Kilde: Magistratsarkivet, Skien Forhandlinger, Korrespondanse, magistratssaker, 1 (1664-1805)

Ekstrakasse regnskap Skien 1804

 

Incassations Liste for Extra Vægter Skatten fra 1804 8br 1st til ultm Martj 1805

Rdr

Mark

Herr Rasmus Bagge

1

2

Raadm. Bentzen

2

Krntz: A. Schlanbusch

2

Madm. Sal. Paus

1

Jacob Jebsen

1

Mads J. Møller

1

Staurholm

1

Georg Meyer

1

Warbergs Encke

1

Sophie Schinnertz

1

Ole Johannesen

1

Peder M. Falkum

1

Abraham Berg

1

Christen Abrahamsens Encke

1

Niels Halvordsen

1

Gunold Tygesen

1

Saxild

1

Schibsted

1

Stribolt

1

Claus Clausen

1

Hans Thorsen

1

Anders Gundersen

1

Rect. Hessler

1

Mr. Høst

1

Peder P. Ording

1

Fr. Timmerman

1

Joh. Linx

1

Joh. S. Hansen

2

Hans Nielssen

1

Hans Winter

1

2

Mülertz

1

Halv. Gundersen

1

Bent Wettergreen

1

Peder Flood

2

Anders Tollefsen

1

Hans M. Halsse

2

Hans J. Blom

2

Fr. Rehbinder

2

Phys. Jessen

2

Paster Stockfleth

2

Did. Cappelen

2

Forv. Jynge

2

Joh. Chr. Baar

2

Ulrich Cappelen

2

Mülertz

2

Christen Blom

2

Joh. Altenburg

2

Hans Winter

2

Hans Blom

2

Joh. Blom

2

E. Staurholm

1

Joh. Fr. Seelan

1

Jf. Mathæus

1

Jacob Nielsen

1

Teglstrøm

1

Hinrichsen

1

M. Smith

1

Mdm. Rædisch

1

Joh. Næss

1

Hakon Hakonsen

1

Mads Nielsen

1

Bottger

1

Michael Olsen

1

Burnholt jnr

1

Jørgen Lollich

1

For Hospitalet

2

Herr Ole Christensen

1

Madm. Sal. Lieungh

1

Helle Christiansen

1

Marcus Barnholt Sr

1

2

Ole M. Cudrio

2

Christoph. Bloms Enke

2

Hesselberg

2

Stokmann

2

N. Plesner

2

Mb. Bloms Enke

2

Realf P. Ording

2

Boye Ordings Enke

2

Lars Lassen

1

Gutjahr

1

Sal: Blom den gl.

1

A. Tygesen

1

Chr. Stub

1

Jon Johannesen

1

Hans Strømdal

1

Søren Berg

1

Halvord Bærulsen

1

Gregers Pedersen

1

Michal Olsen

1

Jacob Boysen

2

Didr. Forbeck

1

Fr. Chr. Barnholt

2

Gunder Solvesens

1

Christen Mela

1

Holmer

2

Jacob Wettergreen

1

2

Præstegrd

2

Fattigskoelen

1

Anders Isachsen

1

Mdm. Lund

1

Joh. Plesner

1

Koljer(? Sommer

1

Albert Heuch

1

Jacob Jacobsen Lots

1

Madm. Grubbe

1

Mathias Knudsen

1

Anders Karted

1

Jørgen Hansen

1

Jacob Abrahamsen

1

Michael J. Møller

1

Mr. Skuurmann

1

Reusz

1

Schytte Enke

1

Ellef Hansen

1

Joh. Wettergreen

1

1

Frid. Jonssen

1

2

Hans Reinholt

1

Joh. Brendel

1

2

Aamodt

1

2

Wadtzel

1

Ole Christophersen

1

Lars Nordrum

1

Tobias Pedersen

1

Ole Myhre

1

Christoph. Olsen

1

Lars Nielsen fldmd

1

Mdm Ørn

1

2

Watner

1

Hüll

1

Gunder Forbek

1

Poul Schutte

2

Niels Olsen

1

R. R. Ording

1

Ekstorm

1

2

Ole Hansen

1

Bomhoff

1

Ole Pedersen

1

Summa Summarum-------- rd

173

3

RESTANSER

Fritz Hesler

1 rd

Haagen Haagensen

1 rd

Jørgen Lollich

1 rd

Andr. Isachsen

1 rd

Lars Norholm

1 rd

Didr. Forbeck

1 rd

6 rd

Summa Summarum ----- rdr

167

3