Per Stian Bjørnø Kjendal - Matrikkel 1838 for Sannidal


Har du noen kommentarer så send dem til :

Email adresse :

kjendal@online.no


 

 
 
Matrikkel 1838
 
Dataregistert av Per Stian B. Kjendal, Julen 1995.
 
Fortegnelse over jordbrugere og deres Matrikulskyld, saaledes som samme befandtes ved 1838
aars udgang i Sannikedals (Sandhaukedals) Thinglag, af nedre Thelemarkens og Bamble Fogderi,
affattet ifølge Kongelig resolution af 29de December 1838.
 
 
OBS ! på grunn av dårlig kilde (Kopi av mikrofilm), kan jeg ikke garantere teksten, 
særlig brøkene. Usikre navn har blitt sjekket mot andre kilder og skal stemme. Er ellers
takknemelig for å få greie på eventuelle feil. 
 
Ny  Gml                 Løpe                                                        Gml.       Nye skyld Sum
Mat Mat Navn            Num.Navn                   Opsitter                         Skyld      da or sk  da or  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 1  63  Kuredøl          1  Kuredøl                Peder Thomassen                  1   -      8  -  12  8   -  12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2   9  Lundreid         2  Lundereid              Aasold Stiansen                  2   -      5  2   -  -   -   -
                         3  Lundereid              Peder Pedersen                   2   -      5  2   - 10   4   -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  36  Dal              4  Dal                    Niels Halvorsen                  1   6      5  2      5   2   -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  15  Sveneim          5a Sveneim                Thomas Christophersen            -   9      2  4  13  -   -   -
                         5b Saga                   Abraham Christophersen           -   9      2  4  12  -   -   - 
                         6  Sveneim                Eilert Olsen                     1   2      4  -  22  -   -   -
                         7  Langmo                 Niels Halvorsen                  -   3      -  4   2  -   -   -
                         8  Næsland                Abraham Halvorsen                1   1      3  4  14  14  3  15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5   1  Farsjø nordre    9  Farsjø nordre          Niels Jensen                     1   6      4  2  23   -  -   -
                        10  Farsjø nordre          Jørgen Jacobsen                  -  11      3  3   6   -  -   -
                        11  Farsjø nordre          Niels Jensen                     1  0 1/4   3  1  21   -  -   -
                        12a Farsjø nordre          Niels Jensen                     -  4 9/10  1  1  18   -  -   -
                        12b Midegaarden            Enken Ingeborg Abrahamsdatter    -  6 7/20  1  3  18   -  -   -
                        12c Moen                   Ole Jacobsen                     -  1       -  1   9   -  -   -
                        13  Heftemyr               Halvor Nielsen                   -  4 1/2   -  4   2   -  -   -
                        14  Uraaen                 Ellef Aasoldsen                  -  8       2  2   4   -  -   -
                        15  Stidalen               Jens Nielsmundsen                -  2       -  2   1   -  -   -
                        16  Et Skogstykke          Knud Thomassen                   -  2       -  1   9   -  -   -
                        17  Skogstykke Løkanheien  Peder Sørensen                   -  2       -  1   9  19  1   -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  14 Farsjø søndre    18  Midegaarden            Enken Ingebrog Abrahamsdatter    -  9       2  1  12   -  -   -
                        19  Farsjø søndre          Ole Nilsdamundsen                1  4 1/2   3  3   6   -  -   -
                        20a Farsjø søndre          Halvor Pedersen Og Ole Pedersen  -  7 1/2   1  -   8   -  -   -
                        20b Ødegaarden             Even Jensen                      -  3       -  2   3   -  -   -
                        21  Farsjø søndre          Niels Olsen                      -  8 1/2   1  1  18   -  -   -
                        22  Ødegaarden             Jens Ellefsen                    -  7 1/2   2  1  12   -  -   -
                        23a Ødegaarden             Enken Anne Gundersdatter         -  5 1/4   -  3   9   -  -   -
                        23b Ødegaarden             Halvor Rasmussen                 -  5 1/4   -  3   9   -  -   -
                        24  Fosen                  Marcus Evensen                   -  1 1/2   -  2   1   -  -   -
                        25  Tangen                 Knud Olsen                       -  1 1/4   -  1   9   -  -   -
                        26  Buaasdalen             Even Eilertsen                   -  0 3/4   -  1   9   -  -   -
                        27  Bukøen                 Nielsmund Jørgensen              -  -       -  -   9  13  2   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  30 Landsverk        28  Landsverk              Eilert Eilertsen                 2  -       3  3  22   -  -   -
                        29a Huldalen               Aavald Torbjørnsen               -  4 1/2   1  -   2   -  -   -
                        29b Huldalen               Ole Torbjørnsen                  -  1 1/2   -  1  16   5  -  16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8  29} Thorgjesrød     30a Hulderøen              Tellef Olsen                     -  6       1  1  10   -  -   -
    30} (Thorgylsrud)   
                        30b Thorgjesrød            Ole Andersen                     1  6       3  4   6   -  -   -
                        31  Brøløs                 Ellef Halvorsen                  -  7 1/2   2  2   4   -  -   -
                        32a Gofjeld                Tellef Knudsen                   -  3       1  -  10   -  -   -
                        32b Baand                  Torbjørn Knudsen                 -  1 1/2   -  2  17   -  -   -
                        33  Bureidet (Budereid)    Enken Inger Børresdatter         -  6       1  3   3  10  4   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9  38 Haugholt         34a Haugholt               Niels Halvorsen                  1  2       3  4  23   -  -   -
