Manntall over Bergen bys innvånere 9. mai 1714

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 13. januar 2007.

 

Dette manntallet har arkivsignaturen Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Skattevesen, pk. 4. Manntallet ligger i en pakke reviderte regnskaper samlet i forbindelse med innkrevningen av Krigsstyr (krigsskatten eller Dagskatten) for årene 1712–1720. Denne pakken inneholder også en rekke andre kilder fra Bergen by.

 

Teksten er gjengitt bokstavrett med normaliseringer i bruken av store og små forbokstaver i egennavn. Tegnene “\…/” er tilført i originalen over linjen eller i margen. Bokstaver i klammen “[...]” mangler i originalen og tilføyes her. Oppløsninger av forkortelser er markert med kursiv. Skillings-s, ß er beholdt. Bokstaven “ø” gjengis dels “ø” og “Ø”, dels “ö” og “Ø”, som i originalen (der det imidlertid oftest står ó). Originalens to spalter er opphevet, siden det ikke var konsekvens i hvilke ord som kom i hver spalte. Spalteskillet er erstattet av kommaer. Usikre lesemåter er bemerket ved bruk av “(?)”. Sideskift markeres med blanke linjer.

 

 

Mandtall Over Bergen Byes Jndvaanere

 

Dend 1ste Rode

Herman Nielßen, Bordklamper, fattig

Trine Fosß, en Encke, intet Brug, fattig

Willem Möller, Kiöbmand

Christen Nielßen, Kipper arbedsmand

Ane Clemmensdatter, en Encke, bruger Kipper Handverck

Thomas Berentsen, Styremand

Hans Hanßen Gabriel, Skipper

Lavritz Ericksen, Timmermand enroulleret No 1035

Jngebor Hansdatter en Encke, intet Brug, fattig

Aamund Joenßen, Flötmand, fattig

Ole Casperßen, Baadsmand, enroulleret 1295

Lars Anderßen, i samme hus, fattig

Anfind Olßen, Baadsmand, enroulleret No 1344

Niels Olßen, Drager og Vægter

Peder Nielßen, Soldat

Lars Joenßens Encke, intet Brug, fattig

Jens Anderßens Encke, intet Brug, fattig

Jngebor Olsdatter en Encke, intet Brug, fattig

Elling Olßens Encke, intet Brug, fattig

Gunder Mathießen, Baadsmand enroulleret No 414

 

Anders Sivertsen, Soldat

Peder Salomonßen, Arbedsmand, fattig

Ole Pederßen, Flötmand, fattig

Daniel Jacobßen, Skolapper, i samme hus, fattig

Siri Ottersdatter en Encke, intet brug, fattig

Guldbrand Eskelßen, Flötmand og Vægter

Jacob Michelßen, Baadsmand enroulleret No 228

Lars Jenßen, Baadsmand enroulleret No 146

Niels Nielßen, Baadsmand, Slet tilstand

Niels Joenßen, Soldat, i samme hus

Jver Asbiörnßen, Baadsmand, i samme hus, enroulleret 250

Bendix Kolbeenßen, arbedsmand, fattig

Simon Monßen, Baadsmand, enroulleret No 1371

Johannes Larßen, Baadsmand, enroulleret No 944

Kolbeen Knudßen, arbedsmand, i samme hus, Slet tilstand

Joen Olßen, Baadsmand, enroulleret [No] 792

Hans Gertsen, Soldat

Maren Pedersdatter, intet brug, Slet tilstand

Peder Raßmußen, arbedsmand og Tambour ved et Borger-Compagnie, Slet tilstand

Hans Johanßen, Soldat

Elen Ellingsdatter en Encke, ingen Brug, fattig

Sophie Larsdatter, en Encke, ingen brug, fattig

Jonas Johanßen, Baadsmand enroulleret No 189

Ole Jacobßen, Flötmand og Lodtz

 

Sidtzele Nielsdatter en Encke, ingen brug, fattig

Michel Haldorßen, Baadsmand, enroulleret No 137

Baltzer Jonßen, Baadsmand enroulleret No 181

Marckus Torgerßen, Baadsmand enroulleret No 913

Jver Hanßen, Baadsmand, i samme hus, enroulleret No 182

Niels Salomanßen, Timmermand, enroulleret No 1027

Ole Arneßen, Baadsmand enroulleret No 132

Lars Olßen, arbedsmand, er ved Artigleriet

Giertrud Nielsdatter, en Encke, intet Brug, fattig

Thomas Rolfsen, Baadsmand, enroulleret No 943

Desiderius Povelßens Encke, ingen Brug, fattig, Manden var enroulleret

Niels Johanßen, baadsmand enroulleret No 472

Lars Jacobßens Encke, ingen Brug, Manden var enroulleret

Sivert Kaalbeenßen, er fattig

Östen Olßen, Baadsmand enroulleret No 621

Ole Johanneßens Encke, ingen Brug, Manden död i Tieniste

Ole Hanßens Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Aamund Olßen, Flötmand i samme hus, Slet

Anders Christopherßens Encke, ingen Brug, Manden var enroulleret

Knud Östenßen, arbedsmand og Vægter

Anders Jonßen, Baadsmand enroulleret No 684

Synneve Fosß, en Encke, ingen brug, fattig

Berte Rasmusdatter, en Encke, ingen Brug, Manden död i Tienisten

Endre Nielßen, flötmand, ved Brantordningen

 

Margrete Fosß, en Encke, ingen Brug, fattig

Bottel Larßen, Baadsmand enroulleret No 1503

Peder Kaae, Baadsmand, i samme hus

Aamund Ericksen, Baadsmand enroulleret No 608

Jacob Jacobßen Blaalie, Baadsmand enroulleret No 583

Ludvig Mortenßen, Baadsmand enroulleret No 1107

Lars Hanßen, Baadsmand enroulleret No 639

Elen Skröder, en Encke, Syer for folck

Maren Fridrichs, en Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Hans Olßen, Styrmand

Herman Hanßen, Skipper

Jver Olßen, Soldat

Jacob Dragers Encke, ingen Brug, fattig

Peder Gunderßen, Baadsmand enroulleret No 80

Haldor Anderßen, Flötmand, fattig

Rasmus Eide, Kiöbmand

Tosten Olßen, Flötmand, Slet tilstand

Hans Ericksen, Baadsmand enroulleret No 62

Johannes Anderßen, Baadsmand enroulleret No 1194

Anders Erichsen, Baadsmand enroulleret No 747

Simon Olßen, Baadsmand enroulleret No 1142

Jacob Nielßen, Tapper öll

Ole Wilmand, Baadsmand, Tapper öl, lit Höckerie

Jacob Davidßen, Styrmand

 

Niels Berentsen, Baadsmand, enroulleret No 784

Hendrich Gunderßen, Baadsmand, enroulleret No 1141

Anders Haldorßen, Baadsmand, enroulleret 799

Daarte Michelsdatter, en Encke, ingen Brug, Slet tilstrand

David Henrichsen, Baadsmand enroulleret No 117

Peder Kierumgaard, Kiöbmand

Sören Sörenßen, Lodtz

Peder Jverßen, Baadsmand er Svag og fattig

Ole Anderßen, Baadsmand enroulleret No 1146

Christian Fosß, lidet Skindkræmmerie

Johannes Anderßen, Baadsmand, enroulleret No 258

Ane Jansdatter, en Encke, ingen Brug, fattig

Jan Möller, Kiöbmand

Hendrich Larßen, lidet Kiöbmandskab

Aslack Baadsmands Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Jsaac Larßen, baadsmand enroulleret No 872

Johannes Haldorßen, lidet Skindkræmerie

Peder Rasmußen, Soldat

Jens Plydßen, Baadsmand enroulleret No 466

Sören Hanßen, Baadsmand enroulleret No 89

Sören Anderßens Encke, Kniple Kone, Manden död i Kongens tieniste

Claus Lampe, Baadsmand

Lars Pederßen, Lodtz

Erich Raßmußen, Kiöbmand

 

Tor Anderßen, Timmermand enroulleret No 194

Daniel Anderßen, Kiöbmand, liden Handel

Jens Hanßen, farer paa Findmark for Compagniet, Slet tilstand

Christopher Nagel, Kiöbmand

Otte Allevelt, Ober Toldbetiente

Maren Tyges, en Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Thor Fosß, Rodemester, intet brug, fattig

Gundele Olsdatter Encke, ingen Brug, fattig

Warner Boyeßen, Urmager

Peder Pederßen Smit, Kiöbmand, i samme hus

Rasmus Monßen, Baadsmand enroulleret No 249

Ole Torkelßen, Timmermand, enroulleret No 1563

Anders Anderßen, Kipper Arbedsmand

Ole Gregorißen, Baadsmand enroulleret No 605

Anders Heiberg, Baadsmand, er i Kongens tieniste

Anders Michelßen, Baadsmand enroulleret No 835

Jens Olßen Hammer, Baadsmand enroulleret No 275

Gunder Dirichßen, Baadsmand enroulleret No 492

Jetmund Ellingsen, Baadsmand i samme hus, enrolleret No 524

Michel Knudßen, Baadsmand, er i Kongens Tieniste

Niels Nielßens Encke, ingen Brug, Manden död i Tienisten

Ane Snedkers, en Encke, ingen brug, Slet tilstand

Tammers Snedkers Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Hendrich Johanßen, Baadsmand enroulleret No 151

 

Markus Hanßen, Baadsmand, enroulleret No 158

Maren Tyges, en Encke, ingen Brug, Slet, Manden död i Kongens Tieniste

Niels Janßen, Lodtz, er under Brantordningen

Malene Giertsdatter, en Encke, Bruger Vever handtverk, fattig

Ole Sivertsen, Baadsmand, enroulleret No 195

Sören Sörenßen, Styrmand

Sivert Rasmußen, Baadsmand, enroulleret No 305

Anders Timmermand, enroullered under No 512

Halvor Sivertsen, Baadsmand enroulleret No 668

Jörgen Olßen Koouße, Baadsmand, enroulleret No 88

Jochum Fosß, ved Brantordningen, bruger lidet Slagterie, fattig

Erich Sivertsens Encke, lader sig leye, at brögge for folck

Stephen Jacobßen, arbedsmand er under Brantordningen, fattig

Siur Olßen, Flötmand, i samme hus, er Vægter

Birte Christensdatter, en Encke, Spinder paa en Rock, Slet [tilstand]

Tommes Tommeßen, Baadsmand, enroulleret No 776

Morten Nielßen, Baadsmand, enroulleret No 404

Jngebrigt Jverßen, Baadsmand, enroulleret No 1571

Haldor Olßen, Baadsmand, enroulleret No 898

Hans Torbeenßen, Baadsmand, fattig

Engel Einerßen, Baadsmand, enroulleret No 186

Jngebrigt Olßen, Bordklamper

Tomas Peterßen, Styrmand, enroulleret No 15

Morten Mortenßen, Baadsmand

 

Mathias Mortenßen, Baadsmand, enroulleret No 192

Ole Mathißen, Graver, er under Brantordningen

Lars Rasmußen, Baadsmand, enroulleret No 59

Morten Anderßen, Baadsmand enroulleret No 436

Rackel Pyck, en Encke, tager Almiße

Jngebor Michelsdatter, tager Almiße

Michel Janßen, Baadsmand enroulleret No 959

Arne Nielßen, Baadsmand enroulleret No 1106

Jsaac Olßen, Soldat

Hans Thorßen, arbedsmand er ved Brantordningen, Slet tilstand

Johannes Larßen, Fisker, er fattig

Niels Stret, Drager og Vægter

Jetmund Pederßen, tiener ved Toldboden

Niels Nielßen, Baadsmand, fattig

Reinert Jenßen, arbedsmand, fattig

Jan Larßen, arbedsmand, fattig

Jörgen Michelßen, Baadsmand, Slet tilstand

Ole Kiistelßen, Baadsmand, enroulleret No 430

Karen Jensdatter, Encke, ingen Brug, Manden död i Tienisten

Knud Nielßen, arbedsmand, fattig

Hendrich Grot, Skomager

Johannes Monßen, Baadsmand, enroulleret No 1550

Jon Torkelßen, Baadsmand, enroulleret No 519

Abraham Rasmußen, Baadsmand, enroulleret No 481

 

Hans Rasmußens Encke, ingen Brug, spinder paa en Rock

Alhed Salig Christen Monßens, bruger lidet Bröggerie, Slet tilstand

Albert Ellingsen, Skipper, er opbragt

Hans Moder, en Encke, i samme hus, ingen Brug

Jörgen Monßen, Baadsmand enroulleret No 609

Christen Graa, Viseteer ved Consumptionen

Östen Jenßen, Consumptions betient, i Möllen

Johannes Anderßen, Timmermand, enroulleret No 900

Thomas Karlßen, Skipper, farer öster paa

Herman Soelgaard, Skipper

Ole Arneßen, Baadsmand enroulleret No 1580

 

Dend 2den Rode

Hemming Fosß, lidet Skindkræmerie

Henrich Thorafestes Encke, Bruger bröggerie

Störck Sörenßen, Skipper, i Kongens Tieniste

Lars Olßen, Matros

Mons Johanneßen, arbedsmand, Slet [tilstand]

Jochum Sega, Stads Maaler og Negotiant

Christen Boller, Ober Toldbetient

Salig Giert Kramers Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Johan van Güllich, Auctions Dierecteur

Michel Janßen, udfarer, Salter fisk

Dirich Muhle, Kiöbmand

Niels Olßens Encke, ingen brug

 

Jan Braa, Fiskeveyer

Thomas Braa, Smaat Kiöbmanskab, i samme hus

Jver Larßens Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Jannicke Dich, en fattig Skotte Encke, ingen brug

Matz Pederßen, er Sengeliggende, Slet tilstand

Peder Matzen Bang, Skipper, farer öster paa

Hans Möllers Encke, ingen Brug, ringe Vilkor

Joen Olßens Encke, Tapper öll, fattig

Hans Jacobßen, Fisker, fattig

Michel Michelßen, Lodtz, er under Brantordningen

Elias Anderßen, arbedsmand

Niels Jörgenßen, Kiöbmand

Lars Monßen, Timmermand, enroulleret No 976

Casper Becker, Bruger liden Handel, Slet [tilstand]

Christian Luckau, Skredder

Jan Duncker, Constabel til Vestindien, enroulleret No 919, er icke i Tieniste

Jacob Kiöbke, ved Toldboden

Birte Gilles, en Encke, ingen brug

Boye Jörgenßen, Skipper, i samme hus

Hans Jenßen, Skipper

Jens Hanßen, Skipper                        ) hans Sönner

Jan Hanßen, Styrmand            ) i samme hus

Peder Koefoed, ingen brug, er og i samme hus

Georg Wallace, holder Verdshus

 

Henrich Felthuß, ingen Brug

Lars Nagel, Kiöbmand, ringe brug

Hans Arrildßen, Bruger Höckerie

Thomas Nielßen, Skipper i Kongens tieniste

Weide Klingerman, Barberer, Slet bestilt

Sören Jenßens Encke, Tapper Öl, Manden död i Kongens tieniste

Jens Christenßen, Contraleur

Christopher Melchörßen, holder Verdshus, fattig

Jan Christopherßen, Verdshus

Herman Segelcken, under Toldbetient

Christen Jenßen, Consumptions Skriver

Johan Gaarman, General Toldforvalter

Jochum Meyer, Matros

Frans Schuldt, Skomager

Henrich Kongiters Encke, lidet Höckerie

Ole Oltman, holder Verdshus

Jörgen Rönne, Auctions Directeurs fuldmægtig, Slet tilstand

Henrich Barner, Skomager

Henrich Olßen, Tapper öll, har lidet höckerie

Daniel Wildenrath, Verdshuus

Jories Gaarden, Verdshuus, Slet bestilt

Margrete Könne, Encke, ingen brug, fattig

Gilbert Maar, Skolapper, fattig

Aamund Olßen, Styrmand paa Sogne-Jægter

 

Ole Busk, Flötmand, ringe Vilkor

Ole Olßens Encke, Fattig, indtet Brug

Povel Pederßen, Matros

Jngul Janßen, Matros

Gunder Gunderßen, Skolapper, fattig

Hans Hanßen, Knifsmed, ringe Vilkor

Hans Olßen, Smed, er under Artigleriet

Ane Spillemands, Encke, fattig, engen Brug

Ole Ringer, er forarmed

Jens Anfindßens Encke, forarmed

Ole Nielsens Encke, forarmed

Törres Larßen, Flötmand

Jens Herlofsen, Matros enroulleret No 692

Knud Ellefsen, Flötmand

Salig Jver Tambours Encke, fattig, indtet Brug

Jörgen Endreßens Encke, fattig, indtet Brug

Rasmus Janßen, Matros, enroulleret No 909

Fredrich Jæger, Styrmand, Slet bestilt

Povel Raunsdorf, General-Fiscals fuldmægtig, lidet Kiöbmandskab

Salig Jens Matsens Encke, ingen Brug

Christian Krog, Præsident logerer i samme hus

Johan Forman, Kiöbmand

Willem Jeffes Encke, Tapper öll, ringe Vilkor

Anders Erichsen, Kiöbmand

 

Morten Lems Encke, har lidet Höckerie

Evert Borckelins Encke, ingen brug, Slet tilstand

Johan Peter Fürstenberg, oplag Skriver

Sören Kocks Encke, bruger Bagerie

Lars Matzen Östmand, Brygger og Kiöbmand

Peder Tröyes Encke, bruger lidet Kiöbmandskab

Sören Glad, vered Foged, logerer i samme hus

Christian Lahußen, Stadts og Guarnisons Barberer

Hendrich Nielßens Encke, har indtet Brug, hendes Mand har faret for Skipper paa Portugal

