Per Stian Bjørnø Kjendal - Matrikkel Sannidal 1905


Har du noen kommentarer så send dem til :

Per Stian Bjørnø Kjendal

Email adresse :

kjendal@online.no


 
Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 april 1905
 
Sannikedal Herred af Kragerø sorenskriveri, Bratsbergs amt.
 
Dataregistert av Per Stian Bjørnø Kjendal, Januar-Februar 1996.
 
 
Gaards Bruks Gaardens        Brugets             Eierens eller          Mat. skyld  Postanst.
No.    No.   Navn.           Navn.               Brugerens navn.        Mark  Øre
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1      1    Kurdølen        Kurdølen østre      Ole og Halvor             3   95   Kragerø
                                                 Ellingssønner
        2                    Sandaaker           Ole og Halvor             -   99   Kragerø
                                                 Ellingssønner
        3                    Lundereidfossen     Kragerø fællesflødnings   3   95   Kragerø
                                                 forening m.fl. 
        4                    Kurdølen vestre     Halvor Sannæs            15   80   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 2      1    Lundereid       Lundereid           Gunder T. Naas           25   81   Kragerø
        2                    Lundereidfossen     Kragerø fællesflødnings   3   25   Kragerø
                                                 forening m.fl.
        3                    Vrangfodd østre     A. Schweigaard m.fl.      -   20   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 3      1    Dal             Dal                 Peder Ellingsen Voje     15   81   Kragerø
        2                    Dalfoss østre       A. Schweigaard m.fl.      -   35   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 4      1    Svenum          Svenum              Abraham Pedersen          8   12   Kragerø
        2                    Sagen               Isak og Ellef Knudssøn..  7   55   Kragerø
        3                    Breivik             Eilert Nilsen             -   21   Kragerø
        4                    Svenum med Langmo   Thor Moe                 13   68   Kragerø
        5                    Nesland             Thomas Pedersen           9   40   Kragerø
        6                    Bærtangen           Nils Eilertsen Brevik     -    2   Kragerø
        7                    Vrangfoss vestre    A. Schweigaard m.fl.      -   18   Kragerø
        8                    Dalfoss vestre      A. Schweigaard m.fl.      -   35   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 5      1    Farsjø nordre   Farsjø nordre       Jens Nilsen              22   22   Kragerø
        2                    Farsjø nordre       Eilert Johansen           9   89   Kragerø
        3                    Moen                Kristen Helliksen         -   85   Kragerø
        4                    Hestemyr            Nils Gundersen            2   24   Kragerø
        5                    Auraaen med         Peder Klausen            10   24   Kragerø
                             Stidalen og Bukkøen
        6                    Skog                Knud Olsen                -   85   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 6      1    Farsjø søndre   Midtgaarden         Jens Rasmussen            5   37   Kragerø
        2                    Ravnefjeldet        John Olsen                1   47   Kragerø
        3                    Farsjø søndre       Tallak Thomassen          4   48   Kragerø
        4                    Tangen              Isak Simonsen             -   68   Kragerø
        5                    Hundsvik            Ellef Olsen               2   69   Kragerø
        6                    Farsjø søndre       Ellef Olsen               3   63   Kragerø
        7                    Ødegaarden          Anne Helvig Markusdatter  1   13   Kragerø
        8                    Sauøen              Gunder Kittilsen          -   17   Kragerø
        9                    Farsjø søndre       Thomas Tallaksen          2   86   Kragerø
       10                    Fossen med          Peder Gunnulfsen          -   70   Kragerø
                             Aalknutheien
       11                    Ødegaarden          E. Abrahamsens enke       6   42   Kragerø
       12                    Tangen              Peder Olsen               -   68   Kragerø
       13                    Buaasdalen          Thomas Jacobsen           -   68   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 7      1    Landsverk       Landsverk           Eilert Olsen              4   86   Kragerø
        2                    Landsverk           Eilert Olsen              4   69   Kragerø
        3                    Huldalen            K. Gunnulvsen             4   05   Kragerø
