Mandtal ofuer Kop og Queg schat
Efter Kongl: Maytt: Naad: forordning
De Dato Hafniæ Die 16 Xbr A0 1682
J Scheen og des District eftter angifvelse
Forfatted i følgende Maade Ao 1683
Jndlefverit j RenteCameret d: 8 Octbr Ao 1683.
Jndkommen dend 4 Decembr. 83 j Commissariatet.


1 Classe

No 1:								rd - ort - s
Anna Sal: hr. Assessor Claus Anderssøn
andgifver Sig og Sine 4 børn, 3 drenge, 3 Piger
og 3 hester							25 - 0 - 0
	
No 2:
Hr. Laugmand Jfuer Hans:, han: hands Kieriste
3 børn, 1 tiener, 3 drenge, og 3 Piger
2 heste, 4 Kiør, 1 kalf, 2 Søfuer				29 - 1 - 18

No 3:
Hr. Assessor Barnholt, han: 
hands Kieriste, 1 scholemester, 8te børn, deraf dj 3 ofver
10 aar gl:, 3 Piger, j dreng, noch 2 heste, 
2 Kiør og j Suin						43 - 0 - 2

No 4:
Hr. Comerce Comiss: Schefing, han:
hans Kieriste, 2 børn, 2 Piger, j tiener,
j hest ig 2 Suin						21 - 1 - 12

2den Classe

No 5:
Borgem: Anders Anders; han, hans
Kieriste, 2de døttre, 2 Piger, j dreng, og
3 Ung Suin							13 - 2 - 6

No 6:
SognePresten Mag: Hannibal
Jesen, han, hans Kieriste, 3 børn, dog under
10 aar, 3 Piger, j dreng, 2 heste, 4 Kiør, 2 Ung
Nød, j Kalf, 6 faar						21 - 2 - 6

No 7:
Stj Tønsberg, han, hans Kieriste,
3 børn, 4 Piger, 2 drenge, 3 heste, og
2 Kiør								18 - 1 - 8

3die Classe

No 8:
Raadmand Peder Rasmus: og hans Søn
Madz Pedersen.							2 - 0 - 0

9:
Hans Jacobs: Raadmand, j dater, 2 Piger,
2 drenge, 2 heste						4 - 0 - 0

10:
Kiersten Jesedatter Sal: Dauid Dauids:
hendes Søn, j tieniste Pige, j dreng, j hest			3 - 0 - 0

11:
Andreas Cornish, og hans Kieriste, 6 børn, alle
Under 10 aar, j tiener, j dreng, 3 Piger, j hest,
2 Suin								8 - 0 - 4

12:
Oluf Niels: hans Søn og j tieniste Pige				2 - 1 - 8	

13:
Hr: Lodvig Alberts: hans hustrue, j barn, j Pige		3 - 3- 8

14:
Byefogden Henrich Fredrichs: og hans Kieriste
3 børn, j Pige, j Amme, j dreng, j hest, og
j Galte								5 - 3 - 10

15:
Jfuer Jens: Hesselberg, og hans hustrue,
4 børn, 3 tieniste folch, 2 heste				6 - 2 - 16

16:
Thomas Jons: Sommer hans Kieriste,
4 børn under 10 Aar gl:, j dreng, 2 Piger, j hest,
og 3 Kiør							6 - 3 - 8

17:
Gerhard Hans: med Kieriste, 2 drenge, 2 Piger
og 2 heste							5 - 0 - 0

18:
Peder Baad, hans Kieriste, 5 børn
Under 10 aar, j Pige, j Amme, j dreng, j hest			6 - 3 - 8
Sarche Sal: Jacob Jacobs: og j Pige				1 - 3 - 8

19:
Jørgen Peders: hans Kieriste, 4 børn
j ofver 10 aar gl: og j Koe					5 - 0 - 16

20:
Philip Paulij, og j tiener					1 - 3 - 8

21:
Hans Laers: Baj og Kieriste, j datter og
j Søn, j dreng, 2 Piger, j hest, j Koe, og j gris		5 - 2 - 4

22:
Hans Tideman, Kieriste, j Søn, j Pige				3 - 3 - 4

23:
Michell Jsachs:, hustrue, 5 børn, j dreng, 
2 Piger, j hest, j Koe						7 - 0 - 0