Peder Jacobßen, har veret udfarer, Slet bestilt

Börre Willemßen, Skredder

Mathias Cornilleßen, har faret for Styrmand

Hans Forman, Kiöbmand

Anders Kierumgaard, Toldskriver

Peder Jörgenßen, Skipper

Dirich Fester, Skipper

Hans Borck, Studios, intet brug

Wilhelms Marie, en fattig Skotte Encke, intet brug

Christian Tuxen, Borgemester

Niels Jochumßen, Bager

Karen Baskers, JordeModer

Trine Hans Datter, er baade Döv og fattig

Peter Möllers Encke, bruger Snedker Handtverk, er Fattig og forarmed

Anders Erichsen, Kipper arbedsmand

 

Jens Ericksen, Skibs Timmermand enroulleret No 411

Jver Sörenßens Encke, Tapper öll, Manden död i Tienisten

Jacob Jacobßen, Matros, enroulleret No 1373

Ole Monßen, i samme hus, tiener Contraleuren

Joen Jenßens Encke, intet brug, fattig

Vallentin Nielßen, Matros, i samme hus, enroulleret No 1340

Jan Hanßens Encke, er gandske fattig

Anders Ollßen, Flötmand, fattig

Thor Jacobßens Encke, Fattig

Otte Kippers Encke, fattig, intet brug

Svend Ericksen, Vægter

 

Dend 3die Rode

Jver Michelßen, Pas-skriver paa Toldboden

Christen Jacobßens Encke, har en liden Krambod

Erich Otteßen, Skipper

Arent Ritzerans Encke, ingen brug

Woen Jenßens Encke, ingen brug

Peter Rumohr, Raadmand, Logerer i samme hus

Henrich Kobro, Accisse Skriver

Rognel Bærentsen, Skindkræmer, lidet brug

Jan Heideman, Styrmand, i samme hus

Daniel Nielßen, Bruger liden Bondehandel

 

Anne Davids, bruger bonde handel

Jens Christenßen, Styrmand

Mester Cairnairs Encke, Tapper öll

Cammer Raad Ryes Encke, hendes Mand vered Toldforvalter

Peder Janßen, Styrmand, Slet

Peter Henrichsen Fasmer, Kiöbmand

Ole Gregorißen, Skipper, Slet tilstand

Hans Værmoder, i samme hus, intet brug

Sören Hanßen, Skredder, Slet tilstand

Peter Möller, Kiöbmand

Povel Hanßen, i samme hus, Viseter ved Consumptionen

Diderich Gierding, Skipper

Rasmus Rasmußen, Skipper, farer paa Portugal

Bendix Hanßen, Skipper

Ane Jörgens, en Encke, intet Brug, ringe Vilkor

Henrich Stoltz, Kiöbmand, liden handel

Hans Jacobßen Tode, Skipper

Hans Peter Weiwitzer, Kiöbmand

Gilles Skröder, Skipper

Karen Jver Buskis, en Encke, lever af sine Midler

Adelus Busk, en Præste Encke i samme hus, har ingen brug

Ane Marie Davidsdatter, en Encke, har lidet Höckerie

Michel Leermand, har veret Styrmand, ringe Vilkor

Christen Pederßen, Skipper, Slet tilstand

 

Jacob Albertsen, Styrmand

Hans Tygesen, Bruger en liden bondehandel

Jsaach Buchoff, Bager

Jacob Janßens Encke, bruger lidet Bröggerie

Jan Jacobßen, Styrmand, Enckens Sön i samme hus

Niels Markußen, Styrmand

David Middelthun, Kiöbmand

Jörgen Christenßen, Kiöbmand

Johannes Dobbelsteen, Ober Toldbetient

Hans Olßen, Smed

Karen Salig Broderßens Enke, lidet Bryggerie

Mons Christenßen, Skipper

Hans Spekhan, Skredder og Rodemester, ringe Vilkor

Morten Erickßen, Baadsmand, i Kongens Tieniste

Peter Helleßen, Muurmester, er under Brantordningen, Slet [tilstand]

Ole Olßen, Ringer ved Nyekirken, fattig

 

Anders Rasmußen, Matros i Kongens tieniste

Ole Samsonsen, Drager, fattig

Sebolan Janßen, Matros enroulleret No 420

Ole Eskelßen, Skredder, i samme hus

Casten Janßen, Belgetræder, Slet tilstand

Ließebet Olsdatter, Encke, intet Brug, fattig

Erich Povelßens Encke, intet Brug, Manden död i Kongens tieniste, var enroulleret No 325

Marte Erichsdatter, en Encke, Spinder paa en Rock

Anders Olßen, i samme hus, Arbeider om Sommeren paa landet, fattig

Lars Albertsen, Baadsmand enroulleret No 319

Maren Hansdatter, intet Brug, Slet tilstand

Jens Axßelßen, bruger smaat Höckerie

Grete Baars, en Encke, har intet Brug Slet tilstand

Jonas Peterßen, Baadsmand enroulleret No 262

Hans Jngebrigtsen, Matros, til Findmark

Jan Felthußen, Styrmand, til Findmark

Jacob Sivertsen, Kipper

 

David Sylvest, Matros, enroulleret No 1224

Niels Olßen, farer paa Sogn, Slet tilstand

Willem Larßen, Kipper

Lars Erichsens Encke, Tapper öll, Slet tilstand

Jochum Roggen, Styrmand

Hans Hendrichsen, Styrmand

Lars Pederßen, Matros

Jacob Tollefsens Encke, lidet Höckerie, Manden död i tieniste

Fredrich Torßen, Skomager-Svend, Provis

Niels Nielßen, Kipper

Jens Claußen, Baadsmand, i samme hus, er enroulleret No 1165

Giertrud Rasmusdatter, Encke, intet Brug, Slette Vilkor

Torben Knudsen, Matros, i samme hus

Joen Janßen Jember, Matros, enroulleret No 535

Jens Plitsen, Matros i Kongens tieniste

Marte Hendrichsdatter, spinder paa en Rock

Sören Pederßen, Matros, enroulleret No 434

 

Mons Olßens Encke, indtet Brug, Manden död i Kongens tieniste

Hans Kielßen, Matros, enroulleret No 102

Aamund Christenßen, Matros, enroulleret No 980

Ole Nielßen, Timmermand, enroulleret No 676

Esaias Börreßen, Skredder, Slet tilstand

Niels Jbesen, Matros, fattig

Peder Knudßen, Maler, Ringe Vilkor

Knud Johanneßen, Matros, enroulleret No 638

Hans Jörgenßen Gaatvis, Kaabersmed

Hans Svendsen, Maaler og Tambour, ved et Borger Compagnie

Johannes Johanneßen, Matros enroulleret

Frans Bordmæter, Ringe Vilkor

Jan Franßen, Matros, i Kongens tieniste, i samme hus

Jngebrigt Jverßen, Kipper, Slet tilstand

Philip Fredrichsen, Skomager

Ole Mortenßen, Baadsmand

Christopher Hatner, Styrmand

 

Dend 4de Rode

Niels Michelßen, Matros, enroulleret

Jörgen Östenßen, Drager, og under Brantordningen, Slet tilstand

Ole Hendrichsen, Soldatt

Hendrich Hanßen, Flötmand, Slet tilstand

Johannes Jenßen, Handtlanger ved Artigleriet

Anders Rasmußen, Drager, er under Brantordningen, fattig

Lars Johanneßen, Drager, er under Brantordningen

Kiel Janßen, Matros, enroulleret

Thor Thorßen, Bordarbedsmand, under Brantordningen

Joen Joenßen, Matros, enroulleret

Ole Olßen, Glasmager og Rodemester, fattig

Johan Povelßen, Matros, enroulleret

Jacob Jacobßen, Matros, enroulleret

Lyder Hanßen Stefner, Styrmand

Peter Albertsen Lampe, Flötmand, skröbelig

Lars Anderßen, Styrmand

Lars Pederßen, Matros, enroulleret

Ole Pederßen Giemmestad, Timmermand

 

Rasmus Olßen, Matros, enroulleret

Salig Adam Matsens Encke, bruger Vever Handtverck

Mons Jonßen, Matros enroulleret

Ole Ericksen, Skolemester og Rodemester, Slet tilstand

Ole Anderßen, Matros enroulleret

Jens Hanßen, Timmermand, enroulleret

Niels Olßen, Matros, enroulleret

Salig Niels Kolbenßens Encke, intet Brug

Guldbrand Olßen, Matros

Ole Salamonßens Encke, intet Brug, Slet tilstand, Manden Död i tienisten

Ole Rasmußen, Bordarbedsmand, er under Brandordningen

Knud Olßens Encke, intet Brug, Manden död i tieniste

Peder Nielßens Encke, intet Brug, Manden död i tieniste

Giert Jörgenßen Kokers Encke, intet Brug, Manden död i tieniste

Johannes Tönneßen, Matros, enroulleret

Hans Hanßen, arbedsmand er under Brantordningen

Aamund Olßen, Matros enroulleret

Peder Klemmetsens Encke, Fattig

 

Niels Mastrand, Matros enroulleret

Joen Pederßen, Timmermand, Slet tilstand

Sören Skive, Husarm

Mons Olßens Encke, intet brug, fattig

Ole Anderßens Encke, indtet brug, slet tilstand

Jens Larßens Encke, intet brug, Manden död i tieniste

Johan Lange, Skomager

Christopher Olßen, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Ole Abrahamßen, Baadsmand

Hendrich Blamke [Blancke?], Een fattig Skomager, i samme hus

Rasmus Larßen, Smed, slet tilstand

Sören Jæger, Skipper

Johan Povelßen, bruger Bröggerie

Erich Kiempe, Kiöbmand, slet tilstand

Hermand Hegler, Bedemand til Nykirke Sogn

Herman Garboe, Matros, enroulleret

Peter Giertsen Rotterdam, Matros, enroulleret

 

Hendrich Söfrenßen, Styrmand, Slet tilstand

Ole Pederßen Samsing, Styrmand, slet tilstand

Johannes Alter, under betient, ved Toldboden

Peder Franßen Wulf, bruger lidet Bryggerie

Salig Jan Meyers Encke, bruger smaat höckerie

Christopher Mortenßen, har veret Skipper, holder Kramboed

Henrich Nyemeyer, Kiöbmand

Abraham Tiöstelßen, Klocker-tiener ved Nyekircken

Salig Jacob Anderßens Encke, en Kröbling

Detlef Jörgenßen, Sæt skipper

Torckel Joenßen, Matros, enroulleret

Ole Joenßen, Matros enroulleret

Thomas Davidßen Findlas Encke, Bruger Höckerie

Hans Janßen, Styrmand

Knud Danielßen, Matros enroulleret

Ole Olßen, Matros enroulleret

Rasmus Johanneßen, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Ole Pederßen, Matros enroulleret

 

Christopher Janßen, Matros, enroulleret

Rasmus Antonißen, Skredder, slet tilstand

David Christie, Kiöbmand

Herr Jan Jacobßen Widing, Sogne Præst, til Nyekirken

Obrister von Krog, veret Obrist ved det Bergenhusiske Regiment

Niels Danielßen, Styremand, enroulleret

Michel Busk, Kiöbmand

Casten Janßen Wildenrath, Brygger

Hendrich von Reken, Kiöbmand

Berte Los, een Encke, ingen brug, slet tilstand

Jonas Ruus, Brygger

Johan Schultes Encke, Bruger Segelmagerie

Ole Thorßen, Skipper

Niels Jenßen, Skipper

Niels Busk, Kiöbmand

Helmick Sem, Kiöbmand

Niels Jacobßen Wendelboe, Klocker til Nykirken

 

Dend 5te Rode

Judith Salig Jacob Sems, Encke, bruger Bryggerie

Niels Hendrichßen, Kiöbmand

Margrete Salig Christian Rasmußens, Encke, hendes Mand vered Ober Toldbetiente

Warner Rosß, Kiöbmand

Giertrud, Salig Rasmus Selgenßens Encke, har en liden Kramboed

Berent Hanßen, Skipper

Herr Michel Snog, Capelan til Nye Kircken

Hans Castenßen, Kiöbmand

Hendrich Larßen, Skipper

Ole Nielßen fisketoller, Kiöbmand, lidet Brug

Lars Olßen, Bager

Anders Hæß, Skipper

Gunder Berentsen, Kiöbmand

Berent Gunderßen, Skipper, i samme hus, hans Sön

Thomas Busk, Kiöbmand

Lars Mathießen, Skipper

 

Ole Olßen, Matros enroulleret

Niels Michelßen, matros enroulleret

Eenvold Köning, organist til NyeKircken og SkibsPunder ved Toldboden

Ties Jochumßen, Segelmager Svend

Barbra Abraham Nielßens, har en Hytte med lidet Kramgods udj, slet tilstand

Jngebrigt Nielßen, Tiere Wrager, Fattig

Hans Pederßen Kiempes Encke, indtet Brug, slet tilstand

Ole Erichsen, Matros, enroulleret

Johannes Mickelßen, Matros enroulleret

Peder Besßer, Matros enroulleret

Jan Bock, Raadstue-tiener

Hans Hanßen Capel, Styrmand

Otto Lambregts, har vered Bager, og har nu ingen Brug

Hans Norenberg, Studios, Skolemester

Sivert Anderßen, en Kröbling

Knud Jverßen, Kipper

 

Elias Larßen, Arbedsmand, er under Brantordningen

Tollack Jenßen, TimmerMand

Herman Halvorßen, enroulleret Matros

Ole Olßen Stockes Encke, indtet Brug, Manden var enroulleret

Helle Bang, er Encke, Selge Kone, Manden var enroulleret

Gunder Thorßens Encke, ingen brug, slet tilstand

Hans Hanßen, en gammel Lodtz, ringe Vilkor

Johan Jörgenßen, Skomager

Ole Söfrenßen, fiskewrager

Jörgen Pederßen, Kipper

Ane Simons, en Encke, fattig

David Grot, en gammel Matros, enroulleret

Jacob Anderßen, Matros, enroulleret

Peder Larßens Encke, ingen Brug, slet tilstand

Selgen Mickelßen, har intet brug, er enroulleret

Ole Antonißen, Matros, enroulleret

Jngebor Ellefsdatter, Selge Kone, ringe Vilkor

Tosten Johanneßens Encke, intet Brug, slet tilstand, Manden var enroulleret

 

Erich Anderßens Encke, ingen brug, slet tilstand, Manden var enroulleret

Ole Christenßen, Glasmager og Rodemæster, slet tilstand

Sivert Sivertsens Kone, ha ingen brug, er i slet tilstand, og Manden bortreist

Peter Thorßen Rönne, Baadsmand, bruger Höckerie

Johan Tröbler, Matros, slet tilstand

Claus Reimers, Bord-vrager, slet tilstand

Povel Pederßen, Matros, enroulleret

Ole Nielßens Encke, ingen Brug, Manden död i Tieniste

Peder Rasmußen, Matros, enroulleret

Ole Rasmußen, Flötmand og Wægter

Gunder Enocksens Encke, ingen brug, slet tilstand

Sivert Olßen, Skrædder, slet tilstand, er under Brantordningen

Johannes Avidsen*, Matros, enroulleret

Bent Hanßen, Skindkræmmer, slet tilstand

Michel Wedel, Snedker, slet tilstand

Hans JungeJanßen*, Matros, enroulleret

Dirich Hanßen, Matros, enroulleret

Tollak Nilsen, Matros, enroulleret

 

Karen, Salig Niels flötmands Encke, intet Brug, fattig

Lisebet Erichsdatter, en gammel Pige, fattig

Otte Ottesen Bra, Matros, enroulleret, er Siug, hiemkommen

Anders Anderßens Encke, fattig, Manden död i tieniste

Rasmus Johanneßen, Matros, enroulleret

Gunder Svendsen, Matros, enroulleret

Joen Olßen, Matros, enroulleret

Eenvold Nielßen, matros, enroulleret

Salig Lars Larßens Encke, Slet tilstand, indtet Brug, Manden död i Tienisten

Knud Aamundsen, Matros

Anders Jenßen, Timmermand enroulleret

Sören Olßen, Matros, er i tienisten

Eggert Biörnßen, matros, er i tienisten

Anders Christopherßen, Baadsmand, slet tilstand

Axel Ellingßens Matroßis Encke, ingen Brug, Manden död i tieniste

Marte Salig Hans Arneßens Encke, En Kröbling

Jens Michelßen, intet brug, slet tilstand

Ole Michelßen, Dixel arbedsmand og Tambour ved et Borger Compagnie

 

Ole Kolbenßen, Timmermand, enroulleret, er Syg, hiemkommen

Erich Olßen, Baadsmand

Lorens Skioldal, Ober Conducteur, ved Festningen

Ane Salig Jens Larßens, er Kniple Kone, fattig

Jacob Olßen, intet Brug, fattig

Rasmus Tarraldßens Encke, lader sig leye til at brygge for folck

Ole Gunderßens Encke, Spinder for folck, slet tilstand, Manden veret flötmand

Niels Ericksen, Drager, slet tilstand

Christen Arneßen, Matros, enroulleret

Brönnel Janßen, Drager, slet tilstand

Anders Arneßen, Drager, slet tilstand

Elling Halverßens Encke, nærer sig med Slagterie

Ole Gabrielßens Encke, ingen brug, slet tilstand

Rasmus Hanßen, Matros, enroulleret

Marte Mathiesdatter, en Encke, gives Almiße

Eskil Börreßen, Soldat, i samme hus

Niels Larßen, en gammel Timmermand, slet tilstand

Povel flötmand, Bætler

 