                        34b Tidsjø                 John Larsen                      -  4       1  -  17   -  -   -
                        35  Dobbedal               Isak Jensen og Knud Nielsen      -  9       1  4  11   -  -   -
                        36  Bufjeld                Peder Knudsen                    -  9       2  2  20   9  2  23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10  51 Thveitre         37  Thveitre               Niels Jensen                     -  9       2  3  12   -  -   -
                        38  Thveitre               Ole Ellingsen                    -  9       2  3  12   5  2   -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11  27 Gjerde (Gerde)   39a Gjerde                 Jørgen Christophersen            1  6 1/2   2  3  12   -  -   -
                        39b Gjerde                 Erik Olsen                       1  5 17/36 2  2  17   -  -   -
                        39c Et Skogstykke          Knut Jensen                      -  1 1/15  -  -  19   -  -   -
                        40  Pladsen Fosen          Enken Anne Hansdatter            -  -       -  2   1   5  4   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12   8 Vaasjø           41  Vaasjø                 Peder Stiansen                   1  -       2  4   5   -  -   -
                        42a Vaasjø                 Knud Halvorsen                   -  6       1  2   2   -  -   -
                        42b Vaasjø                 Jørgen Halvorsen                 -  5 1/2   1  1  12   -  -   -
                        42c Sæteren                Ingebret Gulleksen               -  0 1/2   -  -  15   -  -   -
                        43  Vaasjø                 Enken Marthe Pedersdatter        1  -       2  4   5   -  -   -
                        44a Vaasjø                 Elling Evensen                   -  6       1  1  18   -  -   -
                        44b Vaasjø                 Jens Nielsen                     -  6       1  1  18   -  -   -
                        45  Pladsen Hegna          Halvor Rasmussen                 -  -       -  -  17  11  1  20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13  28} Holtene         46a Holtene                Tellef Knudsen                   -  6       2  2  12   -  -   -
    22}                 
                        46b Holtene                Knud Jensen                      -  6       2  2  12   -  -   -
                        47a Holtene                Hans Olsen                       -  6       1  1  14   -  -   -
                        47b Holtene                Christen Jensen                  -  2       -  2   5   -  -   -
                        48  Holtene                Christen Jensen                  -  6}      2  2   4   9  -  23
                                                                                    -  2} 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14   2  Tyvand          49  Tyvand                 Peder Pedersen                   1  4       3  2  14   -  -   -
                        50a Tyvand                 Jens Knudsen                     - 10       2  -  15   -  -   -
                        50b Tyvand                 Cornelius Jensen                 -  2       -  2   3   -  -   -
                        50c Et Skogstykke          Niels Olsen Hæggland             -  2       -  2   3   -  -   -
                        51  Lund                   Jens Jensen                      -  2       -  2  17   7  -   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15   2  Hæggland        52  Hæggland østre         Isak Jacobsen                    1  9       4  -  22   -  -   -
                        53a Hæggland østre         Wilhelm Jørgensen                -  7 1/2   1  1  10   -  -   -
                        53b Hæggland østre         Niels Olsen                      -  7 1/2   1  1  10   -  -   -
                        54  Hæggeland vestre       Niels Olsen                      -  6       1  -  10   7  4   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16  17  Humlestad       55  Humlestad              Findbo Ellefsen                  1  6       3  3   6   -  -   -
        (Hamlestad)     56  Chefsgaarden Humlestad Findbo Ellefsen                  1  6       3  3   6   7  1  12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17  23  Mo              57a Ekehaugen              Jens Nielsen                     -  9 9/20  3  3   4   -  -   -
                        57b En Saugplads           Jens E. Mo og Terjer J. Lofthaug -  0 1/20  -  -   2   -  -   -
                        58  Mo                     Aslak Johnsen                    -  8 3/4   3  3   6   -  -   -
                        59  Mo                     Jens Olsen                       -  4 3/4   2  2  20   -  -   -
                        60a Øvrebø                 Jens Ellefsen                    - 10 1/4   3  3   7   -  -   -
                        60b Et Jordstykke          Aslak Johnsen                    -  2 1/4   -  4   -   -  -   -
                        61  Follemyr               Ellef Knusen                     -  - 1/2   -  1   9   -  -   -
                        62  Dalebroten             Hans Jensen                      -  - 1/2   -  1   9   -  -   -
                        63  Ramsaasen              Ole Knudsen                      -  - 3/4   -  2   7   -  -   -
                        64  Et Skogstykke          Abraham Ellefsen Aakre           -  - 3/4   -  1   9   -  -   -
                        65  Et Skogstykke          Nielsmund Jørgensen Tangen       -  - 1/4   -  -  17   -  -   -
                        66a Helmyr                 Enken Liv Jørgensdatter          -  - 12/25 -  1   7   -  -   -
                        66b Helmyr                 Ole Eriksen                      -  - 1/50  -  -   2   -  -   -
                        67  Helmyr                 Ole Eriksen                      -  - 1/4   -  1   9
                        68  En Grund og Vandfald 
                            til Mo Saug            Jens E. Mo og Terjer J. Lofthaug -  -       -  2   1  16  3  23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18   6  Lønne (Lund)    69a Lønne                  Jens Larsen                      1  - 3/4   3  -   7   -  -   -
