Manntall over Bergen bys innvňnere 9. mai 1714

Utgitt av ę Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 13. januar 2007.

 

Dette manntallet har arkivsignaturen Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Skattevesen, pk. 4. Manntallet ligger i en pakke reviderte regnskaper samlet i forbindelse med innkrevningen av Krigsstyr (krigsskatten eller Dagskatten) for ňrene 1712ľ1720. Denne pakken inneholder ogsň en rekke andre kilder fra Bergen by.

 

Teksten er gjengitt bokstavrett med normaliseringer i bruken av store og smň forbokstaver i egennavn. Tegnene ô\ů/ö er tilf°rt i originalen over linjen eller i margen. Bokstaver i klammen ô[...]ö mangler i originalen og tilf°yes her. Oppl°sninger av forkortelser er markert med kursiv. Skillings-s, ▀ er beholdt. Bokstaven ô°ö gjengis dels ô°ö og ôěö, dels ô÷ö og ôěö, som i originalen (der det imidlertid oftest stňr ˇ). Originalens to spalter er opphevet, siden det ikke var konsekvens i hvilke ord som kom i hver spalte. Spalteskillet er erstattet av kommaer. Usikre lesemňter er bemerket ved bruk av ô(?)ö. Sideskift markeres med blanke linjer.

 

 

Mandtall Over Bergen Byes Jndvaanere

 

Dend 1ste Rode

Herman Niel▀en, Bordklamper, fattig

Trine Fos▀, en Encke, intet Brug, fattig

Willem M÷ller, Ki÷bmand

Christen Niel▀en, Kipper arbedsmand

Ane Clemmensdatter, en Encke, bruger Kipper Handverck

Thomas Berentsen, Styremand

Hans Han▀en Gabriel, Skipper

Lavritz Ericksen, Timmermand enroulleret No 1035

Jngebor Hansdatter en Encke, intet Brug, fattig

Aamund Joen▀en, Fl÷tmand, fattig

Ole Casper▀en, Baadsmand, enroulleret 1295

Lars Ander▀en, i samme hus, fattig

Anfind Ol▀en, Baadsmand, enroulleret No 1344

Niels Ol▀en, Drager og VŠgter

Peder Niel▀en, Soldat

Lars Joen▀ens Encke, intet Brug, fattig

Jens Ander▀ens Encke, intet Brug, fattig

Jngebor Olsdatter en Encke, intet Brug, fattig

Elling Ol▀ens Encke, intet Brug, fattig

Gunder Mathie▀en, Baadsmand enroulleret No 414

 

Anders Sivertsen, Soldat

Peder Salomon▀en, Arbedsmand, fattig

Ole Peder▀en, Fl÷tmand, fattig

Daniel Jacob▀en, Skolapper, i samme hus, fattig

Siri Ottersdatter en Encke, intet brug, fattig

Guldbrand Eskel▀en, Fl÷tmand og VŠgter

Jacob Michel▀en, Baadsmand enroulleret No 228

Lars Jen▀en, Baadsmand enroulleret No 146

Niels Niel▀en, Baadsmand, Slet tilstand

Niels Joen▀en, Soldat, i samme hus

Jver Asbi÷rn▀en, Baadsmand, i samme hus, enroulleret 250

Bendix Kolbeen▀en, arbedsmand, fattig

Simon Mon▀en, Baadsmand, enroulleret No 1371

Johannes Lar▀en, Baadsmand, enroulleret No 944

Kolbeen Knud▀en, arbedsmand, i samme hus, Slet tilstand

Joen Ol▀en, Baadsmand, enroulleret [No] 792

Hans Gertsen, Soldat

Maren Pedersdatter, intet brug, Slet tilstand

Peder Ra▀mu▀en, arbedsmand og Tambour ved et Borger-Compagnie, Slet tilstand

Hans Johan▀en, Soldat

Elen Ellingsdatter en Encke, ingen Brug, fattig

Sophie Larsdatter, en Encke, ingen brug, fattig

Jonas Johan▀en, Baadsmand enroulleret No 189

Ole Jacob▀en, Fl÷tmand og Lodtz

 

Sidtzele Nielsdatter en Encke, ingen brug, fattig

Michel Haldor▀en, Baadsmand, enroulleret No 137

Baltzer Jon▀en, Baadsmand enroulleret No 181

Marckus Torger▀en, Baadsmand enroulleret No 913

Jver Han▀en, Baadsmand, i samme hus, enroulleret No 182

Niels Saloman▀en, Timmermand, enroulleret No 1027

Ole Arne▀en, Baadsmand enroulleret No 132

Lars Ol▀en, arbedsmand, er ved Artigleriet

Giertrud Nielsdatter, en Encke, intet Brug, fattig

Thomas Rolfsen, Baadsmand, enroulleret No 943

Desiderius Povel▀ens Encke, ingen Brug, fattig, Manden var enroulleret

Niels Johan▀en, baadsmand enroulleret No 472

Lars Jacob▀ens Encke, ingen Brug, Manden var enroulleret

Sivert Kaalbeen▀en, er fattig

Ísten Ol▀en, Baadsmand enroulleret No 621

Ole Johanne▀ens Encke, ingen Brug, Manden d÷d i Tieniste

Ole Han▀ens Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Aamund Ol▀en, Fl÷tmand i samme hus, Slet

Anders Christopher▀ens Encke, ingen Brug, Manden var enroulleret

Knud Ísten▀en, arbedsmand og VŠgter

Anders Jon▀en, Baadsmand enroulleret No 684

Synneve Fos▀, en Encke, ingen brug, fattig

Berte Rasmusdatter, en Encke, ingen Brug, Manden d÷d i Tienisten

Endre Niel▀en, fl÷tmand, ved Brantordningen

 

Margrete Fos▀, en Encke, ingen Brug, fattig

Bottel Lar▀en, Baadsmand enroulleret No 1503

Peder Kaae, Baadsmand, i samme hus

Aamund Ericksen, Baadsmand enroulleret No 608

Jacob Jacob▀en Blaalie, Baadsmand enroulleret No 583

Ludvig Morten▀en, Baadsmand enroulleret No 1107

Lars Han▀en, Baadsmand enroulleret No 639

Elen Skr÷der, en Encke, Syer for folck

Maren Fridrichs, en Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Hans Ol▀en, Styrmand

Herman Han▀en, Skipper

Jver Ol▀en, Soldat

Jacob Dragers Encke, ingen Brug, fattig

Peder Gunder▀en, Baadsmand enroulleret No 80

Haldor Ander▀en, Fl÷tmand, fattig

Rasmus Eide, Ki÷bmand

Tosten Ol▀en, Fl÷tmand, Slet tilstand

Hans Ericksen, Baadsmand enroulleret No 62

Johannes Ander▀en, Baadsmand enroulleret No 1194

Anders Erichsen, Baadsmand enroulleret No 747

Simon Ol▀en, Baadsmand enroulleret No 1142

Jacob Niel▀en, Tapper ÷ll

Ole Wilmand, Baadsmand, Tapper ÷l, lit H÷ckerie

Jacob David▀en, Styrmand

 

Niels Berentsen, Baadsmand, enroulleret No 784

Hendrich Gunder▀en, Baadsmand, enroulleret No 1141

Anders Haldor▀en, Baadsmand, enroulleret 799

Daarte Michelsdatter, en Encke, ingen Brug, Slet tilstrand

David Henrichsen, Baadsmand enroulleret No 117

Peder Kierumgaard, Ki÷bmand

S÷ren S÷ren▀en, Lodtz

Peder Jver▀en, Baadsmand er Svag og fattig

Ole Ander▀en, Baadsmand enroulleret No 1146

Christian Fos▀, lidet SkindkrŠmmerie

Johannes Ander▀en, Baadsmand, enroulleret No 258

Ane Jansdatter, en Encke, ingen Brug, fattig

Jan M÷ller, Ki÷bmand

Hendrich Lar▀en, lidet Ki÷bmandskab

Aslack Baadsmands Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Jsaac Lar▀en, baadsmand enroulleret No 872

Johannes Haldor▀en, lidet SkindkrŠmerie

Peder Rasmu▀en, Soldat

Jens Plyd▀en, Baadsmand enroulleret No 466

S÷ren Han▀en, Baadsmand enroulleret No 89

S÷ren Ander▀ens Encke, Kniple Kone, Manden d÷d i Kongens tieniste

Claus Lampe, Baadsmand

Lars Peder▀en, Lodtz

Erich Ra▀mu▀en, Ki÷bmand

 

Tor Ander▀en, Timmermand enroulleret No 194

Daniel Ander▀en, Ki÷bmand, liden Handel

Jens Han▀en, farer paa Findmark for Compagniet, Slet tilstand

Christopher Nagel, Ki÷bmand

Otte Allevelt, Ober Toldbetiente

Maren Tyges, en Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Thor Fos▀, Rodemester, intet brug, fattig

Gundele Olsdatter Encke, ingen Brug, fattig

Warner Boye▀en, Urmager

Peder Peder▀en Smit, Ki÷bmand, i samme hus

Rasmus Mon▀en, Baadsmand enroulleret No 249

Ole Torkel▀en, Timmermand, enroulleret No 1563

Anders Ander▀en, Kipper Arbedsmand

Ole Gregori▀en, Baadsmand enroulleret No 605

Anders Heiberg, Baadsmand, er i Kongens tieniste

Anders Michel▀en, Baadsmand enroulleret No 835

Jens Ol▀en Hammer, Baadsmand enroulleret No 275

Gunder Dirich▀en, Baadsmand enroulleret No 492

Jetmund Ellingsen, Baadsmand i samme hus, enrolleret No 524

Michel Knud▀en, Baadsmand, er i Kongens Tieniste

Niels Niel▀ens Encke, ingen Brug, Manden d÷d i Tienisten

Ane Snedkers, en Encke, ingen brug, Slet tilstand

Tammers Snedkers Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Hendrich Johan▀en, Baadsmand enroulleret No 151

 

Markus Han▀en, Baadsmand, enroulleret No 158

Maren Tyges, en Encke, ingen Brug, Slet, Manden d÷d i Kongens Tieniste

Niels Jan▀en, Lodtz, er under Brantordningen

Malene Giertsdatter, en Encke, Bruger Vever handtverk, fattig

Ole Sivertsen, Baadsmand, enroulleret No 195

S÷ren S÷ren▀en, Styrmand

Sivert Rasmu▀en, Baadsmand, enroulleret No 305

Anders Timmermand, enroullered under No 512

Halvor Sivertsen, Baadsmand enroulleret No 668

J÷rgen Ol▀en Koou▀e, Baadsmand, enroulleret No 88

Jochum Fos▀, ved Brantordningen, bruger lidet Slagterie, fattig

Erich Sivertsens Encke, lader sig leye, at br÷gge for folck

Stephen Jacob▀en, arbedsmand er under Brantordningen, fattig

Siur Ol▀en, Fl÷tmand, i samme hus, er VŠgter

Birte Christensdatter, en Encke, Spinder paa en Rock, Slet [tilstand]

Tommes Tomme▀en, Baadsmand, enroulleret No 776

Morten Niel▀en, Baadsmand, enroulleret No 404

Jngebrigt Jver▀en, Baadsmand, enroulleret No 1571

Haldor Ol▀en, Baadsmand, enroulleret No 898

Hans Torbeen▀en, Baadsmand, fattig

Engel Einer▀en, Baadsmand, enroulleret No 186

Jngebrigt Ol▀en, Bordklamper

Tomas Peter▀en, Styrmand, enroulleret No 15

Morten Morten▀en, Baadsmand

 

Mathias Morten▀en, Baadsmand, enroulleret No 192

Ole Mathi▀en, Graver, er under Brantordningen

Lars Rasmu▀en, Baadsmand, enroulleret No 59

Morten Ander▀en, Baadsmand enroulleret No 436

Rackel Pyck, en Encke, tager Almi▀e

Jngebor Michelsdatter, tager Almi▀e

Michel Jan▀en, Baadsmand enroulleret No 959

Arne Niel▀en, Baadsmand enroulleret No 1106

Jsaac Ol▀en, Soldat

Hans Thor▀en, arbedsmand er ved Brantordningen, Slet tilstand

Johannes Lar▀en, Fisker, er fattig

Niels Stret, Drager og VŠgter

Jetmund Peder▀en, tiener ved Toldboden

Niels Niel▀en, Baadsmand, fattig

Reinert Jen▀en, arbedsmand, fattig

Jan Lar▀en, arbedsmand, fattig

J÷rgen Michel▀en, Baadsmand, Slet tilstand

Ole Kiistel▀en, Baadsmand, enroulleret No 430

Karen Jensdatter, Encke, ingen Brug, Manden d÷d i Tienisten

Knud Niel▀en, arbedsmand, fattig

Hendrich Grot, Skomager

Johannes Mon▀en, Baadsmand, enroulleret No 1550

Jon Torkel▀en, Baadsmand, enroulleret No 519

Abraham Rasmu▀en, Baadsmand, enroulleret No 481

 

Hans Rasmu▀ens Encke, ingen Brug, spinder paa en Rock

Alhed Salig Christen Mon▀ens, bruger lidet Br÷ggerie, Slet tilstand

Albert Ellingsen, Skipper, er opbragt

Hans Moder, en Encke, i samme hus, ingen Brug

J÷rgen Mon▀en, Baadsmand enroulleret No 609

Christen Graa, Viseteer ved Consumptionen

Ísten Jen▀en, Consumptions betient, i M÷llen

Johannes Ander▀en, Timmermand, enroulleret No 900

Thomas Karl▀en, Skipper, farer ÷ster paa

Herman Soelgaard, Skipper

Ole Arne▀en, Baadsmand enroulleret No 1580

 

Dend 2den Rode

Hemming Fos▀, lidet SkindkrŠmerie

Henrich Thorafestes Encke, Bruger br÷ggerie

St÷rck S÷ren▀en, Skipper, i Kongens Tieniste

Lars Ol▀en, Matros

Mons Johanne▀en, arbedsmand, Slet [tilstand]

Jochum Sega, Stads Maaler og Negotiant

Christen Boller, Ober Toldbetient

Salig Giert Kramers Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Johan van GŘllich, Auctions Dierecteur

Michel Jan▀en, udfarer, Salter fisk

Dirich Muhle, Ki÷bmand

Niels Ol▀ens Encke, ingen brug

 

Jan Braa, Fiskeveyer

Thomas Braa, Smaat Ki÷bmanskab, i samme hus

Jver Lar▀ens Encke, ingen Brug, Slet tilstand

Jannicke Dich, en fattig Skotte Encke, ingen brug

Matz Peder▀en, er Sengeliggende, Slet tilstand

Peder Matzen Bang, Skipper, farer ÷ster paa

Hans M÷llers Encke, ingen Brug, ringe Vilkor

Joen Ol▀ens Encke, Tapper ÷ll, fattig

Hans Jacob▀en, Fisker, fattig

Michel Michel▀en, Lodtz, er under Brantordningen

Elias Ander▀en, arbedsmand

Niels J÷rgen▀en, Ki÷bmand

Lars Mon▀en, Timmermand, enroulleret No 976

Casper Becker, Bruger liden Handel, Slet [tilstand]

Christian Luckau, Skredder

Jan Duncker, Constabel til Vestindien, enroulleret No 919, er icke i Tieniste

Jacob Ki÷bke, ved Toldboden

Birte Gilles, en Encke, ingen brug

Boye J÷rgen▀en, Skipper, i samme hus

Hans Jen▀en, Skipper

Jens Han▀en, Skipperááááááááááá ááááááááááá ) hans S÷nner

Jan Han▀en, Styrmandááááááááááá ) i samme hus

Peder Koefoed, ingen brug, er og i samme hus

Georg Wallace, holder Verdshus

 

Henrich Felthu▀, ingen Brug

Lars Nagel, Ki÷bmand, ringe brug

Hans Arrild▀en, Bruger H÷ckerie

Thomas Niel▀en, Skipper i Kongens tieniste

Weide Klingerman, Barberer, Slet bestilt

S÷ren Jen▀ens Encke, Tapper Íl, Manden d÷d i Kongens tieniste

Jens Christen▀en, Contraleur

Christopher Melch÷r▀en, holder Verdshus, fattig

Jan Christopher▀en, Verdshus

Herman Segelcken, under Toldbetient

Christen Jen▀en, Consumptions Skriver

Johan Gaarman, General Toldforvalter

Jochum Meyer, Matros

Frans Schuldt, Skomager

Henrich Kongiters Encke, lidet H÷ckerie

Ole Oltman, holder Verdshus

J÷rgen R÷nne, Auctions Directeurs fuldmŠgtig, Slet tilstand

Henrich Barner, Skomager

Henrich Ol▀en, Tapper ÷ll, har lidet h÷ckerie

Daniel Wildenrath, Verdshuus

Jories Gaarden, Verdshuus, Slet bestilt

Margrete K÷nne, Encke, ingen brug, fattig

Gilbert Maar, Skolapper, fattig

Aamund Ol▀en, Styrmand paa Sogne-JŠgter

 

Ole Busk, Fl÷tmand, ringe Vilkor

Ole Ol▀ens Encke, Fattig, indtet Brug

Povel Peder▀en, Matros

Jngul Jan▀en, Matros

Gunder Gunder▀en, Skolapper, fattig

Hans Han▀en, Knifsmed, ringe Vilkor

Hans Ol▀en, Smed, er under Artigleriet

Ane Spillemands, Encke, fattig, engen Brug

Ole Ringer, er forarmed

Jens Anfind▀ens Encke, forarmed

Ole Nielsens Encke, forarmed

T÷rres Lar▀en, Fl÷tmand

Jens Herlofsen, Matros enroulleret No 692

Knud Ellefsen, Fl÷tmand

Salig Jver Tambours Encke, fattig, indtet Brug

J÷rgen Endre▀ens Encke, fattig, indtet Brug

Rasmus Jan▀en, Matros, enroulleret No 909

Fredrich JŠger, Styrmand, Slet bestilt

Povel Raunsdorf, General-Fiscals fuldmŠgtig, lidet Ki÷bmandskab

Salig Jens Matsens Encke, ingen Brug

Christian Krog, PrŠsident logerer i samme hus

Johan Forman, Ki÷bmand

Willem Jeffes Encke, Tapper ÷ll, ringe Vilkor

Anders Erichsen, Ki÷bmand

 

Morten Lems Encke, har lidet H÷ckerie

Evert Borckelins Encke, ingen brug, Slet tilstand

Johan Peter FŘrstenberg, oplag Skriver

S÷ren Kocks Encke, bruger Bagerie

Lars Matzen Ístmand, Brygger og Ki÷bmand

Peder Tr÷yes Encke, bruger lidet Ki÷bmandskab

S÷ren Glad, vered Foged, logerer i samme hus

Christian Lahu▀en, Stadts og Guarnisons Barberer

Hendrich Niel▀ens Encke, har indtet Brug, hendes Mand har faret for Skipper paa Portugal