Jonas Jacobßen, Provis ved Artigleriet, slet tilstand

Elen Jansdatter, Fattig

Barbra Christenßdatter, en Encke, intet Brug, fattig

Madtz Pederßen, Skredder, slet tilstand

Jver Störcksen, vered Styrmand, slet tilstand

Joen Olßen, Bætler Foged

Knud Anderßen, Kipper Svend, fattig, er i samme hus

Johannes Anderßen, Handtlanger

Jens Olßen, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Catrine Holtermand, en gammel Pige, fattig

Maren Davidsdatter, binder Sildegarn, fattig

Michel Timmermands Encke, tager Almiße

Casper Jacobßens Encke, Bætler

Trende Encker i et huus, Fattige

Anders Jacobßen, fisker, fattig

Anders Gunderßens Encke, intet Brug, fattig

Barbra Slagters, fattig, tager Almiße

Törres Jverßen, Soldat, er i samme huus

Ole Larßen, Selger Öll slet tilstand

Christopher Janßen, Drager, fattig

Jngebrigt Halvorßen, en fattig Bætler

Niels Monßen, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Christopher Joenßen, Matros, enroulleret

Claus Hofmand, Matros, enroulleret

Lars Ericksen, Matros, enroulleret

Johannes Anderßen, Baadsmand enroulleret

Jörgen Pederßens Encke, intet Brug, Manden död i tienisten

Jesper Flötmands Encke, Slet fattig

Ane Pedersdatter, Slet fattig

Joen Thorßen, er Dreier, slet tilstand

Michel Sivertsen, Kieleböder, slet [tilstand]

Ole Pederßen, Soldat, i samme hus

Jonas Christopherßen, fattig

Ole Wermundsen, Matros

Lars Christenßen, Soldat

Niels Thorsen, Drager, fattig

 

Joen Arneßen, Drager, slet tilstand, er under Brantordningen

Knud Jetmundßen, Soldat

Örie Simons, Een Kröbling

Daniel Monßen, Skolapper, fattig

Joen Troelßen, fisker, fattig

Ole Olßen, Bætler

Ole Anderßens Encke, fattig bætler

Niels Josephsen, Fattig

Lars Larßen, fisker, fattig

Karen, en gammel Encke, betler

Guri Jochumsdatter, en Encke, betler

Anders Knudsen, Matros enroulleret

Hellie Haldorßen, Soldat

Ole Anderßen, Matros, enroulleret

Lars Jenßen, Constabel ved Artigleriet

Gytte Larßen, Betler

Ole Anderßens Encke, i samme hus, betler, Manden död i Tienisten

Salig Frans Smits Encke, ligger ved Sengen, og tager almiße

 

Lars Bergesen, Soldat

Gundele, Ole Thorßens Encke, fattig, Manden er död i tienisten

Karen Jacobs, Bætler

Aßeline Andersdatter, Bætler

Jonas Rytter, Soldat

Siri Hansdatter, Binder Sildegarn, fattig

Guldbrand Hanßen, Bætler

Willem Mortenßen, Drager, fattig

Ole Siurßen Vaas, Fattig

Aad Nielßen, vered Soldat, fattig

Rasmus Arnesen, Soldat

Mons Christenßen, fisker, slet tilstand

Danske Elße, en gammel Encke, intet brug, fattig

Endre Samsonsen, Matros enroulleret

Gabriel Smids Encke, fattig

Aamund Anderßen, flötmand, slet [tilstand]

Abel Zachariasen, Matros, enroulleret

Ane Fisker, Encke, Slet fattig

Jacob Olßen, Soldat, i samme hus

 

Jngebrigt Halvorßen, Matros enroulleret

Ole Östenßen, flötmand, slet [tilstand]

Niels Olßen, Handtlanger ved Artigleriet

Ane Guttormsdatter, Encke, fattig

Ole Rygs Encke, tager Almiße

Hans Josephsen, Nyder Almiße

Rasmus Nielßen, Provis, ved Artigleriet, slet [tilstand]

Asmund Torrißen, Soldat, i samme hus

Thor Thorßen, Soldat, i samme hus

Anders Olßen, flötmand, slet [tilstand]

Mons Pederßen, Soldat

Börre Törrißen, Drager, slet [tilstand]

Ole Olßen, flötmand, er Kröbling, slet tilstand

Peder Sivertsen, Dixel arbedsmand, er under Brantordningen

Jan Gabrielßen, Matros enroulleret

Ole Rasmußens Encke, Slet tilstand

Torkel Pederßen, har vered Viseteer, slet fattig

Simon Nielßens Encke, fattig, Manden död i tienisten

 

Fredrich Monßen, Fisker, slet tilstand

Abraham flötmand, fattig

Anders Anderßen, Matros, enroulleret

Lenert Johanneßen, Baadsmand

Guldbrand Olßen, Matros, enroulleret

Ole Johanneßen, Baadsmand, er bortreist, og Konen fattig

Michel Rasmußen, Matros, enroulleret, er i samme hus

Zacharias Larßen, har vered Skibstimmermand, fattig

Anders Gunderßen, Matros, enroulleret

Sören Larßen, flötmand, fattig

Knud Pederßen, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Niels Rockedreier, Armod

Peter Peterßen, arbedsmand, Tambour ved et Borger Compagnie

Ole Hendrichsen, flötmand, fattig

Ane Heiders, en gammel Pige, slet tilstand

Jonas Jonaßens Encke, Slet tilstand, intet brug, Manden död i tienisten

Jan Janßen, Matros, enroulleret, er icke i tienisten

Peder Anderßen, Timmermand, enroulleret

 

Mathias Nielßen, Matros, enroulleret

Morten Jochumßen, Matros, enroulleret

Mons Stephenßen, Matros, enroulleret

Niels Olßen, Matros, enroulleret

 

Dend 6te Rode

Engel Peterßen, bruger under tiden Segelmager Handtverk

Jacob Buskis Encke, Bruger Kiöbmandskab

Hendrich von Wida, betiente ved Consumptionen

Hendrich Forman, Kiöbmand lidet Brug

Hendrich Benekens Encke, Bruger lidet Kiöbmanskab, slet tilstand

Hendrich Dverhagens Encke, bruger Kiöbmandskab

Harmen Freuckens Encke, har en liden Krambod

Salig Anders Dishingtuns Encke, ingen Brug

Haane Beneken, bruger Krambod

Jacob GrotJan, Kiöbmand

Johan Hendrichsen Fasmer, Kiöbmand

Johan Pederßen, Skipper

 

Lorens Sintler, Wintapper

Erich Halverßen, Brygger

Michel Skram, lidet Bryggerie

Tosten Johanneßen, Smed

Alert Skredders Encke, er Sye-kone, slet tilstand

Lars Larßen, Lodts

Lars Larßen, Matros, enroulleret, i samme hus

Gunder Anderßen, Matros

Rangele Maler, en Encke, Maler, og fattig

Karen Svercke, Sengeliggende

Peder Olßen, Matros, enroulleret

Asmus Höyer, enroulleret

Christen Hanßens Encke, Slet tilstand, intet brug

Anders Anderßen, Matros, enroulleret

Johannes Larßen, Blockedreier

Frans Kellings Encke, bruger Skomager handverk

Jörgen Hanßen, Matros

 

Dirich Pederßen, Matros, enroullered

Töger Christenßen, Matros, enroulleret

Fridrich Schirenbeck, intet Brug, er arresteret

Troels Nielßen, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Lucie Bigum, en Encke, og Syekone

Sivert Pederßen, Matros, enroulleret

Cornilles Cornilleßen, Styrmand, enroulleret

Rasmus Johaneßen, Matros, enroullered

Arent Arentsen, Baadsmand enroulleret

Ole Marquarßen, Seglemager Svend

Christen Olßen, matros enroullered

Anders Knudßen, Maler, er under Brantordningen

Christen Paaske, Matros, enroulleret

Anders Roggen, intet brug, Rodemester ved Brandtordningen

Daniel Stephenßen, hæcklemager, er ved Brantordningen

Lars Bager, arm og Elendig

Niels Jenßen, Skipper

Hans Hanßen Due, Matros enroulleret

 

Anders Erichsen, Drager, fattig

Halvor Anbiörnßen, Drager, fattig, i samme hus

Jens Sivertsen, Matros enroulleret

Mons Pederßen, Flötmand, er under Brantordningen

Aamund Rasmußen, Bordarbedsmand slet Vilkor

Anders Larßen Los, Matros, enroulleret

Hans Rognelßen, Mæter, er ved Brantordningen

Sophie Clausdatter, Encke, lever af sine Midler

Joen Joenßen, Matros, enroulleret

Christen Halvorßen, Bordklamper, slet tilstand, er under Brantordningen

Elen Pedersdatter, Encke, intet Brug, Manden er död i Kongens tieniste

Ane Svendsdatter, tager Almiße

Hendrich Paaske, Styrmand, enroulleret

Antonis Skolappers Encke, Fattig

Ole Nielßen, Steenförer, fattig

Jacob Olßen, Matros, enroulleret

Giertrud Trolsdatter, Encke, intet Brug, manden er död i Tienisten

Thomas Jacobßen, Matros enroulleret

 

Jacob Jacobßens Encke, tiæner for armod

Gunder Mortenßen, matros, enroullered

Johannes Olßen, Soldat

Kiersten Jacobsdatter, arm og Elendig

Helge Marckußen, Vever, er under Brantordningen

Elling Monßen, Matros, enroulleret

Ole Hanßen, Timmermand, slet tilstand

Ole Pederßen, Soldat

Elling Jllestad, Matros, enroulleret

Anders Johannesen, Skolapper, slet tilstand

Rasmus Hanßen, Soldat

Cornilles Albertsen, Ringe Vilkor, intet brug

Mons Anderßens Encke, intet Brug

Marie Povels, Nærer sig med at spinde

Peder Monßen, Provis under Slotted

Joen Soldat, fisker, har tient sig fri

Dirich Melßen, Matros, enroulleret

Jacob Larßen, fisker, i samme hus

 

Claus Hendrichsen, Matros

Lars Sivertsen, Skolapper

Axel Endreßen, Matros, enroulleret

Anders Larßen, Skolapper, Kröbling

Jacob Sörenßens Encke, intet Brug, Manden död i tieniste

David Jngebrigtsen, fisker, fattig, vered Soldat

Lars Povelßen, Elendig

Jver Colbeenßen, ligger ved Sengen

Salig Anders Erichßens Encke, intet brug, fattig

Tollef Töstelßen, Soldat

 

Dend 7de Rode

Jens Povelßen, Kiöbmand

Johan Verdenhalven, Seglemager

Anders Dishingtuns Encke, tapper öll

Christopher Hanßen, Styrmand

Jan Dishingthun, Skipper

Matz Foerman, Kiöbmand

Jens Thomeßen, Kiöbmand

 

Jörgen Weinvig, Kiöbmand

Leenert Olßen, Skipper

Erich Nielßen, Kiöbmand

Claus Kramer, Kiöbmand

Hans Krammer, Skipper, har opsagt sit Borgerskab

Claus von Recken, bruger lidet bryggerie

Ane Ross, lever af sine Midler

Niels Sanderßen, Kiöbmand

Morten Frostis Encke, holder Kramboed

Claus Matsen, intet brug

Jörgen Otte, Tapper Öll

Rörick Reimers, Skipper

Cornillis Schult, Segelmager

Atzer Larßen, Styrmand

Christen Larßens Encke, intet brug

Hans Anderßens Encke, holder en liden Krambod

Jacob Bruns Encke, holder liden Kramboed

Anders Mastrand, Skipper, er nylig kommen hiem fra Barbariet

 

Joen Jörgenßen, Skipper, men frygtis for at vere forulöcket, med sit Mandskab, paa hiemReißen fra Portugal

Samuel Cornilleßen, en liden Bondehandel

Jacob van Erpekam, har veret Skipper, nu Kiöbmand

Jens Nielßen, Kiöbmand

Boye Raunsdorf, Styrmand, slet tilstand

Johan van Güllich, Tapper öll og Wiin

Abraham van Erpekam, Kiöbmand

Johan Hanßen, Sæt skipper

Hans Hanßens Encke, Slet tilstand, intet brug

Teves Crommethie, Styrmand

Christian Grot, arbedsmand, og Rodemester

Hans Kolbring, Brygger og Kiöbmand

Ole Knudßen, Blockemager, slet tilstand

Albert Næverman, lidet Bryggerie

Sören Bottelßen, enroulleret No 199

Rasmus Rasmußens Encke, intet brug, manden vered enroullered

Hans Blydt, Skomager

 

Dend 8de Rode

Gabriel Peterßen, Kiöbmand

Johan Heßelman, vered Skipper

Ole Povelßen, Kiöbmand

Johannes Axelßen, Baadsmand enroulleret No 1096

Jacob Dishingtun, Skipper

Anders Smeds Encke, holder Krambod

Jörgen Dishingtun, Kiöbmand

Fredrich Warnicke, Kiöbmand

Arres Teveßens Encke, bruger en liden Krambod

Povel Pederßen, Skipper

Jochum Nielßen, Bager

Jacob Sem, har vered Skipper

Johan Haßewinckels Encke, bruger bonde handel

Herman Sems Encke, intet Brug

Michel de Rytter, Skipper

Biörn Biörnßens Kone, Manden er bortreist, og hun bruger ölltap

Matz Olßen, Kiöbmand

 

Arent Hendrich Stuwitz, Kiöbmand

Herman Wulfs Encke, bruger Bonde handel

Sewren Sehusen, Stifttamtskriver

Nicolai de Berenfels, Styck-Capitain

Lauritz Mortenßen, Bruger Kramboed

Christen Skaboes Encke, intet Brug, hendes Mand vered Proviant forvalter

Michel Kock, er en gammel fattig Mand, har ingen Brug

Herman Gievers, Bager Proviant Bröd, slet tilstand

Christian Knurs Encke, holder en liden Krambod

Lars Quistes Encke, bruger Kandestöbers handverk

Lars Larßen Quist, Guldsmed, i samme hus

Conradus de Lange, har vered Skipper, har ingen brug

Christian Jæger, bruger Bondehandel

Henrich Ravert Junior, Skipper

Sören Holst, Skipper, slet tilstand

Abraham van Erpekams Encke, Negotierer

 

Hendrich Crammethie, Segelmager

Zacharias Hofman, Skipper

Christian Magnus, Ober Toldbetiente, er giftt med Lars Gunderßens Encke som bruger en liden Krambod

Hans Dreier, Kiöbmand

Casper Nævermand, Bager

Cammer-Raad Mohrsens, forhen i boende huus

Herman Sülling, Kiöbslar med Bönder

Claus Fasting, Borgemester og Politiemester

Casten Wolpmand, Megler

Lars Larßen Tanning, enroullered No 286

David Heitmand, Kipper

Ole Jverßen, Baadsmand enroulleret No 487

Sander Gardi, Tiere Wrager

Anders Torßens Encke, i armod

Johan Schröder, Skredder

Povel Jörgenßen Greve, Skredder

Rognel Olßen, Baadsmand enroulleret 689

 

Jsrael Tiller, Bogbinder, er under Brandtordningen

Ole Endresen, Baadsmand, enroulleret 1276

Hendrich Hendrichsen, Baadsmand, enroulleret No 177

Lorens Bay, Baadsmand enroulleret No 1332

Ellef Thueßen, Hus-Timmermand, er under Brantordningen

Christopher Jacobßen, Glaermester og Rodemester

Ole Hanßen, Baadsmand enroulleret No 263

Casper Dirichßens Encke, Bruger Smedde Handtverk

Dirich Baye, arbeider undertiden hos Mester Skredderne

Peder Jenßens Encke, lever i armod

Hans Jacobßens Encke, armod

Hans Otteßen Schröder, intet Brug, vered hörer i Skolen

Willem Rasmußens Encke, intet brug, slet tilstand

Ove Strangeßen, enroulleret No 1042

Michel Janßen, Timmermand, enroulleret No 497

Sören Sörenßen, Brygger

Marckus Jenßen, Skipper

 

Dend 9de Roede [ny hånd]

Stephen Koch, orgenist og holder een liden Kramboed

Jores Rosß, Kiöbmand, holder Krambod

Henrich Ravert Senior, bruger lidt bondehandel

Sibolt Roggen, Wenmæsterens fuldmegtig

Jochum Kamp, liden slet Kramboed

Hans Meßings Enke, holder een liden Kramboed med ringe Vilchor

Elen Kaae, holder liden Kramboed

Margrete Hofnaggel, holder een liden ringe Krambod med ringe Vilchor

Johan Hanßen, bruger bondehandel og holder een liden Krambod

Nicolaus Hermandßen, Matross, holder ringe öltap

Daniel Crometie, Skipper

Jan von Erpecom, Kiöbmand, med bondehandel

Thiel von Höven, Styrmand

Heller Sars Enke, intet brug, slet tilstand

Margrete Kaae, bruger Guldsmed handverck

 

