Per Stian Bjørnø Kjendal - Matrikkel Skaatø 1905


Har du noen kommentarer så send dem til :

Email adresse :

kjendal@online.no


 

 
Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 april 1905
 
Skaatø Herred af Kragerø sorenskriveri, Bratsbergs amt.
 
Dataregistert av Per Stian Bjørnø Kjendal, Februar/Mars 1996.
 
 
Gaards Bruks Gaardens        Brugets             Eierens eller          Mat. skyld  Postanst.
No.    No.   Navn.           Navn.               Brugerens navn.        Mark  Øre
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1      1    Ødegaarden      Ødegaarden          Anders Andersen           -   85   Kragerø
        2                    Liland              Anders M. Halvorsen       -   26   Kragerø
        3                    Aasen               Anders Andersen           -   17   Kragerø
        4                    Øverland            Ole P. Gjermundsen        -    9   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 2      1    Ørvik           Rydningen           Mads Thomassen            -   35   Kragerø
        2                    Ørvik               Olaf H. Lindheim          5   67   Kragerø
        3                    Langvarp            Peder A. Nilsen           -   35   Kragerø
        4                    Ørvik               Anders H. Linheim         3   11   Kragerø
        5                    Espehalsen          Ole Hansen                1   56   Kragerø
        6                    Hasleidet           Nils Nilsen               2   87   Kragerø
        7                    Ørvik               Maria Dorthea Andersen    1   56   Kragerø
        8                    Moene               Ole Hansen                -   60   Kragerø
        9                    Espehalsen          Ole Hansen                -   53   Kragerø
       10                    Rosvik vestre       Olav Vetlesen Bakken      -   12   Kragerø
       11                    Braaten             Olav Vetlesen Bakken      -   32   Kragerø
       12                    Jordet øvre         Anders H. Lindheim        -   45   Kragerø
       13                    Rydningen østre     Mads Thomassen            -   17   Kragerø
       14                    Solberg             Halvor Olsen              -    4   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 3      1    Heibø           Heibø               Jens Lauersens legat     13    7   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 4      1    Støle           Støle               Gunder Jensen             2   92   Kragerø
        2                    Stavsengen          Thorbjørn Thorsen         -   94   Kragerø
        3                    Støle               Martin Pedersen           3    9   Kragerø
        4                    Ødegaarden          Tengel Andersen           1   49   Kragerø
        5                    Myrene              Anders Olsen              -   26   Kragerø
        6                    Støle               Anne Halvorsen            2   59   Kragerø
        7                    Stavsengen vestre   Thorbjørn Thorsen         -   45   Kragerø
        8                    Hagen               Knud B. Thorbjørnsen      1    2   Kragerø
        9                    Hagen               A. Axelsen                1    2   Kragerø
       10                    Lillefet            Sven Saamundsen           -    9   Kragerø
       11                    Lillefet            Sven Saamundsen           -    9   Kragerø
       12                    Byttingsmyren store Lars Olsen Stormyr        1   22   Kragerø
       13                    Støle               Halvor Haaversen          1   47   Kragerø
       14                    Vestjordet          Anders Madsen             2   50   Kragerø
       15                    Langholmen          Marie Magdalene og        -   43   Kragerø
                                                 Thomas Eilertsen m.fl.
       16                    Stølestranden       Nils Andreas Nilsen       1   15   Kragerø
       17                    Guramyren           Kristen Nilsen            -   68   Kragerø
       18                    Vikene              Tengel Andersen           -   26   Kragerø
       19                    Hampemyren          Svend Saamundsen          -   43   Kragerø
       20                    Stølestranden       Carl Johan Mathisen       -    6   Kragerø
       21                    Sandbakken          Carl Johan Mathisen       -    3   Kragerø
       22                    Fredheim(skoletomt) Kommunen                  -    2   Kragerø
       23                    Hestehagen          Kristen Nilsen            -   28   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 5      1    Haslum          Haslum              Thomas Pedersen           4   78   Kragerø
        2                    Haslum              Knud Jakobsen             4   69   Kragerø
        3                    Langekjær           Andreas T. Nilsen         -   34   Kragerø
        4                    Ekerdalen           Andreas T. Nilsen         -   17   Kragerø
        5                    Haslum              Alette Berthea Olsen      2   39   Kragerø
        6                    Haslum              Johan A. Johannesen       2   67   Kragerø
        7                    Hovet               Peder Torbjørnsen         1   13   Kragerø
        8                    Byttingsmyren lille Asberg Oline Johnsen      -   68   Kragerø
        9                    Dalen               Anne Berthea Olsdatter    -   17   Kragerø
       10                    Stranden            Alfred Madsen             2   26   Kragerø
       11                    Langholmen          Marie Magdalena og        1   64   Kragerø
                                                 Thomas Eiletsen m.fl.
--------------------------------------------------------------------------------------------
 6      1    Levang vestre   Fiane               Ole Madsen                1   32   Kragerø
        2                    Fiane               Jakob Jakobsen            2    -   Kragerø
        3                    Rydningen og        Martha Olsen              3   66   Kragerø
                             Espedokken       
        4                    Rydningen           Martin Pedersen           3   18   Kragerø
        5                    Rydningen           Martin Pedersen           -   23   Kragerø
        6                    Nygaard             Andreas Johnsen           1   64   Kragerø
        7                    Portør              Ole Pedersen              -   77   Kragerø
        8                    Portør              Ole Pedersen              -   34   Kragerø
        9                    Rydningen med       Kjeld Halvorsen           1   83   Kragerø
                             Aaneviken
       10                    Brunsvik            Adolf og Gustav           1   24   Kragerø
                                                 Gunderssønner
       11                    Donevolden          Lars Olsen                -   94   Kragerø
       12                    Braaten og          Tellef Osmundsen          1   96   Kragerø
                             Styggekjær
       13                    Levangsdalen        Anders Andersen           -   51   Kragerø
       14                    Levang vestre       Bertel Abrahamsen         -   21   Kragerø
       15                    Vinterkjær          Søren Jensen              -   21   Kragerø
       16                    Einarsholmen        Bertel Abrahamsen         1   98   Kragerø
       17                    Furumyren           Thornjørn Kristensen      2    2   Kragerø
       18                    Ellingsviken        Anders Abrahamsen         1   56   Kragerø
       19                    Vedalen             Johan Henrik Olsen        1    4   Kragerø
       20                    Ellingsviken        Nils Nilsen               -   98   Kragerø
       21                    Bjørkekjærra        Nils Nilsen               1   19   Kragerø
       22                    Rødal               Paul Jørgensens enke      -   62   Kragerø
       23                    Stangnes            Anders Jensen             -   11   Kragerø
       24                    Levangsdalen        Anders Andersen           -   43   Kragerø
       25                    Barlindalen         Gunlik Salvesen           1    -   Kragerø
       26                    Ønvikdalen          Martin Pedersen           -   35   Kragerø
       27                    Grasmarkstykket     Halvor Halvorsen          -   21   Kragerø
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 7      1    Levang østre    Smifet og Levang    Halvor H. Ørvik           6   29   Kragerø
                             vestre
        2                    Bruntangen          Edvard Olsen              -   77   Kragerø
        3                    Hellermyren         Ole Ambortius Olsen       1    7   Kragerø
        4                    Korsmyren nedre     Johannes Andersen         1   22   Kragerø
        5                    Smifet og           Kjeld Halvorsen           2   15   Kragerø
                             Gjærnesmyren
        6                    Ekerne              Maren Salvesen            4   50   Kragerø