Peder Jacob▀en, har veret udfarer, Slet bestilt

B÷rre Willem▀en, Skredder

Mathias Cornille▀en, har faret for Styrmand

Hans Forman, Ki÷bmand

Anders Kierumgaard, Toldskriver

Peder J÷rgen▀en, Skipper

Dirich Fester, Skipper

Hans Borck, Studios, intet brug

Wilhelms Marie, en fattig Skotte Encke, intet brug

Christian Tuxen, Borgemester

Niels Jochum▀en, Bager

Karen Baskers, JordeModer

Trine Hans Datter, er baade D÷v og fattig

Peter M÷llers Encke, bruger Snedker Handtverk, er Fattig og forarmed

Anders Erichsen, Kipper arbedsmand

 

Jens Ericksen, Skibs Timmermand enroulleret No 411

Jver S÷ren▀ens Encke, Tapper ÷ll, Manden d÷d i Tienisten

Jacob Jacob▀en, Matros, enroulleret No 1373

Ole Mon▀en, i samme hus, tiener Contraleuren

Joen Jen▀ens Encke, intet brug, fattig

Vallentin Niel▀en, Matros, i samme hus, enroulleret No 1340

Jan Han▀ens Encke, er gandske fattig

Anders Oll▀en, Fl÷tmand, fattig

Thor Jacob▀ens Encke, Fattig

Otte Kippers Encke, fattig, intet brug

Svend Ericksen, VŠgter

 

Dend 3die Rode

Jver Michel▀en, Pas-skriver paa Toldboden

Christen Jacob▀ens Encke, har en liden Krambod

Erich Otte▀en, Skipper

Arent Ritzerans Encke, ingen brug

Woen Jen▀ens Encke, ingen brug

Peter Rumohr, Raadmand, Logerer i samme hus

Henrich Kobro, Accisse Skriver

Rognel BŠrentsen, SkindkrŠmer, lidet brug

Jan Heideman, Styrmand, i samme hus

Daniel Niel▀en, Bruger liden Bondehandel

 

Anne Davids, bruger bonde handel

Jens Christen▀en, Styrmand

Mester Cairnairs Encke, Tapper ÷ll

Cammer Raad Ryes Encke, hendes Mand vered Toldforvalter

Peder Jan▀en, Styrmand, Slet

Peter Henrichsen Fasmer, Ki÷bmand

Ole Gregori▀en, Skipper, Slet tilstand

Hans VŠrmoder, i samme hus, intet brug

S÷ren Han▀en, Skredder, Slet tilstand

Peter M÷ller, Ki÷bmand

Povel Han▀en, i samme hus, Viseter ved Consumptionen

Diderich Gierding, Skipper

Rasmus Rasmu▀en, Skipper, farer paa Portugal

Bendix Han▀en, Skipper

Ane J÷rgens, en Encke, intet Brug, ringe Vilkor

Henrich Stoltz, Ki÷bmand, liden handel

Hans Jacob▀en Tode, Skipper

Hans Peter Weiwitzer, Ki÷bmand

Gilles Skr÷der, Skipper

Karen Jver Buskis, en Encke, lever af sine Midler

Adelus Busk, en PrŠste Encke i samme hus, har ingen brug

Ane Marie Davidsdatter, en Encke, har lidet H÷ckerie

Michel Leermand, har veret Styrmand, ringe Vilkor

Christen Peder▀en, Skipper, Slet tilstand

 

Jacob Albertsen, Styrmand

Hans Tygesen, Bruger en liden bondehandel

Jsaach Buchoff, Bager

Jacob Jan▀ens Encke, bruger lidet Br÷ggerie

Jan Jacob▀en, Styrmand, Enckens S÷n i samme hus

Niels Marku▀en, Styrmand

David Middelthun, Ki÷bmand

J÷rgen Christen▀en, Ki÷bmand

Johannes Dobbelsteen, Ober Toldbetient

Hans Ol▀en, Smed

Karen Salig Broder▀ens Enke, lidet Bryggerie

Mons Christen▀en, Skipper

Hans Spekhan, Skredder og Rodemester, ringe Vilkor

Morten Erick▀en, Baadsmand, i Kongens Tieniste

Peter Helle▀en, Muurmester, er under Brantordningen, Slet [tilstand]

Ole Ol▀en, Ringer ved Nyekirken, fattig

 

Anders Rasmu▀en, Matros i Kongens tieniste

Ole Samsonsen, Drager, fattig

Sebolan Jan▀en, Matros enroulleret No 420

Ole Eskel▀en, Skredder, i samme hus

Casten Jan▀en, BelgetrŠder, Slet tilstand

Lie▀ebet Olsdatter, Encke, intet Brug, fattig

Erich Povel▀ens Encke, intet Brug, Manden d÷d i Kongens tieniste, var enroulleret No 325

Marte Erichsdatter, en Encke, Spinder paa en Rock

Anders Ol▀en, i samme hus, Arbeider om Sommeren paa landet, fattig

Lars Albertsen, Baadsmand enroulleret No 319

Maren Hansdatter, intet Brug, Slet tilstand

Jens Ax▀el▀en, bruger smaat H÷ckerie

Grete Baars, en Encke, har intet Brug Slet tilstand

Jonas Peter▀en, Baadsmand enroulleret No 262

Hans Jngebrigtsen, Matros, til Findmark

Jan Felthu▀en, Styrmand, til Findmark

Jacob Sivertsen, Kipper

 

David Sylvest, Matros, enroulleret No 1224

Niels Ol▀en, farer paa Sogn, Slet tilstand

Willem Lar▀en, Kipper

Lars Erichsens Encke, Tapper ÷ll, Slet tilstand

Jochum Roggen, Styrmand

Hans Hendrichsen, Styrmand

Lars Peder▀en, Matros

Jacob Tollefsens Encke, lidet H÷ckerie, Manden d÷d i tieniste

Fredrich Tor▀en, Skomager-Svend, Provis

Niels Niel▀en, Kipper

Jens Clau▀en, Baadsmand, i samme hus, er enroulleret No 1165

Giertrud Rasmusdatter, Encke, intet Brug, Slette Vilkor

Torben Knudsen, Matros, i samme hus

Joen Jan▀en Jember, Matros, enroulleret No 535

Jens Plitsen, Matros i Kongens tieniste

Marte Hendrichsdatter, spinder paa en Rock

S÷ren Peder▀en, Matros, enroulleret No 434

 

Mons Ol▀ens Encke, indtet Brug, Manden d÷d i Kongens tieniste

Hans Kiel▀en, Matros, enroulleret No 102

Aamund Christen▀en, Matros, enroulleret No 980

Ole Niel▀en, Timmermand, enroulleret No 676

Esaias B÷rre▀en, Skredder, Slet tilstand

Niels Jbesen, Matros, fattig

Peder Knud▀en, Maler, Ringe Vilkor

Knud Johanne▀en, Matros, enroulleret No 638

Hans J÷rgen▀en Gaatvis, Kaabersmed

Hans Svendsen, Maaler og Tambour, ved et Borger Compagnie

Johannes Johanne▀en, Matros enroulleret

Frans BordmŠter, Ringe Vilkor

Jan Fran▀en, Matros, i Kongens tieniste, i samme hus

Jngebrigt Jver▀en, Kipper, Slet tilstand

Philip Fredrichsen, Skomager

Ole Morten▀en, Baadsmand

Christopher Hatner, Styrmand

 

Dend 4de Rode

Niels Michel▀en, Matros, enroulleret

J÷rgen Ísten▀en, Drager, og under Brantordningen, Slet tilstand

Ole Hendrichsen, Soldatt

Hendrich Han▀en, Fl÷tmand, Slet tilstand

Johannes Jen▀en, Handtlanger ved Artigleriet

Anders Rasmu▀en, Drager, er under Brantordningen, fattig

Lars Johanne▀en, Drager, er under Brantordningen

Kiel Jan▀en, Matros, enroulleret

Thor Thor▀en, Bordarbedsmand, under Brantordningen

Joen Joen▀en, Matros, enroulleret

Ole Ol▀en, Glasmager og Rodemester, fattig

Johan Povel▀en, Matros, enroulleret

Jacob Jacob▀en, Matros, enroulleret

Lyder Han▀en Stefner, Styrmand

Peter Albertsen Lampe, Fl÷tmand, skr÷belig

Lars Ander▀en, Styrmand

Lars Peder▀en, Matros, enroulleret

Ole Peder▀en Giemmestad, Timmermand

 

Rasmus Ol▀en, Matros, enroulleret

Salig Adam Matsens Encke, bruger Vever Handtverck

Mons Jon▀en, Matros enroulleret

Ole Ericksen, Skolemester og Rodemester, Slet tilstand

Ole Ander▀en, Matros enroulleret

Jens Han▀en, Timmermand, enroulleret

Niels Ol▀en, Matros, enroulleret

Salig Niels Kolben▀ens Encke, intet Brug

Guldbrand Ol▀en, Matros

Ole Salamon▀ens Encke, intet Brug, Slet tilstand, Manden D÷d i tienisten

Ole Rasmu▀en, Bordarbedsmand, er under Brandordningen

Knud Ol▀ens Encke, intet Brug, Manden d÷d i tieniste

Peder Niel▀ens Encke, intet Brug, Manden d÷d i tieniste

Giert J÷rgen▀en Kokers Encke, intet Brug, Manden d÷d i tieniste

Johannes T÷nne▀en, Matros, enroulleret

Hans Han▀en, arbedsmand er under Brantordningen

Aamund Ol▀en, Matros enroulleret

Peder Klemmetsens Encke, Fattig

 

Niels Mastrand, Matros enroulleret

Joen Peder▀en, Timmermand, Slet tilstand

S÷ren Skive, Husarm

Mons Ol▀ens Encke, intet brug, fattig

Ole Ander▀ens Encke, indtet brug, slet tilstand

Jens Lar▀ens Encke, intet brug, Manden d÷d i tieniste

Johan Lange, Skomager

Christopher Ol▀en, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Ole Abraham▀en, Baadsmand

Hendrich Blamke [Blancke?], Een fattig Skomager, i samme hus

Rasmus Lar▀en, Smed, slet tilstand

S÷ren JŠger, Skipper

Johan Povel▀en, bruger Br÷ggerie

Erich Kiempe, Ki÷bmand, slet tilstand

Hermand Hegler, Bedemand til Nykirke Sogn

Herman Garboe, Matros, enroulleret

Peter Giertsen Rotterdam, Matros, enroulleret

 

Hendrich S÷fren▀en, Styrmand, Slet tilstand

Ole Peder▀en Samsing, Styrmand, slet tilstand

Johannes Alter, under betient, ved Toldboden

Peder Fran▀en Wulf, bruger lidet Bryggerie

Salig Jan Meyers Encke, bruger smaat h÷ckerie

Christopher Morten▀en, har veret Skipper, holder Kramboed

Henrich Nyemeyer, Ki÷bmand

Abraham Ti÷stel▀en, Klocker-tiener ved Nyekircken

Salig Jacob Ander▀ens Encke, en Kr÷bling

Detlef J÷rgen▀en, SŠt skipper

Torckel Joen▀en, Matros, enroulleret

Ole Joen▀en, Matros enroulleret

Thomas David▀en Findlas Encke, Bruger H÷ckerie

Hans Jan▀en, Styrmand

Knud Daniel▀en, Matros enroulleret

Ole Ol▀en, Matros enroulleret

Rasmus Johanne▀en, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Ole Peder▀en, Matros enroulleret

 

Christopher Jan▀en, Matros, enroulleret

Rasmus Antoni▀en, Skredder, slet tilstand

David Christie, Ki÷bmand

Herr Jan Jacob▀en Widing, Sogne PrŠst, til Nyekirken

Obrister von Krog, veret Obrist ved det Bergenhusiske Regiment

Niels Daniel▀en, Styremand, enroulleret

Michel Busk, Ki÷bmand

Casten Jan▀en Wildenrath, Brygger

Hendrich von Reken, Ki÷bmand

Berte Los, een Encke, ingen brug, slet tilstand

Jonas Ruus, Brygger

Johan Schultes Encke, Bruger Segelmagerie

Ole Thor▀en, Skipper

Niels Jen▀en, Skipper

Niels Busk, Ki÷bmand

Helmick Sem, Ki÷bmand

Niels Jacob▀en Wendelboe, Klocker til Nykirken

 

Dend 5te Rode

Judith Salig Jacob Sems, Encke, bruger Bryggerie

Niels Hendrich▀en, Ki÷bmand

Margrete Salig Christian Rasmu▀ens, Encke, hendes Mand vered Ober Toldbetiente

Warner Ros▀, Ki÷bmand

Giertrud, Salig Rasmus Selgen▀ens Encke, har en liden Kramboed

Berent Han▀en, Skipper

Herr Michel Snog, Capelan til Nye Kircken

Hans Casten▀en, Ki÷bmand

Hendrich Lar▀en, Skipper

Ole Niel▀en fisketoller, Ki÷bmand, lidet Brug

Lars Ol▀en, Bager

Anders HŠ▀, Skipper

Gunder Berentsen, Ki÷bmand

Berent Gunder▀en, Skipper, i samme hus, hans S÷n

Thomas Busk, Ki÷bmand

Lars Mathie▀en, Skipper

 

Ole Ol▀en, Matros enroulleret

Niels Michel▀en, matros enroulleret

Eenvold K÷ning, organist til NyeKircken og SkibsPunder ved Toldboden

Ties Jochum▀en, Segelmager Svend

Barbra Abraham Niel▀ens, har en Hytte med lidet Kramgods udj, slet tilstand

Jngebrigt Niel▀en, Tiere Wrager, Fattig

Hans Peder▀en Kiempes Encke, indtet Brug, slet tilstand

Ole Erichsen, Matros, enroulleret

Johannes Mickel▀en, Matros enroulleret

Peder Bes▀er, Matros enroulleret

Jan Bock, Raadstue-tiener

Hans Han▀en Capel, Styrmand

Otto Lambregts, har vered Bager, og har nu ingen Brug

Hans Norenberg, Studios, Skolemester

Sivert Ander▀en, en Kr÷bling

Knud Jver▀en, Kipper

 

Elias Lar▀en, Arbedsmand, er under Brantordningen

Tollack Jen▀en, TimmerMand

Herman Halvor▀en, enroulleret Matros

Ole Ol▀en Stockes Encke, indtet Brug, Manden var enroulleret

Helle Bang, er Encke, Selge Kone, Manden var enroulleret

Gunder Thor▀ens Encke, ingen brug, slet tilstand

Hans Han▀en, en gammel Lodtz, ringe Vilkor

Johan J÷rgen▀en, Skomager

Ole S÷fren▀en, fiskewrager

J÷rgen Peder▀en, Kipper

Ane Simons, en Encke, fattig

David Grot, en gammel Matros, enroulleret

Jacob Ander▀en, Matros, enroulleret

Peder Lar▀ens Encke, ingen Brug, slet tilstand

Selgen Mickel▀en, har intet brug, er enroulleret

Ole Antoni▀en, Matros, enroulleret

Jngebor Ellefsdatter, Selge Kone, ringe Vilkor

Tosten Johanne▀ens Encke, intet Brug, slet tilstand, Manden var enroulleret

 

Erich Ander▀ens Encke, ingen brug, slet tilstand, Manden var enroulleret

Ole Christen▀en, Glasmager og RodemŠster, slet tilstand

Sivert Sivertsens Kone, ha ingen brug, er i slet tilstand, og Manden bortreist

Peter Thor▀en R÷nne, Baadsmand, bruger H÷ckerie

Johan Tr÷bler, Matros, slet tilstand

Claus Reimers, Bord-vrager, slet tilstand

Povel Peder▀en, Matros, enroulleret

Ole Niel▀ens Encke, ingen Brug, Manden d÷d i Tieniste

Peder Rasmu▀en, Matros, enroulleret

Ole Rasmu▀en, Fl÷tmand og WŠgter

Gunder Enocksens Encke, ingen brug, slet tilstand

Sivert Ol▀en, SkrŠdder, slet tilstand, er under Brantordningen

Johannes Avidsen*, Matros, enroulleret

Bent Han▀en, SkindkrŠmmer, slet tilstand

Michel Wedel, Snedker, slet tilstand

Hans JungeJan▀en*, Matros, enroulleret

Dirich Han▀en, Matros, enroulleret

Tollak Nilsen, Matros, enroulleret

 

Karen, Salig Niels fl÷tmands Encke, intet Brug, fattig

Lisebet Erichsdatter, en gammel Pige, fattig

Otte Ottesen Bra, Matros, enroulleret, er Siug, hiemkommen

Anders Ander▀ens Encke, fattig, Manden d÷d i tieniste

Rasmus Johanne▀en, Matros, enroulleret

Gunder Svendsen, Matros, enroulleret

Joen Ol▀en, Matros, enroulleret

Eenvold Niel▀en, matros, enroulleret

Salig Lars Lar▀ens Encke, Slet tilstand, indtet Brug, Manden d÷d i Tienisten

Knud Aamundsen, Matros

Anders Jen▀en, Timmermand enroulleret

S÷ren Ol▀en, Matros, er i tienisten

Eggert Bi÷rn▀en, matros, er i tienisten

Anders Christopher▀en, Baadsmand, slet tilstand

Axel Elling▀ens Matro▀is Encke, ingen Brug, Manden d÷d i tieniste

Marte Salig Hans Arne▀ens Encke, En Kr÷bling

Jens Michel▀en, intet brug, slet tilstand

Ole Michel▀en, Dixel arbedsmand og Tambour ved et Borger Compagnie

 

Ole Kolben▀en, Timmermand, enroulleret, er Syg, hiemkommen

Erich Ol▀en, Baadsmand

Lorens Skioldal, Ober Conducteur, ved Festningen

Ane Salig Jens Lar▀ens, er Kniple Kone, fattig

Jacob Ol▀en, intet Brug, fattig

Rasmus Tarrald▀ens Encke, lader sig leye til at brygge for folck

Ole Gunder▀ens Encke, Spinder for folck, slet tilstand, Manden veret fl÷tmand

Niels Ericksen, Drager, slet tilstand

Christen Arne▀en, Matros, enroulleret

Br÷nnel Jan▀en, Drager, slet tilstand

Anders Arne▀en, Drager, slet tilstand

Elling Halver▀ens Encke, nŠrer sig med Slagterie

Ole Gabriel▀ens Encke, ingen brug, slet tilstand

Rasmus Han▀en, Matros, enroulleret

Marte Mathiesdatter, en Encke, gives Almi▀e

Eskil B÷rre▀en, Soldat, i samme hus

Niels Lar▀en, en gammel Timmermand, slet tilstand

Povel fl÷tmand, BŠtler

 

