattersønn, Anders Andersen, som oppholder seg hos sin far skredder Anders Jensen i Drangedal; formynder for ham: Halvor Halvorsen Røkstua; 4. datterbarna Gunder Jørgensen og Kari Jørgensdatter, som skal oppholde seg i Wisconsin i Nord-Amerika; foreldrene er døde; verge: Jørgen Johnsen Vale i Valebø.

 

1870
GSR 1862-96
35b-37a

Føderådskona Mari Stensdatter, død;
enkemann Halvor Christensen og hans arvinger: 1. Hans Pedersen, enkemann etter den avdøde dattera Kisti Hansdatter; 2. avdøde Marthe Hansdatters barn: Hans Olsen og Anne Marie Olsdtr.; 3. avdøde datter Anne Hansdatters barn: a. Hans Halvorsen Fen; b. Aslaug Kistine Halvorsdatter gm. Hans Andersen Fen. Verge for de umyndige Hans Olsen og Anne Marie Olsdtr. samt Hans Halvorsen: Simon Larsen Håtveit.

HÅTVEIT STORE

1669
NTS 1667-84
33a-33b

Kiersti Andersdatter, død;
enkemann Steen Evindssen og barna: Evind, Niels, Kiersti, Mari og Anne.

 

1699
NTS 1696-1701
177a-179a

Steen Evensen, død;
enka Børte Bertelsdatter og barna: Anders, Anders, Bertel, Kirsti, Mari og Kari.

 

1738
NTS 1736-1740
153a-155a

Anders Steensen og kona Marthe Gundersdatter oppgir boet.
Barn: Steen, Anders, Halvor, Gunnar, alle myndige og gifte; Anders Steensens barn fra 1. ekteskap: Christen Andersen Holden, myndig og dattera Gunild Andersdtr. gm. Jon Eie. (Anm. Laila Kornstad: Anders Steensens barn fra 1. ekteskap: Christen og Gunild er ikke Anders Steensens barn, de er Marthe Gundersdatters barn fra første ekteskap med Anders Pedersen Tinholt.)

(Anm. Nils Buverud: Tekst fra originalskifte: ”...moderens i første ægteskab tvende børn Christen Andersen Holden og Gunnil Andersdatter gift Jon Eie”)

 

1755
NTS 1753-57
188a-190b

Steen Andersen, død;
enka Anne Nielsdatter og barna: Ole Steensen, eldste sønn, myndig, Anders 13 år og Marthe, 17 år, ugift. Formynder: morbror Ole Namløs.

 

1765
NTS/SDS nr. 26

Anne Nielsdatter, død;
umyndig barn: Anders Steensen 22 år; kurator: Anders Nielsen Haatvet. Iflg. NTS/SDU 1764 døde Anne Nielsdatter 12. mars 1764.

 

1798
NTS 1797-1800
666b-669b

Ole Steensen og kona Margrethe Halvorsdatter oppgir boet.:
"Ole Steensen og Margrethe Halvorsdatter har, som gamle og sygelige Folk, besluttet at opgive sit Boe, til Skifte og Deeling imellem deres fælleds Børn og Børnebørn, samt derefter at indgive sig i Follaug og til Forsorg, hos deres tvende ældste Sønner Steen og Anders Olssønner". Barn: 1. Steen Olsen, myndig; 2. Anders Olsen, myndig; 3. Halvor Olsen, myndig; 4. Kirstie Olsdatter, død, gm. Tommes Nielsen Hvala, etterlatt 6 barn: a. Anders Tommesen, 20 år, tjener hos Biørn Ødegaarden i Solum; b. Niels 18; c. Ole 9 år, tjener på Høgsete; d. Arve 10 år; e. Anne Margrethe 15 år; f. Margrethe 3 år. Verge for Ole og Arve: morbroren Steen Olsen Melteig; 5. Karie Olsdtr. gm. Anders Nielsen Helgengrind.

 

1807
NTS 1805-10
282b-285a

Avdøde ektefolk Ole Steensen og kona Margrethe Gundersdatter (i 1798 kalles hun Margrethe Halvorsdatter); barn: 1. Steen Olsen Håtvet, myndig; 2. Anders Olsen Melteig, myndig; 3. Halvor Olsen Munken, myndig; 4. Kirstie Olsdatter, død, vært gm. Thomas Nielsen Hvala, barn: a. Anders Thomasen, myndig; b. Niels Thomasen, myndig; c. Ole Thomasen 22 år, reiser til sjøs; verge for Ole: Anders Olsen Melteig; d. Arve Thomasen 19 år, tjener på Munken; verge: Steen Olsen Håtveit; e. Anne Margrethe Thomasdatter gm. Ole Larsen Houene (Haugane) under Kolle, f. Margrethe Thomasdatter 17 år; 5. Karie Olsdatter gm. Anders Nielsen Askejordet under Tinholt. Formynder for Margrethe: faren Thomas Nielsen Hvala.

 

1821
NTS 1820-22
340a-346b

Ektefolka Steen Olsen og Anne Pedersdatter oppgir boet;
barn og barnebarn: 1. eldste datters barn (i ekteskap med Johannes Nielsen Namløs): a. Steen Johannesen 12 ar; b. Ingeborg Johannesdatter 13 år; c. Anne Johannesdtr. 9 år; 2. dattera Magrete Steensdtr. gm. Knud Nielsen Håtveit; 3. dattera Anne Steensdatter gm. Johannes Rasmussen Heisholt; 4. dattera Kirsti Steensdtr. gm. Anders Thomasen Vibeto; 5. dattera Mari Steensdatter gm. Hans Steensen Tufte.

 

1838
NTS 1832-41
452a-454a

Knud Nielsen, død 6.8.1838;
enka Margrete Steensdatter og barna: 1. Niels Knudsen 16 år; 2. Steen Knudsen 14 år; 3. Ole Knudsen 11 år, født i desember 1827; 4. Anne Knudsdatter gm. Christopher Steensen Bjerva: 5. Mari Knudsdtr. gm. Ole Olsen Nyhus; 6. Taran Knudsdtr. gm. Peder Gundersen Fen; 7. Kari Knudsdtr. 9 år. Formynder for Niels: Johannes Rasmussen Heisholt; for Steen, Ole og Kari: Anders Thomasen Vibeto. Lagverge for enka Margrete: Ole Andersen Melteig.

 

1873
GSR 1862-96
50b-52a

Føderådsmannen Halvor Christensen, død;
barn: 1. Christen Halvorsen Håtveit, myndig; 2. Halvor Halvorsen Namløs, myndig; 3. Marie Halvorsdatter gm. Nils Andersen Saga; 4. Anne Halvorsdatters sønn Anders Andersen, bosatt i Amerika; verge: faren Anders Jensen i Drangedal; 5. Marte Halvorsdatters barn: Gunder Jørgensen og Karen Jørgensdatter, begge bosatt i Amerika; verge: Christen Pedersen Tufte.

Innledning | Del 2 | Del 3 | Arvelatere