        7                    Levang østre og     Maren Salvesen            -   64   Kragerø
                             vestre
        8                    Hellermyren         Jens L. Olsen             1   83   Kragerø
        9                    Finsbudalen         Kjeld Thomasen            -   85   Kragerø
       10                    Kjendalen og        Gunlik Salvesen           2   62   Kragerø
                             Finsbudalstykket
       11                    Bjordamkjær         Gunlik Salvesen           -   38   Kragerø
       12                    Amperslaat          Jens L. Olsen             -   58   Kragerø
       13                    Tangene             Jens L. Olsen             -   85   Kragerø
       14                    Ørsvik              Jens L. Olsen             1   13   Kragerø
       15                    Hellerslaatta       Else Johnsen              -    2   Kragerø
       16                    Torsdal             Kristian Thorsdal         3   34   Kragerø
       17                    Solbergmyren        Karl A. Kristoffersen     -   34   Kragerø
       18                    Skog                Ole Madsen                -   68   Kragerø
       19                    Hellermyren lille   Jens L. Olsen             -   17   Kragerø
       20                    Kaalstangen         Kjeld Kjeldsen            1   64   Kragerø
       21                    Kulmilekjær         Ole P. Gjermundsen        -   34   Kragerø
       22                    Langelibraaten      Ole P. Gjermundsen        -   26   Kragerø
       23                    Kvihaugen           Ole P. Gjermundsen        -   26   Kragerø
       24                    Kvihaugen           Ole Ambortius Olsen       -   16   Kragerø
       25                    Kvihaugen           Ole Osmundsen             -   77   Kragerø
       26                    Kvihaugen           Ole Osmundsen             -   80   Kragerø
       27                    Martesmyren         Ole og Søren Jenssønner   -   26   Kragerø
       28                    Portør              Jens Sørensen og          1   71   Kragerø
                                                 Anton Clausen 
       29                    Portør              Georg Halvorsen           -   19   Kragerø
       30                    Nybu                Tallak Thorgrimsen        1   90   Kragerø
       31                    Finsbudalen østre   Skibsfører H. W. Andersen -   69   Kragerø
       32                    Langemyr            August Madsen             -   12   Kragerø
       33                    Donevoldaasen       Lars A. Olsen             -   17   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 8      1    Tonstøl         Tonstøl             Peder A. Thomesen        11    -   Kragerø
        2                    Tonstøl             Nils Pedersen             4   90   Kragerø
        3                    Kjærra vestre       Kristen Nilsen            -   10   Kragerø
        4                    Langmyr             Nils Nilsen               -   25   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
 9      1    Myren           Myren               Andreas Evensen           -   31   Kragerø
        2                    Bækkeviken          Mathias Olsen             -   26   Kragerø
        3                    Myrstranden         Nils Martin Nilsen        -   52   Kragerø
        4                    Myren               Maren Andreasen           1   73   Kragerø
        5                    Myren               Halvordine Andersen       3    3   Kragerø
        6                    Myren               Jørgen P. Andreasen       -   75   Kragerø
        7                    Myren               Knud Tellefsen            1   27   Kragerø
        8                    Myren               Knud Eilertsen            -   94   Kragerø
        9                    Myren               Knud Eilertsen            -    2   Kragerø
       10                    Myren               Knud Eilertsen            -    2   Kragerø
       11                    Myren               Ole Larsen                -   43   Kragerø
       12                    Myren               Jakob Eilertsen           -   87   Kragerø
       13                    Nordskogen          Jakob Eiletrsen           -    9   Kragerø
       14                    Kartemyren          Even Torgrimsen           -   13   Kragerø
       15                    Nordskogen          Even Torgrimsen           -   15   Kragerø
       16                    Kartemyren søndre   Even Torgrimsen           -   11   Kragerø
       17                    Kartemyrkilen       Even Torgrimsen           -   43   Kragerø
       18                    Braaten             Anders Olsen              -    6   Kragerø
       19                    Storrkjær           Gunhild Andrea Larsen     -    9   Kragerø
       20                    Linhagen            Eilert Jakobsen           -   17   Kragerø
       21                    Myren               Halvor Tobiassen          -   92   Kragerø
       22                    Myren               Lars Jakobsen             1   34   Kragerø
       23                    Myren               Jørgen P. Andreasen       -   47   Kragerø
       24                    Myren               Andrea Evensdatter        -   15   Kragerø
       25                    Myren               Jørgen P. Andreasen       -    3   Kragerø
       26                    Myren               Eilert Jakobsen           -   61   Kragerø
       27                    Feten               Jakob og Eilert Knudsen   -   35   Kragerø
       28                    Røieren             Halvor Tobiassen          -   25   Kragerø
       29                    Granholtet          Thomas Johannesen         -    2   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
10      1    Løvdalen        Løvdalen            Erik Pedersen             6   60   Kragerø
        2                    Vandret             Konsul N. Wiborg          -    9   Kragerø
        3                    Løvdalen            S. Wiborg                 -    4   Kragerø
        4                    Løvdalen            Nils Olsen                -    2   Kragerø
        5                    Bjelkeviken         Ole Knudsen               -   36   Kragerø
        6                    Bjelkeviken         Ole Knudsen               -   30   Kragerø
        7                    Bjelkeviken         Ole Knudsen               -   13   Kragerø
        8                    Tomt og vandfald    Konsul N. Wiborg          -   85   Kragerø
        9                    Skjørsvik isforetn. Torsdal Iskompani         1   72   Kragerø
       10                    Strømtangen         Fyrvæsenet                -    6   Kragerø
       11                    Skjørsvik           Augusta Lackland Alcock   1   53   Kragerø
       12                    Hatteberg           Martin Johnsen            2   21   Kragerø
       13                    Kokkejordet         Nils Jensen               1   53   Kragerø
       14                    Pladsen             John Knudsen og           -   14   Kragerø
                                                 Anne Malene Knudsen
       15                    Skjørsvik           Augusta Lackland Alcock   4    4   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
11      1    Stabbestad      Stabbestad østre    Maren Stabbestad          2   87   Kragerø
        2                    Stabbestad          S. Wiborg                 -   28   Kragerø
        3                    Stabbestad          S. Wiborg                 -    2   Kragerø
        4                    Rosvik              Thorbjørn Kristensen      -   21   Kragerø
        5                    Sandviken           Ole Aslaksen              -   11   Kragerø
        6                    Kvernene            Aron Jakobsen             -    4   Kragerø
        7                    Stabbestad          S. Wiborg                 -    4   Kragerø
        8                    Stabbestad          Kommunen                  6   54   Kragerø
                             (Fattiggaard)
        9                    Stabbestadbugtens   Kreditbanken i            -   40   Kragerø
                             isbruk              Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
12      1    Kalstad søndre  Taatø østre         Peder S. Halvorsen        5   82   Kragerø
        2                    Orebugten           Theodor Halvorsen         -   30   Kragerø
        3                    Taatø vestre        Kirsten Holtane           5   71   Kragerø
        4                    Mandodden           Grosserer B. A. Grøgaard  -   21   Kragerø
        5                    Kalstad søndre      Grosserer B. A. Grøgaard  -    2   Kragerø
        6                    Nesland             Thor Olsen                -    2   Kragerø
        7                    Øsland              Ole Pedersen              -    1   Kragerø
        8                    Østby               P. Evensen Lilletveit     -    2   Kragerø
        9                    Li                  Martin Sørensen           -    1   Kragerø
       10                    Solberg             Jakob Olsen               -    1   Kragerø
       11                    Hagen               Ole Thorsen               -    2   Kragerø