                        69b Saga                   Gunder Olsen                     -  - 1/4   -  -   6   -  -   -
                        70a Lønne                  Terjer Larsen                    1  -       2  2  10   -  -   -
                        70b Lona                   Niels Rasmussen                  -  3       -  3   3   -  -   -
                        71a Lønne                  Gunlek Nielsen                   1  2       3  -   -   -  -   -
                        71b Søndbø                 Jørgen Torbjørnsen               -  - 1/2   -  -  13   -  -   -
                        72  Lønne                  Lars Nielsen                     1  2 1/2   3  -  13   -  -   -
                        73  Brotevansdalen         Terjer Jacobsen                  -  4       -  4   2   -  -   -
                        74  Lindkjerndalen         Ole Aslaksen og Jørgen Aslaksen  -  3       -  2  17  13  3  23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19  24  Lislov          75  Lislov                 Jens Nielsen                     1  6       2  2   4   -  -   -
                        76  Lislov                 Niels Nielsen                    1  6       2  2   4   4  4   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20   5  Lofthaug        77a Lofthaug               Terjer Jensen                    1  - 3/4   2  -  19   -  -   -
        (Lopthaug)      77b Lofthaug               Svennung Christensen             1  - 3/4   2  -  20   -  -   -
                        78a Lofthaug               Jens Christophersen              1 11 1/2   3  4  22   -  -   -
                        78b Heftebroten            Hans Gunvaldsen                  -  2       -  1  17   8  3   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21  58  Holt øde        79  Tangen                 Nielsmund Jørgensen              -  3       1  2  11   -  -   -
                        80  Holt                   Isak Abrahamsen                  -  3       1  1  18   2  4   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22  39  Thorsdal        81  Thorsdal               Hans Gunvaldsen                  -  5 5/6   1  2  11   -  -   -
                        82  Thorsdal               Lars Gunvaldsen                  -  5 5/6   1  2  11   -  -   -
                        83  Kiil                   John Abrahamsen                  -  - 1/5   -  2   1   -  -   -
                        84  Kiil                   Ole Iversen                      -  - 1/6   -  -  17   -  -   -
                        85  Pl. Orebaasen store    Thor Tellefsen                   -  -       -  2   1   -  -   -
                        86  Orebaasen lille        Einert Nielsen                   -  -       -  -  17  14  -  10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23  18} Rinde           87a Kiil                   Lensmand R. Torbjørnsen          -  - 1/12  -  -   8   -  -   -
    57}                 87b Kulviken               Enken Maren Hansdatter           -  - 1/?   -  1  17   -  -  17
    44}                 88  Kiil                   Ole Hansen                       -  2       -  2  17   -  -   -
    39}                 89a Meenstad               Lensmand R. Torbjørnsen          -  3 1/2   1  -   4   -  -   -
                        89b Aanevikskogen          Ole Eilertsen                    -  2       -  2  23   -  -   -
                        90  Rinde                  Ole Eilertsen                    1  3}      5  4   1   -  -   -
                                                                                    -  3}
                        91  Rinde                  Niels Eilertsen                  -  6}      3  4  14   -  -   -
                                                                                    -  3}
                                                                                    -  3 1/2}
                        92  Rævshallen             Ole Ellefsen                     -  6}      3  3   6   -  -   -
                                                                                    -  3}
                        93  Støen                  Ole Nielsen                      -  6}      4  -   6   -  -   -
                                                                                    -  6}
                        94a Grønaasen              Hans Pedersen                    -  1 1/4   -  1   9   -  -   -
                        94b Grønaasen              Simen Pedersen                   -  1 1/4   -  1   9   -  -   -
                        95  Aanevik (Arnevik)      Enken Maren Larsdatter           -  2 1/2   -  2  17   -  -   -
                        96  Blankenberg            Peder Thommessen                 -  2       -  2  17  21  3   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24  57  Vatsstøl        97  Vatsstøl               Simen Anundsen                   -  3 1/2   1  -  10   1  -  10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25  44  Svaleim         98  Svaleim                Ellef Olsen                      -  3       1  -  10   -  -   -
                        99  En Saugtomt, Grund og
                            Vandfald til 1ste og 
                            2den Svaleim Saug      Henrik Bjørn                     -  -       1  1   2   2  1  12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26  33} Rødningen      100  Rødningen              Willum Tellefsen                 -  9}      3  3  22   -  -   -
    62}                                                                             -  3}
                       101  Rødningen              Tellef Halvorsen                 -  9}      3  3  22   -  -   -
                                                                                    -  3}
                       102a Leervik                Tof Nielsen                      -  3       -  3   9   -  -   -
                       102b Aatangen               Ole Knudsen                      -  3       -  3   9   -  -   -
                       103  En Saugtomt og 
                            Vandfald til vestre