Henrich Mærl, Blochmager, ringe Vilchor

Niels Monßen Bleege, Smed

Thomas Lyderßen, Rodgytter

Jacob Butaud, Fransk Consul, bröger, og Kiöbmand

Anders Raßmußen, Flötmand

Peder Olßen, Dixel arbeidsmand

Hans Olßen, Skollapper

Jver Eskelßen, bordarbeidsmand, lidet Höcherie

Tollef Thorßen Slagter, Arbeidsmand

Over Johanßen, Drager og Vegter

Sivert Colbenßen, Matross Enroulleret No 116

Jens Erichßen, bordarbeidsmand er bortreist

Tale Anderßen, dixel arbeidsmand

Jan Hanßen, dixel arbeidsmand

Anfind Raßmußen, Een gammel Kalcheslager

Joen Gregerßen, drager, i armod

Anders Christopherßen, Matross

Peder Knudßen, Gadelegger

 

Giertrud Jngebrigtsdater, Spinder paa en Roch, Manden död i Kongens Tieniste

Endre Sörenßen, bordarbeidsmand

Anders Hanßen, Smed, er i slet tilstand

Ole Jverßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 542

Peder Olßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 272

Lars Svenßen, Timermand Enroulleret No 860

Stephen Halverßen, Matross i Kongens Tienste Enrolleret No 708

Peder Jacobßen, Skoelemæster

Ole Jverßens Enke, er i slet tilstand

Ludvig Jenßen, bordarbeidsmand og Guarnisons Soldat

Aaßmund Olßen, Matross, Enroulleret No 15

Ole Larßens Enke, Manden död i Kongens tienste

Clemed Nielßen, Snedker

Niels Olßens Enke, Spinder paa een Rock, Manden död i Kongens tienste

Østen Larßens Enke, Spinder paa een Roch, Manden död i Kongens tieneste

Jacob Bendixßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 115

Johanes Bendixßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 949

Jngebrigt Joenßen, Kypper Arbeidsmand

 

Jacob Mognßen*, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 741

Niels Nielßen, bordarbeidsmand og Tambur

Ole Maquerßen, Arbeider hos Seiglmagerne bruger lidet Höcherie

Baltzer Ritzsher, Jnstrumentist, og informator

Hans Larßen, fiskevrager og Tambur

Anders Olßen, Matross Enroulleret No 64

Ole Hanßen, dixel arbeidsmand under brandtordningen No 47

Christopher Michelßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 127

Torben Michelßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 699

Aaßmund Henrichßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 1358

Niels Erichßen, Smed arbeidsmand under brandtordningen No 54

Hans Olßens Enke, Selge Koene

Johan Ziwertßen(?), Matross

Mathias Erichßen, Matross

Vemming Nielßen, Matoss Enrolleret No 866

Hans Olßen, Matross i Kongens tienste Enroulleret No 247

Syneve Hermandsdater, Spinder paa een Roch, er een gammel Koene

 

Hans Svartzkop, Bager, slet tilstand

Jörgen Sörenßens Enke, fattig, spinder paa en Roch

Clemmed Larßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 48

Ole Erichßen, dixel Arbeidsmand under brantordningen

Knud Walle, Matross Enroulleret

Ludvig Petterßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 1630

Ole Willemßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 95

Albert Petterßen, Wever

Niels Mognßen, Smed, slet tilstand

Arne Olßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 50

Lars Erichßens Enke, holder een ringe Øltap, og lever i slette Vilkor

Bastian Wartmand, Börßemager

Lars Larßen Waage, Kiöbslaaer med bonden og holder öltap

Raßmus Torgerßen, Fisker

Halver Siufrßens Enke, Spinder paa een Roch, og er i slet Tilstand

Erich Joenßen, Skollapper i slet tilstand

Anders Michelßens Enke, Spinder paa een Roch, er i slet tilstand

 

Simen Anderßen, Muurmæstersvend under Brandtordningen No 67

Erich Knudßen, Slagter, Enroulleret No 1689

Johan Kosters Enke, Manden er död i Kongens tieneste, holder tid Weverbrug

Daniel Michelßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 732

Torsten Biörnßen, Fischer, en Gammel Mand i slet tilstand

Anders Anderßen, Drager, under brandtordningen No 15

Jan Berentz Enke, Wever, i slet tilstand

Johanes Anderßens Enke, Spinder paa Roch, og er af slet Vilkor

Villem Christenßens Enke, Spinder paa Roch, og er af slet Vilkor

Niels Olßen, Fischer

Raßmus Olßen, Fischer

Mangnel Stephenßen, Börßemagersuend

Mangel Johanßen, bordarbeidzmand under brandtordningen No 12

Johanes Zivertßens Enke, Spinder paa Roch, er i slet tilstand

Niels Biörnßen, flötmand fattig

Ole Hanßens Enke, Spinder paa een Roch, Manden död i Kongens tienste

Rasßmus Torgerßen, fischer og höcher under Guarnisonen

 

Christopher Olßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 838

Anders Anderßen, Flötmand

Morten Nielßen, Fischer

Lars Christenßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 1039

Lars Pederßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 564

Aadmund Larßen, Drager

Torbiörnd* Knudßen, Matross

Lars Pederßen, dixel arbeidsmand under brandtordningen No 17

Erich Nielßen, Drager

Hans Engebrigtßen, fischer

Jens Monßen, Matross

Ole Christenßen, Flötmand

Lars Jacobßen Ørdahl, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 992

Ole Larßen, Matross Enroulleret No 35

Niels Torstenßen, fischer

Johanes Siufrßen, Gammel Styrmand, slet Vilkor

Peder Sörenßen Rödberg, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 417

 

Erich Erichßens Enche, Spinder paa een Roch

Janiche Mejer, holder sig fra hindes Mand, som boer her paa Stædet, og er Rodemester ved Nafn Christian Grot

Ole Jverßen, Skollapper, under brandtordningen No 95

Ole Olßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 158

Poul Anderßen, arbeider hos Bagerne

Jver Anderßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 462

Lars Rongelßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 273

Ole Olßens Enke, i slet tilstand

Svend Joenßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 549

Erich Erichßens Enke, Spinder paa een Roch, Manden har været Enroulleret

Ole Jverßen, Bordarbeidsmand under brandtordningen No 48

Tollef Siufrßen, Bordarbeidsmand under brandtordningen No 55

Lars Johanßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 619

Capitain Jung, Kiöbmand

Samuel Peterßen, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 557

Ole Michelßen, dixelarbeidsmand og Tambur

 

Dend 10de Roede

Daniel von Erpecom, Kiöbmand

 

Hans Mognßen, holder Kramboed

Henrick Jorßen, Kiöbmand

Henrich Henrichßen, Kiöbmand

Anders Jacobßen Widing, Kiöbmand

Jdevart Hanßen, holder liden Krambod, slet tilstand

Jacob Philip, Stadzhauptmand og Kiöbmand

Jonas Hælt, Kiöbmand

Eleatzer Christensen, Caper Capitain

Jan Nielßen, liden Höcherie, i slet tilstand

Gierdt Pederßens Enke, liden Höcherie

Hans Lampe, liden Krambod, Enrolleret No 327

Sören Jörgenßen, Peruquemager

Poul Hammel, Ringe Vilkor, i samme huus

Sören Hanßen Gambst, holder liden Kramboed

Friderich Tornvæst, Brögger

Tönis Olßen, Skomager

Hybbert Mathißens Enke, intet Brug, spinder paa Rock

Lars Eilerßen, Matross, lidet bröggerie

Peter Möller, Navigations informator

Michel Hanßen, Skomager

 

Simon Anderßen, Matross enrolleret No 270

Peder Olsen, fischevrager

Ole Mortenßen, Matross enrolleret No 152

David Anderßen, Seiler for Kyppersvend slet tilstand

Niels Olßen, flötmand slet tilstand

Admund Gullichßen, Matross enrolleret No 294

Lars Larßen, arbeidsmand

Niels Pederßens Enke, slet tilstand

Henrich Olßen, Matross enrolleret No 500

Mathias Gullichßen, Matross enrolleret No 1219

Torsten Christenßen, Matross enroulleret No 372

Ole Olßen Kusk, holder Hyre Vogn, slet tilstand

Halver Thomeßen, Rememager under brandtordningen No 37

Hans Claußen Heebo, Matross enrolleret No 864

Hans Heningßen Bergen, Matross enrolleret No 589

Johan Poulßens Enke, slet tilstand

Bertel Mickelßen, Matross, bortreist

Knud Olßens Enke, slet tilstand

Arve Anderßen Vestergaard, Matross enrolleret No 94

 

Raßmus Jorgenßen Stoerem, Matross, enrolleret No 29

Anders Olßen, Slagter, enrolleret No 313

Johanes Poulßen, Matross

Mons Olßen Lind, Matross enrolleret No 644

Johanes Oveßen Aboe, Matross enrolleret No 332

Ole Nielßen, bordarbeidsmand under Brandtordningen No 39

Raßmus Pederßen, Skollapper, Tambur

Ole Nielßen, Wegter slet tilstand

Engebrigt N:, Reebslager enrolleret No 1539

Töris Nielßen, Soldat

Elias Anderßen, Matross enrolleret No 697

Petter Lorenßen, Skomager, Rodmæster

Ole Anderßens Enke, slet tilstand

Jacob Larßen, Vegter

Raßmus Olßen, Matross enrolleret No 368

Lars Samuelßen, Matross enrolleret No 338

Biörn Olßens Enke, Spinde Koene, fattig

Mons Johanßen, Matross enrolleret No 738

Erich Bastianßen, Matross enrolleret No 291

Peder Monßens Enke, fattig tilstand

 

Ole Suort, Slagter, var enrolleret er afschediget ved Pass Dateret 15 December 1710

Ole Nielßen Gooboos, Matross, enrolleret No 158

Jacob Larßen, Kyppersvend

Jacob Raßmußen, Tambur ved borgerskabet

Lars Larßen, Matross enrolleret No 702

Daniel Larßen, ArbeidsMand under brandtordningen

Hans Erichßen, arbeidsmand slet tilstand

Augustinus Larßen, arbeidsmand slet tilstand

Christen Nielßen, bordarbeidsmand, slet tilstand

Stephen Pederßens Enke, i huus hos Michel Olßen bordarbeidsMand

Lars Jacobßen, Matross, Enroulered

Jens Olßen, i samme huus, Enrolleret i Stavanger

Ole Hanßen, Dixel arbeidsmand

Anders Mortenßen, en fattig betler

Niels N:, fisker, fattig

Hermand Axelßens Enke, fattig

Halver N:, arbeidsmand fattig

Gunder Siufrßen, dixel arbeidsmand gammel og fattig

Johannes Olßen, bordarbeidsmand, fattig

 

Mons Nielßen, fischer slete Vilkor

Torger Anderßens Enke, intet brug

Peder Anderßen, Tiener hos obertoldbetient Johanes Dobbelsteen

Ole Siufrßen bager, Matross enrolleret No 1166

Johanes Olßen, Matross enrolleret No 968

Knud Olßen, Kalcheslager under brandtordningen No 19

Raßmus Pederßens Enke, Ringe Vilkor

Herleff Olßen, bordarbeids Mand

Johanes Olßen, Muurarbeider under brandtordningen No 59

Morten Monßen, fattig

Lars Mæsßing, Matross enrolleret No 873

Raßmus Monßen, fischer, under slotted

Peder Endvoldßen, Vegter

Hans Anderßens Enke, fattig

Niels Monßen, arbeidsMand Slet Vilkor

Johanes Monßen, Matross enrolleret No 770

Johanes Olßen, bordarbeids mand

Lars Olßens Enke, fattig, boer i Janiche Arentz haugehuus

Andfind Clemedßen, dixelarbeidsmand

Cornelius Pederßen, Matross enrolleret No 717

Thomes Halvorßen, fischer, slet Vilkor

 

Erich Anderßen, MuurarbeidsMand under brandtordningen

Stephen Michelßen, Kalchslager, Ringe Vilchor

Erich Jacobßens Enke, slet tilstand

Simon N:, Skolemæster, slet tilstand

Jonas Biörnßen, under Brandtordningen No 133

Annanias Ellingßen, Matross enrolleret No 1575

Tollef Pederßen, Arbeidsmand slet tilstand

Mons Johanßen, fischer fattig

Mons Nielßen, fischer fattig

Giert Torgerßen, Matross, lidet Höcherj, enrolleret No 312

Ole Olßen, Soldat

Jörgen Olßen, fischer, slet Vilkor

Corinelis Davidßen, fischer, under brandtordningen No 21

David Olßen, fischer, slett ilstand

Knud Ellingßen, fischer, slet tilstand

Johanes Samson, arbeidsmand, fattig

Endre N:, Soldat, slet tilstand

 

Erich Jonßen, flötmand, slet tilstand

Niels Hanßen, Reebslager

Luder Bremmer, Kiöbmand

Henrich Nielßen, Matross enrolleret No 322

Lars Olßen, fischer slet tilstand

Ole Anderßen, fischer Ringe Vilkor

Hans Poulßen, Matross enrolleret No 383

Anders Samuelßen, Constabel under slotted

Peder Olßen, Matross enrolleret No 320

Lars Hanßen, Matross enrolleret No 63

Ole Johanßen Herlö, Matross enrolleret No 31

Jens N:, Tierevrager, Ringe Vilchor

Knud Willemßen, flötmand fattig

Peder Nielßen, Mætter, under brandtordningen No 29

Raßmus Olßen, Smed arbeidsmand under brandtordningen 25

Ander* Sogning, Drager fattig

Anders Johanßen, Soldat

Elias Anderßen, Arbeidsmand slet Vilkor

 

Niels Stephenßen, Flötmand, slet tilstand

Jver Olßen, fischer Slet Vilkor

Anders Nielßen, Matross enrolleret No 1286

Hans Nielßen, fischer Slet tilstand

Rolef Anderßen, Morier, under Stavanger Lehn No 1367

Niels Nielßens Enke, fattig

Michel Monßens Enke, fattig

Arne Helleßen, Matross enrolleret Pass med sig

Niels Ellingßen, fischer fattig

Jan Olßen, fischer, fattig

Jon Anderßen, fischer, Ringe Vilkor

Peder Monßen, Drager, slet tilstand

Niels Olßen, Arbeidsmand liden Vilkor

Ole Jsachßens Enke, fattig

Jacob Nielßen, Baadeflicher fattig

Börge Biörnßen, fattig

Lars Gunderßens Enke, fattig

Ole Henrichßen, biugnings mand fattig

 

Aadmund Jverßen Anchres Enke, Var enrolleret No 587

Anders Olßen, Gammel og Brechelig

 

Dend 11te Roede

Daniel Dirichs Encke, bruger Kramboed

Benjamen Nevermand, Bager

Jacob Anderßens Enke, bruger Kiöbmandskab

Johan Kaae, Kiöbmand

Christian Kiönings Enke, bruger een Ringe Krambod for Bönder

Claus Hofmands Enke, Ringe Kramboed, i huus hos hende er hindis fader

Albert Lampe, Gammel Mand ingen brug, i samme huus hans Sön

Zacharias Hofmand, Skipper

Hermand Fredrichßen, har væred Guldsmed, og lever af sine Midler

Salig Ernst Jonßens datter, holder een liden Kramboed

Niels Danielßen, Kiöbmand

Magnus Schiötte, Raadmand

Lars Walter, Kiöbmand

Borgemæster Hans Weiners Enke, har jntet Brug

Just Diderick, Barberer

 

Raßmus Henrichßen, Styrmand

Ameling Hansen, Tapper öll

Johan Svart, Lidet brug

Johan Hemming, Bondehandel

Peder Pederßen, Skindkræmmer

Johan Danielßen, Kiöbmand, er i huus hos Daniel Dirichß Enke hans Moder

Peder Larßen, Styrmand

Hans Gierdings Enke, intet brug, fattig

Tönis Von Busk, Skipper

Gierdt Fendtsen, Styrmand

Dirich Janßen, lidet brug

Hans Henrich Dedechen, Tapper öll

Hans Tængel, Skipper

Hans Tonche, Kiöbmand

Giert von Hövens Enke, Ringe Höcheri slete Vilkor

Hans Zivertßens Enke, Slet tilstand

Jacob Anderßen, Anglemager

 

Ludvig Middelstrops Enke, lidet Höcheri slet tilstand

Fredrich Gotzleff, Bundtmagger

Jörgen Lausßen, Gammel Mand, fattig

Morten Bölchen, farer Øster paa Norge og Kiöbslaer

Niels Pederßen, Stoelemager, under brandtordningen No 222

Zacharias Hanßen Veigner, Styrmand, lidet bryggeri

Jens Smeds Enke, intet Brug

Peder Larßen, slet tilstand

Henrich Zivertßen, lidet Höcheri, enrolleret No 179

Samson Larßen, Smed

Johan Listing, Skomager og Roedemæster slet tilstand

Peder Graabs Enke, intet Brug

Mads Nielßen, Snedker

Jon Klæppis Enke, lidt Höcheri, liden Vilkor

Nicolaj Christopherßen, lidt höcheri, enrolleret No 1099

Jon Christenßen, Muurmæster under brandtordningen

Daniel Raunsberg, Constituered foged over Nordhor Lehn

Marchus Mærl, Kypper og Roedemæster

Ole Larßen, Styrmand, enrolleret No 901

Anthoni Listis Enche, bruger lidt Skræderi, hindis Mand död i Kongens tienste, fattig

 