24:
Willem Willems Hans Hustrue, j Søn
j dreng, j Pig, 3 heste, j Koe, 2 Suin, og
12 Smaa Cretur							5 - 2 - 12

25:
Anders Peders: Hustrue, 3 børn, j Pige				4 - 3 - 8

26:
Gregers Peders:, hustrue, 2 børn, j dreng, j Pige
6 børn, j ofver 10 aar, 2 Kiør, 2 Suin				7 - 0 - 4

27:
Anders Rasmus: hustru, j dreng og j Pige			4 - 2 - 16

28:
Jochum Fendt, hustru, j dreng og j Pige				3 - 2 - 16

29:
Augustin Fiche, hans Kieriste, j Pige, j Koe
og j galte							3 - 2 - 2

30:
Petter Frandzn							1 - 2 - 0

31:
Jsach Tostens:, Kone, j Pige, 6 børn				6 - 1 - 8

32:
Moridz Niels: hans hustrue, 3 børn, j Pige			4 - 3 - 8

33:
Lüder Möller, hustrue, 4 børn, hans Søster, 2 Piger, 2 Grise	6 - 0 - 20

34:
Karen Sal: Jacob Haldvors:, j datter, Lisbet 
Jacobsdattr, j tieniste Pige, j dreng, j hest, s Suin		3 - 2 - 6

35:
Anders Christens: , hans hustrue, 2 børn, j Pige		4 - 1 - 8

36:
Jochum Cuhr, hustrue, j barn, j Pige, j dreng			4 - 0 - 16

37:
Daniell Blom, j tiener, og j hest				2 - 0 - 16

38:
Jacob Ols:, hans Quinde, 2 børn, j dreng, j Pige 
og j Gris							4 - 2 - 18

39:
Mortten Peders:, hans hustru, j datter,
j Søn, j Pige, j hest, 2 Kiør, 3 Suin				5 - 0 - 6

40:
Oluf Ols:, hans hustruem 5 børn, j tienistpige			5 - 3 - 8

41:
Elsebe Sal: Christen Thords:, j Søn, j dreng
j Pige, j hest, j Koe, j Suin, j faar				3 - 0 - 20

42:
Giert Bomhof, hans hustrue, 5 børn, j pige			5 - 3 - 8

43:
Alexander Guldsmid, hans hustrue, 2 bøn,
j tieniste Pige							4 - 1 - 8

44:
Joen Efvends: schomager, hans hustrue, 3 børn,
j Suend, j dreng, j Pige, 2 Kiør, 2 faar og 2 Suin		6 - 0 - 8

45:
Frandz Cudrio, hustrue, j Søn, 2 drenge
j Pige, j hest, j Suin						4 - 3 - 10

46:
Peder Lauridzen Byeschrifver, hans hustrue,
2 børn, j dreng, j Pige, og j Suin				4 - 2 - 18

47:
Steffen Rasmus:, hans hustrue, og j Pige			3 - 1 - 8

48:
Anders Laurids: Soelberg, hans hustrue
j datter, j Pige						3 - 3 - 8

49:
Anders Halfvors: Consumptions schrifver
hans hustrue, 2 Smaae børn, j Pige og j dreng			4 - 2 - 16

50:
Oluf Ols: Aafos, kone, j Søn og j Pige				3 - 3 - 8

51:
Erich Hans:, Kone, og j hest					3 - 1 - 8

52:
Haldvor Guttorms:, Kone, j Pige, j dreng
j hest, j Suin							4 - 0 - 2

53:
Thord Børges: schredder, Kone og j Pige				3 - 1 - 8

54:
Anders Ols: Smid, Kone, 2 børn, j Suend, j Pige			4 - 3 - 8

55:
Joen Arnes:, Kone, og j Pige					4 - 1 - 8

56:
Anders Joens: Hofmand, og Kone, 2 Piger,
Jtem 2 grise							3 - 2 - 20

57:
Zacharias Simens:, Kone og j datter, j Pige, j Koe, 2 grise	4 - 0 - 4

58:
Marchus Klod, Kone, j Pige, hendes slegt 
4 smaae børn, j pige, j dreng, j Koe, 2 Suin			6 - 1 - 12

59:
Hans Høst, Kone, og 2 lære drenge				3 - 2 - 16

60:
Joen Sommer, Kone, j barn, 2 Piger, og j liden galte		4 - 0 - 18

61:
Christen Carls: den eldre, Kone, 7 børn,
2 piger, j Dreng, j hest, 2 Kiør, j Suin			8 - = - 18