       12                    Løkken              John Johnsen              -    2   Kragerø
       13                    Lund                August Eriksen            -    2   Kragerø
       14                    Strand              Brynjulf Tarjesen         -    1   Kragerø
       15                    Rydningen           Ole P. Gjermundsen        -    1   Kragerø
       16                    Lyngstøl            A. Andersen Kylnader      -    1   Kragerø
       17                    Marum               Ole Pedersen              -    1   Kragerø
       18                    Solli               Ludvig Larsen             -    2   Kragerø
       19                    Stensund            Hans Gundersen            -    2   Kragerø
       20                    Muldfjeld           Grosserer B. A. Grøgaard  -    1   Kragerø
       21                    Eikhaugen østre     Christofer Nilsen         -    1   Kragerø
       22                    Eikhaugen vestre    A. Andersen Kylnader      -    1   Kragerø
       23                    Mandodden lille     Anders Eriksen            -    1   Kragerø
       24                    Taatø               Søren Halvorsen           -    1   Kragerø
       25                    Holte               Kristian Thorsen          -    2   Kragerø
       26                    Røirviken           T. D. Schweigaards arvi.  3   84   Kragerø
       27                    Kalstad søndre      H. Biørn jun.            10    9   Kragerø
       28                    Frydensborg         George Dahll             13   88   Kragerø
       50                    Kirkeholmen         Thomas P. Thomasen        3   49   Kragerø
       51                    Morholmen           Fredrik Petersen          -    3   Kragerø
       52                    Kirkeholmen lille   Joh. Fr. Juel             -   66   Kragerø
       53                    Morholmen           H. Biørn jun.             -    1   Kragerø
       54                    Nordstrand          Andreas Thomesen          -   73   Kragerø
       55                    Bratsberg           Gunder Markussen          -    2   Kragerø
       56                    Breidablikk         Thorvald og Johan         -    3   Kragerø
                                                 Haakonsønner
       57                    Solli               Helge Petersen            -    1   Kragerø
       58                    Holmstad            Erik Olsen                -    3   Kragerø
       59                    Marienlyst          Konsul Tom Parker         -   85   Kragerø
       61                    Rød                 Johan Nikolaisen          -    1   Kragerø
       62                    Sundbø              Ole Nilsen                -    1   Kragerø
       63                    Hegna               Knud Olsen                -    3   Kragerø
       64                    Berg                Karl Edvard Klausen       -    1   Kragerø
       65                    Stensrud            Karl Andreassen           -    1   Kragerø
       66                    Strand              Ole Kristiansen           -    2   Kragerø
       67                    Fredheim            Hans Halvorsen            -    2   Kragerø
       68                    Holte               Thomas Nilsen             -    2   Kragerø
       69                    Nordbø              Ole Olsen                 -    1   Kragerø
       70                    Bærby               Herman Liberg             -    1   Kragerø
       72                    Nordbø              Andreas Nilsen            -    1   Kragerø
       73                    Skaatø bruk         J. E. Smith               -    2   Kragerø
       74                    Brattaas            Peder S. Halvorsen        -    1   Kragerø
       75                    Fredheim            Nils Martin Olsen         -    1   Kragerø
       76                    Bratli              Andreas Olsen             -    1   Kragerø
       77                    Skaatø bruk         J. E. Smith               -    2   Kragerø
       97                    Aasland             Even Pedersen             -    1   Kragerø
       98                    Skibodden midtre    George Dahll              -    1   Kragerø
       99                    Skibodden no. 4     George Dahll              -    1   Kragerø
      100                    Skibodden no. 5     George Dahll              -    1   Kragerø 
      101                    Skibodden no. 6     George Dahll              -    1   Kragerø 
      102                    Skibodden no. 7     George Dahll              -    1   Kragerø 
      103                    Skibodden no. 8     George Dahll              -    1   Kragerø 
      104                    Skibodden no. 9     George Dahll              -    1   Kragerø 
      105                    Skibodden no.10     George Dahll              -    1   Kragerø 
      106                    Skibodden no.11     George Dahll              -    1   Kragerø 
      107                    Eplehagen           A. Lea                    -    2   Kragerø
      108                    Potetesstranden     George Dahll              -    1   Kragerø
      109                    Græsbakken          George Dahll              -    1   Kragerø
      110                    Furulund no. 1      John Jørgensen            -    1   Kragerø
      111                    Furulund no. 2      John Jørgensen            -    1   Kragerø
      112                    Furulund no. 3      George Dahll              -    1   Kragerø
      113                    Furulund no. 4      George Dahll              -    1   Kragerø
      114                    Furulund no. 5      George Dahll              -    1   Kragerø
      115                    Stensund            Grosserer B. A. Grøgaard  -   29   Kragerø
      116                    Stensund            Grosserer B. A. Grøgaard  -   30   Kragerø
      117                    Sjøberg             Johanne Sjøberg           -    1   Kragerø
      118                    Kalberg             E. G. Smith               -    2   Kragerø
      119                    Bergli              Eilert Haaversen          -    3   Kragerø
      120                    Morholmen vestre    Gunder Vincentsen         -    2   Kragerø
      121                    Krokstad            Jens Nikolai Knudsen      -    5   Kragerø
      122                    Taatø søndre        Peder S. Halvorsen        -   10   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
13      1    Kalstad nordre  Kalstad nordre      Peder Olsen Tvedt         -   94   Kragerø
        2                    Tangen              Konsul Tom Parker         -   60   Kragerø
        3                    Hestøen             Johan Dahll               -   20   Kragerø
        4                    Nygaard             A. F. Hæggstrøm           -    2   Kragerø
        5                    Nygaard             A. F. Hæggstrøm           -    4   Kragerø
                                                 og A. Olsen
        6                    Kalstad nordre      Ole Jakob Olsen           -    4   Kragerø
        7                    Solbakken           Elling O. Kiil            -    9   Kragerø
        8                    Øsland              Tellef Madsen             -   65   Kragerø
        9                    Øsland              Tellef Madsen             1   43   Kragerø
       10                    Kalstad nordre      Peder Rinde               3   99   Kragerø
       11                    Bergland            Louis og Johan Dahll      -    4   Kragerø
       12                    Øsland              N. O. Olsen               -    6   Kragerø
       13                    Øsland              N. O. Olsen               -   26   Kragerø
       14                    Lindtvedt vestre    Anders Olsen Kiil         -   21   Kragerø
       15                    Lund                Isak Abrahamsen           -   36   Kragerø
       16                    Bergland            Louis og Johan Dahll      -    6   Kragerø
       17                    Solberg             Kristen Hermansen         -   36   Kragerø
       18                    Kragerø kirkegaard  Kragerø kommune           2   67   Kragerø
       19                    Kalstad nordre      Morten Hansen             -    2   Kragerø
       20                    Kalstad nordre      Skomager Smith            -    2   Kragerø
       21                    Nygaard             A. F. Hæggstrøm og        -    2   Kragerø
                                                 A. Olsen
       22                    Hustomt             Ingeborg Torjusen         -    2   Kragerø
       23                    Lindtveit østre     Laurits Halvorsen         -   63   Kragerø
       24                    Kalstad nordre      Lars Andreas Larsen       -    2   Kragerø
       25                    Mosland             Louis Dahll               -    2   Kragerø
       26                    Granholt            Charlotte Ely og          -    9   Kragerø
                                                 Clara van Severen    
       27                    Nordhallen          Siri Larsen               -    2   Kragerø
       28                    Ljosdal             Sally Emilie Lea          -    2   Kragerø