        4                    Moen                Thorbjørn Guttormsen      -   26   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 8      1    Torgerød        Hullerøen           Knut Olsen                1   75   Kragerø
        2                    Torgerød            Ingeborg Kittilsdatter   11   42   Kragerø
        3                    Hullerøen           Kristen Halvorsen         -   96   Kragerø
        4                    Dalen               Knut Knutsen              1   14   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 9      1    Haukholt        Haukholt            Nils Tellefsen            2   60   Kragerø
        2                    Tisjø               Hans Jørgensen            2   43   Kragerø
        3                    Haukholt            Knud Iversen              2   58   Kragerø
        4                    Haugholt            Kragerø fellesflødnings-  -   17   Kragerø
                                                 forening
        5                    Dobbedalen med      Knud Nilsen               2   76   Kragerø
                             Gunners 
        6                    Haukholt            Kittil Johannesen         1   81   Kragerø
        7                    Haukholt(veigrund)  A/S Kragerø Fossekompagni -    2   Kragerø
        8                    Dobbedalen          Ole Jakobsen              2   49   Kragerø
        9                    Bufjeld             Peder Isaksen             4   33   Kragerø
       10                    Tomt og vandfald    A/S Kragerø Fossekompagni -    1   Kragerø
                             i Kvernefossen
       11                    Tomt og vandfald    A/S Kragerø Fossekompagni -    1   Kragerø
                             i Kvernefossen
--------------------------------------------------------------------------------------------
10      1    Tveitereid      Sagbruk             Aasolv Olsen              -   17   Kragerø
        2                    Tveitereid          Aasolv Olsen              7   80   Kragerø
        3                    Strømvik            Ole Aasoldsen             -    9   Kragerø
        4                    Tveitereidfossen    A/S Kragerø Fossekompagni 1   11   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
11      1    Gjerde          Gjerde              Nils Aasmundsen           6   91   Kragerø
        2                    Gjerde              Lars Nilsen               5   18   Kragerø
        3                    Fossen              Nils Andersen             -   60   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
12      1    Vaasjø          Vaasjø              Elling Ellingsen         11   88   Kragerø
        2                    Vaasjø              Isak Knudsen             12   39   Kragerø
        3                    Vaasjø              Tellef Jensen             6   78   Kragerø
        4                    Sæteren             Nils Sørensen             1    2   Kragerø
        5                    Vaasjø              Isak Knudsen              -   73   Kragerø
        6                    Vaasjø med Hegna    Isak Kndusen              6    1   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
13      1    Holtane         Holtane             Ole B. Thorsens enke     10    6   Kragerø
        2                    Holtane             Jens Thomassen            3   97   Kragerø
        3                    Holtane             Thorvald Tarjesen         4   22   Kragerø
        4                    Holtane             Jens Pedersen             6   12   Kragerø
        5                    Braaten             Gunder Anundsen           -    3   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
14      1    Tyvand          Tyvand              Jørgen Pedersen           8    2   Kragerø
        2                    Tyvand              Albert Pedersen           6   14   Kragerø
        3                    Jambakmyr           Th. Nyhus                 1    2   Kragerø
----------------------------------------------------------------------------------------------
15      1    Hegland         Hegland østre       Isak Pedersen             9   77   Sannikedal
        2                    Hegland østre       Jørgen østre              4   29   Sannikedal
        3                    Hegland østre       Thor Ellefsen             3   03   Sannikedal
        4                    Grandalsheien       Gunder Hansen             -   77   Sannikedal
        5                    Hegland østre       Isal Pedersen             -   13   Sannikedal
        6                    Brynemoen           Gunhild Kristine          -    2   Sannikedal
                                                 Jørgensdatter 
        7                    Hegland vestre      Th. Nyhus                 3   73   Sannikedal
        8                    Brynemoen           Gunhild Kristine          -   23   Sannikedal
                                                 Jørgensdatter
----------------------------------------------------------------------------------------------