Poul Poulßen, Blochedrejer, under Artilleriet

Jochum Tidemand, Rememager, Ringe Vilchor

Raßmus Pederßen, Stoelemager, Ringe Vilkor

Christian Lange, Skomager

Poul Erichßen, Skræder, slet tilstand

Anders Bryning, Knapmager, liden Vilchor

Jens Frörup, Glasmæster

Rolef Lampis Enke, lidet bryggerj, liden Vilchor

Halvor Thomeßen, Tömermand, er kommen af Kongens tienste

Remert Michelßen, Matross, enrolleret No 840

Edskiæl Anderßen Trondhiem (?), Matross enrolleret No 518

Jörgen Kræfting, arbeidsMand, slet tilstand

Sören Baltzerßens Enke, holder Skoele, slet tilstand

Claus Reimers, Matross, enrolleret No 645

Ole Jacobßen, Matross, enrolleret Passet med sig

Jörgen Henrichßen, Matross enrolleret No 800

Hans Wilhelm Moldvod, Politie Betient

Jörgen Bendixßen, Skoeleholder

Sören Berg, Politie Betient

 

Jens Monßen, Styrmand, Ringe Vilchor

Christen Lemvig, Raadstue Betient

Ole Joenßen, Matross, er kommen af Kongens tieneste, holder Krambod, og tapper öll, er enrollered i Trunhiem

Raßmus Joenßen, Skipper, ungkarl

Anders Smed, arbeidsmand, slet Vilkor

Raßmus Anthonißen, Matross slet tilstand

Hans Hanßen, Skoflicher, slet tilstand

Niels Olßen, Matross enrolleret No 753

Jens Nielßen, Jslandsfahr, Ringe tilstand

Ole Fredrichßen, Mahler, slet tilstand

Anders Arentßen, Matross enrolleret No 163

Raßmus Jenßen Worm, Matross

Johan Carstenßen WildenRoodt, Skræder, slet tilstand

Niels Torstenßen, Matross enrolleret No 706

Steener Olßen, Matross enrolleret No 1507

Henrich Christians Enke, slet tilstand

Johanes Nielßen, Matross enrolleret No 64

Thomes Anderßen, Matross enroulleret No 27

Eddes Jverßen, Matross enrolleret No 403

 

Anders Bendixßen, Matross enrolleret No 10

Poul Anderßen, arbeidsmand under brandtordningen No 101

Elling Nielßen, Matross enrolleret No 129

Fredrich Henrichßen, Tambur

Baltzer Jsachßens Enke, Slet tilstand

Mons Larßen, Matross enrolleret No 700

Karen Nielsdatter, armod

Peter Lorenßens Enche, slet tilstand

Albert N:, Timermand, liden Vilchor

Erich Jonßen, intet brug, slet tilstand

Raßmus Olßen, Matross enrolleret No 1054

Ole Larßen, Matross enrolleret No 1390

Niels Helgeßen, Tambur ved borgerskabet

Siufr Hanßen, fischer, armod

Guldbrand Halvorßen, Matross enroulleret

Elling Samsonßen, Matross enrolleret No 680

Johane Nielßdatter, Spinder paa een Roch

Tönis Janßens Enche, slet tilstand

Guldbrand N:, bordarbeids Mand

Torger Torgerßen, boodsmand liden Vilchor

 

Johan Brandt, Matross enrolleret No 1306

Jonas Olßen, Matross enrolleret No 125

Berendt Jacobßen, Matross enrolleret har Paßet med sig

Lars Olßen, Flötmand fatig

Niels Nielßen, Matross enrolleret No 431

Niels Jverßen, fischer slet tilstand

Torger N:, arbeidsmand, slet tilstand

Elias Larßen, Soldat, under Guarnisonen

Gundele Sivertzdatter, armod

Jacob Olßen, under Artilleriet

Niels Anderßen, fischer, liden Vilchor

Ole Fredrichßen, Matross enrolleret No 1053

Börge Hanßen, Matross enrolleret No 1423

Johannes N:, Steenförer slet tilstand

Torsten Halvorßen, slet tilstand

Raßmus Traavig, fischer Ringe Vilchor

Knud Anderßen, fischer Ringe Vilchor

Lars Olßen, arbeids Mand

Tönis Janßen, fischer Ringe Vilchor

Anders Anderßen, Matross enrolleret No 208

Jens Anderßen, Drager fattig

 

Jörgen Pederßens Enke, Manden var enrolleret under No 362

Mathias Jsachßen, Arbeids mand slet tilstand

Joen Hanßens Enke, fattig

Ane Johanesdatter, intet brug, fattig

Ole Abelßen, arbeids Mand slet tilstand

Peder Lauritzßen Enke, intet brug slet tilstand

Niels Larßen, Soldat under Guarnisonen

Niels Nielßen, fattig

Christen Christenßen, Matross enrolleret No 971

Hans N:, fischer, fattig

Johannes Erichßen, flötmand, slet tilstand

Erich Thomeßen, Kammemager og Rodemæster

Gunder Raßmußen, armod

Peder Hanßens Enke, slet tilstand

Joseph Olßen, arbeidsmand, slet tilstand

Jacob Samuelßen, Matross enrolleret under No 917

Abraham Nielßen, Provis, slet tilstand

Torchil Jenßen, Brendevins brender og tapper öll

Knud Olßen, Matross enrolleret No 1446

Gabriel Tidemand, Matross, slet tilstand

 

Anders Johanßen, Een Gammel flötmand slet tilstand

Christen Christianßen, Matross enrolleret No 595

Anders Tollefßen, Arbeidsmand, slet tilstand

Poul Resßen, Krigs Commissarius

Ole Ellefßens Enke, Manden har væred enrolleret

Anders Davidßen, Reebslager dreng, slet tilstand

Ole Raßmußen, Wegter slet tilstand

Lars Raßmußen Moosß, fattig

Jan Jörgenßen, flötmand fattig

Ole Arneßens Enke, slet tilstand

Peder N:, Matross, slet tilstand

Clemmed Nielßen, Soldat, slet tilstand

Knud Quist, fischer

Jacob Olßens Enke, Manden var enrolleret

Aadmund Kuu, Gammel Kieldflicher

Endre N:, fischer fattig

Jörgen N:, fischer, fattig

Johannes Pederßen, Rebslagersuend, slet tilstand

Knud Nielßen, Drager, fattig

Henrich N:, arbeidsmand, slet tilstand

Peder Endreßen, Steenförer, slet tilstand

Lars Anderßen, Kypper arbeidsmand slet tilstand

Karen Prets, slet tilstand

 

Erich Anderßen, Soldat

Lars Thommeßen, Skiötter, slet tilstand

Jens Pederßens Enke, Armod

Gunder Anderßen, Skoflicher, armod

Thomes Erichßen, Drager, armod

Jacob Jacobßen, Drager, armod

Knud Nielßen, Drager, armod

Reimert Kieldßens Enke, Armod

Jan Poulßen, armod, fischer

Ole Torstenßens Enke, Armod

Jens Henrichßen, Drager, armod

Erich Knudßens Enke, Armod

Lars Mikhelßens Enche, Armod

Hans Hanßen, Betler

Hans Olßens Enke, Armod

Mons Monßen, enrolleret har Monedsæddel med sig

Daniel Jörgenßen, flötmand, slet tilstand

Michel Erichßen, Soldat under Quarnisonen

Ole Jenßen, fischer, fattig

Niels N:, Muurarbeider fattig

Joen Larßen, byetiener, fattig

 

Bottel Anderßens Enke, fattig

Jacob Bertelßen, fischer, fattig

Mons Larßen, Skollapper fattig

Jacob Nielßens Enke, fattig

Henrich N:, Kiörer, under brandtordningen No 219

Anders Olßens Enke, fattig

Svend Larßen, Matross enrolleret No 103

Mons Tönneßen, arbeidsmand, slet tilstand

Arne Johanßens Enke, fatig

Torsten Erichßen, flötmand, fatig

Helge N:, Soldat under Guarnisonen

Ole Anderßen, Matross enrolleret No 1681

Ole Hanßen, flötmand fattig

Anders Anderßen, Matross enrolleret

Niels Nielßen, Skollapper, fattig

Raßmus Pederßen, Kypper arbeidsmand slet tilstand

Raßmus Nielßen, Matross enrolleret No 1112

Ole Nielßen, Matross enrolleret No 754

Erich Olßens Enke, Manden har væred enrolleret

Henrich Tollefßen, bordarbeidsmand under brandtordningen No 119

Siufr Janßen, Soldat

 

Michel Raßmußen, Betler

Raßmus Christopherßens Enke, Betler

Ole Poulßens Enke, Betler

Peder N:, Drager Gammel Mand betler

Raßmus Raßmußen, bordarbeidsmand under brandtordningen No 11

Niels Monßen, fattig

Johanes Torstenßen, Vegter, fattig

Jacob Poulßen, Matross enrolleret No 1387

Ole Mathißen, Matross enrolleret No 193

Ole Pederßen, Reebslager under Artilleriet

Peder Knudßen, Matross enrolleret har Passet med sig

Stephen Olßen, matross Ringe Vilkor

Birthe Bondekoene, fattig

Cordt Claußen, Bager arbeidsmand

Jacob Berentßen, flötmand slet tilstand

Henrich Kulmand, Matross lidet höcherie

Hermand Olßens Enke, Slet tilstand

Jver Larßen, fischer, fattig

Anders Jacobßen, Skoflicher, fattig

 

Knud Jonßen, bordarbeidsmand slet tilstand

Raßmus Olßen, Armod

Jon Olßen, Kypper enrolleret No 42

Jacob Raßmußen, Matross enrolleret No 1293

Anders Olßen, fattig

Knud Johanßens Enke, slet tilstand

Niels Knudßen, Kiörer, under brandtordningen No 218

Jver Jverßen, Matross, enrolleret No 85

Niels Falck, Corporal ved Guarnisonen

Christopher Gierloff, Wever, og Roedemæster Skiencher öll, Ringe tilstand

Peder Joenßen, flötmand under brandtordningen No 98

Ole Erichßen, under brandtordningen No 112

Lars Pederßen, Matross enrolleret

Ephrohim Jonßen, Matross enrolleret No 1220

Niels Knudßen, arbeids Mand fattig

Peder Harelßens Enke, Manden var enrolleret

Henning Jonßens Enke, Manden var enrolleret No 226

Johanes Hanßen, Matross enrolleret No 1381

Ole Ellingßen, bordarbeidsmand, Ringe Vilchor

Raßmus Stephenßens Enke, fattig

 

Jacob Tollefßen, Soldat

Anders Jonßen, Matross enrolleret No 19

Johanes Anderßen, Matross enrolleret No 730

Arne Anderßen, Matross enrolleret No 20

Anders Ellingßen, Matross enrolleret No 660

Raßmus Raßmußen, Matross enrolleret No 110

Christopher Anderßen, Drager, fattig

Arne Raßmußen, Matross enrolleret No 1158

Arne Nielßen, Matross enrolleret No 26

Tönes Axelßens Enke, fattig

Baltzer Nielßens Enke, Manden var enroulleret

Knud Edskildßen, Matross enrolleret No 213

Samson Dragers Enke, fattig

Jacob Petterßen, Bilthugger

Adtzer Anderßen, Matross enrolleret No 926

Jacob Janßen, Barberer, farer til söes

 

Dend 12te Roede

Johan Willemßen, Skipper

Gregorius Kobro, liden bondehandel

 

Henrich Grandorfs Enche, liden Krambod, Ringe Vilchor

Luder Fasting, Kiöbmand

Johan Ludt, Skipper

Johan Staals Enke död,  huußene beboes igien af hindis 2de sönner Thomas og Herman Staal, som bruger Kiöbmandskab

Johan Seehusen, Kiöbmand, og Krambod

Niels Christenßen, Skipper, holder Krambod

Mathias Risis Enke, holder Kramboed

Essaias Prom, Apotecher, slette Vilchor

Lars Christenßen Eegebom, Skipper

Lars Poulßen, bruger bondehandel

Jörgen Brunchorst, bruger bondehandel

Raßmus Siufrßen, udfarer, slete Vilchor

Philips Brons Enke, tapper öll, slete Vilchor

Morten Haan, liden bondehandel slete Vilchor

Jacob Anderßen, Knapmager slet tilstand

Erich Erichßen, Smed og Roedemæster

Giert Lorenßen Rondigers (?Strandigers), forhen jboende huus, Manden har absentered sig for Gield

 

Ole Tygeßen, Matross, slet tilstand

Henrich Dedechens Enke, bruger buntmagerj slet tilstand

Ellert Mejer, Skomager

Angnete Mönter, Selgekoene, slet tilstand

Michel Bryning, Knapmager, slet tilstand

Ole Eide, Matross, bruger höcheri

Carsten Wieris, Höcher

Niels Olßens Enke, Ringe Vilchor

Christian Ditleff, Hattemager, fattig

Simen Trolßen, Matross enrolleret No 1305

Claus Schauboe, Glarmæster, Ringe Vilchor

Jver Larßens Enke, fattig

Hans Hönnemor, Styrmand, Ringe Vilchor

Jan Pederßens Enke, Ringe Vilchor, taper öld

Michel N:, Matross

Jver Larßen, Muurmæster under brandtordningen

Joan Schroder, Skræder slet tilstand

Herman Anderßen, Knapmager, Ringe Vilchor

Daniel Pederßens Enche, Manden var enrolleret

Raßmus Olßen, Matross enrolleret No 284

 

Anders Boorßen, Matross enrolleret No 960

Lars Möller, Matross enrolleret No 915

Jörgen Neumand, Kordevandbereeder

Elias Joenßen, Matross enrolleret No 841

Christen Goreßen, Matross enrolleret No 556

Jon Jacobßen, arbeidsmand fattig

Ole Olßen, under brandtordningen No 96

Ole Möller, Matross enrolleret No 397

Jver Hanßen, Matross enrolleret No 349

Admund Hanßen, arbeidsmand, Ringe Vilchor

Hans Gregerßen, bordarbeidsmand Ringe Vilchor

Knud Anderßen, Matross enrolleret No 1418

Ole Michelßens Enke, slet tilstand

Lars Olßen, Matross enrolleret No 701

Christen Pederßen, arbeids Mand, slet tilstand

Joen Olßen, Matross enrolleret No 109

Storch Rangnildßen, under brandtordningen No 20

Arne Olßens Enke, Manden var enrolleret

Anders Ellefßen, Matross enrolleret No 1270

 

Torf Ole, Drager, fattig

Joseph N:, Drager, fattig

Korge Marthe, Selge Tösß, Ringe Vilchor

Niels Anderßen, arbedsmand slet tilstand

Mortten Raßmußen, Skolapper fattig

Mons Christenßen, Snedker

Lars Samsonßen, Matross enrolleret No 610

Poul Hanßen, Knapmager

Knud Anderßen, Matross enrolleret No 40

Peder Joenßens Enke, slet tilstand

Ole Clemetßen, Matross Pass

Ole Johanßen Rodberg, Matross enrolleret No 1290

Benjammen Hanßen, Matross enrolleret No 1479

Jörgen Madtsen, Matross enrolleret No 151

Michel Olßen, Matross enrolleret No 276

Christian Lange, Styrmand slet tilstand

Johan Larßens Enke, fattig

Ole Nielßens Enke, lidet höcheri

Endre Olßen, Soldat

Jonas Weismand, fledtbereder

 

Wollert Schierembech, er Skriver paa det Findmarkske Contoir, slet tilstand

Thomas Lange, Snedker, Ringe Vilchor

Jon Tonning, Matross enrolleret No 1052

Wilchen Werdenhalven, Mechler

Nicolaus Biugns(?) Enke, slet tilstand

Jörgen Thomeßens Enke, slet tilstand

Mortten Olßen, Seiglemager, slet tilstand

Lars Hanßen Capels Enke, slet tilstand

Henrich Aadmundßen, Skomager, Ringe Vilchor

Peder Frantzens Enke, slet tilstand

Hans Jörgen Obermejer, Barberer Ringe Vilchor

Ole Jenßens Enke, fattig

Dirich Sond, Matross, holder Kramboed

Joachim Friele, holder Vertzhuus

 

Dend 13de Roede

Stadzhauptmanden Von der Lipes Enke, Negocierer

David Marchußen, Kiöbmand, holder Kramboed

Danquert Danquertsen, Kiöbmand, holder Kramboed

Jörgen Jörgenßen, Guldsmed

Carsten Holtermand, Skipper, holder Kramboed

 

Jochum Krull, bruger Nordfar handel

Dirick Drevis, bruger liden bondehandel

Adam Jolles, holder Kramboed

Angnete Salig Abraham Frils, holder liden Kramboed

Harmand Gierding, har væred Skipper

Dirich Lampis Enke, lidet laxe brug

Ole Olßen Smed, Kiöbmand

Johanes Alfßen, Skipper, og liden Kramboed

Hans Davidßen, Kiöbmand, holder Kramboed

Luder Lullemand, Kiöbmand, holder liden Krambod

Morten Frißis Enke, holder liden Krambod

Claus Wulff, Skipper holder Kramboed

Lauritz Miltzou, Kiöbmand, holder Kramboed

Østen Olßens Enke, Manden har væred Skipper, lidet Kiöbmandskab

Robbert Kaae, Kandestöbber

Henrich Wesßel, Kaabberslager

Anders Jenßen Brosße, Væred Skipper Ringe Vilchor

Hartuig Hanßen Timmermand, intet brug slet tilstand

Jochum Krogs Enke, intet brug, slet tilstand

 