       29                    Lien                Oluf Pedersen             -    2   Kragerø
       30                    Sten                Johan S. Andersen         -    2   Kragerø
       31                    Skaar               A. Larsen Enberg          -    2   Kragerø
       32                    Holte               Nokolai Andersen          -    2   Kragerø
       33                    Bratli              J. T. Nilsens enke        -    2   Kragerø
       34                    Lerberg             Lars Pettersen            -    2   Kragerø
       35                    Stranden            John Ingebretsen          -    2   Kragerø
       36                    Byholt              Erik Levorsen             -    2   Kragerø
       39                    Dyrendal            Karl Dahl                 -    1   Kragerø
       40                    Stenberg            Ole Jakobsen              -    2   Kragerø
       41                    Ranberg             Emma Vetlesen             -    2   Kragerø
       42                    Dorholt             Andreas Nilsen            -    2   Kragerø
       43                    Lindtvet            Nils Terkelsens enke      -    2   Kragerø
       44                    Solli               Ole Olsen                 -    1   Kragerø
       45                    Kalstad nordre      Joh. Fr. Juel             -   19   Kragerø
       46                    Lundborg            Isak Abrahamsen           -    5   Kragerø
       47                    Skibodden indre     George Dahll              -    2   Kragerø
       48                    Skibodden indre     George Dahll              -    2   Kragerø                
       51                    Braaten             Anders Pedersen           -    1   Kragerø
       52                    Lønne               Lars Thomesen             -    2   Kragerø
       53                    Snøaas              Ole Kristiansen og        -    2   Kragerø
                                                 Nils Olsen
       54                    Lund                Gartner Myrvold           -    2   Kragerø
       55                    Strand p.Furuholmen Mathias Simonsen          -    1   Kragerø
       56                    Solberg             Johannes Gustafsen        -    1   Kragerø
       57                    Berg                Ole Johannesen            -    1   Kragerø
       58                    Tisland             Alfred Olsen              -    1   Kragerø
       59                    Sletten             Peder Pedersen            -    1   Kragerø
       60                    Blekebakken         Jens Jensen               -    1   Kragerø
       61                    Fjeldet             Angel Sandstrøm           -    1   Kragerø
       77                    Urberg              Thor Larsen               -    1   Kragerø
       80                    Bergsviken          John Sødtvedt             2   86   Kragerø
       81                    Slaatteviken        Marie Lyng                1    2   Kragerø
       82                    Dalene              Peder Olsen Tveit         -   92   Kragerø
       83                    Haugen              Peder Olsen Tveit         -   68   Kragerø
       84                    Tangen              Mikkel Pedersen           -   17   Kragerø
       85                    Rækkeviken          Joh. Fr. Juel             1   14   Kragerø
       86                    Solheim             Margit Øen                -    8   Kragerø
       87                    Orebugten           Joh. Fr. Juel             -   13   Kragerø
       88                    Lindviken           Ingvald Terjersen         -    6   Kragerø
       90                    Stranddalen         Anders Olsen Kiil         -    7   Kragerø
       91                    Lindholm            Grosserer B. A. Grøgaard  -    2   Kragerø
       92                    Lyngbakken østre    Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
       93                    Lyngbakken vestre   Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
       94                    Solstein            Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
       95                    Urberg no.1         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
       96                    Urberg no.2         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
       97                    Urberg no.3         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
       98                    Urberg no.4         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
       99                    Østjordet no. 1     Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      100                    Østjordet no. 2     Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      101                    Østjordet no. 3     Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      102                    Østjordet no. 4     Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      103                    Østjordet no. 5     Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      104                    Løvli no. 1         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      105                    Løvli no. 2         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      106                    Løvli no. 3         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      107                    Løvli no. 4         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      108                    Løvli no. 5         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      109                    Løvli no. 6         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      110                    Løvli no. 7         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      111                    Løvli no. 8         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      112                    Løvli no. 9         Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      113                    Løvli no. 10        Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      114                    Løvli no. 11        Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      115                    Løvli no. 12        Tellef Madsen Østland     -    1   Kragerø
      116                    Lindsund            Grosserer B. A. Grøgaard  -    5   Kragerø 
      117                    Vestjordet          Nils Pedersen             -    1   Kragerø
      118                    Fjeldstad           Kreditbanken i Kragerø    -    3   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
14      1    Aasen           Lovisenberg         Søren Monsen              8   44   Kragerø
        2                    Valberg             Fru Laura Dahll           8   61   Kragerø
        5                    Langetangen søndre  Hanna Langetangen         2   73   Kragerø
                             og nordre 
        6                    Langetangen søndre  Ole Pedersen              -   26   Kragerø
        7                    Bergsø              Mathæus Pedersen          -    2   Kragerø
        8                    Langetangheien      Hans S. A. Vaag           -    4   Kragerø
                             nedre 
        9                    Lund nordre         O. Jensen Brubakken       -    2   Kragerø
       10                    Lund midtre         O. Jensen Brubakken       -    4   Kragerø
       11                    Lund søndre         Hanna Langetangen         -    2   Kragerø
       12                    Langetangheien      Hans S. A. Vaag           -    2   Kragerø
                             Øvre
       13                    Aasen               Ole Martin Andersen       -    1   Kragerø
       14                    Berg                Henriette Marie Homann    6    4   Kragerø
       15                    Rolandspladsen      Bertinius Hiis            -   53   Kragerø
       16                    Bjerkeli no. 1      Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       17                    Bjerkeli no. 2      Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       18                    Bjerkeli no. 3      Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       19                    Bjerkeli no. 4      Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       20                    Bjerkeli no. 5      Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       21                    Bjerkeli no. 6      Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       22                    Kollen no. 1        Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       23                    Kollen no. 2        Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       24                    Kollen no. 3        Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       25                    Kollen no. 4        Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       26                    Kollen no. 5        Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       27                    Kollen no. 6        Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       28                    Kollen no. 7        Hanna Langetangen         -    1   Kragerø