16      1    Humlestad       Humlestad østre     Finbo Johnsen            11   77   Sannikedal
        2                    Humlestad vestre    Thomas Finbosen          11    3   Sannikedal
----------------------------------------------------------------------------------------------
17      1    Mo              Eikehaugen          Nils Knudsen             11   20   Sannikedal
        2                    Mo sag (grunn og    Finbo Thomassen           -   34   Sannikedal
                             vandfald med plads)
        3                    Steane              Knud Tengelsen            -   85   Sannikedal
        4                    Steane              Ole Marius Pedersen       -   21   Sannikedal
        5                    Steane              Knud Tengelsen            -   21   Sannikedal
        6                    Mo                  Aslak Jakobsen           10   38   Sannikedal
        7                    Mo                  Finbo Thomassen           4   42   Sannikedal
        8                    Braanaaskollen      Jacob Knudsen             -   21   Sannikedal
        9                    Øvrebø              Thomas Finbosen          15    2   Sannikedal
       10                    Bjørnevik           Ole Olsen Ramsaasen       -   36   Sannikedal
       11                    Folemyren           Osmund Jakobsen           -   85   Sannikedal
       12                    Dalbraaten          Julius Sundberg           -   73   Sannikedal
       13                    Dalbraaten          Gunder Halvorsen          -   68   Sannikedal
       14                    Dalbraaten          Halvor Gundersen          -    2   Sannikedal
       15                    Dalbraaten          Halvor Gundersen          -    2   Sannikedal
       16                    Ramsaasen           Ole Olsen                 1   13   Sannikedal
       17                    Skog                Finbo Johnsen             -   85   Sannikedal
       18                    Høimyrskogen        Thomas Aslaksen og        -   28   Sannikedal
                                                 A. Pedersens enke
       19                    Høimyr              Elling Olsen              -    9   Sannikedal
       20                    Høimyr              Halvor Halvorsen          -   23   Sannikedal
       21                    Høimyr              Thor Aasoldsen            -   60   Sannikedal
       22                    Nygaard             Thorbj. Olsen Søndbø      -   31   Sannikedal
       23                    Nygaard             Thorbj. Olsen Søndbø      -   30   Sannikedal
       24                    Bjørnevik           Ole Olsen Ramsaasen       -   25   Sannikedal
       25                    Storakerhaven       Aslak Jakobsen            -   28   Sannikedal
       26                    Enggrav             John Jakobsen             3   46   Sannikedal
----------------------------------------------------------------------------------------------
18      1    Lønne           Lønne               Ole Larsen                2   84   Sannikedal
        2                    Sagen med Braatene  Thor Olsen                1    3   Sannikedal
        3                    Fjeldmyr            Ole Bjørn Osmundsen       -   43   Sannikedal
        4                    Lønne               Knud Larsens enke         2   58   Sannikedal
        5                    Lønne               J. Olsen Hægland          4    9   Sannikedal
        6                    Lona                Ole Nilsen                1   13   Sannikedal
        7                    Søndbø              Jørgen Amundsen           -   38   Sannikedal
        8                    Lonedalen           Knud Jensen               -   43   Sannikedal
        9                    Søndbø              Tellef Olsen              -   38   Sannikedal
       10                    Lønne               Aasold Gundersen         10   24   Sannikedal
       11                    Søndbø              Jørgen Amundsen           1    -   Sannikedal
       12                    Sagbakken           Thorbjørn Olsen           -   17   Sannikedal
       13                    Lønne               Nils Larsen               9   30   Sannikedal
       14                    Braatevandsdalen    Gunder Gundersen          3   11   Sannikedal
       15                    Høgstli             Jens Olsen                -   60   Sannikedal
       16                    Linkjerndalen østre Anund Olsen               1   36   Sannikedal
       17                    Linkjerndalen vest. Anund Olsen               1   36   Sannikedal
----------------------------------------------------------------------------------------------
19      1    Lislau          Lislau              Sognepresten              5   27   Sannikedal
        2                    Lislau              Sognepresten              4   33   Sannikedal