62:
Hohan Finch, Kone og j tiener					3 - 1 - 8

63:
Giert Lauridzen Latins scholemester, Kone, j Pige		3 - 1 - 8

64:
Jan Jans: Børse, Kone, og j Pige				3 - 1 - 8

65:
Jacob Jens:, Kone, 3 børn, j Pige				4 - 3 - 8

66:
Niels Thorchilds:, Kone, og j lden dreng			3 - 1 - 8

67:
Jens Mogens: Stiftschrifver, Kone, 5 børn
2 Piger, j dreng, j hest, 2 Kiør				7 - 0 - 16

68:
Jnger Sal: Peder Gunders:, hendes Søn, og hendes 
Søster datter, tem 3 Støcher Suin				2 - 2 - 6

69:
Karen Sal: Jens Ribes, j Pige, 2 Suin				1 - 3 - 12

70:
Casper Becher, hans hustrue, j barn
j Pige, j dreng, Jtem 2 Grise					4 - 0 - 20


4re Classe

71: Suend Ols:, hans hustrue, og j gris				1 - 0 - 2
72: Hans Niels: og Quinde					1 - 0 - 0
73: Peder Jens: schredder og 2 børn				0 - 3 - 8
74: Trugels Krebbe, Quinde og j datter				1 - 0 - 16
75: Anund Knuds: og Quinde					1 - 0 - 0
76: Aslach Saugmester og Quinde					1 - 0 - 0
77: Anne Sal: Henrich Sørens: og j Pige				0 - 2 - 16
78: Oluf Gunders: og Kone					1 - 0 - 0
79: Niels Amunds: Flaademand og Kone				1 - 0 - 0
80: Juell Jons: og Kone						1 - 0 - 0
81: Evind Muremester og Kone					1 - 0 - 0
82: Guldbrand Peders: og Kone					1 - 0 - 0
83: Niels Tures: og Quinde, 2 børn ofver 10 aar, og 2 grise	1 - 1 - 8
84: Peder Smid, Søn, og datter					0 - 3 - 8
85: Mortten Haldvors: og Kone					1 - 0 - 0
86: Niels Ols: Folloug, Kone, j Hest, j Koe, j Gris		1 - 2 - 2
87: Peder Andrs: og Kone					1 - 0 - 0
88: Oluf Niels: Rytter og Kone					1 - 0 - 0
89: Hans Powelsen Fardreng, kone, j Suin			1 - 0 - 2
90: Guldbrand Saugmester og Kone				1 - 0 - 0
91: Niels Christen: Maler og Kone				1 - 0 - 0
92: Axel Anders: Saugmester og Kone				1 - 0 - 0
93: Christen Hans: og Kone					1 - 0 - 0
94: Knud Saugm: og Kone						1 - 0 - 0
95: Bertell Bomhof schredder, Kone, og 2 børn			1 - 1 - 8
96: Haldvor Ols: Folloug, og Kone				1 - 0 - 0
97: Søfren Jens: Saugmester og Kone				1 - 0 - 0
98: Ellef Elefs: schaadmand og Kone				1 - 0 - 0
99: Christen Jens: og Kone					1 - 0 - 0
100: Christen schredder, og Kone, j Pige, 2 Kiør		1 - 2 - 0
101: Oluf Knuds: Temmermand, og Kone				1 - 0 - 0
102: Efvind Anders: og Kone					1 - 0 - 0
103: Søfren Christens: og Kone					1 - 0 - 0
104: Jens Christens: og Kone					1 - 0 - 0
105: Mogens schredder, Kone, og j barn 10 aar gl, 