Anders Anderßen, Matross enrolleret No 224

Endre Christopherßen, Matross enrolleret No 162

Christen Mathiaßen, Matross enrolleret No 46

Johan Augustinus Allexander, Skoelemæster

Erich Hyld, lidet bryggeri

Herman Tygeßen, Styrmand enrolleret No 493

Anders Loeds, flötmand

Steiner Olßen, Matross enrolleret No 248

Anders Jörgenßen, arbeidsmand under Brandtordningen

Jens Hyld, lidet Kiöbmandskab

Sören Rye, Skipper

Casper Rich, Slagter

Anders Christenßen, Styrmand i samme huus

Peter Mohl, Kiöbmand og brögger

Anders Ludt, Styrmand slet tilstand

Hans Gudmundßen, Bager

Jonas Lyntz Enke, bruger Skræder handværch

Mathias N:, Knapmager slet tilstand

Tevis Diuring, intet brug, slet tilstand

Christen Vinding, Skræder

Wolter Knudßens Enke, ingen brug

 

Christen Reinholtzen, lidet brögeri

Niels Haagenßen, Skræder

Emeche Salig Ole Jenßens, intet brug

Ane de Rytter, Slagter

Raßmus Hæsß, Styrmand

Jacob Heide, Rodmæster slet tilstand

Christian Casuben, Skoelemæster

Melchor N:s Enke, hindis Mand væred barberer i slet tilstand

 

Dend 14de Roede

Erich Rygg, Skipper

Johan Greve, Styrmand

Dirich Mejer, Kiöbmand

Tiis Paaske, Skipper

Anders Knudßen, Matross enrolleret

Johan Middelstrop, Skipper

Anders Brochs, Kiöbmand

Giedske Salig Wollert Danquertßens, holder Kramboed

Jeßper van der Velde, Bager

Johan Reutzer, Skipper

 

Michel Lunne(?), Skiencher öld

Jacob Pegelau, bruger bondehandel

Henrich Bellens Enke, liden bondehandel slet tilstand

Anders Hysßing, Styrmand

Hans Danquartsen, Kiöbmand

Østen Erichßen, Skipper

Henrich Kramer, Skipper og Kiöbmand

Gabriel Ahlers Enke, holder Kramboed

Peder Pederßens Enke, holder liden Kramboed

Madame Wolpmands, Kiöbmands Enke, har lidet eller intet brug

Hans Plyt, Guldsmed

Knud Gieldmuyden, Kiöbmand

Jeßper Pederßen, Styrmand

Sophie Sem, holder liden Kramboed

Lenert Weiner, Kiöbmand

Henrich Marchus, tapper öld

Grete Tevis, intet brug slet tilstand

Magister Anders Bruns Enke, Prouste Enke, intet brug

Elße Hövidsmand, indtet brug

Grete Hennings, liden bondehandel

Johan Lampe, Skipper

 

Gierche Lampe, intet brug, slet tilstand

Giert Gieldmuyden, Kiöbmand

Harmand Möller, Kiöbmand

Otte Schierembech, Mechler

Christian Hellemands Enke, intet brug, slet tilstand

Berendt Steemand, Mechler

Jacob de Rytter, Styrmand

Peder Tögerßen, Styrmand

Johan Uglmandz Enke, intet brug, slet tilstand

Zacharias Olsen, Kypper

Ane Ole Raßmußens, intet brug

Aldhed Svendsdatter, intet Brug

Niels Mejer, bruger bryggeri

Niels Anderßen, Anglemager

Peter Dam, Postmæster

Peter Raunsberg, Kiöbmand

Peder Olsen, Skipper

Hans Mortin Heintz, biugmæster intet brug, slet tilstand

Elße Salig Peter Schachts, Tapper öld

 

Dend 15de Roede

Peder Stud, Skoflicher, Ringe Vilchor

Esaias Figenskov, farer til söes

Lanns(?) Embßen, Kandestöbber

Christian von Busk, Barberer slet tilstand

Jacob Herßleff, Procurator

Raßmus Jenßen, Bager

Jens Wrede, Brygger

Sveder Jordan, Glarmæster

Jeremias Pederßen, Slagter

Jacob Olßen, Kandestöbber

Karen Olßdatter, Selgepige

Jon Christenßen, Hattemager, Rodemæster slet tilstand

Henrich Urdahl, Bröger

Cornelis Erichßen, hattemager slet tilstand

Mildri N:, Selgekone, slet tilstand

Niels Olßen, Kypper

Johanes Siufrßens Enke, Manden væred Matross var enrolleret under No 1012

 

Jon Jverßen, Flötmand fattig

Peter Reimand, Matross i Kongens Tienste

Jon Larßen, Timermand Gammel Mand

Jngebrigt Michelßens Enke, Manden var Matross enrolleret slet tilstand

Abraham Erichßen, Matross i Kongens tienste

Bendt Anderßen, Timermand

Kirsten Jensdatter, intet brug, slet tilstand

Niels Erichßen, Matross

Raßmus Kaae, forige Raadstutiener

Dirich Mynde, Mahler

Jngeborg Larsdatter, ingen brug slet tilstand

Hans Anderßen, Matross, enrolleret No 622, Konen bruger höcherj

Gunder Tangerßen, Matross enrolleret No 536

Claus Olßens Enke, intet brug, slet tilstand

Marte Erichßdatter, fattig

Andfind Ellingßen, slet tilstand

Johan Tollefßen, Arbeids mand

Maleene Clausdatter, fattig

 

Jver Otteßen, Drager under Brandtordningen

Ole Simenßen, Smedsuend under sloted

Christian Mejerholtz, Mechler, slet tilstand

Raßmus Olßen, Kiörer, under Brandtordningen

Stine Jversdatter, intet brug, slet tilstand

Ole Hanßen, Stuer

Kirsten Jensdatter, intet brug, slet tilstand

Ellen Jversdatter, intet Brug

Hans Jverßen, Matross i Kongens Tieneste

Elße Smælts, intet Brug

Villem Harmandsßens Enche, bruger Vever handtværch

Claus Jenßen Hadersleff, Matross i Kongens tienste

Johan Poulßen, Smedesvend

Johan Coslersen WildenRoodt, Skræder slet tilstand, \findis anfört under 11te Rode her foran, hvor hand og boer/

Anders Nielßen, Matross i Kongens tieneste

Jan Carlßen, under Mætter, under brandtordningen

Mons Tiißen, Timmermand

Belli Hormandsdatter, Wever

Hans Erichßen, Skolapper

 

Hans Anderßen, Matross

Raßmus Gullachßen, flötmand

Jacob Thomeßen, Kypper

Ane Ziwertz, Vaskerkoene

Marthe Samuels, fattig

Mons Nielßen, Matross

Mons Halvorßen, Smedesvend

Erick Ellingßen, Skomagersvend

Lißbet Kock, lidet bröggeri

Niels Nielßen, Arbeidsmand, tapper öld

Lars Christenßen, Skolapper under Brandtordningen

Jan Monßen, Drager under Brandtordningen

Niels Svendßen, Veversvend, under brandtordningen

Stephen Monßen, Stoelemagersuend

Niels Knudßen, Kiörer

Holger N:, arbeidsmand

Christopher Læmss Vevers Enke, udj slet tilstand

Ole Nordfahr, Corporal under Guornisonen

Peder Jenßen, Matross i Kongens tienste

 

Peder Vasker, Soldat

Peder Absolonßen, fattig

Torchil Nielßen, Drager under brandtordningen

Lodvig Christenßen, Matross i Kongens tienste

Ole Jacobßen, Skollapper

Sören Thomeßen, Matross i Kongens tienste

Barbara N:, Selgekoene

Margrete Eßpens, Vaskerkoene

Erich Trunhiemmer, Matross i Kongens tieneste

Margrete Olßdatter, Vaskerkoene

Anders Siufrßen, fischer

Johanes Olßen, Matross

Mortinus Olßens Enke, Vasker Koene

Ole Anderßen, Arbeidsmand

Torchil Nielßens Enke, fattig

Lars Larßen, Constabel under Artileriet

Torger Anthonißen, Timermamd i Kongens tienste

Siri Rats, fattig

 

Raßmus Aadmundßen, Drager

Peder Drög, Mætter, lidet bröggeri

Peter Kræft, Skræder

Marthe Olßdatter, Selgekoene

Ole Anderßen, Snedkersvend

Jens Monßens Enke, Manden har været enrolleret

Michel Janßen, Matross

Albert Jenßen, Matross i Kongens tienste

Niels Tollachßen, Matross i Kongens tienste

Baltzer Bolte, Snedker, under brantordningen

Sören Olßen, Matross

Brandich Anthonißens Enche, fattig

Agate Knudßdatter, fattig

Jan Fredrichßen, Kordevandbereeder

Peder Franch, Vever under brandtordningen

Niels Raßmußen, Kiörer under brandtordningen

Ane Anderßdatter, fattig

Johan Holst, Vever, under brandtordningen

Jan Jonßen, flötmand under brandtordningen

 

Niels Böreßen urtegaardsmands Enke, slet tilstand

Niels Simenßen, Vever

Henrich Jenßen Rath, Wever

Robbert Jacobßen, Matross i Kongens tienste

Robbert Madtsen, Timermand i Kongens tienste

Lars Thorßen Koster, Timermand

Benedicte Storm, Præste Enke

Friderich Gedern Phof, Brandt Directeur

Niels Pederßen, Matross i Kongens tienste

Sören Kiergaard, i Kongens Tienste

Christopher Berg, Skoelemæster

 

Dend 16de Roede

Andreas Undall, Stifttbefalingsmand

Carsten Bagge, Raadmand

Raßmus Hanßen, Skipper

Hans Svane, Skipper

Johan de Rytter, Slagter

 

Thomis Janßen, Skomager

Catrine Wunsk Enche, lidet bryggerj

Jacob Faber, intet brug

Tiis Wils Enke, intet brug

Raßmus Olßen, Rodtgytter

Ole Radtnæsß, Matross enrolleret

Bottel Hanßen, Smed

Alexander Pederßen Holm, Matross enrolleret

Mette Clausder Encke, Ringe Vilchor

Christen Montagne, betiener Raadstuskriveren som er hans Fader

Byfoged Hans Smitz Enche, borgerlig brug

Helmich Velding(?), intet Brug

Niels Jersßin, Skræder

Christopher Schönemand, Giötler

Bodel Garmand, intet brug

Karen Salig Herr Larsis Enche, slet tilstand

Daniel Munch, Skoelemæster

 

Clarchie Tewis, Enke, fattig

Anche Benjamens Enke, fattig Enke

Moritz Hæsß, Wagtmæster

Gierche Salig Anders Gievis, Ringe og slet brug

Thomis Christenßen, Raadstuskriver

Anders Fachelmand, Muurmæster

Stephen Röpche, Consumptions Skriver, skiencher öld

Tiis Morj Enke, fattig

Johan Peter, Snedker

Sören Tollefßen, Kiörer

Jacob Johanßen, Drager, fattig

Jonas Jacobßen, Soldat

Niels Richertßens Encke, fattig

Michel Olßen, Soldat

Ottis Ane, Enke, fattig

Jens Michelßen, lidet Skræderie

Claus Horck, Snedker

Lißbet Michelsdatter, fattig

Niels Thomeßen, enroulleret

 

Arne Abelßen, Skoelapper

Anders Anderßen, Arbeidsmand

Anders Christenßen, Arbeids Mand

Ole Dyngeland, handtlanger ved Artileriet

Hans Jorde, Vever, fattig

Michel Larßens Enke, fattig

Peder Nielßen, enroulleret

Jens Hanßen, Matross

Hofver N:, Lærtouver

Ole Nielßen, Drager fattig

Jens Hofverßen, Drager fattig

Ole Pederßen, Tambur lærtouer

Torbiörn Olßens Enke, slet tilstand

Erich Raßmußen, enroulleret

Christen Anderßens Enke, fattig

Guner Hanßen, Skoflecher Vandför

Ole Johanßen, fattig

Hans Storch, Garver

Ole Olßen, Arbeidsmand

Rochie Salig Jacob Reimers, Spötte Koene fattig

 

Anders Olßen, Arbeidsmand lidet brug

Jacob Hanßen, Matross enrolleret

Jacob Janßen Fosdahl, Matross enrolleret

Ole Jverßen, Matross enrolleret

Peder Joenßen, Matross enrolleret

Sören Bloch, Skræder

Raßmus Pederßen, Matross enrolleret

Admund Pederßen, Skomager

Helge Monßen, flötmand fattig

Hans Johanßen, Smed, Vandför

Jngeborg Jensdatter Enche, fattig

Anders Thomeßen, slet tilstand

Lars Olßen, lærtouver

Gregorius Olßen, Drager fattig

Henrich Welthußen, Röyer, slet tilstand

Daniel Anderßen, arbeidsmand

Johanes Christenßen, enrolleret fattig

Karen Olßdatter Enke, fattig

Michel Tidstads Enke, fattig

Ane Larsdatter Enke, fattig

 

Sören Olßen, bruger liden Næring

Anders Nielßen, intet brug

Wichmand Berentz Enke, fattig

Peter Castenßen, Matross enrolleret

Knud Halvorßen, fattig

Ole Ellingßen, Matross enrolleret

Johanes Olßen, Matross enrolleret

Lars Aslachßen Skoflicher, Skoeflicher

Peder Anderßen, intet brug

Niels Rask, Matross

Giert Echofs Enke, intet brug

Magtel Nathußens Enke, Stöbber Lysß

Jesper Nodthuußen, Consul for de hollandske

Ole Pederßen bagers Enke, bruger bager handtværch

Anders Echoff, Klocher til Domkirchen

Jörgen Madtsen, Styrmand enrolleret

Nicolaj Eggers, Knapmager

Arnoldus Boltzerßen, Peruquemager

Lenert Lorßen Gryte, hörer i den latinsche schoele

Peder Boltzerßen, Skoelemæster

Hans Pederßen Gamstis Enche, tapper öld

Ditmer Kochum, feldtbereeder

 

Dend 17 Rode [ny hånd]

Magister Niels Smed, Biscop

Niels Knag, Laugmand

Hans Christian Gartner, Tingskriver

Madame Lem i samme huus, Jndted brug

Peter Friderich Flos, Paruchquemager

Rudolf Grip, Musicant

Herr Casper Römmer, Capelan til Domkircken

Claus Grip, Paruchquemager, og er döf

Tönnes Janßen, holder Wertshuus

Madame Badenhaupt, Enke meged slet tilstand

Biörn Handßen, Underbyfoged

Jan Tomæßen, Tambour ved byen, og Mætter

Jan Aalers, Tambour ved byen, og drejer

Madame von Hatten, Enke, manden veret Capitainleutnant i Kongens tieneste

Johannes Jörgenßen, har indted brug

Bente Raufnsberg i samme huus, Enke indted brug slet tilstand

Eskeld Olßen, Skræder

Birte Hansdatter, Enke, lidet bröggerie

Maren Monsdatter i samme huus, Enke, bruger en liden Kramboed i Muur[en]

 

Johan Jysong, Paruchquemager

Christopher Ritzerouv, Bager

Peter Borkerts, Kiöbmand og Skencker tær

Jens Refdal, bruger en liden Kramboed

Samuel Westwold, Skræder

Lambert Harder, Procurator

Steen Wenecken, Destelerer og Skencker tær

Bent Knudtsens Enke, Slagterie

Christopher Hennings, Skræder, og meget slet tilstand

Hans Pederßen Berg, Smeed

Lorents Handßen, Skræder

Christopher Könnig, Guldsmeed, og slet tilstand

Johannis Reimers junior, Guldsmeed

Hans Jörgenßen, Destelerer

Alke Börts, Enke, holder Wertshuus

Johannis Reimers Senior, Guldsmeed

Salig Thim Hansens Enke, indted brug

Peder Madtßen Bogoe i samme huus, indted brug

Tosten Ram, Bogebinder

Henrick Skilling, Stads Punder, slet tilstand

 

Hans Olsen, Skipper

Albert Falsker, bedemand til Domkirchen

Gunder Naversens Enke, indted brug

Svend Skomagers Enke, Skomager

Jocum Buhls Enke, holder Wertshuus

Jocum Buhl Sönnen, har veret Caper Capitain

Hans Hemmeckens Enke, Skomager

Jacob Jngebrigtsens Enke, Skræder

Jacob Reimers, Barberer

Jörgen Lange, Skomager og Rodemester

Ole Raßmußen, Kypper arbeidsmand

Simon Nemberger, Snedker

Lars Mogenßen, Handtlanger ved Slotted

Magister Samuel Schröders Enke, Manden veret Capelan til Domkirchen

Hans Ruus, Byefoeged

 

Dend 18 Rode

Johannis Brögger, har vered Studiosus, er giftt m[ed] Borgmester Tröjels Enke, og lever af sine midler

Dorthe Bertels Enke, holder Wertshuus

Gustavus Erickßen, Hattemager

Herr Anders Gaardmandz Enke, Slet tilstand

 

Svend Holdbeck, Snedker, holder öltap

Herr Ole Bornemand, Lector

Jacob von Wida, Manufactuur forstander

Hartvig Hannemand, VrtegaardsMand

Robert Petterßen, Wæver

Ole Larsen, Smeed

Simon Rottgetters Enke, indted brug, slet tilstand

Christian Ludvig i samme huus, farfver

Christian Bon, Handtlanger, og Korgemager

Erik Nielßen, fisker

Jan Raadt, Wæver

Peter Adrianßens Enke, Wæver

Erik Anderßen, Arbeidsmand

Anders Olßen, BaadsMand

Mikel Halfvordsens Enke, fattig

Joen Otteßen, Arbeidsmand

Hans Zanderßen, Wæver

Jan Lamer, Wagtskriver, fattig

Samson Nielßen, Lærtouver

Stephen Toerßen, Garver

 

