Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 16. desember 2008. Gjengitt etter original i Statsarkivet i Trondheim: Trondheim Magistrat, E. Administrative oppgaver for staten, Eg. nr. 1. Manntall/folketellinger 1714-1746.

Utgaven er muliggjordt takket være at foreningen DIS-Sør-Trøndelag finansierte reisen Oslo-Trondhjem 3.–5. november 2004.No 2.

Mandtall

paa Molde Byis jndbyggere, med forklaring om hvem som haver taget Borgerskab.

Hr. Amtmand Tönder

Hr. Major Fietzens

Hr. Capitain Skielderup

Hr. Lieutenant Grib

Tolderen Paul Berentz

Conterleur Peter Fyhn

Præsten Hr. Peter Angel

Klokkeren Severin Löeg

Capt: d Armes Mads Bredzer

Sergiant Johan Skanke

Bartsker Grandt

Nils Regiment Smed

Jacob Mortensön Skultz

Hospitals Forstander Morten Lyng

Sr. Jacob Andreas Eeg handler som Commissionair


Effterskrevne har taget Borgerskab til Molde som Handels mænd.

Jacob Johansön Skultz

Daniel Stephensön

Peder Hagerup

Jver Odensön

Nicolay Olufsön


Diße haver taget Borgerskab til Tronhiem, förend Molde fik Previlegier, og nu agte ufornöden, at tage det til Molde

Aage Pedersön

Jver Jversön

Jacob Friis

Claus Lund


Fölgende haver taget Borgerskab til Molde som Skippere

William Allan fra Montros i Skottland

og Daniel Clærk fra Glaskov i Skottland


Som Muur mæster haver taget Borgerskab

Anders Thorresön


Som Slagter haver begieret Borgerskab

Peter Rus


Og diße haver taget Borgerskab som Vrager paa Molde

Anders Erichsön

Gunder Aslachsön

og Peder Aandahl


Effterfölgende HaandVerks Folk, haver ikke villet tage Borgerskab

Peder Snedker

Ole Henrichsön Skoemager

Edvert Bager

Ole Larsön Skoemager

Johan Tydsk skrædder er byetiener

Lars Larsön glasmager

Jngebreth Snedker

Knud Skoemager

Hans Skrædder

Jacob Skrædder

Nils Skoemager er byetiener

Carl Wale Knapmager

Johan Lykke guldsmed

Erich Smed

Lars guldsmed

Jens Smed

Hans Paruqvemager

Peder Landsberg Skrædder

Andreas Snedker

Svend Smed


Effterskrevne bruger smaa Handel, men ikke taget Borgerskab

Johan Myhre

Mads Jensön Wideröe

Erich Ellingsön Aandahl været længe Soldatt

Ole Dahle


Huus mænd og arbeids Folk

Lars ved Hospitalet

Erich ibidem

Knud ibidem

Paul ibidem

Lars Hoem

Ole Talberg

Peder i Myhren

Lars Sörensön ibidem

Lars Berg

Lars ibidem

Lars ved Aage Pedersön

Erich Oure

Knud Bentsön

Jver i Skultshaugen

Unge Hans paa Houen

gammel Hans paa Hauen

Elling paa Hauen

Knud i Hollen

Knud Paulsön

Ole Molde

Peter Larsön

Sören paa Hauen

Just ibidem

Johannes ibidem

Jens i Kirke Bakken

Jon Tronsön Kipper

Knud Lassesön

Peder Knudsön

Ole Jonsön

Anders Dversnes

Christian Pedersön

Jon Farqvam

Find Solemdahlen

Lars Skaffer

Endre,

Morten oplænding

Anders tilforn Vrager

Friderich paa Houen

gammel Anne ibidem

Knud paa Houen

Peder paa Houen

Ole ved Broen

Knud paa Röysen

Peder paa Röysen

Jon ibidem

Christen ibidem

Ole Robbertsön

Börye Pedersön

Jens i Krybben

Jacob Thoresön

Ole Krybben

Paul Fend

Knud i Krybben

Mons ibidem gammel

Jon Paulsön under Berget

Ole Olsön ibidem

Jens Olsön Lods

Lars Grönness

Gunder Olsön gammel

Lars Sadelmager

Elling i Skultzhaugen

Just Rovig

Peder Larsön Gieret

Knud Waluer

Ole Fisker

Knud oplending

Nils oplending

Ole Farqvam

Ole oplending

Matz Knudsön

Ole hos Maren Cimber

Endre oplending

Stephen Pedersön


Saaledes Jndbyggerne paa Molde, med sine omstændigheder alle at være opförte Testerer – Friisvold den 28 May 1746.

J Friis.