----------------------------------------------------------------------------------------------
20      1    Lofthaug        Lofthaug            H. Fuglestvedt            4   33   Sannikedal
        2                    Lofthaug            Jørgen Andersen           2   18   Sannikedal
        3                    Lofthaug            Aslak Jensen              7   78   Sannikedal
----------------------------------------------------------------------------------------------
21      1    Holt øde        Tangen              Finbo Johnsen             2   71   Sannikedal
        2                    Holt                Kristoffer Jørgensen      1   19   Sannikedal
        3                    Lyngmyr             Kristoffer Halvorsen      -    2   Sannikedal
        4                    Tangen parcel no.1  Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
        5                    Tangen parcel no.2  Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
        6                    Tangen parcel no.3  Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
        7                    Tangen parcel no.4  Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
        8                    Tangen parcel no.5  Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
        9                    Tangen parcel no.6  Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
       10                    Tangen parcel no.7  Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
       11                    Tangen parcel no.8  Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
       12                    Tangen parcel no.9  Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
       13                    Tangen parcel no.10 Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
       14                    Tangen parcel no.11 Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
       15                    Tangen parcel no.12 Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
       16                    Tangen parcel no.13 Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
       17                    Tangen parcel no.14 Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
       18                    Tangen parcel no.15 Kristoffer Halvorsen      -    1   Sannikedal
       19                    Holt                Hans Kittilsen            2   58   Sannikedal
       20                    Torsdal             Hans Kittilsen            -   19   Sannikedal
       21                    Kloppekjær          Asberg T. Aslaksdatter    -   90   Sannikedal
       22                    Holt                Kristoffer Jørgensen      -   51   Sannikedal
       23                    Brunsmyr            Kristoffer Jørgensen      -   15   Sannikedal
       24                    Brunsmyr            Kristoffer Jørgensen      -   41   Sannikedal
       25                    Kloppekjærbugten    Skibsfører P.H. Sannes    -   10   Sannikedal
----------------------------------------------------------------------------------------------
22      1    Torsdal         Torsdal             Klaus Thorsen             2   84   Sannikedal
        2                    Torsdal             Hans Markussen            -    2   Sannikedal
        3                    Torsdal             Nils Jøgensen             1   58   Sannikedal
        4                    Torsdal             Lars Jensen               -    3   Sannikedal
        5                    Torsdal             Aslak Jensen              -    9   Sannikedal
        6                    Torsdal             Kristoffer Halvorsen      3   65   Sannikedal
        7                    Hustomt             Tellef Larsen             -    1   Sannikedal
        8                    Torsdal isbruk      Torsdal Isbrug            -   21   Sannikedal
        9                    Kil                 Markus Abrahamsen         1    7   Sannikedal
       10                    Solberg             L. Chr. Terkelsen         -    2   Sannikedal
       11                    Kil                 Kari P. Hægland           -    1   Sannikedal
       12                    Kil                 Hans Hansen               -    1   Sannikedal
       13                    Kil                 Gustav Kristensen         -    1   Sannikedal
       14                    Kil                 Olaf Thorbjørnsen         -    1   Sannikedal
       15                    Kil                 Ellef Stensen             -    2   Sannikedal
       16                    Nyland              Peder Thomassen Næsland   -   10   Sannikedal
       17                    Askeland            Kittil Tovsen             -    1   Sannikedal
       18                    Kil                 Eilef Stensen             -   51   Sannikedal
       19                    Oksebaasen store    Kristoffer og Marie Holt  -   58   Sannikedal