Jonas Jacob▀en, Provis ved Artigleriet, slet tilstand

Elen Jansdatter, Fattig

Barbra Christen▀datter, en Encke, intet Brug, fattig

Madtz Peder▀en, Skredder, slet tilstand

Jver St÷rcksen, vered Styrmand, slet tilstand

Joen Ol▀en, BŠtler Foged

Knud Ander▀en, Kipper Svend, fattig, er i samme hus

Johannes Ander▀en, Handtlanger

Jens Ol▀en, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Catrine Holtermand, en gammel Pige, fattig

Maren Davidsdatter, binder Sildegarn, fattig

Michel Timmermands Encke, tager Almi▀e

Casper Jacob▀ens Encke, BŠtler

Trende Encker i et huus, Fattige

Anders Jacob▀en, fisker, fattig

Anders Gunder▀ens Encke, intet Brug, fattig

Barbra Slagters, fattig, tager Almi▀e

T÷rres Jver▀en, Soldat, er i samme huus

Ole Lar▀en, Selger Íll slet tilstand

Christopher Jan▀en, Drager, fattig

Jngebrigt Halvor▀en, en fattig BŠtler

Niels Mon▀en, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Christopher Joen▀en, Matros, enroulleret

Claus Hofmand, Matros, enroulleret

Lars Ericksen, Matros, enroulleret

Johannes Ander▀en, Baadsmand enroulleret

J÷rgen Peder▀ens Encke, intet Brug, Manden d÷d i tienisten

Jesper Fl÷tmands Encke, Slet fattig

Ane Pedersdatter, Slet fattig

Joen Thor▀en, er Dreier, slet tilstand

Michel Sivertsen, Kieleb÷der, slet [tilstand]

Ole Peder▀en, Soldat, i samme hus

Jonas Christopher▀en, fattig

Ole Wermundsen, Matros

Lars Christen▀en, Soldat

Niels Thorsen, Drager, fattig

 

Joen Arne▀en, Drager, slet tilstand, er under Brantordningen

Knud Jetmund▀en, Soldat

Írie Simons, Een Kr÷bling

Daniel Mon▀en, Skolapper, fattig

Joen Troel▀en, fisker, fattig

Ole Ol▀en, BŠtler

Ole Ander▀ens Encke, fattig bŠtler

Niels Josephsen, Fattig

Lars Lar▀en, fisker, fattig

Karen, en gammel Encke, betler

Guri Jochumsdatter, en Encke, betler

Anders Knudsen, Matros enroulleret

Hellie Haldor▀en, Soldat

Ole Ander▀en, Matros, enroulleret

Lars Jen▀en, Constabel ved Artigleriet

Gytte Lar▀en, Betler

Ole Ander▀ens Encke, i samme hus, betler, Manden d÷d i Tienisten

Salig Frans Smits Encke, ligger ved Sengen, og tager almi▀e

 

Lars Bergesen, Soldat

Gundele, Ole Thor▀ens Encke, fattig, Manden er d÷d i tienisten

Karen Jacobs, BŠtler

A▀eline Andersdatter, BŠtler

Jonas Rytter, Soldat

Siri Hansdatter, Binder Sildegarn, fattig

Guldbrand Han▀en, BŠtler

Willem Morten▀en, Drager, fattig

Ole Siur▀en Vaas, Fattig

Aad Niel▀en, vered Soldat, fattig

Rasmus Arnesen, Soldat

Mons Christen▀en, fisker, slet tilstand

Danske El▀e, en gammel Encke, intet brug, fattig

Endre Samsonsen, Matros enroulleret

Gabriel Smids Encke, fattig

Aamund Ander▀en, fl÷tmand, slet [tilstand]

Abel Zachariasen, Matros, enroulleret

Ane Fisker, Encke, Slet fattig

Jacob Ol▀en, Soldat, i samme hus

 

Jngebrigt Halvor▀en, Matros enroulleret

Ole Ísten▀en, fl÷tmand, slet [tilstand]

Niels Ol▀en, Handtlanger ved Artigleriet

Ane Guttormsdatter, Encke, fattig

Ole Rygs Encke, tager Almi▀e

Hans Josephsen, Nyder Almi▀e

Rasmus Niel▀en, Provis, ved Artigleriet, slet [tilstand]

Asmund Torri▀en, Soldat, i samme hus

Thor Thor▀en, Soldat, i samme hus

Anders Ol▀en, fl÷tmand, slet [tilstand]

Mons Peder▀en, Soldat

B÷rre T÷rri▀en, Drager, slet [tilstand]

Ole Ol▀en, fl÷tmand, er Kr÷bling, slet tilstand

Peder Sivertsen, Dixel arbedsmand, er under Brantordningen

Jan Gabriel▀en, Matros enroulleret

Ole Rasmu▀ens Encke, Slet tilstand

Torkel Peder▀en, har vered Viseteer, slet fattig

Simon Niel▀ens Encke, fattig, Manden d÷d i tienisten

 

Fredrich Mon▀en, Fisker, slet tilstand

Abraham fl÷tmand, fattig

Anders Ander▀en, Matros, enroulleret

Lenert Johanne▀en, Baadsmand

Guldbrand Ol▀en, Matros, enroulleret

Ole Johanne▀en, Baadsmand, er bortreist, og Konen fattig

Michel Rasmu▀en, Matros, enroulleret, er i samme hus

Zacharias Lar▀en, har vered Skibstimmermand, fattig

Anders Gunder▀en, Matros, enroulleret

S÷ren Lar▀en, fl÷tmand, fattig

Knud Peder▀en, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Niels Rockedreier, Armod

Peter Peter▀en, arbedsmand, Tambour ved et Borger Compagnie

Ole Hendrichsen, fl÷tmand, fattig

Ane Heiders, en gammel Pige, slet tilstand

Jonas Jona▀ens Encke, Slet tilstand, intet brug, Manden d÷d i tienisten

Jan Jan▀en, Matros, enroulleret, er icke i tienisten

Peder Ander▀en, Timmermand, enroulleret

 

Mathias Niel▀en, Matros, enroulleret

Morten Jochum▀en, Matros, enroulleret

Mons Stephen▀en, Matros, enroulleret

Niels Ol▀en, Matros, enroulleret

 

Dend 6te Rode

Engel Peter▀en, bruger under tiden Segelmager Handtverk

Jacob Buskis Encke, Bruger Ki÷bmandskab

Hendrich von Wida, betiente ved Consumptionen

Hendrich Forman, Ki÷bmand lidet Brug

Hendrich Benekens Encke, Bruger lidet Ki÷bmanskab, slet tilstand

Hendrich Dverhagens Encke, bruger Ki÷bmandskab

Harmen Freuckens Encke, har en liden Krambod

Salig Anders Dishingtuns Encke, ingen Brug

Haane Beneken, bruger Krambod

Jacob GrotJan, Ki÷bmand

Johan Hendrichsen Fasmer, Ki÷bmand

Johan Peder▀en, Skipper

 

Lorens Sintler, Wintapper

Erich Halver▀en, Brygger

Michel Skram, lidet Bryggerie

Tosten Johanne▀en, Smed

Alert Skredders Encke, er Sye-kone, slet tilstand

Lars Lar▀en, Lodts

Lars Lar▀en, Matros, enroulleret, i samme hus

Gunder Ander▀en, Matros

Rangele Maler, en Encke, Maler, og fattig

Karen Svercke, Sengeliggende

Peder Ol▀en, Matros, enroulleret

Asmus H÷yer, enroulleret

Christen Han▀ens Encke, Slet tilstand, intet brug

Anders Ander▀en, Matros, enroulleret

Johannes Lar▀en, Blockedreier

Frans Kellings Encke, bruger Skomager handverk

J÷rgen Han▀en, Matros

 

Dirich Peder▀en, Matros, enroullered

T÷ger Christen▀en, Matros, enroulleret

Fridrich Schirenbeck, intet Brug, er arresteret

Troels Niel▀en, Bordarbedsmand, er under Brantordningen

Lucie Bigum, en Encke, og Syekone

Sivert Peder▀en, Matros, enroulleret

Cornilles Cornille▀en, Styrmand, enroulleret

Rasmus Johane▀en, Matros, enroullered

Arent Arentsen, Baadsmand enroulleret

Ole Marquar▀en, Seglemager Svend

Christen Ol▀en, matros enroullered

Anders Knud▀en, Maler, er under Brantordningen

Christen Paaske, Matros, enroulleret

Anders Roggen, intet brug, Rodemester ved Brandtordningen

Daniel Stephen▀en, hŠcklemager, er ved Brantordningen

Lars Bager, arm og Elendig

Niels Jen▀en, Skipper

Hans Han▀en Due, Matros enroulleret

 

Anders Erichsen, Drager, fattig

Halvor Anbi÷rn▀en, Drager, fattig, i samme hus

Jens Sivertsen, Matros enroulleret

Mons Peder▀en, Fl÷tmand, er under Brantordningen

Aamund Rasmu▀en, Bordarbedsmand slet Vilkor

Anders Lar▀en Los, Matros, enroulleret

Hans Rognel▀en, MŠter, er ved Brantordningen

Sophie Clausdatter, Encke, lever af sine Midler

Joen Joen▀en, Matros, enroulleret

Christen Halvor▀en, Bordklamper, slet tilstand, er under Brantordningen

Elen Pedersdatter, Encke, intet Brug, Manden er d÷d i Kongens tieniste

Ane Svendsdatter, tager Almi▀e

Hendrich Paaske, Styrmand, enroulleret

Antonis Skolappers Encke, Fattig

Ole Niel▀en, Steenf÷rer, fattig

Jacob Ol▀en, Matros, enroulleret

Giertrud Trolsdatter, Encke, intet Brug, manden er d÷d i Tienisten

Thomas Jacob▀en, Matros enroulleret

 

Jacob Jacob▀ens Encke, tiŠner for armod

Gunder Morten▀en, matros, enroullered

Johannes Ol▀en, Soldat

Kiersten Jacobsdatter, arm og Elendig

Helge Marcku▀en, Vever, er under Brantordningen

Elling Mon▀en, Matros, enroulleret

Ole Han▀en, Timmermand, slet tilstand

Ole Peder▀en, Soldat

Elling Jllestad, Matros, enroulleret

Anders Johannesen, Skolapper, slet tilstand

Rasmus Han▀en, Soldat

Cornilles Albertsen, Ringe Vilkor, intet brug

Mons Ander▀ens Encke, intet Brug

Marie Povels, NŠrer sig med at spinde

Peder Mon▀en, Provis under Slotted

Joen Soldat, fisker, har tient sig fri

Dirich Mel▀en, Matros, enroulleret

Jacob Lar▀en, fisker, i samme hus

 

Claus Hendrichsen, Matros

Lars Sivertsen, Skolapper

Axel Endre▀en, Matros, enroulleret

Anders Lar▀en, Skolapper, Kr÷bling

Jacob S÷ren▀ens Encke, intet Brug, Manden d÷d i tieniste

David Jngebrigtsen, fisker, fattig, vered Soldat

Lars Povel▀en, Elendig

Jver Colbeen▀en, ligger ved Sengen

Salig Anders Erich▀ens Encke, intet brug, fattig

Tollef T÷stel▀en, Soldat

 

Dend 7de Rode

Jens Povel▀en, Ki÷bmand

Johan Verdenhalven, Seglemager

Anders Dishingtuns Encke, tapper ÷ll

Christopher Han▀en, Styrmand

Jan Dishingthun, Skipper

Matz Foerman, Ki÷bmand

Jens Thome▀en, Ki÷bmand

 

J÷rgen Weinvig, Ki÷bmand

Leenert Ol▀en, Skipper

Erich Niel▀en, Ki÷bmand

Claus Kramer, Ki÷bmand

Hans Krammer, Skipper, har opsagt sit Borgerskab

Claus von Recken, bruger lidet bryggerie

Ane Ross, lever af sine Midler

Niels Sander▀en, Ki÷bmand

Morten Frostis Encke, holder Kramboed

Claus Matsen, intet brug

J÷rgen Otte, Tapper Íll

R÷rick Reimers, Skipper

Cornillis Schult, Segelmager

Atzer Lar▀en, Styrmand

Christen Lar▀ens Encke, intet brug

Hans Ander▀ens Encke, holder en liden Krambod

Jacob Bruns Encke, holder liden Kramboed

Anders Mastrand, Skipper, er nylig kommen hiem fra Barbariet

 

Joen J÷rgen▀en, Skipper, men frygtis for at vere forul÷cket, med sit Mandskab, paa hiemRei▀en fra Portugal

Samuel Cornille▀en, en liden Bondehandel

Jacob van Erpekam, har veret Skipper, nu Ki÷bmand

Jens Niel▀en, Ki÷bmand

Boye Raunsdorf, Styrmand, slet tilstand

Johan van GŘllich, Tapper ÷ll og Wiin

Abraham van Erpekam, Ki÷bmand

Johan Han▀en, SŠt skipper

Hans Han▀ens Encke, Slet tilstand, intet brug

Teves Crommethie, Styrmand

Christian Grot, arbedsmand, og Rodemester

Hans Kolbring, Brygger og Ki÷bmand

Ole Knud▀en, Blockemager, slet tilstand

Albert NŠverman, lidet Bryggerie

S÷ren Bottel▀en, enroulleret No 199

Rasmus Rasmu▀ens Encke, intet brug, manden vered enroullered

Hans Blydt, Skomager

 

Dend 8de Rode

Gabriel Peter▀en, Ki÷bmand

Johan He▀elman, vered Skipper

Ole Povel▀en, Ki÷bmand

Johannes Axel▀en, Baadsmand enroulleret No 1096

Jacob Dishingtun, Skipper

Anders Smeds Encke, holder Krambod

J÷rgen Dishingtun, Ki÷bmand

Fredrich Warnicke, Ki÷bmand

Arres Teve▀ens Encke, bruger en liden Krambod

Povel Peder▀en, Skipper

Jochum Niel▀en, Bager

Jacob Sem, har vered Skipper

Johan Ha▀ewinckels Encke, bruger bonde handel

Herman Sems Encke, intet Brug

Michel de Rytter, Skipper

Bi÷rn Bi÷rn▀ens Kone, Manden er bortreist, og hun bruger ÷lltap

Matz Ol▀en, Ki÷bmand

 

Arent Hendrich Stuwitz, Ki÷bmand

Herman Wulfs Encke, bruger Bonde handel

Sewren Sehusen, Stifttamtskriver

Nicolai de Berenfels, Styck-Capitain

Lauritz Morten▀en, Bruger Kramboed

Christen Skaboes Encke, intet Brug, hendes Mand vered Proviant forvalter

Michel Kock, er en gammel fattig Mand, har ingen Brug

Herman Gievers, Bager Proviant Br÷d, slet tilstand

Christian Knurs Encke, holder en liden Krambod

Lars Quistes Encke, bruger Kandest÷bers handverk

Lars Lar▀en Quist, Guldsmed, i samme hus

Conradus de Lange, har vered Skipper, har ingen brug

Christian JŠger, bruger Bondehandel

Henrich Ravert Junior, Skipper

S÷ren Holst, Skipper, slet tilstand

Abraham van Erpekams Encke, Negotierer

 

Hendrich Crammethie, Segelmager

Zacharias Hofman, Skipper

Christian Magnus, Ober Toldbetiente, er giftt med Lars Gunder▀ens Encke som bruger en liden Krambod

Hans Dreier, Ki÷bmand

Casper NŠvermand, Bager

Cammer-Raad Mohrsens, forhen i boende huus

Herman SŘlling, Ki÷bslar med B÷nder

Claus Fasting, Borgemester og Politiemester

Casten Wolpmand, Megler

Lars Lar▀en Tanning, enroullered No 286

David Heitmand, Kipper

Ole Jver▀en, Baadsmand enroulleret No 487

Sander Gardi, Tiere Wrager

Anders Tor▀ens Encke, i armod

Johan Schr÷der, Skredder

Povel J÷rgen▀en Greve, Skredder

Rognel Ol▀en, Baadsmand enroulleret 689

 

Jsrael Tiller, Bogbinder, er under Brandtordningen

Ole Endresen, Baadsmand, enroulleret 1276

Hendrich Hendrichsen, Baadsmand, enroulleret No 177

Lorens Bay, Baadsmand enroulleret No 1332

Ellef Thue▀en, Hus-Timmermand, er under Brantordningen

Christopher Jacob▀en, Glaermester og Rodemester

Ole Han▀en, Baadsmand enroulleret No 263

Casper Dirich▀ens Encke, Bruger Smedde Handtverk

Dirich Baye, arbeider undertiden hos Mester Skredderne

Peder Jen▀ens Encke, lever i armod

Hans Jacob▀ens Encke, armod

Hans Otte▀en Schr÷der, intet Brug, vered h÷rer i Skolen

Willem Rasmu▀ens Encke, intet brug, slet tilstand

Ove Strange▀en, enroulleret No 1042

Michel Jan▀en, Timmermand, enroulleret No 497

S÷ren S÷ren▀en, Brygger

Marckus Jen▀en, Skipper

 

Dend 9de Roede [ny hňnd]

Stephen Koch, orgenist og holder een liden Kramboed

Jores Ros▀, Ki÷bmand, holder Krambod

Henrich Ravert Senior, bruger lidt bondehandel

Sibolt Roggen, WenmŠsterens fuldmegtig

Jochum Kamp, liden slet Kramboed

Hans Me▀ings Enke, holder een liden Kramboed med ringe Vilchor

Elen Kaae, holder liden Kramboed

Margrete Hofnaggel, holder een liden ringe Krambod med ringe Vilchor

Johan Han▀en, bruger bondehandel og holder een liden Krambod

Nicolaus Hermand▀en, Matross, holder ringe ÷ltap

Daniel Crometie, Skipper

Jan von Erpecom, Ki÷bmand, med bondehandel

Thiel von H÷ven, Styrmand

Heller Sars Enke, intet brug, slet tilstand

Margrete Kaae, bruger Guldsmed handverck

 