Ole Christenßen, ArbeidsMand

Mikel Knudtßen, fattigdom

Jacob Lundtmand, Skoeflicker

Claus Olßen, arbeidsmand

Sivert Janßen, Gadelegger

Daniel Pederßen, Soldat

Anders Ellingßen, Soldatt

Ole Joenßen, Arbeidsmand

Niels Holte, har indted brug

Toer Handßen, Arbeidsmand

Raßmus Olßen, enroullered

Ole Handßen, Arbeidsmand

Ole Carelßen, Arbeidsmand

Joen Jenßen, enroullered

Erik Erikßen, Kiörer

Johannes Nielsens Encke, fattigdom

Biörn Torkelßen, flöttmand

Ole Monßen, Drager

Jocum Hortlöf, Tambour ved byen, og Skoflicher

Joen Aamundßen, Arbeidsmand

 

Ole Olßen, Slagtersvend

Claus Jörgenßen, baadsmand, lidet bröggerie

Johannes Nielßen, Wæver

Axel Jacobßen, Arbeidsmand

Stephen Olßens Enke, fattigdom

Ole Bartramßen, enroullered

Mikel Nielßens Enke, fattigdom

Ragnild Olßen, arbeidsmand

Elert Joenßen, arbeidsmand

Christopher Steenßen, Öltapper

Johannes Mortenßen, baadsmand

Mortten Kröeger, Wæver

Petter Elertsens Enke, Wæver, er fattig

Ole Larßen, Wæver

Mikel Larßen, arbeidsmand

Hans Zanderßen, arbeidsmand

Arent Tönneßen, Slet Skolemester

Jens Jenßen, arbeidsmand

Christopher Lenks Enke, Væver, Slet tilstand

Jan Mejer Jörgens, indted brug

 

Jacob Nielßen, enroullered

Lars Störkßen, Kiörer, og lidet bröggerie

Hans Erickßen, Skomagersuend

Arne Aamundßen, Selger öll

Jsack Rochmand, Arbeidsmand

Jacob Handßen, Skræddersvend

Christen Zanderßen, fattigdom

Hans Pederßen, arbeidmand

Ole Jverßen, Gadelegger

Antones Joenßen, fattigdom

Toer Christenßen, Soldat

Joen Tostenßen, Kiörer

Peder Nielßen, Flöttmand

Ole Jacobßens Encke, holder Kiöer

Ole Olßen, har forpackted Lunggaarden

Anders Erichßen, fisker

Jngeborg Erickßdatter, Enke, fattig

Tosten Torkelßen, borkemaler

Frerick* Olßen, Kiörer

Frue Macodi, Enke, Manden vered oberstleutnant i Kongens tienste

Harmand Hardi, ölltapper

Peder Jörgenßen, ölltapper

Henrick Dichmeyer, holder Werthuus

Jacobus Woldenberg, Doctor og Stads physicus

Anholt Conradt farvers, Enke, indted brug

Henrick Cords i samme huus, Raadstue tienner

Jocum Henrickßen, Kiöerer

Lars Tomæßens Enke, fattigdom

Joen Monßen, Kiöerer

Jan Harcks Enke, fattigdom

Anbrosius Refelt, Wæver

Hans Sörenßen, enroullered

Østen Johanßen, enroullered

Hans Larßen, Skoelapper

Samuel Mogenßen, Soldat

Erick Olßen, handtlanger og Snedkesvend

Anders Larßen, flöttmand

Reimert Svendßen, Drager

Erick Nielßen, Kiöerer

 

Willum Olßen, Soldat i Kongens tieniste

Salomond Jsackßen, Slagtersuend, Selger Melck

Henrick Janßen, Smeed

Erich Oleßen, Smeed, fattigdom

Christen Monßen, Muurmestersuend

Ole Anderßen, enroullered

Anders Carelßen i samme huus, Skolapper

Hans Rasmußen, Proviss handtlanger

Henrick Jverßen, Skomagersvend

Erick Jvertßen(?), Kiöerer

Sören Haldorßen, Soldat

Arne Anderßen, Arbeidsmand

Christen Olßen, Flöttmand

Raßmus Knudtsen, Skræder paa Landet

Johanes Tostenßen, Snedkersvend, fattigdom

Holger Olßen, Arbeidsmand

Sören Jörgenßen, Kiöerer

Siverdt Olßen, Provis handtlanger

Anne Hysing, Enke, fattigdom

Jver Knudtßen, arbeidsmand

Ole Nielßen, arbeidsmand

Mogns Olßen, Gadelegger

 

Lars Marcußen, ArbeidsMand

Niels Tostenßen, Soldat

Jocum Rosendahl, Wæver

Lars Knudtßen, Kiöerer

Ole Ellingßen, Arbeidsmand

Endvold Jacobßen, Snedker

Herr Svend Hiorteberg, Præst til Hospitalet

Christen Madtsouv, Væver

Henrick Anderßen, Arbeidsmand

Engebrigt Michelßen, Wæver

Aarent Baltzerßen, fattigdom

Grette Lange, og hendis datter Grete samme huus, Tvende fattige Enker, indted brug

Jocum Gierding, Wæver

Johan Borckerts, Skræder

Hermand Strangeßen, Selger Snuus Toback

Danielke Due, fattig Enke

Dorthea Engebrigtsdatter Salig Magister Ambrosius Hardenbechs, Enke, Slet tilstand

Madame de Fine, Enke, Manden veret Laugmand

Nicolaj Junge Jan, bruger smaa Kramvare og arbeider paa Conthoiret

Augustinus Höcker, SkarpfRichter

 

Dend 19 Rode

Henrick Holtermand, Skomager

Berent Kampf, Kiöbmand

Rolf Greve, Skræder

Frandts Gillie, Urhmager

Magister Jens Bergendahl, Sognepræst til Kaarskirken

Niels Bagge, Procurator

Capitain Darganwille, Een fransk flygtning, Slet Vilkor

Frue Lilienskiolds, Enke, Slet tilstand, Manden veret Amtman[d] udi Findmarcken

Jacob Troelßen, Glasmager

Povel Rasmusßens Enke, indted brug

Mickel Lydtsouv, Skomager, Ringe Vilkor

Giert Tuurmand, Styrmand

Ole Antoneßen, Skræder

Berent Uldrichs Enke, indted brug, forarmed

Christen Bierrig, Procurator

Raßmus Raßmusßen, Fiskevrager

Georg Schauver, bildthugger

Erick Steenßen, Proviss, handtlamger

 

Magister Ole Storm, Stifttsprouvst, og Sognepræst til Domkirchen

Magister Jocum Kaae, Capelan til Koorskircken

Hans Mathias, brögger og Kiöbmand

Christen Sörenßen, bruger lidet Kiöbmanskab

Anders Cold, brögger

Henrick Sivertßen, enroullered Matross

Espen Lund, Munster Skriver

Rector Bornæj Enke, hendis Mand veret Rector Scholæ og Præst paa Landet

Henrick Bundtner, Knivesmed, været lenge siug, liden Næring

Maren Anders, ölltapper, Ringe Næring

Mickel Olßen, Matross, enroulleret [No] 1330

Henrick Korns, koene, Slet tilstand, fattig

Gabriel Tomæßen, Graver ved Domkirchen

Didrick Skiödt, fiskeveier

Magister Jörgen Harboe, Conrectori Scholæ

Magister Erich à Mönechen, Rector Scholæ

Ole Christopherßen, Skolapper, fattig

Jacob Pederßen, Skrædersvend, Provis, handtlanger

Assistentz Raad Munthis, Enke, forarmed

 

Jens Pederßen, Smeed, udi Slet tilstand

Jocum Pay, börsemager under Articlerie[t]

Anders Christenßen, Paruckmager udi Slet tilst[and]

Joen Tönnesens Enke, Fattig

Martin Neuwolt, buntmager, Er fremmed, i slet tilstand

Mogns Nielßen, öltaper og anden smaa Kiöbmanskab

Anna Larsdatter, Een fattig Enke

Joen Jverßen, Soldat

Cornelis Nielßen, Matross, enroulleret [No] 801

Odt Larßen, gandske Ringe Wilkor

Jver Larßen, Kypper, Slet tilstand

Abraham Einertßen, Kypper Arbeidzmand, Slet tilstand

Anders Knudtßen, Flöttmand

Peder Joenßen, Arbeidsmand, Slet tilstand

Anna i Backen, Wadsker Koene

Peder Toersen, Graver ved Koorskircken

Henrick Olßen, Fiskevrager

Casper Olßen, Matross enroulleret [No] 693

Birte Arensdatter, Een fattig Enke

Jens Rasmußen, Skomager

Jocum Jörgensen, Matross enroulleret [No] 597

Niels Sörenßens Koene, bruger indted, Manden bortreist, Var lenge arresterit for gield

 

Joen Larßen, Kyper, gandske slet tilstand

Ole Toerßen, Maler, Provis Handtlanger

Hans Ottersen, Constabel ved Artiglerit

Anders Johanßen, Tömmermand, Slet tilstand

Marie Zegelcken, fattig Enke

Johanne Wulf, lidet bröggerie

Berendt Zidendorf, Glasmager

Carl Nielßen, öltapper og Kyper arbeidsmand

Richardt Wildenrath, bedemand til Koorskircken

Niels Anderßen, Een liden Laxe handel

Augustinus Christenßen, Knapmager, Rodemester, Slet tilstand

Eggert Casubens Enke, bogebinder, udi Slet tilstand

 

Dend 20de Rode

Tomas Mitzel, Skiper, Portugals farer

Fridrick Govert, taper öll

Nicolaj Oldenburg, Een liden bonde handel

Gierdt Torner, lidet Kiöbslaging

Antonj Vudt, holder Kramboed

Zacarias Lange, Barberer

 

Hans Bergendahl, Hörer udi Latine Skoelen og holder en liden Kramboed

Mickel Bucker, Handtskemager

Aldrich Ludts Enke, Een Sye Koene, forarmed

Gotfriedt Polack, bundtmager

Mathies Jbßen, Styrmand

Wendeler Lampe, Guldsmeed

Lucas Steen, Een liden Kramboed

Trine Dreier, Slet tilstand

Jocum Lydtken, Blickmager

Jesper Stockhof, Koberslager

Mickel Skiermand, Koberslager

Hans Meyer, Skomager

Valentin Schram, Koberslager, Slet tilstand

Ole Anderßen, Een liden Hytte med noged Kramgods

Hans Tengermand, Hyrer een liden Hytte, som havis noged Kr[am]goeds udi

Barbra Reutz, Kramboed og Nordfahr handel

Johanis Barth, Notarius Publicus og Procurator

Anders Olßen, Forgylder udi Slet tilstand

Hermand Skröeder, Kiöbmand, og Nordfahr handel

 

Svend Hammers Encke, Een liden Kramboed med Tobachs Piber

Hillebrandt Meyer, Een liden Kramboed

Dorthe Storcks, Een liden Kramboed

Anders Skram, Koberslager

Claus Marckmand, Een liden Kramboed, og Nordfahr handel

Mathias Röseler, Nordfahr handel

Aarent Börßmand, Een liden Nordfarhandel

Doctor Brantz Enke, indted brug, Manden veret doctor Medicinæ

Giert Meyer, Een liden Kramboed

Giercke Haan, indted brug

Abel Murik(?), Nordfahr handel

Abraham Wesßel, bruger Kiöbmandskab og Salteri paa Landet

Johan Ethuus, Een liden Kram Hytte

Kari Bremmer, Een liden Kramboed og holder Vertzhuus

Ditmer Kahrs, Nordfahr Handel

Ludvig Biscop, holder Wertshuus

Henrick Hartvig, Wiintapper

Niels Handßen, Skiper, holder Krambod

Wein Anders, Enke, En liden Kramboed

 

Henrick Louv, Blichmager

Zacarias Olßen, har bonde handel

Ebbe Mitzel, Seiglingsmand, inted brug

Albert Smidt, Een liden bonde handel

Harbert Mahlsteede, Styrmand

Johan Haagen, taper öll

Claus Carelßen, Skipper og Salter fisk

Dend 21 Rode

Niels Handßen, Klocker til Koorskircken

Johannes Poulsen, Kypper

Mads Olßen, Flöttmand

Poul Poulßen, Flöttmand

Anna Christophers, Manden döed i Kongens tieniste

Guldbrandt Dragers Encke, fattig

Knud Larßen, Soldat

Anne Gierdmuns, Een fattig pige

Salmon Nielßen, Soldat

Guri Anders, Een fattig Enke

Erich Nielßen, Skolaper

Botel Handßen, Drager

 

Ole Knudsten, Arbeidsmand

Hans Sivertsen, arbeidsmand

Ole Oleßen, arbeidsmand fattig

Giöe Biörnsdatter, Een fattig Enke

Ole Oleßen, Een Gammel Mand, Slet tilstand

Raßmus Olßen, Kongelig Pass No 46

Hans Jörgen, baadsmand

Lars Erickßen, arbeidsmand

Halvord Joenßen, baadsmand

Didrick Skarmer, Kyper og Rodemester

Hans Friel, Styrmand, Slet tilstand

Christopher Bagge, Tambour ved Byen

Didrick Sinning, Brögger

Hermand Haltmand, fiskeveier

Peder Sörenßen, Guldsmed fattig

Ole Rasmusßen, Kyper

Cort Reimers, fiskeveier, Rodemester

Giert Giertsen, arbeidsmand

Evert Vahls Enke, Kanegetters, Slet tilstand

Henrick Ditmers Encke, indted brug

 

Sören Danielßens Enke, indted brug

Jens Wragers Enke, fattigdom

Henrick Meyer Hendrichßen, holder Kramboed i en liden Hytte slet tilstand

Willum Tießen, Slet tilstand, og fattigdom

Peder Olßen, Snedker

Hans Endreßen, Matross

Anna Tomas, Jordemoeder

Apelone Meyer, indted brug

Ole Handßen Ryg, i Kongens tieniste No 918

Jan Leopoldus, omlöber, fattig

Jan Skaboes Enke, fattig, indted brug

Joen Joenßen, fattig, Smeede arbeidsmand

Lars Johanßen, baadsmand enroulleret [No] 150

Sara Johansdatter, Een fattig Encke, læß for börnen

Catrine Andersdatter, fattig Enke

Willum Olßen, enroulleret [No] 913

Mari Grönning, fattig Enke, indted brug

Johanes Larsen, Tömmermand

Jacob Johanßen, baadsmand

Anders Pederßen, Styrmand i tieniste, enroulleret, bruger höckeri og Kiöbmandskab

 

Peder Endvoldsen, Klockerdreng ved Koorskircken

Johan Kröpelin, jnstrumentist

Jens Olßen, Kyper og Tambour ved Byen

Hans Helles, lidt brug med Kramvahre

Mickel Böhl, Skræder

Hans Petter, Skomager

Christian N:, Een Gammel flötmand

Borne Werts, Een fattig Enke

Peter Sivertßen, Matross enroulleret No 459

Rasmus Antoneßen, Kyper arbeidsmand

Henrick Spechs Enke, fattig

Margrette Jacobs, Een fattig Enke

Lars Larßen, Smeed + arbeidsmand, fattig

Ole Larßen Röger, enroulleret No 1171

Gudmund Pederßen, er drager og Wegter

Jacob Glantz Enke, bruger Höckerie

Ole Marcußen, handtlanger ved Artichleriet

Johanes Anderßen, Matros enroulleret [No] 406

Niels Jonsen, arbeidsmand og Tambour ved Byen

Niels Anderßen, bandtsker og tambour ved Byen

 

Larß Handßen, Kyper Arbeidsmand

Birte Raßmus, fattig Encke

Tomas Torkelßen, Matross enroulleret [No] 231

Jacob Dragers Encke, fattig

Peder Olßen, Skolapper

Karen Olsdatter, Een fattig Encke

Antoni Raßmusßen, Kypper

Ole Sivertsßen, Soldat

Henrick Garber, Skolapper

Lars Olßen, höcker og arbeidsmand

Petter Albertßen, Skolaper

Bertel N:, Kyper Arbeidsmand

Leenert Jörgenßen, Een fattig Enke

Ole Sivertßen, i Kongens tieniste

Knud og Joen, Skorsteens feyere

Ole Pederßen, gamle Skorsteen feier

Knud Helland, Soldat

Anders N:, Een fattig arbeidsman

Ole N:, Een fattig drager

 

Povel Olßen, Corporal ved Guardnisonen

Birte Hansdatter, en fattig Enke

Poul Handßen, Skolaper

Jens Povelßen, enroulleret No 206

Johanes Mortenßen, Tambour ved Guarden

Anders Anderßen, drager og Ringer

Petter Riman, lidet bröggerie

Johan Zeyer, arbeidsmand paa Conthoiret

Niels Erdlandßen, Skræder

Niels Juel, Een liden Laxe handel, slet tilstand

Christopher Claussen, har vered Stöckleutnant ved Artigleriet, nu aftaggen

Hermand Specketer, Nordfahrhandel

Mickel Vohls Enke, Guldsmeed

Berent Börßmands Enke, Nordfarhandel

Joen Handßen, Skomager

Christopher Meyers Encke, Jndted brug

Henrick Adrian, Barberer, Slet tilstand

Antony Gynter, Glasmager

Hans Verdenhalf, Een liden handel

Tönnes NeverMands Enke, Bager

 