       20                    Saltbutangen lille  Peder Jørgen Kristiansens -   26   Sannikedal
                                                 enke
       21                    Oksebaasen store    Ole M. Olsen Hegna        -    4   Sannikedal
       22                    Oksebaasen store    Jan Kristiansen           -   41   Sannikedal
       23                    Oksebaasen lille    Jan Kristiansen           -   34   Sannikedal
       24                    Kil                 Jan Kristiansen           -   15   Sannikedal
       25                    Espelund            Emil Larsen               -    2   Sannikedal
       26                    Lindelund           Gustav Kristensen         -    2   Sannikedal
       27                    Saltbutangen lille  Lærer Askild Einarsen     -    2   Sannikedal
                                                 Raskeland og Olea Olsen
                                                 Raamsaas
----------------------------------------------------------------------------------------------
23      1    Rinde           Kil                 Andreas Olsen Lindkjend   -   26   Sannikedal
        2                    Kolviken            Enkef.Ingeborg Abrahamsen -   34   Sannikedal
        3                    Kil                 Anne Margrethe Hansen     -   81   Sannikedal
        4                    Kil (istomt)        Thorsdal Isbrug           -   21   Sannikedal
        5                    Kyrhagen            Thorsdal Isbrug           -    9   Sannikedal
        6                    Menstad             Lensmand Thorbjørnsens    3    9   Sannikedal
                                                 enke
        7                    Rinde vestre        Anne Johanne Aslaksdat.  10   21   Sannikedal
        8                    Teltbodhaugen       Torsdal Isbrug            -   17   Sannikedal
        9                    Rinde østre         Anne Johanne Aslaksdat.  10   56   Sannikedal
       10                    Rinde vestre        Kristoffer Jørgensen      -    1   Sannikedal
       11                    Rinde               Jørgen Knudsen            8   21   Sannikedal
       12                    Refsholmen          Ole Pedersen              8   27   Sannikedal
       13                    Støen               Ole Pedersen              3   63   Sannikedal
       14                    Rindeøen            Halvor Olsen              -   92   Sannikedal
       15                    Lyngmyr             Kristoffer Halvorsen      -   15   Sannikedal
       16                    Skogen              Jens Knudsen              3   33   Sannikedal
       17                    Grønaasen           Ole Johnsen               -   43   Sannikedal
       18                    Grønaasen           Simon Pedersens arvinger  -   43   Sannikedal
       19                    Aaneviken           Ole Olsen                 1   13   Sannikedal
       20                    Blankenberg         Thomas Thomassens enke    1   15   Sannikedal
       21                    Haslebraaten        Kristoffer Jørgensen      -   30   Sannikedal
       22                    Bergstad            John Sveinumsen           -    3   Sannikedal
       23                    Stensrud            Kommunen                  -    1   Sannikedal
       24                    Bujordbugten        Skibsfører P. H. Sannes   -   16   Sannikedal
       25                    Solbakken           Synnøve Kristensdatter    -    2   Sannikedal
       26                    Heiberg             Lars Olsen Moen           -    4   Sannikedal
       27                    Sveivdok            Gunder Haavardsen         -    6   Sannikedal
       28                    Bakken              Jakob Halvorsen           -    2   Sannikedal
       29                    Vonheim             Peder Olsen               -    2   Sannikedal
----------------------------------------------------------------------------------------------
24      1    Vasstøl         Vasstøl             Tellef Halvorsen          2   35   Sannikedal
----------------------------------------------------------------------------------------------
25      1    Solum           Solum               Ellef Hansen              2    4   Sannikedal
        2                    Sagtomt, grund og   A. Schweigaard m.fl.      -   34   Sannikedal
                             vandfald til 1ste 
                             og 2den Solum sag
        3                    Solumfossen         A. Schweigaard m.fl.      -   52   Sannikedal
        4                    Aasland             Karl Knudsen              -    4   Sannikedal
----------------------------------------------------------------------------------------------
26      1    Rydningen       Rydningen           Siri Taraldsen            6   24   Kragerø
        2                    Rydningen           Kommunen                  4   96   Kragerø