                            Kammerfos Sauge        Johan C. Heuch                   -  -       1  3  19  10  3   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27  19  Frøvik         104  Frøvik                 Claus Thommessen                 2  -       6  1   1   -  -   -
        (Frøysvik)     105  Lien                   Halvor Torvildsen                1  -       3  3   6   -  -   -
                       106  Lien                   Thor Knudsen                     - 10       2  4  21   -  -   -
                       107  Jordstykke Smørvik og
                            Skogstykke             Johan C. Heuch                   -  2       -  3   9   -  -   -
                       108  Pladsen Bratø          Anders Mikkelsen                 -  -       -  2   1   -  -   -
                       109  Pladsen Falkenberg     Torjus Olsen                     -  -       -  2   1  14  1  15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28  55  Lindeim        110  Lindeim                Peder Larsen                     -  8       3  -  13   -  -   -
        (Lindheim)     111  Lindeim                Anders Halvorsen                 - 11 1/2   3  3   6   -  -   -
                       112  Sandaker               Gunvald Hansen                   -  2 1/2   -  4   2   -  -   -
                       113  Sørdalen               Jacob Olsen                      -  1       -  4   2   -  -   -
                       114  En Sætermark           Abraham Pedersen                 -  - 1/2   -  -  17   -  -   -
                       115  En Sætermark           Nielsmund Jørgensen              -  - 1/2   -  -  17   8  3   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29  45  Ødefjeld       116  Ødefjeld               Ole Ellefsen og Torjus Olsen     -  6       2  2   4   2  2   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30  35} Mørland        117  Mørland                John Olsen m. fl.                2  -}      9  3  14   -  -   -
    32}                                                                                6}
                       118  Skardvang              Ole Taraldsen                    -  6       1  3  19  11  2   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31  32  Dobbe          119  Dobbe                  Knud Knudsen                     1  6       8  -  12   8  -  12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32   7  Barland        120a Barland                Knud Knudsen                     2  6 1/2   6  2   3   -  -   -
                       120b Buflaaten              Peder Thomassen                  -  1       -  1   2   -  -   -
                       120c Et Jordstykke          Thomas Clausen                   -  - 1/2   -  -  13   -  -   -
                       121a Barland                Thomas Clausen                   1  3       3  -  19   -  -   -
                       121b Saga                   Knud Knudsen Dobbe               -  1       -  1   2   -  -   -
                       122  Ødegaarden             Peder Thomassen                  1  4       3  1  21   -  -   -
                       123  Knipen                 Thomas Knudsen                   -  -       -  2   1  13  4  13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33  54  Eidet          124  Eidet                  Kjel Nielsen                     1  -       3  1  21   -  -   -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34  31  Levatn         125a Levatn                 Niels Sørensen                   1  8       3  1  21   -  -   -
                       125b Teigen                 Niels Gunleksen                  -  2       -  1  17   -  -   -
                       125c Ødegaarden             David Torgrimsen                 -  1       -  -  20   -  -   -
                       125d Liland                 Hans Andersen                    -  - 1/2   -  -  10   -  -   -
                       125e Aasen                  Johannes Olsen                   -  - 1/4   -  -   5   -  -   -
                       125f Øverland               Peder Knudsen                    -  - 1/4   -  -   5   4  -   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35  12  Ørevik         126  Ørevik                 Thor Knudsen                     1  -       2  3  12   -  -   -
                       127  Ørevik                 Stian Nielsen                    -  3 1/2   1  1   2   -  -   -
                       128  Ørevig                 Erik Gundersen                   -  2 1/2   -  2   1   -  -   -
                       129  Ørevig                 Ole Pedersen                     -  4 1/2   1  1   2   -  -   -
                       130a Ørevig                 Knud Larsen                      -  6       1  2  10   -  -   -
                       130b Ørevig                 Niels Knudsen                    -  4 1/2   1  -  14   -  -   -
                       130c Hasleidet              Jens Gjeruldsen                  -  1 1/2   -  1  21   -  -   -
                       131  Træa                   Gjeruld Jensens Enke             -  1 1/2   -  2   1   8  4  15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36  42  Hedebø         132  Hedebø                 Jens Christophersen              1  -       4  -  22   4  -  22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37  25  Støle (Stodle) 133a Støle                  Sigvald Torgrimsen               -  5       -  4  18   -  -   -
                       133b Stafsengen             Tallak Torgrimsen                -  5       -  4  17   -  -   -
                       134  Hagen                  Anund Haaversen                  -  2 1/4   -  2   1   -  -   -
                       135  Bytingsmyr store       Halvor Halvorsen                 -  - 1/2   -  1   9   -  -   -
                       136  Støle                  Mads Halvorsen                   -  5 3/?   1  -  10   -  -   -
                       137a Støle                  Mads Halvorsen                   -  4 7/16  -  4  16   -  -   -
                       137b Et Jordstykke          Sigvald Torgrimsen               -  - 1/8   -  -   3   -  -   -
                       137c Støle                  Ole Knudsen Lien                 -  1 1/2   -  1  14   -  -   -