Peter Badsker, Procurator

Hermand Gierding, lidet bröggeri

Claus Ritzerouvs Encke, Bager

Henrick Paaskis Encke, indted brug

Henrick hendis sön, Skipper

Edvert Willumßen, Skræder

Christopher Örbech, Distelerer

Clamer Eberthard Meltzer, Bröggeri

Hans Adolph Skopp, Skomager

Zacarias Zicker, Bogbinder

Alkie Donecken, indted brug, Slet tilstand

Jocum Wollers, Skomager, Slet tilstand

Aarnet Arentsen, Kiöbmand

 

Dend 22 Roede

Hans Martin Heintz, Bygmester, Slet tilstand

Peter Zegelcken, Kypper og brandt Assistentz

Christopher Becker, Kiöbmand og bruger Nordfar hand[el]

Jacob Rich, Kiöbmand og bruger Nordfar handel

Harier Simers Enke, Kiöbslar og Nordfar handel

Anna Benecken, bruger Höckerie

 

Johan Herman Brynning, Bager

Salig Berent Henrickßens Enke, brögger

Siur Olßen, Smed ved Artigleriet

Knud Jverßen, baadsmand

Daniel Henrich, Arbeidsmand

Lisbet Gudmuns Enke, Manden död i Kongens tieniste

Ole Ellingßen, baadsmand

Knud Anderßen, Höcker

Laritz Hermanßen, Tömmermand

Ole Larßen, Tömmermand

Ole Nielßen, Wægter

Anders Eliæßen, Tömmermand

Lars Maler, Proviss handtlanger

Arent Olßen, Skindkremmer

Halver Stephenßen, Constabel ved Articleriet

Ole Olßen, Skræder Provis handtlanger

Hans Jörgenßen, Soldat ved Slotted

Lars Anderßen, Tambour ved Byen

Karie Marcus, Selger fisk paa Torged

Herman Mortens, Enke, fattig

 

Siur Jetmunds Encke, fattig

Knud N:, Tömmermand

Knud Jverßen, Provis handtlanger

Henrick Olßen, Arbeidsmand

Jörgen Anderßen, Soldat under Slotted

Elling Jörgenßen, Soldat under Slotted

Knud Olßen, Arbeidsmand

Ole Olßen, Kyper arbeidsmand

Daniel Arentßen, Kyper arbeidsmand

Knud Larßen, Höcker

Ole Willumßen, Arbeidsmand

Jacob Tiel, i Kongens tieniste

Joen Pederßen, Kyper arbeidsmand

Ole Anderßens Enke, fattig

Niels Erickßen, Soldat ved Slotted

Anders Bendixen, i Kongens tieniste

Mogns Monßen, Gadelegger

Hans Johanßen, Kypper

Ole Larßen, Tömmermand

Jens Olßen, i Kongens tieniste

 

Peder Sörenßen, J Kongens tieniste

Johan Spreckel, fattig

Henrick Tiel, Arbeidsmand

Herman Haan, Mætter

Tobias Hönnauv, Mætter

Anna Bödker, Encke, holder en liden Skole

Knud Knudtßen, Tambour ved Byen

Knud Nielßen, Mætter

Anders Pederßen, baadsmand i Kongens tieniste

Lauge Olßen, Skindkræmer

Einert Larßen, baadsmand

Ole Olßen, Skolapper

Johanes Johaneßen, drager

Hermand Harpens, baadsmand

Jacob Antoneßen, Kyper arbeidsmand

Johan Meyer, baadsmand

Dirich Skarmer, bandtskiærer

Knud Olßen, i Kongens tieniste

Mickel Tostenßen, Constabel ved Slotted

 

Lauritz Jacobßens Encke, fattig

Aamund Henningßen, Soldat ved Slotted

Anders Olßen, Kyper arbeidsmand

Torkel Væver, Archelie mester

Joen Olßen, Constabel ved Slotted

Jngebricht Olßen, Drager

Mons Olßen, Kiöber paa Jegter

Niels Olßen, Mæter

Ole Mickelßen, Tömmermand

Anders Larßen, Kiöber paa Jægterne

Peder Jonßen, Soldat

Lauritz Gunderßen, Arbeidsmand

Johanes Nielßen, Arbeidsmand

Peder Larßen, Flöttmand og Provis handtlanger

Anders Bay, baadsmand, Slet tilstand

 

Dend 23 Rode

Albert Wichtmans Enke, bruger Nordfar handel

Johan Hamken, Nordfarhandel, Slet tilstand

Tyge Stephenßen, Glasmager

Henrick Lexauv, Höcker

 

Frerich* Lockner, Höcker

Frerich Straßburg, Nordfahrhandel

Peter Rolfsens Enke, indted brug

Dirick Smidt, Kiöbmand og Nordfahr handel

Dirich Skröeder, Skoeleholder

Henrik Meyer Arentzen, Kiobmand og Nordfar handel

Willum Prang, Bager, Slet tilstand

Jacob Ertmand, indted brug

Hans Handßen Becker, Bager

Johan Jörgen Mestmager, Nordfahrhandel

Giert Mester, Nordfarhandel og bondehandel

Allert Hollemand, brögger

Jngebricht Olßen, Kypper

Peder Ødings Enke, indted brug forarmed

Johan Walhorns Encke, fattig

Anders Guttormsens Enke, Höckrer

Niels Antoneßen, Kypper

Peder Jonßen, Skindkremmer, Slet tilstand

Jocum Vents Enke, Manden död i Kongens tieniste

Rasmus Handßen, arbeidsmand

 

Johan Lydtken, Mætter

Henrick Sasß, Brögger

Peter Krager, Wever

Ole Olßen, Röeger

Otte Olßen, baadsmand enroulleret

Rasmus Wetle, fattig

Gregorius N:, flöttmand

Hermand Olßen, Skindkremmer

Jesper Anderßen, brögger, liden Næring

Hans Berentßens Enke, Kypper

Niels Nielßen, Tömmermand

Anders Willumßens Encke, fattig

Willum Broersens Enke, fattig

Rasmus Anderßen, Arbeidsmand

Simon Petterßen, baadsmand enroulleret

Henrick Heinsen, Skræder

Ole Simonßen, Tambour

Johan Jeven, indted brug, Slet tilstand

Cordt Hunnecken, taper öll, Slet tilstand

 

Ole Oleßen, Soldatt

Christopher Olßen, Kyper, armod og fattigdom

Henrick Fröeling, arbeidsmand

Peder Olßen, arbeidsmands Enke

Ole Jenßen, Baadsmand

Einert Jverßen, arbeidsmand, under Artichleriet

Daniel Munck, Arbeidsmand

Jfver Nielßen, arbeidsmands Enke

Toer Olßen, arbeidsmand

Jacob Troelßen, Ved Artichlerit

Jbbe Höck, Skomager, Slet tilstand

Ole Rasmusßen, Tambour ved byen

Anna Kock Encke, Slet tilstand

Catrine buntmagers Enke, Ringe Wilkor

Henrick Spil, tapper öll

Cort Johan Everts, Arbeidsmand

Henrick Wichtmand, Arbeidsmand

Lars Olßen, arbeidsmand

Karen Jensdatter, gandske Slet tilstand

Anders Anderßen, Ved Artilleriet

Ole Enertsen, Wæcter ved Articleriet

 

Gierdt Diderichßen, Soldat

Berent Jenßen, baadsmand enroulleret

Johan Handßen, Kiöerer

Stephen Stephenßen, Under Articleriet

Gregorius Jenßen, Rebeslager

Peter Frerichßen, baadsmand, enroulleret

Peder Jonßen, Skolapper

Niclas Grabin, Arbeidsmand

Salig Henrick Smits datter, brögger

Johan Börsmand, Kiöbmand

Cordt Vederman, Arbeidsmand

Christopher von Der Huede, fattig arbeidsmand

Erick Monßen, Arbeidsmand

Einert Abelßen, Soldat

Gullick Jenßen, baadsmand

Rasmus Olßen, baadsmand, enroulleret

Hans Henrick Skauboe, omlöber, Slet tilstand

Aarent Pouelßen, wed Artichleriet

Einer Olßen, Soldatt

Niels Axelßen, baadsmands Encke

 

Jörgen Christopherßen, Arbeidsmand

Christopher Ericksens Encke, fattig

Gunder Olßen, baadsmand

Peder Brudtßen*, flöttmand

Jacob Pederßen, baadsmand, enroulleret

Jörgen Handßen, Skolapper

Joen Olßen, Arbeidsmand

Hans Olßens Enke, fattig

Joen Antoneßen, baadsman enroulleret

Gilles Olßen, flöttmand

Rasmus Olßen, Höcker

Niels Olßen, Arbeidsmand

Ole N:, Skolaper, ved Articleriet

Ole Pederßen, Skindkremmer, Slet tilstand

Jan Brandt, Skindkremmer, Slet tilstand

Gunder Olßen, flöttmand

Jacob Jenßen, Drager

Peder Axelßen, drager

Einnert Klemmendtßen, flöttmand

Jacob Jörgenßen, baadsmand enroulleret

 

Raßmus Matießen, Höckrer, Slet tilstand

Torckel Tömmermand, fattigdom

Giert Tegler, baadsmand

Jfver N:, flöttmand

Ole Nielßen, Wagtmand

Joen Handßen, Tambour ved byen

Henrick Gottsauv, Arbeidsmand

Ole Carelßen, Arbeidsmand

Christopher Heiines, Arbeidsmand

Henrick Sivertßen Fleck, Arbeidsmand

Peder Tidemands Enke, Manden var enroulleret

Joen Pederßen, Arbeidsmand

Lars Olßen, tömmermand

Niels Nielßen, Arbeidsmand

Anders Madzen, baadsmand enroulleret

Ole Ellingßen, baadsmand enroulleret

Rasmus Olßen, baadsmand enroulleret

Hans Pederßen, baadsmand enroulleret

Jörgen Hüdich, Arbeidsmand

Lydtke Finck, taper öll

 

Willum Byßman, under Articleriet

Berent Zeggermand, Meckler, fattigdom

Rasmus Rasmusßen, Arbeidsmand

Ole N:, Soldat

Ole Bottelßen, Arbeidsmand, under Articleriet

Berent Diurning, lidet Höckerie

Johan Hercam, Mætter

Mickel Olßen, Arbeidsmand

Berent Benechen, baadsmand enroulleret

Elling Anderßen, flötmand, ligger i Armod

Henrick Korts, Encke, indtet brug

Rejer Dyrhof, Skolaper, under Articleriet

Ole Pouelßen, Een Gammel baadsmand enroulleret

Johan Pederßen, baadsmand enroulleret

Jnger Olsdatter, fattig

Ole Olßens Enke, Var enroulleret baadsmand

Albert Anderßen, flöttmand, og Wagtmand

Jörgen Castenbrock, Een liden Nordfahr handel

 

Dend 24 Rode

Herr Franciscus Smitt, Pastor til den Tydske Kircke

Johan Rosing, Brögger Edicke

Johan Haasß, Skræder

Hans Henricks Encke, barberer, slet tilstand

Rolf Kling, bruger bonde handel

Hermand Telts Enke, fattigdom

Niels Axelßen, baadsmand i Kongens tieniste

Johan Dyrlof, Meckler, Slet tilstand

Bottel Jenßens Enke, Skræder, Slet tilstand

Berent paa Ageren, Slet tilstand

Giönete Smeds, er i Armoed

Peder Tomæßen, Tambour og Provis handtlanger

Jnger Jngebrichtsdatter, fattig

Stephen Zacariaßen, Arbeidsmand

Johan Hysing, Meckler

Marrette N:, Een Snedker Enke

Siur Olßen, Skolaper

Ole Oleßen, Tömmermand

 

Marie Rydts, tapper öll

Jacob Erickßen, Smeed Provis handtlanger

Siur Olßen, Provis handtlanger

Ahlheidt Meyer, Pige, Slete Vilkor

Birte Andersdatter, Enke, er i Armod

Ole Torgierßen, Arbeidsmand

Karen Skræder, Encke, fattig

Poul Jngebrichtßen, baadsmand

Bottel Rasmusßen, arbeidsmand

Johanes Anderßen, Tömmermand

Ole Jörgenßen, arbeidsmand

Berete Jakobsdatter, Een Vadsker koene

Berent Bößmand, Slet tilstand

Anders Pederßen, arbeidsmand

Henrick von Horn, arbeidsmand

Lars Olßen, arbeidsmand, Provis handtlanger

Herman Guttormßen, Soldat ved Slotted

Joen Monßen, Slagter, Soldat

Lars Joenßen, Skiötter, ved Slotted

Berent Olßen, Slagter, Soldat

Ole Hummelsund, fattig

 

Lars Povelßen, Slagter, Soldat

Jacob Giertßen, Slagter, soldat

Henrick Stamand, Kiöbmand

Morten Olßen, baadsmand i Kongens tienste

Johanes Tomæßen, J Kongens Tieniste

Margrette Jonsdatter, Slagter

Simon Anderßen, baadsmand i Kongens tieniste

Clemmedt Mickelßen, baadsmand enroulleret

Knud Olßen, Soldat

Joen Solem, baadsmand enroulleret

Ole Jörgenßen, Encke, Slet tilstand

Mogns Olßen, Soldat

Johannes Handsen, Kyper, enroulleret

Niels Larsens Enke, Slet tilstand

Peder Olßen, Slagter, i Kongens tieniste

Niels Olßen, Slagter, i Kongens tieniste

Ole Daniel, Slagter, Provis handtlanger

Hans Johanßen, J Kongens tieniste

Ole Jörgenßen, enroulleret

Anders Jverßen, Rebeslager enroulleret

Maar Olßen, Sergiant ved Guardnisonen

 

Jver Baarts, Loodts, Slet tilstand

Karen Sergiants, Taper öll, Slet tilstand

Lars Tolefßen, Fisker, Proviss handtlanger

Mickel Handßen, Skoelapper

Synneve i Stien, Ringe Wilkor

Jacob Olßen, flöttmand bue-Wegter

Anders Jonßen, Mestersmeed ved Slotted

Joen Erichßen, Öltapper, slet tilstand

Ole Weeberg, Slagter, Soldat

Ole Tolefßen, Slagter, Soldat

Jacob Olßen, Slagter, Provis handtlanger

Ole Olßen, flöttmand, og buede Vægter

Stephen Stephenßen, Skolapper, Provis handtlanger

Lars Anderßen, Harponerer paa Gröndland

Erick Sang, fattig, Vegter paa Löchterhorn

Ole Berg, fattig, Vegter paa Löchterhorn

Johan Giewertz, Möller i Sandviigen

Hans Meyers, Enke, slet tilstand

Ole Janßen, Rebeslager, slet tilstand

Christian Handßen, Kypper

 

Christian Petter Skollermand, Smeed

Peder Toerßen, Skræder

Madam Barchelay, Manden Capitain i Kongens tienste

Madame Hasis, Manden död, var Lieutnant ved Slott[ed]

Maren Pedersdatter, Kypper Encke, slet tilstand

Hans Sparling, Skræder

Albert Kreftt, fiskeveier

Leviin Skuldt, Meckler i slet tilstand

Petter Bruun, Guldsmeed Arbeidsmand

Salig Magister Oldenburgs Encke, Manden var Præst til Tydske Kirche

Salig Renhlef Pechsens Enke, höcker med Tobach, slet tilstand

Dirick Rick, Arbeidsmand

Sivert Handßens Encke, taper öll

Niels Hviid, Skoleholder, slet tilstand

Christian Bruuns, Kiöbmand

Maltte Sörens, Encke, Slet tilstand

Ole Jonßen, Skræder, Rodemester

Dirich Haslop, Skipper

Jost Maass, brögger og Kiöbmand

 

Cort von Lübecks Encke, bruger bröggerie

Jens Fæster, Kiöbmand

Christian Brönsöe, Snedker

Jens Hiordt, Capitainlieutnant enroulleret i Kongens tieniste

Raßmus Tonning, Vdfarer

Peder Sörenßen, Commiss Capitain

Robert Davidßen, Skipper

Reinert Bödcker, Kiöbmand

Lyder Ridder, Kiöbslaer

Joen Svendßen, Ober Tömmermand ved Brabecken

Jörgen Lammers, Øltapper

Joen Handßen, Smeed, Slet tilstand

Henrick Skröder, Kiöbmand

Henrick Tams Enke, taper öll

Albert Skriver, Kiöbmand

Carl Christian Hornung, Öltapper

Jan von Lübeck, Een liden Kramboed

Johan Pegelouv, Kiöbmand

Christen Handßen, Skiper paa Stradt Dauid

Hieronimus Niebusk, Kramboed

Hermand Lading, Öltapper

Johan Frederich Tuchsen, Oberst og Commendant, ved Bergens Fæstning

 

Dette Mandall over Samtlige Bergens Byes Jndbyggere er efter Hans Kongelig Mayestets Allernaadigste befaling til Stifttamt-Manden af den 24 January 1714 bleven forfatted og eftter de Nyeste af enhver Stads Capitain i Raadstuen indleverede Mandtaller, indretted, siden at samme Capitainernis Rouller af os ere bleven revidered, og vide vi icke rettere end att jo alle og eenhver af denne Byes Jndbyggere der udj er anfört, enhver eftter sin bestilling, og Handtering, brug, eller Næring.

Bergens Raadstue den 9 May 1714.

C P Krog, C: Tuxen, C Fasting, P: Rumohr, Magnus Schiötte.