        3                    Tveit               Knut Pedersen Dale        1   73   Kragerø
        4                    Elverhøi            A/S Vafos Brug            -    3   Kragerø
        5                    Leirviken           Knud Nilsen               -   33   Kragerø
        6                    Aatangen            Konsul Joh. Fr. Juel      1   56   Kragerø
        7                    Sagtomt og vandfald Kammerfos bruk            3   45   Kragerø
        8                    Bjørndalen          Aron Johnsen              -   12   Kragerø
        9                    Nordskogen          Nils Tellefsen Vastøl     -   27   Kragerø
       10                    Vafosslierne vestre A/S Vafos Brug            -   13   Kragerø
       11                    Vestsiden           Ingeborg Jakobsdatter     -   11   Kragerø
       12                    Leirviken øvre      John Andersen             -   97   Kragerø
       13                    Bergli              Jakob Pedersen            -    3   Kragerø
       14                    Bergland el. Løvli  Ole Isaksen               -    3   Kragerø
       15                    Nordtrøen           Andreas Randgaard         -    4   Kragerø
       16                    Rauholt             Eilert J. Dobbedalen      -    5   Kragerø
----------------------------------------------------------------------------------------------
27      1   Aarø             Aarø                Isak Pedersen            12   76   Kragerø
        2                    Vafosslierne og     A/S Vafos Brug            -   29   Kragerø
                             Baaten (Rødkjær)
        3                    Aarbu               A/S Vafos Brug            -    9   Kragerø
        4                    Tomt og vandfald    A/S Vafos Brug            -   17   Kragerø
                             til 1ste Vafoss sag 
        5                    Tomt og vandfald    A/S Vafos Brug            -   17   Kragerø
                             til 2den Vafoss sag
        6                    Solfjeld            S. Olsen og Lars Olsen    -    4   Kragerø
        7                    Baaten              Brugseier K. Jensen       -    1   Kragerø
        8                    Rødkjern            Lensmand O. Strand        -   20   Kragerø
        9                    Ekelund østre       Anton Ellefsen            -    4   Kragerø
       10                    Ekelund vestre      Gunder Johnsen            -    5   Kragerø
       11                    Stensland           Jens Olsens enke          -    4   Kragerø
       12                    Løvstad             Olaf Kristiansen          -    4   Kragerø
       13                    Aspelund vestre     E. Thomasen Aasen         -    3   Kragerø
       14                    Aspelund østre      Jens Gundersen            -    2   Kragerø
       15                    Bergstad            A/S Vafos Brug            -    4   Kragerø
       16                    Solbakken           Karen Nilsdatter          -    3   Kragerø
       17                    Aarbu nordre        Thomas Augensen           -    2   Kragerø
       18                    Solumfossen         A/S Kragerø Fossekompagni -   69   Kragerø
       19                    Central             Elling Pedersen Grimsrød  -    3   Kragerø
       20                    Urstad              Jørgen T. Barland         -    5   Kragerø
       21                    Solheim             Julius Johannessen        -    4   Kragerø
       22                    Rødkjær             Harald H. Myhres enke     -    8   Kragerø
       23                    Solli               Johan Aronsen             -    4   Kragerø
----------------------------------------------------------------------------------------------
28      1   Strand           Strand med Bureidet Lensmand O. Strand       17   66   Kragerø
        2                    Helle               H. Biørn jun.             -   38   Kragerø
        3                    Bergstad            Andreas Klaussen          -    1   Kragerø
        4                    Stensland           Jørgen Pedersen           -    1   Kragerø
        5                    Solberg vestre      Tjøstolf Olsen            -    1   Kragerø
        6                    Solberg østre       Thor Tallaksen            -    1   Kragerø
        7                    Brattaas            Even Nilsen               -    1   Kragerø
        8                    Stenbakken          Torjus Olsen              -    1   Kragerø
        9                    Sandbakken          Jens Bjerva               -    1   Kragerø
       10                    Nordjordet          Lensmand O. Strand        -    1   Kragerø
       11                    Rølandet            Lensmand O. Strand        -    1   Kragerø
       12                    Maanelien           Lensmand O. Strand        -    1   Kragerø
       13                    Gjeiteodden         Søren Andreasen           -    1   Kragerø