                       137d Støle                  Haaver Halvorsen                 -  2 51/64 -  2  22   -  -   -
                       137e Støle                  Torbjørn Jørgensen               -  1 29/64 -  1  12   -  -   -
                       137f Et Skogstykke          Ole Knudsen Hasleim              -  - 1/2   -  -  13   -  -   -
                       137g Et Jordstykke          Anund Haaversen                  -  - 1/4   -  -   6   -  -   -
                       137h Hampemyr               Leiuld Haraldsen                 -  1       -  1   1   -  -   -
                       137i Hampemyrbugen          Enken Ingeborg Johnsdatter       -  - 1/15  -  -   2   -  -   -
                       137k Et Jord og Skogsstykke Isak Bjørnsen Ødegaarden         -  - 1/2   -  -  13   -  -   -
                       137l Guramyr                Niels Christensen                -  - 3/4   -  -  19   -  -   -
                       137m Stølestranden          Isak Olsen                       -  1 1/2   -  1  14   -  -   -
                       137n Vestjordet             Anders Halvorsen                 -  2       -  2   2   -  -   -
                       137o Hestemyr               Halvor Halvorsen                 -  - 1/2   -  -  13   -  -   -
                       138  Ødegaarden             Isak Bjørnsen                    -  - 1/2   -  2   1   -  -   -
                       139  Pladsen Vikene         Halvor Mortensen                 -  -       -  -  17   7  4   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38  26  Hasleim        140  Hasleim                Knud Jacobsen                    1  7 1/2   5  2  16   -  -   -
                       141a Et Jordstykke          Anund Haaversen Hagen            -  2 1/4   -  2  23   -  -   -
                       141b Hasleim                Kittil Haaversen                 -  2 1/4   -  2  22   -  -   -
                       141c Hasleim                Ole Haaversen                    -  2 1/4   -  2  22   -  -   -
                       142a Et Jordstykke          Ole Haaversen                    -  - 1/4   -  -  11   -  -   -
                       142b Hove                   Torbjørn Tellefsen               -  1 13/15 -  3   1   -  -   -
                       142c Bytingsmyr lille       Halvor Halvorsen                 -  1 1/8   -  1  22   -  -   -
                       143  Stranden               Jacob Jacobsen                   -  3       1  -  10   -  -   -
                       144  Langholmen             Eilert Thomassen                 -  3       -  3   9  10  -  16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39  11} Lefang vestre  145a Fiene                  Ole Knudsen                      -  6       1  1  11   -  -   -
    26} (Leifanger)    145b Fiene                  Jacob Jacobsen Stranden          -  6     } 1  2   1   -  -   -
    10}                                                                                  9/15}
                       146a Rødningen              Harald Nielsen                   -  6       1  4  14   -  -   -
                       146b Rødningen              Peder Knudsen                    -  3       -  4  19   -  -   -
                       146c Nygaard                Ole Jensen                       -  1       -  1  15   -  -   -
                       146d Portør (Portyrja)      Mathis Jensen                    -  1       -  1  14   -  -   -
                       147a Rødningen              Knud Jensens Enke                -  5 3/5   1  2   6   -  -   -
                       147b Brunsvik               Ole Jensen                       -  3       -  4   2   -  -   -
                       147c Donevolden             Enken Inger Jensdatter           -  - 1/2   -  -  16   -  -   -
                       147d Broten                 Ole Andersen                     -  - 1/5   -  -   4   -  -   -
                       147e Lefangsdalen           Ole Abrahamsen                   -  - 1/2   -  -  16   -  -   -
                            (Leifangersdal)
                       148a Smedfit                Jacob Poulsen                    -  3       -  4  23   -  -   -
                       148b Smedfit                Jens Jensen                      -  3       -  4  23   -  -   -
                       148c Einarsholmen           Erik Abrahamsen                  -  2       -  3   7   -  -   -
                       148d Stangnæs               Lars Madsens Enke                -  - 2/3   -  1   3   -  -   -
                       148e Furemyren              Anders Olsen                     -  - 1/2   -  -  13   -  -   -
                       149  Jærnesmyren            Tengel Madsen                    -  2       -  3   9   -  -   -
                       150  Ellingsvik             Knud Salvesen                    -  3    }  1  4  11   -  -   -
                                                                                    -  1 1/2}
                       151  Portør (Portyrja)      Enken Pernille Andersdatter      -  1       -  1   9   -  -   -
                       152  Røddal                 Ole Terjersen                    -  1       -  2   1  15  -   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40  10} Lefang østre   153  Lefang                 Torbjørn Torbjørnsen             1  2       2  4  21   -  -   -
    11}                154  Ekerne                 Salve Knudsen                    1  3       3  2  14   -  -   -
                       155  Ørsvik                 Enken Karen Nielsdatter          -  4       -  4  18   -  -   -
                       156a Kolstangen             Kjel Nielsen                     -  1 1/2   -  3  13   -  -   -
                       156b Et Skogstykke          Jacob Poulsen                    -  - 1/2   -  1  15   -  -   -
                       157  Portør                 Enken Karen Marie Andersen       -  2       -  3   9   -  -   -
                       158  Finsbudalen            Erik Knudsen                     -  1       -  1   9   -  -   -
                       159a Espedoken              Erik Knudsen                     -  3       -  4  16   -  -   -
