Krigs-styr skatten i Skien 1676


Kilde: Skien Byregnskap 1676
               


Niels Søfrensøn Adaler Kongl. May.t.
amtmand ofuer Bradzberg Ampt, Marcus
Barnholt President i Skeen, Anders
Andersøn Borgemester ibid., Peder Rasmus-
søn, Hans Jacobsøn, Dauid Dauidsøn, og
Anders Cornis Raadmand sammestedz giør
Viterligt at Anno Christj 1676 d. 9 Decembr,
vare Vij paa forordned Raadstue, den paabuden
Krigsstyr at ligne, efter hans høj Excelle.
Naadige befalling, som til dend Ende oplest
blef. Dat. Agershuus 26 8br: 76 tillige
ofuerverende Jacob Jacobsen, Johan Busch,
Augustinus Fich, Lyder Møller, Zacharias
Sørensen, Gregers Pedersen, Giert Jansen,
Thomes Joensen, og Jsach Thostensen Borger
og Jndvaaner udj scheen. Jtem Peder Poulsen,
Niels Knudsen, Morten Jørgensen af Kragerøe,
Er da passerit i følgende maader:
5te Classe

President Barnholt               45-2-12
Peder Thruelsen                 45-2-12

6te Classe

Dauid Dauidsen                 22-3- 6
Jacob Jacobsen                 22-3- 6
Jfuer Jensen                  22-3- 6
Hendrich Jestsen                22-3- 6
Phillip A. Paullj                22-3- 6
Willum Willumsen                22-3- 6
Niels Leerstang                 22-3- 6
Peder Poulsen                  22-3- 6
Jep Nielsøn                   22-3- 6

7de Classe

Anna Maria                   15-"-20
Christen Schurman                15-"-20
Madz Bastiansen                 15-"-20
Juchum Cuhr                   15-"-20
Lyder Møller                  15-"-20
Johan Groll                   15-"-20
Gregers Knudsen                 15-"-20
Christen Pedersen Langesund           15-"-20
Pouel Thim                   15-"-20
Thomes Jbsøn                  15-"-20
Kield Pedersøn                 15-"-20
Christen Hansen                 15-"-20
Søfren Thostensen                15-"-20

8de Classe

Søfren Ofuesen                  7-2-10
Oluf Nielsen                   7-2-10
Rasmus Hansen                  7-2-10
Gregers Pedersen                 7-2-10
Jacob Haluorsen                 7-2-10
Henrich Thiesen                 7-2-10
Boe Pedersen                   7-2-10
Giert Meidell                  7-2-10
Thomes Joensen                  7-2-10
Jørgen Pedersen                 7-2-10
Anders Christensen                7-2-10
Halfuor Pedersen                 7-2-10
Christian Fætting                7-2-10
Christen Carlsen Eldre              7-2-10
Frandz Frandzen                 7-2-10
Giert Bomhoff                  7-2-10
Anders Laursen                  7-2-10
Søfren Smid                   7-2-10
Johan Finch                   7-2-10
Joen Euensen                   7-2-10
Tord schreder                  7-2-10
Bertil Aafos                   7-2-10
Halfuor Gutormsen                7-2-10
Jsach Borge                   7-2-10
Morten Pedersen                 7-2-10
Peder Ørn                    7-2-10
Augustinus Fiche                 7-2-10
Anders Rasmusen                 7-2-10
Jens Mogensen                  7-2-10
Jsach Thostensen                 7-2-10
Mauridz Nielsen                 7-2-10
Jacob Hinchesen ??                7-2-10
Casper Becher                  7-2-10
Joen Sommer                   7-2-10
Christen Thordsen                7-2-10

KRAGERØEN

Knud Nielsen                   7-2-10
Morten Jørgensen                 7-2-10
Niels Knudsen                  7-2-10
Margrete sl. Hans Jespersen           7-2-10
Hans Jensen                   7-2-10
Jens Madsen                   7-2-10
Simen Laursen                  7-2-10
Thomes Erll                   7-2-10
Pouel Hendrichsen                7-2-10
Jens Pedersen                  7-2-10
Peder Erichsen                  7-2-10
Matias Brandt                  7-2-10
Unge Pouel Tim                  7-2-10
Madz Hansen                   7-2-10
Gregers Nielsen                 7-2-10
Ragnild Peder Nielsens				 7-2-10
Gunder Ellingsen				 7-2-10
Tiøstel Hansen					 7-2-10
Jesper Høeg					 7-2-10
Laurs Jensen					 7-2-10
Anders Christensen				 7-2-10			
Anders Pedersen				 	 7-2-10
Christen Pouelsøns Enche			 7-2-10

Noch dem som i Christiania er Taxerit

1 Classe

Hr. Assesor Claus Andersen           547-2-"

2 Classe

Anders Cornis                 365-"-"

3 Classe

B. Anders Andersen               182-2-"

4de Classe

Vice Laugmand Jfuer Hansen           91-1-"
Hans Jacobsen                  91-1-"
Tolder Thomes Thomesen             91-1-"

Summa ofuer Forschrefne            2304-"- 6