       14                    Sandvikheien        Halvor Gundersen          -    1   Kragerø
       15                    Heibø vestre        Lensmand O. Strand        -    1   Kragerø
       16                    Heibø østre         Lensmand O. Strand        -    1   Kragerø
       17                    Heibø nordre        Lensmand O. Strand        -    1   Kragerø
       18                    Nordli              Lensmand O. Strand        -    1   Kragerø
       19                    Sandvik             Lensmand O. Strand        -   11   Kragerø
       20                    Raanetangen         Tallak Thorsen            -    4   Kragerø
       21                    Bergrud             Svend Andersen            -    4   Kragerø
       22                    Sandviksheimen      Julius Petersen           -    2   Kragerø
----------------------------------------------------------------------------------------------
29      1   Aasen            Sanssouci           Anders Olsen Kiil         1   90   Kragerø
        2                    Aasen               Olaus Pedersen            3   99   Kragerø
        3                    Hanemyr og Steinene Gunhild Marie Olsdatter   2   28   Kragerø
        4                    Landvik             Anton C. Sandbak          -    1   Kragerø
        5                    Melby               Anders Nilsen             -    1   Kragerø
        6                    Aasen               Eilert Thomasen           3   40   Kragerø
        7                    Sølebugten          Anne Marie Andersdatter   1   66   Kragerø
        8                    Lagmandsteksten     P. Gundersens enke        -   51   Kragerø
        9                    Tomt og vandfald    Kammerfos brug            3   11   Kragerø
                             til østre Kammerfoss
                             sage
       10                    Braatene            Anders Nilsen             -   13   Kragerø
       11                    Vestre Kammerfoss   Kammerfos brug            -   40   Kragerø
                             kvernfald
       12                    Kammerfoss          Kammerfos brug            -   42   Kragerø
                             kvernfald
       13                    Larsø               Henriette Marie Homann    -    6   Kragerø
       14                    Sanssouci           Anders Olsen Kiil         -    4   Kragerø
----------------------------------------------------------------------------------------------
30      1   Frøvik           Frøvik              A/S Frøvik               19   87   Sannikedal
        2                    Lien                Thor Pedersen             8   25   Kjølebrønd
        3                    Kulrend             Joh. A. Thorbjørnsen      2   24   Kjølebrønd
        4                    Bratland            Jens Stiansen             -   13   Kjølebrønd
        5                    Bratland            Jens Stiansen             -    9   Kjølebrønd
        6                    Litangen            Tarald Gundersen          -   24   Kjølebrønd
        7                    Lien vestre         Aslak Pedersen            4   30   Kjølebrønd
        8                    Bjelkeviktangen     Jens Stiansen             -   11   Kjølebrønd
        9                    Vandfald            Jens Stiansen             -   15   Kjølebrønd
       10                    Sagatun             Knut Jensen               -    1   Kjølebrønd
       11                    Bratland            Jens Stiansen             -    2   Kjølebrønd
       12                    Smørvik             Jens Jensen               -   51   Kjølebrønd
       13                    Kulrendaasen        Jens Stiansen             -   32   Kjølebrønd
       14                    Lien østre          Thor Pedersen             4   27   Kjølebrønd
       15                    Brattø              Erik Hansen               -   94   Kjølebrønd
       16                    Falkenberg          Kristoffer Kristensen     -   55   Kjølebrønd
       17                    Fjøsheien           Kristoffer Kristensen     -    4   Kjølebrønd
       18                    Solli               Hans og Halvor Johannessen-    3   Kjølebrønd
       19                    Berg                Ingvald Lønne             -    5   Kjølebrønd
       20                    Langevandsflaatten  Aslak Pedersen            -   52   Kjølebrønd
----------------------------------------------------------------------------------------------
31      1   Lindum           Lindum              Lars Sveinungsen         10   24   Kjølebrand
        2                    Lindum              Jens Halvorsen           14   63   Kjølebrønd
        3                    Sandaaker           Knud Jakobsen             1   83   Kjølebrønd
        4                    Eikenes             Knud Jakobsen             -   92   Kjølebrønd