       29                    Smibakken           H. Halvorsens enke        -    2   Kragerø
       30                    Langetangen øvre    Ole Bakken                5   73   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
15      1    Helle           Helle               H. Biørn jun.             9   61   Kragerø
        2                    Vreen               C. E. Schultze            -    2   Helle
        3                    Ekelund             Lars Tjøstolfsen          -    1   Helle
--------------------------------------------------------------------------------------------
16      1    Skarbu          Skarbu              Hans Abrahamsen           7   65   Helle
        2                    Bunden              Th. Moe og Tallak Farsjø  3   24   Helle
        3                    Skarbu              Skarbo Iskompani          -   73   Helle
        4                    Skjørkjernbunden    Isak Simonsen             -    2   Helle
        5                    Hagen               Emma Hagen                -    2   Helle
        6                    Bufjeld             Knud Olsen                -    1   Helle
        7                    Fjeld               Isak Olsens enke          -    2   Helle
        8                    Steinene            Gunder Davidsen           -    1   Helle
        9                    Solberg             C. Kristoffersen          -    1   Helle
       10                    Solvik              Carl Embom                -    1   Helle
       11                    Bjerkakertangen     Hans Abrahamsen           -    1   Helle
       12                    Bjerkakertangen     Hans Abrahamsen           -    1   Helle
                             østre
       13                    Haugen              Hans Abrahamsen           -    1   Kragerø
       14                    Sølebugtodden østre Hans Abrahamsen           -    1   Kragerø
       15                    Sølebugtodden       Hans Abrahamsen           -    1   Kragerø
                             vestre
       16                    Haugen              Karl Andersen             -    1   Helle
       17                    Tangen              Knud Knudsen              -    1   Helle
       18                    Fjeldbakken         Ole Ramberg               -    1   Helle
       19                    Arnestedet          Thor Jørgensen            -    1   Helle
       20                    Slaasvik            Kristen Kristoffersen     -    1   Helle
--------------------------------------------------------------------------------------------
17      1    Brødløs         Sandbugten          Nils Andersen Dørdals bo  -    9   Helle
        2                    Brødløs             Nils Andersen Dørdals bo  1    7   Helle
        3                    Brødløs             Nils Andersen Dørdals bo  2    7   Helle
        4                    Ramslien            Anton Severin Olsen       -   30   Helle
        5                    Brødløs             Nils Andersen Dørdals bo  1   51   Helle
        6                    Ramsdalen           Ole M. Olsen Lien         -   21   Helle
        7                    Løvtangen           Apotheker N. Bentzon      -   11   Helle
        8                    Godfjeld            Anders Levorsen           3   97   Helle
        9                    Bunden              Halvor Johnsens enke      -   45   Helle
       10                    Bunden østre        Mathias Larsen            -   73   Helle
       11                    Svartkjerndalslien  Ludvig Thorsen            -    3   Helle
       12                    Myrland             Gustav Sørensen           -    6   Helle
       13                    Bjørøen             Kjøbm. Rudolf Rode        -    8   Helle
       14                    Oterheien           Karl Johan Levorsen       -   60   Helle
--------------------------------------------------------------------------------------------
18      1    Laakasken       Laakasken           Jens A. Larsen            2   97   Kragerø
        2                    Løvaasen søndre     Anton Severin Olsen       -   15   Helle
        3                    Løvaasen nordre     Ludvig Thorsen            -   32   Helle
        4                    Løvstad             Tellef Larsen             2   85   Kragerø
        5                    Rævmyrlien          Ludvig Thorsen            -   58   Helle
        6                    Mørkeviken          Kristen Ellefsen          2   91   Kragerø
        7                    Bjelkeviken         Kristen Olsen             -   31   Kragerø
        8                    Mørkeviken          T. M. Wiborg              -    2   Kragerø
        9                    Bjelkeviken         T. M. Wiborg              -    4   Kragerø
       10                    Svartkjerndalen     Ludvig Thorsen            1   73   Helle
       11                    Rullemyren          Abraham Berntsen          -   83   Helle
       12                    Solli               Søren Andreas Olsen       1   39   Helle
       13                    Mørkevikkjenna      T. M. Wiborg              -    3   Kragerø
       14                    Holtet              Ludvig Thorsen            -    2   Kragerø
       15                    Braaten             Knud Jakobsen             -   12   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
19      1    Fossum vestre   Fossum vestre       A. Schweigaard og         5   33   Kragerø
                                                 S. C. Schweigaard
        2                    Tomt og vandfald    A. Schweigaard og         2    7   Kragerø
                             til 2 Fossum sage   S. C. Schweigaard
--------------------------------------------------------------------------------------------
20      1    Barmen          Tangen              Kristian Klaussen         2   14   Kragerø
        2                    Kjærra              Kristian Klaussen         1   86   Kragerø
        3                    Tangen              Nils T. Nilsen og         -   38   Kragerø
                                                 Theodor J. Nilsen
        4                    Sæterheien          Hans Skarbo               -   15   Kragerø
        5                    Barmen              I. Bredsdorff             -   38   Kragerø
        6                    Lonene              Ole T. Kristensen         -   22   Kragerø
        7                    Lindestad           John Tellefsen            -   22   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
21      1    Stavenes        Stavenes østre      Jens Andersen             3   65   Kragerø
                             og vestre     
        2                    Halsen              Elling Larsen             1   32   Kragerø
        3                    Øen                 Tellef Johannesen         -   13   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
22      1    Dyviken         Dyviken             Ole Severin Dyvik         3   35   Kragerø
        2                    Skipperviken        Johan L. Østensen         1   81   Kragerø
        3                    Soppekilen øvre     Johan L. Jakobsen         1   49   Kragerø
        4                    Soppekilen (skog)   Ole T. Kristensen         -   19   Kragerø
        5                    Baaten              Kristian M. Jakobsen      -   31   Kragerø
        6                    Soppekilen nedre    Karl S. Jakobsen          -   60   Kragerø
        7                    Valsund             Jørgen K. Larsen          3    3   Kragerø
        8                    Eidet               Simon Pedersen            1   19   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
23      1    Bortø           Bortø               Hans Abrahamsen Skaarbo   1   13   Helle
        2                    Bortø               Saamund Olsen             1    -   Helle
        3                    Kjerringholmen      Elise Eliasen             -   34   Kragerø
        4                    Skarbudalen         Udskiftningsformand       -   23   Helle
                                                 Jacobsen
        5                    Sæteren             Udskiftningsformand       -   38   Helle
                                                 Jacobsen
        6                    Skotmyren           Markus Olsen              -   79   Helle
        7                    Tangen              Nils Torjusen             -   35   Helle
        8                    Skjensund og Hallen Halvor Torjusen           -   41   Kragerø
        9                    Skarbumyren og      Peder Hansen              -   60   Helle
                             Sæterheien
       10                    Skarbumyren         Abraham Hansen            -   51   Helle
       11                    Blandekjern og      Peder Eliassen            -   26   Kragerø
                             Fløifjeldheien
       12                    Granholtet          Markus Olsen              -   26   Helle
       13                    Granholttangen      Alexander Svendsen        -    9   Helle
       14                    Finsbumyren og      Ole T. Kristensen         1   28   Helle
                             Skotmyren 
       15                    Bjerketangen        Jens Olsen                -   13   Helle