                       159b Nybo                   Torbjørn Torbjørnsen             -  - 1/2   -  -  18   -  -   -
                       160  Nybo                   Torbjørn Torbjørnsen             -  3       -  4  18   -  -   -
                       161  Hellemyr               Abraham Nielsen                  -  1       -  2   1   -  -   -
                       162  Qvihaugen              Jacob Poulsen                    -  - 1/2   -  -  17  11  4  15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41  41} Tønnestøl      163  Tønnestøl              Thomas Jensen                    1  -    }  3  1   5   -  -   -
    43}                                                                             -  1 1/2}
                       164  Tønnestøl              Anders Tengelsen                 -  6       1  2  11   4  3  16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42  43  Myren          165a Myren                  Even Thorsen                     -  5 1/4   1  2   3   -  -   -
                       165b Bækkeviken             Anders Christensen               -  - 3/4   -  1   -   -  -   -
                       166a Myren                  Eilert Tellefsen                 -  2 1/4   -  2  17   -  -   -
                       166b Myren                  Enken Anne Knudsdatter           -  2 1/4   -  2  17   -  -   -
                       167  Myren                  Halvor Torbjørnsen               -  4 1/2   1  -  10   -  -   -
                       168  Myren                  Ole Olsen                        -  1 1/2   -  1   9   4  -   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43  46  Løvdal         169  Løvdal                 Hans Thygesen                    -  2 1/2   2  3  12   -  -   -
                       170  Bjelkevik              Jacob Jacobsen                   -  1 1/2   -  2  17   -  -   -
                       171  Sjørsvik               Jacob Christian Barth            -  2       2  4  21   6  1   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44  13  Stabbestad     172  Stabbestad             Johan Christian Heuch            1  -       4  4   7   4  4   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45  16  Kalstad søndre 173  Taadø                  Enkefru Tønder                   1  -       5  2   -   -  -   -
                       174  Rørvik                 Abraham Rømer                    -  3       2  2   4   -  -   -
                       175  Kalstad søndre         Henrik Bjørn junior              1  6       6  -   9   -  -   -
                       176a Frydensborg            Madame Maren Dahl                1  1 5/12 16  2   2   -  -   -
                       176b Kirkeholmen            Peder Jensen                     -  1 1/2   1  1   2   -  -   -
                       177  Marienlyst             Abraham Rømer                    -  - 1/12  -  2   1  31  4  18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46  16  Bjørnsborg     178  Bjørnsborg             Enkefru Tønder og Johan C. Heuch -  -       1  -  10   1  -  10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47   3} Kalstad nordre 179  Kalstad nordre         Lars Børresen                    2  3       4  4   7   -  -   -
     4}
                       180  Kalstad nordre         Ole Christensens Enke            1  1 1/2   2  -   3   -  -   -
                       181a Bergsvik               John Eilertsen                   -  6 3/4   1  2  19   -  -   -
                       181b Hvalberg               John Johnsen                     -  6 3/4   1  2  18   -  -   -
                       182  Pladsen Jagten         Mikkel Amundsen                  -  -       -  1   9   -  -   -
                       183  Slaatteviken           Jacob Torbjørnsen                -  -       -  1   9   -  -   -
                       184  Dalene                 Børre Larsen                     -  -       -  2  17   -  -   -
                       185  Haugen                 Iver Anundsens Enke              -  -       -  2   1   -  -   -
                       186  Tangen                 Anders Olsen                     -  -       -  -  17   -  -   -
                       187  Rækeviken              Christen Børresen                -  -       -  2  17   -  -   -
                       188  Lindvik Og Orebugten   Enken Inger Larsdatter           -  -       -  -  17  12  1  14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48  20} Aasen          189  Lovisenberg            Peder Thomasen                   -  4 1/2   4  1  15   -  -   -
    21}
                       190a Langetangen søndre     Niels Christensen                -  4       3  4   6   -  -   -
                       190b Langetangen nordre     Albert Bjørn                     -  - 1/2   -  2   9   -  -   -
                       191  Berg                   Doctor Homann                    -  2       2  3  12   -  -   -
                       192  Rolandsplads           Knud Mortensen                   -  - 1/2   -  1   9   -  -   -
                       193  Sanssouci              Børre Jørgensen                  -  - 1/2   1  3  19   -  -   -
                       194  Aasen                  Peder Knudsen                    1  -    }  4  -  22   -  -   -
                                                                                       1 1/2}
                       195  Aasen                  Eilert Pedersen                  -  6 3/4}  2  2  20   -  -   -
                                                                                       1 1/2}
                       196  Sølebugten             Knud Eilertsen                   -  4       1  1  18   -  -   -
                       197  Landmandsterten        Niels Jensen                     -  1 1/4   -  1   9   -  -   -
                       198  Pladsen Stenene        Halvor Jacobsen                  -  -       -  2  17   -  -   -
                       199  En Saugtomt og 
                            Vandfald til østre
                            Kammerfos Sauge        Grosserer Abraham Rømer          -  -       1  1  18  23  3   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49  34  Aarø           200  Aarø                   Abraham Jørgensen                1  -       4  4   7   -  -   -