Henrich MŠrl, Blochmager, ringe Vilchor

Niels Mon▀en Bleege, Smed

Thomas Lyder▀en, Rodgytter

Jacob Butaud, Fransk Consul, br÷ger, og Ki÷bmand

Anders Ra▀mu▀en, Fl÷tmand

Peder Ol▀en, Dixel arbeidsmand

Hans Ol▀en, Skollapper

Jver Eskel▀en, bordarbeidsmand, lidet H÷cherie

Tollef Thor▀en Slagter, Arbeidsmand

Over Johan▀en, Drager og Vegter

Sivert Colben▀en, Matross Enroulleret No 116

Jens Erich▀en, bordarbeidsmand er bortreist

Tale Ander▀en, dixel arbeidsmand

Jan Han▀en, dixel arbeidsmand

Anfind Ra▀mu▀en, Een gammel Kalcheslager

Joen Greger▀en, drager, i armod

Anders Christopher▀en, Matross

Peder Knud▀en, Gadelegger

 

Giertrud Jngebrigtsdater, Spinder paa en Roch, Manden d÷d i Kongens Tieniste

Endre S÷ren▀en, bordarbeidsmand

Anders Han▀en, Smed, er i slet tilstand

Ole Jver▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 542

Peder Ol▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 272

Lars Sven▀en, Timermand Enroulleret No 860

Stephen Halver▀en, Matross i Kongens Tienste Enrolleret No 708

Peder Jacob▀en, SkoelemŠster

Ole Jver▀ens Enke, er i slet tilstand

Ludvig Jen▀en, bordarbeidsmand og Guarnisons Soldat

Aa▀mund Ol▀en, Matross, Enroulleret No 15

Ole Lar▀ens Enke, Manden d÷d i Kongens tienste

Clemed Niel▀en, Snedker

Niels Ol▀ens Enke, Spinder paa een Rock, Manden d÷d i Kongens tienste

ěsten Lar▀ens Enke, Spinder paa een Roch, Manden d÷d i Kongens tieneste

Jacob Bendix▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 115

Johanes Bendix▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 949

Jngebrigt Joen▀en, Kypper Arbeidsmand

 

Jacob Mogn▀en*, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 741

Niels Niel▀en, bordarbeidsmand og Tambur

Ole Maquer▀en, Arbeider hos Seiglmagerne bruger lidet H÷cherie

Baltzer Ritzsher, Jnstrumentist, og informator

Hans Lar▀en, fiskevrager og Tambur

Anders Ol▀en, Matross Enroulleret No 64

Ole Han▀en, dixel arbeidsmand under brandtordningen No 47

Christopher Michel▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 127

Torben Michel▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 699

Aa▀mund Henrich▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 1358

Niels Erich▀en, Smed arbeidsmand under brandtordningen No 54

Hans Ol▀ens Enke, Selge Koene

Johan Ziwert▀en(?), Matross

Mathias Erich▀en, Matross

Vemming Niel▀en, Matoss Enrolleret No 866

Hans Ol▀en, Matross i Kongens tienste Enroulleret No 247

Syneve Hermandsdater, Spinder paa een Roch, er een gammel Koene

 

Hans Svartzkop, Bager, slet tilstand

J÷rgen S÷ren▀ens Enke, fattig, spinder paa en Roch

Clemmed Lar▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 48

Ole Erich▀en, dixel Arbeidsmand under brantordningen

Knud Walle, Matross Enroulleret

Ludvig Petter▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 1630

Ole Willem▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 95

Albert Petter▀en, Wever

Niels Mogn▀en, Smed, slet tilstand

Arne Ol▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 50

Lars Erich▀ens Enke, holder een ringe ěltap, og lever i slette Vilkor

Bastian Wartmand, B÷r▀emager

Lars Lar▀en Waage, Ki÷bslaaer med bonden og holder ÷ltap

Ra▀mus Torger▀en, Fisker

Halver Siufr▀ens Enke, Spinder paa een Roch, og er i slet Tilstand

Erich Joen▀en, Skollapper i slet tilstand

Anders Michel▀ens Enke, Spinder paa een Roch, er i slet tilstand

 

Simen Ander▀en, MuurmŠstersvend under Brandtordningen No 67

Erich Knud▀en, Slagter, Enroulleret No 1689

Johan Kosters Enke, Manden er d÷d i Kongens tieneste, holder tid Weverbrug

Daniel Michel▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 732

Torsten Bi÷rn▀en, Fischer, en Gammel Mand i slet tilstand

Anders Ander▀en, Drager, under brandtordningen No 15

Jan Berentz Enke, Wever, i slet tilstand

Johanes Ander▀ens Enke, Spinder paa Roch, og er af slet Vilkor

Villem Christen▀ens Enke, Spinder paa Roch, og er af slet Vilkor

Niels Ol▀en, Fischer

Ra▀mus Ol▀en, Fischer

Mangnel Stephen▀en, B÷r▀emagersuend

Mangel Johan▀en, bordarbeidzmand under brandtordningen No 12

Johanes Zivert▀ens Enke, Spinder paa Roch, er i slet tilstand

Niels Bi÷rn▀en, fl÷tmand fattig

Ole Han▀ens Enke, Spinder paa een Roch, Manden d÷d i Kongens tienste

Ras▀mus Torger▀en, fischer og h÷cher under Guarnisonen

 

Christopher Ol▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 838

Anders Ander▀en, Fl÷tmand

Morten Niel▀en, Fischer

Lars Christen▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 1039

Lars Peder▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 564

Aadmund Lar▀en, Drager

Torbi÷rnd* Knud▀en, Matross

Lars Peder▀en, dixel arbeidsmand under brandtordningen No 17

Erich Niel▀en, Drager

Hans Engebrigt▀en, fischer

Jens Mon▀en, Matross

Ole Christen▀en, Fl÷tmand

Lars Jacob▀en ěrdahl, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 992

Ole Lar▀en, Matross Enroulleret No 35

Niels Torsten▀en, fischer

Johanes Siufr▀en, Gammel Styrmand, slet Vilkor

Peder S÷ren▀en R÷dberg, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 417

 

Erich Erich▀ens Enche, Spinder paa een Roch

Janiche Mejer, holder sig fra hindes Mand, som boer her paa StŠdet, og er Rodemester ved Nafn Christian Grot

Ole Jver▀en, Skollapper, under brandtordningen No 95

Ole Ol▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 158

Poul Ander▀en, arbeider hos Bagerne

Jver Ander▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 462

Lars Rongel▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 273

Ole Ol▀ens Enke, i slet tilstand

Svend Joen▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 549

Erich Erich▀ens Enke, Spinder paa een Roch, Manden har vŠret Enroulleret

Ole Jver▀en, Bordarbeidsmand under brandtordningen No 48

Tollef Siufr▀en, Bordarbeidsmand under brandtordningen No 55

Lars Johan▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 619

Capitain Jung, Ki÷bmand

Samuel Peter▀en, Matross i Kongens tienste Enrolleret No 557

Ole Michel▀en, dixelarbeidsmand og Tambur

 

Dend 10de Roede

Daniel von Erpecom, Ki÷bmand

 

Hans Mogn▀en, holder Kramboed

Henrick Jor▀en, Ki÷bmand

Henrich Henrich▀en, Ki÷bmand

Anders Jacob▀en Widing, Ki÷bmand

Jdevart Han▀en, holder liden Krambod, slet tilstand

Jacob Philip, Stadzhauptmand og Ki÷bmand

Jonas HŠlt, Ki÷bmand

Eleatzer Christensen, Caper Capitain

Jan Niel▀en, liden H÷cherie, i slet tilstand

Gierdt Peder▀ens Enke, liden H÷cherie

Hans Lampe, liden Krambod, Enrolleret No 327

S÷ren J÷rgen▀en, Peruquemager

Poul Hammel, Ringe Vilkor, i samme huus

S÷ren Han▀en Gambst, holder liden Kramboed

Friderich TornvŠst, Br÷gger

T÷nis Ol▀en, Skomager

Hybbert Mathi▀ens Enke, intet Brug, spinder paa Rock

Lars Eiler▀en, Matross, lidet br÷ggerie

Peter M÷ller, Navigations informator

Michel Han▀en, Skomager

 

Simon Ander▀en, Matross enrolleret No 270

Peder Olsen, fischevrager

Ole Morten▀en, Matross enrolleret No 152

David Ander▀en, Seiler for Kyppersvend slet tilstand

Niels Ol▀en, fl÷tmand slet tilstand

Admund Gullich▀en, Matross enrolleret No 294

Lars Lar▀en, arbeidsmand

Niels Peder▀ens Enke, slet tilstand

Henrich Ol▀en, Matross enrolleret No 500

Mathias Gullich▀en, Matross enrolleret No 1219

Torsten Christen▀en, Matross enroulleret No 372

Ole Ol▀en Kusk, holder Hyre Vogn, slet tilstand

Halver Thome▀en, Rememager under brandtordningen No 37

Hans Clau▀en Heebo, Matross enrolleret No 864

Hans Hening▀en Bergen, Matross enrolleret No 589

Johan Poul▀ens Enke, slet tilstand

Bertel Mickel▀en, Matross, bortreist

Knud Ol▀ens Enke, slet tilstand

Arve Ander▀en Vestergaard, Matross enrolleret No 94

 

Ra▀mus Jorgen▀en Stoerem, Matross, enrolleret No 29

Anders Ol▀en, Slagter, enrolleret No 313

Johanes Poul▀en, Matross

Mons Ol▀en Lind, Matross enrolleret No 644

Johanes Ove▀en Aboe, Matross enrolleret No 332

Ole Niel▀en, bordarbeidsmand under Brandtordningen No 39

Ra▀mus Peder▀en, Skollapper, Tambur

Ole Niel▀en, Wegter slet tilstand

Engebrigt N:, Reebslager enrolleret No 1539

T÷ris Niel▀en, Soldat

Elias Ander▀en, Matross enrolleret No 697

Petter Loren▀en, Skomager, RodmŠster

Ole Ander▀ens Enke, slet tilstand

Jacob Lar▀en, Vegter

Ra▀mus Ol▀en, Matross enrolleret No 368

Lars Samuel▀en, Matross enrolleret No 338

Bi÷rn Ol▀ens Enke, Spinde Koene, fattig

Mons Johan▀en, Matross enrolleret No 738

Erich Bastian▀en, Matross enrolleret No 291

Peder Mon▀ens Enke, fattig tilstand

 

Ole Suort, Slagter, var enrolleret er afschediget ved Pass Dateret 15 December 1710

Ole Niel▀en Gooboos, Matross, enrolleret No 158

Jacob Lar▀en, Kyppersvend

Jacob Ra▀mu▀en, Tambur ved borgerskabet

Lars Lar▀en, Matross enrolleret No 702

Daniel Lar▀en, ArbeidsMand under brandtordningen

Hans Erich▀en, arbeidsmand slet tilstand

Augustinus Lar▀en, arbeidsmand slet tilstand

Christen Niel▀en, bordarbeidsmand, slet tilstand

Stephen Peder▀ens Enke, i huus hos Michel Ol▀en bordarbeidsMand

Lars Jacob▀en, Matross, Enroulered

Jens Ol▀en, i samme huus, Enrolleret i Stavanger

Ole Han▀en, Dixel arbeidsmand

Anders Morten▀en, en fattig betler

Niels N:, fisker, fattig

Hermand Axel▀ens Enke, fattig

Halver N:, arbeidsmand fattig

Gunder Siufr▀en, dixel arbeidsmand gammel og fattig

Johannes Ol▀en, bordarbeidsmand, fattig

 

Mons Niel▀en, fischer slete Vilkor

Torger Ander▀ens Enke, intet brug

Peder Ander▀en, Tiener hos obertoldbetient Johanes Dobbelsteen

Ole Siufr▀en bager, Matross enrolleret No 1166

Johanes Ol▀en, Matross enrolleret No 968

Knud Ol▀en, Kalcheslager under brandtordningen No 19

Ra▀mus Peder▀ens Enke, Ringe Vilkor

Herleff Ol▀en, bordarbeids Mand

Johanes Ol▀en, Muurarbeider under brandtordningen No 59

Morten Mon▀en, fattig

Lars MŠs▀ing, Matross enrolleret No 873

Ra▀mus Mon▀en, fischer, under slotted

Peder Endvold▀en, Vegter

Hans Ander▀ens Enke, fattig

Niels Mon▀en, arbeidsMand Slet Vilkor

Johanes Mon▀en, Matross enrolleret No 770

Johanes Ol▀en, bordarbeids mand

Lars Ol▀ens Enke, fattig, boer i Janiche Arentz haugehuus

Andfind Clemed▀en, dixelarbeidsmand

Cornelius Peder▀en, Matross enrolleret No 717

Thomes Halvor▀en, fischer, slet Vilkor

 

Erich Ander▀en, MuurarbeidsMand under brandtordningen

Stephen Michel▀en, Kalchslager, Ringe Vilchor

Erich Jacob▀ens Enke, slet tilstand

Simon N:, SkolemŠster, slet tilstand

Jonas Bi÷rn▀en, under Brandtordningen No 133

Annanias Elling▀en, Matross enrolleret No 1575

Tollef Peder▀en, Arbeidsmand slet tilstand

Mons Johan▀en, fischer fattig

Mons Niel▀en, fischer fattig

Giert Torger▀en, Matross, lidet H÷cherj, enrolleret No 312

Ole Ol▀en, Soldat

J÷rgen Ol▀en, fischer, slet Vilkor

Corinelis David▀en, fischer, under brandtordningen No 21

David Ol▀en, fischer, slett ilstand

Knud Elling▀en, fischer, slet tilstand

Johanes Samson, arbeidsmand, fattig

Endre N:, Soldat, slet tilstand

 

Erich Jon▀en, fl÷tmand, slet tilstand

Niels Han▀en, Reebslager

Luder Bremmer, Ki÷bmand

Henrich Niel▀en, Matross enrolleret No 322

Lars Ol▀en, fischer slet tilstand

Ole Ander▀en, fischer Ringe Vilkor

Hans Poul▀en, Matross enrolleret No 383

Anders Samuel▀en, Constabel under slotted

Peder Ol▀en, Matross enrolleret No 320

Lars Han▀en, Matross enrolleret No 63

Ole Johan▀en Herl÷, Matross enrolleret No 31

Jens N:, Tierevrager, Ringe Vilchor

Knud Willem▀en, fl÷tmand fattig

Peder Niel▀en, MŠtter, under brandtordningen No 29

Ra▀mus Ol▀en, Smed arbeidsmand under brandtordningen 25

Ander* Sogning, Drager fattig

Anders Johan▀en, Soldat

Elias Ander▀en, Arbeidsmand slet Vilkor

 

Niels Stephen▀en, Fl÷tmand, slet tilstand

Jver Ol▀en, fischer Slet Vilkor

Anders Niel▀en, Matross enrolleret No 1286

Hans Niel▀en, fischer Slet tilstand

Rolef Ander▀en, Morier, under Stavanger Lehn No 1367

Niels Niel▀ens Enke, fattig

Michel Mon▀ens Enke, fattig

Arne Helle▀en, Matross enrolleret Pass med sig

Niels Elling▀en, fischer fattig

Jan Ol▀en, fischer, fattig

Jon Ander▀en, fischer, Ringe Vilkor

Peder Mon▀en, Drager, slet tilstand

Niels Ol▀en, Arbeidsmand liden Vilkor

Ole Jsach▀ens Enke, fattig

Jacob Niel▀en, Baadeflicher fattig

B÷rge Bi÷rn▀en, fattig

Lars Gunder▀ens Enke, fattig

Ole Henrich▀en, biugnings mand fattig

 

Aadmund Jver▀en Anchres Enke, Var enrolleret No 587

Anders Ol▀en, Gammel og Brechelig

 

Dend 11te Roede

Daniel Dirichs Encke, bruger Kramboed

Benjamen Nevermand, Bager

Jacob Ander▀ens Enke, bruger Ki÷bmandskab

Johan Kaae, Ki÷bmand

Christian Ki÷nings Enke, bruger een Ringe Krambod for B÷nder

Claus Hofmands Enke, Ringe Kramboed, i huus hos hende er hindis fader

Albert Lampe, Gammel Mand ingen brug, i samme huus hans S÷n

Zacharias Hofmand, Skipper

Hermand Fredrich▀en, har vŠred Guldsmed, og lever af sine Midler

Salig Ernst Jon▀ens datter, holder een liden Kramboed

Niels Daniel▀en, Ki÷bmand

Magnus Schi÷tte, Raadmand

Lars Walter, Ki÷bmand

BorgemŠster Hans Weiners Enke, har jntet Brug

Just Diderick, Barberer

 

Ra▀mus Henrich▀en, Styrmand

Ameling Hansen, Tapper ÷ll

Johan Svart, Lidet brug

Johan Hemming, Bondehandel

Peder Peder▀en, SkindkrŠmmer

Johan Daniel▀en, Ki÷bmand, er i huus hos Daniel Dirich▀ Enke hans Moder

Peder Lar▀en, Styrmand

Hans Gierdings Enke, intet brug, fattig

T÷nis Von Busk, Skipper

Gierdt Fendtsen, Styrmand

Dirich Jan▀en, lidet brug

Hans Henrich Dedechen, Tapper ÷ll

Hans TŠngel, Skipper

Hans Tonche, Ki÷bmand

Giert von H÷vens Enke, Ringe H÷cheri slete Vilkor

Hans Zivert▀ens Enke, Slet tilstand

Jacob Ander▀en, Anglemager

 

Ludvig Middelstrops Enke, lidet H÷cheri slet tilstand

Fredrich Gotzleff, Bundtmagger

J÷rgen Laus▀en, Gammel Mand, fattig

Morten B÷lchen, farer ěster paa Norge og Ki÷bslaer

Niels Peder▀en, Stoelemager, under brandtordningen No 222

Zacharias Han▀en Veigner, Styrmand, lidet bryggeri

Jens Smeds Enke, intet Brug

Peder Lar▀en, slet tilstand

Henrich Zivert▀en, lidet H÷cheri, enrolleret No 179

Samson Lar▀en, Smed

Johan Listing, Skomager og RoedemŠster slet tilstand

Peder Graabs Enke, intet Brug

Mads Niel▀en, Snedker

Jon KlŠppis Enke, lidt H÷cheri, liden Vilkor

Nicolaj Christopher▀en, lidt h÷cheri, enrolleret No 1099

Jon Christen▀en, MuurmŠster under brandtordningen

Daniel Raunsberg, Constituered foged over Nordhor Lehn

Marchus MŠrl, Kypper og RoedemŠster

Ole Lar▀en, Styrmand, enrolleret No 901

Anthoni Listis Enche, bruger lidt SkrŠderi, hindis Mand d÷d i Kongens tienste, fattig

 