       16                    Finsbumyren og      Even Gundersen            -   77   Helle
                             Skotmyren 
       17                    Bakke               Børre Martinius Olsen     -   32   Helle
       18                    Sæteren             T. M. Wiborg              -    2   Kragerø
       19                    Sæteren             T. M. Wiborg              -    4   Kragerø
       20                    Øvre Sæterkjern     T. M. Wiborg              -    2   Kragerø
       21                    Moltemyren          Markus Olsen              -   38   Helle
       22                    Skotbækken          Svend Eriksens enke       -   19   Helle
       23                    Skarbudalen         Abraham Hansen            -   11   Helle
       24                    Gurismyr            Jens Olsen                -    7   Helle
       25                    Holter              Anders Nilsen             -   20   Helle
       26                    Nordjordet          Anders Torjussen          -   24   Helle
       27                    Halsen              Anders Torjussen          -    1   Helle
       28                    Hasseleidet         Halvor Kittilsen          -    5   Helle
       29                    Hegrefjeld          Halvor Kittilsen          -    7   Helle
--------------------------------------------------------------------------------------------
24      1    Langø           Langø østre         H. Biørn jun.            22   71   Kragerø
        2                    Oksekastet          Johannes Henriksen        -   48   Kragerø
        3                    Langø østre         Johan Skippervig          2   88   Kragerø
        4                    Stokkemyren         H. Biørn jun.             -    4   Kragerø
        5                    Gaaneviken          Anders Andersen           -   41   Kragerø
        6                    Risø                Martinius Larsen          -   38   Kragerø
        7                    Risø                Fru Lunøe                 -   32   Kragerø
        8                    Kjeholmen           H. Biørn jun.             -   26   Kragerø
        9                    Holmen med          Jens Martin Jensen        1    7   Kragerø
                             Treskallen
       10                    Svineholmen og      Jens Martin Jensen        -    9   Kragerø
                             Græsholmen
       11                    Langø vestre        H. Biørn jun.            12   13   Kragerø
       12                    Furuholmen          Ole Halvorsen             -   13   Kragerø
       13                    Furuholmen          Ole Halvorsen             -   11   Kragerø
       14                    Braatene            Gunder Olsen              -   12   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
25      1    Gumø            Gumø østre          Finbo Ellefsen           10   34   Kragerø
        2                    Gumø østre          Jens Ellefsen             -   43   Kragerø
        3                    Fluer               Kristian Johannesen       -   41   Kragerø
        4                    Gumø østre          Peder Knudsen             5   13   Kragerø
        5                    Nesbugten           Ole Abrahamsen            -   17   Kragerø
        6                    Melkertangen        Kristian Johannesen       -   17   Kragerø
        7                    Gumø østre          Finbo Knudsen             5   21   Kragerø
        8                    Roligheten          Johannes Beruldsen        -    3   Kragerø
        9                    Rydningen           Chr. Halvorsen            3   13   Kragerø
       10                    Midt-Gumø           Carl Bolin                3   31   Kragerø
       11                    Løkken østre        Carl Bolin                -    1   Kragerø
       12                    Løkken vestre       Carl Bolin                -    1   Kragerø
       13                    Løkken nordre       Carl Bolin                -    1   Kragerø
       14                    Renden              Carl Bolin                -    1   Kragerø
       15                    Dalen               Carl Bolin                -    2   Kragerø
       16                    Nordjordet          Carl Bolin                -    1   Kragerø
       17                    Mellemjordet        Carl Bolin                -    1   Kragerø
       18                    Birkelund           Carl Bolin                -    1   Kragerø
       19                    Vestjordet          Carl Bolin                -    1   Kragerø
       20                    Kroken              Carl Bolin                -    1   Kragerø
       21                    Lund nordre         Carl Bolin                -    2   Kragerø
       22                    Lund søndre         Carl Bolin                -    1   Kragerø
       23                    Rispebraaten        Karl J. Pedersen          -   53   Kragerø
       24                    Gumø vestre         Gunnar og Lars Jenssønner 2   64   Kragerø
       25                    Haukeberget         Tallak Hansen             -    4   Kragerø
       26                    Kjærra              Martin Jensen             1   32   Kragerø
       27                    Gumø vestre         Jens Olsen                1   70   Kragerø
       28                    Væggerød            Hans Kr. Hansen           -   17   Kragerø
       29                    Eikenes             Karl Gustav Pedersen      -   75   Kragerø
       30                    Eikebraaten         Julius Gunnulsen          -   34   Kragerø
       31                    Eikenes             Ambortius Sigvaldsen      -   34   Kragerø
       32                    Eikenes             Hagbart Halvorsen         -   17   Kragerø
       33                    Eikenes             Hagbart Halvorsen         -   26   Kragerø
       34                    Eikenes             Hagbart Halvorsen         -   19   Kragerø
       35                    Hauglandshaugen     Hans Kr. Nilsens enke     -    9   Kragerø
       36                    Kjelsø              Thor Nilsens enke         -   53   Kragerø
       37                    Kjeholmen           Jens Olsen                -    2   Kragerø
       38                    Kjeholmen           Jens Olsen                -    1   Kragerø
       39                    Kjeholmen           Jens Olsen                -    1   Kragerø
       40                    Gumø vestre         Julius Gunnulsen          -    4   Kragerø
       41                    Roligheten søndre   Lars Beruldsen            -    5   Kragerø
       42                    Signalbjerget       Forsvarsdep., Marinen     -    1   Kragerø
       43                    Fluer lille         Elias Johannessen         -   10   Kragerø
       44                    Gumø isbruk         Konsul N. Wiborg          -   35   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
26      1    Oterø           Oterø               John Andersen             6   64   Kragerø
        2                    Hasseldalsholmen    Peder Pedersens bo        -   17   Kragerø
        3                    Gjeitholmen         Mikael Hansen             -   17   Kragerø
        4                    Buholmen            Anne Nilsdatter           -   17   Kragerø
        5                    Oterøtangen         Knud Olsen                -   34   Kragerø
        6                    Staatangen østre    Ole Tovsen                -    2   Kragerø
        7                    Kjærra              John Andersen             -    4   Kragerø
        8                    Staatangen søndre   Hans P. Mikkelsen         -    6   Kragerø
        9                    Langholmen vestre   John Andersen             -    6   Kragerø
       10                    Langholmen østre    John Andersen             -    4   Kragerø
       11                    Oterøholmen         John Andersen             -    2   Kragerø
       12                    Oterøtangen, Skog-  John Andersen             -    9   Kragerø
                             holmen, Klovholmen
                             og Oreholmen
       13                    Stusholmen og       Theodor Gundersen         -   51   Kragerø
                             Kleierholmen
       14                    Buholmen            K. Larsen Falks enke      -   62   Kragerø
       15                    Røsholmen           Lars Eriksen              -   13   Kragerø
       16                    Vestreholmen og     Jens Larsen               -   11   Kragerø
                             Buskholmen
       17                    Midtholmen          Lars Olsen                -   11   Kragerø
       18                    Slaatholmen         Peder Larsen              -   26   Kragerø
       19                    Hasledalsholmen     Otto Hansen               -    1   Kragerø
                             lille
--------------------------------------------------------------------------------------------
27      1    Arø             Arø                 Peter Johansen            -   83   Kragerø
        2                    Kalvetangen         Peder Nilsen              -   17   Kragerø
        3                    Arø                 Johannes Petersen         1   30   Kragerø