                       201  Saugtomt og Vandfald
                            til de2de Vafos Sauge  Johan Chr. Heuch og Alb. Bjørn   -  -       1  1   2   6  -   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50  47} Strand         202  Strand                 Ole Halvorsen                    - 10       5  2   -   -  -   -
    48}                203  Helle                  Henrik Bjørn junior              1  2       2  4   5   8  1   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51  62  Berø           204} Skarbo                 Arnold Bjørn                     1  -       5  3  10   -  -   -
                       205}
                       206  Børtø                  Enken Marthe Benzen              1  -       4  3  15   -  -   -
                       207  Berø                   O. J. Duus                       1 10 1/2   8  -  12   -  -   -
                       208  Sauvøen                Anund Stokke                     -  1       -  2   1   -  -   -
                       209  Brangesundtangen       Søren Olsens Enke                -  - 1/2   -  1   9  19  -  23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52  49  Døvik(Djupvik) 210a Døvik                  Ole Larsen                       -  - 6/8   -  4  18   -  -   -
                       210b Skippervik             Abraham Larsen                   -  1 7/8   -  3   9   -  -   -
                       211  Soperkilen             Hans Hansen                      -  4       1  2  11   -  -   -
                       212  Hvalsund               Jens Jensen                      -  3       1  1  18   -  -   -
                       213  Eidet                  Simon Pedersen                   -  - 1/2   -  2   1   4  4   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53  52  Barmen         214  Tangen                 Aasmund Brynildsen               -  6       2  -   3   2  -   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54  50  Laakasken      215  Laakasken              Jens Aasoldsen                   -  2       1  2  11   -  -   -
                       216  Mørkevik               Christen Hansen                  -  2       1  1  18   -  -   -
                       217  Svartkjerndalen        Knud Simonsen                    -  1       -  4   2   -  -   -
                       218  Solid                  Knud Pedersen                    -  1       -  2  17   4  1   -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55  53  Fosing Vestre  219  Fosing vestre          Knud Olsen                       -  6       2  -  20   -  -   -
                       220  Saugtomt og Vandfald 
                            til de2de Fosing Sauge Grosserer Abr. Rømer             -  -       -  4   2   2  4  22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56  68  Stavenæs       221  Stavenæs østre         Knud Klausen                     -  3 1/2   1  1  18   -  -   -
                       222a Stavenæs vestre        Simon Berntsen                   -  - 9/10  -  2   5   -  -   -
                       222b Halsen                 Gunder Knudsen                   -  1 3/6   -  3  21   2  2  20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57  37  Langø østre    223  Langø østre            Stiger Falkenberg                1  9 3/4   5  4   1   -  -   -
                       224  Langø østre            Arne Larsen                      -  3       1  3   3   -  -   -
                       225  Riisø                  Lars Thorsen                     -  1       -  2  17   -  -   -
                       226  Holmen                 John Stiansen                    -  1       -  3   9   -  -   -
                       227  Bjørnsbud              Stiger Falkenberg                -  - 1/4   -  -  17   -  -   -
                       228  Pladsen Træskallen     Peder Hansen                     -  -       -  -  17   8  4  16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58  66  Langø vestre   229  Langø vestre           Niels Christensen                1  -       3  1   5   3  1   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59  64  Gumø østre     230  Gumø østre             Enken Kirsti Christiansdatter    -  6       2  3  12   -  -   -
                       231  Gumø østre             Bernt Hansen                     -  6       2  3  12   -  -   -
                       232  Gumø østre             Enken Anne Jensdatter            -  6       2  3  12   -  -   -
                       233  Gumø østre             Søren Pedersen                   -  6       2  3  12   -  -   -
                       234  Pladsen Roligheden     Niels Hansen                     -  -       -  -  17   -  -   -
                       235  Tangene                Søren Peter Larsen               -  -       -  2   1   -  -   -
                       236  Broten                 Provstinde Dreier                -  -       -  1   9  11  3   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60  50} Midt-Gumø      237  Midt-Gumø              Peder Hansen                     -  5}      2  1  12   -  -   -
    40}                                                                             -  2}
                       238a Rødningen              Peder Hansen                     -  1       -  3   9   -  -   -
                       238b Respebroten            Poul Alsings Enke                -  -       -  1   9   3  1   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61  40  Gumø vestre    239  Gumø vestre            Jens Larsen                      -  8       1  1  18   -  -   -
                       240a Gumø vestre            Niels Isaksen                    -  4       -  4  21   -  -   -
                       240b Myren                  Jørgen Johnsen                   -  1       -  1   5   -  -   -
                       241  Ekenæs                 Enken Gunnild Jensdatter         -  1       -  3   9   -  -   -
                       242  Kjeldsø                Poul Alsings Enke                -  - 1/2   -  2   1   -  -   -
                       243  Hegdebugten            Enken Gunnild Jensdatter         -  1       -  -  17   -  -   -