Poul Poul▀en, Blochedrejer, under Artilleriet

Jochum Tidemand, Rememager, Ringe Vilchor

Ra▀mus Peder▀en, Stoelemager, Ringe Vilkor

Christian Lange, Skomager

Poul Erich▀en, SkrŠder, slet tilstand

Anders Bryning, Knapmager, liden Vilchor

Jens Fr÷rup, GlasmŠster

Rolef Lampis Enke, lidet bryggerj, liden Vilchor

Halvor Thome▀en, T÷mermand, er kommen af Kongens tienste

Remert Michel▀en, Matross, enrolleret No 840

EdskiŠl Ander▀en Trondhiem (?), Matross enrolleret No 518

J÷rgen KrŠfting, arbeidsMand, slet tilstand

S÷ren Baltzer▀ens Enke, holder Skoele, slet tilstand

Claus Reimers, Matross, enrolleret No 645

Ole Jacob▀en, Matross, enrolleret Passet med sig

J÷rgen Henrich▀en, Matross enrolleret No 800

Hans Wilhelm Moldvod, Politie Betient

J÷rgen Bendix▀en, Skoeleholder

S÷ren Berg, Politie Betient

 

Jens Mon▀en, Styrmand, Ringe Vilchor

Christen Lemvig, Raadstue Betient

Ole Joen▀en, Matross, er kommen af Kongens tieneste, holder Krambod, og tapper ÷ll, er enrollered i Trunhiem

Ra▀mus Joen▀en, Skipper, ungkarl

Anders Smed, arbeidsmand, slet Vilkor

Ra▀mus Anthoni▀en, Matross slet tilstand

Hans Han▀en, Skoflicher, slet tilstand

Niels Ol▀en, Matross enrolleret No 753

Jens Niel▀en, Jslandsfahr, Ringe tilstand

Ole Fredrich▀en, Mahler, slet tilstand

Anders Arent▀en, Matross enrolleret No 163

Ra▀mus Jen▀en Worm, Matross

Johan Carsten▀en WildenRoodt, SkrŠder, slet tilstand

Niels Torsten▀en, Matross enrolleret No 706

Steener Ol▀en, Matross enrolleret No 1507

Henrich Christians Enke, slet tilstand

Johanes Niel▀en, Matross enrolleret No 64

Thomes Ander▀en, Matross enroulleret No 27

Eddes Jver▀en, Matross enrolleret No 403

 

Anders Bendix▀en, Matross enrolleret No 10

Poul Ander▀en, arbeidsmand under brandtordningen No 101

Elling Niel▀en, Matross enrolleret No 129

Fredrich Henrich▀en, Tambur

Baltzer Jsach▀ens Enke, Slet tilstand

Mons Lar▀en, Matross enrolleret No 700

Karen Nielsdatter, armod

Peter Loren▀ens Enche, slet tilstand

Albert N:, Timermand, liden Vilchor

Erich Jon▀en, intet brug, slet tilstand

Ra▀mus Ol▀en, Matross enrolleret No 1054

Ole Lar▀en, Matross enrolleret No 1390

Niels Helge▀en, Tambur ved borgerskabet

Siufr Han▀en, fischer, armod

Guldbrand Halvor▀en, Matross enroulleret

Elling Samson▀en, Matross enrolleret No 680

Johane Niel▀datter, Spinder paa een Roch

T÷nis Jan▀ens Enche, slet tilstand

Guldbrand N:, bordarbeids Mand

Torger Torger▀en, boodsmand liden Vilchor

 

Johan Brandt, Matross enrolleret No 1306

Jonas Ol▀en, Matross enrolleret No 125

Berendt Jacob▀en, Matross enrolleret har Pa▀et med sig

Lars Ol▀en, Fl÷tmand fatig

Niels Niel▀en, Matross enrolleret No 431

Niels Jver▀en, fischer slet tilstand

Torger N:, arbeidsmand, slet tilstand

Elias Lar▀en, Soldat, under Guarnisonen

Gundele Sivertzdatter, armod

Jacob Ol▀en, under Artilleriet

Niels Ander▀en, fischer, liden Vilchor

Ole Fredrich▀en, Matross enrolleret No 1053

B÷rge Han▀en, Matross enrolleret No 1423

Johannes N:, Steenf÷rer slet tilstand

Torsten Halvor▀en, slet tilstand

Ra▀mus Traavig, fischer Ringe Vilchor

Knud Ander▀en, fischer Ringe Vilchor

Lars Ol▀en, arbeids Mand

T÷nis Jan▀en, fischer Ringe Vilchor

Anders Ander▀en, Matross enrolleret No 208

Jens Ander▀en, Drager fattig

 

J÷rgen Peder▀ens Enke, Manden var enrolleret under No 362

Mathias Jsach▀en, Arbeids mand slet tilstand

Joen Han▀ens Enke, fattig

Ane Johanesdatter, intet brug, fattig

Ole Abel▀en, arbeids Mand slet tilstand

Peder Lauritz▀en Enke, intet brug slet tilstand

Niels Lar▀en, Soldat under Guarnisonen

Niels Niel▀en, fattig

Christen Christen▀en, Matross enrolleret No 971

Hans N:, fischer, fattig

Johannes Erich▀en, fl÷tmand, slet tilstand

Erich Thome▀en, Kammemager og RodemŠster

Gunder Ra▀mu▀en, armod

Peder Han▀ens Enke, slet tilstand

Joseph Ol▀en, arbeidsmand, slet tilstand

Jacob Samuel▀en, Matross enrolleret under No 917

Abraham Niel▀en, Provis, slet tilstand

Torchil Jen▀en, Brendevins brender og tapper ÷ll

Knud Ol▀en, Matross enrolleret No 1446

Gabriel Tidemand, Matross, slet tilstand

 

Anders Johan▀en, Een Gammel fl÷tmand slet tilstand

Christen Christian▀en, Matross enrolleret No 595

Anders Tollef▀en, Arbeidsmand, slet tilstand

Poul Res▀en, Krigs Commissarius

Ole Ellef▀ens Enke, Manden har vŠred enrolleret

Anders David▀en, Reebslager dreng, slet tilstand

Ole Ra▀mu▀en, Wegter slet tilstand

Lars Ra▀mu▀en Moos▀, fattig

Jan J÷rgen▀en, fl÷tmand fattig

Ole Arne▀ens Enke, slet tilstand

Peder N:, Matross, slet tilstand

Clemmed Niel▀en, Soldat, slet tilstand

Knud Quist, fischer

Jacob Ol▀ens Enke, Manden var enrolleret

Aadmund Kuu, Gammel Kieldflicher

Endre N:, fischer fattig

J÷rgen N:, fischer, fattig

Johannes Peder▀en, Rebslagersuend, slet tilstand

Knud Niel▀en, Drager, fattig

Henrich N:, arbeidsmand, slet tilstand

Peder Endre▀en, Steenf÷rer, slet tilstand

Lars Ander▀en, Kypper arbeidsmand slet tilstand

Karen Prets, slet tilstand

 

Erich Ander▀en, Soldat

Lars Thomme▀en, Ski÷tter, slet tilstand

Jens Peder▀ens Enke, Armod

Gunder Ander▀en, Skoflicher, armod

Thomes Erich▀en, Drager, armod

Jacob Jacob▀en, Drager, armod

Knud Niel▀en, Drager, armod

Reimert Kield▀ens Enke, Armod

Jan Poul▀en, armod, fischer

Ole Torsten▀ens Enke, Armod

Jens Henrich▀en, Drager, armod

Erich Knud▀ens Enke, Armod

Lars Mikhel▀ens Enche, Armod

Hans Han▀en, Betler

Hans Ol▀ens Enke, Armod

Mons Mon▀en, enrolleret har MonedsŠddel med sig

Daniel J÷rgen▀en, fl÷tmand, slet tilstand

Michel Erich▀en, Soldat under Quarnisonen

Ole Jen▀en, fischer, fattig

Niels N:, Muurarbeider fattig

Joen Lar▀en, byetiener, fattig

 

Bottel Ander▀ens Enke, fattig

Jacob Bertel▀en, fischer, fattig

Mons Lar▀en, Skollapper fattig

Jacob Niel▀ens Enke, fattig

Henrich N:, Ki÷rer, under brandtordningen No 219

Anders Ol▀ens Enke, fattig

Svend Lar▀en, Matross enrolleret No 103

Mons T÷nne▀en, arbeidsmand, slet tilstand

Arne Johan▀ens Enke, fatig

Torsten Erich▀en, fl÷tmand, fatig

Helge N:, Soldat under Guarnisonen

Ole Ander▀en, Matross enrolleret No 1681

Ole Han▀en, fl÷tmand fattig

Anders Ander▀en, Matross enrolleret

Niels Niel▀en, Skollapper, fattig

Ra▀mus Peder▀en, Kypper arbeidsmand slet tilstand

Ra▀mus Niel▀en, Matross enrolleret No 1112

Ole Niel▀en, Matross enrolleret No 754

Erich Ol▀ens Enke, Manden har vŠred enrolleret

Henrich Tollef▀en, bordarbeidsmand under brandtordningen No 119

Siufr Jan▀en, Soldat

 

Michel Ra▀mu▀en, Betler

Ra▀mus Christopher▀ens Enke, Betler

Ole Poul▀ens Enke, Betler

Peder N:, Drager Gammel Mand betler

Ra▀mus Ra▀mu▀en, bordarbeidsmand under brandtordningen No 11

Niels Mon▀en, fattig

Johanes Torsten▀en, Vegter, fattig

Jacob Poul▀en, Matross enrolleret No 1387

Ole Mathi▀en, Matross enrolleret No 193

Ole Peder▀en, Reebslager under Artilleriet

Peder Knud▀en, Matross enrolleret har Passet med sig

Stephen Ol▀en, matross Ringe Vilkor

Birthe Bondekoene, fattig

Cordt Clau▀en, Bager arbeidsmand

Jacob Berent▀en, fl÷tmand slet tilstand

Henrich Kulmand, Matross lidet h÷cherie

Hermand Ol▀ens Enke, Slet tilstand

Jver Lar▀en, fischer, fattig

Anders Jacob▀en, Skoflicher, fattig

 

Knud Jon▀en, bordarbeidsmand slet tilstand

Ra▀mus Ol▀en, Armod

Jon Ol▀en, Kypper enrolleret No 42

Jacob Ra▀mu▀en, Matross enrolleret No 1293

Anders Ol▀en, fattig

Knud Johan▀ens Enke, slet tilstand

Niels Knud▀en, Ki÷rer, under brandtordningen No 218

Jver Jver▀en, Matross, enrolleret No 85

Niels Falck, Corporal ved Guarnisonen

Christopher Gierloff, Wever, og RoedemŠster Skiencher ÷ll, Ringe tilstand

Peder Joen▀en, fl÷tmand under brandtordningen No 98

Ole Erich▀en, under brandtordningen No 112

Lars Peder▀en, Matross enrolleret

Ephrohim Jon▀en, Matross enrolleret No 1220

Niels Knud▀en, arbeids Mand fattig

Peder Harel▀ens Enke, Manden var enrolleret

Henning Jon▀ens Enke, Manden var enrolleret No 226

Johanes Han▀en, Matross enrolleret No 1381

Ole Elling▀en, bordarbeidsmand, Ringe Vilchor

Ra▀mus Stephen▀ens Enke, fattig

 

Jacob Tollef▀en, Soldat

Anders Jon▀en, Matross enrolleret No 19

Johanes Ander▀en, Matross enrolleret No 730

Arne Ander▀en, Matross enrolleret No 20

Anders Elling▀en, Matross enrolleret No 660

Ra▀mus Ra▀mu▀en, Matross enrolleret No 110

Christopher Ander▀en, Drager, fattig

Arne Ra▀mu▀en, Matross enrolleret No 1158

Arne Niel▀en, Matross enrolleret No 26

T÷nes Axel▀ens Enke, fattig

Baltzer Niel▀ens Enke, Manden var enroulleret

Knud Edskild▀en, Matross enrolleret No 213

Samson Dragers Enke, fattig

Jacob Petter▀en, Bilthugger

Adtzer Ander▀en, Matross enrolleret No 926

Jacob Jan▀en, Barberer, farer til s÷es

 

Dend 12te Roede

Johan Willem▀en, Skipper

Gregorius Kobro, liden bondehandel

 

Henrich Grandorfs Enche, liden Krambod, Ringe Vilchor

Luder Fasting, Ki÷bmand

Johan Ludt, Skipper

Johan Staals Enke d÷d,á huu▀ene beboes igien af hindis 2de s÷nner Thomas og Herman Staal, som bruger Ki÷bmandskab

Johan Seehusen, Ki÷bmand, og Krambod

Niels Christen▀en, Skipper, holder Krambod

Mathias Risis Enke, holder Kramboed

Essaias Prom, Apotecher, slette Vilchor

Lars Christen▀en Eegebom, Skipper

Lars Poul▀en, bruger bondehandel

J÷rgen Brunchorst, bruger bondehandel

Ra▀mus Siufr▀en, udfarer, slete Vilchor

Philips Brons Enke, tapper ÷ll, slete Vilchor

Morten Haan, liden bondehandel slete Vilchor

Jacob Ander▀en, Knapmager slet tilstand

Erich Erich▀en, Smed og RoedemŠster

Giert Loren▀en Rondigers (?Strandigers), forhen jboende huus, Manden har absentered sig for Gield

 

Ole Tyge▀en, Matross, slet tilstand

Henrich Dedechens Enke, bruger buntmagerj slet tilstand

Ellert Mejer, Skomager

Angnete M÷nter, Selgekoene, slet tilstand

Michel Bryning, Knapmager, slet tilstand

Ole Eide, Matross, bruger h÷cheri

Carsten Wieris, H÷cher

Niels Ol▀ens Enke, Ringe Vilchor

Christian Ditleff, Hattemager, fattig

Simen Trol▀en, Matross enrolleret No 1305

Claus Schauboe, GlarmŠster, Ringe Vilchor

Jver Lar▀ens Enke, fattig

Hans H÷nnemor, Styrmand, Ringe Vilchor

Jan Peder▀ens Enke, Ringe Vilchor, taper ÷ld

Michel N:, Matross

Jver Lar▀en, MuurmŠster under brandtordningen

Joan Schroder, SkrŠder slet tilstand

Herman Ander▀en, Knapmager, Ringe Vilchor

Daniel Peder▀ens Enche, Manden var enrolleret

Ra▀mus Ol▀en, Matross enrolleret No 284

 

Anders Boor▀en, Matross enrolleret No 960

Lars M÷ller, Matross enrolleret No 915

J÷rgen Neumand, Kordevandbereeder

Elias Joen▀en, Matross enrolleret No 841

Christen Gore▀en, Matross enrolleret No 556

Jon Jacob▀en, arbeidsmand fattig

Ole Ol▀en, under brandtordningen No 96

Ole M÷ller, Matross enrolleret No 397

Jver Han▀en, Matross enrolleret No 349

Admund Han▀en, arbeidsmand, Ringe Vilchor

Hans Greger▀en, bordarbeidsmand Ringe Vilchor

Knud Ander▀en, Matross enrolleret No 1418

Ole Michel▀ens Enke, slet tilstand

Lars Ol▀en, Matross enrolleret No 701

Christen Peder▀en, arbeids Mand, slet tilstand

Joen Ol▀en, Matross enrolleret No 109

Storch Rangnild▀en, under brandtordningen No 20

Arne Ol▀ens Enke, Manden var enrolleret

Anders Ellef▀en, Matross enrolleret No 1270

 

Torf Ole, Drager, fattig

Joseph N:, Drager, fattig

Korge Marthe, Selge T÷s▀, Ringe Vilchor

Niels Ander▀en, arbedsmand slet tilstand

Mortten Ra▀mu▀en, Skolapper fattig

Mons Christen▀en, Snedker

Lars Samson▀en, Matross enrolleret No 610

Poul Han▀en, Knapmager

Knud Ander▀en, Matross enrolleret No 40

Peder Joen▀ens Enke, slet tilstand

Ole Clemet▀en, Matross Pass

Ole Johan▀en Rodberg, Matross enrolleret No 1290

Benjammen Han▀en, Matross enrolleret No 1479

J÷rgen Madtsen, Matross enrolleret No 151

Michel Ol▀en, Matross enrolleret No 276

Christian Lange, Styrmand slet tilstand

Johan Lar▀ens Enke, fattig

Ole Niel▀ens Enke, lidet h÷cheri

Endre Ol▀en, Soldat

Jonas Weismand, fledtbereder

 

Wollert Schierembech, er Skriver paa det Findmarkske Contoir, slet tilstand

Thomas Lange, Snedker, Ringe Vilchor

Jon Tonning, Matross enrolleret No 1052

Wilchen Werdenhalven, Mechler

Nicolaus Biugns(?) Enke, slet tilstand

J÷rgen Thome▀ens Enke, slet tilstand

Mortten Ol▀en, Seiglemager, slet tilstand

Lars Han▀en Capels Enke, slet tilstand

Henrich Aadmund▀en, Skomager, Ringe Vilchor

Peder Frantzens Enke, slet tilstand

Hans J÷rgen Obermejer, Barberer Ringe Vilchor

Ole Jen▀ens Enke, fattig

Dirich Sond, Matross, holder Kramboed

Joachim Friele, holder Vertzhuus

 

Dend 13de Roede

Stadzhauptmanden Von der Lipes Enke, Negocierer

David Marchu▀en, Ki÷bmand, holder Kramboed

Danquert Danquertsen, Ki÷bmand, holder Kramboed

J÷rgen J÷rgen▀en, Guldsmed

Carsten Holtermand, Skipper, holder Kramboed

 

Jochum Krull, bruger Nordfar handel

Dirick Drevis, bruger liden bondehandel

Adam Jolles, holder Kramboed

Angnete Salig Abraham Frils, holder liden Kramboed

Harmand Gierding, har vŠred Skipper

Dirich Lampis Enke, lidet laxe brug

Ole Ol▀en Smed, Ki÷bmand

Johanes Alf▀en, Skipper, og liden Kramboed

Hans David▀en, Ki÷bmand, holder Kramboed

Luder Lullemand, Ki÷bmand, holder liden Krambod

Morten Fri▀is Enke, holder liden Krambod

Claus Wulff, Skipper holder Kramboed

Lauritz Miltzou, Ki÷bmand, holder Kramboed

ěsten Ol▀ens Enke, Manden har vŠred Skipper, lidet Ki÷bmandskab

Robbert Kaae, Kandest÷bber

Henrich Wes▀el, Kaabberslager

Anders Jen▀en Bros▀e, VŠred Skipper Ringe Vilchor

Hartuig Han▀en Timmermand, intet brug slet tilstand

Jochum Krogs Enke, intet brug, slet tilstand

 