        4                    Arø                 Johan M. Johannessen      -   51   Kragerø
        5                    Kalvetangbraaten    Peder Nilsen              -   17   Kragerø
        6                    Humleviken          Toldbetjent A. Beylegaard -    2   Kragerø
        7                    Arø                 Daniel Johannessen        -   38   Kragerø
        8                    Arø                 Markus Johannessen        -   38   Kragerø
        9                    Arø                 Peter Johannessen         -   19   Kragerø
       10                    Arø                 Peter Nilsen              -   19   Kragerø
       11                    Nordbakken          Daniel Johannessen        -   14   Kragerø
       12                    Vestre skog         Daniel Johannessen        -   13   Kragerø
       13                    Mellemjordet        Daniel Johannessen        -   14   Kragerø
       14                    Skog                Markus Johannessen        -   14   Kragerø
       15                    Arø(jordstykke no.1)Markus Johannessen        -   14   Kragerø
       16                    Arø(jordstykke no.2)Markus Johannessen        -   14   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
28      1    Straaholmen     Masterabben         Ludvig Larsen             -   17   Kragerø
        2                    Straaholmen         Josef Johannesen          1   58   Kragerø
                             (Nordrehusstykket)
        3                    Straaholmen         Jakob Andersen            1   45   Kragerø
        4                    Straaholmen         Anders Jakobsen           -   81   Kragerø
        5                    Steingaren          Josef Johannesen          -   17   Kragerø
        6                    Kulerbugten         Lars Amundsen             -   17   Kragerø
        7                    Flaket              Anders Amundsen           -   17   Kragerø
        8                    Nordbustykket       Jakob Andersen            -   17   Kragerø
        9                    Straaholmen         Kristofer Ingvaldsen      -   85   Kragerø
       10                    Straaholmen         Ole Johannesen            -   68   Kragerø
       11                    Straaholmen         Lars Amundsen             -   75   Kragerø
       12                    Straaholmen         Anders Amundsen           -   11   Kragerø
       13                    Flakakeren          Edvard Andersen           -    4   Kragerø
       14                    Elverhøi            Nils N. Stamland          -    2   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
29      1    Jomfruland      Jomfruland          Kristian A. Sørensen      5   91   Kragerø
        2                    Jomfruland fyr      Fyrvæsenet                -    3   Kragerø
        3                    Hagene              K. Jensens enke           5   74   Kragerø
        4                    Lykstad             Lars Knudsen              5   59   Kragerø
        5                    Øitangen            Inga Pedersen             1   86   Kragerø
        6                    Jomfruland          Anne Pedersen             8   82   Kragerø
        7                    Jomfruland          Jens Gundersen            1    -   Kragerø
        8                    Jomfruland          Gunder Levorsen           2   77   Kragerø
        9                    Saltverkmyren       Anders Andersen           2   99   Kragerø
       10                    Jomfruland fyr      Fyrvæsenet                -    4   Kragerø
       11                    Skog                Kristian A. Sørensen      -    9   Kragerø
       12                    Skog                Kristian A. Sørensen      -    9   Kragerø
       13                    Jomfruland          Jens Gundersen            2    5   Kragerø
       14                    Saltverkmyren østre Torvald Halvorsen         -   58   Kragerø
       15                    Saltverkmyren       Anders Andersen           3   67   Kragerø
       16                    Saltstenen          August Tørrissen          -   99   Kragerø
       17                    Oreholt             K. Jensens enke           -    6   Kragerø
       18                    Hassellund          Inga Pedersen             1   85   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
30      1    Skaatø          Ødegaarden østre    Kristian Ellefsen         -   41   Kragerø
        2                    Saltbutangen        Kr. Nilsen                1   28   Kragerø
        3                    Skaatø              Kristian Ellefsen         4   51   Kragerø
        4                    Hesttangen med      Alet Jensen               -   92   Kragerø
                             Skjelsviken
        5                    Aas                 Ingebortius Klaussen      -   43   Kragerø
        6                    Skaatø              Nils Hansen               1   22   Kragerø
        7                    Eidbraaten          Ellef Larsen              -   92   Kragerø
        8                    Dønneviken          Ingebortius og Jens       -   60
                                                 A. Jakobssønner
        9                    Skaatø              Nils Hansen               -   41   Kragerø
       10                    Venneviken          P. Hvistendahl            1   39   Kragerø
       11                    Brentholmene        Kristian Ellefsen         -    9   Kragerø
       12                    Darefjeldet vestre  Lars Paus Halvorsen       -   40   Kragerø
       13                    Sjursholmen         Kittil Bjørn Jørgensens bo-    3   Kragerø
       14                    Fredheim            Alf Johnsen               -   47   Kragerø
       15                    Braaten lille       Jens Olsens enke          -    6   Kragerø
       16                    Maakholmene og      Kristian Ellefsen         -    9   Kragerø
                             Saltbutangen 
       17                    Saltbutangen nedre  Kristian Nilsen           -   96   Kragerø
       18                    Saueholmen          Inghard Jensen            -    4   Kragerø
       19                    Skaatø              Kittil Nilsens enke       -   64   Kragerø
       20                    Kalvenes            Markus Sørensen           -   10   Kragerø
       21                    Strandemyren        Jens Olsen                -   11   Kragerø
       22                    Osvikkjær           Mariken Simonsen          -    6   Kragerø
       23                    Darefjeld østre     Ivar Torbjørnsen          -   38   Kragerø
       24                    Midtparten          Kittil Bjørn Jørgensens bo-    3   Kragerø
       25                    Vestparten          Kittil Bjørn Jørgensens bo-    3   Kragerø
       26                    Sandviken           Kristian Ellefsen         -   21   Kragerø
       27                    Osviken             Halvor Hansen             -   27   Kragerø
       28                    Stormyren nordre    Knut Gundersen            1   55   Kragerø
       29                    Eskedalen og        Martin Sørensen           1   74   Kragerø
                             Braatene
       30                    Stoppedalen         N. A. Nilsen              3   13   Kragerø
       31                    Rytterholmen og     Lars Og Stian Olssønner   2    9   Kragerø
                             Kirkesund
       32                    Ødegaarden vestre   Lars J. Bø                1   73   Kragerø
       33                    Hansemyr eller      Ambjørn Torbjørnsens enke -   51   Kragerø                     
                             Hestebraaten 
       34                    Osviken             Ole Olsen                 -   38   Kragerø
       35                    Eidkilen            Abraham Knudsen           -    9   Kragerø
       36                    Venneviken lille    Peder Georg Mikalsen      -   45   Kragerø
       37                    Hellesengen         Aamund Olsens enke        -   26   Kragerø
       38                    Kirkesund           L. Torbjørnsens enke      2    7   Kragerø
       39                    Ødegaarden vestre   Halvor Torbjørnsen        -   96   Kragerø
       40                    Ødegaarden vestre   Jørgen Klaussen           -   51   Kragerø
       41                    Skaatø              Hulda Augusta Tellefsen   -   38   Kragerø
       42                    Stormyren søndre    Knud Gundersen            1    2   Kragerø
       43                    Pimpeviktangen      Thor Knudsen              -    2   Kragerø
       44                    Dønneviktangen og   Kittil Bjørn Jørgensens bo-   85   Kragerø
                             Dønnevikaasene
       45                    Hestebraaten        Kristine Jensen m.fl.     -   21   Kragerø
       46                    Espeviken           Martin Hansen             -   60   Kragerø
       47                    Næpeløkken          Paul Nilsen               -   66   Kragerø
       48                    Ødegaarden østre    Jakob Gunleksen           1   83   Kragerø
       49                    Nyland              Ole H. Knudsen            -   51   Kragerø