                       244  Gangdalen              Peder Hansen Midt-Gumø           -  - 1/2   -  -  17   3  4  16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62  61  Skodø          245a Skodø                  Ellef Torbjørnsen                1  -       2  3   2   -  -   -
                       245b Saltbutangen           Ole Torbjørnsen                  -  6       1  1  12   -  -   -
                       246a Skodø                  Torbjørn Ellefsen junior         -  6       1  1  13   -  -   -
                       246b Skodø                  Niels Larsen                     -  4       -  4   9   -  -   -
                       246c Skodø                  Torbjørn Thorsen                 -  2       -  2   4   -  -   -
                       246d Stokkebergdalene       Knud Olsen                       -  4 1/2   -  4  21   -  -   -
                       246e Et Skogstykke          Ole Larsen og Torbjørn Larsen    1  1 1/2   -  1  15   -  -   -
                       247a Døneviktangen          Ole Gunsteensen                  -  1       -  1   2   -  -   -
                       247b Skodø                  Niels Christensen Langetangen    -  8 1/2   1  4   6   -  -   -
                       247c Skodø                  Daniel Gunsteensen               -  1 3/4   -  1  22   -  -   -
                       247d Hestetangen            Jens Ellefsen                    -  1 1/4   -  1  15   -  -   -
                       247e Espeviken              Johannes Johnsen                 -  1       -  1   2   -  -   -
                       247f Brotene                Morten Gunsteensen               -  2 1/4   -  2   7   -  -   -
                       247g Brotene                Lars Gunsteensen                 -  2 1/4   -  2   8   -  -   -
                       248a Skodø                  Anders Stiansen og Lars 
                                                   Thulesius Stiansen               1  -       2  3   4   -  -   -
                       248b Kirkesund              Ole og Torbjørn Larsen           -  6       1  1  12   -  -   -
                       249  Pladsen Steenkleven    Stian Amundsen                   -  -       -  1   9   -  -   -
                       250  Venneviken             Provstinde Dreier                -  -       -  2   1   -  -   -
                       251  Stafsengen             Provstinde Dreier                -  -       -  3   9   -  -   -
                       252  Buviken                Niels Jørgensen                  -  -       -  2  17   -  -   -
                       253  Holmen Saltnæven       Ole Larsen                       -  -       -  -  17  17  3  13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63  61  Skodøroen      254a Skodøroen              Henrik Bjørn junior              -  -       -  1   9   -  -   -
                       254b Kobbersmedbroten       Jacob Chr. Barth                 -  -       -  2   1   -  3  10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64  65  Otterøen       255a Otterøen               Ole Sørensen                     1  1 7/8   3  4   -   -  -   -
                       255b Hasledalholmen         Peder Pedersen                   -  - 1/2   -  -  14   -  -   -
                       256a Burø (Buderø)          Knud Jørgensens Enke             -  6 5/12  2  -  13   -  -   -
                       256b Studsholmen            Enken Sara Olsdatter             -  - 1/2   -  -  20   -  -   -
                       256c Kleierholmen           Enken Sara Olsdatter             -  - 1/12  -  -   8   -  -   -
                       257  Brotø                  Niels Jørgensen                  -  9       2  4   5   -  -   -
                       258  Jesper                 Madame Hvistendal                -  1 1/2   -  2   1   -  -   -
                       259  Røsholmen              Peder Knoph                      -  - 1/2   -  -  17   -  -   -
                       260  Slaatholmen            Lars Pedersen                    -  - 1/2   -  -  17   -  -   -
                       261  Røisombeden            Niels Hagen                      -  3 1/2   -  1   9  10  -   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65  59  Jomfruland     262a Jomfruland             Lars Sørensen                    5  4      13  4  11   -  -   -
                       262b Tomt til et Fyrtaarn 
                            med flere Bygninger    Statens Eiendom                  -  -       -  -   1/2 -  -   -
                       263  Jomfruland             Lars Halvorsen Falch             2  8       6  1  18  20  1   5 1/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66  56  Arø (Aurø)     264  Arø                    Enken Sara Johannesdatter        1  -       2  2  20   2  2  20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67  60  Straaholmen    265a Straaholmen            Anders Johannessen               -  3       -  3   9   -  -   -
                       265b Straaholmen            Peder Johannesen                 -  3       -  3   9   -  -   -
                       266a Straaholmen            Ingvold Andersen                 -  3       -  3   9   -  -   -
                       266b Straaholmen            Amund Andersen                   -  1       -  1   3   -  -   -
                       266c Straaholmen            Johannes Olsen                   -  1       -  1   3   -  -   -
                       266d Straaholmen            Jacob Andersen                   -  1       -  1   3   2  3  12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68  67  Kjønøen        267a Kjønøen                Knud Pedersen                    -  4       1  -  10   -  -   -
                       267b Rønøs                  Niels Mikkelsen                  -  - 1/2   -  -  16   -  -   -
                       268  Hafssund               Claus Nielsen og Niels Clausen   -  4       1  -  10   -  -   -
                       269  Havneholmen            Jens Olsen Dahl                  -  2       -  2  17   -  -   -
                       270  Kjønøen                Mikkel Kielsen                   -  1 1/2   -  1   9   3  -  14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        Efter Foranførte er Thinglagets Matrikulskyld : 589  1  14 1/2