Anders Ander▀en, Matross enrolleret No 224

Endre Christopher▀en, Matross enrolleret No 162

Christen Mathia▀en, Matross enrolleret No 46

Johan Augustinus Allexander, SkoelemŠster

Erich Hyld, lidet bryggeri

Herman Tyge▀en, Styrmand enrolleret No 493

Anders Loeds, fl÷tmand

Steiner Ol▀en, Matross enrolleret No 248

Anders J÷rgen▀en, arbeidsmand under Brandtordningen

Jens Hyld, lidet Ki÷bmandskab

S÷ren Rye, Skipper

Casper Rich, Slagter

Anders Christen▀en, Styrmand i samme huus

Peter Mohl, Ki÷bmand og br÷gger

Anders Ludt, Styrmand slet tilstand

Hans Gudmund▀en, Bager

Jonas Lyntz Enke, bruger SkrŠder handvŠrch

Mathias N:, Knapmager slet tilstand

Tevis Diuring, intet brug, slet tilstand

Christen Vinding, SkrŠder

Wolter Knud▀ens Enke, ingen brug

 

Christen Reinholtzen, lidet br÷geri

Niels Haagen▀en, SkrŠder

Emeche Salig Ole Jen▀ens, intet brug

Ane de Rytter, Slagter

Ra▀mus HŠs▀, Styrmand

Jacob Heide, RodmŠster slet tilstand

Christian Casuben, SkoelemŠster

Melchor N:s Enke, hindis Mand vŠred barberer i slet tilstand

 

Dend 14de Roede

Erich Rygg, Skipper

Johan Greve, Styrmand

Dirich Mejer, Ki÷bmand

Tiis Paaske, Skipper

Anders Knud▀en, Matross enrolleret

Johan Middelstrop, Skipper

Anders Brochs, Ki÷bmand

Giedske Salig Wollert Danquert▀ens, holder Kramboed

Je▀per van der Velde, Bager

Johan Reutzer, Skipper

 

Michel Lunne(?), Skiencher ÷ld

Jacob Pegelau, bruger bondehandel

Henrich Bellens Enke, liden bondehandel slet tilstand

Anders Hys▀ing, Styrmand

Hans Danquartsen, Ki÷bmand

ěsten Erich▀en, Skipper

Henrich Kramer, Skipper og Ki÷bmand

Gabriel Ahlers Enke, holder Kramboed

Peder Peder▀ens Enke, holder liden Kramboed

Madame Wolpmands, Ki÷bmands Enke, har lidet eller intet brug

Hans Plyt, Guldsmed

Knud Gieldmuyden, Ki÷bmand

Je▀per Peder▀en, Styrmand

Sophie Sem, holder liden Kramboed

Lenert Weiner, Ki÷bmand

Henrich Marchus, tapper ÷ld

Grete Tevis, intet brug slet tilstand

Magister Anders Bruns Enke, Prouste Enke, intet brug

El▀e H÷vidsmand, indtet brug

Grete Hennings, liden bondehandel

Johan Lampe, Skipper

 

Gierche Lampe, intet brug, slet tilstand

Giert Gieldmuyden, Ki÷bmand

Harmand M÷ller, Ki÷bmand

Otte Schierembech, Mechler

Christian Hellemands Enke, intet brug, slet tilstand

Berendt Steemand, Mechler

Jacob de Rytter, Styrmand

Peder T÷ger▀en, Styrmand

Johan Uglmandz Enke, intet brug, slet tilstand

Zacharias Olsen, Kypper

Ane Ole Ra▀mu▀ens, intet brug

Aldhed Svendsdatter, intet Brug

Niels Mejer, bruger bryggeri

Niels Ander▀en, Anglemager

Peter Dam, PostmŠster

Peter Raunsberg, Ki÷bmand

Peder Olsen, Skipper

Hans Mortin Heintz, biugmŠster intet brug, slet tilstand

El▀e Salig Peter Schachts, Tapper ÷ld

 

Dend 15de Roede

Peder Stud, Skoflicher, Ringe Vilchor

Esaias Figenskov, farer til s÷es

Lanns(?) Emb▀en, Kandest÷bber

Christian von Busk, Barberer slet tilstand

Jacob Her▀leff, Procurator

Ra▀mus Jen▀en, Bager

Jens Wrede, Brygger

Sveder Jordan, GlarmŠster

Jeremias Peder▀en, Slagter

Jacob Ol▀en, Kandest÷bber

Karen Ol▀datter, Selgepige

Jon Christen▀en, Hattemager, RodemŠster slet tilstand

Henrich Urdahl, Br÷ger

Cornelis Erich▀en, hattemager slet tilstand

Mildri N:, Selgekone, slet tilstand

Niels Ol▀en, Kypper

Johanes Siufr▀ens Enke, Manden vŠred Matross var enrolleret under No 1012

 

Jon Jver▀en, Fl÷tmand fattig

Peter Reimand, Matross i Kongens Tienste

Jon Lar▀en, Timermand Gammel Mand

Jngebrigt Michel▀ens Enke, Manden var Matross enrolleret slet tilstand

Abraham Erich▀en, Matross i Kongens tienste

Bendt Ander▀en, Timermand

Kirsten Jensdatter, intet brug, slet tilstand

Niels Erich▀en, Matross

Ra▀mus Kaae, forige Raadstutiener

Dirich Mynde, Mahler

Jngeborg Larsdatter, ingen brug slet tilstand

Hans Ander▀en, Matross, enrolleret No 622, Konen bruger h÷cherj

Gunder Tanger▀en, Matross enrolleret No 536

Claus Ol▀ens Enke, intet brug, slet tilstand

Marte Erich▀datter, fattig

Andfind Elling▀en, slet tilstand

Johan Tollef▀en, Arbeids mand

Maleene Clausdatter, fattig

 

Jver Otte▀en, Drager under Brandtordningen

Ole Simen▀en, Smedsuend under sloted

Christian Mejerholtz, Mechler, slet tilstand

Ra▀mus Ol▀en, Ki÷rer, under Brandtordningen

Stine Jversdatter, intet brug, slet tilstand

Ole Han▀en, Stuer

Kirsten Jensdatter, intet brug, slet tilstand

Ellen Jversdatter, intet Brug

Hans Jver▀en, Matross i Kongens Tieneste

El▀e SmŠlts, intet Brug

Villem Harmands▀ens Enche, bruger Vever handtvŠrch

Claus Jen▀en Hadersleff, Matross i Kongens tienste

Johan Poul▀en, Smedesvend

Johan Coslersen WildenRoodt, SkrŠder slet tilstand, \findis anf÷rt under 11te Rode her foran, hvor hand og boer/

Anders Niel▀en, Matross i Kongens tieneste

Jan Carl▀en, under MŠtter, under brandtordningen

Mons Tii▀en, Timmermand

Belli Hormandsdatter, Wever

Hans Erich▀en, Skolapper

 

Hans Ander▀en, Matross

Ra▀mus Gullach▀en, fl÷tmand

Jacob Thome▀en, Kypper

Ane Ziwertz, Vaskerkoene

Marthe Samuels, fattig

Mons Niel▀en, Matross

Mons Halvor▀en, Smedesvend

Erick Elling▀en, Skomagersvend

Li▀bet Kock, lidet br÷ggeri

Niels Niel▀en, Arbeidsmand, tapper ÷ld

Lars Christen▀en, Skolapper under Brandtordningen

Jan Mon▀en, Drager under Brandtordningen

Niels Svend▀en, Veversvend, under brandtordningen

Stephen Mon▀en, Stoelemagersuend

Niels Knud▀en, Ki÷rer

Holger N:, arbeidsmand

Christopher LŠmss Vevers Enke, udj slet tilstand

Ole Nordfahr, Corporal under Guornisonen

Peder Jen▀en, Matross i Kongens tienste

 

Peder Vasker, Soldat

Peder Absolon▀en, fattig

Torchil Niel▀en, Drager under brandtordningen

Lodvig Christen▀en, Matross i Kongens tienste

Ole Jacob▀en, Skollapper

S÷ren Thome▀en, Matross i Kongens tienste

Barbara N:, Selgekoene

Margrete E▀pens, Vaskerkoene

Erich Trunhiemmer, Matross i Kongens tieneste

Margrete Ol▀datter, Vaskerkoene

Anders Siufr▀en, fischer

Johanes Ol▀en, Matross

Mortinus Ol▀ens Enke, Vasker Koene

Ole Ander▀en, Arbeidsmand

Torchil Niel▀ens Enke, fattig

Lars Lar▀en, Constabel under Artileriet

Torger Anthoni▀en, Timermamd i Kongens tienste

Siri Rats, fattig

 

Ra▀mus Aadmund▀en, Drager

Peder Dr÷g, MŠtter, lidet br÷ggeri

Peter KrŠft, SkrŠder

Marthe Ol▀datter, Selgekoene

Ole Ander▀en, Snedkersvend

Jens Mon▀ens Enke, Manden har vŠret enrolleret

Michel Jan▀en, Matross

Albert Jen▀en, Matross i Kongens tienste

Niels Tollach▀en, Matross i Kongens tienste

Baltzer Bolte, Snedker, under brantordningen

S÷ren Ol▀en, Matross

Brandich Anthoni▀ens Enche, fattig

Agate Knud▀datter, fattig

Jan Fredrich▀en, Kordevandbereeder

Peder Franch, Vever under brandtordningen

Niels Ra▀mu▀en, Ki÷rer under brandtordningen

Ane Ander▀datter, fattig

Johan Holst, Vever, under brandtordningen

Jan Jon▀en, fl÷tmand under brandtordningen

 

Niels B÷re▀en urtegaardsmands Enke, slet tilstand

Niels Simen▀en, Vever

Henrich Jen▀en Rath, Wever

Robbert Jacob▀en, Matross i Kongens tienste

Robbert Madtsen, Timermand i Kongens tienste

Lars Thor▀en Koster, Timermand

Benedicte Storm, PrŠste Enke

Friderich Gedern Phof, Brandt Directeur

Niels Peder▀en, Matross i Kongens tienste

S÷ren Kiergaard, i Kongens Tienste

Christopher Berg, SkoelemŠster

 

Dend 16de Roede

Andreas Undall, Stifttbefalingsmand

Carsten Bagge, Raadmand

Ra▀mus Han▀en, Skipper

Hans Svane, Skipper

Johan de Rytter, Slagter

 

Thomis Jan▀en, Skomager

Catrine Wunsk Enche, lidet bryggerj

Jacob Faber, intet brug

Tiis Wils Enke, intet brug

Ra▀mus Ol▀en, Rodtgytter

Ole RadtnŠs▀, Matross enrolleret

Bottel Han▀en, Smed

Alexander Peder▀en Holm, Matross enrolleret

Mette Clausder Encke, Ringe Vilchor

Christen Montagne, betiener Raadstuskriveren som er hans Fader

Byfoged Hans Smitz Enche, borgerlig brug

Helmich Velding(?), intet Brug

Niels Jers▀in, SkrŠder

Christopher Sch÷nemand, Gi÷tler

Bodel Garmand, intet brug

Karen Salig Herr Larsis Enche, slet tilstand

Daniel Munch, SkoelemŠster

 

Clarchie Tewis, Enke, fattig

Anche Benjamens Enke, fattig Enke

Moritz HŠs▀, WagtmŠster

Gierche Salig Anders Gievis, Ringe og slet brug

Thomis Christen▀en, Raadstuskriver

Anders Fachelmand, MuurmŠster

Stephen R÷pche, Consumptions Skriver, skiencher ÷ld

Tiis Morj Enke, fattig

Johan Peter, Snedker

S÷ren Tollef▀en, Ki÷rer

Jacob Johan▀en, Drager, fattig

Jonas Jacob▀en, Soldat

Niels Richert▀ens Encke, fattig

Michel Ol▀en, Soldat

Ottis Ane, Enke, fattig

Jens Michel▀en, lidet SkrŠderie

Claus Horck, Snedker

Li▀bet Michelsdatter, fattig

Niels Thome▀en, enroulleret

 

Arne Abel▀en, Skoelapper

Anders Ander▀en, Arbeidsmand

Anders Christen▀en, Arbeids Mand

Ole Dyngeland, handtlanger ved Artileriet

Hans Jorde, Vever, fattig

Michel Lar▀ens Enke, fattig

Peder Niel▀en, enroulleret

Jens Han▀en, Matross

Hofver N:, LŠrtouver

Ole Niel▀en, Drager fattig

Jens Hofver▀en, Drager fattig

Ole Peder▀en, Tambur lŠrtouer

Torbi÷rn Ol▀ens Enke, slet tilstand

Erich Ra▀mu▀en, enroulleret

Christen Ander▀ens Enke, fattig

Guner Han▀en, Skoflecher Vandf÷r

Ole Johan▀en, fattig

Hans Storch, Garver

Ole Ol▀en, Arbeidsmand

Rochie Salig Jacob Reimers, Sp÷tte Koene fattig

 

Anders Ol▀en, Arbeidsmand lidet brug

Jacob Han▀en, Matross enrolleret

Jacob Jan▀en Fosdahl, Matross enrolleret

Ole Jver▀en, Matross enrolleret

Peder Joen▀en, Matross enrolleret

S÷ren Bloch, SkrŠder

Ra▀mus Peder▀en, Matross enrolleret

Admund Peder▀en, Skomager

Helge Mon▀en, fl÷tmand fattig

Hans Johan▀en, Smed, Vandf÷r

Jngeborg Jensdatter Enche, fattig

Anders Thome▀en, slet tilstand

Lars Ol▀en, lŠrtouver

Gregorius Ol▀en, Drager fattig

Henrich Welthu▀en, R÷yer, slet tilstand

Daniel Ander▀en, arbeidsmand

Johanes Christen▀en, enrolleret fattig

Karen Ol▀datter Enke, fattig

Michel Tidstads Enke, fattig

Ane Larsdatter Enke, fattig

 

S÷ren Ol▀en, bruger liden NŠring

Anders Niel▀en, intet brug

Wichmand Berentz Enke, fattig

Peter Casten▀en, Matross enrolleret

Knud Halvor▀en, fattig

Ole Elling▀en, Matross enrolleret

Johanes Ol▀en, Matross enrolleret

Lars Aslach▀en Skoflicher, Skoeflicher

Peder Ander▀en, intet brug

Niels Rask, Matross

Giert Echofs Enke, intet brug

Magtel Nathu▀ens Enke, St÷bber Lys▀

Jesper Nodthuu▀en, Consul for de hollandske

Ole Peder▀en bagers Enke, bruger bager handtvŠrch

Anders Echoff, Klocher til Domkirchen

J÷rgen Madtsen, Styrmand enrolleret

Nicolaj Eggers, Knapmager

Arnoldus Boltzer▀en, Peruquemager

Lenert Lor▀en Gryte, h÷rer i den latinsche schoele

Peder Boltzer▀en, SkoelemŠster

Hans Peder▀en Gamstis Enche, tapper ÷ld

Ditmer Kochum, feldtbereeder

 

Dend 17 Rode [ny hňnd]

Magister Niels Smed, Biscop

Niels Knag, Laugmand

Hans Christian Gartner, Tingskriver

Madame Lem i samme huus, Jndted brug

Peter Friderich Flos, Paruchquemager

Rudolf Grip, Musicant

Herr Casper R÷mmer, Capelan til Domkircken

Claus Grip, Paruchquemager, og er d÷f

T÷nnes Jan▀en, holder Wertshuus

Madame Badenhaupt, Enke meged slet tilstand

Bi÷rn Hand▀en, Underbyfoged

Jan TomŠ▀en, Tambour ved byen, og MŠtter

Jan Aalers, Tambour ved byen, og drejer

Madame von Hatten, Enke, manden veret Capitainleutnant i Kongens tieneste

Johannes J÷rgen▀en, har indted brug

Bente Raufnsberg i samme huus, Enke indted brug slet tilstand

Eskeld Ol▀en, SkrŠder

Birte Hansdatter, Enke, lidet br÷ggerie

Maren Monsdatter i samme huus, Enke, bruger en liden Kramboed i Muur[en]

 

Johan Jysong, Paruchquemager

Christopher Ritzerouv, Bager

Peter Borkerts, Ki÷bmand og Skencker tŠr

Jens Refdal, bruger en liden Kramboed

Samuel Westwold, SkrŠder

Lambert Harder, Procurator

Steen Wenecken, Destelerer og Skencker tŠr

Bent Knudtsens Enke, Slagterie

Christopher Hennings, SkrŠder, og meget slet tilstand

Hans Peder▀en Berg, Smeed

Lorents Hand▀en, SkrŠder

Christopher K÷nnig, Guldsmeed, og slet tilstand

Johannis Reimers junior, Guldsmeed

Hans J÷rgen▀en, Destelerer

Alke B÷rts, Enke, holder Wertshuus

Johannis Reimers Senior, Guldsmeed

Salig Thim Hansens Enke, indted brug

Peder Madt▀en Bogoe i samme huus, indted brug

Tosten Ram, Bogebinder

Henrick Skilling, Stads Punder, slet tilstand

 

Hans Olsen, Skipper

Albert Falsker, bedemand til Domkirchen

Gunder Naversens Enke, indted brug

Svend Skomagers Enke, Skomager

Jocum Buhls Enke, holder Wertshuus

Jocum Buhl S÷nnen, har veret Caper Capitain

Hans Hemmeckens Enke, Skomager

Jacob Jngebrigtsens Enke, SkrŠder

Jacob Reimers, Barberer

J÷rgen Lange, Skomager og Rodemester

Ole Ra▀mu▀en, Kypper arbeidsmand

Simon Nemberger, Snedker

Lars Mogen▀en, Handtlanger ved Slotted

Magister Samuel Schr÷ders Enke, Manden veret Capelan til Domkirchen

Hans Ruus, Byefoeged

 

Dend 18 Rode

Johannis Br÷gger, har vered Studiosus, er giftt m[ed] Borgmester Tr÷jels Enke, og lever af sine midler

Dorthe Bertels Enke, holder Wertshuus

Gustavus Erick▀en, Hattemager

Herr Anders Gaardmandz Enke, Slet tilstand

 

Svend Holdbeck, Snedker, holder ÷ltap

Herr Ole Bornemand, Lector

Jacob von Wida, Manufactuur forstander

Hartvig Hannemand, VrtegaardsMand

Robert Petter▀en, WŠver

Ole Larsen, Smeed

Simon Rottgetters Enke, indted brug, slet tilstand

Christian Ludvig i samme huus, farfver

Christian Bon, Handtlanger, og Korgemager

Erik Niel▀en, fisker

Jan Raadt, WŠver

Peter Adrian▀ens Enke, WŠver

Erik Ander▀en, Arbeidsmand

Anders Ol▀en, BaadsMand

Mikel Halfvordsens Enke, fattig

Joen Otte▀en, Arbeidsmand

Hans Zander▀en, WŠver

Jan Lamer, Wagtskriver, fattig

Samson Niel▀en, LŠrtouver

Stephen Toer▀en, Garver

 