       50                    Skaatø              Anton Amundsen            -   40   Kragerø
       51                    Rauane nedre        Anne Olette Olsen         -    3   Kragerø
       52                    Rankilen vestre     Maren Sørensen            -   17   Kragerø
       53                    Sandviken           Hilda Tellefsen           -   17   Kragerø
       54                    Maurbraaten         Karl G. Thorsen           -   41   Kragerø
       55                    Buviken             Karen Dorthea Olsen       1    7   Kragerø
       56                    Vinterkjær nordre   Hans O. Henriksen         -   17   Kragerø
       57                    Skaatø              Jørgen Nilsens enke       -    4   Kragerø
       58                    Osviken             Halvor Hansen             -    9   Kragerø
       59                    Osviken             Nils Hansen               -   13   Kragerø
       60                    Skjelsviken eller   Toldvæsenet               -    4   Kragerø
                             Hestetangen
                             (Skaatø toldstation)
       61                    Espeviken lille     Peder Jensen Holte        -   17   Kragerø
       62                    Rauane østre        Martin Andreassen         -    1   Kragerø
       63                    Toner vestre        Nils Kristian Hansen      -    1   Kragerø
       64                    Bugten              Nils Markussen            -    1   Kragerø
       65                    Fjeldet             Inghard Jensen            -    1   Kragerø
       66                    Oterø               Knut Fjeld                -    2   Kragerø
       67                    Lyngholmen          Anders Osberg             -    1   Kragerø
                             Rohnholmen
       68                    Rankilen vestre     Ole M. Sørensens enke     -    4   Kragerø
       69                    Dønneviken vestre   Kristian Ellefsen         -    9   Kragerø
       70                    Kroken              Stian Larsen              -    2   Kragerø
       71                    Ødegaarden østre    Stian Larsen              1   34   Kragerø
       72                    Sandbugten          Johan T. Andersen         -    4   Kragerø
       73                    Eikelien            Johan T. Andersen         -    3   Kragerø
       74                    Kjønfet             Kristian Ellefsen         -    6   Kragerø
       75                    Steinkleven         Vilhelm P. Andersen       -   47   Kragerø
       76                    Steinkleven søndre  Mathias Nilsen            -    4   Kragerø
       77                    Stavsengen          J. Thommassens bo         -   55   Kragerø
       78                    Stavsengen fyr      Fyrvæsenet                -    6   Kragerø
       79                    Saltnæven           H. Biørn jun.             -   26   Kragerø
       80                    Skaatøroa           H. Biørn jun.             -   84   Kragerø
       81                    Kobbersmedbraaten   Ole Nilsen Haave          -   77   Kragerø
       82                    Burø                Frithjof Clausen          1    7   Kragerø
       83                    Burø                M. Pedersens enke         -   11   Kragerø
       84                    Burø                M. Pedersens enke         -    9   Kragerø
       85                    Burø                Andreas Thoresen          1    -   Kragerø
       86                    Langholmen          Andreas N. Hagen          -    2   Kragerø
       87                    Braatø              M. Pedersens enke         4   25   Kragerø
       88                    Braatø              Gustav Bolin              1   54   Kragerø
       89                    Høievarde           Peder Thorv. Hagen        -    3   Kragerø
       90                    Granholmen          Peder Thorv. Hagen        -    2   Kragerø
       91                    Korset              Kristoffer Nilsen         -    1   Kragerø
       92                    Korset              Kristian Toresen          -    1   Kragerø
       93                    Korset              P. N. Pedersens enke      -    1   Kragerø
       94                    Arntsholmene vestre Henrik Pedersen           -    2   Kragerø
       95                    Jesper              Kristian Hvistendahl      -   77   Kragerø
                             og Burøtangen
       96                    Nøisomheden         Kristian Hvistendahl      -   34   Kragerø
       97                    Dybsundholmen østre Hans Tallaksen            -    6   Kragerø
       98                    Karantænetomten     Kragerø kommune           -    1   Kragerø
       99                    Solli               Kragerø kommune           -    1   Kragerø
      100                    Karisvik            Lars og Stian Olssønner   -    5   Kragerø
      101                    Rauanholmen         Anne Olette Olsen         -    2   Kragerø
      102                    Korssundholmen      Søren Anton Vilhelmsen    -    2   Kragerø
                             østre
      103                    Stoppedalen         Ole Nilsen                -    4   Kragerø
      104                    Postmyr             Jens L. Halvorsen         -    2   Kragerø
      105                    Sjursholmene og     Kittil Bjørn Jørgensens bo-    3   Kragerø
                             Krikholmen lille
      106                    Krikholmen store    Anders Vilhelmsen         -    2   Kragerø
      107                    Blomstad            Thor Mikalsen             -   41   Kragerø
      108                    Skaatørotangen      Nils Hartvigsens bo       -    1   Kragerø
      109                    Nordbu              Andreas Martinsen         -    1   Kragerø
      110                    Pærholmen           Johan Tobias Olsen        -    1   Kragerø
      111                    Mølletangen         Otto Biørn                -    3   Kragerø
      112                    Mølletomten         Otto Biørn                -    1   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
31      1    Berø            Berø                Kreditbanken i Kragerø    3   73   Kragerø
        2                    Berø                Peder Aasoldsen          10   19   Kragerø
        3                    Nessund             Anton Pedersen            -   50   Kragerø
        4                    Muffetangen         Kristian P. Furuholmen    -   30   Kragerø
        5                    Rydningen østre     Hartvig Nilsens enke      -   60   Kragerø
        6                    Rydningen vestre    Leonard Andersen          -   64   Kragerø
        7                    Tobaksodden         Joh. Fr. Juel             -    4   Kragerø
        8                    Rydningen østre     Anders Larsen             -   17   Kragerø
        9                    Leirdalen og Nordbø Kreditbanken i Kragerø    -   85   Kragerø
       10                    Solli               Simon Olsen               -    9   Kragerø
       11                    Bredebugten og      Anton Larsen              -   49   Kragerø
                             Verven
       12                    Rydningen vestre    Amund Thomassen           -    4   Kragerø
       13                    Bukholmen           J. Kofod                  -    4   Kragerø
       14                    Sølebugtholmen og   Ellen Kathrine Hassel     -    2   Kragerø
                             Sølebugten
       15                    Muffetangen         Helmer Tollefsen          -   21   Kragerø
       16                    Schrøder            Skibsreder A. O. Lindvig  -    2   Kragerø
       17                    Sauøen              Kristoffer Vilhelmsen     -   58   Kragerø
       18                    Saltskjærholmen     Nils Henrik Haslesen      -   34   Kragerø
       19                    Rona                Helene Sofie Nilsen og    -   11   Kragerø
                                                 Jens Olsen
       20                    Berøtangen          Knud Jørgen Larsen        -   51   Kragerø
       21                    Nessund             Joh. Fr. Juel             -   19   Kragerø
       22                    Kollen              Joh. Fr. Juel             -   14   Kragerø
       23                    Videberg og         Oskar Gulliksen           -   30   Kragerø
                             Tobaksodden med
                             Kjærret
       24                    Nessundholmen       Abraham Ingvald Olsen     -    1   Kragerø
                             vestre
       25                    Skiensund           Johan Wik                 -    1   Kragerø
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                         Herredets samlede matrikelskyld 616   16
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Anmerkninger :
 3, 1 Heibø ogsaa skr. Hedebø
 6, 7 Portør udt. Porter
 8, 1 Tonstøl alm. skr. Tønnestøl
14, 2 Valberg ogsaa skr. Valeberg, Hvalberg
16, 2 Bunden ogsaa skr. Baand
19, 1 Fossum alm. skr. Fossing
22, 1 Dyviken alm. skr. Døvik
22, 7 Valsund ogsaa skr. Hvalsund
25,28 Væggerød alm. sk. Vægger
28, 1 Masterabben alm. kaldt Mostenrabben
30, 2 Saltbutangen, udt. Salpetangen
30,30 Stoppedalen ogsaa skr. Stokkebergdalen
31, 1 Berø udt. Børøi