j Suend og j Pige 1 - 3 - 8 106: Oluf Paals: Kone og j Søn ofver 10 aar, og j dreng 1 - 1 - 8 107: Børge Eschilds: 0 - 2 - 0 108: Efvend Ols: Saugm. Og Kone 1 - 0 - 0 109: Laers Wallebye og Kone 1 - 0 - 0 110: Anders Anders: schredder, Kone og j liden dreng 1 - 0 - 16 111: Christian Daniels: Kone og j Pige 1 - 0 - 16 112: Knud Smid og Kone 1 - 0 - 0 113: Jacob Laers: schomager og Kone 1 - 0 - 0 114: Niels Haralds: Flaademand og Kone 1 - 0 - 0 115: Hans Henrichs: Hasselbrinch og Kone 1 - 0 - 0 116: Hans Boes: og Kone 1 - 0 - 0 117: Oluf Ols: Berrig, Kone og j Hest 1 - 1 - 8 118: Hans Christens: og Kone 1 - 0 - 0 119: Joen Christens: og Kone 1 - 0 - 0 120: Isach Abrahams: og Kone 1 - 0 - 0 121: Claus Lund, Kone, j hest og j Koe 1 - 2 - 0 122: Jacob Snedker og Kone 1 - 0 - 0 123: Amund Børges: og Kone 1 - 0 - 0 124: Frandz Tostens:, Kone og datter 1 - 0 - 16 Abram Laers: Mælem, kone, j Pige, j hest 1 - 2 - 0 125: Oluf Suends: Faerdreng og Kone 1 - 0 - 0 126: Knud Moridzen og Kone 1 - 0 - 0 127: Sifver Hans: og Kone 1 - 0 - 0 128: Søfren Smid, Kone, 4 børn og j læredreng 1 - 3 - 8 129: Jørgen Asbiørns: og Kone og j Koe 1 - 0 - 16 130: Peder Ols: Beenholt, og Kone 1 - 0 - 0 131: Anders Erichs:, Kone og j Pige 1 - 0 - 16 132: Elling Aasels: Kone, j barn, j Koe 1 - 1 - 8 133: Dyre Engebrets:, Kone og j Koe 1 - 0 - 16 134: Jørgen Haldvors: og Kone 1 - 0 - 0 135: Simen Bestilt, Kone, og j Søn 1 - 0 - 16 136: Claus Holdst, Kone og j barn 1 - 0 - 16 137: Oluf Paals: Saugm. Og Kone 1 - 0 - 0 138: Oluf Helges: Saugdreng og Kone 1 - 0 - 0 139: Oluf Ingebrets:, Kone, 2 børn, j Koe, j hest 1 - 3 - 8 140: Oluf Sørens: Jyde, Kone og j datter 1 - 0 - 16 141: Werner Ols: og Kone 1 - 0 - 0 142: Peder Laers: Schadmand og Kone 1 - 0 - 0 143: Søfren Anders: Kone, 2 børn, j Gries 1 - 1 - 10 144: Laers Hans: Klep, Kone, j hest, j Koe 1 - 2 - 0 145: Carsten Hans: og Kone 1 - 0 - 0 146: Suend Susen og Kone 1 - 0 - 0 147: Jørgen Niels: Knapmager, Kone og j barn 1 - 0 - 16 148: Bertel Bomhof den yngre, Kone og en Liden Pige 1 - 0 - 16 149: Anders Rasmus: Flaademand og Kone 1 - 0 - 0 150: Joen Bendts: og Kone 1 - 0 - 0 151: Haldvor Niels: og Kone 1 - 0 - 0 152: Joen Ingebrets: og Kone 1 - 0 - 0 153: Erich Trugels:, Kone og j Pige 1 - 0 - 16 154: Suend Suends:, Kone og j barn 1 - 0 - 16 155: Anders Knuds: Temmermand og Kone 1 - 0 - 0 156: Amund Anders: Klod, Kone, j Pige, j Griis 1 - 0 - 18 157: Gunder Joens: paa Lj, Kone, hans Wermoder,
j Pige og j dreng 1 - 3 - 8 158: Søfren Gregers: Saugm. og Kone 1 - 0 - 0 159: Lucas Mogens:, Kone, og j Koe 1 - 0 - 16 160: Christopher Peders:, og Kone 1 - 0 - 0 161: Abraham Hans: Saugm. og Kone 1 - 0 - 0 162: Powell Østens: og Kone 1 - 0 - 0 163: Arne schomager, Kone, og j Pige der tilholder og j griis 1 - 0 - 18 164: Christen Snidker paa taterbachen, Kone og j læredreng 1 - 0 - 16 165: Peder Laers: Snidker og Kone 1 - 0 - 0 166: Oluf Suenungs:, Kone og j barn 1 - 0 - 16 167: Hans Erichs: Temmermand og Kone 0 - 2 - 0 168: Christen Abrahams: og kone 1 - 0 - 0 169: Lauridz Cornels:, Kone, 4 børn, 2 Piger 2 - 0 - 0 170: Erich Michels:, og Kone 1 - 0 - 0 171: Ingebret Arnes: og Kone 1 - 0 - 0 172: Christen Tords: Saugmester og Kone 1 - 0 - 0 173: Erich Bendts: Kone, j hest og j Koe 1 - 2 - 0 174: Søfren Knuds:, og Kone 1 - 0 - 0 175: Jacob Maaler, Kone og en dreng 1 - 0 - 16 176: Isach Thorchels: Smid, Kone og j læredreng 1 - 0 - 16 177: ChristenFetting, Kone, 2 Piger, j Suin 1 - 1 - 10 178: Anund Hans:, og Kone 1 - 0 - 0 179: Jan Wefver og Kone 1 - 0 - 0 180: Daniel Søfrens: Saugd:, og Kone 1 - 0 - 0 181: Bertell Niels: schredder, Kone og j Pige og j læredreng 1 - 1 - 8 182: Christian Feldbereder og Kone 1 - 0 - 0 183: Christen Temmermand, Kone og j barn ofver 10 aar 1 - 0 - 16 184: Christen carls: den yngre, og Kone 1 - 0 - 0 185: Hans Anders: og Kone 1 - 0 - 0 186: Oluf Solfves: , og Kone 1 - 0 - 0 187: Christen Christens: Aafos, 2 børn ofver 10 aar, og j Pige 1 - 0 - 0 188: Johan Høst, Kone, 6 børn under 10 aar,
j Suend, j dreng, j Pige 1 - 3 - 8 189: Michell Lübke Organist, hans hustrue, j barn og j Pige 1 - 1 - 8 190: Johannes Eschilds: og Kone 1 - 0 - 0 191: Peder Steffens: og Kone 1 - 0 - 0 192: Christen Eschilds:, Kone, j datter og j Koe 1 - 1 - 8 193: Niels Niels: Folloug og Kone 1 - 0 - 0 194: Gunder Ols: og Kone 1 - 0 - 0 195: Oluf Anders: Bestilt, Kone, j hest og j Koe 1 - 2 - 0 196: Anund Torbiørns: 0 - 2 - 0 197: Niels Trost og Kone 1 - 0 - 0 198: Jørgen Christens: og Kone 1 - 0 - 0 199: Suend Rasmus: og Kone, j barn 1 - 0 - 16 200: Torgier Hans: og Kone 1 - 0 - 0 201: Oluf Hans: SaugMester og Kone 1 - 0 - 0 202: Grunde Saugm: og Kone og j barn 1 - 0 - 16 203: Anders Jens: Muremester og Kone 1 - 0 - 0 204: Haldvor Peders:, Kone og j Pige 1 - 0 - 16 205: Ingebret Saugm: og Kone 1 - 0 - 0 206: Haldvor Kjøstels: og Kone 1 - 0 - 0 207: Sifver Jørgens: og Kone 1 - 0 - 0 208: Tosten Biørns: og Kone 1 - 0 - 0 209: Rasmus Smid, Kone, j Koe og j Suin 1 - 0 - 18 210: Torbiøn Peders: Kone, og j barn 1 - 0 - 16 211: Anund Erichs: Saugm: og Kone 1 - 0 - 0 212: Peder Jens: den yngre 0 - 2 - 0 213: Johan Branftisandt, Kone og Moder 1 - 2 - 0 214: Niels Bush, Kone og j barn 1 - 0 - 16 215: Peder Anders:, og Kone 1 - 0 - 0 216: Anders Christens: Paa Øen, og j Pige 0 - 2 - 16 217: Jacob Smid, Kone og j læredreng 1 - 0 - 16 218: Tord Haldvors: og Kone 1 - 0 - 0 219: Anders Anders: Cart, Kone og j tieniste Pige 1 - 0 - 16 220: Steffen Ols: Saugm: og Kone 1 - 0 - 0 221: Gullich Peders: og Kone 1 - 0 - 0 222: Thevis Carstens: Smid, Kone og j Griis 1 - 0 - 2 223: Anders rasmus: Cart, og Kone 1 - 0 - 0 224: Niels Bertels: Snidker, og Kone 1 - 0 - 0 225: Claus Jochens:, Kone og j Pige 1 - 