Ole Christen▀en, ArbeidsMand

Mikel Knudt▀en, fattigdom

Jacob Lundtmand, Skoeflicker

Claus Ol▀en, arbeidsmand

Sivert Jan▀en, Gadelegger

Daniel Peder▀en, Soldat

Anders Elling▀en, Soldatt

Ole Joen▀en, Arbeidsmand

Niels Holte, har indted brug

Toer Hand▀en, Arbeidsmand

Ra▀mus Ol▀en, enroullered

Ole Hand▀en, Arbeidsmand

Ole Carel▀en, Arbeidsmand

Joen Jen▀en, enroullered

Erik Erik▀en, Ki÷rer

Johannes Nielsens Encke, fattigdom

Bi÷rn Torkel▀en, fl÷ttmand

Ole Mon▀en, Drager

Jocum Hortl÷f, Tambour ved byen, og Skoflicher

Joen Aamund▀en, Arbeidsmand

 

Ole Ol▀en, Slagtersvend

Claus J÷rgen▀en, baadsmand, lidet br÷ggerie

Johannes Niel▀en, WŠver

Axel Jacob▀en, Arbeidsmand

Stephen Ol▀ens Enke, fattigdom

Ole Bartram▀en, enroullered

Mikel Niel▀ens Enke, fattigdom

Ragnild Ol▀en, arbeidsmand

Elert Joen▀en, arbeidsmand

Christopher Steen▀en, Íltapper

Johannes Morten▀en, baadsmand

Mortten Kr÷eger, WŠver

Petter Elertsens Enke, WŠver, er fattig

Ole Lar▀en, WŠver

Mikel Lar▀en, arbeidsmand

Hans Zander▀en, arbeidsmand

Arent T÷nne▀en, Slet Skolemester

Jens Jen▀en, arbeidsmand

Christopher Lenks Enke, VŠver, Slet tilstand

Jan Mejer J÷rgens, indted brug

 

Jacob Niel▀en, enroullered

Lars St÷rk▀en, Ki÷rer, og lidet br÷ggerie

Hans Erick▀en, Skomagersuend

Arne Aamund▀en, Selger ÷ll

Jsack Rochmand, Arbeidsmand

Jacob Hand▀en, SkrŠddersvend

Christen Zander▀en, fattigdom

Hans Peder▀en, arbeidmand

Ole Jver▀en, Gadelegger

Antones Joen▀en, fattigdom

Toer Christen▀en, Soldat

Joen Tosten▀en, Ki÷rer

Peder Niel▀en, Fl÷ttmand

Ole Jacob▀ens Encke, holder Ki÷er

Ole Ol▀en, har forpackted Lunggaarden

Anders Erich▀en, fisker

Jngeborg Erick▀datter, Enke, fattig

Tosten Torkel▀en, borkemaler

Frerick* Ol▀en, Ki÷rer

Frue Macodi, Enke, Manden vered oberstleutnant i Kongens tienste

Harmand Hardi, ÷lltapper

Peder J÷rgen▀en, ÷lltapper

Henrick Dichmeyer, holder Werthuus

Jacobus Woldenberg, Doctor og Stads physicus

Anholt Conradt farvers, Enke, indted brug

Henrick Cords i samme huus, Raadstue tienner

Jocum Henrick▀en, Ki÷erer

Lars TomŠ▀ens Enke, fattigdom

Joen Mon▀en, Ki÷erer

Jan Harcks Enke, fattigdom

Anbrosius Refelt, WŠver

Hans S÷ren▀en, enroullered

ěsten Johan▀en, enroullered

Hans Lar▀en, Skoelapper

Samuel Mogen▀en, Soldat

Erick Ol▀en, handtlanger og Snedkesvend

Anders Lar▀en, fl÷ttmand

Reimert Svend▀en, Drager

Erick Niel▀en, Ki÷erer

 

Willum Ol▀en, Soldat i Kongens tieniste

Salomond Jsack▀en, Slagtersuend, Selger Melck

Henrick Jan▀en, Smeed

Erich Ole▀en, Smeed, fattigdom

Christen Mon▀en, Muurmestersuend

Ole Ander▀en, enroullered

Anders Carel▀en i samme huus, Skolapper

Hans Rasmu▀en, Proviss handtlanger

Henrick Jver▀en, Skomagersvend

Erick Jvert▀en(?), Ki÷erer

S÷ren Haldor▀en, Soldat

Arne Ander▀en, Arbeidsmand

Christen Ol▀en, Fl÷ttmand

Ra▀mus Knudtsen, SkrŠder paa Landet

Johanes Tosten▀en, Snedkersvend, fattigdom

Holger Ol▀en, Arbeidsmand

S÷ren J÷rgen▀en, Ki÷erer

Siverdt Ol▀en, Provis handtlanger

Anne Hysing, Enke, fattigdom

Jver Knudt▀en, arbeidsmand

Ole Niel▀en, arbeidsmand

Mogns Ol▀en, Gadelegger

 

Lars Marcu▀en, ArbeidsMand

Niels Tosten▀en, Soldat

Jocum Rosendahl, WŠver

Lars Knudt▀en, Ki÷erer

Ole Elling▀en, Arbeidsmand

Endvold Jacob▀en, Snedker

Herr Svend Hiorteberg, PrŠst til Hospitalet

Christen Madtsouv, VŠver

Henrick Ander▀en, Arbeidsmand

Engebrigt Michel▀en, WŠver

Aarent Baltzer▀en, fattigdom

Grette Lange, og hendis datter Grete samme huus, Tvende fattige Enker, indted brug

Jocum Gierding, WŠver

Johan Borckerts, SkrŠder

Hermand Strange▀en, Selger Snuus Toback

Danielke Due, fattig Enke

Dorthea Engebrigtsdatter Salig Magister Ambrosius Hardenbechs, Enke, Slet tilstand

Madame de Fine, Enke, Manden veret Laugmand

Nicolaj Junge Jan, bruger smaa Kramvare og arbeider paa Conthoiret

Augustinus H÷cker, SkarpfRichter

 

Dend 19 Rode

Henrick Holtermand, Skomager

Berent Kampf, Ki÷bmand

Rolf Greve, SkrŠder

Frandts Gillie, Urhmager

Magister Jens Bergendahl, SogneprŠst til Kaarskirken

Niels Bagge, Procurator

Capitain Darganwille, Een fransk flygtning, Slet Vilkor

Frue Lilienskiolds, Enke, Slet tilstand, Manden veret Amtman[d] udi Findmarcken

Jacob Troel▀en, Glasmager

Povel Rasmus▀ens Enke, indted brug

Mickel Lydtsouv, Skomager, Ringe Vilkor

Giert Tuurmand, Styrmand

Ole Antone▀en, SkrŠder

Berent Uldrichs Enke, indted brug, forarmed

Christen Bierrig, Procurator

Ra▀mus Ra▀mus▀en, Fiskevrager

Georg Schauver, bildthugger

Erick Steen▀en, Proviss, handtlamger

 

Magister Ole Storm, Stifttsprouvst, og SogneprŠst til Domkirchen

Magister Jocum Kaae, Capelan til Koorskircken

Hans Mathias, br÷gger og Ki÷bmand

Christen S÷ren▀en, bruger lidet Ki÷bmanskab

Anders Cold, br÷gger

Henrick Sivert▀en, enroullered Matross

Espen Lund, Munster Skriver

Rector BornŠj Enke, hendis Mand veret Rector ScholŠ og PrŠst paa Landet

Henrick Bundtner, Knivesmed, vŠret lenge siug, liden NŠring

Maren Anders, ÷lltapper, Ringe NŠring

Mickel Ol▀en, Matross, enroulleret [No] 1330

Henrick Korns, koene, Slet tilstand, fattig

Gabriel TomŠ▀en, Graver ved Domkirchen

Didrick Ski÷dt, fiskeveier

Magister J÷rgen Harboe, Conrectori ScholŠ

Magister Erich Ó M÷nechen, Rector ScholŠ

Ole Christopher▀en, Skolapper, fattig

Jacob Peder▀en, SkrŠdersvend, Provis, handtlanger

Assistentz Raad Munthis, Enke, forarmed

 

Jens Peder▀en, Smeed, udi Slet tilstand

Jocum Pay, b÷rsemager under Articlerie[t]

Anders Christen▀en, Paruckmager udi Slet tilst[and]

Joen T÷nnesens Enke, Fattig

Martin Neuwolt, buntmager, Er fremmed, i slet tilstand

Mogns Niel▀en, ÷ltaper og anden smaa Ki÷bmanskab

Anna Larsdatter, Een fattig Enke

Joen Jver▀en, Soldat

Cornelis Niel▀en, Matross, enroulleret [No] 801

Odt Lar▀en, gandske Ringe Wilkor

Jver Lar▀en, Kypper, Slet tilstand

Abraham Einert▀en, Kypper Arbeidzmand, Slet tilstand

Anders Knudt▀en, Fl÷ttmand

Peder Joen▀en, Arbeidsmand, Slet tilstand

Anna i Backen, Wadsker Koene

Peder Toersen, Graver ved Koorskircken

Henrick Ol▀en, Fiskevrager

Casper Ol▀en, Matross enroulleret [No] 693

Birte Arensdatter, Een fattig Enke

Jens Rasmu▀en, Skomager

Jocum J÷rgensen, Matross enroulleret [No] 597

Niels S÷ren▀ens Koene, bruger indted, Manden bortreist, Var lenge arresterit for gield

 

Joen Lar▀en, Kyper, gandske slet tilstand

Ole Toer▀en, Maler, Provis Handtlanger

Hans Ottersen, Constabel ved Artiglerit

Anders Johan▀en, T÷mmermand, Slet tilstand

Marie Zegelcken, fattig Enke

Johanne Wulf, lidet br÷ggerie

Berendt Zidendorf, Glasmager

Carl Niel▀en, ÷ltapper og Kyper arbeidsmand

Richardt Wildenrath, bedemand til Koorskircken

Niels Ander▀en, Een liden Laxe handel

Augustinus Christen▀en, Knapmager, Rodemester, Slet tilstand

Eggert Casubens Enke, bogebinder, udi Slet tilstand

 

Dend 20de Rode

Tomas Mitzel, Skiper, Portugals farer

Fridrick Govert, taper ÷ll

Nicolaj Oldenburg, Een liden bonde handel

Gierdt Torner, lidet Ki÷bslaging

Antonj Vudt, holder Kramboed

Zacarias Lange, Barberer

 

Hans Bergendahl, H÷rer udi Latine Skoelen og holder en liden Kramboed

Mickel Bucker, Handtskemager

Aldrich Ludts Enke, Een Sye Koene, forarmed

Gotfriedt Polack, bundtmager

Mathies Jb▀en, Styrmand

Wendeler Lampe, Guldsmeed

Lucas Steen, Een liden Kramboed

Trine Dreier, Slet tilstand

Jocum Lydtken, Blickmager

Jesper Stockhof, Koberslager

Mickel Skiermand, Koberslager

Hans Meyer, Skomager

Valentin Schram, Koberslager, Slet tilstand

Ole Ander▀en, Een liden Hytte med noged Kramgods

Hans Tengermand, Hyrer een liden Hytte, som havis noged Kr[am]goeds udi

Barbra Reutz, Kramboed og Nordfahr handel

Johanis Barth, Notarius Publicus og Procurator

Anders Ol▀en, Forgylder udi Slet tilstand

Hermand Skr÷eder, Ki÷bmand, og Nordfahr handel

 

Svend Hammers Encke, Een liden Kramboed med Tobachs Piber

Hillebrandt Meyer, Een liden Kramboed

Dorthe Storcks, Een liden Kramboed

Anders Skram, Koberslager

Claus Marckmand, Een liden Kramboed, og Nordfahr handel

Mathias R÷seler, Nordfahr handel

Aarent B÷r▀mand, Een liden Nordfarhandel

Doctor Brantz Enke, indted brug, Manden veret doctor MedicinŠ

Giert Meyer, Een liden Kramboed

Giercke Haan, indted brug

Abel Murik(?), Nordfahr handel

Abraham Wes▀el, bruger Ki÷bmandskab og Salteri paa Landet

Johan Ethuus, Een liden Kram Hytte

Kari Bremmer, Een liden Kramboed og holder Vertzhuus

Ditmer Kahrs, Nordfahr Handel

Ludvig Biscop, holder Wertshuus

Henrick Hartvig, Wiintapper

Niels Hand▀en, Skiper, holder Krambod

Wein Anders, Enke, En liden Kramboed

 

Henrick Louv, Blichmager

Zacarias Ol▀en, har bonde handel

Ebbe Mitzel, Seiglingsmand, inted brug

Albert Smidt, Een liden bonde handel

Harbert Mahlsteede, Styrmand

Johan Haagen, taper ÷ll

Claus Carel▀en, Skipper og Salter fisk

Dend 21 Rode

Niels Hand▀en, Klocker til Koorskircken

Johannes Poulsen, Kypper

Mads Ol▀en, Fl÷ttmand

Poul Poul▀en, Fl÷ttmand

Anna Christophers, Manden d÷ed i Kongens tieniste

Guldbrandt Dragers Encke, fattig

Knud Lar▀en, Soldat

Anne Gierdmuns, Een fattig pige

Salmon Niel▀en, Soldat

Guri Anders, Een fattig Enke

Erich Niel▀en, Skolaper

Botel Hand▀en, Drager

 

Ole Knudsten, Arbeidsmand

Hans Sivertsen, arbeidsmand

Ole Ole▀en, arbeidsmand fattig

Gi÷e Bi÷rnsdatter, Een fattig Enke

Ole Ole▀en, Een Gammel Mand, Slet tilstand

Ra▀mus Ol▀en, Kongelig Pass No 46

Hans J÷rgen, baadsmand

Lars Erick▀en, arbeidsmand

Halvord Joen▀en, baadsmand

Didrick Skarmer, Kyper og Rodemester

Hans Friel, Styrmand, Slet tilstand

Christopher Bagge, Tambour ved Byen

Didrick Sinning, Br÷gger

Hermand Haltmand, fiskeveier

Peder S÷ren▀en, Guldsmed fattig

Ole Rasmus▀en, Kyper

Cort Reimers, fiskeveier, Rodemester

Giert Giertsen, arbeidsmand

Evert Vahls Enke, Kanegetters, Slet tilstand

Henrick Ditmers Encke, indted brug

 

S÷ren Daniel▀ens Enke, indted brug

Jens Wragers Enke, fattigdom

Henrick Meyer Hendrich▀en, holder Kramboed i en liden Hytte slet tilstand

Willum Tie▀en, Slet tilstand, og fattigdom

Peder Ol▀en, Snedker

Hans Endre▀en, Matross

Anna Tomas, Jordemoeder

Apelone Meyer, indted brug

Ole Hand▀en Ryg, i Kongens tieniste No 918

Jan Leopoldus, oml÷ber, fattig

Jan Skaboes Enke, fattig, indted brug

Joen Joen▀en, fattig, Smeede arbeidsmand

Lars Johan▀en, baadsmand enroulleret [No] 150

Sara Johansdatter, Een fattig Encke, lŠ▀ for b÷rnen

Catrine Andersdatter, fattig Enke

Willum Ol▀en, enroulleret [No] 913

Mari Gr÷nning, fattig Enke, indted brug

Johanes Larsen, T÷mmermand

Jacob Johan▀en, baadsmand

Anders Peder▀en, Styrmand i tieniste, enroulleret, bruger h÷ckeri og Ki÷bmandskab

 

Peder Endvoldsen, Klockerdreng ved Koorskircken

Johan Kr÷pelin, jnstrumentist

Jens Ol▀en, Kyper og Tambour ved Byen

Hans Helles, lidt brug med Kramvahre

Mickel B÷hl, SkrŠder

Hans Petter, Skomager

Christian N:, Een Gammel fl÷tmand

Borne Werts, Een fattig Enke

Peter Sivert▀en, Matross enroulleret No 459

Rasmus Antone▀en, Kyper arbeidsmand

Henrick Spechs Enke, fattig

Margrette Jacobs, Een fattig Enke

Lars Lar▀en, Smeed + arbeidsmand, fattig

Ole Lar▀en R÷ger, enroulleret No 1171

Gudmund Peder▀en, er drager og Wegter

Jacob Glantz Enke, bruger H÷ckerie

Ole Marcu▀en, handtlanger ved Artichleriet

Johanes Ander▀en, Matros enroulleret [No] 406

Niels Jonsen, arbeidsmand og Tambour ved Byen

Niels Ander▀en, bandtsker og tambour ved Byen

 

Lar▀ Hand▀en, Kyper Arbeidsmand

Birte Ra▀mus, fattig Encke

Tomas Torkel▀en, Matross enroulleret [No] 231

Jacob Dragers Encke, fattig

Peder Ol▀en, Skolapper

Karen Olsdatter, Een fattig Encke

Antoni Ra▀mus▀en, Kypper

Ole Siverts▀en, Soldat

Henrick Garber, Skolapper

Lars Ol▀en, h÷cker og arbeidsmand

Petter Albert▀en, Skolaper

Bertel N:, Kyper Arbeidsmand

Leenert J÷rgen▀en, Een fattig Enke

Ole Sivert▀en, i Kongens tieniste

Knud og Joen, Skorsteens feyere

Ole Peder▀en, gamle Skorsteen feier

Knud Helland, Soldat

Anders N:, Een fattig arbeidsman

Ole N:, Een fattig drager

 

Povel Ol▀en, Corporal ved Guardnisonen

Birte Hansdatter, en fattig Enke

Poul Hand▀en, Skolaper

Jens Povel▀en, enroulleret No 206

Johanes Morten▀en, Tambour ved Guarden

Anders Ander▀en, drager og Ringer

Petter Riman, lidet br÷ggerie

Johan Zeyer, arbeidsmand paa Conthoiret

Niels Erdland▀en, SkrŠder

Niels Juel, Een liden Laxe handel, slet tilstand

Christopher Claussen, har vered St÷ckleutnant ved Artigleriet, nu aftaggen

Hermand Specketer, Nordfahrhandel

Mickel Vohls Enke, Guldsmeed

Berent B÷r▀mands Enke, Nordfarhandel

Joen Hand▀en, Skomager

Christopher Meyers Encke, Jndted brug

Henrick Adrian, Barberer, Slet tilstand

Antony Gynter, Glasmager

Hans Verdenhalf, Een liden handel

T÷nnes NeverMands Enke, Bager

 