        5                    Sørdalen            Abraham Jakobsen          2    5   Kjølebrønd
        6                    Skumpen             Thor Jørgensen            1   13   Kjølebrønd
----------------------------------------------------------------------------------------------
32      1   Ødefjeld         Ødefjeld            Morten Ellefsen           4   99   Kjølebrønd
        2                    Ansteinsbraaten     Ole Ellefsen              1   19   Kjølebrønd
        3                    Ødefjeld            Ole Ellefsen              4   99   Kjølebrønd
----------------------------------------------------------------------------------------------
33      1   Mørland          Mørland             Knud Johnsen             11    9   Kjølebrønd
        2                    Eikeland            Peder Jakobsen            1   75   Kjølebrønd
        3                    Aspeflaten          Lars Larsen               -   94   Kjølebrønd
        4                    Skjoltangen         Jakob Torjusen            -   51   Kjølebrønd
        5                    Dalen               Torjus Alfsen             -   94   Kjølebrønd
        6                    Urberg              Thorgrim K. Urberg        1   28   Kjølebrønd
        7                    Kjølebrønd og       Chr. Gjerløff jun.       12   67   Kjølebrønd
                             Stumsnes
        8                    Hovet østre         Knud Rolfsen              -   98   Kjølebrønd
        9                    Hovet vestre        Knud Nilsen               -   98   Kjølebrønd
       10                    Ødefjeldstranden    Knut Johnsen              -   23   Kjølebrønd
       11                    Kristofferskjær     Knut Johnsen              -    6   Kjølebrønd
       12                    Skarvang og Saga    Knut Jensen               8   62   Kjølebrønd
----------------------------------------------------------------------------------------------
34      1   Dobbe            Dobbe               Knud Larsen               9   81   Kjølebrønd
        2                    Braaten             Lars Gunvaldsen           3    6   Kjølebrønd
        3                    Sagaasen            Nils Jensen               -   51   Kjølebrønd
        4                    Varmeslaatten       Knud Larsen               1   54   Kjølebrønd
        5                    Brekken             Jakob Torjusen            3   45   Kjølebrønd
        6                    Mørskaret           Ole Nilsen Haavet         2   72   Kjølebrønd
----------------------------------------------------------------------------------------------
35      1   Barland          Barland             Thomas Knudsen            9   11   Kjølebrønd
        2                    Ødegaarden          Thomas Pedersen           9   47   Kjølebrønd
        3                    Sagen østre         Vraal Johannesen          -   68   Kjølebrønd
        4                    Barland             Thomas Johnsen            9    8   Kjølebrønd
        5                    Ødegaardskjæret og  Thomas Johnsen            -   51   Kjølebrønd
                             Bjorebugten
        6                    Knipen              Sven Kristensen           1   82   Kjølebrønd
        7                    Knipen              Thomas Kristensen         -   76   Kjølebrønd
----------------------------------------------------------------------------------------------
36      1   Eidet            Eidet               Kjeld Gunleksen           9   43   Kjølebrønd
        2                    Braaten             Aanon Taraldsen           3   88   Kjølebrønd
        3                    Eidets isbruk       Chr. Lundøe               -   13   Kjølebrønd
----------------------------------------------------------------------------------------------
37      1   Leivatn          Leivatn             Nils Sørensen             2   88   Risør
        2                    Teigen              Halvor Halvorsen Liland   1   13   Risør
        3                    Engmyr              Gustav Andersen           -   62   Risør
        4                    Leivatn             Jakob Prebensen           8   47   Risør
        5                    Engmyr lille        Gustav Andersen           -   15   Risør
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                         Herredets Samlede Matrikelskyld 853   35
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Anmerkninger :
Gaard Nr.  1 : Anm. Kurdølen ogsaa skr. Kurredøl, Kuredøl, udtl. Kurdøla.
Gaard Nr.  8 : Anm. Ogsaa skr. Torjesrød, Torgersrød.
Gaard Nr.  9 : Anm. Alm. skr. Haugholt;udt. Haakkaalt.
Gaard Nr. 10 : Anm. Ogsaa skr. Tveitre.
Gaard Nr. 17 : Anm. Ogsaa skr. Heimyr.
Gaard Nr. 19 : Anm. Alm. skr. Lislov.
Gaard Nr. 23 : Ogsaa skr. Revshollen.
Gaard Nr. 25 : Alm. skr. Svalum.
Gaard Nr. 28 : Skr. Hedebø.
Gaard Nr. 31 : Alm. skr. Lindem.
Gaard Nr. 33 : Udtl. Sjultangen.
Gaard Nr. 37 : Alm. skr. Levatn.