0 - 16 226: Anders Jens: Paa Lunde, og Kone, noch hos hannem tilholdende Hans Bastians: 1 - 2 - 0 227: Jacob Peders:, hans Kone og j tienniste pige 1 - 0 - 16 228: Steen Temmermand, Kone, Et barn og j Griis 1 - 0 - 18 229: Thomas Anders: og Quinde, 2 børn ofver 10 aar, og j tienestepige 1 - 2 - 0 230: Johan Fendt 0 - 2 - 0 231: Daniel Tostens:, hans hustrue, j barn, j tieniste pige, j hest, j Koe, og 2 Suin 1 - 3 - 12 232: Henrich Laers: og Kone 1 - 0 - 0 Uden Byes 2die Classe 1: Christian Schurmand, Kone, 3 børn, j dreng, j pige 2 hester, j Koe 6 - 0 - 0 2: Søfren Oves: i Brevig, Kone og 7 børn 6 - 2 - 0 3: Niels Rasmus:, Kone, 5 børn, 2 Kiør, 3 Griise 5 - 3 - 14 4: Søfren Tostens:, Kone, j foster barn, 3 tieniste folch,
5 Suin 4 - 2 - 10 5: Jacob hans:, 3 børn og j Pige 3 - 1 - 8 6: Peder Ørn og j Pige 1 - 3 - 8 7: Lauridz Anders: Styrmand, Kone og 4 børn 5 - 0 - 0 8: Christen Peders: Lund, Kone, j Pige, 2 Kiør,
2 Ungnød og 2 Suin 3 - 3 - 8 9: Madz Mads: Kone og 2 børn 4 - 0 - 0 10: Giert Mejdell, hans hustru, j dreng og j Pige 3 - 2 - 16 11: Hans Jacobs: hans hustrue, 2 børn, Item 2 Kiør og 3 Suin 4 - 2 - 22 Uden Byes 4de Classe 12: Amund Borge, Kone og j Pige 1 - 0 - 16 13: Simen Peders: og Kone 1 - 0 - 0 14: Lauridz Peders: Kone, j hest og j Koe 1 - 2 - 0 15: Niels Anders: Kone og j Pige 1 - 0 - 16 16: Jens Anders:, Kone og j Pige, j Koe og 4 Faar 1 - 1 - 16 17: Oloug Knudsdatter, En Pige, En Koe, j Suin 0 - 3 - 10 18: Ingebret Sifvers: og Kone 1 - 0 - 0 19: HansEfvends:, Kone, j Hest og j Koe 1 - 2 - 0 20: Peder Hans: Holt og Kone 1 - 0 - 0 21: Johan Arents: og Kone 1 - 0 - 0 22: Erich Anders:, hans Kone, j Pige, j Koe, 2 Suin, j buch 1 - 1 - 14 23: Ledvor Willems: og Kone 1 - 0 - 0 24: Amund Christens: og hans Kone 1 - 0 - 0 25: Niels Hans:, hans Kone, j datter og j Koe 1 - 1 - 8 26: Lauridz Suends:, og Kone 1 - 0 - 0 27: Lauridz Gulichs:, og Kone 1 - 0 - 0 28: Hans Jens:, hans Kone og 2 børn ofver 10 aar 1 - 1 - 8 29: Abraham Ols: og Kone 1 - 0 - 0 30: Thord Tostens: og j Pige 0 - 2 - 16 31: Jens Suuens: og Kone 1 - 0 - 0 32: Ole Peders:, og Kone 1 - 0 - 0 33: Hans Tolfs: hans Kone, noch j Quindfolch, j hest og 2 Kiør 1 - 3 - 8 34: Christen Anders:, og j Pige 0 - 2 - 16 35: Hans Arnes:, hans Quinde og j datter 1 - 0 - 16 36: Knud Søfrens:, og Kone 1 - 0 - 0 37: Powell Willems:, og Kone 1 - 0 - 0 38: Henrich Hans: og Kone 1 - 0 - 0 39: Kield Knuds: og Kone 1 - 0 - 0 40: Albert Thords: og Kone 1 - 0 - 0 41: Oluf Hans: og Kone 1 - 0 - 0 42: Rasmus Søfrens: og Kone 1 - 0 - 0 Summa 720 rdr 2 ort 8 s Anders Andersen Peder Rasmussen (Lensmnd) Jacob Baad

C - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side