Peter Badsker, Procurator

Hermand Gierding, lidet br÷ggeri

Claus Ritzerouvs Encke, Bager

Henrick Paaskis Encke, indted brug

Henrick hendis s÷n, Skipper

Edvert Willum▀en, SkrŠder

Christopher Írbech, Distelerer

Clamer Eberthard Meltzer, Br÷ggeri

Hans Adolph Skopp, Skomager

Zacarias Zicker, Bogbinder

Alkie Donecken, indted brug, Slet tilstand

Jocum Wollers, Skomager, Slet tilstand

Aarnet Arentsen, Ki÷bmand

 

Dend 22 Roede

Hans Martin Heintz, Bygmester, Slet tilstand

Peter Zegelcken, Kypper og brandt Assistentz

Christopher Becker, Ki÷bmand og bruger Nordfar hand[el]

Jacob Rich, Ki÷bmand og bruger Nordfar handel

Harier Simers Enke, Ki÷bslar og Nordfar handel

Anna Benecken, bruger H÷ckerie

 

Johan Herman Brynning, Bager

Salig Berent Henrick▀ens Enke, br÷gger

Siur Ol▀en, Smed ved Artigleriet

Knud Jver▀en, baadsmand

Daniel Henrich, Arbeidsmand

Lisbet Gudmuns Enke, Manden d÷d i Kongens tieniste

Ole Elling▀en, baadsmand

Knud Ander▀en, H÷cker

Laritz Herman▀en, T÷mmermand

Ole Lar▀en, T÷mmermand

Ole Niel▀en, WŠgter

Anders EliŠ▀en, T÷mmermand

Lars Maler, Proviss handtlanger

Arent Ol▀en, Skindkremmer

Halver Stephen▀en, Constabel ved Articleriet

Ole Ol▀en, SkrŠder Provis handtlanger

Hans J÷rgen▀en, Soldat ved Slotted

Lars Ander▀en, Tambour ved Byen

Karie Marcus, Selger fisk paa Torged

Herman Mortens, Enke, fattig

 

Siur Jetmunds Encke, fattig

Knud N:, T÷mmermand

Knud Jver▀en, Provis handtlanger

Henrick Ol▀en, Arbeidsmand

J÷rgen Ander▀en, Soldat under Slotted

Elling J÷rgen▀en, Soldat under Slotted

Knud Ol▀en, Arbeidsmand

Ole Ol▀en, Kyper arbeidsmand

Daniel Arent▀en, Kyper arbeidsmand

Knud Lar▀en, H÷cker

Ole Willum▀en, Arbeidsmand

Jacob Tiel, i Kongens tieniste

Joen Peder▀en, Kyper arbeidsmand

Ole Ander▀ens Enke, fattig

Niels Erick▀en, Soldat ved Slotted

Anders Bendixen, i Kongens tieniste

Mogns Mon▀en, Gadelegger

Hans Johan▀en, Kypper

Ole Lar▀en, T÷mmermand

Jens Ol▀en, i Kongens tieniste

 

Peder S÷ren▀en, J Kongens tieniste

Johan Spreckel, fattig

Henrick Tiel, Arbeidsmand

Herman Haan, MŠtter

Tobias H÷nnauv, MŠtter

Anna B÷dker, Encke, holder en liden Skole

Knud Knudt▀en, Tambour ved Byen

Knud Niel▀en, MŠtter

Anders Peder▀en, baadsmand i Kongens tieniste

Lauge Ol▀en, SkindkrŠmer

Einert Lar▀en, baadsmand

Ole Ol▀en, Skolapper

Johanes Johane▀en, drager

Hermand Harpens, baadsmand

Jacob Antone▀en, Kyper arbeidsmand

Johan Meyer, baadsmand

Dirich Skarmer, bandtskiŠrer

Knud Ol▀en, i Kongens tieniste

Mickel Tosten▀en, Constabel ved Slotted

 

Lauritz Jacob▀ens Encke, fattig

Aamund Henning▀en, Soldat ved Slotted

Anders Ol▀en, Kyper arbeidsmand

Torkel VŠver, Archelie mester

Joen Ol▀en, Constabel ved Slotted

Jngebricht Ol▀en, Drager

Mons Ol▀en, Ki÷ber paa Jegter

Niels Ol▀en, MŠter

Ole Mickel▀en, T÷mmermand

Anders Lar▀en, Ki÷ber paa JŠgterne

Peder Jon▀en, Soldat

Lauritz Gunder▀en, Arbeidsmand

Johanes Niel▀en, Arbeidsmand

Peder Lar▀en, Fl÷ttmand og Provis handtlanger

Anders Bay, baadsmand, Slet tilstand

 

Dend 23 Rode

Albert Wichtmans Enke, bruger Nordfar handel

Johan Hamken, Nordfarhandel, Slet tilstand

Tyge Stephen▀en, Glasmager

Henrick Lexauv, H÷cker

 

Frerich* Lockner, H÷cker

Frerich Stra▀burg, Nordfahrhandel

Peter Rolfsens Enke, indted brug

Dirick Smidt, Ki÷bmand og Nordfahr handel

Dirich Skr÷eder, Skoeleholder

Henrik Meyer Arentzen, Kiobmand og Nordfar handel

Willum Prang, Bager, Slet tilstand

Jacob Ertmand, indted brug

Hans Hand▀en Becker, Bager

Johan J÷rgen Mestmager, Nordfahrhandel

Giert Mester, Nordfarhandel og bondehandel

Allert Hollemand, br÷gger

Jngebricht Ol▀en, Kypper

Peder ědings Enke, indted brug forarmed

Johan Walhorns Encke, fattig

Anders Guttormsens Enke, H÷ckrer

Niels Antone▀en, Kypper

Peder Jon▀en, Skindkremmer, Slet tilstand

Jocum Vents Enke, Manden d÷d i Kongens tieniste

Rasmus Hand▀en, arbeidsmand

 

Johan Lydtken, MŠtter

Henrick Sas▀, Br÷gger

Peter Krager, Wever

Ole Ol▀en, R÷eger

Otte Ol▀en, baadsmand enroulleret

Rasmus Wetle, fattig

Gregorius N:, fl÷ttmand

Hermand Ol▀en, Skindkremmer

Jesper Ander▀en, br÷gger, liden NŠring

Hans Berent▀ens Enke, Kypper

Niels Niel▀en, T÷mmermand

Anders Willum▀ens Encke, fattig

Willum Broersens Enke, fattig

Rasmus Ander▀en, Arbeidsmand

Simon Petter▀en, baadsmand enroulleret

Henrick Heinsen, SkrŠder

Ole Simon▀en, Tambour

Johan Jeven, indted brug, Slet tilstand

Cordt Hunnecken, taper ÷ll, Slet tilstand

 

Ole Ole▀en, Soldatt

Christopher Ol▀en, Kyper, armod og fattigdom

Henrick Fr÷eling, arbeidsmand

Peder Ol▀en, arbeidsmands Enke

Ole Jen▀en, Baadsmand

Einert Jver▀en, arbeidsmand, under Artichleriet

Daniel Munck, Arbeidsmand

Jfver Niel▀en, arbeidsmands Enke

Toer Ol▀en, arbeidsmand

Jacob Troel▀en, Ved Artichlerit

Jbbe H÷ck, Skomager, Slet tilstand

Ole Rasmus▀en, Tambour ved byen

Anna Kock Encke, Slet tilstand

Catrine buntmagers Enke, Ringe Wilkor

Henrick Spil, tapper ÷ll

Cort Johan Everts, Arbeidsmand

Henrick Wichtmand, Arbeidsmand

Lars Ol▀en, arbeidsmand

Karen Jensdatter, gandske Slet tilstand

Anders Ander▀en, Ved Artilleriet

Ole Enertsen, WŠcter ved Articleriet

 

Gierdt Diderich▀en, Soldat

Berent Jen▀en, baadsmand enroulleret

Johan Hand▀en, Ki÷erer

Stephen Stephen▀en, Under Articleriet

Gregorius Jen▀en, Rebeslager

Peter Frerich▀en, baadsmand, enroulleret

Peder Jon▀en, Skolapper

Niclas Grabin, Arbeidsmand

Salig Henrick Smits datter, br÷gger

Johan B÷rsmand, Ki÷bmand

Cordt Vederman, Arbeidsmand

Christopher von Der Huede, fattig arbeidsmand

Erick Mon▀en, Arbeidsmand

Einert Abel▀en, Soldat

Gullick Jen▀en, baadsmand

Rasmus Ol▀en, baadsmand, enroulleret

Hans Henrick Skauboe, oml÷ber, Slet tilstand

Aarent Pouel▀en, wed Artichleriet

Einer Ol▀en, Soldatt

Niels Axel▀en, baadsmands Encke

 

J÷rgen Christopher▀en, Arbeidsmand

Christopher Ericksens Encke, fattig

Gunder Ol▀en, baadsmand

Peder Brudt▀en*, fl÷ttmand

Jacob Peder▀en, baadsmand, enroulleret

J÷rgen Hand▀en, Skolapper

Joen Ol▀en, Arbeidsmand

Hans Ol▀ens Enke, fattig

Joen Antone▀en, baadsman enroulleret

Gilles Ol▀en, fl÷ttmand

Rasmus Ol▀en, H÷cker

Niels Ol▀en, Arbeidsmand

Ole N:, Skolaper, ved Articleriet

Ole Peder▀en, Skindkremmer, Slet tilstand

Jan Brandt, Skindkremmer, Slet tilstand

Gunder Ol▀en, fl÷ttmand

Jacob Jen▀en, Drager

Peder Axel▀en, drager

Einnert Klemmendt▀en, fl÷ttmand

Jacob J÷rgen▀en, baadsmand enroulleret

 

Ra▀mus Matie▀en, H÷ckrer, Slet tilstand

Torckel T÷mmermand, fattigdom

Giert Tegler, baadsmand

Jfver N:, fl÷ttmand

Ole Niel▀en, Wagtmand

Joen Hand▀en, Tambour ved byen

Henrick Gottsauv, Arbeidsmand

Ole Carel▀en, Arbeidsmand

Christopher Heiines, Arbeidsmand

Henrick Sivert▀en Fleck, Arbeidsmand

Peder Tidemands Enke, Manden var enroulleret

Joen Peder▀en, Arbeidsmand

Lars Ol▀en, t÷mmermand

Niels Niel▀en, Arbeidsmand

Anders Madzen, baadsmand enroulleret

Ole Elling▀en, baadsmand enroulleret

Rasmus Ol▀en, baadsmand enroulleret

Hans Peder▀en, baadsmand enroulleret

J÷rgen HŘdich, Arbeidsmand

Lydtke Finck, taper ÷ll

 

Willum By▀man, under Articleriet

Berent Zeggermand, Meckler, fattigdom

Rasmus Rasmus▀en, Arbeidsmand

Ole N:, Soldat

Ole Bottel▀en, Arbeidsmand, under Articleriet

Berent Diurning, lidet H÷ckerie

Johan Hercam, MŠtter

Mickel Ol▀en, Arbeidsmand

Berent Benechen, baadsmand enroulleret

Elling Ander▀en, fl÷tmand, ligger i Armod

Henrick Korts, Encke, indtet brug

Rejer Dyrhof, Skolaper, under Articleriet

Ole Pouel▀en, Een Gammel baadsmand enroulleret

Johan Peder▀en, baadsmand enroulleret

Jnger Olsdatter, fattig

Ole Ol▀ens Enke, Var enroulleret baadsmand

Albert Ander▀en, fl÷ttmand, og Wagtmand

J÷rgen Castenbrock, Een liden Nordfahr handel

 

Dend 24 Rode

Herr Franciscus Smitt, Pastor til den Tydske Kircke

Johan Rosing, Br÷gger Edicke

Johan Haas▀, SkrŠder

Hans Henricks Encke, barberer, slet tilstand

Rolf Kling, bruger bonde handel

Hermand Telts Enke, fattigdom

Niels Axel▀en, baadsmand i Kongens tieniste

Johan Dyrlof, Meckler, Slet tilstand

Bottel Jen▀ens Enke, SkrŠder, Slet tilstand

Berent paa Ageren, Slet tilstand

Gi÷nete Smeds, er i Armoed

Peder TomŠ▀en, Tambour og Provis handtlanger

Jnger Jngebrichtsdatter, fattig

Stephen Zacaria▀en, Arbeidsmand

Johan Hysing, Meckler

Marrette N:, Een Snedker Enke

Siur Ol▀en, Skolaper

Ole Ole▀en, T÷mmermand

 

Marie Rydts, tapper ÷ll

Jacob Erick▀en, Smeed Provis handtlanger

Siur Ol▀en, Provis handtlanger

Ahlheidt Meyer, Pige, Slete Vilkor

Birte Andersdatter, Enke, er i Armod

Ole Torgier▀en, Arbeidsmand

Karen SkrŠder, Encke, fattig

Poul Jngebricht▀en, baadsmand

Bottel Rasmus▀en, arbeidsmand

Johanes Ander▀en, T÷mmermand

Ole J÷rgen▀en, arbeidsmand

Berete Jakobsdatter, Een Vadsker koene

Berent B÷▀mand, Slet tilstand

Anders Peder▀en, arbeidsmand

Henrick von Horn, arbeidsmand

Lars Ol▀en, arbeidsmand, Provis handtlanger

Herman Guttorm▀en, Soldat ved Slotted

Joen Mon▀en, Slagter, Soldat

Lars Joen▀en, Ski÷tter, ved Slotted

Berent Ol▀en, Slagter, Soldat

Ole Hummelsund, fattig

 

Lars Povel▀en, Slagter, Soldat

Jacob Giert▀en, Slagter, soldat

Henrick Stamand, Ki÷bmand

Morten Ol▀en, baadsmand i Kongens tienste

Johanes TomŠ▀en, J Kongens Tieniste

Margrette Jonsdatter, Slagter

Simon Ander▀en, baadsmand i Kongens tieniste

Clemmedt Mickel▀en, baadsmand enroulleret

Knud Ol▀en, Soldat

Joen Solem, baadsmand enroulleret

Ole J÷rgen▀en, Encke, Slet tilstand

Mogns Ol▀en, Soldat

Johannes Handsen, Kyper, enroulleret

Niels Larsens Enke, Slet tilstand

Peder Ol▀en, Slagter, i Kongens tieniste

Niels Ol▀en, Slagter, i Kongens tieniste

Ole Daniel, Slagter, Provis handtlanger

Hans Johan▀en, J Kongens tieniste

Ole J÷rgen▀en, enroulleret

Anders Jver▀en, Rebeslager enroulleret

Maar Ol▀en, Sergiant ved Guardnisonen

 

Jver Baarts, Loodts, Slet tilstand

Karen Sergiants, Taper ÷ll, Slet tilstand

Lars Tolef▀en, Fisker, Proviss handtlanger

Mickel Hand▀en, Skoelapper

Synneve i Stien, Ringe Wilkor

Jacob Ol▀en, fl÷ttmand bue-Wegter

Anders Jon▀en, Mestersmeed ved Slotted

Joen Erich▀en, Íltapper, slet tilstand

Ole Weeberg, Slagter, Soldat

Ole Tolef▀en, Slagter, Soldat

Jacob Ol▀en, Slagter, Provis handtlanger

Ole Ol▀en, fl÷ttmand, og buede VŠgter

Stephen Stephen▀en, Skolapper, Provis handtlanger

Lars Ander▀en, Harponerer paa Gr÷ndland

Erick Sang, fattig, Vegter paa L÷chterhorn

Ole Berg, fattig, Vegter paa L÷chterhorn

Johan Giewertz, M÷ller i Sandviigen

Hans Meyers, Enke, slet tilstand

Ole Jan▀en, Rebeslager, slet tilstand

Christian Hand▀en, Kypper

 

Christian Petter Skollermand, Smeed

Peder Toer▀en, SkrŠder

Madam Barchelay, Manden Capitain i Kongens tienste

Madame Hasis, Manden d÷d, var Lieutnant ved Slott[ed]

Maren Pedersdatter, Kypper Encke, slet tilstand

Hans Sparling, SkrŠder

Albert Kreftt, fiskeveier

Leviin Skuldt, Meckler i slet tilstand

Petter Bruun, Guldsmeed Arbeidsmand

Salig Magister Oldenburgs Encke, Manden var PrŠst til Tydske Kirche

Salig Renhlef Pechsens Enke, h÷cker med Tobach, slet tilstand

Dirick Rick, Arbeidsmand

Sivert Hand▀ens Encke, taper ÷ll

Niels Hviid, Skoleholder, slet tilstand

Christian Bruuns, Ki÷bmand

Maltte S÷rens, Encke, Slet tilstand

Ole Jon▀en, SkrŠder, Rodemester

Dirich Haslop, Skipper

Jost Maass, br÷gger og Ki÷bmand

 

Cort von LŘbecks Encke, bruger br÷ggerie

Jens FŠster, Ki÷bmand

Christian Br÷ns÷e, Snedker

Jens Hiordt, Capitainlieutnant enroulleret i Kongens tieniste

Ra▀mus Tonning, Vdfarer

Peder S÷ren▀en, Commiss Capitain

Robert David▀en, Skipper

Reinert B÷dcker, Ki÷bmand

Lyder Ridder, Ki÷bslaer

Joen Svend▀en, Ober T÷mmermand ved Brabecken

J÷rgen Lammers, ěltapper

Joen Hand▀en, Smeed, Slet tilstand

Henrick Skr÷der, Ki÷bmand

Henrick Tams Enke, taper ÷ll

Albert Skriver, Ki÷bmand

Carl Christian Hornung, Íltapper

Jan von LŘbeck, Een liden Kramboed

Johan Pegelouv, Ki÷bmand

Christen Hand▀en, Skiper paa Stradt Dauid

Hieronimus Niebusk, Kramboed

Hermand Lading, Íltapper

Johan Frederich Tuchsen, Oberst og Commendant, ved Bergens FŠstning

 

Dette Mandall over Samtlige Bergens Byes Jndbyggere er efter Hans Kongelig Mayestets Allernaadigste befaling til Stifttamt-Manden af den 24 January 1714 bleven forfatted og eftter de Nyeste af enhver Stads Capitain i Raadstuen indleverede Mandtaller, indretted, siden at samme Capitainernis Rouller af os ere bleven revidered, og vide vi icke rettere end att jo alle og eenhver af denne Byes Jndbyggere der udj er anf÷rt, enhver eftter sin bestilling, og Handtering, brug, eller NŠring.

Bergens Raadstue den 9 May 1714.

C P Krog, C: Tuxen, C Fasting, P: Rumohr, Magnus Schi÷tte.